ABP nabestaandenpensioen

Discussieer hier over pensioenregelingen, levensloopregelingen en aanverwante zaken.
joep873
Berichten: 373
Lid geworden op: 14 mei 2010 19:11

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door joep873 »

WalterH schreef:
10 apr 2021 13:17
Blijf het vreemd vinden dat ik niet zelf kan bepalen welke partner mijn nabestaanden pensioen gaat ontvangen.
Dat heb je wel degelijk zelf bepaald, namelijk op het moment dat het pensioen werd opgebouwd. Echtscheidingsconvenant was een gelegenheid geweest om de beslissing nog te wijzigen.

kweenie
Berichten: 15666
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door kweenie »

WalterH schreef:
10 apr 2021 13:17
Blijf het vreemd vinden dat ik niet zelf kan bepalen welke partner mijn nabestaanden pensioen gaat ontvangen.
Het zou juist vreemd zijn als je jaren na de scheiding, en in tegenspraak met de afspraken van toen, alsnog het recht op nabestaandenpensioen van je ex zou kunnen afpakken.

nicomer
Berichten: 3
Lid geworden op: 11 apr 2021 13:29

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door nicomer »

Mijn situatie is deels vergelijkbaar met Walter maar zeker zo onlogisch en onrechtvaardig.
Ik ben gescheiden in 2005 en heb sinds kort daarna een nieuwe vaste relatie met een iets jongere partner M.
Mijn ex-partner L heeft zelf geen pensioen opgebouwd.
De wettelijke verdeling van mijn pensioen is globaal 40% voor L en 60% voor mij (en mijn nieuwe partner)
Ik heb hier geen probleem mee, omdat L niet werkte en ook jaren de huishouding en de kinderen heeft verzorgd. Zij houdt dat deel tot haar overlijden, waarna het alsnog aan mij toekomt.
In januari van het jaar dat ik pensioengerechtigd werd, zijn M en ik gaan samenwonen, hebben een samenlevingscontract en is zij ingeschreven bij ABP als mijn pensioenpartner. Ik heb vervolgens bij ABP een opgave gevraagd van de nabestaandenpensioenen van L en M. Ik was in de veronderstelling dat die verdeling ongeveer gelijk zou zijn als de pensioendeling (40/60%)
Dit bleek echter totaal anders met een verwijzing naar de pensioenwet art 57.
Voor mijn ex L deden zij uit privacyoverweging geen opgave. (het is wel mijn betaalde pensioen!) Ik schat 60%
Voor mijn partner M kwam een klein bedrag uit de bus zijnde ca 4,5% van mijn totaal pensioenbedrag.
Mocht mijn ex-partner L eerder overlijden dan ik, werd het bedrag voor M bepaald op ca 65% van het pensioenbedrag.
In deze verdeling is alle rechtvaardigheid verdwenen! Ik wist ten tijde van mijn scheiding en de opstelling van het convenant niets van.
Bij mijn onverhoopt overlijden, krijgt mijn ex een inkomensstijging van 50 % en mijn huidige partner vrijwel niets meer.
Dit kan nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest.
Navraag bij een rechtskundig adviseur, bevestigd deze gang van zaken wel.
Ongetwijfeld zijn er zeer veel lotgenoten in deze situatie.
Bestaan er ergens jurisprudenties of uitspraken over deze oneerlijke situatie?
Wie o wie weet iets meer?

kweenie
Berichten: 15666
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door kweenie »

nicomer schreef:
11 apr 2021 14:23
Ik wist ten tijde van mijn scheiding en de opstelling van het convenant niets van.
Dat is dan iets wat je wellicht degene die de echtscheiding heeft begeleid zou kunnen verwijten. Want het is gewoon de standaard wettelijke verdeling waar de wetgever bewust voor heeft gekozen: bij scheiding gaat het totale opgebouwde nabestaandenpensioen naar de ex plus de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Jullie hadden bij de scheiding hier vanaf kunnen wijken, maar dat had je dan wel op dat moment moeten regelen. Degene die de echtscheiding heeft begeleid zou je daar op hebben kunnen/moeten wijzen.
Dit kan nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest.
Jawel, dit is een zeer bewuste keuze.
Bestaan er ergens jurisprudenties of uitspraken over deze oneerlijke situatie?
Ja, er is genoeg literatuur over de pensioenen bij echtscheiding. Maar niet in jouw voordeel.

Lady1234
Berichten: 17197
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Er is natuurlijk ook niets oneerlijks aan. En ook is het nog wederzijds.

nicomer
Berichten: 3
Lid geworden op: 11 apr 2021 13:29

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door nicomer »

Natuurlijk heeft Kweenie gelijk met zijn reacties, maar achteraf kun je niets meer rechttrekken.
Jammer van de vervelende reactie van Lady.
Ik zie het nabestaandenpensioen als een verzekering tegen het wegvallen van inkomen voor de pensioenpartner. Het dient dan ook gekoppeld te zijn het het uit te keren pensioenbedrag.
Als de wetgever bij een scheiding een deel van het opgebouwde pensioen definitief aan de degene die dan pensioenpartner is toewijst, is het volgens mij eerlijk en logisch dat de bijbehorende inkomensverzekering (nabestaandenpensioen) hieraan gekoppeld wordt en niet het gehele opgebouwde nabestaandenpensioen.
Hierdoor kan de gescheiden partner een nieuwe relatie aangaan met met ingebouwde verzekering over het resterende pensioeninkomen.
In mijn omschreven geval, gaat, na mijn overlijden, mijn ex-partner er duidelijk op vooruit, terwijl mijn nieuwe, huidige partner een grote inkomensterugval zal krijgen.
En dat blijf ik niet eerlijk vinden en zie de logica hier niet van in.

Lady1234
Berichten: 17197
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Over welke vervelende reactie van mij heeft u het dan? Pensioenrechten zijn wederzijds.

WalterH
Berichten: 6
Lid geworden op: 03 apr 2021 16:25

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door WalterH »

Dank voor jullie reacties.
Ik kan me niet voorstellen dat de regelgeving deze wijze van verdeling voor ogen heeft gehad.
Zoals Nicomer ook aangeeft heeft dit bij hem toch wel een zeer onrechtvaardig resultaat tot gevolg. Bij mij idem.
Het bijzonder nabestaandenpensioen gaat verder dan het gewone pensioen en de verevening ervan bij scheiding. Die overigens bij mij niet van toepassing was. Vandaar dat het niet wederzijds is in mijn geval en ook niet bij Nicomer als ik het goed lees.
Ik blijf het een vreemde en onrechtvaardige zaak vinden en zoek verder.....

Lady1234
Berichten: 17197
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Nicomer stelt dat zijn ex er bij zijn overlijden op vooruitgaat, maar dat is mijns inziens onjuist. Ex heeft nu recht op een deel van het oudedagspensioen, omdat hij al met pensioen is, en na zijn overlijden, en als zij dan nog niet de pensioenleeftijd heeft, het bijzonder nabestaanden pensioen. Niet en en.

Aan trouwen zitten financiële verplichtingen en aan scheiden wellicht nog meer. Wordt vaak niet over nagedacht.

kweenie
Berichten: 15666
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door kweenie »

Lady1234 schreef:
26 apr 2021 18:00
Nicomer stelt dat zijn ex er bij zijn overlijden op vooruitgaat, maar dat is mijns inziens onjuist. Ex heeft nu recht op een deel van het oudedagspensioen, omdat hij al met pensioen is, en na zijn overlijden, en als zij dan nog niet de pensioenleeftijd heeft, het bijzonder nabestaanden pensioen. Niet en en.
Maar dat bijzonder nabestaandenpensioen is dus vaak een stuk hoger dan het verevend ouderdomspensioen. Het bijzonder nabestaandenpensioen is/was vaak 70% van het tot de scheiding opgebouwde ouderdomspensioen, terwijl het verevend ouderdomspensioen de helft van het ouderdomspensioen is of minder. Bij het overlijden krijgt de ex dus niet meer het verevend pensioen van 50% van het totale ouderdomspensioen, maar een nabestaandenpensioen van 70% van het totale ouderdomspensioen.

Een ex partner heeft dus vaak veel voordeel bij overlijden. Tenminste, zolang er niet de situatie van alimentatie was, natuurlijk.

kweenie
Berichten: 15666
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door kweenie »

WalterH schreef:
26 apr 2021 17:42
Dank voor jullie reacties.
Ik kan me niet voorstellen dat de regelgeving deze wijze van verdeling voor ogen heeft gehad.
Zoals Nicomer ook aangeeft heeft dit bij hem toch wel een zeer onrechtvaardig resultaat tot gevolg.
Dat valt maar mijn mening wel mee. Zit ook een bewuste redenatie achter. Zonder verdere afspraken maakt 'alles' uit het huwelijk deel uit van de gemeenschap, tenzij het zaken zijn die je expliciet voor een van beide partners hebt. Het ouderdomspensioen is bedoeld voor de gezamenlijke huishouding, maar het partnerpensioen is iets wat je expliciet voor de partner 'regelt'. Dan is het niet onlogisch dat dit ook bij een scheiding met die partner mee gaat. Ook wat je vóór het huwelijk voor een mogelijke toekomstige partner regelt, is 'bedoeld' voor een toekomstige partner. En niet voor de deelnemer zelf. En gaat na eens scheiding met die partner mee. Dat geldt dan dus ook voor mogelijke toekomstige extra aanspraken op partnerpensioen die voor die tijd zijn opgebouwd.

nicomer
Berichten: 3
Lid geworden op: 11 apr 2021 13:29

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door nicomer »

Lady1234 schreef:
26 apr 2021 18:00
Nicomer stelt dat zijn ex er bij zijn overlijden op vooruitgaat, maar dat is mijns inziens onjuist. Ex heeft nu recht op een deel van het oudedagspensioen, omdat hij al met pensioen is, en na zijn overlijden, en als zij dan nog niet de pensioenleeftijd heeft, het bijzonder nabestaanden pensioen. Niet en en.

Aan trouwen zitten financiële verplichtingen en aan scheiden wellicht nog meer. Wordt vaak niet over nagedacht.
Mijn ex-partner en ik zijn even oud en in dezelfde maand AOW en Pensioengerechtigd geweest. De alimentatiebetalingen stopten toen en het haar toekomende pensioendeel (ca 40%) en de AOW kwamen daarvoor in de plaats.
Kern van mijn betoog is dat ik het nabestaandenpensioen zie als een verzekering tegen een inkomensdaling bij overlijden van de pensioengerechtigde.
Het mij gebleven deel van ca 60%, deel ik met mijn huidige partner en ik vind het na mijn overlijden eerlijk en logisch dat het (verzekerde) nabestaandenpensioen op gelijke wijze wordt verdeeld.
Dus geen en en.
Rekenvoorbeeld:
Mijn totaalpensioen is E 30.000,-
Mijn ex krijgt hiervan 40 % is dus ca E 12.000,-
Ik en mijn nieuwe partner krijgen de rest is E 18.000,-
Het totale nabestaandenpensioen is ca. E 17.200,-
Als ik als eerste overlijd, krijgt mijn huidige partner van ABP een nabestaandenpensioen van E 1200,-
Mijn ex daarentegen krijgt dan levenslang een pensioen van ca. 16.000,-
Conclusie: mijn ex gaat er dan wel degelijk op vooruit en mijn huidige partner kan de huur niet meer betalen en kan naar de voedselbank.
Eerlijk? Nee dus.

WalterH
Berichten: 6
Lid geworden op: 03 apr 2021 16:25

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door WalterH »

Heel duidelijk voorbeeld van Nicomer. Bij mij is het precies hetzelfde. Mijn ex krijgt bij mijn overlijden 30.000 euro per jaar en mijn huidige partner niks 0.0 euro. Dit kan toch nooit zo de bedoeling zijn geweest. Ik blijf het vreemd vinden dat daar achteraf niets meer aan te repareren valt omdat ik bij de beeindiging van mijn samenlevingscontract (geen huwelijk en dus geen verevening!) vergeten ben dat te regelen. Mijn ex doet nu geen afstand van haar rechten en dat is wel erg zuur.
Kweenie redeneert wel erg kort door de bocht vind ik.

Lady1234
Berichten: 17197
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Maar u bent bij het aangaan van dat samenlevingscontract blijkbaar wel verbintenissen aangegaan. En bij het opheffen van dat contract is daar blijkbaar geen aandacht aan geschonken.

Ex zal wel gek zijn om afstand te doen van haar rechten.

angel1978
Berichten: 8495
Lid geworden op: 30 aug 2005 11:08

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door angel1978 »

WalterH schreef:
06 mei 2021 10:31
Heel duidelijk voorbeeld van Nicomer. Bij mij is het precies hetzelfde. Mijn ex krijgt bij mijn overlijden 30.000 euro per jaar en mijn huidige partner niks 0.0 euro. Dit kan toch nooit zo de bedoeling zijn geweest. Ik blijf het vreemd vinden dat daar achteraf niets meer aan te repareren valt omdat ik bij de beeindiging van mijn samenlevingscontract (geen huwelijk en dus geen verevening!) vergeten ben dat te regelen. Mijn ex doet nu geen afstand van haar rechten en dat is wel erg zuur.
Kweenie redeneert wel erg kort door de bocht vind ik.
Het zou veel gekker zijn dat je geld waar je ex recht op heeft zonder toestemming bij je ex kan weghalen. Had je het maar moeten regelen.

kweenie
Berichten: 15666
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP nabestaandenpensioen

Ongelezen bericht door kweenie »

nicomer schreef:
04 mei 2021 13:02
Kern van mijn betoog is dat ik het nabestaandenpensioen zie als een verzekering tegen een inkomensdaling bij overlijden van de pensioengerechtigde.
Het mij gebleven deel van ca 60%, deel ik met mijn huidige partner en ik vind het na mijn overlijden eerlijk en logisch dat het (verzekerde) nabestaandenpensioen op gelijke wijze wordt verdeeld.
Goed verwoord. Jij vindt dat. En je had dit bij je scheiding ook zo kunnen afspreken. Maar dat jij iets vindt, betekent nog niet dat iedereen dat vindt of dat dit vanuit de wetgever als de standaard zo zou moeten gelden.
Eerlijk? Nee dus.
Dus je vindt het niet eerlijk dat je jaren na dato niet eenzijdig bepaalde afspraken kunt terugdraaien of in jouw voordeel bijstellen en je ex een poot uitdraaien? Tsja...

Plaats reactie