Pagina 16 van 20

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 03 feb 2007 01:44
door Pieter
Voorwoord


--------------------------------------------------------------------------------

Opt-Out verklaringHet gerechtshof Amsterdam heeft op 25 januari 2007 op verzoek van Dexia de Duisenberg-Regeling algemeen verbindend verklaard.

Deze uitspraak betekent voor alle gedupeerden dat nu op een Dexia aandelenlease-overeenkomst de Duisenberg-Regeling van toepassing is en dat zij daarmee automatisch gebonden zijn deze regeling te accepteren.Van de rechter heeft Dexia de opdracht gekregen iedere gedupeerde per brief aan te schrijven die nu onder de Duisenberg-Regeling valt. In deze brief zal ook door Dexia aangegeven moeten worden wat u moet doen als u de Duisenberg-Regeling niet wenst te accepteren. Ook heeft de rechter Dexia bevolen bij advertentie in de nieuwsbladen “De Volkskrant”, “De Telegraaf” en “Het Financieele Dagblad” iedereen over deze Algemeen Verbindend Verklaring te informeren.Er zijn voor u dus 2 mogelijkheden:1. 1. U wilt die Algemeen Verbindend Verklaring niet opgelegd krijgen.

Gedupeerden van aandelenlease-overeenkomst(en) kunnen zich met een “Opt-Out verklaring” aan de algemeen verbindend verklaarde Duisenberg-Regeling onttrekken.

Door het tijdig insturen van een ondertekende Opt-Out verklaring onttrekt u zich aan de opgelegde Duisenberg-Regeling.

Met deze uitstapmogelijkheid ziet u dus af van uw recht op een vergoeding uit de Duisenberg-Regeling. U wijst de opgelegde Duisenberg-Regeling van de hand en wenst uw zaak verder voor de rechter uit te vechten.2. 2. U accepteert de u opgelegde Duisenberg-Regeling alsnog.

U accepteert de regeling en neemt uw verlies. Dan maakt u dus ook geen gebruik van de Opt-Out verklaring en hoeft u deze niet in te vullen en stuurt u deze niet in.Voor alle volledigheid dient u uw juridische belangenbehartiger (advocaat of bedrijf) in kennis te stellen van de door u gemaakte keuze.De verklaring, onder vermelding van naam, adresgegevens en relatienummer, kan uitsluitend worden gezonden aan notaris mr. J.R.E. Kielstra, Van Buttingha Wichers Notarissen. Lange Voorhout 24, 2514 EE ‘s-Gravenhage.De verklaring moet uiterlijk op 31 juli 2007 bij de notaris zijn aangekomen.Service van Payback:

Als u van onze interactieve webpagina gebruik maakt dan kunt u een volledig door uzelf ingevulde Opt-Out verklaring aanmaken en uitprinten.

De originele ondertekende Opt-Out verklaring verstuurt u aangetekend met handtekening retour naar het op de Opt-Out verklaring vermelde adres van notarissen Van Buttingha Wichers Netwerk te ´s-Gravenhage.

Aangetekend met handtekening retour kost weliswaar € 1,15 meer waarmee de verzendkosten voor u op € 7,60 komen. U weet dan in ieder geval zeker dat de brief in ontvangst is genomen en u krijgt meteen een bewijs daarvan retour gezonden.

De eerste kopie van de ondertekende Opt/Out verklaring kunt u gewoon per post (portokosten € 0,44) naar uw rechtshulpverlener zenden.

De tweede kopie houdt u zelf in uw eigen administratie.

Opt-Out, interactief
notitie:
In eertsvolgende nieuwsbrief van de Vereniging Payback wordt uitgebreid aandacht besteed aan de algemeen verbindend verklaring Duisenberg-regeling.

Hierin zal verder ingegaan worden op de AVV en zal aandacht besteed worden waar u op moet letten of u aldan wel of niet op de Duisenberg-regeling in kan gaan.
Voor degene die twijfelen zal er via eenduidige en vereenvoudige weergave verduidelijkt worden of procederen en of ingaan op de opgelegde Duisenberg-regeling de juiste keuze is/was geweest. Voor degene die bij benadering willen nagaan of zij een juiste keuze hebben gemaakt zal de aanwijzingen en richtlijnen verhelderend werken. Voor somigen zal dat betekenen dat de ingeslagen weg voor hen de beste keus was om door te procederen tot het gaatje. Voor andere kan het betekenen dat men eigenlijk beter een staakt het vuren kan afkondigen door in te gaan op de Duisenberg-regeling. Tenzij hij/zij het rechtsvaardigheidsgevoel prevaleerd boven het economish gewin. Deze laatste groep verdient een pluim, maar betalen daar wel een hoge prijs voor die niet in verhouding staat met hun eigen protomonee.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 03 feb 2007 02:47
door ad snoeren
Ik wordt gestoord van alle adviezen zo langzamerhand,pfffft

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 03 feb 2007 11:00
door B17
Ik begrijp dat je er langzamerhand gestoord van wordt, en dat zjn
vele tiienduizenden met je. De oorzaak hiervan ligt enkel bij Dexia,
zijn zijn veroorzakers van heel wat leasedrama's bij mensen die niets
maar dan ook niets van beleggen weten.

Dit voortdurende leaseschandaal, wordt nu eindelijk duidelijk ingeluid
door de ene stortvloed aan dagvaardingen, na de andere. Dexia heeft
het er zelf van gemaakt.

b17

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 03 feb 2007 11:22
door Joop(K)
b17 toetert
Dit voortdurende leaseschandaal, wordt nu eindelijk duidelijk ingeluid door de ene stortvloed aan dagvaardingen, na de andere. Dexia heeft het er zelf van gemaakt.
b17, zou het niet verstandiger zijn als je eerst je roes uitslaapt voordat je op wankele benen en met bevende handen achter je computer kruipt? :lol:

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 03 feb 2007 11:29
door B17
Neem het Fin. Dagblad van 02.02.2007 even ter hand, lees het rustig
door, probeer het op je in te laten werken, en bemerk hoe de mensen
zijn beetgenomen.

Niets komt dus uit mijn gedachtengang vandaan, maar enkel citaat na
citaat wat ik neerpen in deze rubriek.

b17

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 03 feb 2007 11:45
door Navarre
Ik wordt gestoord van alle adviezen zo langzamerhand,pfffft
Gewoon overheen lezen Ad.
Tenslotte staat jouw zaak al op de rol met de door jou ingebrachte argumenten, die jou naar ik meen al 2 gunstige tussenvonnissen hebben opgeleverd.

Waarom zou je je nog gek laten maken door al die adviezen, het enige wat jij volgens mij moet doen, is geduld hebben en wachten op het definitieve vonnis.

Met die 2 tussenvonnissen in het de tas lijkt het me dat er voor jou weinig mis kan gaan, behalve dan die BKR-A notitie, die zal nog wat na blijven werken.

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 03 feb 2007 23:27
door faeks
Brengt mij op de vraag (en wellicht heb ik ergens wat gemist):
loopt je zaak door na opt out of begint het hele circus opnieuw?

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 03 feb 2007 23:41
door Pieter
Brengt mij op de vraag (en wellicht heb ik ergens wat gemist):
loopt je zaak door na opt out of begint het hele circus opnieuw?
Hoe bedoel je bovenstaande faeks?
Met wat meer nuance kan ik mischien antwoord geven.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 03 feb 2007 23:44
door Elias
Inderdaad feaks, bij mij ook.

De advocaat heeft Dexia gedagvaard, contract is beeindigd, de aandelen verkocht.
Als ik niet van de opt-out gebruik zou maken, ben ik kennelijk gebonden aan een DR die me niks oplevert. Ja, alsnog staat de eindafrekening van Dexia natuurlijk. Vervalt dan de opgeschorte dagvaardiging automatisch en lost anders de opt-outbrief dit op? Daarin wordt hierover in ieder geval met geen woord over gerept.

Ben benieuwd wat de advocaat hiervan zegt. Wellicht dat Pieter hier al duidelijkheid in kan geven.

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 03 feb 2007 23:48
door faeks
Ik zat tegen uitspraak aan! Als ik nu opt out.... loopt die rechtzaak dan door en komt die uitspraak of begint het hele gedoetje over en weer opnieuw? Begint de rechtzaak opnieuw? Of hoef ik eigenlijk niet eens te opt outen??
Zo ook bij Ad of bij veel anderen bijvoorbeeld. Ad heeft, voor zoever ik weet, tussenuitspraken. Begint de rechtbank helemaal, na opt out, van vooraf aan of pakt de rechtbank de draad op waar ze gebleven zijn?
(Nogmaals, ik heb me er verder niet in verdiept, zal misschien wel bekend zijn. Mij niet in ieder geval).

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 00:00
door Pieter
Ik zat tegen uitspraak aan! Als ik nu opt out.... loopt die rechtzaak dan door en komt die uitspraak of begint het hele gedoetje over en weer opnieuw? Begint de rechtzaak opnieuw? Of hoef ik eigenlijk niet eens te opt outen??
Zo ook bij Ad of bij veel anderen bijvoorbeeld. Ad heeft, voor zoever ik weet, tussenuitspraken. Begint de rechtbank helemaal, na opt out, van vooraf aan of pakt de rechtbank de draad op waar ze gebleven zijn?
(Nogmaals, ik heb me er verder niet in verdiept, zal misschien wel bekend zijn. Mij niet in ieder geval).
De algemeen verbindend verklaring geldt voor iedere "gerechtigde"
Hij/zij die onder de noemer "gerechtigde" valt krijgt de duitenberg-regeling verplicht opgelegd mitsdien hij/zij een opt-out verklaring in stuurt.

Samenvattend houdt dit in.
Dat je eerst moet uitzoeken of je onder de gerechtigde valt. www.dexialease.nl schema duisenberg-regeling. ( eerdaags nieuwsbrief vereniging Payback en webpublicatie)

Val je onder de gerechtigde dan heb je te maken met de verplicht opgelegde duisenberg-regeling en als je anders wilt, moet je gaan opt-outen. M.i geldt dat ook voor hen die in onderhandeling zijn voor een persoonlijk op maat gesneden schikking. Immers Dexia kan zich beroepen op de AVV WCAm verklaring van het Hof en zou kunnen stellen. Ja daaaag meneer mevrouw, u heeft niet ge opt-out dus ik hoef u alleen, van rechtswegen opgeled door het Hof Amsterdam, van dienst te zijn met de duisenberg-regeling!

Met opt-out verklaar je dat je niet gebonden wilt zijn aan de duisenberg-regeling en zelf wilt gaan procederen en of een betere schikking wilt aangaan. Met dit risico dat je daarmee officieel afstand doet van de bodem schikking Duisenberg-regeling. Een voetnoot hierbij is dat door de argumentatie van het Hof, in de lijn der verwachting ligt, de duisenberg-regeling als bodem-uitspraak wordt gehanteerd. Aangezien in de AVV (WCAM) geen jurisprudentie wordt neergelegd die nadelig is voor gedupeerden, sterker nog er wordt jurisprudentie neergelegd in het causaal verband inzake verzaken zorgplicht t.o.v dexia gedupeerden.

De vraag "begint het circus opnieuw" lijkt mij niet. Je gaat verder waar het stilgelegd is.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 00:04
door anne_
De vraag "begint het circus opnieuw" lijkt mij niet. Je gaat verder waar het stilgelegd is.
Faeks om zekerheid te verkrijgen zou ik deze vraag aan je advocaat stellen.

Gr. Anne.

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 00:28
door Pieter
Faeks om zekerheid te verkrijgen zou ik deze vraag aan je advocaat stellen.
Een advies wat geldt voor een ieder. Hoewel ik denk dat deze niet afwijkend zal zijn. Echter check en dubbel check in deze situatie is niet verkeerd. Het is beter vaak navraag te doen als helemaal niets na te vragen.

Wat ook verstandig is om in ieder geval navraag te doen of je zaak op causaal (oorzaak en gevolg ) verband goed en voldoende onderbouwdt is per persoon, dit geldt dus voor degene die in groepen procederen. Dit omdat het voortschrijdend inzicht, in rechtzaken en uitspraken, dit verduidelijken. Waar voorheen het afgedaan kon worden dat er een algemene noemer was geldt niet meer en is momenteel alleen bruikbaar als een verklaring van recht. Dit houdt dus in, als je een vergoeding wilt toegewezen krijgen, dat je aantoont dat jouw situatie heeft geleid tot schade door toedoen van het gedrag van de aanbieder.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 00:40
door faeks
Pieter (en ook Anne)
Duidelijk! Thanks. :wink:

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 01:57
door Pieter
Waar voorheen het afgedaan kon worden dat er een algemene noemer was geldt niet meer en is momenteel alleen bruikbaar als een verklaring van recht.
Om even terug te komen op bovenstaande tendens in de rechtspraak.
Deze ontwikkeling in rechtspraak staat mij als belangenbehartiger tegen.
Door deze tendens moet het slachtoffer gaan bewijzen dat zij slachtoffer is geworden van een bewezen feit dat de dader foutief heeft gehandeld.!!!!
Dat is is als je het mij vraagt de wereld op zijn kop.
Mijn inziens zou het juist andersom moeten zijn. Indien de dader in zijn algemeenheid betiteld wordt door lage of hoge rechtspraak alszijnde foute of verwijtbare partij, dan zou de dader mijn inziens moeten aantonen dat in sommige gevallen het vermeende slachtoffer helemaal geen slachtoffer is. Nu wordt de dader beschermd tegen het oneigenlijk gebruik van de slachtoffer positie, de rekening wordt daarvoor betaald door de terechte slachtoffers. Laat de dader de rekening betalen van de meelifters en niet de in meerderheidzijnde terechte slachtoffers.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 02:37
door Eugene Cernan
[/quote]alleen jammer dat mensen zoals Janny er klakkeloos in geloven.
Precies Lavi, maar dat is niet het enige waar Janny klakkeloos in geloofd. Maar in dit land zit er een Christen-Calvinisten-kabinet aan te komen...
Laten we hopen dat overspel dan maar wat meer getollereerd wordt, want deed Maria dat ook niet... Ze was toch getrouwd met Joseph maar kreeg een kind van....
Dat dat huwelijk nog zo heilig is zeg, in de bijbel wordt een en al vreemd gegaan, en Dexia komt eega's tegemoet... het moet niet gekker worden.

Groet,

Gene

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 02:40
door Riko
Mijn mening is dat contracten die niet onder de Duisenberg-regeling vallen verder kunnen gaan met hun eerder gevoerde proces.

Voor de rest vrees ik, dat voor de Optouts, je weer helemaal opnieuw kunt beginnen. :oops:

En dat je alleen nog maar individueel kunt procederen.

Hoe dan ook sterkte gewenst :!:

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 11:37
door Piet
Na het versturen van de Opt out brief naar de notaris en de advocaat zal de advocaat de rechtbank verzoeken de schorsing op te heffen en de zaak weer op de rol te zetten.
De rechtszaak gaat dan door waar de zaak gebleven is.
Even een overzicht van de procedure zoals deze bij de rechtbank wordt gevoerd :
Een dagvaarding wordt bezorgd door een deurwaarder.
Hierin staat de datum tijd en plaats waar de rechtszaak begint.
Hierin staat wat de vordering/eis is tegen Dexia.
Dexia zal vervolgens in reconventie (verweer) gaan en dient een Conclusie van antwoord in.
Daarna volgt een Repliek (een verweer op de Conclusie van antwoord) door uw advocaat genaamd Conclusie van repliek.
Dexia zal als verweer hierop een Conclusie van Dupliek indienen.
De rechter kan vervolgens bepalen hoe de procedure verder gaat.
Hij kan b.v. bepalen dat er een hoorzitting komt waarin beide partijen voor de rechter moeten verschijnen om gehoord te worden, dit heet een comparitie van partijen.
Vervolgens kan de rechter een datum noemen waarop hij uitspraak doet of nog weer een extra ronde inlassen b.v. met getuigen.
Als de rechter uitspraak doet dan heet dat een uitspraak in eerste aanleg.
Hij kan ook beslissen dat het een vonnis bij voorraad is, dat wil zeggen dat de verliezende partij het te betalen bedrag binnen een korte, nader te bepalen termijn, moet worden betaalt.
Het maakt dan niet uit of de verliezende partij in hoger beroep gaat, er moet betaalt worden.
Dit en vele andere vragen over de aandelenlease affaire, is te lezen in Veelgestelde vragen op www.platformaandelenlease.nl
Ook de gevolgen van de uitspraak van het Hof over de Duisenberg regeling is hier te vinden in Veelgestelde vragen onder Wat betekent de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam omtrent de Duisenberg regeling voor mij?

Meer over de uitspraak is ook hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Dui ... pr_hof.htm

Dat de rechtbank de Duisenberg regeling niet klakkeloos overneemt in de rechtszaken tegen Dexia blijkt wel uit een vragenformulier die de rechtbank Amsterdam nu verstuurt in de lopende zaken die weer op de rol worden gezet na schorsing.
Dit vragenformulier komt z.s.m. op onze website.

Groeten,
Piet

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 12:55
door LindaLovelace
Wat PALjas Piet vergeet te vertellen is dat wanner een opt-out brief verstuurt is dan kan er niet meer op de Duisenberg regeling teruggevallen worden.

Bedenk dus goed of u zoiets wel zou willen. Dus niet blindelings achter deze PALjassen aan blijven lopen.

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 13:31
door Procesvoerder
Wat Piet Koremans schrijft, lijkt mij toch duidelijk tot in het extreme: de opt-out mogelijkheid is in het leven geroepen voor JUIST diegenen, die zich door de verplichtstelling van de Duisenbergregeling (zwaar) tekort voelen gedaan.

Wie dat niet vindt, staat het vrij om géén opt-out verklaring in te sturen.

Wat ook zal gebeuren: niemand die voor opt-out heeft gekozen zal uiteindelijk een slechter vonnis krijgen dan hetgeen in de Duisenbergregeling is vastgesteld want die regeling betreft geen coulance-aanbod van Dexia maar een algemeen verbindende dading.

Laat u niet door ene LindaLovelace op een dwaalspoor zetten!