LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Pieter »

Er is nog geen concreet nieuws te vermelden. Als alleen dat het Gerechtshof te Den Haag heeft laten weten eerdaags een datum voor een rolzitting zal gaan bepalen.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Pieter »

Op 2 juni volgt er een hoorzitting achter gesloten deuren.

Mvg
Pieter

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Janny »

Zo, de wereld mag dus niet weten van de fouten?

schandalig dat het allemaal zo lang moet duren.
Het is voor de betreffende mensen een straf die alleen maar extra geld en ellende veroorzaakt.

janny

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Pieter »

Dag Janny,

Het betreft hier een hoorzitting om het OM te overtuigen dat vervolging gewenst is. OM heeft in eertse instantie vervolging afgewezen, mogelijkheid tot strafrechtelijkevervolging is verjaard ten opzichten van eind datum contracten, mede veroorzaakt omdat OM drie jaar nodig had om te concluderen dat aangifte van 2006 medio 2009 als verjaard betiteld werd. Echter er zijn ook langlopende contracten en verlengde contracten etc etc. Daar wordt aanstaande woensdag nader op ingegaan om het OM redenen te geven dat er geen sprake is van verjaring van een aantal gepleegde economische delicten die 600.000 contractanten in de financiële afgrond hebben geduwd. Vooralsnog is het vechten tegen de bierkaai. Advies van Advocaat Generaal stelt dat Dexia al genoeg heeft geleden door de Duisenberg regeling en ervoor Dexia geen markt meer is waarop zij producten kunnen verkopen dus is vervolging niet gewenst ze zijn al genoeg gestraft aldus advies advocaat generaal aan de Raad??

Mvg
Pieter

sourireunpeu
Berichten: 20
Lid geworden op: 07 mei 2010 01:15

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door sourireunpeu »

Pieter ben jij van PAL ?

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Pieter »

Dag sourireunpeu

Nee, ik ben niet van PAL.

Mvg
Pieter

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Janny »

Advies van Advocaat Generaal stelt dat Dexia al genoeg heeft geleden door de Duisenberg regeling en ervoor Dexia geen markt meer is waarop zij producten kunnen verkopen dus is vervolging niet gewenst ze zijn al genoeg gestraft aldus advies advocaat generaal aan de
Pieter,
Ik doelde op gesloten deuren.
Verder vind ik het schandalig dat er zo met de gedupeerden wordt omgesprongen. Verjaring, o ja, als je dus maar lang genoeg traineerd verjaard het wel.
En dexia heeft veel geleden, !
Ja , maar wel door eigen toedoen( zehebben met lusten en lasten gekocht)
Ik heb best ook voor grotere dan mijn belangen, maar Dexia heeft zelf de vertagings mechaniek in werking gesteld/. Dus kom me niet met het flut argument verjaard.
En de ellende van de gedupeerde, is die ook verjaard?
Sorry, ik moet niet boos worden, maar wordt het wel.na al die jaren irriteerd me hun gedrag nog steeds mateloos.
Fout is fout en daar doe je hoe lang daarna ook boete voor. Je blijft schuldig.
O.Ja, je bent pas schuldig als de rechter heeft geoordeeld. allemaal waar. Maar zoek dan wel naar een oplossing in dit financieel delict.
Janny

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Pieter »

Dag Janny,

Ik doelde ook op gesloten deuren omdat het een hoorzitting betreft waarin de klager (De rechtspersoon die de aangifte heeft gedaan) argumenten aandraagt dat vervolging van beklaagde (Effectenlease aanbieder) door het OM gewenst is. Pas als het Openbaar Ministerie opgelegd wordt dat beklaagde vervolgt dient te worden komt er een strafrechtelijk-onderzoek door het OM en daarna een eventuele strafzaak tegen de effectenlease aanbieder.
Dat een aantal zaken verjaard zijn voor strafbare feiten is niet veroorzaakt door de effectenlease aanbieder. Dit is veroorzaakt door het Openbaar Ministerie zelf. Immers in 2006 is aangifte gedaan, eind 2008 kwam Openbaar Ministerie met antwoord "Helaas, de zaak is na drie jaar verjaard en dus kunnen we niet meer vervolgen". Klaagschrift richt zich dan ook ondermeer op dat het economische delict ook op langlopende contracten van toepassing is en dus kan er voor deze producten geen sprake van verjaring zijn. Advocaat Generaal van de Raad adviseert nu aan de Raad dat vervolging geen zin en of maatschappelijk nut heeft en onderbouwt dit argument dat de effectenlease aanbieder al genoeg schade heeft opgelopen.

Alle ingrediënten zijn aanwezig om te vermoeden dat hier sprake is van Trias Politica. Slecht imago van effecten instellingen en of bankwezen schaad de economie. Waarom anders doet het OM er 3 jaar over om met een afwijzing te komen? Zodat daarmee de strafrechtelijke vervolging achterwegen blijft onder het mom van "het is verjaard voor strafrechtelijke vervolging". Opvolgend komt als antwoord op het klaagschrift een konijn uit de hoge hoed door te stellen dat de effectenlease aanbieder al genoeg schade heeft geleden en er daarom geen maatschappellijke nut of draagvlakken zijn om effectenlease aanbieders te vervolgen. Dit advies ligt in lijn met het algemeen gedachtegoed en ongeschreven wet dat er geen maatschappelijk imago schade mag optreden bij bank en effecten instellingen. Een strafrechtelijke vervolging van Bank en effecten instelling zou kunnen leiden tot een vertrouwensbreuk. Het Om tracht hiermee de consument dom te houden zodat de consument zijn vertrouwen in deze instellingen behoudt. Immers Bank en effecten instellingen draaien volledig op het blind vertrouwen van de consument. Als dit vertrouwen geschaad wordt lijdt de economie daar onder, zie de huidige gevolgen van de krediet crisis. Naar mijn mening een KUL argument. Immers 600.000 effectenlease en 5.000.000 miljoen woekerpolis contractanten hebben al lang geleden het vertrouwen verloren in bank en effecteninstellingen. Als men enig herstel wil bewerkstelligen dan gaat men over tot vervolging en stelt men Paal en Perk aan dit soort excessen van lieden die de consument een poot uitdraaien ten gunsten van het eigen gewin (de kern van de hele zaak) door ook de aanstichters strafrechtelijk te vervolgen. Dan pas kan er sprake zijn van enige gerechtigheid en vertrouwen herstel (dit naast hetgeen dat de consument ook terugkrijgt wat hen is afgenomen). Zoals OM nu handelt werkt zij wantrouwen van de rechtstaat der Nederlanden in de hand. Dat is ook een slechte wending van de zaak. Naast het Bankwezen is er een tweede vertrouwensbreuk bijgekomen namelijk die van ons rechtssysteem. Wij als gewone burgers (tenminsten een kleine 5,5 miljoen stemgerechtigde) worden gepiepeld en geslachtofferd door OM, Politica en bankwezen.

In deze zaak is de boosdoener niet zozeer de effectenlease aanbieder maar het OM. Het OM zit momenteel op de stoel van de rechter in plaats van de rechter zelf. En daar gaat d.d. 2 juni aanstaande de hoorzitting over (klager versus OM).

Mvg
Pieter

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Janny »

Oké pieter, Dank voor je uitleg.

janny

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Pieter »

Op 2 juni 2010 heeft het Hof een hoorzitting gehouden.
Na de hoorzitting heeft het Hof de behandeling van zaak aangehouden tot medio september 2010 en stelt de klager in de gelegenheid meerdere contractvormen als voorbeeld oplichtingzaken in te dienen.
Hoewel het hier een hoorzitting betrof inzake art 12 Sv heeft het Hof Dexia uitgenodigd deel te nemen aan de besloten zitting(en). Dexia krijgt gelegenheid te reageren op de ingebrachte stukken van de klager.
Het is ongewoon dat de beklaagde (Dexia) zich mag inmengen tijdens de hoorzitting besproken stukken waar het Hof uiteindelijk beslist om Dexia en of AFM al dan wel of niet te strafrechtelijk te vervolgen. De beslissing zal gebaseerd zijn op de ingebrachte stukken van de klager waaruit blijkt dat Dexia ondermeer zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting

Mvg
Pieter

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door peewee »

Pieter,

Voor zover het Openbaar Ministerie zich nog steeds in deze strafzitting verweert door verwijzing naar de vermeende niet-toepasselijkheid van de Wck op aandelenlease, hieronder twee recente documenten waar het tegendeel wordt aangetoond.

1 Een artikel in het Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken van maart 2009 getiteld: ''De aandelenlease-affaire in een al maar uitdijend aantal rechtsvragen'' van A.J. Weenink. In het voorlaatste hoofdstuk van dit artikel wordt vrij uitgebreid ingegaan op de wel toepasselijkheid van de Wck op aandelenlease en de verkeerde juridische argumenten die het Hof Amsterdam en de Hoge Raad hanteert tot afwijzing van toepasselijkheid.

2) Een recent interview met Prof. Nick Huls in het tijdschrift Mr. van maart 2010 waarin hij stelt dat artikel 1 van de Wck zo slecht is geformuleerd dat zelfs de Hoge Raad niet snapt dat dit artikel 1 en dus de Wck nu juist wel van toepassing is op aandelenlease.

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Pieter »

Dag Pewee,

Dank voor je opmerking. Deze heb ik met je welnemen door gestuurd naar mr Bosman die de zaak behandeld. Indien na toetsing verjarings termijn in strafrechtelijke zin nog niet verjaard is zal bovenstaande argument zeker ingebracht worden in de tweede ronde hoorzitting medio september 2010.

Voor belangstellende, er is een webpagina met het complete dossier te vinden over de aangifte van het economisch delict effectenlease aanbieder op internet.

Helaas kan en mag ik als bestuurder van deze vereniging geen linken plaatsen naar deze site omdat ik dan mij schuldig maak aan een reclame uiting. Belangstellende moeten dan ook even googlen om de webpagina met het volledige dossier te vinden.

Mvg
Pieter

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door B17 »

Dit belangrijke bericht moet weer wat hoger komen

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Pieter »

De volgende hoorzitting is gepland op 22 september 2010.
Dexia heeft mogen reageren op ingebrachte stukken waarop weer gereageerd mag worden.

Mvg
Pieter

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Pieter »

Laatste stand van zaken.

Helaas wegens motor ongeval heb ik dit niet eerder kunnen mededelen op dit forum.

Het bezwaarschrift is afgewezen. Het hof oordeelde dat er in de meeste zaken verjaring is opgetreden en in de zaken waar mogelijk geen verjaring sprake was er te weinig bewijslast (in aantalen) door de vereniging is overlegd.

En zo ontspringen en omzeilen heren bankdirecteuren steeds weer strafrechtelijke procedures door op Rotary clubs met heren rechters handjeklap te spelen. We reken de zaak tot ten treuren zodat voor de meeste zaken verjaring optreed en vervolgens kan men in de zaken die nog niet verjaart zijn niet genoeg individuele aantalen overleggen wat het maatschappelijk belang zou kunnen dienen om dergelijke bestuurders strafrechtelijk te vervolgen.

Met andere woorden we leven met recht in een bananen republiek. Financiële instellingen en rechtelijk macht zijn instellingen die in dit land niet meer te vertrouwen zijn.

Mvg
Pieter

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door B17 »

Hierit blijkt voldoende dat de bescherming van de consument nu lager staat dan de situatie onder Mr. Mugabe in Zimbabwe dank zij Mr. Doepe Zakken Knuppel erop los.

Voortschrijdend inzicht heeft aangetoond dat er in Nederland geen enekele burger
is die door een blunderende bank gedupeerd is of nog verder wordt. :D

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Pieter »

Website van de vereniging waarvoor ik als vrijwilliger werk is inmiddels geheel vernieuwd en eerdaags is hier ook het arrest van het Hof te lezen onder kopje "dossier aangifte"

Mvg
Pieter

Rim69
Berichten: 566
Lid geworden op: 20 jan 2013 21:37

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Rim69 »

Bizar!

Het lijkt wel of een advocaat aandacht op zichzelf wil vestigen door te reageren op zeer veel oude topics.

Zou zo'n advocaat wel betrouwbaar zijn?

Ik heb er zo mijn twijfels bij.

CashDamageLeader
Berichten: 305
Lid geworden op: 04 mar 2005 11:45

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door CashDamageLeader »

Het mag onlangs algemeen bekend zijn dat iedereen nu wel weet dat Dexia de voorloper is van alle ellende die er nu is gekweekt en de overheid tot op heden verzaakt om ook maar een vingertje uit te steken, daarom krijgen we ook de banken crash voor onze kiezen onze overheid laat ze gewoon doorgaan........ Geef ze hun bonussen maar en pak ze keihard alles terug plukze wetgeving is van toepassing dan, laat ze nu eindelijk eens een poepje ruiken Den Haag!

Binnenkort meer en erger, let maar op!

Gesloten