LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Procesvoerder
Berichten: 689
Lid geworden op: 12 jul 2006 12:26

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Procesvoerder »

..
Laatst gewijzigd door Procesvoerder op 08 jan 2010 09:45, 1 keer totaal gewijzigd.

henkgeluk
Berichten: 302
Lid geworden op: 29 apr 2005 20:05

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door henkgeluk »

atuurlijk weten echtelieden niet van elkaars contracten (sic) maak dat Gekke Gerritje wijs.
De eega-drogreden moet maar eens afgelopen zijn. Echtelieden die beiden een contract hebben kunnen elkaars contract vernietigen... en echtelieden die het wel goed gedaan hebben (beide een handtekening) mogen boeten...
Mensen met zo'n slecht huwelijk dat ze achter elkaar rug om allerlei dubieuze contracten afsluiten moeten naar de familierechter: voor een scheiding.

Groet,

Geneja al zou het waar zijn wat u hier neerzet. dexia heeft meer boter op hun hoofd dan alle burgers van ons land!
maw dexia is er alleen op uit om geld in de pocket te houden,niet meer en niet minder. het kan ze totaal niets schelen wat er met de ex client gebeurt!! ook het recht is alleen belangrijk als het in hun straatje past. verder is het recht nvt! dus een bananen republiek waardig.

het spijt me heer eugene , ik kan niet anders concluderen na als niet belang hebbende deze zaken bestuderende !

Eugene Cernan
Berichten: 226
Lid geworden op: 06 apr 2006 20:52

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Eugene Cernan »

In principe heeft Dexia niks te maken met de huwelijkse staat haar cliënten. Dexia heeft slechts een product aan de man gebracht dat het goed doet bij stijgende koersen, maar wat veel geld kost bij dalende koersen. Daar Dexia en cliënten alleen van het eerste uitgingen halen cliënten drogredenen als hun slechte huwelijk, zorgplicht en andere futiliteiten uit de kast om maar niet te betalen.
Denk je dat Dexia met allerlei redenen gekomen was om maar niet uit te betalen bij een stijgende beurs?

Procesvoerder
Berichten: 689
Lid geworden op: 12 jul 2006 12:26

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Procesvoerder »

Wat jammer nu toch voor de oplichters van Dexia dat er in geval van een huwelijk dwingend is voorgeschreven dat er voor een geldig aandelenleasecontract twee handtekeningen zijn vereist.

Een uitgeslapen huwelijkspartner, die niet heeft medeondertekend, beroept zich dan natuurlijk onmiddellijk op de artikelen 1:88 en 1:89 van het B.W.

Dexia moet vervolgens de gehele inleg terugbetalen met een aangename wettelijke rente over het grootste gedeelte van de looptijd en een groot deel van de gemaakte juridische kosten.

Kassa dus voor die slimme eegaleaser, die het laatst (schater)lacht! :lol:

bjorrie
Berichten: 133
Lid geworden op: 02 sep 2004 20:05

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door bjorrie »

Ben eeglaleaser, maar omdat wij een en of rekening hebben, en ik de zorgplicht had om naar de afrekeningen te bekijken,( terwijl mijn man een eenmalige inleg had gedaan) komen wij toch niet in aanmerking voor 100% vergoeding ????? Hoe verklaar je dat dan?? O ja en wij hebben ook op tijd vernietigd.

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door peewee »

Bjorrie,
Ik vind dat de rechter in jouw zaak dan een juridische misslag (verkeerde afweging) heeft gemaakt. Een zg. ''en/of'' rekening zegt alleen iets over de rechtsverhouding tot de bank waar de rekening loopt. Afgezien van de artikel 12 en 13 van de Algemene Bankvoorwaarden (maar die gelden alleen in de rechtsverhouding ten opzichte van de betaalbank) geldt er bij mijn weten geen wettelijke zorgplicht om afschrijvingen te moeten controleren naar de aard van de betaling. Een ander veel voorkomend misverstand is te denken dat het saldo op een en/of rekening op fifty-fifty basis toekomt aan elk van de en/of rekeninghouders, dit is NIET het geval.

Dit alles is uiteraard slechts van belang wanneer het vonnis in je rechtszaak minder dan 3 maanden geleden is gewezen, alleen DAN kun je (nog) in hoger beroep gaan.

CB
Berichten: 2427
Lid geworden op: 03 jul 2003 20:07

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door CB »

Geplaatst op 20 Jun 2009 12:04 door Eugene Cernan


--------------------------------------------------------------------------------

In principe heeft Dexia niks te maken met de huwelijkse staat haar cliënten. Dexia heeft slechts een product aan de man gebracht dat het goed doet bij stijgende koersen, maar wat veel geld kost bij dalende koersen. Daar Dexia en cliënten alleen van het eerste uitgingen halen cliënten drogredenen als hun slechte huwelijk, zorgplicht en andere futiliteiten uit de kast om maar niet te betalen.
Denk je dat Dexia met allerlei redenen gekomen was om maar niet uit te betalen bij een stijgende beurs?
En zo is het maar net. Sommigen leren het nooit, niet waar slimmerik!

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Janny »

Daar Dexia en cliënten alleen van het eerste uitgingen halen cliënten drogredenen als hun slechte huwelijk, zorgplicht en andere futiliteiten uit de kast om maar niet te betalen.
We halen geen drogreden uit de kast. Bovendien wordt het hier verkeerd en insinuerend neergezet.
Die handtekening is bij wet vereist. voor contracten die binnen een huwelijksgemeenschap gesloten worden om legaal te zijn. Dus niet gezocht om een ander een poot uit te draaien om een slecht huwelijk te maskeren. gewoon een wettelijke bepaling. Waarop de client zich mag beroepen. Janny

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Alert »

Op 5 juni j.l. heeft de HR o.a. bepaald dat de Dexia-zaak (Koers-extra aflossingsproduct ofwel 20 jaar beleggen met sneeuwbal-effect) waarover het Gerechtshof Arnhem op o.a. 1apr2008 en 15jul2008 een uitspraak heeft gedaan (80% restitutie restschuld) door het gerechtshof A'dam opnieuw moet worden behandeld omdat ook over de betaalde rente/aflossing een vergoeding moet worden toegekend.
Opmerkelijk is dat door het gerommel met data in de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem een onjuiste overweging is opgenomen.
Onder de punten 3.31 en 3.32 van deze uitspraak is n.l. de conclusie getrokken dat de afnemer de fiscale opinie van belastingadviseur Bruinzeel Van der Graaf "tijdig heet ontvangen". Deze conclusie stemt niet overeen met de feiten. In de Legio-Lease brochures werd (t/m 1999) in het algemeen alleen vermeld dat het product "fiscaal optimaal" was. De reeds (aan de directie van Legio-Lease) uitgebrachte fiscale opinie werd niet in de brochure opgenomen.
Bij het toezenden van het contract werd een kopie van de brief met de fiscale opinie, gericht aan de directie van Legio-Lease, als bijlage bij het contract gevoegd. De datum van deze brief lag gemiddeld 1 tot 3 manden vóór het sluiten van het contract. Deze datum kwam dus niet overeen met het moment waarop de afnemer voor het eerst van de fiscale opinie kennis nam. De fiscale opinie vermelde overigens alleen de huidige stand van de belastingspelregels, was algemeen geformuleerd - men kende immers de individuele situatie niet - en bevatte geen garanties voor de toekomst (terwijl het contract toch voor meerdere jaren werd afgesloten).
Het is dus onjuist om op basis van de datum van de brief met de fiscale opinie de conclusie te trekken dat de afnemer van het leasecontract vóór het opstellen van het definitieve contract hiervan op de hoogte was.
Ik kom dan ook tot het punt dat de verdediging in leasezaken zich meer zou moeten bezighouden (argumenteren en onderbouwen) met de gang van zaken vóór en tijdens de uitvoering van het contract; hier gaat m.i. nogal wat mis.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 6 september 2009 heeft het gerechtshof Den Bosch een tussenarrest gewezen in een Dexia zaak.
De gedupeerde was in hoger beroep gegaan nadat de eis van Dexia was toegewezen.
Na het vonnis heeft de eega het contract vernietigd en heeft zich in het hoger beroep gevoegd.
De advocaat doet o.a. beroep op art. 3:51 BW om de restschuld kwijt te schelden met als argument dat de vernietiging wel is ingediend, maar te laat.
Ondanks een te late vernietiging zou volgens art. 3:51 BW de restschuld worden kwijtgescholden.
Het Hof Amsterdam heeft dit beroep al eens toegewezen.
Het Hof Den Bosch wijst dit beroep op art 3:51 BW echter af.
Er wordt nu gekeken of cassatie bij de Hoge Raad over dit onderwerp succesvol kan zijn.
Het Hof Den Bosch geeft wel even een veeg richting het Hof Arnhem.
Dit hof had immers in januari 2009 volkomen onterecht de W3D als zijnde geen huurkoopcontract bestempeld.
Het Hof Den Bosch reageert als volgt:
7.7.4 Geheel ten overvloede overweegt het hof als volgt. Naar 's hofs oordeel moet ook de aandelenlease-overeenkomst, genaamd "WinstVerDriedubbelaar", worden aangemerkt als huurkoop.
Het Hof gaat wel door met deze zaak en zal de uitspraak door de Hoge Raad van 5 juni 2009 gebruiken om de zorgplicht te toetsen.
7.12.3 Voor zover Dexia heeft gesteld dat [X] de overeenkomst ook zou zijn aangegaan indien zij niet in haar zorgplicht was tekortgeschoten is het hof van oordeel dat zij dit verweer niet genoegzaam heeft onderbouwd, zodat tot uitgangspunt wordt genomen dat [X] zonder dat tekortschieten van Dexia in haar zorgplicht de overeenkomst niet zou zijn aangegaan.

7.13.1 Dit betekent dat het oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige daad en de schade kan worden aangenomen. Het hof zal thans op de voet van art. 6:101 BW dienen te beoordelen in hoeverre deze schade als door [X] zelf veroorzaakt voor zijn rekening moet blijven.

7.13.2 Daarbij zal, evenals in de zaak waarover de Hoge Raad in zijn arrest van 5 juni 2009 oordeelde (rov. 5.6.2), als uitgangspunt worden gehanteerd dat de reeds betaalde rente, aflossingen en eventuele kosten alsmede de restschuld mede het gevolg zijn van aan [X] toe te rekenen omstandigheden, daarin bestaande dat uit de aandelenlease-overeenkomst voldoende duidelijk kenbaar was dat werd belegd met geleend geld, dat de overeenkomst voorzag in een geldlening, dat over die lening rente moest worden betaald en dat het geleende bedrag moest worden terugbetaald, ongeacht de waarde van de aandelen op het tijdstip van verkoop daarvan.
De volledige uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 092009.htm

Groeten,
Piet

rust
Berichten: 516
Lid geworden op: 13 jan 2004 21:39

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door rust »

5 oktober jl. zou er een comparitie zijn in een aantal voorbeeldzaken, waarna er een uitspraak zou komen. Wanneer horen we daar wat over?

Ikke heel goed begrijp
Berichten: 16
Lid geworden op: 15 jun 2009 04:45

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Ikke heel goed begrijp »

Geduld is wel een schone zaak maar brengt een gedupeerde geen vermaak;
neem dus maar veel bier en worst, dan heb je geen honger en geen dorst. :wink:

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 29 december 2009 deed het gerechtshof Den Bosch uitspraak in een Dexia Eegalease zaak.
Eigenlijk moet het overbodig zijn dat dit soort zaken nog wordt gevoerd, bijna elke rechter t/m de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Dexia aandelenlease contracten huurkoop zijn.
Daarnaast is het na 7 jaar procederen helaas ook bekend dat rechters recht spreken zonder zich iets aan te trekken van de bestaande jurisprudentie.
De Hoge Raad oordeelde in maart 2008 dat het aandelenlease product van Dexia onder huurkoop viel, Dexia betaalde daarna de paar overgebleven Eegaleasers alles terug, maar nog geen jaar later was het gerechtshof Arnhem van mening dat de W3D niet onder huurkoop viel.
Ook voor Dexia een verassing maar wel weer de kans om bij elke Eegalease zitting te verklaren:
4.11. Dexia heeft, onder verwijzing naar het arrest van het hof Arnhem van 27 januari 2009 (LJN: BH6384), betoogd dat, nu de overeenkomsten genaamd “WinstVerDriedubbelaar” niet voorzien in enig recht op doorbetaling van dividendinkomsten en [X.] ook op geen enkele andere wijze het genot van de effecten had, er geen sprake is van koop op afbetaling.
Het Hof Den Bosch was hier echter heel snel klaar mee:
4.12. Naar ’s hofs oordeel moet ook de aandelenlease-overeenkomsten, genaamd “WinstVerDriedubbelaar”, worden aangemerkt als huurkoop. [X.] had het genot van de aandelen: [X.] droeg immers het volledige risico van de waardeontwikkeling en verkreeg krachtens art. 3 van de op deze overeenkomsten toepasselijke Bijzondere Voorwaarden Effecten Lease ook recht op het uit het aandeel voortvloeiende dividend (de baten). De omstandigheid dat deze dividendbaten ingevolge artikel 6 van deze overeenkomsten door Dexia werden verrekend met de door [X.] verschuldigde premies voor de tweede en derde aankooptranches van aandelen, doet niet af aan dit aan [X.] ingevolge artikel 3 van de Bijzondere Voorwaarden toegekende recht op dividend (vgl. de arresten van het Hof ’s-Hertogenbosch van 14 juli 2009, zaaknr. HD 103.001.027, 8 september 2009, zaaknr. 103.002.411 en 13 oktober 2009, zaaknr. 103.005.840).
Dexia stelt dat er bij het vernietigen van het tweede contract sprake is van verjaring.
Het Hof stelt Dexia in de gelegenheid om dit te bewijzen:
laat Dexia toe te bewijzen dat [Y.] al meer dan drie jaren vóór februari 2003 op de hoogte was van het bestaan van de op 13 april 1999 gesloten overeenkomst genaamd “SpaArEXtra” en dat [Y.] de vernietigbaarheid van de overeenkomst daarom niet binnen drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond aan haar ten dienste was komen te staan, heeft ingeroepen;
Het tussenvonnis door het Hof is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK8185

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 2 maart 2010 een uitspraak gedaan in en zaak die al een paar jaar loopt bij dit Hof.
Het eerste tussenvonnis is van oktober 2007 en het tweede tussenvonnis van 8 september 2009 is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 092009.htm
Op 23 oktober vorig jaar is dit tussenvonnis besproken in deze topic.
De einduitspraak komt eigenlijk overeen wat de Hoge Raad in juni 2009 heeft geschreven.
De gedupeerden konden het betalen en dan moet je niet zeuren.
Dat de bank een waslijst aan fouten had gemaakt is niet erg, je mag mensen bedonderen.
Volgens onze rechters bestaan er blijkbaar geen oplichters maar alleen maar mensen die niet goed hebben opgelet en beter hadden moeten weten.
Eigen schuld, dikke bult voor het slachtoffer en een pluim voor de oplichter zou je bijna gaan denken.
De inleg zijn de gedupeerden kwijt en ze moeten ook nog eens 40 % van de restschuld betalen.
In evenredigheid met de mate waarin de aan Dexia en de aan [X.] toe te rekenen omstandigheden tot de restschuld hebben bijgedragen zal de vergoedingsplicht van Dexia ten aanzien van deze schadepost in beginsel moeten worden beperkt tot 60% van deze restschuld zodat dus 40% van die restschuld door [X.] dient te worden gedragen.
Nog wel een pluspuntje, de door Dexia gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen:
11.20. Grief III richt zich tegen de door kantonrechter toegewezen buitengerechtelijke kosten. Deze grief slaagt. Naar ’s hofs oordeel vallen de door Dexia in paragraaf 33 van haar conclusie van repliek genoemde werkzaamheden onder de verrichtingen waarvoor de in de artikelen 237 tot en met 240 Rv bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten, zodat ook artikel 7 van de op effectenlease-overeenkomst toepasselijke Bijzondere Voorwaarden geen grondslag kan bieden voor de door Dexia gevorderde buitengerechtelijke kosten.
De einduitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9076

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 30 maart 2010 een uitspraak gedaan in een zorgplichtzaak.
Dexia werd vertegenwoordigd door de ons aller bekende advocaat mr. Jacob Cornegoor, maar ook dat mocht niet baten.
Dexia was in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de kantonrechter in Tilburg.
Deze oordeelde dat Dexia 40 % van de schade voor rekening moest nemen, plus de wettelijke rente en de proceskosten.
4.8. Het hof overweegt als volgt. De Hoge Raad heeft in de door Dexia genoemde arresten naar aanleiding van een andere effectenleasezaak een beoordelingskader en uitgangspunten voor de verdeling van de schade gegeven voor zaken waarin de aanbieder van effectenlease-producten de op hem rustende zorgplicht heeft geschonden.
4.15. Vast staat dat [X.] en [Z.] ten tijde van het aangaan van de effectenlease-overeenkomst met Dexia een gezamenlijk maandelijks netto-inkomen genoten van € 1.472,25. Uit de hoogte van de aan de effectenlease-overeenkomsten verbonden maandelijkse financiële verplichtingen volgt reeds dat [X.] en [Z.] deze last niet op grond van hun inkomen konden dragen. Deze verplichtingen legden daarmee een onaanvaardbaar zware financiële last op [X.] en [Z.].
Bij de toepassing van de maatstaf van artikel 6:101 BW zullen fouten van [X.] die uit lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht voortvloeien in beginsel minder zwaar wegen dan fouten aan de zijde van Dexia waardoor deze in de zorgplicht is tekortgeschoten.
Over de inleg:
In evenredigheid met de mate waarin de aan Dexia en de aan [X.] toe te rekenen omstandigheden tot het ontstaan van deze schade hebben bijgedragen zal de vergoedingsplicht van Dexia ten aanzien van deze schadepost in beginsel moeten worden verminderd zodanig dat de verplichting tot schadevergoeding van Dexia is beperkt tot 60% van de schade bestaande in de vooruitbetaalde rente en aflossing, zodat dus 40% van deze schadepost door [X.] dient te worden gedragen.
Over de restschuld:
Deze schadepost is daarom mede het gevolg van aan [X.] toe te rekenen omstandigheden. In evenredigheid met de mate waarin de aan Dexia en de aan [X.] toe te rekenen omstandigheden tot de restschuld hebben bijgedragen zal de vergoedingsplicht van Dexia ten aanzien van deze schadepost in beginsel moeten worden verminderd zodanig dat de verplichting tot schadevergoeding van Dexia is beperkt tot 60% van deze restschuld, zodat dus 40% van die restschuld door [X.] dient te worden gedragen. Bij de verdeling van de schade is reeds tot uitdrukking gebracht dat het tekortschieten van Dexia in de nakoming van haar zorgplicht waardoor [X.] schade heeft geleden in beginsel zwaarder weegt dan de aan [X.] toe te rekenen omstandigheden die tot die schade hebben bijgedragen.
De rechter:
Vast staat tevens dat [X.] bij aanvang van de overeenkomst een bedrag van
€ 22.870,80 heeft voldaan. Uit het vorenstaande volgt dat Dexia in beginsel verplicht is 60% van € 28.904,21, ofwel
€ 17.342,53 aan [X.] te vergoeden. Grief I faalt aldus.
Maar nu een blunder van de advocaat van de gedupeerde:
4.26. De kantonrechter heeft in het vonnis evenwel beslist dat de schadevergoedingsplicht van Dexia is beperkt tot 40% van de vooruitbetaalde termijnen en restschuld, ofwel € 11.561,68. Nu [X.] niet afzonderlijk heeft gegriefd tegen deze door de kantonrechter vastgestelde schadeverdeling en de hoogte van de aan haar toegekende schadevergoeding, betekent zulks dat het hof hieraan gebonden is en geen hoger bedrag kan toewijzen dan door de kantonrechter is toegekend.
Een statement over de wettelijke rente:
4.27. Grief II richt zich tegen het oordeel van de kantonrechter dat de wettelijke rente ingaat op datum van betaling van die bedragen door [X.]. Dexia betoogt dat het verzuim pas intreedt na ingebrekestelling.

4.28. Deze grief faalt. Nu de schadevergoedingsplicht van Dexia voortvloeit uit onrechtmatige daad betekent zulks dat Dexia op grond van artikel 6:83 aanhef en onder b BW van rechtswege in verzuim verkeerde. De wettelijke rente over de schadevergoeding als gevolg van het onrechtmatig handelen is derhalve verschuldigd vanaf het moment dat die schade werd geleden, zijnde de tijdstippen waarop [X.] de respectieve betalingen aan Dexia heeft gedaan.
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9960

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

En onze “vriend” Cortenraad, rechter bij het gerechtshof Amsterdam, gaat zonder stoppen door met het afwijzen van argumenten die Dexia gedupeerden aandragen.
Uiteraard mag zijn achtergrond en enthousiasme over de Duisenbergregeling zijn uitspraken niet beïnvloeden, maar het is wel opvallend hoe en ook wanneer hij zijn uitspraken doet en heeft gedaan.

Beïnvloeden en belangen lijken sleutelwoorden m.b.t. de rol van Cortenraad.
Maar ja, dat zijn alleen gedachten en voorlopig zit hij daar en richt een waar slachtveld aan onder de aandelenlease gedupeerden.
En natuurlijk is hij rechter en 100% onafhankelijk en kijkt hij neutraal naar de wet en heeft hij altijd gelijk met zijn vonnis…….
Over huurkoop en de aanvang van de verjaringstermijn is hij kort.
Heb je een en/of rekening dan weet de partner vanaf de eerste afschrijving van het contract.
Wat de realiteit is daar is deze man niet in geïnteresseerd.
Dus vallen de slachtoffers bij bosjes en krijgt ik door het woord “rechtspraak” door dit soort mensen een vieze smaak in mijn mond, maar dat ligt dan aan mij en niet aan deze geweldige rechter.
De uitspraken door Cortenraad spreken boekdelen:
27 april 2010
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 2010-1.htm
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 042010.htm

18 mei 2010
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BM6742

en de vierde, hé, wat is dat nu, de vernietiging wordt toegewezen??
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BM6738

Maar dat ligt niet aan Cortenraad, want hij kan niet anders omdat de advocaat van Dexia een beetje gemakzuchtig lijkt in zijn argumenten.
En wij is die advocaat dan, hé dat is mr Rank, dat is lang geleden dat we van hem gehoord hebben.

Cortenraad kan in deze zaak niets anders stellen als het volgende:
4.7 De bevoegdheid tot vernietiging van een overeenkomst waarvoor een echtgenoot krachtens artikel 1:88 BW de toestemming van de andere echtgenoot behoeft, zoals de lease-overeenkomst, wegens het ontbreken van die toestemming, verjaart door verloop van drie jaar nadat de bevoegdheid tot vernietiging aan de echtgenoot van wie de toestemming was vereist, ten dienste is komen te staan (naar volgt uit artikel 3:52, eerste lid aanhef en onder d, BW in samenhang met artikel 1:89, eerste lid, BW). Voor het ten dienste komen te staan van de bevoegdheid tot vernietiging, en hiermee voor de aanvang van de verjaringstermijn, is bepalend wanneer de echtgenoot van wie de toestemming was vereist daadwerkelijk met het bestaan van de overeenkomst bekend is geworden. Na de voltooiing van de verjaringstermijn kan die echtgenoot de overeenkomst niet meer rechtsgeldig vernietigen. Het komt er dus op aan wanneer [E] daadwerkelijk bekend is geworden met het bestaan van de lease-overeenkomst die hij heeft bedoeld te vernietigen. Dexia heeft hierover uitsluitend gesteld dat het in Nederland in gezinsverhoudingen gebruikelijk is dat beleggingsbeslissingen, zoals een beslissing tot het aangaan van een overeenkomst tot effectenlease, met medeweten en instemming van beide echtgenoten worden genomen, zodat [E] vanaf de datum van de totstandkoming van de lease-overeenkomst - en in ieder geval meer dan drie jaar voor de onder 4.3 genoemde brief - met het bestaan daarvan bekend moet worden geacht en de verjaringstermijn derhalve was voltooid toen hij de overeenkomst bedoelde te vernietigen. Tegenover de betwisting door [F] van de beweerde bekendheid van [E] volstaat deze - volstrekt algemene - stelling van Dexia niet: zij zegt immers niets over hetgeen feitelijk is voorgevallen in de verhouding tussen [F] en [E] in verband met (het aangaan van) de lease-overeenkomst en zij stuit voorts af op hetgeen het hof in zijn arrest van 19 mei 2009 inzake Dexia/[H] (NJ 2009, 409, JOR 2009, 198) onder 4.13 mede heeft overwogen. De grieven falen dus bij gebrek aan voldoende gestelde feiten die het beroep op verjaring van de bevoegdheid tot vernietiging kunnen dragen.
Dus wordt de vernietiging toegewezen en dat zal Cortenraad denk ik niet leuk hebben gevonden, maar hij kon niet anders.

Groeten,
Piet

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door peewee »

Piet,
Ach ja die Cortenraad toch. Voorheen was ie advocaat bij Loef Claeys Verbeek, het huidige advocatenkantoor Allen & Overy. Ook destijds al, onder de naam Loef Claeys Verbeek, het advocatenkantoor van AEGON, de vroegere eigenaar van Legio Lease en Bank Labouchere. Een aspect waarover het laatste woord nog niet gezegd zal zijn.................................................................! Mark my words ! Je kunt als rechter natuurlijk wel proberen het recht naar eigen hand te zetten....maar ooit breekt dit je op !

croosjes
Berichten: 2816
Lid geworden op: 03 jul 2003 14:25

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door croosjes »

Hoi piet

Is er dan al een uitspraak geweest dat de gedupeerde alleen het contract (huurkoop) op rekening had van de contract houder.

Gr.Andre

Lees hieronder:


En natuurlijk is hij rechter en 100% onafhankelijk en kijkt hij neutraal naar de wet en heeft hij altijd gelijk met zijn vonnis…….
Over huurkoop en de aanvang van de verjaringstermijn is hij kort.
Heb je een en/of rekening dan weet de partner vanaf de eerste afschrijving van het contract.
Wat de realiteit is daar is deze man niet in geïnteresseerd.
Dus vallen de slachtoffers bij bosjes en krijgt ik door het woord “rechtspraak” door dit soort mensen een vieze smaak in mijn mond, maar dat ligt dan aan mij en niet aan deze geweldige rechter.
De uitspraken door Cortenraad spreken boekdelen:
[quote][/quote]

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door aert0001 »

peewee schreef:Piet,
Ach ja die Cortenraad toch. Voorheen was ie advocaat bij Loef Claeys Verbeek, het huidige advocatenkantoor Allen & Overy. Ook destijds al, onder de naam Loef Claeys Verbeek, het advocatenkantoor van AEGON, de vroegere eigenaar van Legio Lease en Bank Labouchere. Een aspect waarover het laatste woord nog niet gezegd zal zijn.................................................................! Mark my words ! Je kunt als rechter natuurlijk wel proberen het recht naar eigen hand te zetten....maar ooit breekt dit je op !
het is van de zotte dat deze man Dexia uitspraken kan/mag doen, Daarom noemt Dexia Cortenraad dus "onze rechter".Walgelijk!

Ton

J. Degrelle
Berichten: 271
Lid geworden op: 07 mar 2008 14:22
Locatie: Heilig Landstichting

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door J. Degrelle »

Ikke heel goed begrijp schreef:Geduld is wel een schone zaak maar brengt een gedupeerde geen vermaak;
neem dus maar veel bier en worst, dan heb je geen honger en geen dorst. :wink:
Geweldige tekst. Die had van mij kunnen zijn.... :D

Gesloten