ABP schaft ANW-compensatie af

Discussieer hier over pensioenregelingen, levensloopregelingen en aanverwante zaken.
Theo-B
Berichten: 37
Lid geworden op: 30 okt 2017 15:22

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Theo-B »

Dit wil ik nog even kwijt. Onvoorstelbaar dat mensen, die het al moeilijk genoeg hebben en heel andere zorgen aan hun hoofd hebben, op deze manier in de steek worden gelaten.

annemirelle
Berichten: 1
Lid geworden op: 17 nov 2017 13:54

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door annemirelle »

Een mogelijkheid om je nabestaandenpensioen te verhogen is (vanaf 60 jaar) je pensioen te laten ingaan en vervolgens het nabestaandenpensioen
op te hogen.

johanmulder
Berichten: 199
Lid geworden op: 25 feb 2004 16:38

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door johanmulder »

Hieronder de reactie van ABP op de vraag naar de betaalde premie die op risico basis betaald is. Kweenie had mij op dit antwoord al aardig voorbereid. Ook ABP vergelijkt de Anw compensatie hardnekkig met een gewone verzekering . Een niet onbelangrijk " detail" wordt hierbij vergeten. Namelijk dat je als verzekeraar, als de klant zijn premie netjes betaalt, de verzekering niet zo maar op kan zeggen. In dat aspect is ABP geen verzekeraar en blijf je als klant altijd overgeleverd aan hen en de sociale partners. Of deze laatste de belangen van hen die ze vertegenwoordigen goed in het oog hebben is wel zeer de vraag.
Johan Mulder.

Geachte heer Mulder,
Naar aanleiding van uw mail van 3 en 7 november wil ik graag aangeven dat de premie voor de ANW-compensatie een risicopremie is. Dat betekent dat de premie 2017 wordt betaald voor de dekking in 2017.

Indien een deelnemer in 2017 overlijdt worden alle toekomstige lasten betaald van alle ontvangen premie in 2017 (dus van alle deelnemers die premie hebben betaald). Als het risico zich in 2017 niet voordoet (m.a.w. een deelnemer overlijdt niet) dan wordt de betreffende premie dus gebruikt voor de overlijdensgevallen in 2017. Dit is vergelijkbaar met een brandverzekering waarbij je premie betaalt voor het geval in dat jaar je huis afbrandt. Volgend jaar betaal je opnieuw premie voor het geval in dat jaar je huis afbrandt enzovoort. De premie die in het verleden is betaald, was ter dekking in het verleden en wordt dus niet belegd of gespaard voor jezelf (maar gebruikt voor degenen die overlijden in de betreffende jaren).

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

mevrouw drs. N.J.M. Beuken
algemeen directeur ABP

kweenie
Berichten: 15626
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door kweenie »

Een niet onbelangrijk " detail" wordt hierbij vergeten. Namelijk dat je als verzekeraar, als de klant zijn premie netjes betaalt, de verzekering niet zo maar op kan zeggen.
Waarom zou een verzekeraar bij een verzekering zonder waardeopbouw niet mogen stoppen met het aanbieden van die verzekering?

Diver1955
Berichten: 1
Lid geworden op: 19 nov 2017 07:53

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Diver1955 »

Ik ben het helemaal eens met Sammyboy.
Mijn vrouw heeft een IVA uitkering dus geen werkgever meer. Bij haar overlijden ga ik er ook honderden euro's op achteruit.
Wat schrijnend is dat tegenwoordig door dit pensioenfonds maar ook door de overheid steeds lopende contracten eenzijdig worden gewijzigd. Zonder de lopende contracten te respecteren. Iets waarvoor altijd premie is betaald, waarop je moet kunnen rekenen, wordt van de een op de andere dag afgeschaft of gewijzigd. Dit is inderdaad asociaal, inmoreel en pure diefstal.
Als je als consument een contract wil veranderen kost dit vaak veel geld (bijv. wijz.. Hypotheekrente of woekerpolis maar ook de verhoging van de pensioenleeftijd), maar het ABP en ook de overheid doen dit aan de lopende band zonder blikken of blozen.
Wie kan je nog vertrouwen en wat is een contract/ afspraak nog waard?

johanmulder
Berichten: 199
Lid geworden op: 25 feb 2004 16:38

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door johanmulder »

Ik dacht dat het wel gebruikelijk was om ook bij een verzekering op risico basis een eind datum af te spreken en contractueel vast te leggen. Een verzekeraar kan dus niet zomaar voor einddatum de verzekering opzeggen. Dat is wat ik wilde zeggen. Echter bij het ABP werd geen einddatum afgesproken omdat het alweer geen echte verzekeraar is. In het nazien had het ABP de deelnemers de keus kunnen laten. Niet deelnemen en dus ook geen premie betalen, of wel deelnemen met het risico dat de dekking elk moment de nek om kan worden gedraaid. Het ABP is in deze gewoon geen vlees en geen vis en dat leidt nu juist in dit geval tot grote frustratie bij mensen.
Johan Mulder.

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Deze laatste zin in het antwoord, dat ik van het ABP kreeg , is de reden dat wij ons in de steek gelaten voelen:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daarbij wil ik benadrukken dat sociale partners momenteel nog in gesprek zijn om de mogelijkheden om een compensatie hiervoor via een verzekering te verkennen. ABP zal de ontwikkelingen op dit dossier nauwlettend volgen en u informeren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een pensioenfonds en de vakbonden hadden de morele en sociale plicht om, tegelijk met de afspraak om de ANW compensatie te laten vervallen, een goed vangnet te regelen voor de zieken onder ons. Voorlopig hoor en zie ik niets van een vangnetregeling en ik vermoed dat men ons gewoon aan het lijntje houdt. Mocht de regeling er niet komen dan zeg ik hardop dat de vakbonden, ABP en werkgevers op dit punt inderdaad gewoon over lijken gaan.

S.

Theo-B
Berichten: 37
Lid geworden op: 30 okt 2017 15:22

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Theo-B »

Ook ik heb het gevoel dat we aan het lijntje worden gehouden. Totdat de eerste schrijdende situaties in 2018 zich gaan voordoen, denk ik, blijft deze problematiek op de achtergrond, maar dan is "het kalf al verdronken". Het lijkt alsof we niet verder komen. RADAR zou tenminste hier een uitzending aan moeten wijden.

Nijogeth
Berichten: 5698
Lid geworden op: 28 apr 2017 19:51

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Nijogeth »

Als ze er mee stoppen, dan moeten ze dat ook gewoon per direct doen en geen uitzonderingen maken. Iedereen heeft met hetzelfde te maken, niet alleen de mensen die al ziek zijn, maar ook mensen die nog ziek worden. Beiden kunnen er dan geen aanspraak meer op maken.

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Beste Nijogeth,

dat ben ik niet met je eens. Mensen die nog niet ziek zijn kunnen zich verzekeren tegen het ANW gat. Het zou redelijk zijn die mogelijkheid ook voor zieke mensen te bieden en dan wel alleen aansluitend aan het afschaffen van de ANW compensatie op 1 januari aanstaande. Mensen die over twee jaar ziek worden en zich bewust niet bijverzekerd hebben vallen dan m.i. terecht buiten de boot, ze hebben immers de kans gehad zich bij te verzekeren.

groet S.

Theo-B
Berichten: 37
Lid geworden op: 30 okt 2017 15:22

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Theo-B »

Ik heb een antwoord gekregen op mijn brief van 10 november aan het ABP inzake de afschaffing van de ANW-compensatie, waarin medegedeeld wordt dat voor een juiste beantwoording het ABP meer tijd nodig heeft. Daarom heeft men de antwoordtermijn met 4 weken verlengd. Uiterlijk 28 december wordt een definitieve reactie gestuurd.
N.B. 3 dagen later wordt de ANW=compensatie afgeschaft!

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Hallo Theo,

ik kreeg ook een brief met de mededeling dat ze in mijn geval tot 27 December de tijd gaan nemen om te antwoorden. Tja zo worden we aan het lijntje gehouden en de tijd verstrijkt. Mijn aanvraag bij Loyalis is in behandeling en ze gaan nu medische gegevens opvragen. Op het antwoord wacht ik met belangstelling.

groet S.

kweenie
Berichten: 15626
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door kweenie »

Ik kan nu al wel voorspellen wat er in zal komen te staan. Namelijk dat dit door de sociale partners zo is afgesproken en dat het ABP maar heeft uit te voeren wat werkgevers en werknemers onderling afspreken. Misschien dat over een maand de werkgevers en werknemers een regeling hebben afgesproken, waarover het ABP je kan gaan informeren, maar ik zou er niet op rekenen.

Rob12
Berichten: 2
Lid geworden op: 30 nov 2017 21:52

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Rob12 »

Onder deze link lijkt er toch iets van een mogelijke oplossing geboden te worden door het ABP:

http://www.unienfto.nl/news/151/2017/11/27

Hier staat o.a. de volgende tekst:

Medio december 2017 informeert het ABP alle deelnemers over het vervallen van de ANW-compensatie en de gevolgen daarvan. In die brief zal het volgende worden opgenomen:

ABP-deelnemers die nu ziek zijn en die vanwege hun ziekte niet een anw-hiaatverzekering of een individuele levensverzekering kunnen aanschaffen bij een verzekeraar, kunnen zich melden bij het ABP. Deze deelnemers kunnen zich melden tót 1 februari 2018. Zij blijven na tijdige aanmelding en na acceptatie van hun situatie door ABP, vallen onder de werking van de in 2017 bestaande ANW-compensatieregeling.

Wij adviseren om met aanmelding niet te wachten tot na de ABP-brief, maar dat reeds nu te doen.

Tot zover het bericht op deze site.

johanmulder
Berichten: 199
Lid geworden op: 25 feb 2004 16:38

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door johanmulder »

Mijn aanvraag voor verzekering van 3 jaar overlijdensrisico ligt ook bij Loyalis. Zal het forum op de hoogte stellen van de beslissing van deze dochter van ABP.
Johan Mulder.

Rob12
Berichten: 2
Lid geworden op: 30 nov 2017 21:52

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Rob12 »

Inmiddels is de brief van het ABP waar ik eerder over sprak beschikbaar bij MijnABP onder de rubriek Contactmomenten. De brief is gedateerd op 18 december, maar nu al digitaal beschikbaar. Voorwaarde om alsnog vanaf 2018 in aanmerking te komen voor ANW compensatie is dat er nu sprake is van ongeneeslijk ziek zijn. Dan kan er bij het ABP een formulier worden aangevraagd.

Dit is de volledige tekst van de brief:

Onderwerp: Belangrijke wijziging in uw pensioenregeling

De pensioenregeling van ABP wordt in 2018 op een aantal punten aangepast. De regeling wordt daardoor eenvoudiger. Een van de wijzigingen gaat over de Anw-compensatie. Na 31 januari 2018 komt uw partner niet meer in aanmerking voor Anw-compensatie. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de financiële situatie van uw partner als u overlijdt. Met deze brief willen we u daarover informeren. U kunt zelf iets regelen als u dat nodig vindt.

Wat is Anw-compensatie?
Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties nu nog aan. We noemen dat Anw-compensatie.

De Anw-compensatie vervalt in 2018
In 2018 vervalt de Anw-compensatie. Bij overlijden na 31 januari 2018 komt uw partner niet meer in aanmerking voor Anw-compensatie van ABP.

Wat kunt u zelf regelen voor uw partner?
Als het nodig is, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenverzekering. Bij ABP zijn hier geen mogelijkheden voor. Of een aanvullende verzekering nodig is, bepaalt u zelf. Dat is afhankelijk van de financiële situatie van uw partner. Welke inkomsten heeft uw partner en wat heeft uw partner nodig als u overlijdt?

Kijk op uw pensioenoverzicht
Op uw pensioenoverzicht kunt u zien wat uw nabestaanden van ABP krijgen als u overlijdt. Of uw partner in aanmerking komt voor een Anw-uitkering van de overheid, ziet u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Uitzondering als u ongeneeslijk ziek bent
Bent u nu ongeneeslijk ziek en kunt u zich daardoor niet verzekeren vóór 1 februari 2018? In dat geval
geldt een uitzondering en blijft het recht op Anw-compensatie voor uw partner bestaan. Denkt u dat deze situatie op u van toepassing is, neem dan contact met ons op. We sturen u dan een beoordelingsformulier. Aan de hand van dit formulier stellen we vast of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anwcompensatie.

Heeft u vragen?
Op abp.nl/wijzigingen2018 vindt u meer informatie. Heeft u nog andere vragen, dan kunt u onze klantenservice bellen via telefoonnummer 045 579 60 70 of mailen. Kijk daarvoor op abp.nl/contact. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur en helpen u graag.

Met vriendelijke groet, namens ABP,

Corien Wortmann-Kool
Voorzitter bestuur ABP

Theo-B
Berichten: 37
Lid geworden op: 30 okt 2017 15:22

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Theo-B »

Is dat nou een vangnet?? Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die al het moeilijk genoeg hebben, belasten met het invullen van een beoordelingsformulier! En wat nou voor de mensen met een ziekteverleden die zich NIET of alleen tegen een torenhoge premie een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten? Is daar een regeling voor? Ik word er treurig van.
Theo

Theo-B
Berichten: 37
Lid geworden op: 30 okt 2017 15:22

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Theo-B »

Trouwens nog vergeten. Je partner krijgt na jouw overlijden te horen of je wel of niet in aanmerking komt voor de ANW-compensatie. Kortom nog meer onzekerheid.
Theo

johanmulder
Berichten: 199
Lid geworden op: 25 feb 2004 16:38

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door johanmulder »

Zoals ik het zie blijft de regeling sowieso dus bestaan voor terminaal zieke ABP deelnemers. De criteria voor een ongeneeslijke ziekte daar ben ik nog wel benieuwd naar. Ik heb het formulier al telefonisch aangevraagd en het zal me worden toe gestuurd. Als het criterium is dat je vanwege je (on)gezondheidstoestand niet meer te verzekeren moet zijn dan voldoe ik wel aan het criterium. Heb net de brief ontvangen van de medisch adviseur van Loyalis dat hij hen gaat adviseren de verzekering te weigeren vanwege mijn cardiale klachten. Uiteraard gaat de beoordeling voor de ANW compensatie achteraf, na het overlijden van de deelnemer. Dat is natuurlijk nooit anders geweest.Ik neem wel aan dat tijdens mijn leven het formulier dat ik ga invullen beoordeeld wordt en ik uitsluitsel krijg over de vraag of de compensatie in de oude vorm voor mij blijft bestaan of niet. Zo ja dan volgt nog wel voor de nabestaanden de procedure zoals die altijd al gevolgd moest worden op basis van inkomens gegevens en de informatie van het SVB. Daar zal niets aan veranderen.Ik heb wel nog een extra maand de tijd omdat de compensatie nu dus pas per 1 februari wordt afgeschaft als ik het goed heb gelezen.
Johan Mulder.

kweenie
Berichten: 15626
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door kweenie »

Lijkt mij een nette oplossing van ABP.

Plaats reactie