LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Joshua
Berichten: 931
Lid geworden op: 01 mei 2004 11:29

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Joshua »

Aan alle gedupeerden.

Nu Dexia meent te goeder trouw recht te hebben op reeds betaalde bedragen is het van cruciaal belang dat de rechter de juiste intepretatie van toepassing acht

Incompetent gedrag
Er is geen eenduidige conclusie te trekken over de kwestie "te goeder dan wel te kwader trouw".
Wel is er een conclusie te trekken over de competentie van de opstellers van het contracten.

Is de opsteller te goeder trouw dan maakt de constatering hem onbekwaam.
Is daarentegen de opsteller te kwader trouw dan maakt de constatering hem onbetrouwbaar.
Of wel onbekwaam dan wel onbetrouwbaar: iedere opsteller blijkt incompetent

De incompetentie van de opstellers moet de AANBIEDERS -Dexia- aangerekend worden, aangezien de Dexia als initiatiefnemer wettelijk gezien de eindverantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van overeenkomsten.

Joshua
Berichten: 931
Lid geworden op: 01 mei 2004 11:29

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Joshua »

mr Strengers wethouder te Amersfoort

Wie is Strengers
Of beter wat is Strengers.
Uit verslagen van de Amerfoortse gemeente
http://redactie.vathorst.nu/live/displa ... dlines=yes

www.vvd-amersfoort.nl

Zo kan Strengers volhouden dat hij nooit bedoeld heeft de bewonersvereniging Vathorst te chanteren. Door ze te dreigen met sancties als ze nog langer dwarsliggende raadsleden de ruimte zouden geven op hun website. En als dat al zo gezegd zou zijn, was het Paul Strengers die dat deed en niet wethouder Strengers (aldus Strengers zelf).

Wat vinden collegae van het gedrag en optreden van Strengers?
Ruud stapte als raadslid van de VVD op, nadat de fractie in de raad als een blok achter Strengers bleef staan.
hett wangedrag van Strengers in zijn gesprek van 20 december 2004
een wethouder die straffeloos de vrijheid van meningsuiting meent te kunnen 'verkrachten'.
Die rekening moeten de kiezers in maart 2006 maar presenteren.
De rekening voor Strengers kan niet wachten. Dat zou ongeloofwaardig zijn.
besloten heb bij de Commissaris van de Koningin, Staal, een klacht in te dienen tegen Strengers. Daarom dus een beroep op Staal om Amersfoort te beschermen tegen het ronduit ondemocratische gedrag van Strengers

Het schrikbewind van wethouder Strengers duurt onverminderd voort en heeft een nieuw VVD-slachtoffer geëist in de persoon van fractielid
Noodgedwongen heeft fractiewoordvoerderschap over Strengers portefeuille ingeleverd

De raadsvragen over het wa(a)nbeleid deden Strengers in woede ontsteken en in het eerstvolgende bewonersoverleg stortte hij zijn fiolen van toorn uit
afkomst verloochenen door de intransigente Strengers om de mond te laten snoeren.
het besluit van de fractie om de kop van Strengers te redden voortaan te bevrijden van het juk van Strengers als wijkwethouder

Wethouder Paul Strengers bracht het er in dit dossier zonder verder kleerscheuren af. Als hij van meet af aan de raad geïnformeerd had zoals hij gisteravond deed, namelijk concreet en transparant dan had de coalitie niet zoveel averij opgelopen. Maar misschien – het hoge woord moet er bij mij dan maar eens uit nu politieke managers ook naar buiten toe zo opzichtig aan de collegetouwtjes trekken

VVD beraad over wethouder Strengers
De VVD in Amersfoort overlegt deze week over de toekomst van hun wethouder Paul Strengers.
Strengers zou te weinig kennis hebben, tactloze uitspraken doen en de raad te weinig informeren over belangrijke kwesties.
Zes oppositiepartijen hebben een motie van wantrouwen tegen hem aangekondigd. De oppositie hoopt dat de VVD Strengers uit het college haalt om hem niet verder te beschadigen.

De wethouder ligt ook onder vuur bij de coalitiepartijen en zijn eigen VVD staat hij ter discussie. Strengers is pas een jaar wethouder in Amersfoort

Voor wethouder Paul Strengers ontstaat een bizarre situatie. Bij zijn benoeming, een jaar geleden, nam zijn plaatselijke partijvoorzitter ontslag. Die zag hem niet zitten als collegelid en kan achteraf alleen maar vaststellen dat hij een vooruitziend blik heeft gehad.

Paul Strengers loopt intussen als aangeschoten wild rond. Een motie van wantrouwen heeft hij nog overleefd - wat niet verrassend is: ministers en wethouders vallen nooit op initiatief van de oppositie, maar altijd door problemen binnen de eigen partij of tussen coalitiegenoten.

Ik vermoed dat Paul Strengers de komende tijd vaak over de schoudermoet kijken om op te letten dat hem niets onverwachts toestoot. Zijn arrogantie kennende, zal hij weinig oplettend zijn. Hij is immers zo ongeveer de enige Amersfoorter die meent dat hij zijn werk uitstekend doet.

Strengers beging doodzonden
Mijn eigen VVD-wethouder Paul Strengers beging een politieke en democratische doodzonde. Niet per ongeluk, niet ondoordacht, niet uit naïviteit, niet uit onwetendheid, maar bewust en in het volle gewicht van zijn wijkwethouderschap in een officieel overleg met bewoners van Vathorst, in het bijzijn van een ambtenaar die hij op de vingers had moeten tikken en niet in censuur aanmoedigen.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee zou je denken, maar niet bestuurder Strengers
Strengers deed dit op 20 december 2004 in een officieel overleg met het bestuur van de bewonersvereniging Vathorst en in het bijzijn van een ambtenaar, die al eerder in een ambtelijk overleg de bewonersvereniging bekritiseerde.
in plaats dat Strengers zich tegenover de bestuursafvaardiging van de bewoners excuseerde deed hij op zijn manier nog eens een duit in het zakje en schopte hij bewoners en mederaadsleden tegen de schenen.

Voor mij onverteerbaar en onaanvaardbaar en daarom vond ik dat gevoegd bij wat Strengers al op zijn kerfstok had, de eer aan zichzelf had moeten houden en door de eigen fractie naar huis had moeten worden gestuurd.

Voor mij onverteerbaar en onaanvaardbaar, maar niet voor de meerderheid van de fractie en ook niet voor de partijleiding van de Amersfoortse VVD.

Daarom ben ik opgestapt.
Bron: Ruud Schulten, 11 februari 2005

Bij de motie van wantrouwen rond het optreden van mr. P. Strengers, huisjurist in vaste dienst, gebeurde het meest voor de hand liggende: de coalitiepartijen trokken samen op.
Enkele leden van de PvdA en Groen Links steunden de motie van wantrouwen, wat een indicatie is voor de pijn die binnen de coalitie wordt geleden. Daarnaast hadden vrijwel alle sprekers vanuit de coalitie ook de nodige kritiek op het optreden van mr. Strengers en werd te term ‘gele kaart’ gehanteerd.
De coalitiepartijen accepteerden de toezegging van mr. Strengers dat hij zijn leven zal beteren.
Een gele kaart geef je in het algemeen na een eerste overtreding, maar in dit geval kon je nauwelijks van een eerste overtreding spreken, mr. Strengers bedrijft al een jaar lang spelbederf en is daar al vaker op aangesproken. Wat dat betreft was de rode kaart van de oppositie meer dan op zijn plaats. En de hoop dat mr. Strengers zijn leven gaat beteren lijkt mij een illusie, daarvoor mist hij het vermogen tot zelfreflectie en de bereidheid om adviezen aan te nemen. De tot nog toe door mr. Strengers gevolgde cursussen hebben geen enkel spoor achtergelaten.

Steeds weerzinwekkender wordt het optreden van de VVD. Deze grootste fractie is het, ook na een tweede aanloop, nog steeds niet gelukt om een wethouder van enig postuur te presenteren. Als déze twee wethouders tot de parels van deze partij behoren, dan vallen mij de overige fractieleden – die vandaag hun onverdeeld vertrouwen in mr. Strengers uitspraken – toch wel wat tegen.

te goeder trouw

fakes
Berichten: 73
Lid geworden op: 04 nov 2005 21:15

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door fakes »

Nu Dexia meent te goeder trouw recht te hebben op reeds betaalde bedragen is het van cruciaal belang dat de rechter de juiste intepretatie van toepassing acht
Even nuanceren svp Joshua, de juiste interpretatie van wát precies? Contracten? De Wet? De advocaatbetogen?

hoekandat1
Berichten: 190
Lid geworden op: 05 okt 2005 20:25

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door hoekandat1 »

Ik neem aan van alle genoemde items.

Notenkraker
Berichten: 835
Lid geworden op: 21 jun 2005 11:29

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Notenkraker »

De kantonrechter te Helmond maakte net gehakt van "de goede trouw" van Dexia. Lees het vonnis bij www.platformaandelenlease.nl en ook het hierover geschreven artikel bij www.nljd.nl dat nu ook bij PAL staat onder "nieuws". Die rechter begrijpt het!

Ikwaseenbeetjedom
Berichten: 2956
Lid geworden op: 20 nov 2003 11:33

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Ikwaseenbeetjedom »

www.nljd.nl :
Kantonrechter Helmond over WinstVerDriedubbelaar en toestemming echtgenoot: Dexia weer de klos

vrijdag, 4 november 2005

Dexia blijft het proberen met nutteloze verweren

Opnieuw maakt een kantonrechter korte metten met de insteek van Dexia Nederland om het geschil rond de WinstVerDriedubbelaar op te lossen met haar klanten. In feite brengt zij extra leaseleed toe en vormt het beleid van de bankier een onnodige belasting van de rechterlijke macht; de zittende magistatuur is zo langzamerhand wel toe aan een 'nieuw dossier'.

In een zaak bij de kantonrechter te Helmond (vonnis dd 14-10-2005, gisteren gepubliceerd) ging het ook over de WinstVerDriedubbelaar, welke voldeed aan alle vereisten die gesteld worden aan een huurkoopovereenkomst. Toestemming echtgenoot is dus vereist op grond van artikel 1:88 lid 1 sub d BW, maar bleef in casu achterwege. In februari 2003 steggelden partijen hier al over. Nu eind 2005 geeft de kantonrechter Dexia en haar advocaten een tik op de vingers met een gratis college bewijsleer.

Kantonrechter over stellingname Dexia: 'Ten onrechte en in strijd met de waarheid...' en 'suggestief'
Opnieuw maakt een kantonrechter korte metten met de insteek van Dexia Nederland om het geschil rond de WinstVerDriedubbelaar op te lossen met haar klanten. In feite brengt zij extra leaseleed toe en vormt het beleid van de bankier een onnodige belasting van de rechterlijke macht

te goeder trouw... O !!!

Lees verder op :

http://juridischdagblad.nl/content/view/2471/1/

Joshua
Berichten: 931
Lid geworden op: 01 mei 2004 11:29

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Joshua »

De uitspraak te lezen
http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtl ... ljn=AU5542

Toch heeft de rechter niet de vordering door gedaagde toegewezen.
Mij is niet duidelijk waarop dit bedrag is gebaseerd. Het lijkt mij dat meer inlag is betaald dan de 626,64 euro.
Dit mag blijken op de vordering door Dexia van 3.478,35
Het blijft ondoorzichtig welke schade de gedupeerde netto heeft geleden door het verkopen van financiele producten op een onrechtsgeldigde wijze. Niet voldoen aan de
artikel 28 en/of 33 Nadere Regeling toezicht effectenverkeer
WcK en artikel 1:89 BW.

Subsidiair vordert zij dat de kantonrechter de overeenkomst in geding te ontbinden met veroordeling van Dexia tot vergoeding van de door [gedaagde] geleden schade, door haar begroot op ? 4.104,59.
In beide gevallen vordert [gedaagde] voorts de veroordeling van Dexia tot vergoeding van de wettelijke rente over de gevorderde bedragen en tot vergoeding van de kosten van het geding.

Rechtskosten:
562,50, waarvan te voldoen aan:A. de griffier
517,50 wegens salaris gemachtigde (niet met B.T.W. belast);
B. gedaagde,
45 eigen bijdrage aan het salaris van de gemachtigde;

Ik zie in vele zaken veel hogere kosten aan de zijde van gedupeerden.

Wie heeft daar meer informatie over
Bedankt voor de informatie dat er rechters zijn die voorbij gaan de Duisenberg regeling.

Dexia verwijst naar het resultaat van de heer Duisenberg.
wetsvoorstel nummer 29414 tot wijziging van het BW en Rv. teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

De kantonrechter gaat hier echter aan voorbij. Het overleg onder leiding van de heer Duisenberg was er op gericht om te komen tot een voorstel voor een schikking dat de individuele klant van Dexia kon accepteren of verwerpen. Dat een dergelijk voorstel tot stand is gekomen, betekent dan ook niet dat [gedaagde] daar ook aan gebonden is, te minder nu uit het feit dat zij wenst voort te procederen volgt dat zij het voorstel niet wil accepteren.

Dat is ook niet onredelijk, omdat het voorstel voor cliënten van Dexia die zich kunnen beroepen op vernietiging van de overeenkomst bij gebreke aan toestemming van hun echtgenoot minder ver strekt dan hetgeen hun op basis van hun verweer zou toekomen, zodat zij ontegenzeggelijk een belang houden bij voortprocederen.

De kantonrechter acht de inhoud van het resultaat van die onderhandelingen overigens als algemeen bekend, nu daaraan ruimschoots aandacht is besteed in de media, zodat hij zich vrij acht die inhoud bij dit oordeel te betrekken.

Het wetsvoorstel 29414 is niet meer dan dat, een wetsvoorstel. Het beoogt een ingrijpende wijziging van één van de basisbeginselen van het overeenkomstenrecht, te weten: dat overeenkomsten tussen partijen slechts tot stand komen op basis van aanbod door de ene partij en aanvaarding van dat aanbod door de wederpartij.

Het wetsvoorstel beoogt immers - heel verkort weergegeven - de mogelijkheid in het leven te roepen dat een gelaedeerde gebonden wordt aan een vaststellingsovereenkomst die een belangenbehartigende persoon of instantie met de aansprakelijke schadeveroorzaker treft en bij de totstandkoming van welke vaststellingsovereenkomst de gelaedeerde zelf niet betrokken hoeft te zijn geweest, mits die vaststellingsovereenkomst verbindend wordt verklaard.

Nu het wetsvoorstel beoogt een mogelijkheid in het leven te roepen die afwijkt van het hiervoor genoemde basisbeginsel en evenmin kan worden geoordeeld dat het codificatie betreft van een thans (buiten de insolventiepraktijk en het arbeidsrecht om) reeds gebruikelijke gang van zaken, is de kantonrechter van oordeel dat op deze ontwikkeling in de wetgeving niet geanticipeerd kan worden, nog daargelaten dat niet is gebleken dat de bereikte overeenstemming de goedkeuring zou kunnen verkrijgen van een "verbindend verklarende rechter".


geeft voldoende aan dat van algemeen verbinding zijn geen sprake is.

Hans A
Berichten: 1019
Lid geworden op: 05 sep 2003 21:31

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Hans A »

Voorts volgt hieruit dat achteraf dient te worden vastgesteld dat hetgeen door [gedaagde] op grond van de aangegane overeenkomst is betaald onverschuldigd is betaald en dat Dexia gehouden is het betaalde om die reden aan [gedaagde] terug te betalen, eventueel na verrekening van de opbrengst van het verkochte aandelenpakket met de door [gedaagde] gedane betalingen. Zijdens Dexia is niet weersproken dat [gedaagde] nog een bedrag van ? 626,64 tegoed heeft, zodat ook dat onderdeel van het in conventie primair gevorderde toegewezen kan worden.
De rechter basseerde dit bedrag op hetgeen gedaagde vorderde en wees dit vervolgens volledig toe.

Gr Hans A

fakes
Berichten: 73
Lid geworden op: 04 nov 2005 21:15

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door fakes »

Dat is prima nieuws voor degenen die procederen! Degenen die nog in dubio staan of ze gaan procederen of gaan schikken moeten echter wel beseffen dat dit één uitspraak is. Nogmaals: kosten/baten analyse maken, afwegingen maken op basis van persoonlijke situatie en niet op basis van hallelujah verhalen van Pal en Payback!

empie
Berichten: 258
Lid geworden op: 19 sep 2005 13:46

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door empie »

één uitspraak fakes;
:lol: :lol: :lol:

fakes
Berichten: 73
Lid geworden op: 04 nov 2005 21:15

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door fakes »

Eén uitspraak gaat het hier toch om?

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Piet »

Nou vooruit dan maar, nog maar een uitspraak:
http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtl ... ljn=AU4663

http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 102005.htm

http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2005-1.htm

http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 082005.htm

http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 082005.htm

http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtl ... ljn=AT3206

http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... warden.htm

http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtl ... ljn=AQ7412

Oeps, sorry, het zijn er zelfs een paar geworden.
De uitspraken van het gerechtshof in alle hoger beroep zaken die zijn gevonnist, allemaal verloren door Dexia!, staan hier niet bij.
Net als trouwens al die andere rechtszaken die door Dexia zijn verloren.

Het volledige overzicht is te vinden op www.platformaandelenlease.nl onder Uitspraken.

Groeten,
Piet

fakes
Berichten: 73
Lid geworden op: 04 nov 2005 21:15

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door fakes »

Nou dat zijn er dan al tien, twintig op de ....hoeveel zeiden jullie ook alweer? Duizenden zaken? Waarvan er in ieder geval honderden stilliggen toch? Of hebben we het daar voor het gemak maar niet over Piet? Zoals je het ook niet over kosten hoger beroep wilt hebben? Zoals je het ook niet over consequenties BKR 2 wilt hebben? Zoals je het ook niet over kosten/baten wilt hebben? Zoals je het alleen maar over schrijnende gevallen (in jouw optiek) wilt hebben en aan de gemiddelde gedupeerde compleet voorbij gaat?
Je doet best goed werk. Ben ik van overtuigd. maar je schildert een en ander te rooskleurig af! Bovendien neem je jezelf en Pal te serieus en dat wordt ooit een grote bottleneck als je medewerkers je daar niet op wijzen! Maar ja.........die doen gewoon mee...zucht...of oeps zoals jij zegt!
Niet teveel hosannah en hallelujah, dan kom je verder!! Is ook eerlijker bovendien!

Arjuna*
Berichten: 141
Lid geworden op: 29 okt 2005 12:32

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Arjuna* »

Uitstekende analyse fakes!

Luigi
Berichten: 75
Lid geworden op: 31 aug 2005 22:23

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Luigi »

Dexia te goeder trouw? Zijn er ook nog mensen op dit forum die in Sinterklaas geloven? :wink:

Arjuna*
Berichten: 141
Lid geworden op: 29 okt 2005 12:32

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Arjuna* »

Er lopen hier kinderen genoeg rond, dus het zou maar zo kunnen luigi.

fakes
Berichten: 73
Lid geworden op: 04 nov 2005 21:15

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door fakes »

Misschien niet in Sinterklaas maar er lopen er hier nog genoeg rond die in Piet geloven 8)

Arjuna*
Berichten: 141
Lid geworden op: 29 okt 2005 12:32

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Arjuna* »

Zal wat worden als hij straks de zwarte piet wordt.

balk
Berichten: 35
Lid geworden op: 21 okt 2005 16:36

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door balk »

Arjuna*, fake

Hebben jullie nu niets beters te doen stelletje kleuters

Arjuna*
Berichten: 141
Lid geworden op: 29 okt 2005 12:32

Re: Nieuwste verweer Dexia te goeder trouw

Ongelezen bericht door Arjuna* »

Heeft niks met kleuters te maken balk, let maar op wat er gaat gebeuren straks.

Gesloten