LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Nietig verklaard YES

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Truus2004
Berichten: 2377
Lid geworden op: 17 jun 2004 00:13

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door Truus2004 » 06 mar 2005 01:10

Bedankt IWEBD! Toch goed geinterpreteerd dus, maar slecht gezocht! :wink:
Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen
Artikelen 1-326
Artikel 53
1.
De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.
2.
Indien de reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, kan de rechter desgevraagd aan een vernietiging geheel of ten dele haar werking ontzeggen. Hij kan aan een partij die daardoor onbillijk wordt bevoordeeld, de verplichting opleggen tot een uitkering in geld aan de partij die benadeeld wordt
Laatst gewijzigd door Truus2004 op 06 mar 2005 01:30, 2 keer totaal gewijzigd.

Gast

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door Gast » 06 mar 2005 01:10

nvt
Laatst gewijzigd door Gast op 06 mar 2005 11:43, 1 keer totaal gewijzigd.

ad snoeren
Berichten: 2987
Lid geworden op: 06 jan 2004 21:38

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door ad snoeren » 06 mar 2005 01:11

Het staat toch echt zo in het vonnis. Deze vernietiging heeft op grond van artikel 3:53 BW enz.
Als de rechter zich vergist heeft in dit artikel heeft dexia nog een punt.
Laten ze het maar niet horen.
Ik heb even niet de gelegenheid om te spitten, maar zoeken jullie wel in het goede boek, want je laat me schrikken :wink:


Liefs Ad

Truus2004
Berichten: 2377
Lid geworden op: 17 jun 2004 00:13

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door Truus2004 » 06 mar 2005 01:12

Er staat al heel veel hier boven, Ad. Schrik dus maar niet! :wink: Met dank aan IWEBD.
Ik wilde van het gedoe af !! Maar ik blijf het een rare uitspraak vinden als je gaat voor huurkoop.
Ja Albert-O, dat is natuurlijk zo!
Ton, Ad schrijft dit in zijn openingsposting:
Inleg plus restschuld plus wettelijke rente
Art. 3:53 ligt dus in het verlengde van en.... is zo beroerd dus nog niet :wink:
De uitspraak van Ad heeft volgens mij weinig overeenkomsten met die van Albert. Ze gingen allebei voor huurkoop en de ene rechter honoreert dat en de andere blijkbaar niet.
Ik deel je wantrouwen!
Laatst gewijzigd door Truus2004 op 06 mar 2005 01:42, 1 keer totaal gewijzigd.

Gast

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door Gast » 06 mar 2005 01:29

nvt
Laatst gewijzigd door Gast op 06 mar 2005 11:43, 2 keer totaal gewijzigd.

Truus2004
Berichten: 2377
Lid geworden op: 17 jun 2004 00:13

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door Truus2004 » 06 mar 2005 01:38

Precies. Die restschuld kwijtgescholden wordt vaak 'vergeten', maar is natuurlijk ook heel mooi! Alleen gaat men daar bij voorbaat vaak al van uit en daarom wordt dat niet meer als 'winst' gezien. Geen hoger beroep en gedoe tot de hoge raad is natuurlijk ook een prima gevoel. Dan weet je zeker wat je hebt en dat je er vanaf bent. Hoewel mijn 'gevoel' zegt dat Dexia bij Ad ook niet in hoger beroep zal gaan. Als ze het wel zouden doen, zijn ze nog idioter dan ik dacht. Maar ja, wie ben ik...

Gast

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door Gast » 06 mar 2005 01:42

Ton

p.s. Albert, waarom haal je je postings nu weg? kom op!
Ik had er te veel ingezet :lol:
Laatst gewijzigd door Gast op 06 mar 2005 14:58, 2 keer totaal gewijzigd.

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door Chris G » 06 mar 2005 01:51

Op de site van Rompelberg staat het onderstaande over 3:53 BW
Een buitengerechtelijke vernietiging is een eenzijdige rechtshandeling. Uit art. 3:53 BW volgt dat de vernietiging terugwerkt tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. Partijen dienen elkaar na vernietiging in de (vermogens)toestand te brengen zoals die was ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst, toen u nog geen geldkrediet uit effectenlease had.

ad snoeren
Berichten: 2987
Lid geworden op: 06 jan 2004 21:38

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door ad snoeren » 06 mar 2005 02:33

Met dit soort postings heb je me vaak geholpen Chris,

Nogmaals dank daarvoor. :!: :!:

Liefs Ad

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door aert0001 » 06 mar 2005 11:06

Het is me helemaal duidelijk,

de rechter vernietigd op basis van artikel 1:88/89 en laat dit vonnis werken volgens artikel 3:53 BW.

Toch het mooiste en beste vonnis tot nu toe, en dat zonder advocaat,


Ton

p.s. Albert, waarom haal je je postings nu weg? kom op!

Hans A
Berichten: 1019
Lid geworden op: 05 sep 2003 21:31

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door Hans A » 06 mar 2005 17:10

Om het verhaal compleet te maken de letterlijke teksten van betreffende artikelen.

* Wanneer en hoe is toestemming van echtgenoot nodig:
Artikel 88
1.Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende rechtshandelingen:
a. overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en rechtshandelingen strekkende tot beëindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning of tot de inboedel daarvan behoren;
b. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige;
c. overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt;
d. overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van zaken welke kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken.

2.De echtgenoot behoeft de toestemming niet, indien hij tot het verrichten der rechtshandeling is verplicht op grond van de wet of op grond van een voorafgaande rechtshandeling waarvoor die toestemming is verleend of niet was vereist.

3.De toestemming moet schriftelijk worden verleend, indien de wet voor het verrichten van de rechtshandeling een vorm voorschrijft.

4.In afwijking van lid 1, onder b, is geen toestemming vereist voor giften welke de strekking hebben dat zij pas zullen worden uitgevoerd na het overlijden van degene die de gift doet, en niet reeds tijdens diens leven worden uitgevoerd. Bestaat de gift in de aanwijzing van een begunstigde bij een sommenverzekering die tijdens het leven van de verzekeringnemer is aanvaard of kan worden aanvaard, dan is daarvoor wel toestemming vereist.

5.Toestemming voor een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 onder c, is niet vereist, indien zij wordt verricht door een bestuurder van een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt en mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap.

6.Indien de andere echtgenoot door afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te verklaren of zijn toestemming niet verleent, kan de beslissing van de kantonrechter worden ingeroepen.
* Wat is het gevolg als echtgenoot geen toestemming heeft verleent:
Artikel 89
1.Een rechtshandeling die een echtgenoot in strijd met het vorige artikel heeft verricht, is vernietigbaar; slechts de andere echtgenoot kan een beroep op de vernietigingsgrond doen.

2.Het vorige lid geldt niet voor een andere handeling dan een gift, indien de wederpartij te goeder trouw was.

3.Het einde van het huwelijk en scheiding van tafel en bed hebben geen invloed op de bevoegdheid om ter vernietiging van een rechtshandeling van een echtgenoot een beroep op de vernietigingsgrond te doen, die voordien was ontstaan. Indien de andere echtgenoot dientengevolge schuldenaar uit die rechtshandeling wordt, geldt artikel 51 lid 3 van Boek 3 voor hem slechts, zolang de termijn van artikel 52 lid 1 van Boek 3 niet is verstreken.

4.De verklaring of rechtsvordering tot vernietiging behoeft in afwijking van de artikelen 50 lid 1 en 51 lid 2 van Boek 3 niet mede te worden gericht tot de echtgenoot die de handeling heeft verricht.

5.De echtgenoot die een beroep op de vernietingsgrond heeft gedaan, kan tevens alle uit de nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen.
* Hoe wordt de vernietiging (als Dexia deze niet accepteerd) definitief:
Artikel 51
1.Een rechterlijke uitspraak vernietigt een rechtshandeling, doordat zij een beroep in rechte op een vernietigingsgrond aanvaardt.

2.Een rechtsvordering tot vernietiging van een rechtshandeling wordt ingesteld tegen hen die partij bij de rechtshandeling zijn.

3.Een beroep in rechte op een vernietigingsgrond kan te allen tijde worden gedaan ter afwering van een op de rechtshandeling steunende vordering of andere rechtsmaatregel. Hij die dit beroep doet, is verplicht om zo spoedig mogelijk daarvan mededeling te doen aan de partijen bij de rechtshandeling die niet in het geding zijn verschenen.
* LET OP, art 3:52 gaat over verjaring:
Artikel 52
1.Rechtsvorderingen tot vernietiging van een rechtshandeling verjaren:
a. in geval van onbekwaamheid: drie jaren nadat de onbekwaamheid is geëindigd, of, indien de onbekwame een wettelijke vertegenwoordiger heeft, drie jaren nadat de handeling ter kennis van de wettelijke vertegenwoordiger is gekomen;
b. in geval van bedreiging of misbruik van omstandigheden: drie jaren nadat deze invloed heeft opgehouden te werken;
c. in geval van bedrog, dwaling of benadeling: drie jaren nadat het bedrog, de dwaling of de benadeling is ontdekt;
d. in geval van een andere vernietigingsgrond: drie jaren nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen, aan degene aan wie deze bevoegdheid toekomt, ten dienste is komen te staan.

2.Na de verjaring van de rechtsvordering tot vernietiging van de rechtshandeling kan deze niet meer op dezelfde vernietigingsgrond door een buitengerechtelijke verklaring worden vernietigd.
* En tenslotte art 3:53, wat houdt vernietiging in:
Artikel 53
1.De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.

2.Indien de reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, kan de rechter desgevraagd aan een vernietiging geheel of ten dele haar werking ontzeggen. Hij kan aan een partij die daardoor onbillijk wordt bevoordeeld, de verplichting opleggen tot een uitkering in geld aan de partij die benadeeld wordt.
Groeten Hans A

PP
Berichten: 153
Lid geworden op: 17 nov 2003 21:17

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door PP » 06 mar 2005 21:17

Sorry voor de late reactie Ad maar dit is weer te gek nieuws en sterkt ons alleen maar in de gedachte door te zetten en ons recht te halen!
23 maart op de rol; wij houden vol!!

Groetjes,

PP

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door aert0001 » 06 mar 2005 23:53

Beste Hans,

dank je wel!!

Ton

J. v. Remmerden
Berichten: 43
Lid geworden op: 27 feb 2005 17:17

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door J. v. Remmerden » 07 mar 2005 00:04

Ad Dexia mag toch nog reageren .Is het geen tussenvonnis ???
Laatst gewijzigd door J. v. Remmerden op 07 mar 2005 00:44, 1 keer totaal gewijzigd.

Truus2004
Berichten: 2377
Lid geworden op: 17 jun 2004 00:13

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door Truus2004 » 07 mar 2005 00:06

heb aangegeven dat ik deze posting zou verwijderen.
Laatst gewijzigd door Truus2004 op 07 mar 2005 01:06, 4 keer totaal gewijzigd.

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door aert0001 » 07 mar 2005 00:09

Hoi Pipa,

neen ik kende het niet, ik vind het nog steeds een beetje raar, maar zal toch even op wat meer informatie uitgaan,

Ton

Truus2004
Berichten: 2377
Lid geworden op: 17 jun 2004 00:13

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door Truus2004 » 07 mar 2005 00:11

:!:
Laatst gewijzigd door Truus2004 op 07 mar 2005 00:22, 1 keer totaal gewijzigd.

J. v. Remmerden
Berichten: 43
Lid geworden op: 27 feb 2005 17:17

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door J. v. Remmerden » 07 mar 2005 00:12

Ad het is een tussenvonnis !!
Laatst gewijzigd door J. v. Remmerden op 07 mar 2005 00:37, 1 keer totaal gewijzigd.

anne_
Berichten: 1469
Lid geworden op: 12 jan 2005 15:02

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door anne_ » 07 mar 2005 00:17

....
Laatst gewijzigd door anne_ op 08 mar 2005 00:05, 1 keer totaal gewijzigd.

ad snoeren
Berichten: 2987
Lid geworden op: 06 jan 2004 21:38

Re: Nietig verklaard YES

Ongelezen bericht door ad snoeren » 07 mar 2005 01:33

Anne

Van Remmerden is een oude bekende.
Van geen belang, Ons etentje staat :wink:

Liefs Ad

Gesloten