ABP schaft ANW-compensatie af

Discussieer hier over pensioenregelingen, levensloopregelingen en aanverwante zaken.
sociaaladvies
Berichten: 1
Lid geworden op: 03 jan 2018 10:05

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sociaaladvies »

Ik ontving op 27 december jl. bericht van het ABP, mijn pensioenverzekeraar (fonds) dat mijn partner m.i.v. februari 2018 geen recht meer zal hebben op Anw compensatie. Ik ben 66 jaar en mijn eerste reactie is: jaren betaald voor pensioen en nu compensatie afschaffen??? Ik noem dit diefstal! Is er iemand die ook overweegt om aangifte te doen van diefstal?

Nijogeth
Berichten: 5654
Lid geworden op: 28 apr 2017 19:51

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Nijogeth »

Maar het is geen diefstal. Het is juist beter voor de meeste mensen, omdat er meer partnerpensioen voor in de plaats komt.

De ANW-regeling is een verzekering en hier houdt men mee op en het ingelegde geld hiervoor gaat naar een verhoogd partnerpensioen. Als uw inboedelverzekering stopt, dan kunt u ook niet claimen dat u jaren betaald heeft.

tpdejong
Berichten: 1
Lid geworden op: 03 jan 2018 15:21

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door tpdejong »

Gelukkig is er een wijziging voor alle mensen die hier ook hebben gereageerd. https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nie ... -2018.aspx en gaat de regeling voor ongeneeslijk zieke mensen in ieder geval gewoon door.

Maar voor veel mensen blijft het dus niet mogelijk als je al iets hebt om je individueel te verzekeren. En dat is bizar als zo'n regeling wordt afgeschaft.

Oldy
Berichten: 64
Lid geworden op: 12 feb 2010 17:02

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Oldy »

@xenograaf

Ik heb een identieke brief uit 2011 toen ik op 65-jarige leeftijd met pensioen ging.
"Wat wordt het inkomen van mijn echtgenote als ik overlijd vóór ze zelf aow krijgt?"
Complete opgave van nabestaandenpensioen met ruim € 8000,- compensatie.
Er was zelfs een complete bruto-netto berekening bij.
Volgens het abp (telefonisch) niets meer waard.
Ik onderzoek de mogelijkheden voor een juridische procedure (proefproces).

Inmiddels is ook wel duidelijk dat dit schandaal voor de media absoluut niet interessant is.

Oldy
Berichten: 64
Lid geworden op: 12 feb 2010 17:02

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Oldy »

@Nijogeth

Jongeren kunnen inderdaad een beter partnerpensioen opbouwen.
Dat geldt niet voor deelnemers waarvoor de opbouw al is afgerond. Voor deze gepensioneerden met een nog niet aow-gerechtigde partner staat een laag partnerpensioen omdat de opbouw vele jaren slechts 50% van het ouderdomspensioen was. Nu dat verhoogd wordt naar 70% betekent dat niet dat die reeds vastgestelde (maar nog niet uit te keren) laagopgebouwde partnerpensioenen opnieuw herberekend worden naar 70% van het ouderdomspensioen dat inmiddels aan de partner wordt uitgekeerd.
Hoewel dat in het verlengde van deze hele herschikking eigenlijk wél zou moeten.
Er worden van deelnemers met een jongere partner die bijna of inmiddels met pensioen zijn simpelweg schriftelijk toegezegde pensioen bestanddelen gestolen.

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

Ik zou graag zien dat er eens een jurist naar de kwestie kijkt.

Volgens mij wordt er ook gezondigd tegen de RICHTLIJN 2003/41/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.
Artikel 14 geeft aan:
Het is van belang ervoor te zorgen dat ouderen en gehandicapten niet het gevaar lopen in armoede te geraken en dat zij van een behoorlijke levensstandaard kunnen genieten. Een passende dekking van biometrische risico's in bedrijfspensioenregelingen is een belangrijk aspect van de bestrijding van armoede en onzekerheid bij ouderen. Bij de opzet van een pensioenregeling moeten werknemers en werkgevers of hun respectieve
vertegenwoordigers overwegen of het mogelijk is in de pensioenregeling voorzieningen op te nemen ter dekking van het hoge leeftijdsrisico en arbeidsongeschiktheid, alsmede uitkeringen aan nabestaanden die van de verzekeringnemer afhankelijk zijn.

Verder is het schuiven van voordelen van de ene groep deelnemers (de nabestaanden) in het ABP pensioenfonds naar andere groep(en) jongere werknemers in strijd met de pensioenwet. Dit gebeurt bij het afschaffen van de Anw compensatie wel degelijk. Nabestaanden worden vanaf 1 februari 2018 benadeeld, en de bezuiniging zorgt voor een pensioenpremieverlaging van 0,4% in 2018, deze verlaging komt ten goede aan de werkenden. Bovendien gaat het nabestaandenpensioen naar 70% (i.p.v 50%) dit geldt alleen voor de premieopbouw vanaf 1 februari 2018, de reeds gepensioneerden blijven dus op 50% nabestaandenpensioen. Kortom het zijn wederom de ouderen die de tol betalen, en dit keer zijn de nabestaanden de pineut. Vooral bij gepensioneerden met een jongere partner kan, bij overlijden de ABP deelnemer de schade oplopen tot zo'n 500 euro per maand netto.

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

P.S.
Biometrische risico's zijn risico's in verband met overlijden en/of arbeidsongeschiktheid en levensverwachting.

Sterkte gedupeerden.

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

In de memorie van toelichting bij de pensioenwet (https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... 413-3.html) staat o.a.

De rol van de overheid bij de pensioenen ligt in het waarborgen van de afspraken die sociale partners maken. Het advies van de Sociaal Economische Raad Nieuwe Pensioenwet (18 mei 2001) noemt drie vormen van overheidswaarborging:
"een daarvan is"
– Waarborgen voor individuele zekerheid. Dit zijn materiële voorschriften gericht op het beschermen van groepen deelnemers en individuen binnen die groepen. Hier kan gedacht worden aan gelijkebehandelingsvoorschriften voor voltijders en deeltijders, en voor mannen en vrouwen, maar ook aan het recht op waardeoverdracht en de gelijke behandeling van slapers met gepensioneerden.

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

@Nijogeth

Ik wil even aangeven dat er bij de Anw compensatie geen sprake is van een verzekering, maar een door het ABP in het leven geroepen regeling.
Er is geen sprake van een tussen de ABP deelnemer en het ABP getroffen overeenkomst, en er is dan volgens de wet geen sprake van een verzekering.
Het pensioenreglement 2017 van het ABP spreekt van een recht op compensatie, in Artikel 9.8 is dit beschreven als volgt:
1. De partner van een deelnemer of gepensioneerde met recht op partnerpensioen heeft recht op een compensatie als hij geen of niet langer recht heeft op een Anw-nabestaandenuitkering.
Voor dit recht werd/wordt er aan de deelnemers een premie in rekening gebracht, deze bedroeg in 2017 0,4 %. Met deze premie wordt een recht op compensatie opgebouwd van zo'n 2,5% van 75% van de ingevolge de artikelen 14, 17, eerste en tweede lid, 30 en 31, eerste lid van de Anw vastgestelde nabestaandenuitkering.

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

ABP Pensioenfonds komt in de uitzending van Radar op maandag 8 januari aanstaande uitleggen wat de coulanceregeling inhoudt voor mensen wiens ANW-compensatieregeling wordt afgeschaft.
Kijken dus !

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

Graag zou ik in de Radar uitzending van 8 januari a.s. te horen krijgen wat er verstaan wordt onder ernstig ziek.
Vallen hier ook hart- en vaatziektes onder en longziektes (zoals COPD), en hoe beoordeelt het ABP deelnemers die een tia hebben gehad ?

De beoordeling of Anw-compensatie door het ABP wordt uitgekeerd, vindt volgens het ABP pas plaats na overlijden.
Dit kan niet ! Dit moet bij zieke deelnemers nu gebeuren, je blijft anders jaren in onzekerheid over of er wel of niet uitgekeerd gaat worden.
Vooral bij ABP deelnemers met een jaren jongere partner kan het nadeel langdurig en ontzettend hoog oplopen als de compensatie wordt geweigerd bij een overlijden van de deelnemer.

balphen
Berichten: 1
Lid geworden op: 05 jan 2018 16:05

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door balphen »

In onze situatie gaat het inderdaad om een heel hoog bedrag: maximaal ruim € 10.000 per jaar. Mijn man is al 4 jaar met pensioen en ik ben 10 jaar jonger dan hij. Wij hopen van harte dat de afschaffing in elk geval niet op deze manier doorgaat. Extra wrang is dat de verhoging van het nabestaandenpensioen tot 70% alleen voor nieuwe gevallen geldt, terwijl onze ANW-compensatie wel geheel wordt afgeschaft.

Theo-B
Berichten: 37
Lid geworden op: 30 okt 2017 15:22

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Theo-B »

Waarom worden in de komende RADAR-uitzending de gedupeerden niet gehoord?

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

Pieter Omtzigt (CDA) heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën) en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over de “plotselinge” versobering van de nabestaandenpensioen.
zie: http://www.amweb.nl/pensioen/nieuws/201 ... -101108230

Martin van Rooijen (50-PLUS) heeft op 15 december j.l. ook al een aantal kamervragen gesteld, deze zijn nog niet behandeld.
zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... 18193.html

Goede zaak dat ook de politiek zich verzet tegen het onrecht dat toekomstige nabestaanden wordt aangedaan.

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Zoals bekend heb ook ik gewoon een vervangende verzekering bij Loyalis aangevraagd. Gezien mijn gezondheidsproblemen in het verre verleden zal die wel afgewezen worden. De medische gegevens zijn vorig jaar opgevraagd, maar uitsluitsel heb ik nog steeds niet. Wel kreeg ik deze week een brief waarin mij verteld wordt dat ik vóór 1 Februari aanstaande antwoord krijg. Die medische gegevens betreffen hart en vaatziekten, maar ik betwijfel of ze daar wijzer uit gaan worden. Die gegevens zijn namelijk ruimschoots ouder dan 20 jaar. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is na de problemen die ik gehad heb, sta ik op eigen initiatief niet onder controle van huisarts dan wel specialist. Dit omdat ik aanvankelijk herhaaldelijk na mijn eerste problemen verkeerde diagnoses heb gehad en naderhand van een bekende Professor na een volkomen overbodige hart katheterisatie het advies heb gekregen om vooral gezond verder te leven en als er geen klachten zijn het medische circuit te mijden.

Aanstaande maandag zal ik aandachtig naar het commentaar van het ABP luisteren, maar ik vrees dat ze zich in vaagheden gaan hullen. Zoals de vlag er nu bij hangt gaat na overlijden pas beoordeeld worden of de nabestaande in aanmerking komt voor de ANW compensatie. Dat zou voor de gemoedsrust van de betrokkenen naar voren gehaald moeten worden.

Groet Sammyboy.

Oldy
Berichten: 64
Lid geworden op: 12 feb 2010 17:02

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Oldy »

Waarom nodigt Radar het Tweede Kamer-lid Martin van Rooijen niet uit?
Die heeft in zijn schriftelijke vragen precies weergegeven waar de problemen gaan ontstaan.

Overigens nog steeds geen belangstelling van de media.
Camiel, Boef en de "Knop van Trump" zijn blijkbaar interessanter.

Theo-B
Berichten: 37
Lid geworden op: 30 okt 2017 15:22

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Theo-B »

Klopt Oldy, het lijkt wel of ABP, werkgevers (overheid) en vakbonden die deze aanpassing van het pensioenreglement geregeld hebben door RADAR worden gespaard en geen verantwoording hoeven af te leggen. Men heeft de compensatie keihard afgeschaft zonder een goed collectief alternatief aan de gedupeerden aan te bieden. Zij moeten het zelf maar uitzoeken.

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Vanmiddag kreeg ik uitsluitsel op mijn aanvraag bij Loyalis. Tot mijn verbazing word ik wel geaccepteerd, maar dan wel tegen een premie die 125% hoger is. Hoe zou het ABP daar mee omgaan als ik dat niet accepteer? De vraag heb ik er al gedeponeerd. Dit zou een interessante vraag zijn voor aanstaande maandag aan de ABP vertegenwoordiging.

Groet Sammyboy

snowy12
Berichten: 1
Lid geworden op: 24 dec 2017 00:31

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door snowy12 »

Is de reactie van Sammy B (te) heftig? In eerste instantie lijkt dat misschien zo. Ik ben ook erg geschrokken van de brief van het ABP. In mijn geval (ik ben 65 jaar, met vroegpensioen, mijn vrouw is 10 jaar jonger) heb je dan toch zitten rekenen wat haar uitkering bij eventueel overlijden zou zijn en of dit voldoende is. Dit verandert wel enorm na de aanpassing. Zelf verzekeren is dan een optie tegen een premie van ongeveer € 60 per maand, uitgaande dat je goed gezond bent. Sammy vindt dat dit eigenlijk diefstal is. Dat is het naar mijn mening wel degelijk. In een uitgaaf van het CMHF ( commentaar 14 mei 1998) dat ik zuinig bewaard heb, wordt geschreven dat er afgesproken is dat er een permanente ANW-hiaat-voorziening komt die de tijdelijke reparatie gaat vervangen. Tevens staat er dat de ANW-compensatie geld kost en dat betekent een extra premieverhoging. Voor de werkgever is sprake van kostenneutraliteit en de werkgever (dus u en ik) gaan 0,4% meer premie betalen. Tevens schrijft men dat de afgesproken voorziening een adequate regeling is die bijverzekeren voor het ANW-hiaat over het algemeen overbodig maakt. Dus: je betaald ergens premie voor maar krijgt bij het vervullen van de voorwaarden (i.c. overlijden) niets. Lijkt misschien diefstal? Niemand zou dit pikken van een verzekeringsmaatschappij. Het eerste wat ik ga doen is volgende week bellen met mijn bond (CNV). Daar willen ze je als gepensioneerde blijkbaar wel graag als lid houden maar doen in een zo belangrijk geval dus niets voor je. Een volgende stap zou zijn om mijn rechtsbijstandverzekering maar eens te benaderen. Kijken of die iets kunnen en willen doen. Zo niet, heb ik een probleem waarvoor ik nog geen oplossing weet.

Theo-B
Berichten: 37
Lid geworden op: 30 okt 2017 15:22

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Theo-B »

Ik hoop dat er heel wat kritische vragen worden gesteld, maar ik ben bang van niet.

Plaats reactie