Pagina 1 van 3

Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 26 jan 2008 09:01
door Piet
Dexia-klant krijgt alles terug

26 januari 2008 | Het Financieele Dagblad

Belegger die meedeed met de ongunstiger Duisenberg-schikking vist achter het net

Vasco van der Boon

Amsterdam
Aandelenlease is een vorm van huurkoop. Daarom hadden onder aandelenleasecontracten allebei de handtekeningen moeten staan van echtelieden of partners. Als de handtekening van een van de partners toch ontbreekt, zoals vaak het geval is, is het leasecontract vernietigbaar. De klant kan dan zijn hele schuld kwijtgescholden krijgen en bovendien zijn hele inleg terugkrijgen. Met rente.

Dit vloeit voort uit een conclusie van de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Zijn advies kwam vrijdagavond in beperkte kring beschikbaar. Door de conclusie van de advocaat-generaal stevent de Hoge Raad nu af op een uitspraak die financieel veel gunstiger uitpakt voor aandelenleaseklanten van Dexia Bank Nederland dan de zogeheten Duisenberg-schikking. In vrijwel alle gevallen neemt de Hoge Raad de conclusies van zijn adviseurs over.

Het is voor het eerst dat de hoogste rechter van het land inhoudelijk oordeelt over de geruchtmakende aandelenleaseaffaire. Een affaire die ook bekend is als de Dexia-affaire, genoemd naar de marktleider rond de eeuwwisseling in het aanbieden van beleggen met geleend geld. Eerdere bemoeienissen van de Hoge Raad met het Dexia-dossier hadden slechts betrekking op rechtsvragen die zijdelings met aandelenlease te maken hadden.

De Duisenberg-schikking kwam de bank tweeënhalf jaar geleden overeen met maatschappelijke organisaties als de Vereniging van Effectenbezitters en de Consumentenbond. Die schikking houdt in, voor de klanten met een aandelenleasecontract waar ten onrechte maar één handtekening onder staat, dat zij hun eventuele restschuld kwijtgescholden krijgen. Maar de betaalde leasepenningen of hun inleg krijgen die klanten echter niet terug in de Duisenberg-regeling. Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal overneemt, kunnen Dexia-klanten dus wel alles terugkrijgen.

Dexia heeft zelf of via rechtsvoorgangers als Legio Lease, Labouchere en Aegon in totaal 713.540 aandelenleasecontracten verkocht in Nederland aan zo'n 400.000 klanten. Naar de schatting van Leaseproces, de grootste partij die nog tegen Dexia procedeert, ontbreekt onder 40% van deze contracten een vereiste tweede handtekening.

Joost Papeveld van Leaseproces noemt het 'heel bizar' dat de meeste Dexia-klanten niet kunnen profiteren van het feit dat de Hoge Raad aanstalten maakt om gunstiger voor hen te oordelen dan de Duisenberg-regeling. De meeste Dexia-klanten zijn namelijk gebonden aan de ongunstiger Duisenberg-schikking die algemeen verbindend is verklaard.

Alleen de klanten die expliciet hebben gemeld door te procederen, kunnen profiteren van een uitspraak van de Hoge Raad. Maar dat zijn er alleen al via Leaseproces nog altijd 22.000, van wie 8000 met een contract zonder de vereiste tweede handtekening. Gemiddeld zou Dexia aan hen euro 18.500 moeten retourneren, meent Papeveld. Waardoor de extra schade voor Dexia op euro 148 mln uitkomt. Dexia heeft al ruim euro 1 mrd aan deze affaire verloren.

Dexia wil niet vooruitlopen op de gevolgen. 'Het gaat hier om een advies. Niet meer en niet minder. Wij wachten het arrest af.' Dexia zegt niet of ze het arrest bij het Europese Hof aanvecht, zoals de bank eerder steeds aankondigde.

Advocaat Hendrik-Jan Bos, wiens cliënt nu van de adviseur van de Hoge Raad gelijk krijgt, 'trekt alvast een flesje champagne open'.

www.fd.nl/aandelenlease

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 26 jan 2008 09:04
door Piet
Leasecontracten Dexia ontberen een handtekening

26 januari 2008 | Het Financieele Dagblad

Vasco van der Boon

Amsterdam
Korting Kado heet een van de vele aandelenleaseproducten van Dexia Bank Nederland. Met die andere aandelenleaseproducten heeft Korting Kado gemeen dat voor de klant wordt belegd met geld dat van Dexia wordt geleend.

Beleggen met geleend geld veroorzaakte na de eeuwwisseling een vloedgolf aan rechtszaken van ontevreden klanten. Het Frans-Belgische Dexia was marktleider in Nederland met dit soort producten. De meeste rechtszaken richten zich dan ook tegen Dexia.

Alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland hebben zich inmiddels wel over deelaspecten van aandelenlease uitgelaten. Dexia heeft het gros van die vonnissen en arresten van de hand gewezen. De bank heeft vanaf het begin van de affaire aangekondigd dat zij zou doorvechten tot aan de hoogste rechter van Nederland. En desnoods nog verder, tot aan het Europese Hof van Justitie.

Na jaren procederen en honderden vonnissen van lagere rechters over tal van aandelenleaseproducten valt Korting Kado nu de twijfelachtige eer ten deel om het eerste aandelenleaseproduct te zijn waar de Hoge Raad daadwerkelijk inhoudelijk een oordeel over velt. Vrijdagavond werd in kleine kring de conclusie bekend die de advocaat-generaal van de Hoge Raad over Korting Kado trekt.

In lijn met eerder de rechtbank en het gerechtshof van Amsterdam op 1 maart 2007, oordeelt de advocaat-generaal dat Korting Kado kopen op afbetaling is. Een vorm van huurkoop. Onder huurkoopcontracten horen de handtekeningen van beide echtelieden of partners te staan.

Onder het Korting Kado-contract van de ontevreden Dexia-klant, die met zijn advocaat Hendrik-Jan Bos door Dexia werd gedwongen tot aan de Hoge Raad door te procederen, ontbreekt echter een van de twee vereiste handtekeningen, constateert de adviseur van de Hoge Raad. Dat gebeurde heel vaak. Volgens onder meer Hendrik-Jan Bos neemt de Hoge Raad 99% van al dit soort adviezen over. Dit gaat dan betekenen dat het Korting Kado-contract vernietigbaar is. De ontevreden klant krijgt dan zijn eventuele schuld aan Dexia kwijtgescholden. Al het geld dat hij aan Dexia heeft betaald krijgt hij terug.

Deze ene klant kocht 5 juli 2000 zes Korting Kado-contracten. Elk contract duurde 120 maanden. In die tijd zou per contract voor f 22.057,20 aandelen Ahold, ING, Shell en Unilever worden gekocht. De leenvergoeding per contract is 12,4% per jaar: f 27.350,40 over de hele periode. De uitspraak waar de Hoge Raad nu op afstevent, betekent dat Dexia deze klant zo'n euro 135.000 plus rente plus proceskosten schuldig is.

Andere doorprocederende klanten kunnen op deze jurisprudentie een vergelijkbare vergoeding claimen. Maar klanten die met Dexia geschikt hebben niet.

Korting Kado

Aandelenlease

Een klant van Dexia Bank Nederland kocht in 2000 zes contracten om met geleend geld aandelen te kopen van Ahold, ING, Shell en Unilever. Per contract voor f 22.057 aan aandelen. Bovenop deze lening moest de klant aan het eind van de tienjarige contractduur leenkosten van 12,4% per jaar terug zien te betalen uit deze constructie.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 26 jan 2008 09:10
door Piet

Advies aan Hoge Raad : Dexia aandelenlease huurkoop, handtekening partner vereist.


De Hoge Raad heeft het advies gekregen van de Advocaat generaal van de Hoge Raad om te oordelen dat de Dexia aandelenlease contracten onder huurkoop vallen en dat beide partners moeten tekenen op het contract.
Het is gebruikelijk dat de Hoge Raad dit advies overneemt.

Op 1 maart 2007 heeft het gerechtshof Amsterdam in een uitspraak bevestigd dat de Dexia aandelenlease contracten onder huurkoop vallen en dat de partner moet mee tekenen op het contract.
Na deze voor Dexia negatieve uitspraak heeft Dexia cassatie (hoger beroep) aangetekend bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat generaal van de Hoge Raad is dat de ingestelde cassatie van Dexia moet worden afgewezen en dat de Dexia aandelenlease contracten wel onder huurkoop vallen.
Ook dient de echtgenote c.q. geregistreerd partner dit contract mede te ondertekenen.
Is dit niet gebeurd dan kan de niet meegetekende echtgenoot/echtgenote c.q. geregistreerd partner het contract vernietigen binnen de verjaringstermijn.
Dit is een definitieve doorbraak en zekerheid voor alle eegelaesers die hier onder vallen.
Zij krijgen nu via een rechtszaak al hun geld terug
Dexia had al aangekondigd om alle ingestelde hoger beroepzaken over huurkoop te zullen intrekken als de Hoge Raad tot deze beslissing zou komen.
Daarnaast hoeven de rechtbanken niet de volledige procedure af te werken en kunnen redelijk snel tot een uitspraak komen na deze uitspraak door de Hoge Raad.

Met name de rechtbanken Almelo en Arnhem zullen het hier moeilijk mee krijgen.
Tot op de dag van vandaag blijven beide rechtbanken stug volhouden dat de Dexia contracten geen huurkoop zijn, ondanks dat alle andere rechtbanken en diverse gerechtshoven van mening zijn dat dit wel zo is en het nu ook nog eens bevestigd zal worden door de Hoge Raad.
Vele gedupeerden zijn al het slachtoffer geworden van deze blunder van deze rechtbanken.
Alleen degene die in hoger beroep zijn gegaan tegen de uitspraken van Almelo en Arnhem zullen alsnog in het gelijk worden gesteld.

Ook de zogenaamde Duisenberg regeling blijkt weer gebakken lucht te bevatten.
Het gerechtshof Amsterdam vond in 2007 deze regeling redelijk en legde deze verplicht op aan de meeste aandelenlease gedupeerden. Een regeling waarbij de eegaleasers slechts kwijtschelding kregen van de restschuld, maar wel hun inleg kwijt waren.
Deze regeling werd mede ondersteund door o.a. de stichting Eegalease en de Consumentenbond.
De stichting Eegalease trok zelfs een zo goed als gewonnen hoger beroepzaak in, dit tot grote woede van o.a. de stichting Platform Aandelen Lease (PAL).
Dankzij deze, volgens stichting PAL verkeerde, beslissing van het Hof kunnen nu alleen nog maar de gedupeerden die van de zogenaamde Opt out regeling gebruik hebben gemaakt hun betaalde gelden terug vorderen in plaats van alle gedupeerden die hiervoor in aanmerking zouden komen.
De komende uitspraak door de Hoge Raad is een grote overwinning voor de vele gedupeerden van Dexia.
Bij de Hoge Raad is door een aantal belangenbehartigers, waaronder de stichting PAL, een verzoek ingediend om meerdere aandelenlease zaken versneld te beoordelen om te voorkomen dat deze affaire, die in 2002 begon, zich nog vele jaren zal voortslepen ten koste van de gedupeerden.

25 januari
Stichting Platform Aandelen Lease

http://www.platformaandelenlease.nl/advieisHR.htm

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 26 jan 2008 09:40
door Hiawathaatje
Goed nieuws dus.

Arnhem en Almelo horen een 'rode' kaart te krijgen en de eegaleasers kunnen snel schoon schip maken met Dexia :D

Even afwachten hoe Dexia hier op zal gaan reageren

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 26 jan 2008 11:59
door B17
De zon gaan schijnen voor de gedupeerden

Allen een goed weekend en welbedankt voor deze welkome informatie

b17

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 26 jan 2008 12:04
door jeroenEUR
Een goede ontwikkeling, Dexia zal met deze mensen hoe dan ook moeten gaan schikken.

Maar de andere 60% van de Leaseproces cliënten heeft niets aan deze uitspraak en is nog altijd in afwachting van een uitspraak van de Hoge Raad over aandelenlease in het algemeen. Dus laten we niet te vroeg juichen.

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 26 jan 2008 12:17
door aert0001
gezamelijk naar de eindstreep,

T :wink: n

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 26 jan 2008 13:23
door Hans A
Iets anders had ik eigelijk niet verwacht.
Maar toch fijn om het bevestigd te zien.
Wordt dit dan eindelijk het jaar waarin we het kunnen afsluiten?

(Hoewel....je geld staat nu wel lekker rente te maken! Moeten de Dexia na afloop toch niet gaan bedanken voor deze extra hoge rente. Zo krijgen de woorden van die kerel die mij vele malen belde toch enige waarde: "mijnheer, met dit produkt maakt u gegarandeerd meer rente dan op een gewone spaarrekening". Dat klopt dan toch wel alleen alle andere ellende en stress was een verrassing.)

Maar zonder gekheid is dit geweldig nieuws!
Voor een grote groep komt een definitief einde met een goede afloop in zicht. Schikken zal vanaf nu uitgesloten zijn want iedereen weet waarop hij WETTELLIJK recht heeft. :wink:

Groeten, Hans A

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 26 jan 2008 14:34
door Joshua
Waarschuwing
zie ook PAL site

Bij het opmaken van de schade Pas Op.

Dit is het moment om wakker te zijn.

De Rechter wil van beide partijen een overzicht wat "betaald" en ontvangen is.

Maak zorgvuldig een overzicht (MSexcel) helpt een handje.
Hopelijk alle afschriften bewaard of vraag hulp bij Bank.

In ons geval bleek niet een opgave door Dexia correct.
Bovendien bleek Dexia het vruchtgebruik dividend van de klant in eigen zak te hebben gestoken.

Reken het dus goed uit!!!!

Velen blijken geen moed meer te hebben nu de eindstreep in zicht is helderheid te krijgen in de geleden schade.

Het kan duizenden euro's schelen.

Denk ook aan de kosten rechtens
Het verlies aan werkuren door reis naar advocaat en zitting.
De wettelijke rente.
De immateriële schade ; Geen vakantie uitgesteld onderhoud woning; extra kosten krediet etc etc.

Veel succes allemaal
Joshua

zie advies (uitspraak) HOGE RAAD 26 januari 2008.
http://www.plein.nl/nieuws/Dex.....les-terug/

Vandaag in het nieuws FD
http://www.fd.nl/csFdArtikelen.....les_terug_

HUURKOOP
Twee handtekeningen
Contract nietig.
Dexia moet alles terugbetalen.
_________________
Als een rechter denkt dat hij niet objectief kan zijn in een zaak, verschoont hij zich. Is iemand er toch van overtuigd dat een rechter partijdig is, dan kan hij een wrakingverzoek indienen

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 28 jan 2008 09:29
door Piet
Geld terug voor klanten Dexia

Van onze verslaggever Frank van Alphen

De volkskrant 28 januari 2008

AMSTERDAM - Een deel van de klanten van Dexia en Aegon die belegd hebben met geleend geld, krijgen waarschijnlijk hun volledige inleg terug. Dat geldt voor leasecontracten die niet zijn ondertekend door de partner. De teruggave kan tienduizenden euro’s bedragen.

Dat stelt de stichting Platform Aandelen Lease (PAL) op grond van een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Dit advies, dat vrijdag in beperkte kring bekend werd, stelt dat aandelenlease een vorm van huurkoop is. Huurkoopcontracten zijn alleen rechtsgeldig als de handtekening van beide partners onder het contract staat. De Hoge Raad volgt de adviezen van de advocaat-generaal bijna altijd op.

Volgens het advies is aandelenlease een vorm van huurkoop. Dat betekent dat onder de contracten ook de handtekening van een partner moet staan. Als die ontbreekt, is het hele leasecontract vernietigbaar, aldus een woordvoerder van PAL, een organisatie van leasebeleggers die de Duisenberg-regeling afwijzen als te mager.

In de Duisenberg-regeling, een schikking tussen Dexia en consumentenorganisaties die in 2006 tot stand kwam, wordt de schuld van echtparen die niet beiden hebben getekend voor het leasecontract kwijtgescholden. Hun inleg, de hoge rente die ze jarenlang betaalden voor hun lening, zijn ze kwijt.

Een royale meerderheid van de honderdduizenden leasebeleggers heeft ingestemd met de Duisenberg-regeling. Enkele tienduizenden hebben zich aangesloten bij gespecialiseerde advocatenkantoren om een hogere vergoeding te krijgen.

Volgens Joost Papeveld van Leaseproces, het juridisch adviesbureau waar de meeste leasegedupeerden bij zijn aangesloten, kunnen Dexia-klanten die al hebben ingestemd met de Duisenberg-regeling geen gebruik maken van de betere regeling die nu in de lucht hangt. ‘Het is bizar dat organisatie als de Consumentenbond mensen hebben geadviseerd de Duisenberg-regeling te ondertekenen’, aldus Papeveld.

Volgens Papeveld komen circa achtduizend van de twintigduizend klanten van Laeseproces in aanmerking voor een vergoeding van gemiddeld 18.500 euro. ‘Dat is exclusief vergoeding van de proceskosten en rente over het geld.’ Omdat Leaseproces op no-cure-no-paybasis werkt, ontvangt het bedrijf bij succes ongeveer een vijfde van de teruggave.

Over de vraag of leasecontracten gelijk stonden aan huurkoop bestond verschil van inzicht bij Nederlandse gerechtshoven. Sommige, zoals het gerechtshof Amsterdam, oordeelden dat het huurkoop was, terwijl andere rechters dat niet vonden. Dit leidde tot zeer verschillende uitkomsten bij vergelijkbare rechtszaken.

Dexia wil niet reageren omdat het om een advies aan de Hoge Raad gaat en dit rechtsorgaan zelf nog geen uitspraak heeft gedaan.

(c) de Volkskrant

http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/28012008.htm

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 28 jan 2008 10:22
door oudshoorn
Vanaf 2002 had ik aangemeld bij leaseverlies/Eagaleaser.
Deze stichting vergeef ik nooit. Als deze voor zijn leden was opgekomen en net zo ver als Leasproces was gegaan dan hadden wij misschien niet zolang hoeven te wachten. Dan was alle egaleasers gelijk behandeld.
Vanaf okt. 2005 heb ik aangemeld bij Leaseproces. Volgens hun bericht komt mijn zaak 1e kwartaal van deze maand voor bij de rechtbank. Het is in vergelijking met anderen een lage bedrag van ongeveer 5000 euro, maar was de moeite waard om door te gaan vanwege mij 2 kinderen. Dit heeft mij verschrikkelijk ziek gemaakt waarvoor ik bij de neuroloog terfecht ben en vooral door dat restschuld. Nu is het afwachten.

Velen hebben ons in de steek gelaten en wij moesten zelf voor vechten terwijl dit grote drama is en de regering Zalm heeft niets gedaan. Er zou een landsadvocaat ingesteld worden. Een Duisenbergregeling voorgeschoten aan vele eagaleasers zonder een advies van de Hoger-Raad. Er zitten zoveel geleerden daar. Waarom heeft de rechtbanken
hiervoor ook niet gekozen. Alles onbegrijpelijk voor mij.

Ik lees alle berichten van Piet en Ik ben trots op Pal en doorzettingsvermogen. Het is grote steun en bijdrage voor mij geweest.
Groet.

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 28 jan 2008 10:32
door B17
Veel succes toegewenst, en reken maar dat de ramkoers die Dexia heeft ingezet behoorlijk afgestraft gaat worden.

Zij hebben bewust de mensen kapot willen maken met hun arrogante houding die witte boorden betaamt.

Ook met afrekeningen opleten een nauwgezet overzicht van de dividenden kan ook gevold worden over andere nauwkeurige opgave van
andere gegevens.

Sterkte en nogmaals succes

b17

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 28 jan 2008 10:39
door Arnoud
Belangrijk in deze discussie zal zijn of het een tweepartijen huurkoop is.
Indien dit bevestigd wordt dan wordt het ook belangrijk naar een oude HR zaak te kijken waarin binnen de WCGK niet te verwarren met de WCK een tweepartijen huurkoop gelijk is gesteld met de bescherming van de WCGK Wet lees nieuwe Wet van de WCK.

M.a.w. naast dat het een huurkoop is moet dan ook zijn voldaan aan de wetten die zijn gesteld aan de WCGK cq WCK

Belangrijk verschil bij huurkoop moet vernietiging worden aangevraagd en bij de WCGK cq WCK is het kontrakt nietig indien niet aan alle gestelde van de WCK voorwaarden zijn voldaan.

Arnoud

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 28 jan 2008 12:23
door Janny
Volgens Papeveld komen circa achtduizend van de twintigduizend klanten van Laeseproces in aanmerking voor een vergoeding van gemiddeld
Van deze 8000 personen zijn er ook die vrij procederen en niet in de groep bij leaseproces vallen. Deze personen hebben( waarvan ik er een ben) persoonlijk de strijd gevoerd . Zij waren/zijn dus niet afhankelijk van Pal, of leaseproces maar betaalden persoonlijk een fors honerarium aan een advocaat. Deze advocaat/en heeft, en dat mag gezegd worden goed werk verricht.ook in het contact onderhouden met de overheid en rechters/rechtbanken.Waarvoor mijn dank.
Janny

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 28 jan 2008 13:26
door Piet
Vanavond in Tros Radar om 20.30 uur aandacht voor de ontwikkelingen bij de Hoge Raad:
Dit weekend werd bekend dat de Hoge Raad mogelijk een gunstige uitspraak gaat doen voor gedupeerden van Dexia. Voor welke gedupeerden van de aandelenlease gloort er werkelijk hoop aan de horizon? Vanavond in Radar.
Bron : Tros Radar

Groeten,
Piet

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 28 jan 2008 13:40
door B17
Hoprlijk wordt nu het einde ingeluid van deze incassobank die vele duizenden tot op de dag van vandaag het leven zuur heeft gemaakt.

Intimidatie en jurdische oorlogsvoering met rookgordijnen: sic transit !md
b17

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 28 jan 2008 14:46
door Piet
De volledige tekst van de conclusie van de Advocaat Generaal is hier te lezen:

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BC2837

Groeten,
Piet

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 28 jan 2008 16:10
door Piet
Reacties op de uitzending van Radar vanavond om 2030 uur over de conclusie van de Hoge Raad kunnen ook gegeven worden op een ander forum op de Radar site namelijk in het forum Radar uitzendingen seizoen 2007-2008 in de topic Dexia zaak - aandelenlease

Groeten,
Piet

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 28 jan 2008 18:21
door B17
Bedankt voor de tip inzake de voorgaande Tros Radar Uitzending, ik
heb die van 2004 ook nog eens goed tot mij door laten dringen en wat
blijkt dat wat er intern over de huurkoop veel gekonkel is geweest.

Vooral het noemen van een naam van een zekere advocaat staat de
oneerljkheid zeer hoog in het vaandel.

b17

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Geplaatst: 28 jan 2008 23:07
door RenévR
Goed nieuws vandaag maar kan iemand mij vertellen hoe ik de schade kan berekenen en dan bedoel ik de wettelijke rente en overige kosten ? Of zijn dit werkzaamheden voor de advocaat ? Moet je de overige kosten ook aan kunnen tonen. Heeft er iemand al een exel bestandje gemaakt voor berekening hiervan ?

Rene :D :P :lol: