ABP schaft ANW-compensatie af

Discussieer hier over pensioenregelingen, levensloopregelingen en aanverwante zaken.
sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Beste Johan,

daar valt niet eenvoudig antwoord op te geven. Het is afhankelijk van leeftijd verzekerde en leeftijd partner en het te verzekeren bedrag. Als ik gezond zou zijn geweest dan kon ik voor 37,14 euro per maand mijn partner verzekeren voor 500 euro per maand en dat 7 jaar lang. Helaas gaat die vlieger vanwege mijn gezondheid niet op en mag ik een opslag van ruim meer dan 100% betalen. Iedereen zal individueel de keuze moeten gaan maken. Verzekerden die voor de vangnetregeling in aanmerking willen komen zullen voor 1 Februari aanstaande een overlijdensrisicoverzekering moeten aanvragen. Een eventuele afwijzing die daaruit voortvloeit helpt voor de nabestaande om voor de vangnetregeling in aanmerking te komen. Let wel er is dan nog geen garantie op succes. Het ABP kennende kan een en ander zo maar weer wijzigen.
Wat de collectieve mogelijkheden betreft zit alles nog in een beginstadium. Er is absoluut nog niets geregeld en voor verzekerden zonder dienstverband, de zieke afgekeurden, gaat zo'n regeling er ook niet komen. Die worden afgeserveerd en mogen het feestelijk uitzoeken.
Met name met dit laatste zou een jurist mogelijk verder kunnen gaan.
Als bestuursvoorzitter zou ik me de ogen uit mijn kop geschaamd hebben gisteravond. De kwalificaties a-sociaal, immoreel en diefstal , waarmee ik dit topic gestart ben , onderschrijf ik nog steeds.
Het is duidelijk dat vakbonden onder één deken liggen met werkgevers en pensioenfondsen. Ik ben dan ook blij dat ik daar ooit maar heel kort lid van ben geweest. Die beste meneer van het FNV , die hier ook heeft gemeend te moeten reageren, is dan ook heel stil op dit moment. De vakbonden reken ik dit nog het zwaarste aan, die hadden dit moeten torpederen. Van het ABP mag je sowieso geen inlevingsvermogen en sociaal verantwoord beleid verwachten.

Groet S.

kospol
Berichten: 1
Lid geworden op: 09 jan 2018 16:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door kospol »

Net de uitzending bekeken over dit onderwerp. Jammer dat het hoofdzakelijk over de gebrekkige communicatie ging. Hopelijk dat ABP hier nu wel lering uit trekt, want een dergelijke uitglijder hebben ze ook in 2015 gemaakt toen kort voordat deze maatregel van kracht zou worden werd aangekondigd dat de toeslag op het partnerpensioen zou worden afgeschaft. Ook dit gebeurde in samenspraak met de sociale partners, maar deze maatregel is gelukkig alsnog teruggedraaid.
Van mevrouw Woortman kreeg ik de indruk dat het idee van het afschaffen van de ANW compensatieregeling een idee zou zijn van de sociale partners, maar een van haar argumenten was de complexiteit in de uitvoerbaarheid van de regeling, dit lijkt me toch meer een zaak voor het ABP zelf.
Verder zouden o.a. verbeteringen in het op te bouwen partnerpensioen het vervallen van de ANW compensatie moeten opvangen, maar waar niet op wordt ingegaan is dat inmiddels gepensioneerden met een jongere partner hier geen gebruik meer van maken. Bovendien heeft deze groep door een opslag in de pensioenpremie na het vervallen van de ANW volksverzekering tot aan de pensioendatum premie betaald voor de ANW compensatieregeling, waar ze, als ze de pech hebben na 1 februari of 1 maart ziek te worden, geen gebruik meer van kunnen maken. Wanneer mensen zich, op welke wijze dan ook, opnieuw verzekeren voor de ANW compensatie, hebben zij 2x premie betaald voor hetzelfde.

Erik N. Zovoort
Berichten: 4
Lid geworden op: 09 jan 2018 21:46

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Erik N. Zovoort »

De aanpak door Antoinette Hertsenberg van de afschaffing van de Anw-compensatie door het ABP in de uitzending van 8 januari vond ik zeer teleurstellend.
De kritiek op het ABP van haar en advocaat [Tekst verwijderd] beperkte zich tot hoe en het tijdstip waarop de afschaffing werd gecommuniceerd en de positie van de ongeneeslijk zieken. Maar ook veel andere gepensioneerden worden getroffen, [Tekst verwijderd] .

De huidige Algemene nabestaandenwet is niet, zoals gesuggereerd, de opvolger van de Algemene Weduwen- en Wezenwet van 1959, maar een uitgeklede versie van die opvolger. De aanzienlijke beperking van de oorspronkelijke Anw-uitkering leidde tot de invoering van de Anw- compensatie door het ABP. Wéér een greep uit de kas van het ABP omdat Anw-uitkeringen door de overheid uit de premie-inkomsten behoren te worden betaald.

De problemen met het ABP pensioen worden vooral veroorzaakt door:
1. Inbouw van AOW en Anw in het ouderdoms- en het nabestaandenpensioen, waardoor die uit 2 delen bestaan: een sociale uitkering van de SVB en een aanvullend pensioen van het ABP. Wie dachten dat zij, door het hun hele werkzame leven betalen voor de AOW en Anw van anderen, daar zelf een recht aan konden ontlenen, hebben het mis. Een sociale uitkering kan door de overheid altijd worden verminderd of zelfs afgeschaft. Bijvoorbeeld omdat die ‘onbetaalbaar’ zou zijn geworden.
2. Onttrekken in de jaren negentig door de kabinetten Lubbers, met instemming van de bonden van werknemers, van 15 miljard euro aan het ABP toekomend vermogen, bestemd voor de pensioenvoorziening van werknemers. Wie wil weten hoe dat ging, verwijs ik naar het artikel “Het ABP en het mysterie van de verdwenen miljarden” van H. Kemner, oud-voorzitter van de NVOG. Het is gemakkelijk te vinden op Internet. Door deze roof zagen de gepensioneerden een welvaartsvast pensioen waarvoor ze premie hebben betaald in rook opgaan en moesten zelfs een korting ondergaan.
3. De permanente overheidsbemoeienis met het ABP, ondanks de verzelfstandiging daarvan. Via wetgeving -denk aan de absurde eisen die worden gesteld aan de dekkingsgraad- maar ook via de sectorwerkgevers van de overheid.

De bestuursvoorzitter kwam gemakkelijk weg toen Antoinette zei dat niet het ABP maar de sociale partners, de Pensioenkamer verantwoordelijk zijn voor het besluit. Waarom die dan niet uitgenodigd?
Overigens betwijfel ik of het ABP niet mede verantwoordelijk is; het heeft er in ieder geval financieel belang bij. Dat de regeling veel te complex zou zijn geworden is een drogreden. Die kan dan toch vereenvoudigd worden in plaats van afgeschaft?

De bestuursvoorzitter belichtte de positieve kanten van het onderhandelingspakket: verhoging van het partnerpensioen en verbetering van het wezenpensioen. Er werd niet bij verteld dat de verhoging van het partnerpensioen niet geldt voor de al gepensioneerden. Ook niet dat door de afschaffing van de Anw-compensatie de verhoging dit jaar van de pensioenpremie voor de werkenden 0,4% lager kon uitvallen. De voordelen voor de nu nog werkenden worden dus behaald over de rug van de gepensioneerden.

De bestuursvoorzitter gaf de gepensioneerden opnieuw in overweging nog eens goed te kijken naar hun persoonlijke situatie met het oog op de wenselijkheid of noodzaak van een aanvullende verzekering. Dat had Wim Achterhof uit Haren al gedaan en met hem uiteraard vele anderen. Hij had daarom aan het ABP een opgave van zijn nabestaandenpensioen gevraagd en gekregen. Heeft hij toen de kleine lettertjes gelezen? Daar staat: “Deze inlichtingen worden onder alle voorbehoud verstrekt. Hierbij wordt in geen enkel opzicht vooruit gelopen op een te zijner tijd te nemen beslissing.” Boterzacht dus.

Antoinette constateerde aan het eind van het gesprek met de bestuursvoorzitter: “U gaat het niet veranderen”. En liet het daarbij. Wim zal zich dus alsnog voor een hoop geld moeten verzekeren voor iets waarvan hij –moreel bezien- terecht dacht dat hij er al voor verzekerd was. Het ABP heeft bij de sociale partners aangedrongen op een collectief contract met een commerciële verzekeringsmaatschappij. Als Wim ouder is dan 75, is het te hopen dat dit geen leeftijdsgrens zal bevatten. Nu wordt iemand die ouder is dan 75 jaar bij geen enkele verzekeringsmaatschappij geaccepteerd.

Op de herhaalde vraag van Antoinette hoeveel mensen zich aanvullend zullen moeten gaan verzekeren kwam geen antwoord.
Niet gevraagd werd hoeveel de afschaffing van de Anw-compensatie het ABP gaat opleveren. Maar op die vraag zou ook wel geen antwoord gekomen zijn. Te gecompliceerd.

De bestuursvoorzitter trok aan het eind van het gesprek het boetekleed aan. De wijze en het tijdstip van communiceren waren niet goed en het zal in de toekomst niet meer zo gebeuren. Wanneer hoorden we dat eerder? Twee jaar geleden, toen door het ABP even plotseling de afschaffing van de aanvulling van de, ook al door de overheid afgeschafte, AOW-partnertoeslag, werd aangekondigd.
Laatst gewijzigd door Radar op 10 jan 2018 10:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Persoonsgegevens noemen

Visite
Berichten: 18
Lid geworden op: 23 sep 2007 01:10

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Visite »

In 2005 kwam het ABP met een wijziging in het nabestaandenpensioen. Dit werd van 70% terug gebracht naar 50%. Als tegemoetkoming kwam de ANW-compensatie. En die wordt nu afgeschaft? Er schijnt voor degene met een middelloonregeling wel een compensatie te komen dmv hogere partnerpensioenen. Maar voor de overige niet. Dat siert het ABP zeker niet.

Het ABP is er om zijn clientèle te dienen, lees (aanstaande-)pensioengerechtigden. Het bestuur moet zich hier volledig aan committeren. Op zijn minst kunnen ze de actie uitstellen en een goed alternatief aanbieden.

Alternatieven zijn er vooralsnog niet voor chronisch zieken. Laat staan voor ongeneselijke zieken. Bied concrete oplossingen aan die mensen zekerheid geven en schuif niet iets af naar de toekomst. Het zijn immers je eigen cliënten waardoor je bestaat.

De politieke belangenverstrengeling met vakbonden, de Nederlandse Bank, Pensioenkamer enz is dermate dat er een spel gespeeld is wat niet past in hoe we met elkaar om horen te gaan.

Het siert TROS-Radar niet dat ze bovenstaande punten niet mee betrokken hebben in hun journalistieke speurtocht. Hopelijk kunnen ze dat nog binnen één week herstellen.
Laatst gewijzigd door Visite op 10 jan 2018 14:48, 1 keer totaal gewijzigd.

margaharrie
Berichten: 2
Lid geworden op: 27 jan 2011 08:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door margaharrie »

Bij deze wil ik het volgende melden ik zit bij een ander pensioenfonds en ben chronisch ziek en heb mij in 1997 proberen te verzekeren maar iedere verzekeraar wees mij af behalve de toen nog bestaande verzekeraar ( de stad Rotterdam) waar ik mij kon verzekeren maar de premie was zo hoog dat ik maar voor de helft kon betalen.
Ik betaal op dit moment voor een uitkering van 500€ per maand 172€ aan premie per maand.
Ik verzekerde mij tot mij echtgenote 65 jaar zou zijn.
Maar een paar jaar geleden kwam de regering op het idee dat mensen langer moeten doorwerken en mijn echtgenote pas op haar 67 ste jaar aow krijgt
maar die 2 jaar kan ik mij niet meer verzekeren .Daar wordt niets mee gedaan, ik heb zelfs de politieke partijen sp, en de pvda hierover gemaild en hierin
aan gehaald dat ze nog meer buitenlandse mensen binnen moeten halen zodat wij Nederlanders nog meer gepakt gaan worden maar dat mag je niet schrijven want dan ben je een racist terwijl dat niet het geval is.
Het komt er op neer dat ze in Den Haag wel goed voor zich zelf zorgen.
Sorry mensen ik moest dit van mij afschrijven wat dit zit mij al 20 jaar dwars.

Nijogeth
Berichten: 5698
Lid geworden op: 28 apr 2017 19:51

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Nijogeth »

@erik n zovoort. Je zegt het heel goed in dat stukje over Wim uit Haren. Wim dacht VERZEKERD te zijn. Nu houdt die verzekering echter gewoon op, dat gebeurt ooit.

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

Mevrouw Ollogren heeft de Kamervragen van de heer Van Rooijen beantwoord. Ze maakt zich er wel heel gemakkelijk vanaf, en vergeet de gedupeerde ouderen en gehandicapten volledig. Deze groep heeft niets meer aan de verruiming van de nabestaandenregelingen, omdat die alleen geldt voor nieuwe premieopbouw vanaf 2018 zie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten ... ij-het-abp

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

Deze site is ook interessant, eerder op dit forum vroegen we ons af wat de Nederlandse Bank met onze pensioenen te maken heeft.
Ook het toezicht op de pensioenen door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) worden belicht, zij moeten ook bewaken dat de Europese regels worden nageleefd. Volgens mijn bescheiden mening is het ABP daar flink tekort geschoten, en de AFM derhalve ook.
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/ ... s/toezicht

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

sammyboy schreef:Zo even heb ik een gesprek gehad met iemand van het ABP en daaruit is belangrijk nieuws naar voren gekomen, althans zeker voor mij en waarschijnlijk voor vele anderen hier ook.
Wat de ANW compensatie vangnetregeling betreft zal uw achtergebleven partner achteraf moeten kunnen aantonen dat de overledene zich niet kon verzekeren tegen het inkomensverlies. U zult een afwijzing van de verzekering moeten kunnen overleggen. Voor de mensen die zich tegen een torenhoge premie wel bij kunnen verzekeren is het helaas jammer. Zij komen niet in aanmerking voor de vangnetregeling. Toch heb ik ook nog wat goed nieuws gehoord.

Als U diensttijd heeft vóór 1996 en u komt niet in aanmerking voor de ANW compensatie dan wordt er een andere aanvulling wel uitgekeerd. Voor mijn partner is dat een substantieel bedrag. Het is minder dan de ANW kompenstatie maar het helpt wel. Eind deze week heb ik de berekening daarvan in de brievenbus liggen. LET OP DEZE AANVULLING VINDT U NIET IN UW PENSIOENOVERZICHT, MAAR HIJ IS ER WEL.

Groet S.
Zoals ik hierboven al schrijf is er wel een aanvulling voor deelnemers met diensttijd van voor 1-1-1996. Vandaag heb ik de berekening er van schriftelijk thuis gekregen. De voorwaarden zijn dat er geen recht op een ANW uitkering en geen recht op ANW compensatie is. Andere voorwaarden zijn er niet.
Voor mijn partner zou dit op jaarbasis een bruto bedrag van 6483 euro zijn. Veel minder dan de 11256,- euro bruto ANW compensatie maar het is wel beter dan niets.

Groet S.

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

Inderdaad goed nieuws Sammyboy, wanneer ben jij pensioen gaan opbouwen bij het ABP.
Ik ben benieuwd naar de berekening, heb je die zelf kunnen maken ?
Waar is dit beschreven, in het pensioenreglement van de ABP ?

Oldy
Berichten: 64
Lid geworden op: 12 feb 2010 17:02

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Oldy »

@Sammyboy

Hoe heet deze aanvulling. En geldt hij ook voor reeds gepensioneerden?
Ik heb diensttijd van 1966 tot eind 2009.

Oldy
Berichten: 64
Lid geworden op: 12 feb 2010 17:02

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Oldy »

@Pitje15

Is het ABP aangesloten bij de KIFID?

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

@Sammyboy

Artikel 13. Aanvulling partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen
1
De partner of bijzondere partner heeft recht op een aanvulling als hij geen recht heeft op een Anw-nabestaandenuitkering en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft.
2
De aanvulling bedraagt per dienstjaar 1,490355% van de franchise.
3
De partner of bijzondere partner heeft geen recht op deze aanvulling als hij recht heeft op een compensatie bij geen recht op Anw-nabestaandenuitkering als bedoeld in artikel 74a van het reglement, zoals dat luidde op 31 december 2005.

Wat bedoelen ze met per dienstjaar is dit het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd voor 1-1-1996 of het totale aantal pensioenopbouwjaren ?

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

@Oldy

Bij het zoeken binnen het KIFID register kom ik het ABP alleen als relatie tegen, ik denk niet dat je daar met een klacht tegen het ABP terecht kan.

francocampo
Berichten: 10
Lid geworden op: 08 jan 2018 01:40

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door francocampo »

Ik blijf het vreemd vinden dat niemand zich druk maakt over de gelijktijdige afschaffing van de compensatie loonheffing! Dat gaat om globaal 50 euro bruto per maand (schat ik). Denkt iedereen: dat kan er ook nog wel af?,

Oldy
Berichten: 64
Lid geworden op: 12 feb 2010 17:02

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Oldy »

Pitje15 schreef:@Oldy

Bij het zoeken binnen het KIFID register kom ik het ABP alleen als relatie tegen, ik denk niet dat je daar met een klacht tegen het ABP terecht kan.
Ik ga het toch ook proberen.

Oldy
Berichten: 64
Lid geworden op: 12 feb 2010 17:02

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Oldy »

Pitje15 schreef:@Sammyboy

Artikel 13. Aanvulling partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen
1
De partner of bijzondere partner heeft recht op een aanvulling als hij geen recht heeft op een Anw-nabestaandenuitkering en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft.
2
De aanvulling bedraagt per dienstjaar 1,490355% van de franchise.
3
De partner of bijzondere partner heeft geen recht op deze aanvulling als hij recht heeft op een compensatie bij geen recht op Anw-nabestaandenuitkering als bedoeld in artikel 74a van het reglement, zoals dat luidde op 31 december 2005.

Wat bedoelen ze met per dienstjaar is dit het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd voor 1-1-1996 of het totale aantal pensioenopbouwjaren ?
Dat betekent eigenlijk dat we allemaal een herberekening van het nabestaandenpensioen bij het ABP moeten aanvragen. Toch?

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

@francocampo

Ik heb de indruk dat de meeste mensen op dit forum geen pensioen meer opbouwen, ze hebben dus geen nadeel bij de compensatie loonheffing.
Het opgebouwde bedrag aan compensatie loonheffing blijft gelijk, hier wordt niet aan getornd door het ABP (heb ik nagevraagd).
Voor de ambtenaren die nog wel pensioen opbouwen pakt het inderdaad wel nadelig uit.
Hier is totaal niet over gecommuniceerd met de deelnemers, alleen op de website heb ik er onder "Wat verandert er in 2018" een regeltje over terug gevonden. Ook dit is niet in de haak !!

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

De aanvulling wordt alleen berekend over de dienstjaren van vóór 1996. Ik heb hem zelf berekend en inmiddels ook zwart op wit van het ABP gekregen.
Je hoeft er geen herberekening voor aan te vragen. Op je pensioenoverzicht vind je dit niet, maar het wordt automatisch toegekend. Dat pensioenoverzicht is niet volledig.

Voor Oldy: Het maakt niet uit of je gepensioneerd bent of niet, de aanvulling wordt aan jouw partner betaald tot die de AOW leeftijd bereikt onder voorwaarde dat er geen ANW en geen ANW compensatie wordt uitgekeerd.

Dit laat onverlet dat ik volledig achter de starttekst van dit topic door mij blijf staan. Ik realiseer mij terdege dat er veel nabestaanden van deelnemers nog steeds in zwaar weer terecht komen door de afschaffing van de ANW compensatie. Dus vakbonden span je in om deze blunder recht te breien

Groet S.

Pitje15
Berichten: 47
Lid geworden op: 23 dec 2017 14:50

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Pitje15 »

@sammyboy

Ik kan me niet voorstellen dat je bij een percentage van 1,490355 op zo'n hoog bedrag uit komt.
Welke franchise wordt gebruikt, die van het laatste upo overzicht ?
Ik heb zelf voor 1-1-1996 21 dienstjaren en een franchise (upo) van 11000 euro.
Ik kom bij mijn berekening uit op 3440 euro (11.000 x 1,490355% x 21)
Wijk jij hier zoveel van af ?

Plaats reactie