LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door peewee »

Dexia: alle rechtszaken stilleggen tot uitspraak Hoge Raad
Naar verwachting zal de Hoge Raad begin 2009 uitspraak doen in een drietal aandelenleasezaken. Dexia heeft rechtbanken en gerechtshoven gevraagd om alle lopende procedures tot dat moment stil te leggen.


De Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, zal waarschijnlijk in februari of maart 2009 antwoord geven op veel nog openstaande rechtsvragen op het gebied van aandelenlease.

Dexia heeft op 16 oktober een brief rondgestuurd naar alle rechtbanken en gerechtshoven waarin zij vraagt om de duizenden rechtszaken tegen aandelenlease-gedupeerden stil te leggen totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.

De zaak betreft het arrest van Gerechtshof Arnhem van 1 april 2008 (BC9484). Daarnaast zal de Hoge Raad gelijktijdig uitspraak doen in nog twee aandelenlease-zaken waarbij niet Dexia, maar Levob (BA5684) en Aegon (BB7971) partij zijn.

Op 12 december zal de Procureur-Generaal in de drie zaken bij de Hoge Raad "concluderen". Dat houdt in dat deze onafhankelijke adviseur met een zwaarwegend advies aan de Hoge Raad komt. Doorgaans (maar niet altijd) volgt de Hoge Raad het advies op.

Rechtsvragen
In de Dexia-zaak moet de Hoge Raad antwoord geven op een groot aantal nog openstaande rechtsvragen:

Moet de Duisenberg-regeling worden toegepast als er geen bijzondere omstandigheden zijn?
Is de Wet op het consumentenkrediet van toepassing?
Is er sprake geweest van dwaling, misleiding of misbruik van omstandigheden?
Heeft Dexia de zorgplicht geschonden?
Bestaat de schade alleen uit de restschuld of valt de inleg hier ook onder?
Welk deel van de schade moet voor rekening van de gedupeerde blijven?
Schikking
Na de uitspraak van de Hoge Raad hoopt Dexia met de meeste gedupeerden tot een minnelijke schikking te kunnen komen. Het gaat hierbij niet alleen om de 3.505 nog lopende rechtszaken, waarvan 378 in hoger beroep, er zijn ook nog zo'n 20.000 gedupeerden die niet akkoord zijn gegaan met de Duisenberg-regeling en zo de mogelijkheid open hebben gehouden om te procederen.

Besluiten Dexia
Dexia heeft besloten voorlopig geen dagvaardingen uit te brengen tegen gedupeerden die zich met een opt-out-verklaring hebben onttrokken aan de Duisenberg-regeling. In lopende procedures zal Dexia aan gedupeerden (gevraagd en ongevraagd) uitstel geven voor het indienen van stukken. Verder zal de bank verzoeken om alle reeds geplande hoorzittingen en pleidooien uit te stellen. Als de rechter of de gedupeerden niet akkoord gaan met het uitstel, dan zal Dexia doorprocederen.

Publicatiedatum: 21 oktober 2008

Laatst gewijzigd door peewee op 23 okt 2008 19:58, 2 keer totaal gewijzigd.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door peewee »

Een ieder die in staat is ''tussen de regels door'' te lezen, kan de conclusie trekken dat Dexia zich realiseert dat het bezig is achterhoedegevechten te voeren. Dexia wil blijkbaar geen kosten meer aan rechtszaken spenderen die ze uiteindelijk op belangrijke onderdelen zal gaan verliezen. Misschien is er vorige week een telefoontje uit Brussel gekomen van Jean-Luc de Haene (de nieuwe bestuursvoorzitter van Dexia en oud-premier van Belgie en oud voorzitter van de Christelijke Vakbond) met een boodschap met die strekking.

Ik heb al veel eerder betoogd dat de jurisprudentie tot nu toe (hoezeer deze steeds weer nieuwe rechtsvragen oplevert) desalniettemin voldoende aanknopingspunten biedt om te schikken. Iedere dag dat zo'n schikking uitblijft kost Dexia PER DAG vele tienduizenden euro aan kosten, waaronder de almaar oplopende wettelijke (vertragings)rente.

Nog buiten beschouwing gelaten de externe maatschappelijke kosten die het gevolg zijn van de halsstarrige opstelling van Dexia.

Uit ''tussen de regels door lezen'' kun je natuurlijk ook de (tegengestelde) conclusie trekken, namelijk dat Dexia, via, via het signaal zou hebben gekregen dat de Hoge Raad een arrest gaat vellen waarmee met één pennestreek alle overgebleven aandelenleaseclaims van tafel worden geveegd of uiterst bemoeilijk worden.
Zou dat het geval zijn, dan hebben we in Nederland straks (in februari/maart 2009) niet alleen een kredietcrisis maar ook nog een rechtscrisis, die (zo vermoed ik) uiteindelijk zelfs de raadsheren van de Hoge Raad de kop zou kunnen gaan kosten (ontslag).

cornelis
Berichten: 880
Lid geworden op: 12 feb 2004 10:58

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door cornelis »

Hoe kan dexia nou verlangen dat alle,ook de eega zaken worden stil gelegd,in de eega gevallen is toch door de hoge raad al beslist dat het huurkoop is.

Dan moeten deze toch gewoon doorgaan.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door peewee »

Cornelis,
Er is door de Hoge Raad alleen beslist DAT het huurkoop is. Er is echter nog niet door de Hoge Raad beslist per wanneer een vernietigingvordering van de eega of partner verjaarde. Drie jaar na het sluiten van het contract of drie jaar nadat de partner weet kreeg van het bestaan van dit contract of -minder aannemelijk- pas drie jaar nadat de partner kennis kreeg van het feit dat het leasecontract een vorm van huurkoop inhield of -nog minder aannemelijk- pas drie jaar nadat zij ontdekte dat zij/hij kon vernietigen.

Wanneer de gedupeerde niet akkoord gaat met stillegging wordt er ook gewoon doorgeprocedeerd.

jeroenEUR
Berichten: 430
Lid geworden op: 10 mei 2007 22:24

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door jeroenEUR »

Bron?

Dit is een zeer interessante ontwikkeling. Op 12 december wordt dus grotendeels bepaald hoe het jaar 2009 zal verlopen.

jeroenEUR
Berichten: 430
Lid geworden op: 10 mei 2007 22:24

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door jeroenEUR »

Inmiddels heb ik de bron van het artikel gevonden, Jurofoon:

http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=3236

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door peewee »

JeroenEUR
ik vermoed ook dat door deze stap het begin van het einde van de nu BIJNA ZES JAAR durende rechtstrijd wordt ingeluid. In hoeverre dit een neveneffect is van de crisis die banken zelf veroorzaakt hebben, daarbij kan ieder zich het zijne voorstellen.

Het zo mooi zijn als op 31 december 2009 alles achter de rug is.

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door Oom Dagobert »

Het komt er gewoon op neer dat Dexia iedereen de Duisenbergregeling wilt opleggen.
Nu echter blijkt dat de rechters constant de categorie-indeling aanhouden moet zij in actie komen om alsnog haar zin te krijgen.
Zowel het procederen als de uitkomsten kosten haar naar haar zin te veel geld.
Dexia had nu ook met iedereen kunnen schikken volgens de categorie-indeling.
Maar dat doet ze niet, ze heeft altijd verkondigd dat elke zaak anders is.
Dexia wil alleen schikken binnen de marges van de Duisenbergregeling.
En dat hoopt ze via een uitspraak van de HR alsnog te kunnen verwezenlijken.
En zelfs al zou ze na een tegenvallende uitspraak van de HR de categorie-indeling als basis voor een schikking moeten en willen nemen om verdere proceskosten te besparen dan zal het evengoed nog moeilijk worden om het met Dexia buiten de rechter om eens te worden.
Ondergetekende zou in cat 2 vallen maar de rechter vond dat Dexia haar zorgplicht bij mij wel heel erg geschonden had en vonniste daarom cat 1.
Ik vraag me af hoe je daar in een schikking met Dexia uit moet komen.
Dat kost je altijd geld en daar gaat het Dexia nu dus voor de zoveelste keer weer om: de gedupeerden moe van het wachten maken om er zo een ondermaatse schikking uit te slepen.
OD.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door peewee »

Op 12 december zal de Procureur-Generaal in de drie zaken bij de Hoge Raad "concluderen". Dat houdt in dat deze onafhankelijke adviseur met een zwaarwegend advies aan de Hoge Raad komt. Doorgaans (maar niet altijd) volgt de Hoge Raad het advies op.
Nu maar hopen dat deze P-G zijn of haar huiswerk goed verricht. In de egaalease kwestie is dat adequaat gebeurd. Maar dat was eigenlijk ''kat in het bakje'', de meerderheid van rechters en rechtgeleerden (en Dexia zelf ook, zoals blijkt uit de contracten) vond vrij consistent dat er sprake was van huurkoop. Wat betreft het oordeel over de ''zorgplicht'' lijkt mij de bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad richtinggevend. In die jurisprudentie is steeds gezegd dat er op banken een bijzondere zorgplicht rust die naar zijn aard tot strekking heeft de klant te beschermen tegen gebrek aan inzicht (in dit soort complexe producten) tegen gebrek aan ervaring en (zelfs) tegen lichtvaardigheid. Ook in 2005 is dat nog eens herhaald door de HR. De P-G (en/of daarna de Hoge Raad) zou zich volstrekt belachelijk maken wanneer hij/zij nu ineens met een geheel nieuwe invulling kwam die tot een minder ver gaande zorgplicht leidt.
Een ander belangrijk punt betreft de Wet op het Consumentenkrediet. In navolging van het Gerechtshof Amsterdam zijn steeds meer rechters teruggekomen op hun eerdere oordeel dat de Wck wel van toepassing was. De argumenten van het Gerechtshof Amsterdam om aandelenlease niet onder de Wck te laten vallen lijken mij vrij eenvoudig door te prikken.
Het Gerechtshof gebruikt TWEE argumenten:
1) Er zou geen sprake zijn van het BESCHIKBAARSTELLEN van een kredietsom. Een kulargument, ook bij zg. oversluitcontracten (waarbij iemand de ene lening oversluit naar een andere) krijgt de lener geen geld (in de letterlijke zin) te zijner beschikking gesteld. Dit bedrag wordt door de tweede kredietverstrekker direct ter beschikking gesteld aan de eerste (oudere) kredietverstrekker, ter aflossing van het oudere krediet. Aanbieders van dit soort ''oversluit'' kredietverleningen vallen gewoon onder de Wck, daarover bestond en bestaat geen enkele discussie.
2) Aandelenlease zou niet voldoen aan de definitie van ''geldkrediet'' in de zin van artikel 1 onder a Wck. Wederom een onzinargument. Uit een overzicht van het Wck-register uit 2003 (dit document stond eerder op de PayBack website) blijkt dat financieringsmaatschappijen voor bijvoorbeeld keukens of autolease gewoon, onder de categorie ''geldkrediet'' geregistreerd stonden. De wetgever cq de toezichthouder zag deze aanbieders dus als ''geldkredietgever'' (en niet als goederenkredietgever). Ook het artikel van Prof Huls in NJB uit 2005 (zie de PAL website) is duidelijk over het onderscheid tussen geldkrediet en goederenkrediet.
Het Gerechtshof Amsterdam hanteert dus kulargumenten en vermoedelijk zelfs een verborgen agenda.

De rechtsvragen die op 12 december door de P-G beantwoord zullen worden, betreffen overigens nog steeds niet ALLE resterende vragen die er in de rechtszaken rondom aandelenlease kunnen spelen. Steeds weer blijkt dat het antwoord op de ene rechtsvraag een volgende rechtsvraag uitlokt.
Rechtsvragen die zoal nog kunnen gaan spelen zijn de volgende:
1)-mag bij het bepalen van de mate van ''eigen schuld'' bij de leasedeelnemer ook het inkomen, het vermogen of de beleggingservaring van de medegezinsleden een rol spelen of toch niet (omdat dit inkomen/vermogen van gezinsleden niet tot de risicosfeer van de deelnemer zelf behoort). Deze rechtsvraag geldt ook voor meetekenende ouders die voor hun kinderen een leasecontract sloten.
2) -moet de toegewezen wettelijke rente berekend worden vanaf het ontstaan van de schade dat wil zeggen de betaling aan de leasebank (Rechtbank Utrecht) of pas vanaf het moment dat de rechtszaak wordt aangebracht (Rechtbank Amsterdam).
Laatst gewijzigd door peewee op 24 okt 2008 11:44, 1 keer totaal gewijzigd.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door Janny »

Peewee, Oom Dagobert,

Jullie maken melding van dat het Eega proces door Dexia is aanvaart, ik meen me te herinneren dat ze het moede hoofd hebben gebogen omdat ze er geen nagel tussen konden krijgen.( ik spreek maar niet over een vinger, want dan hadden ze het niet geaccepteerd) Echter ! ze waren het er niet mee eens, en ik denk omdat het toch een beperkt aantal personen was die hier onder vielen een royale 3000 dat ze het hebben uit gevoerd.Anders hadden ze naar het Europese Hof gemoeten en die kosten hebben ze nu bespaart. Echter de rest vertegenwoordigd een groter aantal, en is juridisch niet zo scherp belijnd. Op de resterende onderdelen willen ze dus niet alles tot op het bot uitprocederen, maar het eerdere Duisenberg accoord uitgevoerd krijgen.
Nu gaat het er dus op aankomen of de rest de poot/ de hakken in het zand kan houden. Ze voelen zich niet helemaal zuiver, maar brullen wel erg hard.
Mensen heel veel sterkte. en hou je haaks!(graaf je in) het lijkt wel een loopgraven oorlog)
janny
of pas vanaf het moment dat de rechtszaak wordt aangebracht (Rechtbank Amsterdam
Correctie hierop: vanaf de datum van vernietiging door de partner.[/quote]

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door B17 »

In 2005 is tot grote schade van de gedupeerden de boel stilgelegd door
die ene bank, met de opmerking wij willen de rechtbanken niet teveel belasten met al die zaken, een edel plan, alras bleek wat men met ons
voor had de Duitenbergweg Regeling onder verantwoordelijkheid van
die ene bank bekookstoofd. Tot dat recht blijven afzien van rechten !!!

Nu wederom stilgelegd door deze meer dan onbetrouwbare bank
(zie EDR -geschiedenis) middels het sociale Dexia Aanbod,

Wederom worden er enkele vragen voorgelegd door die ene bank.
zoals met de WCAM-aanvrage (monddoodstellingsname), zijn
er enkele bossen verdwenen aan aanbrengen van de zaken, weerom
worden nu enkele bossen gekapt om wederom zoveel mogelijk onzin
neer te schrijven en wederom monddood te maken, zij maken van alles een farce, en onthouden iedereen van een eerlijke procedure.

De eerlijkheid is ver te zoeken.


Mark my words !!!


B17

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door peewee »

Janny,
Een vernietiging (egaalease) heeft niets te maken met de schadevergoeding (wegens de zorgplichtschending) (alle niet-egaaleasezaken) waarover ik het heb.

Bij vernietiging is er geen sprake van een vergoeding van schade

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door Janny »

Peewee, dank voor de corectie, Prima, want foutieve info is heel vervelend.
dank Janny

Ijs
Berichten: 16
Lid geworden op: 02 jul 2008 19:36

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door Ijs »

LP verzoekt om gewoon door tegaan met uitspraken.

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door Oom Dagobert »

LP verzoekt om gewoon door tegaan met uitspraken.
De schikking van Dexia was datgene wat ze in de Duisenbergregeling aanbood.
Niet meer en niet minder.
Wie het er niet mee eens was moest maar naar de rechter gaan.
Welnu, dat deden wij.
Wanneer Dexia het met de uitkomst van de betreffende rechter niet eens is moet ze maar in hoger beroep gaan.
Van geval tot geval.
Een uitspraak van de PG/HR over onduidelijkheden had Dexia ook VOOR het Duisenbergoverleg kunnen aanvragen.
Maar met het grote aantal gedupeerden durfde ze dat toen niet aan.
Het had ons wel een hoop tijd en narigheid bespaard.
Het is daarom te hopen dat de HR daar ook zo over denkt en alle processen gewoon laat doorgaan.

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door B17 »

Elke avond zie je in de reclame die uiterst irriterende reclame van
Delta Lloyd, alles is nieuw, niets is zeker, kies dat bedrijf en je bent je
geld kwijt, alleen een kleine kostenvergoeding. Dat van de D van Delta LLloyd, en dan de D. van Dexia, er is nooit je geproken dat je verlies zou lijden, nog dat je je inleg kwijt kon raken, en het heeft geen donder
te makien met beleggen met geleend geld, contract is contract en alle
termijnen betalen en dan eindig je in verlies dank zij het wanbeleid van
Dexia, was het inderdaad beleggen met geleend geld geweest dan had iedereen al afscheid genomen in 2000/2001, ondat van al die verkooppraatjes zowel van voorgangers als de bank geen donder deugde.

De bank maar blunderen en wij het gelag betalen, kom dat zal je weten ook. Je hebt toch al niets menselijk over laat staan wat jij vindt van je klanten die je alleen maar in het harnas heb gejaad,

b17

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door peewee »

Een uitspraak van de PG/HR over onduidelijkheden had Dexia ook VOOR het Duisenbergoverleg kunnen aanvragen.
Maar met het grote aantal gedupeerden durfde ze dat toen niet aan.
Het had ons wel een hoop tijd en narigheid bespaard.
Het is daarom te hopen dat de HR daar ook zo over denkt en alle processen gewoon laat doorgaan.
OD,
Het vrzoek van Dexia tot stillegging van rechtszaken betreft uiteraard alleen procedures bij de Rechtbanken en Gerechtshoven en NIET bij de Hoge Raad. Over het verzoek tot stillegging beslist de Hoge Raad straks in februari/maart helemaal niet.
Als een individuele gedupeerde niet akkoord gaat met stillegging, dan wordt er gewoon doorgeprocedeerd. Ik denk dat het voor de meeste Dexia gedupeerden die nu in een procedure zitten raadzaam is om NIET met stillegging akkoord te gaan en dus door te procederen.

Het aanvragen van een ''cassatie in het belang der wet procedure'' door Dexia zelf in 2005 (dus voorafgaande aan het Duisenberg-overleg) zou denk ik in die tijd vrij kansloos zijn geweest. Net zoals het latere verzoek van Leaseproces/PAL/Ver.Consument & Geldzaken uit 2007, zou dit verzoek door de P-G zijn afgewezen. Er was in die tijd nog vrijwel geen jurisprudentie, laat staan uiteenlopende jurisprudentie.'

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door Oom Dagobert »

oke peewee, bedankt voor je uitleg.
Wil me er eigenlijk helemaal niet meer in verdiepen maar
voel me nog steeds betrokken bij de mensen die nog geen uitspraak hebben.
OD.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door peewee »

voel me nog steeds betrokken bij de mensen die nog geen uitspraak hebben.
OD.
Dat wordt ook op prijs gesteld. De groep mensen die het betreft is ook aanmerkelijk groter dan de circa 15.000 Dexia optouters die nog geen definitief vonnis hebben. Het betreft ook vele tienduizenden Aegon, Fortis, Levob en DSB aandelenleasegedupeerden.

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Dexia verzoekt wederom om stillegging ALLE rechtszaken

Ongelezen bericht door B17 »

Monddood maken is altijd het devies geweest van de veroorzakers van het leaseschandaal. Er wordt wat afgelogen.b17

Gesloten