LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Brief Dexia

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door Janny »

Haiwatha,
Nee, mijn reactie gaat over een algemeen probleem,
Dexia wil de rente laten ingaan pas vanaf 14 dagen na vernietigingdatum van het contract.

Daar maak ik bezwaar tegen. En ook mijn advocaat en dat duurt weer langer voordat er een uitsluitsel is.

Mijn insteek is:
contract vernietigd. algemeene aanspraak op uitspraak 28 maart. 2008 door eegaleasers. dus geen contract.,
Dit houd dan ook in dat er wettelijke rente moet betaald worden van af de betalingsdatum van de inleg. in mijn geval nov 2000. en niet vanaf de vernietigings datum in 2002
Het verschil van die twee data is ongeveer € 1600,00 rente.
In de brief van Dexia die ik quote stond die allinea. zie vorige plaatsing.

Om misverstanden te voorkomen, ik reageerde op cappelenaar.
Janny

Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door Hiawathaatje »

Jouw reactie is duidelijk.

Wettelijke rente vanaf afsluiten contract.

Je zou de eerste wezen die dat voor elkaar krijgt. Ik kan me geen uitspraak herinneren waar dit al eerder toegepast is.

Veel succes en hou ons op de hoogte.

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door bromtol »

Wettelijke rente kan alleen worden gevorderd over de periode waarin Dexia in verzuim is. Bij een vordering wegens onverschuldigde betaling ontstaat verzuim niet vanzelf (anders dan bij een schadevordering op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad). Verzuim ontstaat na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming. Vandaar de 14 dagen na vernietiging. Op dit standpunt van Dexia lijkt mij weinig af te dingen.

Ik verwijs kortheidshalve naar artikel 6:119 BW en artikel 6:82 BW 6:83 BW
Artikel 119
1. De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is gweest

2. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

3. Een bedongen rente die hoger is dan die welke krachtens de vorige leden verschuldigd zou zijn, loopt in plaats daarvan door nadat de schuldenaar in verzuim is gekomenArtikel 82
1. Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

2. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 83
Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:

a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.

b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;

c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.
Gelet op de wetgeving lijkt een bezwaar vrij kansloos

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door Janny »

We wachten af.

Maar. en daarom maak ik me er sterk voor, ik heb wel uitspraken gelezen waar deze clausule in stond. Maar we zien wel , ik heb dit keer lange adem :lol:
Janny

Hans A
Berichten: 1019
Lid geworden op: 05 sep 2003 21:31

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door Hans A »

De uitspraak van de HR heeft terugwerkende kracht tot de oorspronkelijke uitspraak van de kantonrechter. Deze oordeelde het volgende:
In het lichaam van de dagvaarding stellen [X]c.s. dat Dexia hen wegens buitengerechtelijke vernietiging van de overeenkomsten € 44.308,08, als reeds betaalde termijnen, dient te restitueren.
[X]c.s. stellen tevens aanspraak te maken op € 3.448,00 wegens buitengerechtelijke incassokosten. Beide vorderingen komen echter niet in het petitum voor.
Uit proces-economische overwegingen wordt ten aanzien van die vorderingen desalniettemin reeds nu het volgende overwogen.
De genoemde restitutie van de reeds betaalde termijnen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van betaling, is een gevolg de boven reeds rechtsgeldig geoordeelde buitengerechtelijke ontbinding van de lease-overeenkomsten. Het totaal bedrag van die termijnen beloopt € 44.308,08. Daarover bestaat tussen partijen geen geschil.
Van voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking komende buitengerechtelijke incassowerkzaamheden is ontoereikend gebleken. Het karakter van het geschil en de - bekende - standpunten van Dexia daarin zijn van dien aard, dat het maken van genoemde kosten ook niet in de rede lag en dat deze, zo zij zijn gemaakt, nodeloos zijn veroorzaakt.
Dus Janny heeft volkomen gelijk: DEXIA is de boel wéér aan het besodemieteren.
Teken dus niets als je direct bij aanvang van de contracten een groot bedrag ineens storte. Dexia steelt dan een paar jaar rente van je (kan wel 7 á 8% zijn!).

Lees de uitspraak van de kantonrechter eventueel hier na:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... terdam.htm
en lees vooral punt 8.

Gr Hans A

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door Janny »

Hans A
Dat noem ik nog eens service.
Mijn hartelijke dank.
Ik wist!! dat het waar was, maar kon het niet vinden. En daar ik bij aanvang betaalde, vond ik ook dat ik daar aanspraak op kan maken. Het bedrag is te groot om weg te geven. Daar kan ik heerlijk van op vacantie.

Janny

Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door Hiawathaatje »

Ook van mijn kant bedankt voor de tip :D

Ik heb destijds ook in 1 keer betaald en kan het niet laten om dan ook dit goed in de gaten te houden.
Gun Dexia dit voordeel niet.

anne_
Berichten: 1469
Lid geworden op: 12 jan 2005 15:02

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door anne_ »

Janny, met veel respect lees ik je af en toe hier. Ik heb echt bewondering in het volharden van je standpunten, en de helpende hand die je toe steekt aan anderen. Dit wilde ik even zeggen.

Lieve groet,

Anne.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door Janny »

Dag Anne,

Dank. voor je woorden en de steun die je voor velen aldoor was. Ik meimer soms over de dagen van het begin van de afaire en dan merk ik dat we in heel veel opzichten geleerd hebben.
Het wordt bovendien tijd dat er een eind aan komt , we raken vermoeid. Maar dan wordt ik ook weer optimistisch omdat er nieuwe strijders aansluiten en zo kunnen we samen naar de VICTORIE. Of naar een situatie dat we ermee kunnen en willen afsluiten.
Leuk dat je mee leest. Lees aub kritisch mee, want daar is behoefte aan. Soms moet je gevoelens en boosheid uitschakelen en moet verstand en kennis de boventoon hebben.
Dank Janny

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door bromtol »

Ja hoor, en de kantonrechter wijst geen onjuiste vonnissen. Kunnen we hoger beroep en cassatie ook wel afschaffen.

Overigens is het maar de vraag of er verweer op dit punt is gevoerd. Als je rente vanaf betaling van de termijnen vraagt en Dexia verweert zich op dit punt niet, dan moet de rechter het wel toewijzen, ook als dat juridisch gezien fout is. De wettelijke regeling is namelijk niet van dwingend recht. En dan geldt: niet betwiste vorderingen worden toegewezen, tenzij dat in strijd is met de goede zeden of openbare orde.

Reken je vooral niet rijk.

Groet

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door Janny »

Bromtol,
waarom doe je je naam nu geen oneer aan en wees een beetje vrolijk.
Oke, ik weet dat ik het vraag, maar niet geschoten is altijd mis. Ik baseer me op de stelling, dat een niet bestaand contract terug gedraaid dient te worden , Mee eens? nou als het niet bestaat en Dexia gebruikt wel mijn centen, mag ik daardan op zijn minst rente over? Ik heb nl in eenmaal alles betaald. En rente betalen vanaf de werkelijke betalingsdatum is in mijn ogen niet meer dan rechtvaardig.Had ik in termijnen betaald, oke, maar nu zeg ik, graag rente over de ten onrechte betaalde gelden. Waarom moet Dexia 2 1/2 jaar renteloos van mijn geld gebruik maken? Verklaar me dat maar eens.
Groet Janny 8)

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door bromtol »

Nou omdat het wettelijk zo geregeld is?

Een bovendien hoefde men voor de vernietiging geen rekening mee te houden dat er terugbetaald moest worden.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door Piet »

Dexia heeft bij de Hoge Raad een aantal klachten ingediend over het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 1 maart 2007 inzake de huurkoop en de tweede handtekening m.b.t. een Dexia aandelenlease contract .
Dexia heeft geen klacht ingediend over de wettelijke rente en de wijze van berekening hiervan.
De Hoge Raad heeft zich dus ook niet uitgelaten hierover.
Nergens in de uitspraak door de Hoge Raad is iets te lezen over wettelijke rente.
Dus om maar te stellen dat de Hoge Raad het eens is met de kantonrechter Amsterdam is m.i. dus niet juist.
De Hoge Raad heeft de klachten van Dexia verworpen en geen van deze klachten hadden betrekking op de wettelijke rente.
De Hoge Raad heeft dus niets geschreven over de wettelijke rente en de wijze van toewijzing hiervan door de kantonrechter of een andere rechter.
Dexia heeft ook in haar grieven (klachten) in het hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam tegen de uitspraak van de kantonrechter de wijze van berkenen van de wettelijke rente niet weersproken.

De redenering van Bromtol in een eerdere posting is m.i. juist:
Wettelijke rente kan alleen worden gevorderd over de periode waarin Dexia in verzuim is. Bij een vordering wegens onverschuldigde betaling ontstaat verzuim niet vanzelf (anders dan bij een schadevordering op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad). Verzuim ontstaat na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming. Vandaar de 14 dagen na vernietiging. Op dit standpunt van Dexia lijkt mij weinig af te dingen.
Zo wordt b.v. in het kader van het schenden van de zorgplicht wel de wettelijke rente toegekend vanaf de dag van betaling en b.v. bij vernietiging door de eega wegens niet meetekenen wordt de wettelijke rente toegekend vanaf de datum van vernietigingsbrief of de in die brief genoemde datum van in gebreke komen.

Wat het gevoel zegt is vaak iets anders als wat de wetsartikelen zeggen, hoezeer wij het ook anders zouden willen zien in sommige situaties.

Dat de kantonrechter in dit geval een fout heeft gemaakt is in het voordeel van de gedupeerden, het zij ze gegund.

Groeten,
Piet

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door bromtol »

Piet,

Dit is een volkomen juiste vertaling van wat ik bedoel.

Overigens laat Dexia wel meer puntjes liggen. Misschien is dat onkunde, misschien doen ze dat bewust en vinden ze die punten niet belangrijk of denken ze in een beter blaadje bij de rechter te komen door niet op alle slakken zout te leggen. Wie zal het zeggen?

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door peewee »

Bromtol,

Je ziet mogelijk over het hoofd dat Dexia de (achteraf onverschuldigd, want vernietigde) betaling door Janny te kwader trouw heeft ontvangen.
In het laatste geval is er geen verzuimintreding door een ingebrekestelling vereist en geldt de terugbetalingsverplichting vanaf de ontvangst en derhalve dan ook de wettelijke rente vanaf ontvangst door Dexia.

Door de eigen keuze door Legio Lease/Bank Labouchere van de term ''HUURKOOP'' in de leasecontracten, ontving Legio Lease m.i. te kwader trouw (bij te kwader trouw gaat het immers niet om een WETEN, een VERMOEDEN is voldoende). Ik meen dat er op dit forum ook eerder bewijsstukken circuleerden waaruit zou blijken dat Legio Lease zich al in de jaren negentig realiseerde dat er over dit huurkoopelement wel eens vernietigingsacties ingesteld konden worden door leasedeelnemers. Van dit ''vermoeden'' was dus al veel eerder sprake, ook al heeft Dexia steeds zich van de spreekwoordelijke ''domme gehouden''

Toegegeven, om over de wettelijke (vertragings)rente apart te gaan procederen is wat bewerkelijk.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door Janny »

Peewee,
Ja, apart procederen is een luxe die ik me niet kan veroorloven. Maar het goed door mijn advocaat laten afwerken van een transactie is een andere verhaal.
We moeten straks tekenen voor accoord, als we het voorstel krijgen. Is het dan verwonderlijk dat je de cijfers goed gaat bekijken.
Wakker geworden door de hele misere wil ik niet de ezel zijn die zich voor de tweede keer aan de zelfde steen gaat stoten of erover struikelen.
Weggeven van geld doe je op eigen initiatief aan degene die jij daarvoor aanwijst. Het geval wil dat, dat niet Dexia BV is. En geld laten liggen, daar ben ik niet bij opgevoed. We wachten af.
Janny

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door bromtol »

Wellicht was Dexia niet te goeder trouw (had behoren te weten dat er vermoedelijk geen schriftelijke toestemming was), maar kwade trouw (men wist van het vermoedelijke ontbreken van de toestemming) lijkt mij niet te bewijzen.

Dat is zelfs niet te bewijzen als Dexia altijd al heeft geweten van het huurkoopkarakter. Immers, het weten van het huurkoopkarakter is niet hetzelfde als weten van de ontbrekende schriftelijke toestemming.

Volgens mij is er ook nog nooit een vernietiging wegens bedrog geslaagd. Dat is een teken aan de wand.

Op de lessee rust de stel en bewijsplicht t.a.v. kwade trouw. Ga maar eens bewijzen dat Dexia in al die gevallen heeft geweten van de ontbrekende toestemming op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door peewee »

Het weten van het ontbreken van de schriftelijke toestemming
Lijkt mij toch niet zo moeilijk. Gewoon even het contract bekijken en vaststellen dat de handtekening ontbreekt.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door Janny »

Oke hier gaat ie dan,

Wanneer ik een lening wil, dan moet de geldverstrekker, onderzoek doen naar de kredietwaardigheid van de kredietontvanger, (ik dus) is niet gebeurd, voor elke betrouwbare en goedbekendstaande kredietverstrekker een vanzelfsprekendheid.
Als de kredietontvanger gehuwd is, je moet er zelfs naar vragen, moet er gewoon een tweede hantekening op papier komen. Ook als die tweede er geen zin in heeft, anders gaat de lening niet door, bij een betrouwbare geldverstrekker dus.
Aan al dit soort vereisten is Legio-lease niet eens toegekomen. Ze waren een onderdeel van AEGON , voorwaar niet een kleine jongen Ze hebben gewoon zoveel mogelijk contracten gesleten aan jan en alleman, ook hen die niet kredietwaardig waren, zelfs mensen met een WAZ.. kon allemaal, en nu zal Dexia de grote eerlijke financier uithangen. Kom nou mensen. Dexia heeft en had niet onze maar hun portemonee voor ogen om die zo dik mogelijk te maken. Iedere Maatschappij van enig kaliber wist van wat er vereist is. Zij ook.
En willens en wetens hebben ze de boel belazerd. Jan met de pet komt daar toch niet achter? nee, maar soms lopen de zaken anders. En daarom zeg ik in alle eerlijkheid, Dexia doe wat je aldoor al had moeten doen.
Werk de handel eerlijk en fatsoenlijk af. Dan gun ik je graag een tweede kans.
Janny

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Brief Dexia

Ongelezen bericht door bromtol »

ja, Janny, en wat heeft dat met de wettelijke rente te maken?

En peewee het is niet verplicht om twee handtekeningen op een contract te hebben. De toestemming kan ook apart worden gegeven.

het ontbreken van een handtekening op het contract bewijst geen kwade trouw.

Gesloten