LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] verjaring

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
gogo
Berichten: 90
Lid geworden op: 27 nov 2003 15:17

verjaring

Ongelezen bericht door gogo »

Wellicht goed om de berichten over verjaring op één plaats onder te brengen?

Beginnen met goed nieuws uit Leeuwarden. (via website PAL)
LJN: BB3271,Sector kanton Rechtbank Leeuwarden , 188057 \ CV EXPL 06-6466


Datum uitspraak: 28-08-2007
Datum publicatie: 10-09-2007
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Aandelenlease. RendementsVliegwielOvereenkomst.

Citaat:
beroep op verjaring

5.1. De verjaring waar het hier om gaat is geregeld in artikel 3: 52 lid 1 sub d BW. Dit artikellid bepaalt dat rechtsvorderingen tot vernietiging van een rechtshandeling verjaren drie jaren nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen, aan degene aan wie deze bevoegdheid toekomt, ten dienste is komen te staan. Noch in deze bepaling zelf, noch in de bijbehorende parlementaire geschiedenis is aanknoping te vinden voor de opvatting van Aegon dat in het onderhavige geval de verjaringstermijn begint te lopen op het moment van het aangaan van de overeenkomst. Blijkens de parlementaire geschiedenis is de hoofdgedachte dat de verjaring niet behoort te kunnen gaan lopen voordat degene die tot vernietiging bevoegd is, werkelijk over deze bevoegdheid beschikt. Naar het oordeel van de kantonrechter betekent dit in het onderhavige geval dat de verjaringstermijn is gaan lopen op het moment dat wist of kon weten dat er door zijn echtgenoot een vernietigbare rechtshandeling was verricht.
Aegon heeft gesteld dat eerder van de overeenkomst heeft geweten dan 2005. Aegon heeft echter niet concreet aangegeven waaruit zulks zou blijken. Uit hetgeen Aegon heeft aangevoerd blijkt dat er slechts sprake is van vermoedens gebaseerd op hetgeen Aegon heeft betiteld als de normale gezinssituatie, waarin dergelijke beslissingen in gezamenlijk overleg worden genomen. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Aegon hiermee haar stelling dat de verjaring reeds eerder is aangevangen, onvoldoende gemotiveerd onderbouwd. Aan bewijslevering wordt derhalve niet toe gekomen. Waar Aegon zich baseert op de normale gezinssituatie, gaat Aegon volledig voorbij aan de ratio van de artikelen 1: 88 en 1: 89 BW, die nu juist de onwetende echtgeno(o)t(e) bedoelt te beschermen tegen rechtshandelingen die de levenspartner zonder de vereiste toestemming is aangegaan.

gogo
Berichten: 90
Lid geworden op: 27 nov 2003 15:17

Re: verjaring

Ongelezen bericht door gogo »

Het oordeel van de kantonrechter van Leeuwarden, Dhr Biesma:
28-8-2007,
inzake verjaring:


"Blijkens de parlementaire geschiedenis is de hoofdgedachte dat de verjaring niet behoort te kunnen gaan lopen voordat degene die tot vernietiging bevoegd is, werkelijk over deze bevoegdheid beschikt. Naar het oordeel van de kantonrechter betekent dit in het onderhavige geval dat de verjaringstermijn is gaan lopen op het moment dat wist of kon weten dat er door zijn echtgenoot een vernietigbare rechtshandeling was verricht."

Dus wordt niet de gedachte gevolgd dat op het moment van het bestaan van 'n contract reeds de verjaring inging.
De juridische consequentie vernietigbaarheid van dit contract moest dus bekend zijn.
In Amsterdam wordt expliciet de gedachte gevolgd dat dit laatste niet noodzakelijk is.


Gogo

gogo
Berichten: 90
Lid geworden op: 27 nov 2003 15:17

Re: verjaring

Ongelezen bericht door gogo »

Ik kon helaas de functie wijzigen niet vinden dus maar zo:
BIESMA J.E. , geboren juli 1987 (of J.) ; Dhr.
Raio rechtbank Zutphen 1 oktober 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 9 december 1999
Rechter Rechtbank Leeuwarden van 01-10-2001
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid Commissie van Toezicht voor de politiecellen in regio Utrecht
Lid gemeenteraad Amersfoort (in 2000)
TEVENS [augustus 2003]
Lid Commissie van toezicht voor de politiecellen in de regio Utrecht te Utrecht van 01-07-2001

bron:
http://66.197.141.254/burhoven/antecede ... sten-b.htm

Het betreft dus een jonge rechter, die overigens ook het faillissement van Cambuur deed.

Het lijkt erop dat hij de eerste is die het advies van heren Brummer (oud-hoogleraar groningen) en Roelvink (voormalig lid Hoge Raad) uit 2004 volgt. Dit advies was destijds door de commissie Oosting aangevraagd.


Wie volgt?

hupo
Berichten: 36
Lid geworden op: 31 aug 2007 19:57

Re: verjaring

Ongelezen bericht door hupo »

Hij is benoemd door een koninklijk besluit dan maakt het niet uit hoe oud hij is !

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: verjaring

Ongelezen bericht door bromtol »

Hij is niet de eerste. Kijk maar eens naar rechtbank Alkmaar, Dordrecht of Gouda

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: verjaring

Ongelezen bericht door Janny »

BIESMA J.E. , geboren juli 1987 (of J.) ; Dhr.
Raio rechtbank Zutphen 1 oktober 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 9 december 1999
Deze datums kunnen niet kloppen. iets is verkeerd.
Als je in 1987 geboren bent dan ben je dit jaar net 20 geworden, en kun je onmogelijk op 8 jarige leeftijd al deze functie in zutphen bekleden.
Janny

gogo
Berichten: 90
Lid geworden op: 27 nov 2003 15:17

Re: verjaring

Ongelezen bericht door gogo »

De geboortedata kunnen inderdaad niet kloppen

Dhr Biesma was kandidaat raadslid Cda in Amersfoort
in 1998 en toen
"
Jeff Biesma Jeff Biesma
30 jaar, Chr.Gereformeerd, gehuwd, jurist en gemeenteraadslid "

bron:

http://www.euronet.nl/~anholt/kandid/cd ... f%20Biesma

Hij was daar ook raadslid.

Hij zou dus nu "reeds" ( bijna?) 40 zijn.

Ik blijf van mening dat hij de eerste rechter is die in zijn
argumentatie expliciet vereist dat de partner moest weten
dat het ging om een "vernietigbare " overeenkomst.

Maar, Bromtol, het zou mooi zijn als je gelijk had en dat niet zo was.

Gogo

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: verjaring

Ongelezen bericht door Piet »

Op 19 september deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak waarin vernietiging na 3 jaar speelde.
De rechter oordeelde:
7.6. Gelet op het voorgaande heeft [X] de Lease-overeenkomsten tijdig vernietigd. Dientengevolge dient het hiervoor onder 1.3 vermelde bedrag door Dexia te worden gerestitueerd. Gelet op de strekking van artikel 1:88 BW is voor toepassing van artikel 6:278 BW in dit geval geen plaats.
De gedupeerde krijgt de volledige inleg terug plus wettelijke rente en de BKR registratie wordt verwijderd.

Zo zie je maar dat met een goed verweer en motivatie de vernietiging na 3 jaar gewoon kan worden toegewezen en Dexia niet de mogelijkheid heeft om verjaring te bewijzen.

De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 092007.htm

Groeten,
Piet

Martinvdm

Re: verjaring

Ongelezen bericht door Martinvdm »

Erg belangrijke uitspraak voor veel gedupeerden...

Uitprinten en goed bewaren voor de advocaat !!

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: verjaring

Ongelezen bericht door B17 »

Goed nieuws, de mentale en financiele uitputting gaat ten einde lopen,

b17

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: verjaring

Ongelezen bericht door B17 »

Dit is ook zo'n zinsnede die ik ergens las, Dexia rotzooit maar aan, en ik snap echt niet in Nederland zo iets te moeten meemaken dat gedupeerden alleen maar verder gedupeerd worden.

Tijdens de hoorzitting zei de voormalige adviseur, ik heb ook een paar contracten en ik denk dat de markt wel blijft stijgen, heeft hij dan nooit om zich heen gehoord, de voortdurende malaise, en nog maar afwachten of er niet weer een crisis op ons afkomt, meer waarheidsgehalte vertoont.

Zo word je voor de gek gehouden, en voelen de gedupeerden zich bekocht.

In gesprekken werd, indien het aan de orde kwam, bevestigd dat de
contracten huurkoop overeenkomsten waren. In de eindafrekening van beëindigde contracten werden daarom 2 aflossingen genoemd, die samen gelijk aan de restant hoofdsom waren ( een van de twee aflossingsbedragen was ter grootte van FL 100 nu dus € 45,38 ). Toen in aanvang van de beursmalaise dit voor Dexia juridisch moeilijkheden dreigde te gaan geven, werd uitdrukkelijk verboden om
in de telefoongesprekken het woord “huurkoop”nog te noemen.

Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: verjaring

Ongelezen bericht door Elias »

Erg belangrijke uitspraak voor veel gedupeerden...

Uitprinten en goed bewaren voor de advocaat !!
Ik vraag me overigens af of de omstandigheid van een hersenbloeding van en dientengevolge (tijdelijk) geheugenverlies en communicatieproblemen met de partner bij veel gedupeerden opgang zal doen.

In deze zaak hebben de beide benadeelden ( terecht ) het recht aan hun kant, omdat Dexia moeilijk kan bewijzen / aannemelijk maken dat het anders zou zijn.....

Kortom, er zal m.i. van bijzondere en aantoonbare omstandigheden sprake moeten zijn, wil je onder het uitgangspunt " kennisname partner = datum aanvang contract " van de rechtbank A'dam uit komen, wat gebaseerd is op de aanname van Dexia.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: verjaring

Ongelezen bericht door Janny »

Kortom, er zal m.i. van bijzondere en aantoonbare omstandigheden sprake moeten zijn, wil je onder het uitgangspunt " kennisname partner = datum aanvang contract " van de rechtbank A'dam uit komen, wat gebaseerd is op de aanname van Dexia.
Mits betaald van een gezamenlijke rekening. Zo niet, dus een persoonsgebonden rekening zonder machtiging van de ander, kan het wel even duren voor de kennis aan de ander bekend wordt. :(
Bovendien, ga ik er nog steeds vanuit dat geen enkele partner er bezwaar tegen zal hebben dat de ander spaart!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pas wanneer blijkt dat het geen spaar, maar een lening betreft begint de ellende.En dat zal de omslag van kennisname moeten zijn. Want wat wordt bekend: er is met gezamenlijk geld een lening aangegaan, die niet in overleg met de ander , wel het gezinsbudget in gevaar brengt. en voor die zaken is art 1.88 in het wetboek terecht gekomen.
janny

Belegger+
Berichten: 699
Lid geworden op: 24 jun 2005 15:54

Re: verjaring

Ongelezen bericht door Belegger+ »

Laat me niet lachen met die eegaleugen !
Je gelooft toch zelf niet, dat de echtgenoot of echtgenote kon wachten tot de partner thuis was om het goede nieuws van de vette visvangst te vertellen: een labouchere contract aan land gehaald, joechei.
En dan 's avonds met een goed glas rode wijn de eigen slimheid nog eens dunnetjes vieren !
En dan na 3 jaar ineens er achter komen, wat de partner daar zo plots heeft aangericht, ja geloof het zelf.
Nou mensen, wees maar blij met elke rechter die zo vonnist en jullie niet op de pijnbank legt, aan de leugendetector knoopt, of onder ede gooit, want zo liegen in een rechtzaal, dat is knap moeilijk !

B+

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: verjaring

Ongelezen bericht door Janny »

belegger+
je bent een slecht lezer.

Eerst goed lezen wat er staat!!!! wat het betekend, dan oordelen!
En, als je zelf niet zo'n versluierd contract in bezit hebt, dan mis je vermoedelijk ook de volledige informatie.

Maar het geeft niet hoor, niet iedereen kan "alles" weten.
Wij weten ook niet alles, in dit geval wisten we dus niet niet dan het een lening betrof. En of onze geachte belegger+ dat nou wel of niet geloofd, is helemaal niet belangrijk. Belangrijk is dat de Rechter oordeeld naar de inhoud en de zin van de Nederlandse wet.
Vriendelijke groet,
Janny

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: verjaring

Ongelezen bericht door aert0001 »

Geplaatst op 01 Okt 2007 09:45 door Belegger+


--------------------------------------------------------------------------------

Laat me niet lachen met die eegaleugen !
Je gelooft toch zelf niet, dat de echtgenoot of echtgenote kon wachten tot de partner thuis was om het goede nieuws van de vette visvangst te vertellen: een labouchere contract aan land gehaald, joechei.
En dan 's avonds met een goed glas rode wijn de eigen slimheid nog eens dunnetjes vieren !
En dan na 3 jaar ineens er achter komen, wat de partner daar zo plots heeft aangericht, ja geloof het zelf.
Nou mensen, wees maar blij met elke rechter die zo vonnist en jullie niet op de pijnbank legt, aan de leugendetector knoopt, of onder ede gooit, want zo liegen in een rechtzaal, dat is knap moeilijk !

B+

zucht!,

Ton

Math
Berichten: 325
Lid geworden op: 19 jul 2003 13:08

Re: verjaring

Ongelezen bericht door Math »

Ik ga een heel eind met je mee en ook ik geloof dat de meesten van de eegaleasers van mekaar wisten dat men een contract had. Echter ik weet zeker dat 90% dacht dat ze aan het sparen waren en duidelijk zijn misleid. Blijft echter staan dat het huurkoop is en daarom een tweede handtekening nodig isen Dexia heeft geld geleend zonder WcK vergunning. Hoe is het toch mogelijk dat men die Dexiaclub niet eerder heeft aangepakt. Aandelen niet op naam gekocht, geen vergunning etc.

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: verjaring

Ongelezen bericht door B17 »

Ik ken nog wel een Partij die met die derivatenhandel niet helemaal de waarheid zegt, en dan zeg ik het nog zachtjes.

b17

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: verjaring

Ongelezen bericht door B17 »

Wie zei ook weer de eegaleugen, dit heeft de rechter gecorrigeerd na de zoveelste keer dat Dexia het halstarrig tracht vol te houden dat het wel huurkoop is !


Dexia wijst erop dat in artikel 7A:1576i, lid 1 BW, waar het schriftelijkheidsvereiste voor huurkoop bij - authentieke of onderhandse - akte is neergelegd, verwezen wordt naar de bepalin-
gen van artikel 7A:1576j BW. In lid 3 van dat artikel valt, kort gezegd, te lezen dat het ontbreken van een akte tot gevolg heeft dat de overeenkomst niet als huurkoop, maar als een 'gewone' koopovereenkomst op afbetaling wordt beschouwd, derhalve zonder het voor huurkoop kenmerkende eigendomsvoorbehoud. Dexia leidt hieruit af dat het ontbreken van schriftelijke toestemming ex artikel 1:88, lid 3 BW niet tot gevolg heeft dat de gehele overeenkomst nietig is - zoals door [X] wordt voorgestaan - maar dat slechts het eigendomsvoorbehoud geen gelding heeft en de overeenkomst voor het overige gebonden is aan toestemming die anders dan op schriftelijke wijze kan zijn gegeven, hetwelk Dexia vervolgens wenst te bewijzen.


En dan tijdens een hoorzitting zo zacht mogelijk te zeggen dan gaan wij in hoger beroep

De klanten hebben centraal gestaan bij het aan de man of vrouw brengem van unieke produkten met enorme rendementen, en nu is de klant niet meer centraal, eerst drie incassobureau's, en nu drie advocatenkantoren specialisten in uitroken en onwaarheden verkondigen
en intimideren.


De banken die zo veel leaseleed aan gedupeerden brengen zijn de enige banken geweest die de WCAM hebben aangevraagd, ..........bestel nog maar een fles champagne.

Opt out mocht volgens het Hof in Amsterdam, behalve 2 maand na datum van passeren indienen opt-out verklaring hebben zij nog op grimmige wijze over de Duitenweg-Regeling accepteren en met afstand van rechten, dat doet Dexia al sinds 2003.

b17

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: verjaring

Ongelezen bericht door Piet »

Vernietiging na bijna 4 1/2 jaar toegewezen.

Eergisteren, op 6 november 2007, heeft de rechtbank Heerenveen (Leeuwarden) een belangrijke uitspraak gedaan over vernietiging en verjaring in een Dexia zaak .

In deze Eegaleaase zaak oordeelde de rechtbank dat de verjaring pas begint te lopen op het moment dat de partner wist of kon weten dat er door de partner een vernietigbare rechtshandeling was verricht.
Het contract is in mei 2000 afgesloten en in september 2004 is de vernietiging ingeroepen.
De vernietiging is toegewezen en het beroep op verjaring van Dexia afgewezen.

Deze uitspraak staat dwars op de mening van de rechtbank Amsterdam omtrent het ingaan van de verjaringstermijn. De mening over verjaring van de rechtbank Amsterdam wordt door veel advocaten bestreden.
De rechtbank Leeuwarden schrijft over de verjaring:
Blijkens de parlementaire geschiedenis is de hoofdgedachte dat de verjaring niet behoort te kunnen gaan lopen voordat degene die tot vernietiging bevoegd is, werkelijk over deze bevoegdheid beschikt. Naar het oordeel van de kantonrechter betekent dit in het onderhavige geval dat de verjaringstermijn is gaan lopen op het moment dat [Y] wist of kon weten dat er door haar echtgenoot een vernietigbare rechtshandeling was verricht.
Eindelijk weer een rechter die het snapt.

De rechter veroordeelt Dexia tot betaling van de inleg, kwijtschelding van de restschuld, betaling van de wettelijke rente, verwijdering van de BKR registratie en vergoeding van de door de gedupeerde betaalde proceskosten.
Indien was gekozen voor de Duisenberg regeling dan hadden de gedupeerden nog 1/3 van de restschuld moeten bijbetalen.

De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 112007.htm

Groeten,
Piet

Gesloten