[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad - Pagina 3
Pagina 3 van 6

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 17 feb 2009 16:18
door B17
De boevenbank weet niet wat de bijzondere zorgplicht is bij effectenlease constructies, gemakshalve nu beleggen met geleend geld genoemt. Indien dit laatste het geval was dan waren de gedupeerden er al in 2001 uitgestapt alleen zij konden het niet want de meest gehate bank in Nederland vond dat contract is contract en wij weten u te vinden!

De laatste mogelijkheid zonder overleg nog iets te bereiken bij die boevenbank wordt zo goed mogelijk ongedaan gemaakt.

Kijk maar naar het feit dat je mocht de van de opt-out gebruik maken om je niet monddood door de boeven te laten worden, en dan moet volgens die bank ook nog naar Hoge Raad, m.a.m. zij heeft niets met haar klanten op.

Het meest ongelukke vonnis wordt misbruikt om te laten bekrachtigen door de HR, niemand zou zijn eigen geld, spaargeld kwijt raken dat is een opgeklopte leugen, je verkoopt nooit zoveel contracten als dat van te voren was geweten, en het wordt schuld werd door de adviseurs bewust achtergehouden. Omzet was het doel, zo breed mogelijk uitzetten, dat weet Dexia die heeft hetzelfte uitgeflikt.

En nu de gedupeerden maar blijven vertrappen

met groet B17

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 18 feb 2009 18:39
door Oom Dagobert
Tja, niet slim, maar daar zijn we ook techneuten voor en geen financiële deskundigen..
De hoorzittingen zijn er voor dat de rechter er o.a. probeert achter te komen in hoeverre de betreffende
gedupeerde het contract had kunnen doorgronden.
En daarvoor hoef je niet per definitie een financieeel deskundige te zijn.
Een techneut die beroepshalve gewend is logisch na te denken,
berekeningen te maken, uitkomsten te controleren, contacten heeft met
allerhande mensen, gewend is vragen te stellen en inlichtingen in te winnen, handboeken raadplegen,
die staat in de ogen van rechter zwakker dan bv.
iemand die met zijn handen de kost verdient.
Het is dus niet alleen de genoten opleiding die telt maar ook de aard van het werk en de werkkring.
Een fysiotherapeut bv. heeft wel een goeie opleiding maar is niet gewend in tegenstelling tot een techneut
met cijfertjes te werken.
Tijdens de hoorzitting probeert de rechter zich dus een beeld te vormen in hoeverre het billijk is dat
gedupeerde een deel van de schade zelf betaalt en zo ja welk deel.
Een gewaarschuwd gedagvaardde telt voor 2!

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 19 feb 2009 12:33
door Aukje
Een nevenfunctie van rechter De Vries-Lensch Kostense is: "Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Bond van Assurantie Bemiddelaars".
Zij heeft dus nauwe banden met de Verzekeringswereld en zij zal dus nooit een negatief oordeel vellen tegen deze grote machtige wereld waar zij door wordt gefinancierd.
Een leuk stukje om te lezen:http://www.sdnl.nl/joop-vd-hemel-1.htm

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 19 feb 2009 15:50
door B17
Kortom schandalig lang in de maling genomen, banken maken fouten gedupeerden mogen opdraaien hiervoor en Dexia , Aegon, Levob, DSB lopen alles maar te bagatelliseren, en de grootmacht maakt gebruik van malafide incassostreken om de gedupeerden verder te beschadigen.

Klantenservice in optima forma.

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 19 feb 2009 15:54
door B17
Het is voorts nog even aan toevoegend van de gekke, dat je moet het contract uitdienen, en de markt is al negen jaar met horten en stoten aan het dalen, logisch dat je in verlies eindigt, terwijl die banken er geen moer aan hebben gedaan om dat onheil van ons af te keren, je verkoopt geen 600.000 contracten als je als adviseur of verkoper het wordt schuld in de mond had genomen, een vieze vette leugen siert nog DEXIA AEGON DSB LEVOB en noemt het verdere groepje onheilbrengers maar opsw

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 19 feb 2009 17:21
door Janny
terwijl die banken er geen moer aan hebben gedaan om dat onheil van ons af te keren,
B17,
Dit is niet terecht en ook niet het werkelijk weergeven van de feiten.
Ik weet niet welk contract u had, maar, in meeste gevallen werd er een compleet pakket verkocht. Waar al voor het begin ervan het draaiboek van de wijze waarop vermeld werd.
Er was van te voren bekend dat u een x aantal malen eenzelfde aantal aandelen voor eenzelfde bedrag zou afnemen. Aan de route is gaande het traject niet meer gesleuteld. De spelregels zijn niet gewijzigd.
Nu verwijt u de maatschappijen dat ze de spelregels niet gewijzigd hebben. Is dat niet een beetje draaien.
Ze hadden kunnen vragen of u verder wilde gaan, maar dan zou u contractbreuk plegen. dat zijn feiten. u heeft vooraf aangegeven hoeveel maal hoeveel aandelen u wilde kopen . dat was uw keuze,

Fout aan dit complete pakket was, dat ze niet vooraf aangaven dat u een lening afsloot om het te kunnen kopen,en van hun dat geld moest lenen en daarvoor een hoge rente zou betalen. de zorgplicht hebben ze verwaarloost.
Janny

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 19 feb 2009 17:56
door B17
Janny dat is wel terecht er bestaan instrumenten bij deskundige banken ter beschikking die ten alle tijde de inleg ongeschonden houden, de putopties, of andere vormen, maar neen dat was niet belangrijk

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 19 feb 2009 18:08
door Ijs
Advies Procureur Generaal
Let op: het advies van de PG heeft uitsluitend betrekking op zaken waarin het ontbreken van de handtekening van de echtgeno(o)t(e) geen rol speelt.

Korte samenvatting
De PG onderschrijft het standpunt van het gerechtshof Amsterdam:

• Als de cliënt redelijkerwijs aan de betalingsverplichtingen uit het leasecontract (betalen van de termijnen en van de mogelijke restschuld) kon voldoen, dan geldt de Duisenbergregeling: Dexia hoeft slechts tweederde van de restschuld te vergoeden.

Dexia hoeft in dat geval de verloren gegane inleg niet te vergoeden omdat de cliënt, volgens het hof, zelf had kunnen begrijpen dat het om beleggen met geleend geld ging en kennelijk bewust het risico heeft genomen dat hij zijn inleg kon verliezen.

• Maar als de cliënt redelijkerwijs niet aan de betalingsverplichtingen uit het leasecontract (betalen van de termijnen en van de mogelijke restschuld) kon voldoen, dan moet Dexia ook een deel van de inleg terugbetalen. Hoeveel Dexia dan moet betalen, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Wat betekent dit voor u?
• Als het volledig voldoen aan het leasecontract (betalen van de termijnen en van de restschuld) financieel gezien voor u een probleem oplevert, dan moet Dexia een deel van zowel de inleg als de restschuld vergoeden. In dat geval zit u dus redelijk goed. De uitpraak van de Hoge Raad zal hier niet veel aan veranderen.

• Als het volledig voldoen aan het leasecontract (betalen van de termijnen en van de restschuld) financieel gezien voor u geen probleem oplevert, dan hoeft Dexia slechts tweederde van de restschuld te vergoeden (de Duisenbergregeling).
Het hangt er dan van af of de Hoge Raad het advies van de PG zal overnemen of dat de HR zal bepalen dat Dexia toch ook een deel van de inleg zal moeten vergoeden.

Commentaar Leaseproces
Er zijn in de aandelenlease-affaire op dit moment twee kampen. Aan de ene kant het kamp van de rechtbanken Amsterdam en Utrecht (en nog een aantal rechtbanken) alsmede de Klachtencommissie DSI en de Commissie van Beroep DSI. Zij zijn van oordeel dat Dexia de cliënten had moeten waarschuwen voor het risico van zowel de restschuld als het verlies van de inleg. Omdat Dexia dat niet gedaan heeft, moet zij voor beide verliesposten een compensatie geven.

Aan de andere kant is er het kamp van het gerechtshof Amsterdam (en van Arnhem).
Het hof te Amsterdam is van oordeel dat Dexia wel voor het risico van de restschuld had moeten waarschuwen, maar niet voor het risico van het verlies van de inleg. Volgens het hof bleek dat risico namelijk voldoende duidelijke uit de leasecontracten zelf. Volgens het hof had de cliënt kunnen begrijpen dat het om beleggen met geleend geld ging en heeft de cliënt bewust het risico genomen dat hij zijn inleg kon verliezen. Daarom hoeft Dexia deze schade niet te vergoeden.

De PG heeft gekozen voor het kamp van het gerechtshof Amsterdam, maar heeft deze keuze op geen enkele wijze gemotiveerd. Hoewel de Hoge Raad het advies van de PG in veel gevallen volgt, hebben wij goede hoop dat de Hoge Raad dat in dit geval niet zal doen, aangezien het standpunt van de gerechtshof Amsterdam volgens ons onhoudbaar is.

Wij wijzen er daarbij op dat groot gewicht moet worden toegekend aan het oordeel van de hierboven genoemde commissies van de DSI (www.dsi.nl), die gespecialiseerd zijn in het oplossen van geschillen tussen financiële instellingen en hun cliënten en die in juridisch Nederland groot aanzien hebben. Met name in de Commissie van Beroep DSI zitten juridische zwaargewichten, zoals hoogleraren en leden van de Hoge Raad.

De DSI heeft in verschillende uitspraken gemotiveerd aangegeven dat Dexia voor zowel het risico van een restschuld als voor het verlies van de inleg had moeten waarschuwen en dat Dexia, omdat zij dat niet heeft gedaan, voor beide verliesposten aansprakelijk is.

De cassatie-advocaten hebben tot 28 februari 2009 de gelegenheid om commentaar te leveren op de conclusies van de PG, alvorens de Hoge Raad met de zaak aan het werk gaat. Door Leaseproces en de advocaten wordt op dit moment hard aan dit commentaar gewerkt.

Zodra de uitspraak van de Hoge Raad bekend wordt, kunt u deze op onze website lezen.

Intussen zullen de lopende zaken geschorst blijven tot de uitspraak van de Hoge Raad.

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 26 feb 2009 09:26
door Alert
In het commentaar van Leaseproces op het advies van de Hoge Raad staat o.a. het volgende vermeld:
Wat betekent dit voor u?
• Als het volledig voldoen aan het leasecontract (betalen van de termijnen en van de restschuld) financieel gezien voor u een probleem oplevert, dan moet Dexia een deel van zowel de inleg als de restschuld vergoeden. In dat geval zit u dus redelijk goed. De uitpraak van de Hoge Raad zal hier niet veel aan veranderen.

• Als het volledig voldoen aan het leasecontract (betalen van de termijnen en van de restschuld) financieel gezien voor u geen probleem oplevert, dan hoeft Dexia slechts tweederde van de restschuld te vergoeden (de Duisenbergregeling).
Het hangt er dan van af of de Hoge Raad het advies van de PG zal overnemen of dat de HR zal bepalen dat Dexia toch ook een deel van de inleg zal moeten vergoeden. [/quote]
Ik zou dit een heel vreemde uitkomst vinden omdat er dan in feite sprake is van rechtsongelijkheid. Het gaat n.l. om de producten die allerlei gebreken vertoonden, waarvoor niet door de toezichthouders is gewaarschuwd m.b.t. het risico (volgens rapport AFM uit 2002 was er 40% kans op het niet realiseren van het nominale break-even rendement ofwel het omslagpunt van verlies naar winst). Ook heeft de overheid (via de belastingdienst) in de beginjaren (tot ca. 1999) nog flink meegewerkt aan de aftrekbaarheid van de rente van de geldleningen. In welke persoonlijke omstandigheden de afnemers verkeerden (inkomen, vermogen, opleiding etc.) is destijds door de aanbieders van de contracten niet onderzocht (schending zorgplicht) en zou nu dus ook niet als uitgangspunt gehanteerd mogen worden.

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 03 mar 2009 13:44
door bjorrie
Hallo Ijs,

De cassatie-advocaten hebben tot 28 februari 2009 de gelegenheid om commentaar te leveren op de conclusies van de PG, alvorens de Hoge Raad met de zaak aan het werk gaat. Door Leaseproces en de advocaten wordt op dit moment hard aan dit commentaar gewerkt.

Heb jij al iets vernomen?? Wij niet.

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 26 mar 2009 15:12
door rijse024
Bij wie kan ik het beste terecht voor een procedure tegen Dexia?
Mijn echtgenote heeft op 2 maart 2007 om vernietiging gevraagd van contract Legio Troefplan met stuiting verjaring. In 2006 heb ik mijn restschuld betaald onder protest.

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 27 mar 2009 11:35
door raamkla1800
Hallo, ik ben ook gedupeerde van Dexia, Dexia doet maar wat ze willen . De Hoge Raad heeft al een uitspraak gedaan vorig jaar, dat Dexia ,alle inleggelden moet terugbetalen met rente, aan de gedupeerden. Dit is een uitspraak volgens mij,dat Dexia die uitspraak moet hanteren en de gedupeerden moet uitbetalen. Waarom kan Dexia,deze uitspraak negeren en doen maar zoals zij willen,door uit te stellen,via rechter en weer de zaak in Juni voor de Hoge Raad laten komen. Hoelang kan Dexia dit blijven doen? Wie kan er een eind aan dit gesjoemel maken. Ik dacht,dat de uitspraak van de Hoge Raad in April 2008 echt wel bindend was en Dexia moest zorgen ,dat het geld zo snel mogelijk, terugbelaald werd aan de gedupeerden.
Wie, kan hier iets over zeggen. Graag reacties.

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 03 jun 2009 16:00
door Piet
De Hoge Raad doet definitief op 5 juni 2009 uitspraak in drie zaken over aandelenlease-overeenkomsten

De zitting is openbaar en begint om 11.00 uur
Lees hier het bericht op de website van de Hoge Raad :
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Hog ... omsten.htm

Een volledig overzicht en historie van deze zaken is hier te vinden:
http://www.platformaandelenlease.nl/UpdateHR.htm

Groeten,
Piet

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 04 jun 2009 21:04
door Piet
Eindelijk, morgen de uitspraak door de Hoge Raad over diverse rechtsvragen in de aandelenlease affaire.
Honderdduizenden mensen zijn hun geld kwijtgeraakt met dubieuze beleggingsproducten, bekend als het aandelenlease schandaal.
Banken als Dexia, Aegon, Fortis, Levob, Ohra, DSB, SNS, enz. hebben hier aan meegedaan.
Niet de gedupeerden maar de banken hadden de dollartekens in de ogen.
Vanaf 2002 begon het verzet van de gedupeerden en daarna was er geen houden meer aan, keer op keer werden en worden de banken veroordeeld voor de verkoop van deze producten.
Duizenden gedupeerden gingen procederen en kregen hun gelijk van de rechter.
Helaas gebeurde het ook dat rechters als b.v. bij rechtbanken als Arnhem, Almelo en Roermond lijnrecht tegen de uitspraak van de andere rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad (eegalease) stonden.
Daarom werd het tijd dat de Hoge raad met uitspraken kwam waar alle rechtbanken en gerechtshoven zich aan moeten conformeren.
Morgen om 11.00 uur doet de Hoge Raad uitspraken over aandelenlease producten van Dexia, Aegon en Levob. Daarnaast wordt verwacht dat er ook een boodschap wordt afgegeven aan de andere banken om zich te vinden in deze uitspraken.
De banken hebben al lang genoeg de rechtsgang vertraagd, dit tot grote woede van de gedupeerden die hier het slachtoffer van geworden zijn.

De dag begint morgen al vroeg voor PAL.
Tussen kwart voor 7 en 7 uur is er een interview met BNR radio.
Het ANP heeft vandaag al contact gehad met PAL en is ook morgen aanwezig.
Er is n.a.v. dit gesprek een ANP bericht opgesteld.
De Telegraaf heeft hier al melding van gemaakt:

Beleggers hopen op duidelijkheid aandelenlease
AMSTERDAM (AFN) - Beleggers die gedupeerd zijn in de aandelenlease-affaire hopen dat de Hoge Raad vrijdag vooral duidelijkheid zal geven. Over in welke mate de zorgplicht geschonden is, en over de verantwoordelijkheid van zowel banken als beleggers.
De Hoge Raad spreekt zich vrijdag uit over drie grote zaken over omstreden effectenlease. Het gaat over uitspraken die gerechtshoven in Arnhem en Amsterdam hebben gedaan in zaken tegen de Belgisch-Franse bank Dexia, Levob en Aegon.
“We hopen op duidelijkheid, zodat rechtbanken en gerechtshoven daarna landelijk tot dezelfde uitspraken gaan komen en niet alleen deze drie, maar ook andere banken en ondernemingen zich moeten conformeren”, aldus voorzitter Piet Koremans van de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL). Bij PAL hebben zich ongeveer negenduizend beleggers aangesloten.
Wachten
De gewraakte aandelenleaseproducten werden eind jaren negentig door onder meer Dexia in de markt gezet. Beleggers konden met geleend geld aandelen kopen en die aandelen gebruiken als onderpand voor de lening. Doordat het beursklimaat verslechterde, kwamen honderdduizenden mensen met grote schulden te zitten.
Sinds 2002 wordt geprocedeerd. “Deze mensen wachten al ruim zes jaar”, zegt Koremans. “Met de uitspraak van de Hoge Raad weten mensen in de toekomst hopelijk sneller waar ze aan toe zijn.” De uitspraak is volgens PAL van direct belang voor zo’n 140.000 mensen met producten bij Dexia (circa 20.000), Levob (ongeveer 20.000) en Aegon (ruim 100.000).
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.


RTL heeft gisteren en vandaag contact opgenomen met PAL en is morgen bij de uitspraak.
Het eerste bericht hierover is er al om 12.00 uur op RTL 7.
Gisteren de NOS gebeld en gevraagd om aandacht in het journaal.
Gisteravond zijn wij hierover teruggebeld en gemotiveerd waarom het zo belangrijk is.
De NOS is overtuigd, sterker nog, zij willen graag gedupeerden interviewen die al jaren aan het procederen zijn.
Dus vandaag op zoek naar gedupeerden die dit willen.
Ook dat is gelukt en de impact van 6 jaar procederen is morgen te zien in het NOS journaal (Ella succes).
Dus morgen RTL en NOS journaal kijken.

Zodra de uitspraken zijn gepubliceerd zijn deze te lezen op www.platformaandelenlease.nl

Groeten,
Piet

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 05 jun 2009 12:58
door anne_
Nieuws
Hoge Raad: banken aansprakelijk bij aandelenlease
DEN HAAG (AFN) - De Hoge Raad heeft vrijdag geoordeeld dat de banken Dexia, Levob en Aegon voor een belangrijk deel aansprakelijk zijn voor verliezen in drie aandelenleasezaken. Het hoogste rechtscollege bevestigt hiermee de uitspraken die de gerechtshoven in Arnhem en Amsterdam eerder hierover deden.
Door de omstreden aandelenlease en tegenvallende koersontwikkelingen van aandelen, bleven veel betrokken beleggers in plaats van met een winst, met een schuld zitten. De deelnemers voelden zich misleid en kwamen uiteindelijk in het geweer tegen de banken.

De beleggers dragen echter ook een deel van de verantwoordelijkheid, oordeelde de Hoge Raad. Deelnemers aan effectenlease moeten volgens de raadsheren van de raad beseffen dat ze geleend geld en de rente daarover moeten terugbetalen. Daarom moeten ze voor een deel zelf voor de kosten opdraaien.

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 05 jun 2009 13:18
door Oom Dagobert
En als je dan die met zichzelf ingenomen B.Knuppe ziet.........
het verlies van de gedupeerde interesseert hem totaal niets.
En dat is waar ook ex-gedupeerden op zaten te wachten.
Begrip van de kant van Dexia en een harde aanpak van de HR
omdat Dexia de zorgplicht heeft geschonden.
Maar B.Knuppe staat erbij als de grote overwinnaar zonder enig schuldbesef.
Dexia heeft gewonnen.
Opnieuw een zwarte bladzijde in het Dexiadrama.
De laatste.
Afhandelen volgens de Duisenbergregeling.
Alleen als de verplichtte maandtermijn niet in verhouding stond
met je inkomen dan krijg je daar een deel van terug.
Terug bij af.
Opnieuw naar de rechter om aan te tonen dat het contract bij een
verplicht financieel plaatje niet afgesloten had mogen worden.

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 05 jun 2009 13:28
door ik heb gelijk
En de mensen maar beweren, we dachten dat we spaarden ! Fijn dat de belastingbetaler weer wat van zijn/haar geld terug krijgt en de schatkist
weer een beetje gevuld wordt in deze crisistijd.

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 05 jun 2009 14:03
door peewee
Het persbericht van het ANP hierboven klopt van geen meter.

De werkelijke uitkomst van de uitspraken van vandaag is dat de leasebanken (vooralsnog) hebben gezegevierd. Zoals de vlag er nu bijhangt zal alleen een zeer klein deel van de gedupeerden een substantiele schadevergoeding ontvangen. Een zwarte dag voor de Nederlandse rechtspraak. Een drietal arresten waarvoor de Hoge Raad zich diep en diep zou moeten schamen.

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 05 jun 2009 14:19
door MartijnA3
Dus dit zou betekenen dat Dexia het hoger beroep dat ze hebben aangekondigd bij mij door gaan zetten?

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Geplaatst: 05 jun 2009 15:47
door Oom Dagobert
Het persbericht van het ANP hierboven klopt van geen meter
Lees mijn reactie hierboven maar, die klopt beter.
En zo zie je maar weer, mensen die zelf geen aandelen geleased hebben snappen er nog steeds niks van.
Met grote letters op Teletekst "Banken op de vingers getikt"
Dat de afnemer het gelag moet betalen snappen ze niet.
En ook al ben ik er toevallig goed vanaf gekomen, vandaag zijn alle oude wonden weer open gelegd.
Dexia die met haar gekronkel uiteindelijk door de rechters beloond is.
In mijn geval was de restschuld rond de € 60.000 en de inleg rond de
€ 120.000.
Volgens de Hoge Raad zou Dexia mij slechts een gedeelte van die
€60.000 moeten kwijtschelden en van de €120.000 is voor mijn rekening niet minder dan wat ik maandelijks kon missen.
Slechts het "te hoge" maanddeel valt onder de zorgplichtoverschrijding
en moet Dexia volgens de HR vergoeden.
Schande.
Mijn redenering is dat wanneer Dexia een financieel plaatje vooraf had opgesteld en zij mij duidelijker op de risico's had gewezen dan was ik er nooit aan begonnen.
De HR beschuldigd Dexia van overtreding van de zorgplicht.
Dan wil je als gedupeerde volledige schadeloosstelling hebben.
Dexia heeft een fout gemaakt.
Niet de gedupeerde.
Dexia heeft de wet overtreden.
Niet de gedupeerde.
De gedupeerde is hooguit naief geweest.
En de HR oordeelt dat dat gestraft moet worden.
In mijn geval zou ik een groter schade dan DExia hebben.
En dat Dexia zich daarover verheugde was duidelijk aan B.K te zien.
Ik ben blij dat DExia in mijn geval niet in hoger beroep is gegaan
maar ik zie het somber in voor de anderen.
Die moeten maar afwachten wat de rechter een redelijk maandbedrag vindt om een contract op af te sluiten.
B.KNuppe zei vanmorgen al dat teruggaaf van een deel van de inleg uitzonderingen zouden worden.
En dan wordt het weer met advocaten knokken bij de rechter.
En als Dexia de hele zomer de tijd krijgt om iedereen een schikking aan te bieden in de lijn van Duisenberg plus nog wat extra's om je over te halen dan heeft ze het helemaal voor elkaar.
Wie heeft er na het najaar nog zin om na al die vertragingen van Dexia nog verder te procederen?
Het handjevol wat dan nog overblijft wordt dan helemaal afgeschilderd als "Rupsjes nooit genoeg".
En dan te weten dat er mensen met een hoge 2de hypotheek opgezadeld blijven dan zak je de broek na vandaag echt af.
Wat een onrecht allemaal.
Ik hoop dat ik mij door mijn haat tegen Dexia in mijn woede laat
meesleuren en dat er nog lichtpuntjes voor de gedupeerden in de uitspraak van de HR zitten.
Ik zie ze op dit moment helaas niet.