ABP informeert verkeerd m.b.t. Voorwaardelijk Pensioendeel.

Discussieer hier over pensioenregelingen, levensloopregelingen en aanverwante zaken.
Gio Keulen
Berichten: 3
Lid geworden op: 11 mei 2017 10:07

ABP informeert verkeerd m.b.t. Voorwaardelijk Pensioendeel.

Ongelezen bericht door Gio Keulen »

Met verbazing heb ik afgelopen maandag naar uw uitzending over het ABP gekeken en ik kan u zeggen dat ik ook een fiks probleem met het ABP heb en mogelijk samen met mij nog 100den andere gedupeerden in het land. Weliswaar van een andere orde, maar toch.

Wat is het geval: sinds 1 november 2016 ben ik na 42,5 dienstjaren werkzaam geweest te zijn in het onderwijs, Arbeidsongeschikt geworden. Daarom ontvang ik nu van het ABP een Arbeidsongeschiktheidspensioen echter...Ooit heb ik/wij onderwijsmensen, in het verleden minder pensioen kunnen opbouwen, omdat een deel van mijn / ons pensioen gereserveerd werd voor FPU en VUT. Toen deze regelingen wegvielen was er dus een pensioendeel dat vrijviel. Dit deel werd echter niet automatisch toegevoegd aan je reeds opgebouwde pensioen. Dit gespaarde pensioengedeelte wordt apart gezet en wordt "Voorwaardelijk Pensioen" genoemd en als zodanig geparkeerd. Het recht op je eigen voorwaardelijk Pensioendeel behoud je alleen wanneer je blijft doorwerken tot aan je pensioenleeftijd en wel bij dezelfde werkgever of een werkgever die ook is aangesloten bij het ABP. Deze voorlichting staat in de ABP Nieuwsbrieven en de UPO's. Nu heb ik voorafgaand aan mijn ontslag en ABP Arbeidsongeschiktheidsuitkering diverse malen telefonisch contact gehad met het ABP om te informeren of ik aan alles gedacht heb, niets over het hoofd heb gezien omtrent mijn AOP, of het ABP alle benodigde stukken binnen had om te zorgen dat de continuïteit van mijn inkomen gewaarborgd is etc. Mijn Voorwaardelijk Pensioendeel zou automatisch veiliggesteld zijn aldus de ABP medewerker en ik hoefde verder niets te doen. Dit is telefonisch bevestigd, waarvan ik een bewijs heb (had) in MijnABP dossier. Een drietal collega's in dezelfde omstandigheden verkerend, is precies hetzelfde gebeurd. Dit was dus een volledig verkeerde informatie door de ABP medewerkster. Wat blijkt nu achteraf; wij zijn met z'n allen en wellicht met ons nog 100den andere collega's uit het land door ABP volstrekt verkeerd ingelicht en voorgelicht.

Het is namelijk wel mogelijk om aanspraak te maken op je Voorwaardelijke Pensioendeel wanneer je een AOP krijgt. Voordat je ontslagen wordt, zou je Keuzepensioen moeten aanvragen, dan is je voorwaardelijkPensioendeel ook veiliggesteld en anders ben je het kwijt. Het punt is nu dat dit nergens staat, dat niemand dat weet, dat het ABP ons verkeerd heeft ingelicht en dat het ook bij anderen zo is gebeurd.

Ik ben nu met mijn jurist bezig om mijn recht behalen, maar het ABP heeft al tot tweemaal toe met niet toereikende en nergens op slaande argumenten onze verzoeken tot correctie afgewezen. Mijn jurist en ik bereiden nu een derde brief voor. Ik wil dit probleem graag bij u kenbaar maken, omdat dit een grove fout van het ABP betreft die waarschijnlijk heel veel mensen in het land heel veel geld kost.

kweenie
Berichten: 15585
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP informeert verkeerd m.b.t. Voorwaardelijk Pensioendeel.

Ongelezen bericht door kweenie »

Dat is een vervelende situatie. Je zou toch moeten kunnen afgaan op informatie die je van het ABP krijgt, zeker als je daar specifiek om vraagt. Heb je die informatie ook 'zwart op wit' of alleen telefonisch ontvangen? Aan de telefoon zitten namelijk vaak mensen die over zo veel verschillende onderwerpen vragen krijgen, dat ze niet altijd de exacte details weten van de pensioenregeling. Terwijl ze wel a la minute een reactie moeten geven. Als je dan iemand treft die minder ervaren is of die niet alle details van de regeling kent, dan kan het dus mis gaan. Omdat het bij veel pensioenregelingen bij zulke overgangsregeling gaat om 'deelnemer' zijn en niet om 'werknemer' zijn, kan ik mij voorstellen dat een medewerker die meer ervaring met andere fondsen heeft daar de fout in gaat. Maar het is zeker slordig.

Dat je schrijft dat het nergens staat is formeel gezien niet helemaal juist. Strikt genomen is het reglement leidend en daarin staat, bij de overgangsregeling van artikel 7.5, vermeld dat de voorwaardelijke aanspraken worden toegekend als iemand "zonder onderbreking werknemer blijft tot 1 januari 2023, dan wel tot datum (eerste gedeeltelijke) toekenning ouderdomspensioen als deze datum is gelegen vóór 1 januari 2023. Maar je moet natuurlijk wel kunnen afgaan op de informatie die het ABP je geeft. Als zij zelf iets afwijkende melden, dan zou je daar vanuit moeten kunnen gaan. Ik zou daarom zeker bezwaar bij het bestuur indienen.

Cornelis7
Berichten: 373
Lid geworden op: 02 nov 2008 14:56

Re: ABP informeert verkeerd m.b.t. Voorwaardelijk Pensioendeel.

Ongelezen bericht door Cornelis7 »

Volgens de website van het ABP https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/soo ... sioen.aspx is een van de voorwaarden voor het voorwaardelijk pensioen dat u in dienst bent op het moment dat het OP ingaat. Dat lijkt bij u niet het geval te zijn.
Overigens is mijn ervaring dat de belmedewerkers van het ABP weinig kennis van zaken hebben. De een zei gewoon iets totaal anders dan de andere. Je kan dus niet bouwen op een telefoongesprek.
Mocht u een partner hebben, dan kunt u een aanvulling aanvragen voor de tijd dat u en uw partner allebei pensioen opbouwden vóór 1995: https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/soo ... epensioen/ moet u wel zelf aanvragen.

Gio Keulen
Berichten: 3
Lid geworden op: 11 mei 2017 10:07

Re: ABP informeert verkeerd m.b.t. Voorwaardelijk Pensioendeel.

Ongelezen bericht door Gio Keulen »

De blunder bij ABP is, dat zij geen informatie geven wat je kunt doen en wat je moet doen, bij voortijdige beëindiging van je arbeidscontract, dus wanneer je gaat stoppen voordat je echt met pensioen gaat, om je Voorwaardelijk Pensioendeel veilig te stellen. Geen informatie!!!! Zowel niet schriftelijk in UPO of Nieuwsbrief, alsook niet mondeling per telefoon. En blijkbaar kun je toch je Voorwaardelijk Pensioendeel veilig stellen zonder dat je de rit volmaakt! Wanneer je voor je ontslag b.v. 10% keuzepensioen opneemt, is je Voorwaardelijk Pensioendeel veiliggesteld. Deze informatie is mij door ABP onthouden. Ik lees dit nergens en ik heb dit nooit van een ABP medewerker gehoord toen ik ernaar vroeg. Blunder! Dit geldt niet alleen voor mij. Wellicht lopen heel veel mensen in ons land hierdoor hun Voorwaardelijk Pensioendeel mis, door geen Info van ABP. Dit mag je niet verwachten van ons Pensioenfonds.

ElanII
Berichten: 3
Lid geworden op: 28 mei 2018 15:49

Re: ABP informeert verkeerd m.b.t. Voorwaardelijk Pensioendeel.

Ongelezen bericht door ElanII »

Hier nog een gedupeerde. Wel ooit eerder gelezen over Voorwaardelijk Pensioen maar vanwege afkeuring geen actie ondernomen, want ik zou toch in dienst moeten zijn gebleven bij mijn werkgever of aansluitend bij een andere werkgever die ook bij ABP aangesloten was. Ontslag was ook wegens afkeuring en diverse malen gebeld over pensioen, of ik nog opbouwde, hoe het zat met het Arbeidsongeschiktheidspensioen enz..
Eind 2017 met ontslag gegaan. In april 2018 kreeg ik een "Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming" dat ik geen pensioen meer opbouwde...
Wat ???? Hoezo ??? Heel onduidelijk allemaal dus nog maar weer eens gebeld naar ABP. De brief kon ik als niet geschreven beschouwen. De medewerker van ABP begon tijdens dat gesprek zelf over het Voorwaardelijk Pensioen waar ik nog wel recht op zou hebben of hebben gehad. Ik had dat nl. moeten aanvragen binnen 3 maanden na ontslag, maar omdat ik maar nèt te laat was, achtte hij het waarschijnlijk dat ik het toch nog zou krijgen, want zo zei hij: "U heeft een aantal contactmomenten gehad met ons en wij hebben u daar niet op attent gemaakt". Deze meneer legde mij uit hoe ik dat kon aanvragen: via de website een brief uploaden; over Keuzepensioen werd niet gerept (en ik wist toen nog van niks).
De behandeling zou 5 weken duren volgens de bevestigingsmail, maar die gingen voorbij zonder dat ik iets hoorde. Vorige week gebeld met een zeer aardige mevrouw die mij ook min of meer verzekerde dat het allemaal wel in orde zou komen. Zij legde mij uiteindelijk uit wat ik eigenlijk HAD MOETEN DOEN, Gisteren een 1-regelige email van haar ontvangen dat ik toch geen Voorwaardelijk Pensioen krijg. Een bezwaar indienen moet ik maar via de Klachtenregeling doen. Ik voel mij gewoon ZÓ besodemieterd, want vergelijkbaar met woekerpolissen worden mensen niet goed voorgelicht, niet ingelicht bij afkeuring ordinair gezegd gewoon bedonderd en steekt ABP op deze manier miljoenen in zijn zak. Ik ben overigens zeer benieuwd hoe topicstarter zijn ervaringen zijn qua juridische procedure. Zou hier geen collectieve actie op kunnen komen, want er zijn echt veel meer gedupeerden...

ElanII
Berichten: 3
Lid geworden op: 28 mei 2018 15:49

Re: ABP informeert verkeerd m.b.t. Voorwaardelijk Pensioendeel.

Ongelezen bericht door ElanII »

Eindelijk goed nieuws te melden over het veilig stellen van het Voorwaardelijk Pensioen.
Vandaag eindelijk via FNV brieven ontvangen van de Ombudsman Pensioenen en van het ABP.
Ik kan alsnog het Keuzepensioen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf datum ontslag.
De reden die ABP hiervoor geeft is, dat ik vóór de ontslagdatum verschillende malen telefonisch contact heb gehad met ABP o.a. over AAOP en over de opbouw van mijn pensioen bij AOG.
Eigenlijk erkent ABP hiermee dat de zorgplicht niet is nagekomen, omdat niemand mij gewezen heeft op het veilig stellen van het Voorwaardelijk Pensioen.
M.a.w. voor iedereen die vóór datum ontslag telefonisch contact heeft gehad met ABP en niet is gewezen op de mogelijkheid om door het aanvragen van ABP Keuzepensioen het Voorwaardelijk Pensioen veilig te stellen is er nog hoop.
Ik hoop dat de mensen die hier indertijd hun bericht hebben geplaatst en natuurlijk ook anderen die in dezelfde situatie verkeren dit bericht zullen lezen.
Ik wil iedereen veel succes wensen.

Tukjes
Berichten: 36
Lid geworden op: 22 apr 2018 23:07

Re: ABP informeert verkeerd m.b.t. Voorwaardelijk Pensioendeel.

Ongelezen bericht door Tukjes »

Dank voor het terugkoppelen.

Aangezien u al een en ander heeft uitgezocht, kunt u hopelijk mijn eerste vragen beantwoorden.
Begrijp ik het goed, kan ik ervoor kiezen om het keuzepensioen gewoon in te laten gaan op mijn pensioendatum b.v. 67 jaar en drie maanden? Of moet de datum altijd eerder of later zijn?
Als je het eerder dan pensioendatum laat ingaan, hoe gaat het UWV hiermee om? Wordt het pensioen als inkomen gezien waardoor er aftrek op de aog uitkering plaatsvindt?
Als je het pensioen eerder dan pensioendatum laat ingaat, wijzigt er dan nog iets aan het percentage premievrije opbouw pensioen? Dat wijzigt wel als je werkt, dwz als ik het goed lees.

Ik hoor graag indien u het al uitgezocht heeft, scheelt mij namelijk veel energie en die is kostbaar.

ElanII
Berichten: 3
Lid geworden op: 28 mei 2018 15:49

Re: ABP informeert verkeerd m.b.t. Voorwaardelijk Pensioendeel.

Ongelezen bericht door ElanII »

Sorry voor de late reactie.
Neen het Keuzepensioen pas op pensioendatum in laten gaan kan niet, dat heb ik ook gevraagd. Dan verlies je je Voorwaardelijk Pensioen.
Volgens FNV en ook n.a.v. telefoongesprek met UWV wordt het Keuzepensioen vrijgelaten. Je moet dan wel erbij zetten dat het voortkomt uit dienstverband. Bij de opgave aan UWV hoef je maar 1 keer opgave te doen. Ik krijg een eenmalig bedrag met terugwerkende kracht en een maandelijks bedrag. Misschien moet ik dat dan beide apart opgeven, dat ligt eraan of ik bij het besluit al weet hoe deze bedragen zijn.
Hopelijk heb ik u voldoende geïnformeerd.
Overigens: mocht UWV toch verrekenen, dan wend ik mij weer tot FNV.

Gesloten