LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Janny »

Beslissing

De kantonrechter:

I. wijst de vordering af;

II. veroordeelt Varde in de kosten van de procedure, aan de zijde van [gedaagde] gevallen, tot op heden begroot op € 600,00 een en ander, voor zover verschuldigd, inclusief btw;

III. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

IV. wijst af het meer of anders gevorderde
Piet,
Ik kan deze uitslag lezen, maar en dat is in wezen zeker zo belangrijk. Hoe word de claim van Dexia, die verkocht is aan Varda financieel nu opgelost.
Zoals ik lees uit de uitspraak is de gedaagde nog steeds gehouden de Dexia perikelen af te werken via het geaccepteerde Dexia Aanbod, hoewel ik ook lees dat doordat Dexia de aandelen() heeft verkocht de gedaagde niet meer in staat is om het contract via het aanbod af te werken.
Ra ra Hoe is de echte afwerking geregeld.
groet Janny

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Ook de rechtbank Haarlem maakt gehakt van de vordering van Varde en wijst de vernietiging, door de partner die niet heeft meegetekend op het contract, toe.
De vordering door Varde van bijna 25.000 euro wordt afgewezen.

De uitspraak van 3 september 2009 is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ7359

Als de gedupeerde de inleg terug wilt hebben, dan zal er een rechtszaak tegen Dexia moeten worden opgestart.
Dit geld ook voor de vorige zaak waarin de vernietiging werd toegewezen.

Groeten,
Piet

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Pieter »

Uitspraak Haarlem is een opsteker voor de vernietiging van de eega van het oorsponkelijk contract en dus is er geen sprake van een voortbouwende overeenkomst genaamd Dexia aanbod.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 22 september 2009 heeft de rechtbank Leeuwarden en uitspraak gedaan in een Varde zaak.
Hier ging het over de opt out van mr. Rebel namens Leaseproces.
Weer ging Varde/EDR onderuit en werd in het ongelijk gesteld.
De gedupeerde werd in het gelijk gesteld, de opt out verklaring door mr. Rebel was rechtsgeldig en de vordering van Varde/EDR afgewezen.

Een stukje uit de uitspraak:
4.3. De kantonrechter overweegt als volgt.
[gedaagde] heeft volmacht verleend aan Leaseproces (althans aan mr. Van Dijk) om namens haar een procedure aan te spannen tegen Dexia. Voorts heeft zij met Leaseproces afgesproken dat er zonder haar toestemming geen schikking mag worden getroffen. Vast staat dat [gedaagde], indien zij geen opt-outverklaring zou uitbrengen, via de Duisenbergregeling gebonden was aan een als een schikking te kwalificeren vaststellingsovereenkomst én dientengevolge geen recht meer zou hebben om enige procedure tegen Dexia aan te spannen of voort te zetten. Vast staat eveneens, reeds door de posita in deze procedure, dat [gedaagde] niet gebonden wenste te zijn aan de Duisenbergregeling. In het licht van deze feiten en omstandigheden kan bezwaarlijk anders geoordeeld worden dan dat Leaseproces door het doen afleggen van een opt-outverklaring, zonder dat zij daartoe uitdrukkelijke toestemming of opdracht heeft gekregen, heeft gehandeld overeenkomstig de doelstelling en binnen de kaders van de door [gedaagde] verleende volmacht.
Hier de link naar de uitspraak:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ8805

Groeten,
Piet

CashDamageLeader
Berichten: 305
Lid geworden op: 04 mar 2005 11:45

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door CashDamageLeader »

Heb het gelezen, wanneer wordt alles voor iedereen afgehandeld want straks ben ik er niet meer, het is tijdloos wat Dexia nu elke keer weer doet.
Dit blijft zo maar doorgaan, hoop dat de rechtbank meer tijd heeft voor iedereen.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 30 september heeft de rechtbank Haarlem een uitspraak gedaan in een Varde zaak.
Een interessante uitspraak omdat er sprake is van het tekenen van de Duisenberg regeling en het vernietigen van een aantal contracten door de eega die niet heeft meegetekend op de contracten.
Effectenlease-overeenkomst. Gedaagde heeft diverse effectenlease-overeenkomsten met Dexia gesloten. Gedaagde heeft later een vaststellingsovereenkomst conform de Duisenberg-Regeling gesloten. Eiseres vordert nakoming door gedaagde van die vaststellingsovereenkomst. Gedaagde beroept zich op de vernietiging van een aantal van de door hem gesloten effectenlease-overeenkomsten door zijn voormalig echtenote. Het verweer slaagt nu de vaststellingsovereenkomst noch de algemeen verbindend verklaarde WCAM-overeenkomst aan het beroep op vernietiging door de ex-echtgenote in de weg staat. Het overige verweer van gedaagde, inhoudende dat hij de voorwaarden van de Duisenberg-Regeling niet heeft getekend, dat hem niet duidelijk is gemaakt wat de gevolgen waren en wat de precieze schuld aan Dexia was, wordt verworpen.
De vernietiging wordt dus toegewezen en het grootste deel van de vordering van Varde is afgewezen.
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK0359

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Het is al vaker gezegd in de aandelenlease affaire: het zal je advocaat maar wezen.
Eerst slachtoffer van Dexia en daarna nog eens van je eigen advocaat.

De rechtbank Haarlem heeft op 7 oktober 2009 vonnis gewezen in een Varde zaak m.b.t. het verkeerd indienen van de opt out verklaring door de advocaat.
De rechter stelde Varde in het gelijk en de gedupeerden moeten de vordering van Varde betalen.
Dexia-zaak. Gedaagde heeft met Dexia diverse effectenlease-overeenkomsten gesloten. Eiseres vordert betaling door gedaagde van de restschuld die hij ingevolge de algemeen verbindend verklaarde WCAM-overeenkomst verschuldigd is. Gedaagde beroept zich op de buitengerechtelijke vernietiging van de effectenlease-overeenkomsten door zijn echtgenote. Dit verweer wordt verworpen, nu gedaagde de opt-outverklaring niet bij de juiste persoon heeft ingediend. Gedaagde en zijn echtgenote zijn derhalve aan de WCAM-overeenkomst gebonden, waarbij zij (in ruil voor bepaalde voordelen althans gunstiger voorwaarden, zoals de zogeheten Duisenberg-vergoeding) afstand hebben gedaan van het recht om een beroep op vernietiging te doen.
De vernietiging was al in 2004 toegewezen door de rechtbank Haarlem, of Dexia in hoger beroep is gegaan is mij onduidelijk ook omdat het vonnis niet is gepubliceerd.
Het is daarom ook niet duidelijk of het vonnis bij voorraad was of niet.
e. Bij vonnis van 22 december 2004 (zaaknummer 232274) heeft de kantonrechter te Haarlem in de gevoerde procedure tussen Dexia en [XXX], het verweer van [XXX] gehonoreerd ter zake van de door haar echtgenoot tegenover Dexia ingeroepen nietigheid van de tussen Dexia en [XXX] gesloten effectenleaseovereenkomst.

f. Mr. Van Deventer, gemachtigde van zowel [XXX] als [gedaagde], heeft bij brief van 4 januari 2005 Dexia laten weten dat het beroep werd herhaald dat [XXX] had gedaan op de nietigheid van de overeenkomsten tussen Dexia en [gedaagde].
In januari 2007 wordt de Duisenberg regeling algemeen verbindend verklaard.
Vervolgens gaat de advocaat gigantisch in de fout:
h. Bij brief van 17 juli 2007 gericht aan Dexia heeft mr. Van Deventer laten weten dat [gedaagde] uitdrukkelijk de Duisenbergregeling verwerpt.

i. [gedaagde] heeft niet vóór 1 augustus 2007 een schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 7:908 lid 2 BW (een zogenaamde opt-outverklaring) ingediend bij notaris Kielstra.

j. Bij brief van 14 september 2007 heeft Dexia mr Van Deventer onder meer laten weten dat zij het beroep op vernietiging niet aanvaardt en dat de WCAM-overeenkomst algemeen verbindend is verklaard.
6. Gelet op de brief van 17 juli 2007 aan Dexia was de rechtsgeleerde gemachtigde van [gedaagde] op de hoogte van de WCAM-overeenkomst. Van de gemachtigde mocht worden verwacht dat hij ook op de hoogte was van de manier waarop de opt-outverklaring met het beoogde rechtsgevolg kon worden ingediend. Dexia had hem kunnen attenderen op de gemaakte vergissing in de (korte) tijd die nog restte tot het einde van de termijn waarbinnen die verklaring kon worden ingediend. Maar zeker tegenover een rechtsgeleerd gemachtigde die zich in de zaak verdiept had was zij niet gehouden dat ook te doen.
Vervolgens hebben de gedupeerden ook nog eens de pech dat de rechter erg rechtlijnig is (niet de eerste keer).
In andere zaken kwamen andere rechters tot een andere conclusie als deze, maar ja, als het eenmaal fout gaat, dan gaat alles fout.
7. Had [gedaagde] hier met succes een beroep willen doen op de buitengerechtelijke vernietiging door zijn echtgenote, dan had hij dus tijdig en correct de opt-outverklaring moeten indienen.
De volledige uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK0769

Als ik de gedupeerde was dan zou ik de advocaat (advocatenkantoor) aansprakelijk stellen voor de geleden schade en ook een klacht indienen bij de Orde van Advocaten.
Het is niet de eerste keer dat een advocaat een fout maakt met de opt out verklaring en ook niet de eerste keer dat er een vergoeding werd uitgekeerd voor de geleden schade.

Mocht de betrokken gedupeerde dit lezen, neem dan contact op met [email protected]

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 21 oktober heeft de rechtbank Amsterdam een uitsprak gedaan in een Dexia/Varde zaak.
De vordering van Varde is afgewezen omdat de eega binnen de Duisenberg regeling tijd het contract heeft vernietigd en dus recht heeft op 100 % kwijtschelding van de restschuld.
Het beroep op de ingediende opt out verklaring is echter verworpen
De gedupeerden hebben de opt out verklaring dus naar het verkeerde adres gestuurd, i.p.v. deze verklaring naar de notaris te sturen is deze naar Dexia gestuurd.
Ondanks een al lopende rechtszaak, waaruit blijkt dat betrokken gedupeerden geen aanspraak willen maken op de Duisenberg regeling, tilt de rechter zwaar aan het versturen naar een verkeerd adres.
4.2 In de hiervoor reeds genoemde zaak met rolnummer DX 08-2514, bij deze rechtbank aanhangig gemaakt door [X] en zijn echtgenote, is bij vonnis van heden vastgesteld dat het door Dexia ontvangen poststuk niet is aan te merken als een rechtsgeldig afgelegde opt-out verklaring. De kantonrechter gaat er daarom ook in deze procedure van uit dat geen rechtsgeldige opt-out verklaring is ingediend.
De inleg zijn deze mensen dus kwijt, maar de restschuld wordt kwijtgescholden
4.4 De WCAM-overeenkomst bepaalt in artikel 4.2. voor lease-overeenkomsten als de onderhavige die voor 1 mei 2005 voortijdig zijn beëindigd, dat de Duisenbergvergoeding gelijk is aan 100% van de restschuld in het geval dat Dexia binnen driejaar en zes maanden na de aanvangsdatum van de lease-overeenkomst een zogenaamde 'eega-brief' heeft ontvangen. De vemietigingsbrief die de echtgenote van [X] binnen die termijn verzonden heeft is zo'n brief. Hiermee is vast komen te staan dat Dexia ten tijde van de cessie aan Varde geen vordering had op [X]. De vordering van Varde wordt daarom afgewezen.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 102009.htm

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 27 oktober heeft de rechtbank Almelo een uitspraak gedaan in een Varde zaak.
Dit is een interessante zaak en een goed vonnis:

Varde zegt:
3.1 Varde Investments vordert dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [X] wordt veroordeeld aan haar de betalen het bedrag van € 2.901,82 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 2.381,38 vanaf 10 januari 2008 tot de dag van de voldoening.

3.3 De vordering op [X] is niet verjaard. Op 3 februari 2003, op 18 februari 2004, op 24 januari 2005 en op 23 januari 2006 zijn naar [X] jaaropgaven gezonden die betrekking hebben op de in het geding zijnde effectenleaseovereenkomt. In die jaaropgaven, opgemaakt om als hulp te dienen bij de aangiften inkomstenbelasting en premieheffing, wordt telkens gerefereerd aan de openstaande schuld.
De gedupeerde zegt:
4.1 De vordering is verjaard. Na 8 mei 2001 heeft [X] nimmer iets gehoord van Dexia. Eerst in augustus 2008 is hij weer geconfronteerd met de effectenleaseovereenkomst. [X] heeft de onder 3.3 door Varde Investments bedoelde jaaropgaven niet ontvangen. De oorzaak daarvan is dat hij dikwijls is verhuisd. Bovendien wordt in de jaaropgaven niet ondubbelzinnig door Dexia het recht op nakoming voorbehouden. Dexia heeft een verjaarde vordering aan Varde Investments overgedragen,
De rechter zegt:
5.1 Met [X] is de kantonrechter van oordeel dat indien een schuldeiser een jaaropgave naar een schuldenaar zendt waarin wordt vermeld dat er een bepaald bedrag als schuld openstaat dit niet een aanmaning of mededeling is waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt, zoals vereist door artikel 3: 317 BW. De omschrijving van de schriftelijke mededeling moet immers worden begrepen in het licht van de strekking van een stuitingshandeling die neerkomt op een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, rekening ermee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren. Op grond van het voorgaande behoeft geen bespreking de kwestie of [X] de jaaropgaven heeft ontvangen. De vordering is verjaard.

5.2 De vordering van Varde Investments zal worden afgewezen. Varde Investments zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 102009.htm

en weer een goede uitspraak voor de gedupeerde dankzij Mr. Hans Hoeksma uit Enschede.

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 4 november 2009 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een Varde zaak.
Ook nu weer een interessant vonnis.
2.3. Dexia heeft [X] het Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod (hierna: het aanmeldingsformulier) toegezonden. Op het aanmeldingsformulier kon [X] aangeven al dan niet in te gaan op het Dexia Aanbod. Door aan te geven akkoord te gaan met het Dexia Aanbod en het aanmeldingsformulier ondertekend aan Dexia te retourneren, zou [X] de Overeenkomst Dexia Aanbod aangaan.
2.6. Op 27 maart 2003 heeft [X] het aanmeldingsformulier ondertekend. Zij heeft daarbij de volgende keuze gemaakt:
Ja, ik ga in op het Dexia Aanbod.
(...)
Ik verklaar deze overeenkomst ontvangen, gelezen en niet begrepen te hebben, en met de
bepalingen daarvan in te stemmen.
(...)

2.8. Op het aanmeldingsformulier heeft [X] de volgende tekst toegevoegd:

Ik begrijp het geheel niet zo goed en wil graag 1 persoonlijke adviseur van jullie om mij dit beter uit te leggen dan u telefonisch hebt gedaan.
[X] heeft weliswaar op het aanmeldingsformulier gekozen het Dexia Aanbod te aanvaarden, uit de toevoegingen die zij op het aanmeldingformulier heeft aangebracht blijkt dat haar wil niet gericht was op het aanvaarden van het Dexia Aanbod. Uit die toevoegingen blijkt immers dat zij eerst nader advies van Dexia wilde hebben
5.4. Indien en voor zover Varde heeft gesteld dat Dexia er op mocht vertrouwen dat zij de verklaring van [X] aldus mocht opvatten dat zij het Dexia Aanbod wilde aanvaarden, heeft het volgende te gelden. Gelet op de toevoegingen van [X] had op het de weg van Dexia gelegen om te onderzoeken of [X] werkelijk het Dexia Aanbod wilde aangaan. Nu Dexia dit heeft nagelaten kan een beroep op artikel 3:35 BW Varde niet baten.
5.5. Voor zover Varde stelt dat [X] is gebonden aan de WCAM-overeenkomst heeft het volgende te gelden. [X] heeft de ontvangstbevestiging van de door baar ingediende opt-outverklaring overgelegd. Hierdoor is komen vast te staan dat zij-tijdig-en-rechtsgeldig de opt-outverklaring heeft ingediend. Gelet op hetgeen onder 2.10. is vermeld is zij hierdoor niet langer gebonden aan de WCAM-overeenkomst. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering ook op dit punt zal worden afgewezen,
En weer een verloren zaak voor Varde, alle vorderingen zijn afgewezen.

De uitspraak is hier te lezen :
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 112009.htm

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Al weer een wat oudere uitspraak die nu pas gepubliceerd wordt.
De rechtbank Zwolle locatie Lelystad deed op 22 juli 2009 een uitspraak in een Varde/ EDR zaak.

Het gaat om iemand die het Dexia Aanbod heeft getekend, maar na afloop van het contract van Dexia nooit de keuze heeft gekregen tussen de 3 in het Dexia Aanbod genoemde keuzes.
De rechter wijst daarom de vordering tot betalen van de restschuld af.
Weer een verloren zaak voor EDR/Varde.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK8580

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

En weer een voor Varde/EDR, maar ook voor Dexia, slechte uitspraak.
Dit keer uit Middelburg waar de rechter de vorderingen van Varde afwees en de door mr. Rebel ingediende opt out verklaring rechtsgeldig verklaarde.

In januari 2009 was in deze zaak al een tussenvonnis gewezen, hier de link:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ5907

Op 30 november wees de rechtbank Middelburg weer een tussenvonnis, maar de strekking was duidelijk :
DE BESLISSING

De kantonrechter:

in conventie:

wijst de vordering af;

veroordeelt Varde in de kosten van het geding, welke aan de zijde van [partij Y] en [partij Z] tot op heden worden begroot op € 900,- wegens salaris van de gemachtigde van [partij Y] en [partij Z];

in reconventie:

verklaart tussen partijen, Varde enerzijds en [partij Y] en [partij Z] anderzijds, voor recht dat de effectenleaseovereenkomst “Korting Kado” nr. 59182090 van oktober 1999 is vernietigd ex art. 1:98 BW door de buitengerechtelijke verklaring van [partij Z] d.d. 1 december 2005;

verklaart tussen partijen, Varde enerzijds en [partij Y] en [partij Z] anderzijds, voor recht dat de Dexia Aanbod Overeenkomst van maart 2003 nietig (non-existent) is wegens strijd met dwingend recht van openbare orde;

wijst af al hetgeen [partij Y] met betrekking tot de Dexia Aanbod Overeenkomst van maart 2003 meer of anders heeft gevorderd;

verwijst deze zaak naar de rolzitting van maandag 11 januari 2010 te 10.00 uur, opdat Varde gelegenheid heeft zich bij akte uit te laten als onder 4.3. en 4.5. overwogen;
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK9849

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

De rechtbank Middelburg heeft nog 2 uitspraken gepubliceerd in Varde zaken.
In deze zaken speelde, het Dexia Aanbod, het bestrijden van een geldige opt out en de vernietiging de hoofdrol.
Beide zaken werden door Varde verloren en de vordering afgewezen.

Varde/EDR zal zich wel achter de oren krabben en zich afvragen of het wel zo verstandig was geweest om zo maar vorderingen over te nemen, zonder zich af te vragen of deze wel inbaar waren.
Een slimme zit dus van Dexia.

De 2 uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL0881
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL1086

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Van de rechtbank Middelburg zijn gisteren 2 uitspraken gepubliceerd, één van december 2008 en één van augustus 2009. Het gaat hier om dezelfde zaak, de een is een tussenvonnis de ander een eindvonnis.
In deze zaak was zowel het contract als het Dexia Aanbod door beide partners getekend, dus een uitgemaakte zaak.
Maarrr, Varde had fouten gemaakt in de dagvaarding en dus had deze zaak nietig kunnen worden verklaard, maarrrr de advocaat van de gedupeerde had dit niet gezien dus wordt de zaak alsnog verloren.

Wel worden de gevorderde incasso kosten afgewezen:
8. Het verweer van [partij X] tegen de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten treft doel. Varde heeft slechts gewezen op twee standaard sommatiebrieven en een enkel telefonisch contact. Dergelijke werkzaamheden plegen te worden vergoed door de geliquideerde proceskosten.
De uitspraken zijn hier te lezen:
Tussenvonnis:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL7823
Eindvonnis:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL7849

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 1 april heeft de rechtbank Den Bosch sector kanton Eindhoven een tussenvonnis gewezen in een Dexia/EDR/Varde zaak.

Ook hier gaat het weer over de door advocaat Rebel namens Leaseproces/gedupeerde uitgebrachte opt out verklaring.
Steeds meer rechtbanken stellen Leaseproces en advocaat Rebel in het gelijk en wordt de opt out verklaring rechtsgeldig verklaard.

Varde stelt keer opkeer dat de gedupeerde geen schriftelijke opdracht/toestemming heeft gegeven aan mr. Rebel om namens hem/haar de opt out verklaring in te dienen.
Hetgeen deze rechtbank nu oordeelt is belangrijk voor iedereen die in eenzelfde situatie zit.
De rechtbank zegt namelijk:
4.20. […] Ter definitieve opheffing van de onduidelijkheid op dit punt en teneinde allerlei termijnstellingen buiten deze procedure om te voorkomen, zal [S] alsnog de gelegenheid worden geboden om uitdrukkelijk schriftelijk de door Leaseproces althans mr. Rebel afgelegde schriftelijke verklaring te bekrachtigen en wel door middel van een door [S] ondertekende verklaring, voorzien van een goed leesbaar afschrift van paspoort /identiteitskaart of rijbewijs met daarop haar handtekening, bij akte over te leggen op de hieronder aan te geven roldatum.
4.21. Indien door [S] de bedoelde verklaring ter bekrachtiging zal worden afgelegd zal de opt-out verklaring vanwege de aan de bekrachtiging verbonden terugwerkende kracht (zie art. 3:69 lid 1 slot BW) geacht moeten worden vóór 1 augustus 2007, derhalve tijdig te zijn geschied.
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BM0465

Groeten,
Piet

iudex
Berichten: 3
Lid geworden op: 25 mei 2010 13:38

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door iudex »

Over Varde zijn er nog wel meer uitspraken, maar die worden niet allemaal gepubliceerd. Ook heeft rechtbank Amsterdam zich uitgesproken in een zaak waarbij er een Dexia Aanbod was aanvaard. Hierbij is het Dexia Aanbod ontbonden. De reden voor de ontbinding was namelijk dat de klant van Dexia op het Keuzeformulier een keuze had gemaakt voor verlenging van de overeenkomst. Dit in een antwoordenvelop naar het betreffende antwoordnummer had gestuurd. De aandelen waren verkocht, want zei Dexia ze hadden het Keuzeformulier niet ontvangen. Rechtbank Amsterdam gaf aan dat dit de eigen verantwoordelijkheid van Dexia was en voor haar rekening kwam, omdat Dexia weergaf dat op een bepaalde wijze gereageerd diende te worden. Op welke wijze aangetekende verzending niet mogelijk was. Het Dexia Aanbod werd ontbonden.
Kijk hiervoor ook op: http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx en dan bij: LJN: BJ3330. Het gaat hier om een uitspraak van 15 juli 2009.

iudex
Berichten: 3
Lid geworden op: 25 mei 2010 13:38

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door iudex »

Met vetrekking tot Varde Investments Ltd. nog één ding. Misschien dat het handig is dat men hier is achteraan gaat. Vaststellingsovereenkomsten, zoals het Dexia Aanbod, de Duisenberg-regeling, maar ook de verbindend verklaring uitgesproken door Gerechtshof Amsterdam (ook wel WCAM-overeenkomst genoemd) zijn allemaal vaststellingsovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten die ver in een situatie in mogen grijpen en zelfs in strijd mogen zijn met de wet. Daarvoor moet het wel ten doel hebben om een situatie van onenigheid en geschil op te lossen. Nu denken jammer genoeg veel mensen, ook juristen, advocaten en rechters, dat dergelijke overeenkomsten niet ongedaan te maken zijn. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat men tijdens de studie niet standaard iets leert over deze overeenkomsten, tenzij men bijvoorbeeld het vak contracten maken kiest.
Maar om iedereen wakker te schudden, vaststellingsovereenkomsetn kunnen op verschillende manieren ongedaan worden gemaakt. Ze kunnen ontbonden worden, vernietigd wegens strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid, maar vernietiging op grond van bedrog, misleiding, dwaling of misbruik van omstandigheden is ook mogelijk. Eén geluk dat in het Belastingrecht zéér veel vaststellingsovereenkomsten worden gesloten, waardoor dergelijke zaken ook weleens voor de rechter komen. Interessant is bijvoorbeeld een uitspraak van de Hoge Raad van 27 april 2007, LJN: AV0432 (met dit LJN-nummer kan je zoeken op www.rechtspraak.nl in de daar gepubliceerde uitspraken). Aan deze uitspraak zit een Conclusie van de Procureur Generaal bij de Hoge Raad gevoegd. Vanaf punt 3, wat over Vaststellingsovereenkomsten gaat kan men daar nalezen wat de mogelijkheden allemaal zijn.
Waar het nu omgaat is dat Dexia al die tijd heeft geweten dat het om huurkoop overeenkomsten gaat, terwijl Dexia later veinst dat zij niet weten wat de juridische kwalificatie van de contracten is. Dan mag Dexia eens uitleggen waarom in de algemene voorwaarden van Bank Labouchere, maar ook Legio Lease een verwijzing staat naar artikel 7A:1576e lid 2 BW. Dit artikel gaat over koop op afbetaling en wordt ook alleen in die situatie gebruikt. Deze verwijzing werd al gebruikt toen Aegon eigenaar was, maar sinds 3 augustus 2000 is Dexia eigenaar en die hanteert de voorwaarden op dezelfde wijze. Plus Dexia gebruikt deze verwijzing in verlengingsovereenkomsten en soms in eindafrekeningen. Voorts is opmerkelijk dat Dexia de contracten aanmelde bij het BKR in Tiel. Dexia kon zelf kiezen uit 16 verschillende kredietsoorten, waaronder HK (=huurkoop). En Dexia kiest nota bene zelf uit de omschrijving HK! Dexia maakt zelf gebruik van haar algemene voorwaarden, derhalve moet zij wel weten wat daar in staat. Ook verschuilt Dexia zich erachter dat zij van mening waren dat het niet om huurkoop ging. Maar waarom wijkt die mening dan af van wat uit de feiten blijkt. En waarom dagvaard Dexia Aegon op 2 december 2002 en baseert Dexia de vorderingen onder andere op:
2. het feit dat ten tijde van de transactie het ontstaan van een conflict tussen Labouchere N.V. en haar cliënten met betrekking tot de toepasselijkheid van artikel 1:88 BW reeds aannemelijk was;
3. de onvolledigheid van de Data Room als gevolg van het ontbreken van de in paragraaf 29 van de dagvaarding bedoelde documenten;
4. de onvolledigheid van de Data Room als gevolg van het ontbreken van de in paragrafen 33, 34 en 35 van de dagvaarding bedoelde documenten;

5. het feit dat ten tijde van de transactie het ontstaan van een conflict tussen Labouchere N.V. en haar cliënten met betrekking tot de door Labouchere N.V. gebruikte advertenties, brochures en overig voorlichtingsmateriaal reeds aannemelijk was;

Hieruit blijkt dat Dexia voorafgaande aan het Dexia Aanbod al wist dat er van alles schortte aan de overeenkomsten. De hiervoorgaande tekts komt uit een tussenvonnis in de zaak Dexia vs. Aegon, rechtbank Amsterdam, 3 november 2004, 258586 / HA ZA 03-210 (fw) .
Ook blijkt uit dit tussenvonnis dat de aankoop van Labouchere een gevaar op leverde voor de volledige Dexia-groep, misschien daarom ook de bemoeienis van wijlen de heer Duisenberg.

Enne wanneer de openstaande vordering wordt verkocht aan Varde én de rechten uit de verschillende vaststellingsovereenkomsten gaan mee over, dan betekent dit dat Dexia die rechten natuurlijk niet meer heeft!!

En daarbij, kunnen de verschillende vaststellingsovereenkomsten wel als nevenrechten worden bestempeld? Want nevenrechten kunnen wel mee overgaan bij een cessie (verkoop vordering op naam).

Verder verdient de opmerking dat de verbindend verklaring van de duisenberg-regeling valt onder de WCAM wet collectieve afhandeling massaschade. Dat betekent dat vorderingen tot vergoeding van geleden schade alleen valt onder deze regeling. Wil men een vernietiging inroepen op grond van het eegalease argument, bedrog, dwaling e.d. van de overeenkomst, dan vorder je geen schade, maar restitutie van onverschuldigd betaald geld! Kortom: door de terugwerkende kracht van de vernietiging wordt geacht dat de overeenkomst nooit bestaan heeft! Geen overeenkomst, geen verplichtingen, dus betalingen zonder reden!
Het mooie is dat dit ook blijkt uit een email van een medewerker van Dexia.
Maar nu het irritante, veel rechters weten blijkbaar niet hoe ze iets moeten interpreteren én doen daardoor veelvuldig vreemde uitspraken (niet alleen in deze zaken).

Waar het om gaat is dat vaststellingsovereenkomsten wel zijn te vernietigen, want dexia veinst alsof ze niet op de hoogte zijn van de juridische kwalificatie, terwijl uit de gegevens wel blijkt dat ze kennis hebben van de juridische kwalificatie

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

iudex schrijft:
Over Varde zijn er nog wel meer uitspraken, maar die worden niet allemaal gepubliceerd. Ook heeft rechtbank Amsterdam zich uitgesproken in een zaak waarbij er een Dexia Aanbod was aanvaard. Hierbij is het Dexia Aanbod ontbonden. De reden voor de ontbinding was namelijk dat de klant van Dexia op het Keuzeformulier een keuze had gemaakt voor verlenging van de overeenkomst. Dit in een antwoordenvelop naar het betreffende antwoordnummer had gestuurd. De aandelen waren verkocht, want zei Dexia ze hadden het Keuzeformulier niet ontvangen. Rechtbank Amsterdam gaf aan dat dit de eigen verantwoordelijkheid van Dexia was en voor haar rekening kwam, omdat Dexia weergaf dat op een bepaalde wijze gereageerd diende te worden. Op welke wijze aangetekende verzending niet mogelijk was. Het Dexia Aanbod werd ontbonden.
Kijk hiervoor ook op: http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx en dan bij: LJN: BJ3330. Het gaat hier om een uitspraak van 15 juli 2009.
Op 22 juli 2009 is hierover in deze topic al een posting geplaatst.

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 14 april 2010 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een Dexia/Varde zaak.
Ditmaal nam de advocaat van de gedupeerden, mr. Marius Hupkes uit Amsterdam, zelf het initiatief en dagvaardde zowel Dexia als Varde en met succes.
Dit is tenminste een advocaat die zelf het initiatief durft te nemen en niet wacht tot de andere partij gaat dagvaarden of wacht op jurisprudentie van andere collega’s.

Waar gaat het om, het bekende verhaal, de eega heeft het contract niet getekend en ook niet het Dexia Aanbod van de partner.
Dexia en Varde bestrijden de argumenten van de eega:
4.1. Dexia betwist de vorderingen van [X]. Daartoe voert zij, voor zover voor de beoordeling van belang, aan dat de vordering van [Y] dient te worden afgewezen omdat hij het Dexia Aanbod heeft aanvaard. Verder stelt zij zich op het standpunt dat de lease-overeenkomsten 1 en 3 niet kunnen worden aangemerkt als huurkoop bij gebrek aan aflevering. Artikel 1:88 BW is dientengevolge niet van toepassing zodat van vernietigbaarheid als bedoeld in artikel 1:89 BW geen sprake is. Nog afgezien daarvan is de vordering tot vernietiging van de lease-overeenkomsten verjaard. Varde heeft de stellingen van Dexia tot de hare gemaakt.
De rechter wijst de vernietiging toe, mede dankzij de getuigenverklaringen.
De vorderingen door Dexia en Varde worden afgewezen.
Dit is belangrijke jurisprudentie waar meer gedupeerden gebruik van kunnen maken
De volledige uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 042010.htm

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 28 april 2010 heeft de rechtbank Zutphen een uitspraak gedaan in een Varde/EDR/Dexia zaak.
En weer wordt de eis van Varde afgewezen.

In deze zaak gaat het om de vernietiging van alle contracten door de eega.
Zij heeft ook niet mee getekend op het Dexia Aanbod en zij heeft de opt out tijdig aangevraagd.
De rechter wijst de vordering van Varde van ruim 34.000 euro af en de gedupeerden kunnen nu in een nieuwe rechtszaak Dexia gaan dagvaarden en de inleg terugvorderen.

Deze zaak werd namens de gedupeerden gevoerd door Concept Vermogensadvies
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BM7614

Groeten,
Piet

Gesloten