LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Shell-claim (oliereserve kwestie)

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 25 feb 2009 21:47

Eind vorig jaar heb ik een brief van Dexia ontvangen dat ik mogelijk in aanmerking kwam voor een vergoeding uit het Amerikaanse schikkingsfonds. Voorwaarde was dat tijdens de periode 8 maart 1999 tot 17 maart 2004 aandelen Shell waren gekocht. De hoogte van de vergoeding was afhankelijk van het aantal gekochte en verkochte aandelen in de claimperiode. In de brief stond dat ik zelf een claim bij de Amerikaanse Claims Administrator (SEC-vergoeding) moest indienen. Ik had hier al een hard hoofd in maar ben toch maar met het verzamelen van alle benodigde gegevens aan de slag gegaan. Een probleem was natuurlijk dat ik geen harde aankoopbewijzen van de aandelen Shell had (ze maakten immers deel uit van de leasecontracten). Ik heb daarom maar de leasecontracten incl. de jaropgaven over de verschillende jaren opgestuurd.
Eind december vorig jaar heb ik bericht uit Amerika ontvangen dat de claim wordt afgewezen i.v.m. "missing transactional data" (ofwel het ontbreken van transactiegegevens. Hieruit blijkt maar weer eens wat voor gevolgen het niet verstrekken van aankoopbewijzen van aandelen door Dexia (helaas ook nog ondersteund door de AFM) kan hebben.

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door B17 » 26 feb 2009 13:32

Hadden dat sommige gedupeerden ook al niet gemerkt met de Ahold claim no transactional data avaible, sorry boys no refundment.

Wat een boevenbank is het toch de contracten horen op naam te staan, dat doen ze dus niet, inderdaad een boevenbank.

D. moet maar voortaan in een zandoverslagbedrijf gaan werken, want
in verzanding van alles wat recht is krom te maken, dat is een specialisatie geworden.

NewDutchie
Berichten: 299
Lid geworden op: 01 jun 2007 16:08

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door NewDutchie » 26 feb 2009 14:57

Yep, heb het zelf ook geprobeerd indertijd met Ahold. Geen bewijs van aankoop dus ..... helaas.

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 19 sep 2009 18:34

Met betrekking tot de Shell-claim (oliereserve kwestie) is het volgende bericht verschenen:
De Shell SEC Claims Administrator is gestart met de uitbetaling van de toegewezen Shell SEC claims.
Er is vanaf medio juli gestart met de girale uitbetaling aan beleggers die recht hebben op een maximumvergoeding van 50 dollar.
Begin september 2009 zal gestart worden met uitbetaling van bedragen boven de 50 dollar. Er zal worden uitbetaald van 'laag' naar ' hoog'. Het merendeel van de beleggers die recht hebben op vijftig dollar hebben de vergoeding reeds ontvangen, grotere vergoedingen worden iets later uitbetaald.
De pro rata uitkering bedraagt ongeveer 3 procent van de toegewezen schade waarbij berekende schadevergoedingen van minder dan 50 dollar naar boven zijn afgerond tot 50 dollar. Er zijn in totaal 310.000 claims ingediend.
Op de site van Dexialease is nog geen concrete informatie over uitbetalingen opgenomen. Zullen afnemers die destijds aandelen RD Shell in de leasecontracten hadden hier nog iets van vernemen?
Laatst gewijzigd door Alert op 21 sep 2009 10:12, 1 keer totaal gewijzigd.

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door B17 » 19 sep 2009 18:44

Een analoge zaak heeft zich tevens voorgedaan bij de prachtige schikking inzake
het AHOLD fonds wat niets meer waard was, ook niet ten goede gekomen ? !!!!

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 19 sep 2009 20:05

Ik denk eerder dat de inkomsten van de Shell-claim(de afnemers waren immers wel economisch eigenaar van de aandelen en kunnen dus aansprak maken op eventuele inkomsten) door Dexia verrekend zullen worden met vergoedingen in het kader van de Duisenbergregeling of in mindering gebracht worden op schikkingsbedragen c.q. vergoedingen volgens rechtelijke uitspraken.
Het resultaat blijft uiteraard wel hetzelfde.

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 21 sep 2009 09:51

Interessant is nog de uitspraak van het Gerechtshof A'dam van 29 mei j.l. tot algemeen verbindendverklaring van de Shell-schikking (WCAM). Dexia heeft hiertegen verweer gevoerd o.a. met het argument dat de schikking ook zou moeten gelden voor (rechts)personen die de aandelen Shell in de periode april 1999-maart 2004 niet op de effectenbeurs hebben gekocht. Hierin schuilt toch iets vreemds (of komt de aap hier uit de mouw!). Als Dexia immers wel alle aandelen (b.v. voor de afnemers van de leasecontraten) op de beurs had gekocht dan zou dit argument toch niet zijn ingebracht!!. Dit argument van Dexia (evenals andere argumenten van Dexia tegen de schikking; bedrag schikking zou te laag zijn) zijn overigens door het Gerechtshof afgewezen.

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 24 okt 2010 16:15

Zoals eerder gemeld is de "Europese" Shell-claim op 29 mei 2009 door het Gerechtshof A'dam algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat nog tot 5 november a.s. claims bij de Shell Administrator kunnen worden ingediend (het gaat om aankopen Shell in de periode 8 april 1999 t/m 17 maart 2004). In principe zal Dexia de claim, als juridisch eigenaar van de aandelen, moeten indienen. Op zich zal dat niet gemakkelijk zijn omdat de koper moet aantonen dat de aandelen op een Europese beurs zijn gekocht. Dexia heeft hiertegen destijds bij het Gerechtshof verweer gevoerd met de stelling dat de Shell-vergoeding ook zou moeten gelden voor aandelen die niet op de beurs zijn gekocht (hierin schuilt toch een zekere erkenning dat leasecontracten op het punt van de aankopen niet volgens de brochures/contracten zijn uitgevoerd !!). Het genoemde argument van Dexia is door het Gerechtshof afgewezen.
Voor de gedupeerden is van belang hoe Dexia nu één en ander met de afnemers van de leasecontracten gaat verrekenen (uitbetaling door Shell is voorzien in medio 2011). Op de site van Dexia wordt vermeld dat bij volledige kwijtschelding van de restschuld de gehele opbrengst van de Shell-schikking toevalt aan Dexia (vraag: op grond van welke bepaling ?). Bij een lagere vergoeding van de restschuld zal de gedupeerde volgens Dexia een evenredig deel ontvangen. Voor de wijze van verrekening wordt verwezen naar de tekst van de aanvullende overeenkomst II van de Duisenbergregeling (datum 1 maart 2007). Dit is vreemd omdat deze overeenkomst (o.a. gesloten met VEB en de Consumentenbond) niet gaat over de Shell-schikking maar over de schikkingsvoorstellen Ahold en Unilever. Ik heb de Consumentenbond gevraagd over er nog een aanvullende overeenkomst voor de Shell-schikking wordt gesloten (Dexia handelt nu wel erg eenzijdig). Het antwoord was dat men dit niet wist !!!. Voor een organisatie die partij was bij de Duisenbergregeling is dit toch redelijk beschamend.
Bovendien vraag ik mij af wat de juridische betekenis van de aanvullende overeenkomsten in het kader van de Duisenbergregeling is (de overeenkomsten zijn gesloten nadat de Duisenbergregeling algemeen verbindend is verklaard).
Een ander interessant punt is de situatie waarin gedupeerden de aandelen Shell aan het einde van het contract hebben overgenomen (aangenomen dat dit viel in de periode 8 apr 1999 t/m 17 mrt 2004). Dexia zal dan geen claim bij de Shell Administrator indienen; gedupeerden zullen dit dus zelf moeten doen.
Het lijkt mij wel zaak om goed in de gaten te houden hoe de Shell-claim door Dexia wordt uitgevoerd c.q. verrekend met gedupeerden omdat feitelijk een specifieke overeenkomst met Dexia voor de verdeling van de eventuele middelen ontbreekt. Leaseproces heeft zich overigens met deze materie in het geheel niet bezig gehouden.

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 15 nov 2011 11:52

Deze week start de uitbetaling van de schikking die met Shell is bereikt als gevolg van de schade die beleggers hebben geleden door de herwaardering van de oliereserves in 2004. Het gaat in dit geval om de schikking van ruim 389 miljoen dollar die is bereikt met de belggers buiten de Verenigde Staten (daarnaast is er nog de andere (Amerikaanse-) schikking die inmiddels is afgerond). Zoals ik eerder heb gemeld is de schikking door het Gerechtshof A'dam op 29 mei 2009 algemeen verbindend verklaard. De tegemoetkoming zou gemiddeld ongeveer 9% van de erkende claim moeten bedragen. De vraag is nu natuurlijk wat Dexia gaat doen als juridisch eigenaar van de aandelen die in de periode 8 maart 1999 tot 18 maart 2004 op de beurs zijn gekocht (dit is althans de voorwaarde voor uitbetaling van de vergoeding) in relatie tot de leasecontracten waarin aandelen Koninklijke Olie (thans RDS) waren opgenomen (aangenomen natuurlijk dat er inderdaad door Dexia aandelen op de beurs zijn gekocht !!!; de relatie van bezit of aankopen van aandelen naar individuele klanten heeft men n.l. nooit kunnen aantonen). Voor de gedupeerden die een schikking met Dexia hebben getroffen of akkoord zijn gegaan met de Duisenbergregeling ziet het er echter somber uit. De uitkering verdwijnt dan waarschijnlijk in de inmiddels bodemloze put van Dexia.
Als er echter door gedupeerden gebruik is gemaakt van de opt-out regeling en de zaak tegen Dexia is niet geschikt dan zou er toch een uitkering (ook voor beëindigde contracten) moeten plaatsvinden. Opvallend is dat belangenbehartigers van gedupeerden (ik noem o.a. Leaseproces) zich in het geheel niet met dit soort schadegevallen (ik noem o.a. schadevergoedingen van Ahold en Unilever) bezighouden. Het is echter een zaak om in de gaten te houden en het lijkt mij niet onaardig om te zien hoe dit in de Sinterklaastijd zal uitpakken.........
Laatst gewijzigd door Alert op 09 dec 2011 23:09, 1 keer totaal gewijzigd.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door peewee » 16 nov 2011 14:23

Alert,
Goed punt die laatste bijdragen over de gestelde, maar nimmer ''echt' bewezen aankoop van aandelen Shell door Dexia. Naast de kwestie van de schimmige uitgifteprijs en verdere waarde-ontwikkeling van de zg ''certificaatproducten'' van Dexia, vind ik dit een punt (aandelenaankoop Shell/Kon Olie) dat keer-op-keer door gedupeerden die nu nog tegen Dexia procederen in rechtszaken op de tafel van de rechter gelegd zal moeten worden. Hetzelfde geldt voor de door Dexia gestelde ''verjaring'' van de zogenaamde ''te late'' eegaaleaseclaims, waarbij de rechtsspraak kennelijk de collectieve stuiting van de verjaring a.g.v. de collectieve rechtszaak Stichting Eegalease/Consumentenbond tegen Dexia (artikel 3:316 BW) en de collectieve stuiting van de verjaring tijdens de Wet CAM procedure (artikel 7:907 lid 5 BW) negeert.
Alleen door rechters te dwingen naar specifieke en gedetailleerde aspecten van claims te kijken, zal de afwikkeling van de aandelenlease-affaire kunnen worden bijgesteld naar een meer rechtvaardige einduitkomst.

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 09 dec 2011 23:24

Pakjesavond is inmiddels voorbij en Dexia heeft nog niets van zich laten horen (ook de website vermeld niet dat de Shell-bedragen inmiddels grotendeels zijn uitbetaald). Inmiddels ben ik iets verder gevorderd in mijn zoektocht naar de eventuele hoogte van de uitkering (ik vind het jammer dat hier niet meer belangstelling van gedupeerden en anderen voor dit onderwerp is; het gaat n.l. niet alleen om de uitkering maar ook om de verwerving van Shell aandelen (al dan niet )op de openbare beurs !! ). Ik kom hier t.z.t. nog nader op terug. Ik heb gedacht trosradar over het onderwerp te informeren; het probleem is echter dat dan mijn anonimiteit wordt opgeheven. Dit lijkt mij op dit moment niet handig voor de nog lopende rechtzaak.
Ik heb er daarom voor gekozen om de Vereniging voor Effectenbezitters en de Consumentenbond nog maar eens wat kritische vragen te stellen. Zij waren tenslotte ook betrokken (en ondertekenaars van de gesloten overeenkomst) bij de Duisenbergregeling en de aanvullende overeenkomsten waarin o.a. de uitkering van de Ahold-vergoeding (boekhoudschandaal) en Unilever zijn geregeld. Dexia lijkt geen behoefte te hebben aan een aanvullende overeenkomst voor de europese Shell-schikking (verbindendverklaring gerechtshof A'dam 29 mei 2009). Wordt vervolgd!!

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 11 dec 2011 16:18

Citaat uit uitspraak gerechtshof A'dam d.d. 29mei 2009 (JLN: BI5744) inzake verbindendverklaring europese Shell-schikking:
6.20 Het verweer van Dexia c.s. erop neerkomend dat de hoogte van de bij de Settlement Agreement toegekende vergoedingen niet redelijk is, moet worden verworpen voor zover het steunt op gronden die hierboven reeds aan de orde zijn geweest. Hetzelfde geldt voor zover het verweer steunt op de stelling dat uit de Settlement Agreement niet duidelijk is of ook personen die (in de periode van 8 april 1999 tot en met 18 maart 2004) aandelen Shell hebben gekocht op een andere wijze dan op een effectenbeurs, voor een vergoeding in aanmerking komen, alsmede voor zover het verweer inhoudt dat een zodanige beperking zou leiden tot onredelijkheid van de hoogte van de vergoedingen.
Uit de overweging op bladzijde 4 van de Settlement Agreement dat de overeenkomst bedoelt schade te vergoeden van personen (buiten de Verenigde Staten) die aandelen Shell hebben gekocht “on markets or exchanges outside of the United States”, in samenhang met de omschrijving van Participating Shareholders in artikel VIII.A.54 en de verdere omschrijvingen in de artikelen VIII.A.41 en VIII.A.42, is voldoende duidelijk dat de Settlement Agreement slechts vergoedingen toekent aan personen die aandelen Shell hebben gekocht op een effectenbeurs. Het Plan of Allocation of the Proceeds of the Settlement among Participating Shareholders, dat als bijlage C deel uitmaakt van de Settlement Agreement, bevestigt dit in de artikelen D.1 en D.2, die uitsluitend voorzien in vergoedingen aan personen die aandelen Shell hebben gekocht “on the open market”, waarna een opsomming van bij naam genoemde effectenbeurzen wordt gegeven. De Settlement Agreement dient derhalve aldus te worden verstaan dat uitsluitend personen die aandelen Shell hebben gekocht op een effectenbeurs (en die aan de overige vereisten van de overeenkomst voldoen) voor een vergoeding op grond van de Settlement Agreement in aanmerking komen. Een zodanige beperking maakt de hoogte van de toegekende vergoedingen niet onredelijk, nu de koersvorming van aandelen Shell op de grondslag van door Shell openbaar gemaakte informatie (waaronder informatie betreffende de categorisatie van reserves) tot stand pleegt te komen op effectenbeurzen en schade door de onder 6.1 genoemde gebeurtenissen derhalve in beginsel kan worden geacht te zijn geleden door kopers van aandelen ter beurze. Hierbij komt nog dat aandelen Shell in het algemeen ter beurze plegen te worden verhandeld en dat daar tot stand gekomen aankopen en prijzen achteraf in de regel eenvoudig aantoonbaar zijn, hetgeen in mindere mate geldt voor aankopen die niet op een effectenbeurs hebben plaatsgevonden, zodat toekenning van een vergoeding aan personen die aandelen Shell anders dan op een effectenbeurs hebben gekocht, ook op praktische bezwaren zou stuiten.

Hieruit blijkt dat Dexia vrijwel zeker niet alle aandelen op de beurs heeft gekocht (dit is in strijd met de mededeling in de brochures van de leaseproducten waarin duidelijk staat "wij kopen voor u op de Amsterdam Exchanges etc."; dit staat ook in de contracten!!!). Dat er thans problemen zijn met het incasseren van de Shell-schadevergoeding is duidelijk. Het verweer van Dexia is destijds door de rechters Cortenraad, Chorus en Achterberg afgewezen.
Je zou toch mogen verwachten dat de VEB en de Consumentenbond zich sterk maken (via een 3e ??) aanvullende overeenkomst op de Duisenbergregeling om de Shell-vergoeding goed te regelen !!. Ik kan wel een paar punten verzinnen die zich uitstekend zouden lenen om in de overeenkomst goed te regelen (ik stel dit niet als deskundige maar in mijn rol als gedupeerde).
Laatst gewijzigd door Alert op 11 dec 2011 20:34, 2 keer totaal gewijzigd.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door peewee » 11 dec 2011 17:45

"wij kopen voor u op de Amsterdam Exchanges etc.").
Alert,
Het lijkt erop dat Dexia door de Ahold en Shell compensatieclaims ( de gevoerde ''class actions'' ) flink in het nauw wordt gebracht over het punt van de feitelijke aankoop (of het ontbreken daarvan !) van de aandelen ahold en shell/kon.olie. Het ontbrekende bewijs van aankoop, in ieder geval op de beurs blijkt ook nu weer ! Ook een punt om in nog lopende rechtszaken tegen Dexia op ''door te pakken'' en aan te sturen op een omkering van de bewijslast. De algemeen verbindenverklaring (avv) van de Duisenberg-schikking van januari 2007 waarbij het Gerechtshof het gebrekkige bewijs van de aankoop en behoud van de aandelen niet van doorslaggevend belang achtte voor de redelijkheid van de Duisenberg-schikking, hoeft niet aan een later ander oordeel van de rechter in de weg te staan. De rechter kan dan alsnog oordelen dat er geen feitelijke aankoop t.b.v. klager X is aangetoond .
Maar de AVV van het Gerechtshof komt er dan natuurlijk wel flink beteuterd op te staan. Dus of rechters die weg zullen inslaan ?

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 11 dec 2011 21:02

Peewee,
Ik ga er natuurlijk nog steeds van uit dat Dexia de hele materie van de europese Shell-schikking keurig richting klanten afwikkelt en daarbij ook een uitgebreide specificatie op papier levert (per contract) hoe de uitkering tot stand is gekomen (de formule is n.l. redelijk ingewikkeld). Klanten willen nu eenmaal alles graag op juistheid en volledigheid controleren (daar is immers bij Dexia alle aanleiding toe!!). Misschien ben ik iets te ongeduldig en komt het allemaal voor kerstavond 2011 nog prima in orde. Aan de andere kant moet ik ook toegeven dat de voortekenen niet erg gunstig zijn. De afgelopen jaren heb ik n.l. geen informatiebrief van Dexia ontvangen over dit toch belangwekkende onderwerp (een paar honderd miljoen dollar die onder de aandeelhouders mag worden verdeeld en waar weer een algemene verbindendverklaring voor nodig was is toch niet niets). Informatie in het kader van de informatie- en zorgplicht zou toch prettig zijn want ik heb immers de Duisenbergregeling niet geaccepteerd, tijdig de opt-out verklaring aangevraagd en geen schulden meer bij Dexia en heb dus recht op een uitkering (ik voldoe aan de overigens gestelde voorwaarden voor de Shell-uitkering). Naast mijn eigen speurtocht ben ik n.l. toch grotendeels afhankelijk gebleken van de informatie die te vinden is op de website van de Vereniging voor de Effectenbezitters en dat is toch jammer.

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 11 dec 2011 21:33

Om even en indruk te geven om welke bedragen het in het kader van de europese Shell-schade-uitkering gaat geeft ik hier de volgende cijfers. Het netto te verdelen schikkingsbedrag is ongeveer 378 miljoen dollar. ($1 is ongeveer € 0,75). Er zijn 120.000 erkende claims ingediend tot een totaal bedrag van ongeveer 3,8 miljard dollar. Grofweg, en zonder rekening te houden met enkele andere posten, komt de uitkering gemiddeld uit op ca. 9,8% van het ingediende erkende claimbedrag. Het erkende claimbedrag wordt weer berekend volgens een tabel en is o.a. afhankelijk van het aantal aandelen, de prijs en de periode waarin deze zijn gekocht c.q. verkocht. Het is redelijk ingewikkeld, maar met behulp van alle informatie is een individuele uitkering naar mijn mening redelijk te benaderen. Ik kom hier nog op terug via een voorbeeld.
Naast de europese uitkering is er enkele jaren terug ook nog een amerikaanse Shell-uitkering geweest. Je zou denken dat dit voor de Dexia-klanten niet belangrijk is (aandelen zouden immers volgens de contracten zijn gekocht op de Amsterdam Exchanges). Ook hier kom ik t.z.t. nog op terug want niets is wat het lijkt !!

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door peewee » 13 dec 2011 09:45

@Alert,
Correctie cq kanttekening bij mijn bericht hierboven van 11 december 17.45 uur, waarin ik de Ahold en Shell-vergoedingen op één hoop gooide. Volgens berichten in de media (o.a. Volkskrant) is Dexia eind 2007 er toe overgegaan om Ahold vergoedingen (wel na verrekening/afroming met de Duisenberg-schikking) te gaan uitbetalen Dit zou kunnen betekenen dat de Ahold aandelen voor 160.000 klanten wel eerder verworven zijn, of -dat kan ook- dat aan de bewijslevering over de feitelijke aanschaf van aandelen in de Ahold-claims lichtere voorwaarden werden gesteld. Of (ook een mogelijkheid) dat Dexia de vergoedingen gewoon uit eigen zak heeft betaald, daarmee de indruk wekkend dat er wel aanschaf van aandelen Ahold heeft plaatsgevonden.
Ik blijf het vooralsnog verdacht/vreemd vinden dat individuele Dexia-gedupeerden op dit forum stellen nul op het rekest te hebben gekregen bij hun Ahold claim en Dexia wel vergoed zou zijn; het gaat immers om Ahold aandelen behorend tot dezelfde bulk of serie van lease-overeenkomsten. Misschien zie ik iets over het hoofd. Hoe zat het bijvoorbeeld met de Dexia klanten die de Ahold aandelen overnamen, hoe ging dat in zijn werk ?

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 13 dec 2011 10:04

Peewee,
Helemaal correct. De Unilever-uitkering en Ahold-uitkering zijn inderdaad destijds door Dexia uitbetaald (met specificatiebrief), voorzover men natuurlijk niet de Duisenbergregeling etc had geaccepteerd c.q. nog een schuld bij Dexia had (dit verklaart waarschijnlijk waarom vele leaseklanten niets hebben ontvangen). In het deskundigenrapport van de AFM uit 2006 wordt ook bevestigd dat Dexia de Ahold-claim "correct" heeft ingediend (de AFM heeft dus wel degelijk heel veel geconstateerd maar niet alles, en, dat is dus zeer betreurenswaardig, in het "deskundigenrapport" rapport opgnomen. Ik moet er ook nog bij vermelden dat de beide genoemde uitkeringen en de wijze waarop het moest worden berekend en uitgekeerd zijn opgenomen in een tweede aanvullende overeenkomst op de Duisenbergregeling (ondertekenaars: Consumentenbond, VEB, Leaseverlies en Eega-lease). Er was dus ook meer zekerheid dat Dexia "iets" moest ondernemen (het kan ook zo zijn geweest dat ze de aandelen niet of slechts gedeeltelijk in bezit hadden maar gewoon hebben gedaan alsof!!).
Bij de Shell-schikking (hieraan zijn strenge eisen gesteld voor wat betreft het aantonen van de verwerving van de aandelen; het gaat om een bewijs van aankoop) is vooralsnog geen sprake van een aanvullende overeenkomst van de zogenaamde Duisenberg-partijen. Er zal de komende maand dus echt iets moeten gebeuren (de Shell-vergoeding is immers al grotendeels (het gaat volgens een getrapt systeem) aan particuliere en andere belggers, zoals ABP, uitbetaald anders heeft Dexia echt een probleem. De schijn is vooralsnog tegen Dexia.
Tot slot een opmerking over de klanten die aan het einde van de looptijd aandelen hebben overgenomen van Dexia. Deze klanten hebben niets gekregen omdat zij niet aan konden tonen dat zij de aandelen op de beurs hadden gekocht (zij waren ook geen juridisch eigenaar; dus alleen Dexia zou in een dergelijk geval een claim kunnen indienen). Dexia heeft destijds in een brief aangegeven dat klanten die aandelen hebben overgenomen zelf maar een claim in moeten dienen. Ik bedenk nu trouwens dat dat een mooi punt zou zijn om in een aanvullende overeenkomst van de Duisenbergregeling met betrekking tot de Shell-schikking te regelen. Maar ja, daar hebben we alle betrokken partijen (VEB, Consumentenbond etc.) weer voor nodig. En vooralsnog lijken die niet erg geïnteresseerd.
Laatst gewijzigd door Alert op 13 dec 2011 11:31, 3 keer totaal gewijzigd.

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 13 dec 2011 11:21

Een oplettende lezer zal het al hebben gezien; de hoogte van de europese Shell-schikking is vastgestled in amerikaanse dollars. Dat is toch een beetje flauw van Shell en niet zo handig van de onderhandelaars !!. De praktijk is nu dat particulieren, institutionele beleggers, banken etc. een uitkering ontvangen (mits men naturlijk aan de voorwaarden heeft voldaan waaronder het aantonen dat de aandelen shell in de betreffende periode 1999-2004 op de europese beurzen zijn gekocht en behouden c.q. zijn verkocht) onder aftrek van de post "provisie betalingsverkeer vreemde valuta". Als het b.v. om een relatief kleine uitkering gaat is dit toch een vrij substantieel bedrag. Ik weet dat ik voor mijn beurt spreek, maar ik heb toch een leuke "tip" voor Dexia mocht men ooit tot het inzicht komen dat er toch echt uitbetaald moeten worden. Een bank die zich bewust is van z'n slechte imago en zelfs z'n naam wil veranderen die zou in dit geval ook kunnen besluiten om "de kosten/proivisie van het betalingsverkeer vreemde valuta" van de Shell-uitkering voor eigen rekening te nemen. Het lijkt mij ook een mooie kerstgedachte. De jaarrekening 2011 van de Dexia-groep is toch al niet erg positief (een eufemisme) dus een kleine stijging van het tekort (3e kwartaal 2011 alleen al ca. € 6,3) kan er nog wel bij (ik ga er natuurlijk wel van uit dat de Belgische staat/belastingbetaler hiervoor garant staat.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door peewee » 13 dec 2011 11:30

@Alert,
Wat ook een wezenlijk verschil maakt is dat Legio-Lease/Bank Labouchere (Dexia) de juridische eigendom van de ''aandelen'' had tot aan het tijdstip dat er door de klant volledig aan de voorwaarden was voldaan. Alleen al dit maakt dat het inzicht over wat er werkelijk is gebeurd tussen Dexia enerzijds en de klant anderzijds volstrekt assymetrisch. De documenten waarnaar jij verwijst, zoals het AFM deskundigenbericht, zijn inmiddels verdwenen. Ik denk dat ik mijn aandacht maar ga beperken tot de certificaatconstructies, dat betreft alleen al ruim 140.000 contracten, hoewel er vermoedelijk maar voor enkele duizenden certificaatcontracten ge-optout zal zijn.
Laatst gewijzigd door peewee op 13 dec 2011 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Shell-claim (oliereserve kwestie)

Ongelezen bericht door Alert » 13 dec 2011 11:39

Peewee,
Het deskundigenrapport van de AFM lijkt inderdaad van de aardbodem te zijn verdwenen. Ik heb het echer wel in mijn bezit en zal daar dan ook, als er aanleiding toe is, uit citeren. Het is werkelijk een taalkundig kunststukje hoe men met veel woorden eigenlijk zegt: we hebben van alles geconstateerd, maar we zeggen lekker weinig, want dat is ons niet gevraagd. Of wat ook een bekende truc was: we schrijven alleen op (zonder commentaar) wat Dexia heeft gesteld. Zo lijkt het net een echt deskundigenrapport. Miscchien dat men zich inmiddels is gaan schamen en het daarom van de site heeft gehaald!!.

Gesloten