Pagina 1 van 2

brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 14 apr 2008 17:35
door bromtol
Mijn advocaat heeft een brief ontvangen dat er een schikkingsvoorstel in voorbereiding is en dat Dexia in lopende eegaprocedures 8 weken uitstel gaat vragen om te proberen te schikken in die zaken.

Ben benieuwd, want Dexia wilde eerder ondanks pogingen van mijn kant nooit praten.

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 14 apr 2008 17:51
door Hiawathaatje
val jij in de categorie binnen 3 jaar na afsluiten vernietigd of na 3 jaar na afsluiten vernietigd?

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 14 apr 2008 22:38
door bromtol
ja

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 14 apr 2008 23:58
door aert0001
Geplaatst op 14 Apr 2008 17:35 door bromtol


--------------------------------------------------------------------------------

Mijn advocaat heeft een brief ontvangen dat er een schikkingsvoorstel in voorbereiding is en dat Dexia in lopende eegaprocedures 8 weken uitstel gaat vragen om te proberen te schikken in die zaken
Schikking? hoezo schikking? er ligt een UITSPRAAK van de hoge raad, de tijd van schikkingen is voorbij.
Dexia moet gewoon deze uitspraak ten uitvoer brengen.

Dexia gaat voor de zoveelste maal dralen, eerst was er sprake van 1/2 mei, nu komt er weer 8 weken bij, het is dan weer snel augustus voordat Dexia met een waarschijnlijk belachelijk iets zal komen.T :evil: n

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 15 apr 2008 10:32
door jeroenEUR
Wat een onzin, Dexia moet in alle andere zaken helemaal niets. Gedupeerden die menen naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad nog geld van Dexia tegoed te hebben zullen daarvoor eerst een gerechtelijk vonnis moeten verkrijgen. Pas dan is Dexia inderdaad verplicht om de schade te vergoeden.

Omdat de uitspraak in alle soortgelijke zaken echter al op voorhand duidelijk is, komt Dexia nu met schikkingsvoorstellen om verdere tijdverspilling en kosten te voorkomen. Zij is daartoe dus op geen enkele wijze verplicht.

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 15 apr 2008 12:14
door DoubleU
Bromtol,

Ja binnen 3 jaar en/of ja na 3 jaar?

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 15 apr 2008 13:50
door Hiawathaatje
Alleen 'ja' is zo onduidelijk Bromtol

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 15 apr 2008 18:34
door Hans A
Ik moet ook nog eens zien of Knuppe zijn woord houdt.
Hij zei zich aan de uitspraak van de HR te houden en die groep waarover dit gaat (volgens Knuppe ca 5300 personen) zou binnen 10 dagen bericht krijgen.
We zijn inmiddels 17 dagen verder en velen (waaronder ik zelf) hebben helemaal niets ontvangen.

Knuppe wat ben je toch lekker betrouwbaar!

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 15 apr 2008 20:30
door kantjil
ik heb gisteren met mijn advocaat gesproken in verband met een schikking voorstel van Dexia die midden mei zal komen maar mijn advocaat heeft gezegd Dexia kan niet afwijken met het uitspraak van de Hoge Raad dus er valt inprincipe niet te schikken, als Dexia afwijkt met de uitspraken van de HR en dat Dexia nog moeilijk doet met het terugbetalen van inleg + rente en uit BKR dan kan volgens mijn advocaat een deurwaarde sturen aan Dexia.

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 15 apr 2008 21:10
door bromtol
Je kunt ook schikken door 100% te betalen.

Daarnaast valt er te onderhandelen over de kosten. Bij een vonnis of arrest is er een kostenveroordeling die niet overeenkomt met de werkelijke kosten. Het kan voor Dexia aantrekkelijk zijn om bijvoorbeeld toch de werkelijke kosten te betalen om daarmee verder procederen te voorkomen. Dexia moet immers bij verder procederen ook zelf niet verhaalbare kosten maken en zal die willen besparen.

Daarnaast valt niet uit te sluiten dat er ook valt te praten over verjaring. In de Duisenbergregeling ging men uit van 3,5 jaar ipv 3 jaar na sluiten contract. Dexia beseft vast wel dat de verjaring niet bij het sluiten van het contract gaat lopen (ook al stelt men dit nu wel op de website en in de correspondentie); ook bij de Duisenbergregeling deed men immers al wat water bij de wijn.

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 15 apr 2008 21:22
door Hiawathaatje
Mijn echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner heeft de vernietigingsbrief later dan drie jaar na het aangaan van de overeenkomst naar Dexia gestuurd. Kom ik desondanks ook in aanmerking voor terugbetaling van de door mij betaalde bedragen?

Daar zegt het arrest van de Hoge Raad niets over. Het is nog niet te zeggen hoe de rechtspraak zich op dit punt zal ontwikkelen. U komt naar onze mening dan ook niet in aanmerking voor terugbetaling van de door u betaalde bedragen.
www.dexialease.nl

Die groep moet blijkbaar nog ff doorpakken.

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 16 apr 2008 13:58
door pallu
Ook mijn advocaat heeft de brief binnen, Dexia wil o.a. weten of wij wel gehuwd waren wel weer vreemd aangezien zij in de stukken van het proces er steeds over spreken dat wij gehuwd zijn, maar ze werken blijkbaar langs elkaar heen. Alles komt dik in orde ze gaan gewoon terug betalen inclusief rente en kosten met minder nemen wij geen genoegen.
Brief van advc. gaat komende week de deur uit.

Ik wil hierbij ook Sara (zie oude topic) nog bedanken voor het fijt dat zij ons liet weten om een vernietigingbrief naar dexa te zenden.
pallu

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 17 apr 2008 19:23
door bromtol
Pallu,

Gaat het al een beetje beter met je vingers?

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 19 apr 2008 16:17
door pallu
Ja de ontsteking is helemaal verdwenen ha, ha, ha, :D
maar het andere feit blijft overeind

pallu

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 19 apr 2008 18:09
door bromtol
Oké dan. Geintje moet kunnen.

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 08 mei 2008 08:33
door peewee
Blijft de vraag wat er te SCHIKKEN valt door Dexia in alle egaaleasezaken waar binnen drie jaar door de partner is vernietigd.

Dexia zal gewoon gevolg moeten geven aan de uitkomst van het arrest van de Hoge Raad. Hetgeen betekent:
1) restschuld volledig kwijtgescholden;
2) alle gedane betalingen terugbetalen aan de deelnemer
3) vergoeding van de wettelijke rente, te berekenen vanaf de ontvangst door Dexia van de gedane betalingen door de deelnemer.

Wel heeft Dexia een verrekeningrecht ten aanzien van eventueel uitbetaald dividend.

Gevolg geven aan het recht, noem ik geen SCHIKKEN, maar AFWIKKELEN. Voor schikken is het te laat.

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 08 mei 2008 09:27
door Janny
Peewee.

4. ik wil ook heel graag van mijn BKR registratie af, en ook de historie daarvan verwijderd met terugwerkende kracht. :?

Maar tot op heden nog stteds geen bericht. en dat is na alle toezeggingen toch weer teleurstellend.
Kunnen ze nou nooit eens zich aan hun woord houden..Ook aan mijn advocaat hebben ze de toezegging gedaan : volgende week! nou ja van welke af gerekend?
het was 10 dagen, hetgeen op 28 maart door de heer Knuppe werd gezegd, inmiddels is het 8 mei, toch wel een paar dagen later.
Goed we wachten......................................................................... en dan, kom op met de poen. isse van mij.
janny

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 08 mei 2008 10:15
door Piet
Dexia is bezig de voorstellen, aan die gedupeerden die voldoen aan alle eisen, te versturen.
Eerst krijgen de advocaten van degene die procederen het voorstel met het verzoek om dit door te sturen en daarna degene die niet procederen.
De eerste voorstellen zijn al ontvangen en zijn conform zoals door ons verwacht.
- Volledige inleg en betaalde restschuld terug met de wettelijke rente c.q. kwijtschelding van de nog niet betaalde restschuld.
- Vergoeding van de proceskosten en een kleine vergoeding voor de advocaatkosten
- verwijdering BKR registratie

Dit is conform de uitspraak door de Hoge Raad.

Gedurende de maand mei krijgen dus degene die voldoen aan alle voorwaarden dit voorstel.
Deze voorwaarden zijn:
- Was je gehuwd c.q. had je een geregistreerd partnerschap ten tijde van het afsluiten van het contract en
- Heeft deze partner niet mee getekend op het contract en
- Heeft de niet meegetekende partner binnen 3 jaar na afsluiten van het contract dit contract schriftelijk vernietigd en
- Is er geen 5 jaar verlopen na het versturen van de vernietigingsbrief (zo ja, is er dan wel binnen 5 jaar na het versturen van de vernietigingsbrief een stuitingsbrief verstuurd) en
- Is er door beiden geen schikking getekend zoals het Dexia Aanbod, de Duisenberg regeling of een andere schikking en
- Is er tijdig gebruik gemaakt van de opt out regeling en is hiervan en bevestiging ontvangen van de notaris

Wat Dexia ook nog nodig heeft voordat Dexia tot uitbetaling overgaat is een uittreksel uit het GBA ( Gemeentelijke Basis Administratie) waaruit blijkt dat je ten tijde van het afsluiten van het contract gehuwd was met degene die niet heeft meegetekend

Als je aan alle voorwaarden voldoet dan krijg je van Dexia een voorstel zoals hierboven genoemd.

Voldoe je niet aan alle voorwaarden dan is het afhankelijk van de voorwaarde waar je niet aan voldoet of (door) procederen wel zin heeft en of er geen sprake is van verjaring om te procederen voor degene die op het contract heeft getekend.

Groeten,
Piet

PS
De brief die Dexia begin april naar alle advocaten heeft verstuurd is, vooruitlopend op het voorstel, hier te lezen:
DEXIA
Bank
Nederland


Postbus 808. 1000 AV Amsterdam
Telefoon 0900 339 42 22 (€ 0,15 p.m.)
www. dexialease.nl

Amsterdam, 4 april 2008

Betreft: beleid Dexia na arrest Hoge Raad van 28 maart 2008


Geachte heer, mevrouw,

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de Hoge Raad op 28 maart 2008 een arrest gewezen in de effectenleaseproblematiek (HR 28 maart 2008, C07/155HR, LJN: BC2837). Dit arrest, waarin uitspraak is gedaan in een zogenoemde 'eega-zaak', is van belang voor een aantal cliënten van Dexia Bank Nederland N.V. (Dexia) en hun echtgenoten/geregistreerd partners. In deze brief met bijlagen informeren wij u in hoofdlijnen over het beleid dat wij naar aanleiding van dit arrest voeren.

Nu de hoogste rechter in deze eega-zaak heeft geoordeeld dat voor het aangaan van effecten lease-overeenkomsten toestemming van de andere echtgenoot is vereist, zal Dexia dit arrest ook voor die cliënten laten gelden die voldoen aan de aan dit arrest ten grondslag liggende voorwaarden. Waarschijnlijk behoren een of meer cliënten namens wie u optreedt tot de groep aan wie een voorstel tot afwikkeling in de lijn van het arrest van de Hoge Raad wordt gedaan. Het is dus niet nodig om op dit punt tegen Dexia te gaan procederen, althans verder te procederen.

Wij maken onderscheid tussen twee groepen, namelijk diegenen die niet in procedure zijn tegen Dexia en diegenen die reeds partij zijn in een procedure.

Niet in procedure

De cliënten van Dexia voor wie het arrest van de Hoge Raad van belang is, maar die nog in de correspondentiefase met Dexia verkeren, informeren wij vandaag persoonlijk over de gevolgen van dit arrest. Wij zenden een brief rechtstreeks naar deze groep cliënten, omdat velen van hen in deze fase (nog) geen advocaat of gemachtigde hebben. De desbetreffende cliënten zullen vervolgens in mei 2008 een voorstel tot terugbetaling van Dexia ontvangen.

Voor uw informatie zenden wij u een kopie van deze brieven (in twee variaties: wel of geen uittreksel GBA), zodat u reeds op de hoogte bent van de inhoud daarvan. In deze brieven vindt u onder meer een opsomming van de voorwaarden waaraan door de contractant en zijn/haar echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner dient te worden voldaan om voor een voorstel tot terugbetaling in aanmerking te komen.

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u in met het arrest vergelijkbare gevallen geen dagvaarding tegen Dexia uit te brengen, maar een voorstel van onze zijde af te wachten.

Reeds in procedure

Thans zijn verschillende zaken aanhangig waarin (onder meer) eega-kwesties aan de orde zijn. In die procedures waarin is voldaan aan dezelfde voorwaarden die ten grondslag liggen aan het arrest van de Hoge Raad, zullen wij de gerechten verzoeken in deze zaken uitstel te verlenen voor een periode van minimaal acht weken. In die periode kunnen wij dan de zaak buiten rechte afdoen. Van de Rechtbank Amsterdam hebben wij inmiddels de bevestiging ontvangen dat een dergelijk verzoek zal worden gehonoreerd.

In de komende periode zullen wij een voorstel doen aan (de advocaten van) de desbetreffende cliënten om afdoening buiten rechte te treffen. Afdoening buiten rechte kan alle betrokkenen kosten besparen. Wij verzoeken u dan ook een voorstel van onze zijde aan uw cliënt(en) af te wachten en, indien nodig, in te stemmen met een verzoek tot uitstel voor het verrichten van proceshandelingen.

Wilt u meer informatie of overleg?

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of met ons willen overleggen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met [X]
Wij gaan ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

B.F.M. Knüppe
Voorzitter Raad van Bestuur
Dexia Bank Nederland N.V.

S.M.A. Depaepe
Lid Raad van Bestuur
Dexia Bank Nederland N.V.

Bijlagen: voorbeeldbrieven met briefnummers 47801 resp. 47901

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 08 mei 2008 22:39
door cornelis
Is er door beiden geen schikking getekend zoals het Dexia Aanbod,
Als er maar één handtekening op het aanbod staat,wat zal dexia daar van vinden.
De partner die niet heeft getekend op de contracten en ook niet op het aanbod?

Re: brief dexia voor procederenden

Geplaatst: 09 mei 2008 12:00
door oudshoorn
Ik kreeg in januari een kopie v. informatie dat naar de Rechtbank verstuurd zou zijn via LeaseProces. De uitspraak zou aan het eind van de 1e kwartaal zijn. Nu is deze allang voorbij.

Ik had voor het eerst na een jaar Leaseproces gebeld en gevraagd hoe de stand van zaken zijn. Er was door Dexia uitstel gevraagd. Deze week zouden ze meer horen.
Ik ben sinds 2005 bij LeaseProces aangesloten. Ben Eagaleaser en doe
aan alle voorwaarden. De optout brief was ook naar Leaseproces verstuurd.

Tot heden niets gehoord van Dexia en Leaseproces en ook geen brief van Dexia.

Wat een moeizaam lang proces. Ik vraag mij hoe lang nog.
Groeten.