Pagina 17 van 20

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 13:35
door Joop(K)
En Piet van PAL vergeet er verder ook bij te zeggen dat de Beschikking van het Amsterdamse Hof inzake het verbindend verklaren van de Duisenberg Regeling zeer zwaar gaat meewegen bij alle komende aandelenlease rechtzaken, zowel bij nieuwe als bij lopende. En terecht!
Wie er desondanks anders over denken, spreken we graag over 3 of 4 jaar weer op dit forum.

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 13:42
door pluutje
Geplaatst op 04 Feb 2007 13:35 door Joop(K)
-----------------------------------------------------------
Wie er desondanks anders over denken, spreken we graag over 3 of 4 jaar weer op dit forum.
Kun jij je hobby nog lang uitoefenen beste Joop! :idea: 8)

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 14:03
door F J Goetheer
Bedankt Piet voor je inzet,

We gaan met volle moed er tegen aan
en een optout verklaring insturen.
De aanhouder zal zegevieren tegen de dieven van eertijds spaar-select.
Weet je nog eerder stoppen met werken werd er voorgespiegeld.
De processen kunnen nu weer beginnen en toch wel binnen enkele jaren een uitspraak.

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 17:46
door Hans A
En Piet van PAL vergeet er verder ook bij te zeggen dat de Beschikking van het Amsterdamse Hof inzake het verbindend verklaren van de Duisenberg Regeling zeer zwaar gaat meewegen bij alle komende aandelenlease rechtzaken, zowel bij nieuwe als bij lopende.
Joop K, wil jij dit even motiveren?
In de uitspraak heeft de rechter namelijk vermeld dat dat JUIST NIET zo zal zijn.
Dat betekent dat de geschilpunten tussen Dexia en de-genen die een effectenlease-overeenkomst sloten niet – in het kader van dit geding – ten gronde door het hof zijn beoordeeld op de wijze die past bij de berechting van een individuele schadevordering. Die wijze van berechting zal in rechtszaken waarin een individuele schadevordering is ingesteld alsnog kunnen plaatsvinden. Er moet van worden uitgegaan dat de rechter die in een dergelijke zaak zal hebben te oordelen het voormelde uitgangspunt niet zal miskennen en dat hij overigens op rechtens juiste wijze gebruik zal maken van zijn vrijheid om bij zijn beslissing aan de beschikking van het hof de betekenis toe te kennen, die hij geraden zal achten.

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 18:07
door Belegger+
Hans A.
't is wat je wilt lezen, wat je wilt geloven, vaak ook: wat je wilt hopen.
De praktijk leert echter het volgende:

Indien een gerespecteerd persoon (Wim D.) of een commissie met een grote bank of een grote organisatie een schikking heeft bedongen, dan is dit een overeenkomst onder heren, onder volwassenen wel te verstaan.
Ontevreden kinders hebben aan die tafel geen plaats.
Zo zal ook die schikking ervaren worden als een soort ongeschreven wet, een moreel goede zaak.
Zo ook, zullen alle lopende en nieuwe zaken analoog aan die schikking worden gevonnist. Ik bedoel eigenlijk: zo zullen al die zaken eindigen, vonnissen is zo'n groot woord.
Joop K. beschrijft dat ook juist en ik denk ook, dat 99,9% van de NL bevolking niet inziet, dat als volwassenen tot een schikking komen, dat er dan toch een groepje blijft doorgaan tot het einde, omdat men meer wil. Was het vroeger ook niet zo, op het schoolplein, dat we na een ruzie nog een beetje morrend doordreinden, maar toch een hand moesten geven en als kerels uit elkaar gingen. Nu, in die zin is er eigenlijk nog niets veranderd !

B+

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 18:30
door Joop(K)
Beste Hans A, dat de Beschikking van het Amsterdamse Hof inzake de Duisenberg Regeling een rol gaat spelen bij toekomstige rechtzaken staat voor mij als een paal boven water. Om dat vast te stellen hoef je niet doorgeleerd te hebben. Een ieder die denkt dat dat niet het geval zal zijn, doet voor de tweede keer aan 'wishful thinking'. De eerste keer deden ze dat bij het afsluiten van het aandelenlease contract. Ik heb begrepen dat dat toen ook niet helemaal naar wens is afgelopen..... Ik mag hopen dat ze niet nog stommer zijn als een ezel. Die stoot zich immers ook niet twee keer aan dezelfde steen?
Volgens advocaat Paul van Straaten van Vermogensmonitor zal de Duisenberg-regeling waarschijnlijk dé leidraad worden voor andere rechters.

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 18:36
door CvdH
Joop de groetjes van Willem uit Belgie.....hij denkt er net zo over als jij :lol:

http://www.paragnostwillem.be/pagina3.html

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 19:08
door Martinvdm
Een schikking, die door de 'waardige' persoon Duisenberg is afgesloten, iemand die het hart en de ziel aan het bankleven heeft verkocht, samen met de 'belangenbehartigers' van destijds, wordt verbindend verklaard.

Iedereen die het hier niet mee eens is, iedereen die het verraad van Leaseverlies en c.s. niet kan accepteren, iedereen die van mening is dat deze schikking verre van een waardige schikking is, wordt geclassificeerd als een groep 'ontevreden kinders'...

De minachting voor de gedupeerden, voor ons, druipt er van alle kanten vanaf ....

Walgelijk en schandalig...Heb er anders geen woorden voor...Bah !!

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 19:15
door Belegger+
Nou, Martin, met een restschuldje van 2.000,- is het niet slecht toeven tussen de gedupeerden. Valt toch wel mee ?
Ik vind dat de begrippen walgelijk of schandalig dan weer een andere dimensie krijgen.

B+

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 19:18
door Hans A
Tja, dat is wel een heel sterke onderbouwing. (hum.hum)
Eigenlijk zeggen je dus (zonder aanleiding) dat je er van uit gaat dat deze rechter staat te liegen!
Ja sterke onderbouwing.
Daar kan een vermelding van het tegenovergestelde in een vonnis niet tegen op :?

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 19:23
door Belegger+
Hans, je zult nooit een prijs winnen voor begrijpend lezen.
Dat is ook helemaal niet erg, want je bent terecht overtuigd van je gelijk.
Mijn raad is de volgende: geef nog ca. 5.000 euro uit aan een voortgezette procedure, om dan vervolgens de neus te stoten aan een vonnis in Duisenberg stijl.
Dat heet in goed NL 'wie niet horen wil...etc.'

B+

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 19:32
door Martinvdm
Of de restschuld 2000 euro is (trouwens, totaal is het wel ietsje meer) doet er niet toe....Om iedere keer dit als reactie te gebruiken wordt wel wat afgezaagd...Kom op, je kan beter...;)

Ik voel me gedupeerd en bedonderd net als iedereen die een leasecontract heeft...Niet alleen door Dexia maar ook door de stichtingen en Duisenberg.

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 19:33
door Hans A
Sterk hoor.
Je hebt me bijna overtuigt dat het beter voor mij is om zonder slag of stoot mijn inleg maar te verliezen en voor DB te kiezen zodat ik nog eens 12000,- euro mag betalen.
En dat omdat ik ooit voor 45,- euro p/m ging sparen!

'kwit nie, lijkt me toch ook niet helemaal de beste oplossing :lol:

Tabee!

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 21:17
door Joop(K)
Hans A quoteert uit de Beschikking
Dat betekent dat de geschilpunten tussen Dexia en de-genen die een effectenlease-overeenkomst sloten niet – in het kader van dit geding – ten gronde door het hof zijn beoordeeld op de wijze die past bij de berechting van een individuele schadevordering. Die wijze van berechting zal in rechtszaken waarin een individuele schadevordering is ingesteld alsnog kunnen plaatsvinden. Er moet van worden uitgegaan dat de rechter die in een dergelijke zaak zal hebben te oordelen het voormelde uitgangspunt niet zal miskennen en dat hij overigens op rechtens juiste wijze gebruik zal maken van zijn vrijheid om bij zijn beslissing aan de beschikking van het hof de betekenis toe te kennen, die hij geraden zal achten.


Nu je dit zo quoteert zou het voor de eenvoudige lezer als ik handig zijn als je in twee zinnen in simpel en begrijpelijk Nederlands aangeeft wat hier precies staat. Volgens mij staat er namelijk ook niet dat de Beschikking inzake de Duisenberg regeling totaal niet mee gaat wegen bij de voortzetting van de rechtsgang. Maar staat er alleen maar dat de Beschikking het inzetten of voortzetten van een rechtsgang niet blokkeert of uitsluit. Niet meer en niet minder.

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 22:24
door Pieter
Beste Joop,

De beschikking is door het Hof enkel en alleen als een vaststellingsovereenkomst betiteld. Dit houd dus alleen in dat als je niet reageert je het eens bent met de vaststellingsovereenkomst en Dexia niet meer in rechte gaat betrekken of vice versa. Beide partijen staken op dat moment het juridisch gevecht en gaan onderandere niet meer uitvechten in hoeverre dexia per dossier de zorgplicht heeft verzaakt en wat daar de eigenlijke schade is als ook vechten beide partijen niet meer door dat de aandelen op naam stellen van rechtswegen opgelegd is en als dat niet is gedaan dexia van rechtswege een wanprestatie heeft gepleegd t.o.v de contractant. De vastelingovereenkomst vorziet erin dat doordat men het juridisch gevecht staakt de duitenberg-regeling als algemene schikking wordt opgelegd.

Hij/zij die besluiten niet akkoord te gaan met de opgelegd vaststellingovereenkomst geven daarmee te kennen dat zij hun zaak bij de rechter willen voorleggen en vragen de rechter te oordelen in hun situatie inhoeverre zij persoonlijk schade hebben geleden door het gedrag van Dexia, Zoals het verzaken van de bijzonderezorgplicht en het niet op naam stellen van de aandelen, welke volgens de wetgeving wel dient te gebeuren. Jurisprudentie over het op naam stellen van de andelen is al aanwezig en is gedaan door Hoge raad en DSI. Een lage rechter kan hieraan niet voorbij gaan.

Uiteraard zul je wellicht zeggen. Dat is wishfull thinking dat de lage rechter zich niet aan jurisprudentie houdt. Dat zou dan beteken dat de Lage rechters anders gaan oordelen als de hogere rechters de vraag rijst dan. wat is jurisprudentie dan nog waard?

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 22:35
door Procesvoerder
Simpel en eenvoudig dus, daarin heeft Joop (K) nu eens gelijk.

Voor wie al aan het procederen is en voor degenen met een flinke restschuld heeft het geen enkele zin om de Duisenbergregeling te aanvaarden. Tenminste als men zomaar voetstoots afscheid wil nemen van de betaalde inleg.
Zelfs als men er niet in slaagt tot een (op alle punten) winnend vonnis te komen en de rechter op welke grond dan ook de eisen van een gedupeerde zou afwijzen, dan kan zo'n uitspraak nooit slechter uitvallen dan tenminste de Duisenbergregeling.

Nee heb je al, dus het kan alleen maar beter worden als je voor de opt-out kiest!

De enige uitzonderingen hierop zijn eventueel die gedupeerden met een zeer kleine restschuld, die de kosten voor juridische bijstand niet vinden opwegen tegen het te recupereren geld. Ook in die gevallen lijkt het me raadzaam om in ieder geval eerst je zaak (gratis) te laten beoordelen door bijv. Leaseproces. Natuurlijk betaal je dan een percentage over het "geredde" geld aan Leaseproces. Maar anders krijg je NIETS terug!

Beter een half ei terughalen dan met een lege dop blijven zitten!

(Bovendien vaak nog toebetalen aan de roversbank.)

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 23:09
door Pieter
Nee heb je al, dus het kan alleen maar beter worden als je voor de opt-out kiest!
Aanvullende opmerking.
Alleen opt-outen zet geen zoden aan de dijk. Want als je daarna geen proces aanspant kun je geen aanspraak maken op de verplicht opgelegde duitenberg-regeling. Stel, wel een opt-out en geen proces dan ben je overgeleverd aan de willekeur van Dexia. Ze zijn op dat moment niet meer verplicht om je de duitenberg-regeling te geven en kunnen in theorie je aan het contract houden door alles te laten betalen.
Dus wees verstandig voordat je opt-out eerst informeren of je zaak geschikt is voor een procesvoering. En als je dan besluit te opt-outen moet je ook B zeggen en moet je gaan procederen.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 04 feb 2007 23:55
door Elias
Volgens mij staat er namelijk ook niet dat de Beschikking inzake de Duisenberg regeling totaal niet mee gaat wegen bij de voortzetting van de rechtsgang.Maar staat er alleen maar dat de Beschikking het inzetten of voortzetten van een rechtsgang niet blokkeert of uitsluit. Niet meer en niet minder.
Aldus Koop K

Dus staat er ook niet dat de DR zeer zwaar zal meewegen.
En aangezien Joop en B+ het altijd helemaal met elkaar eens zijn, blijkt eens te meer, dat ze de individuele belangen van de gedupeerden zeer zwaar onderschatten.......
(Dit laatste nu maar eens een keer netjes uitgedrukt, hun misselijk makend gedrag is toch al genoegzaam bekend)

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 05 feb 2007 00:04
door Procesvoerder
Pieter heeft natuurlijk gelijk. Alleen opt-out zonder dat je tegen Dexia gaat (of laat) procederen zet geen zoden aan de dijk.

Re: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Geplaatst: 05 feb 2007 00:08
door Pieter
Dit topic weer eens helemaal doorgelezen en bezien wat er eigenlijk allemaal heeft plaatsgevonden. Op eerste pagina kwam ik onderstaande reactie tegen.
Ik heb het verweer gelezen, en ik moet toegeven dat ik onder de indruk ben van het ingezonden document naar het hof, als deze hier niet op in gaat dan is er echt poep aan de knikker, en moet worden geconcludeerd dat er vanuit de regering aan de touwjes word getrokken om de weegschaal naar de kant van dexia toe de krijgen.
Met andere woorden fraude en bedrog.
Naderhand kunnen we constateren dat bovenstaande helaas bewaarheid lijkt te worden.
een aantal punten van verweerders.
Feiten opsomming.
AFM verzaakt toezicht en is mede aansprakelijk voor het gedrag van Dexia.
AFM komt met onderzoek resultaat. Daarin blijkt weer dat ze hun straatje hebben getracht schoon te vegen.
Hof laat zich inhoudelijk niet uit over rapport maar volgt alleen de eindconclusie van het AFM omdat AFM een autoriteit is, waardoor het Hof zijn vingers niet verbrand aan het foutieve onderzoek van de AFM.

Dit alles duidt erop dat de reactie van aangehaalde quote achteraf helaas bewaarheid wordt.
De politieke en macht van de banken (b)lijkt heel groot te zijn.
Het luidt mijn inziens het einde in van de rechtstaat Nederland.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback