LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Leaseproces

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Tonline
Berichten: 10
Lid geworden op: 17 jan 2009 16:10

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Tonline » 21 jan 2009 22:42

beste Raas, bedankt.

Toen je vertelde over jouw ervaring met L.P. moest ik toch wel even slikken.

Ik heb al eens geschreven over de berekeningen die de LP advocaat voor mij maakte. Onderdeel was ook mijn vraag wat het gevolg zou zijn als ik Dexia zou doorbetalen. Ze rekende mij dat voor (ook op de achterkant van het contract) en liet zien dat dan de L.P. rekening met iedere betaalde maand zou stijgen! Stoppen met betalen was haar advies.! Ik vond dat toen ook al raar, immers zo als jij schrijft, bij acceptatie van de DB regeling zou je niet langer doorbetalen.
Het is dus een volledig kromme denkwijze.
Ik heb toen toch eieren voor mijn geld genomen (ondanks de enorme te nemen drempel van en BKR registratie) en ben direct met betalen gestopt.
Je ziet ik heb mij ECHT goed voor laten lichten! Maar ben helaas door een falend L.P. weer op een verkeerd been gezet! Ook jij hebt de ervaring dat L.P. maar wat deed, geen verstand van zaken had en heeft en snel naar zich toerekend!. Als ik gewoon ga betalen (met de juiste berekening) is mijn echte nota nog ruim 500 euro lager! Ik denk echter dat ik ze wel ga confronteren met hun falen en de poot eerst flink stijf ga houden.

Ik denk dat L.P. inmiddels een goed renderend bedrijf is, en dat mag ook, maar het moet wel met kennis van zaken en zorg voor de klant worden bereikt. Ik ben van het laatste zeker niet meer overtuigd!. Wellicht wordt het tijd voor een leaseprocesproces.

IsS er trouwens nog nieuws over de griffierechten. Ze claimen wel een deel van de tegemoetkoming in de rechtskosten maar hebben ze deze griffiekosten kosten ook echt gemaakt of alleen berekend en is het weer een bonus?

Groet Tonline

truud
Berichten: 7
Lid geworden op: 30 sep 2007 02:13

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door truud » 27 jan 2009 00:26

Ik heb het bedrag vandaag overgemaakt excl. griffierechten. Heb wel email gestuurd naar LP, als ik antwoord heb gekregen zal ik opnieuw een reactie plaatsen.

truud
Berichten: 7
Lid geworden op: 30 sep 2007 02:13

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door truud » 11 feb 2009 23:51

Antwoord ontvangen van Leaseproces. Hebben anderen hier nog belangstelling voor?

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Alert » 25 feb 2009 21:18

Enige jaren geleden heb ik mij bij Leaseproces aangemeld (eega-zaak). Mijn ervaring is dat de contacten moeizaam verlopen en er niet veel gedaan wordt om specifieke dossierkennis op te bouwen. In de zaak zelf is weinig voortgang geboekt. Ik vind het ook bijzonder treurig om in de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 25nov2008 (onderwerp: tijdelijk stilleggen van leasezaken in afwachting van een uitspraak van de Hoge Raad in een drietal zaken; inmiddels niet voor 5 juni 2009 te verwachten) te moeten lezen (zie punt 4.10 van deze uitspraak) dat Leaeproces volgens de rechter "ca. 17.000 effectenleasezaken tot op heden niet bij de rechtbank heeft aangebracht hoewel door de afnemers uiterlijk 1 augustus 2007 een opt-out verklaring was afgelegd". Vanaf februari 2007 (na de verbindendverklaring van de Duisenbergregeling) had toch wel wat meer voortvarendheid verwacht mogen worden t.a.v. het uitbrengen van dagvaardingen. Het is toch zo dat burgers volgens de Europese wetgeving recht op behandeling van hun zaak hebben binnen een redelijke termijn?

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door peewee » 27 feb 2009 12:05

Alert,

Waarom zou Leaseproces 17.000 rechtszaken aanbrengen, met vaak zeer uitgebreide dagvaardingen en conclusie van eis, in een situatie waarin de rechtsstrijd nog niet is beslist en (wellicht in theorie) nog steeds verloren kan worden (wanneer ook de HR zich op het standpunt stelt dat schade alleen betrekking heeft op ontstane restschuld. ???

Wanneer je je even in de situatie van Leaseproces verplaatst, dan kun je bedenken dat Leaseproces dan onder deze werklast zou kunnen bezwijken (vermoedelijk inmiddels failliet zou zijn).

De plicht tot voortvarende behandeling van een zaak (uit het Europees Verdrag R.M.) is een opdracht aan de rechter en geldt dus niet voor zaken die nog niets eens zijn aangebracht.

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Alert » 27 feb 2009 16:43

Leaseproces heeft destijds zelf hoog ingezet (via televisie, media, het houden van diverse voorlichtingsavonden etc.) en aangegeven dat gerechtelijke procedures voor de rechtbank Amsterdam zouden worden gevoerd. Dit is ook in de met klanten gesloten overeenkomsten vastgelegd (Leaseproces beschikt overigens niet over "algemene voorwaarden dienstverlening").
Bij de stilgelegde rechtzaak van 25nov2008 zien we in ieder geval wat de gevolgen zijn van het niet aanbrengen van vele duizenden rechtzaken door Leaseproces: de rechter wijst het verweer in deze zaak dat ca. 2100 aanhangige effectenleasezaken onverwijld voortgezet dienen te worden "omdat de belangen van afnemers maken dat niet gewacht kan worden op een uitspraak van de Hoge Raad" af met het argument dat Leaseproces zelf vele duizenden zaken (nog) niet bij de rechtbank heeft aangebracht en legt de behandeling van zaken vervolgens tijdelijk stil (hoe lang wordt tijdelijk in dit verband ? en waarschijnlijk ligt er dan nog maar een uitspraak voor de drie individuele gevallen).
Zou de rechtsstrijd bij de Hoge Raad verloren worden (i.c. alleen de restschuld als schade resteren) dan heeft het voor Leaseproces zeker geen zin meer om nog rechtzaken te voeren !
Dan zijn er nog de situaties die niet aan de Hoge Raad zijn voorgelegd of waarover de HR al een beslissing heeft genomen (huurkoop) die doorprocederen rechtvaardigen (voor zover er niet geschikt is).
Ik noem o.a.: beroep op tijdige vernietiging omdat de partner niet heeft meegetekend en ook niet op de hoogte was van het contract, vernietiging binnen drie jaar nadat een verlengingsovereenkomst is getekend (deze zaken zijn nog niet door Dexia geschikt terwijl er wel diverse uitspraken van rechtbanken zijn op dit punt), het bestaan van bijzondere omstandigheden (het is immers al bijna tien jaar geleden dat de meeste contracten zijn gesloten en in de persoonlijke omstandigheden is vaak wel het een en ander gewijzigd!). Dan is er nog het probleem van het bepalen van het nadeel als de aandelen aan het eind van de looptijd c.q. verlengingstermijn zijn overgenomen.
Kortom allemaal zaken waarover de Hoge Raad vrijwel zeker geen uitspraak zal doen. Voorzichtig gesteld heb ik niet de indruk dat Leaseproces op bovengenoemde punten voortvarend te werk gaat.
Tot slot zal ook voor Leaseproces moeten gelden dat in dit geval "de kost voor de baat uitgaat". Ik hoop uiteraard wel dat er sprake is van een gezonde financiering van de bedrijfsmatige activiteiten.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door peewee » 27 feb 2009 17:37

Ik wil niet namens Leaseproces spreken. Daar is directeur Ger van Dijk zelf mans genoeg voor. Anders dan Dexia en de andere leasebanken kan Leaseproces de kosten van de rechtszaken NIET afwentelen op zijn klanten. Dat maakt de hele rechtsstrijd in financieel opzicht een beetje een strijd met ongelijke wapens.
De financieel wat zwakkere partij (Leaseproces en dat geldt ook voor andere belangenpartijen die optreden voor de gedupeerden), moeten dus taktisch en strategisch te werk gaan om zelf niet in de strijd tegen kapitaalkrachtige banken (althans tot voor kort :lol: ) er onderdoor te gaan. Anders dan commerciele advocatenkantoren werkt Leaseproces (volgens mij !) ook niet met allerlei voorschotten die betaald moeten worden door de klant.

Ik ben het met je eens dat de huidige stillegfase bij de Rechtbank Amsterdam door Leaseproces benut zou kunnen worden om een grote bulk kansrijke eegaleasezaken voor te bereiden en aan te brengen bij de Rechtbank. De juristen en advocaten van Leaseproces hebben daar momenteel méér tijd voor beschikbaar. Ze hoeven geen comparitiezittingen te doen en conclusies in de toch stilgelegde zaken te doen immers, op dit moment.
Laatst gewijzigd door peewee op 28 feb 2009 09:57, 1 keer totaal gewijzigd.

Ijs
Berichten: 16
Lid geworden op: 02 jul 2008 19:36

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Ijs » 27 feb 2009 18:05

Wat mij bettreft doet LP zijn werk. Mijn zaak is in oktober behandeld in Amsterdam,maar helaas vroeg Dexia om aanvullende informatie. Over inkomen enz. jammer genoeg moest ik daaraan voldoen. Erg vreemd, want juist deze informatie had door Dexia vooraf gedaan moeten worden. Er is geen inkomenstoets geweest, en dat klopt niet. Als er gevraagd was naar inkomen, dan had je namelijk erachter gekomen dat het om een lening gaat en niet om inleg. Een lening van 100.000 die ik nooit zou hebben afgesloten. ik heb nog nooit een lening gehad.ik heb namelijk eenmaal gestort en dacht te sparen. Nu BKR enz. Ik zit bij LP en ik verwacht dat zij alles doen wat kan! Ik ontvang relematig email, en nu is het afwachten,omdat Dexia de boel alsmaar vertraagd. Dit zegt iets over onze rechtstaat en onze politieke organen , zoals de AFM. Nogmaals slapen doen we s´nachts! LP zet hem op!

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Alert » 28 feb 2009 10:33

Ijs,

Goed om te horen dat je tevreden bent over de behandeling. Bij jou is in ieder geval begrijp ik wel een dagvaarding uitgebracht. Ik constanteer wel dat je nog een lange weg te gaan hebt; het gaat uiteindelijk om het te behalen resultaat. Ik zou je wel willen adviseren om alle stappen goed te volgen en ook goed te controleren. Ik heb zelf eens informatie aan de belastingdienst gevraagd waaruit vervolgens bleek dat ze zich bij de omrekening van guldens naar euro's behoorlijk "vergist" hadden, en zie dat maar weer eens gecorrigeerd te krijgen !!. Voor zover ik weet worden de "biljetten van een proces" over oude jaren (voor 2002) in guldens gepresenteerd. Dus wel goed blijven opletten !!. Ik wil hier verder niet op de details van mijn zaak ingaan maar ik vind zelf een "wachttermijn" van meer dan drie jaar toch wel erg lang !!

Tonline
Berichten: 10
Lid geworden op: 17 jan 2009 16:10

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Tonline » 01 mar 2009 22:06

Om met de deur in huis te vallen. Voor mij is Leaseproces voorgoed van haar voetstuk gevallen. Ik heb hen onlangs in reactie op de in mijn optiek foutieve nota een reactie aan L.P. gestuurd. Hierin wees ik hen op het feit dat Dexia in mijn zaak een te hoog bedrag had berekend inzake mijn restschuld. Hierbij had m.i. rekening gehouden dienen te worden met 56 resttermijnen x 50% vanwege een voortijdige beëindiging van het contract ( zie mijn post van 20 januari)

Leaseproces bestrijdt in haar reactie de rekenwijze niet, maar gaat toch niet akkoord, omdat Dexia conform artikel 6 van de bijzonder voorwaarden effectenlease (zit bij het contract) de bedoelde korting niet hoefde te geven als de lessee (ik dus) niet aan de verplichtingen van betaling heeft voldaan.

Nu mag iedereen raden wie mij geadviseerd heeft te stoppen met betalen(om ik citeer: "een daad te stellen tegen Dexia". Juist ja: de juriste van Lease proces!! In het zelfde gesprek waarin mij voorgerekende wat voor mij de beste formule zou zijn! Natuurlijk volgde ik het advies op.

Dus doordat ik ben gestopt met betalen (betalen was voor mij geen probleem! het stoppen vanwege de BKR registratie juist wel!) Hoefde Dexia geen rekening te houden met de 50% regeling en werd het verschil van de rest schuld groter!
Nu blijkt, met dat feit de ook de nota van Leaseproces hoger uit te vallen. Hoe zorg je voor je eigen boterham!
Het ergste vind ik dat ik van de ene club die slecht voorlichtte (Dexia) in handen ben gekomen van een nieuwe club met hetzelfde probleem! En weer is het een club die niet bereid is naar zichzelf te kijken.
De brieven die ik nu van Leaseproces krijg worden ook nog eens steevast i.o getekend namens LeaseProces. Anoniem dus! Weet je ook niet op wie je reageerd! Ik zou Ger van Dijk dan ook eens graag zelf spreken!

Ik ben er klaar mee. Ik betaal hen morgen het bedrag conform mijn eigenberekening. De rest van het geld ga ik met liefde uitgeven aan het behalen van mijn gelijk. Mocht Lease Proces toch blijk geven van enig reflectief vermogen dat zal ik ook dat hier direct laten weten.

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Alert » 03 mar 2009 11:46

Tonline,
Leaseproces werkt in de overeenkomst met de termen resultaat en vergoeding Duisenberg. Het lijkt simpel maar is dat blijkbaar niet altijd.
Bovendien is de Duisenbergvergoeding een fictieve vergoeding omdat het nooit zover is gekomen. Een van de problemen is dat in de(summiere) overeenkomst van LP definities en toelichtingen ontbreken (wat is b.v. het resultaat als het contract niet geheel is uitgediend, er mogelijk sprake is van korting op de resttermijnen, contante waardeberekening etc.; behoort kwijtschelding wel tot het resultaat en behoort de wettelijke rentevergoeding wel in het resultaat voor de vergoeding van LP te worden meegenomen?). Bovendien is de vergoeding Duisenberg ook niet altijd duidelijk (is b.v. soms niet gelijk aan 2/3 of 100% van het koersverlies) omdat Dexia hier soms allerlei zaken op in mindering bracht. Ook de indeling van het koersverlies in 100% vergoeding en 66,67% vergoeding blijkt ook in jouw geval te zijn gewijzigd. Het belangrijkste vind ik echter dat het van LP niet handig is om als maatstaf de Duisenbergregeling te nemen terwijl dat juist een regeling is die door een andere organisatie (Dexia) zou zijn uitgevoerd. Nota bene een organisatie waartegen geprocedeerd wordt. Een DR-besluit ontbreekt bovendien omdat vaak voor de opt-out is gekozen en het dus nooit tot een definitieve DR-vergoeding heeft geleid (overigens kon ook na de opt-out waarschijnlijk nog tot augustus 2007 van de DR gebruik worden gemaakt; een opt-out verklaring kon ook weer worden ingetrokken). Ik vind het wel belangrijk wat LP in het intake-gesprek met jou heeft doorgenomen en kennelijk ook heeft voorgerekend (hier zijn duidelijk verwachtingen gecreëerd). Ik zou dit zeker bij de afwikkeling betrekken.
Ik begrijp dat in jou geval wel sprake was van een dagvaarding (er is n.l. sprake van een kostenvergoeding van € 450). Is de zaak in een schikking geëindigd?
Tot slot hoop ik voor jou dat met LP overeenstemming kan worden bereikt; ook zij kunnen de energie beter gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomsten van de vele klanten waarvoor nog weinig is gedaan !.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Janny » 11 jan 2010 16:01

03 maart 2009 11:46 naar boven.

Raas
Berichten: 38
Lid geworden op: 20 okt 2008 16:50

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Raas » 29 jul 2013 12:51

Oeps.....Het is inmiddels 4 jaar later na de laatste post in deze thread.

Het duurde in 2009 uiteindelijk iets van tien maanden voordat ik weer bericht kreeg van LeaseProces.
Een nietszeggend briefje waarin ze vasthielden aan hun berekening, zonder op enige manier in te gaan op mijn argumentatie en mijn berekening.

Ik heb ze toen gemeld het jammer te vinden dat ze niet in staat waren om een correcte nota te sturen.
Verder heb ik toen (sept 2009) het geld overgemaakt waar ze volgens mijn berekening recht op hadden (ruim 2900 euro). ruim 700 euro minder dan volgens LP.
Medio 2010 nog een keer een aanmaning ontvangen voor die 700 euro. Toen een laatste briefje gestuurd dat ik alles al betaald had waar ze recht op hadden en dat voor mij de kous af was en ik niet verder meer zou reageren op facturen.

Vervolgens jaren niets meer gehoord (2 jaar en 10 maanden om precies te zijn)....en uiteraard de hele zaak als afgerond beschouwd... En grotendeels vergeten....Tot afgelopen voorjaar plotseling weer opnieuw aanmaningen verschenen voor die 700 euro.
Ik dacht dat dat hele aandelenlease gedoe wel achter de rug was.... En zo ook LP. Waarschijnlijk is dat ook grotendeels zo en is men nog eens in "cold cases" gedoken om te kijken of daar nog wat uit te melken valt.

Uiteraard is er inhoudelijk verder niets veranderd en dus nog steeds geen reden om nu wel die extra 700 te betalen.
Blijkbaar heeft men nu wel meer tijd, want de aanmaningen komen nu sneller. Inmiddels een ontvangen met incassokosten en melding van gang naar rechter als niet binnen 5 dagen betaald wordt.

Ik ben nu ook wel benieuwd naar hoe het bij anderen (b.v. Tonline) er voorstaat die het oneens waren met betaling aan LP. Zijn er meer mensen die na jaren plotseling weer een factuur/aanmaning ontvangen van LP? Laat het even horen.
Laatst gewijzigd door Raas op 29 jul 2013 17:28, 2 keer totaal gewijzigd.

Tonline
Berichten: 10
Lid geworden op: 17 jan 2009 16:10

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Tonline » 29 jul 2013 13:28

Hallo Raas, Ik heb het al lang geleden afgewikkeld. Ik kreeg op 09-12-2008 een nota van 3658,46. Welke ik betwiste om op het forum door mij vermelde motivatie (verkeerde voorlichting, onduidelijke uitgangspunten) Ik heb uiteindelijk de nota voldaan tot het bedrag waarvan ik vond dat ze deze terecht hadden kunnen sturen; 1208 euro minder. Daarna kreeg ik aanmaningen voor de 1208 euro die ik nog moest voldoen. L.P. keek niet eens naar mijn motivatie. Ik heb daarop (een aantal brieven en weer een aanmaning verder) eind 2009 contact gezocht en een medewerkster gesproken. Zij kon zich mijn redenatie goed indenken. Ik heb daarop gezegd dat ik flauw was de hele situatie maar dat ik ook vond dat L.P. haar goede wil zou moeten tonen. Ik heb daarop gezegd nog 50% van de 1208 euro te willen betalen. Zij zou dat intern bespreken. De volgende dag belde ze met de mededeling dat, (na overleg met een meerdere) mijn voorstel onbespreekbaar was bevonden. Ik maakte mijn borst weer nat... Totdat ik drie maanden begin maart later telefoon kreeg. Of ik wilde schikken... voor het door mij voorgestelde percentage. Dat heb ik toen, met een goed gevoel gedaan. Klaar is kees. Ik hoop dat het jou ook lukt om het ook voor jou tot een bevredigend einde te brengen.
Als je dat wilt kan ik je nog meer info verstrekken. Ik wens je in elk geval veel succes.

Groet Tonline

Raas
Berichten: 38
Lid geworden op: 20 okt 2008 16:50

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Raas » 29 jul 2013 17:26

Beste Tonline,

Bedankt voor je hele snelle reactie.
Goed om te horen dat jij het hebt kunnen schikken.

Ik dacht ook dat ik er al lang mee klaar was.... Bijna 3 jaar niets gehoord en toen dit voorjaar plotseling weer wel.
Ik wacht wel af hoever ze dit doordrijven.

Als er nog iets uitkomt, laat ik het nog wel weten.

ClaimConcept
Berichten: 1576
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 07 aug 2013 09:19

Hoe moeilijk kan het zijn bij no-Cure-no-Pay?
Startpunt is de aanmelding (inclusief restschuld en bespaarde inleg), eindpunt is de afwikkeling.
De 'Cure' is de verbetering, de 'Pay' het afgesproken percentage. Simpel toch?

ClaimConcept
Berichten: 1576
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 13 dec 2013 13:10

Leaseproces maakt er een potje van.

Leaseproces wees vorig jaar de aangeboden samenwerking hooghartig van de hand, maar blijft ondertussen stoïcijns en volstrekt achterhaald periodiek vragen om inkomens- en vermogensgegevens conform het Hofmodel. Bij een verzoek om hiermee te stoppen en de klant uit het bestand te schrappen, wordt deze vervolgens buiten ons om gebeld en bedreigd met incasso van zogenaamde resultaatbeloning. Hoezo resultaat? Verder dan Duitenberg, 1/3 restschuld, is het niet gekomen.

De daaropvolgende brief is nog merkwaardiger:
De situatie is in feite zo dat wij na jarenlang onderhandelen (...) nu eindelijk in het stadium beland zijn dat een behoorlijk aantal zaken met Aegon geschikt kan worden.
Dat riekt in eerste instantie naar ordinaire koehandel, maar dan komt de aap uit de mouw:
Indien u dat wenst kunnen wij binnen 2 weken uw zaak aanbrengen bij de rechtbank.
Dus toch geen koehandel, maar simpel prutswerk.
Laatst gewijzigd door Radar op 14 dec 2013 14:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: deel bericht verwijderd. Reden: commerciële boodschap

Raas
Berichten: 38
Lid geworden op: 20 okt 2008 16:50

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Raas » 14 dec 2013 14:54

ClaimConcept zegt: Leaseproces maakt er een potje van.

Ja dat roep ik al een jaar of vijf!
Grootste probleem met LP is dat ze niet het belang van de klant voorop hebben staan, maar het eigen gewin... Zo hebben ze aantoonbaar klanten advies gegeven bij de aanmelding die ze later bij de afwikkeling gebruiken om een hoger bedrag te claimen. Dat is mij overkomen, maar ook andere klanten, zoals o.a Tononline (zie eerdere berichten)

ClaimConcept
Berichten: 1576
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 16 dec 2013 17:19

ClaimConcept schreef:Leaseproces maakt er een potje van.

Leaseproces wees vorig jaar de aangeboden samenwerking hooghartig van de hand, maar blijft ondertussen stoïcijns en volstrekt achterhaald periodiek vragen om inkomens- en vermogensgegevens conform het Hofmodel. Bij een verzoek om hiermee te stoppen en de klant uit het bestand te schrappen, wordt deze vervolgens buiten ons om gebeld en bedreigd met incasso van zogenaamde resultaatbeloning. Hoezo resultaat? Verder dan Duitenberg, 1/3 restschuld, is het niet gekomen.

De daaropvolgende brief is nog merkwaardiger:
De situatie is in feite zo dat wij na jarenlang onderhandelen (...) nu eindelijk in het stadium beland zijn dat een behoorlijk aantal zaken met Aegon geschikt kan worden.
Dat riekt in eerste instantie naar ordinaire koehandel, maar dan komt de aap uit de mouw:
Indien u dat wenst kunnen wij binnen 2 weken uw zaak aanbrengen bij de rechtbank.
Dus toch geen koehandel, maar simpel prutswerk.
Via ClaimConcept van € 23.000 restschuld naar € 8.000 retour. Inzet Hoger Beroep: € 40.000 retour!

ClaimConcept
Berichten: 1576
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 17 dec 2013 17:22

Update:
Volgens Leaseproces zou gedupeerde recent diverse malen zijn vertrouwen in hen hebben uitgesproken en zullen de werkzaamheden ook zonder prestatie afgerekend moeten worden.

Onzin natuurlijk, een jaarlijkse reactie op een verzoek om inkomensgegevens sinds 2006 en voor het laatst in 2012, getuigt niet van wederzijds vertrouwen, is bepaald niet (arbeids-)intensief en is zeker niet recent te noemen.

Gedupeerden zijn vaak aangesloten bij meerdere belangenorganisaties tegelijk: Consumentenbond, GESP, Koersplandewegkwijt, Vereniging Consument en Geldzaken etc. Niks mis mee, maar de verwarring is soms begrijpelijk.

Als dan een consument met een AEGON Vliegwiel, ANWB LeenEffect, Spaarbeleg SprintPlan, Fortis Groeivermogen, Levob Insurance/Studie/Hefboom Effect etc. tot ver in 2013 per abuis nog steeds aangesloten kan zijn bij bijvoorbeeld Stichting Woekerpolis, is er maar 1 partij die werkelijk voor de volle honderd procent verantwoordelijk is, ook in de afwikkeling:

De Financiële Instelling, de Bank, de Verzekeraar: AEGON, Achmea, Dexia, Defam, Fortis (nu ABN AMRO), NN etc.

Gesloten