Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Discussieer hier over werkgevers, ontslagregelingen en aanverwante zaken.
Kiara2017
Berichten: 1
Lid geworden op: 19 jun 2017 12:47

Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door Kiara2017 » 19 jun 2017 13:15

Goedemiddag,

Ik heb per vandaag 19 Juni 2017 mijn ontslag ingediend.
Ik heb een opzegtermijn van een 1 maand.
Ik treed 1 augustus dus officieel uit dienst.
Nu heb ik meteen bij mijn ontslag laten weten dat ik graag 2 weken vakantie opneem voor 1 augustus omdat ik nog heel wat vakantie uren heb.
Mijn werkgever heeft dit verzoek direct afgewezen..Nu vraag ik mij af..kan dit?
Ik dien mijn ontslag eerder in als een maand en ik vraag 4 weken van te voren de vakantie aan.
Ik wil per 17 Juni mijn vakantiedagen opnemen.

Weet iemand hier meer van?
Ik wil graag toch echt mijn vakantiedagen opmaken voordat ik weer aan het werk ga..
Laatst gewijzigd door Radar op 19 jun 2017 17:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast ter verduidelijking onderwerp

NeoDutchio
Berichten: 6165
Lid geworden op: 17 jan 2014 22:39

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door NeoDutchio » 19 jun 2017 20:16

Vakantie aanvragen is niet hetzelfde als ook verlof krijgen. Omdat u weg gaat zal uw werkgever moeten gaan schakelen. Wellicht zullen collega's op vakantie moeten gaan voordat u uit dienst bent.

Als uw werkgever een goede reden kan geven om het verlof niet te honoreren heeft u dat (helaas) te accepteren.

16again
Berichten: 9654
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door 16again » 19 jun 2017 20:39

Sowieso dien je vakantie uren in te leveren. Maanden augustus t/m december vervallen, dit is 5/12 deel van jaartegoed.

Moneyman
Berichten: 14024
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door Moneyman » 19 jun 2017 21:01

NeoDutchio schreef:Vakantie aanvragen is niet hetzelfde als ook verlof krijgen. Omdat u weg gaat zal uw werkgever moeten gaan schakelen. Wellicht zullen collega's op vakantie moeten gaan voordat u uit dienst bent.

Als uw werkgever een goede reden kan geven om het verlof niet te honoreren heeft u dat (helaas) te accepteren.
Dat is een afgezwakte versie van de wet. De werkgever mag alleen een verlofaanvraag weigeren als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is dat zich daartegen verzet.
art. 7:638 lid 2 BW: Voorzover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of de wet, stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer.

redhead55
Berichten: 732
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door redhead55 » 19 jun 2017 21:49

Uw rechten:

7:634 BW:
1 De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd.
2 De werknemer die over een deel van een jaar recht op loon heeft gehad, verwerft over dat deel aanspraak op vakantie die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou hebben gehad als hij gedurende het gehele jaar recht had op loon over de volledige overeengekomen arbeidsduur.
3 Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan ten aanzien van werknemers wier arbeidsovereenkomst eindigt nadat deze ten minste een maand heeft geduurd, van lid 2 worden afgeweken in dier voege dat de aanspraak op vakantie wordt berekend over tijdvakken van een maand.

Op jaarbasis heeft U dus wettelijk recht op 4 x 5 (werkdagen) = 20 (wettelijke) vakantiedagen (lid 1)

Echter, U neemt ontslag per 31 juli (7 maanden dienstverband over dit jaar). De evenredigheid zegt dan dat U recht heeft op 4/12 (= 0.3) x 7 = 2,1 x 5 =
10,5 wettelijke vakantiedagen. (lid 2)

Theoretisch kunt U dus hiermee 14 dagen vakantie opnemen. (zaterdag/zondag tellen niet mee, dus 2 x 5 werkdagen = 10 dagen, u houdt 0,5 dag over die de werkgever niet in geld mag vergoeden vanwege het verplichte wettelijke karakter). Boventallige dagen (dagen boven het wettelijk minimum van 20) daarentegen mogen wel in geld worden vergoed (en worden belast tegen het bijzonder tarief in de IB).
Ik ga er daarbij op voorhand even van uit dat U een volledige dienstbetrekking heeft en geen parttime. Want dan wordt de berekening een stuk ingewikkelder.

De verplichtingen van de werkgever.

7:638 BW:

1 De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer op grond van artikel 634 ten minste aanspraak heeft.
2 Voorzover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of de wet, stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer.
3 In geval van gewichtige redenen wordt de vakantie op zodanige wijze vastgesteld dat de werknemer desverlangd, voorzover zijn aanspraak daartoe toereikend is, gedurende twee opeenvolgende weken of tweemaal een week vakantie kan opnemen.
........

In Uw specifieke situatie beroept de werkgever zich op "gewichtige redenen". Ongetwijfeld hebben Uw collega's ook vakantie geboekt (zeker nu de vakantieperiode met rasse schreden naderbij komt) en zou Uw vakantiewens er toe kunnen leiden dat de werkgever een eerder toegekende vakantie aan een collega zal moeten herroepen wegen bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld omdat de bedongen arbeid anders grotendeels of in het geheel niet verricht wordt). In dat geval zal de werkgever jegens die collega schadeplichtig worden. Omdat U nu pas Uw vakantiewens kenbaar maakt (en niet eerder dit jaar) zult U dus "achteraan" moeten sluiten. Formeel zal de werkgever binnen 14 dagen schriftelijk op Uw wens moeten reageren maar ook een mondelinge afwijzing is rechtsgeldig. Heeft U overigens zelf ook Uw vakantiewens schriftelijk ingediend ?

Kortom, de werkgever heeft inderdaad, op grond van "gewichtige redenen", de mogelijkheid Uw vakantiewens af te wijzen.
Laatst gewijzigd door redhead55 op 19 jun 2017 22:07, 2 keer totaal gewijzigd.

Nijogeth
Berichten: 2727
Lid geworden op: 28 apr 2017 19:51

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door Nijogeth » 19 jun 2017 21:52

Men heeft dus anderhalve maand om een geschikte werknemer te zoeken en deze in te werken, omdat men anders een onderbezetting heeft na 1 augustus. Er zal dus naar gekeken worden dat men tot 1 augustus de werknemers vakantie kan laten nemen om een eventuele onderbezetting na 1 augustus op te vangen. Dit zullen waarschijnlijk genoeg zwaarwegende redenen zijn om het niet toekennen te honoreren. Wat voor reden gaf de werkgever?

Moneyman
Berichten: 14024
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door Moneyman » 19 jun 2017 22:04

Nijogeth schreef:Men heeft dus anderhalve maand om een geschikte werknemer te zoeken en deze in te werken, omdat men anders een onderbezetting heeft na 1 augustus. Er zal dus naar gekeken worden dat men tot 1 augustus de werknemers vakantie kan laten nemen om een eventuele onderbezetting na 1 augustus op te vangen. Dit zullen waarschijnlijk genoeg zwaarwegende redenen zijn om het niet toekennen te honoreren. Wat voor reden gaf de werkgever?
Zwaarwegend is in dit geval echt zwaarwegend. Als externen ingehuurde kunnen worden om het werk van TS te doen, kan de weigering van het verlof al onrechtmatig zijn.

redhead55
Berichten: 732
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door redhead55 » 19 jun 2017 22:25

@Moneyman, dan put ik even uit eigen ervaring. Ik werkte bij een klein bedrijf (Directeur/DGA en 3 werknemers w.o. de dochter van de DGA)
Ik had toestemming voor vakantie en een reis met mijn gezin geboekt naar Spanje. Dan wordt de dochter van de DGA zwanger... en moet een rugpunctie ondergaan waardoor ze 4 dagen niet mag werken. Die rugpunctie staat gepland in de eerste week dat ik op vakantie zou gaan. 2 Dagen voor vertrek krijg ik te horen dat ik wegens bedrijfseconomische redenen niet met vakantie mag. De annuleringsverzekering zegt vervolgens dat ik recht heb op 0,0 vergoeding. Uiteindelijk heeft SRK de werkgever gesommeerd de geleden schade (de reissom voor mij) te vergoeden. Deze vergoeding is in principe vrijgesteld van IB.
De inspecteur van de Belastingdienst zag destijds ook aanleiding een vergoeding toe te kennen voor extra kosten levensonderhoud van Euro 1,41 (!) per dag, belastingvrij toe te kennen. (Bevestiging wel in de loonadministratie te bewaren)

Het begrip "gewichtige reden" wordt vrij nauw geinterpreteerd door rechters. Maar TS heeft natuurlijk een heel beroerde periode uitgekozen om ontslag te nemen en DAAR BOVENOP ook nog een vakantiewens in te dienen. In een vakantieperiode is dat natuurlijk vragen om problemen. Beter ware geweest om na het ontslag 14 dagen vakantie op te nemen en dit bij de nieuwe werkgever aan te geven. Dan had het nieuwe dienstverband per 15 augustus in kunnen gaan. Heb je natuurlijk wel 14 dagen geen inkomen maar dat valt wellicht op te vangen met de vergoeding van boventallige niet genoten vakantiedagen.

alfatrion
Berichten: 15788
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door alfatrion » 19 jun 2017 23:08

Moneyman schreef:Zwaarwegend is in dit geval echt zwaarwegend. Als externen ingehuurde kunnen worden om het werk van TS te doen, kan de weigering van het verlof al onrechtmatig zijn.
Heb je hier een voorbeeld bij?

Moneyman
Berichten: 14024
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door Moneyman » 20 jun 2017 08:34

alfatrion schreef:
Moneyman schreef:Zwaarwegend is in dit geval echt zwaarwegend. Als externen ingehuurde kunnen worden om het werk van TS te doen, kan de weigering van het verlof al onrechtmatig zijn.
Heb je hier een voorbeeld bij?
Moet ik weer even zoeken. Ik krijg wekelijks meerdere nieuwsbrieven met jurisprudentie, maar ik ga als ik een gaatje over heb op het werk op zoek :wink:

olaf79
Berichten: 8270
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door olaf79 » 20 jun 2017 09:12

De wet gaat er van uit dat vakantie een vereiste is voor de persoonlijke ontspanning en gezondheid van de medewerker. DAT belang dient daarom zo zwaar te worden genomen. Het niet krijgen van vakantie is dus een inbreuk op je persoonlijke gezondheid en daarom kan dat niet zomaar geweigerd worden.

mh73
Berichten: 1711
Lid geworden op: 27 feb 2012 17:59

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door mh73 » 20 jun 2017 09:41

Mijn man mág geen vrij nemen in de periode januari t/m april omdat dat de periode is dat de jaarrekeningen moeten worden gemaakt.
Mag dat dan wel? Ik bedoel, het is nogal een periode, januari t/m april.

sjohie
Berichten: 8967
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:36

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door sjohie » 20 jun 2017 09:58

Kiara2017 schreef:Goedemiddag,

Ik heb per vandaag 19 Juni 2017 mijn ontslag ingediend.
Ik heb een opzegtermijn van een 1 maand.
Ik treed 1 augustus dus officieel uit dienst.
Nu heb ik meteen bij mijn ontslag laten weten dat ik graag 2 weken vakantie opneem voor 1 augustus omdat ik nog heel wat vakantie uren heb.
Mijn werkgever heeft dit verzoek direct afgewezen..Nu vraag ik mij af..kan dit?
Ik dien mijn ontslag eerder in als een maand en ik vraag 4 weken van te voren de vakantie aan.
Ik wil per 17 Juni mijn vakantiedagen opnemen.

Weet iemand hier meer van?
Ik wil graag toch echt mijn vakantiedagen opmaken voordat ik weer aan het werk ga..
Ja dat mag, mits de werkgever hard kan maken dat dit om zwaarwegende redenen is. Daar is, zoals je hierboven kan lezen, al wel jurisprudentie over, en daaruit kan je opmaken dat ze daar niet zomaar op terug kunnen vallen. Maar goed, de letter van de wet is een belangrijk onderdeel van de vergelijking, maar niet het enige. Als ze dit nu als zo doen, zijn ze overduidelijk niet zo blij met je, of tenminste je timing, en zullen ze vermoedelijk niet zomaar door de bocht gaan. Dat betekent dat je je recht moet hálen, met stroeve gesprekken, harde eisen, en mogelijk juridische hulp.

Bedenk wel, kekke wetteksten hier, zeggen geen bal, dat doen ze pas als ze op z'n minst naar je huidige werkgever gaan op briefpapier van een advocatenkantoor, of ultimo uit de mond van een rechter komen. Voordat je daar bent aangekomen, ben je met gemak wéken verder, en is er mogelijk niet eens meer tijd voor vakantie, en ga je behoorlijk gestressed je nieuwe baan in.

Niet dat ik vind dat je het zomaar moet accepteren, maar denk het wel even helemaal door, voordat je als don quichotte je paard beklimt en ten strijde trekt. Eenmaal die eenrichtingsweg ingeslagen, is er vaak geen weg terug.

Is het een optie om ipv 2, 1 week te vragen en te kijken wat ze daar van vinden? Dat kost je een dag, en als ze echt niet door de bocht willen, kan je dán altijd nog de oorlog verklaren.

sjohie
Berichten: 8967
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:36

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door sjohie » 20 jun 2017 10:00

mh73 schreef:Mijn man mág geen vrij nemen in de periode januari t/m april omdat dat de periode is dat de jaarrekeningen moeten worden gemaakt.
Mag dat dan wel? Ik bedoel, het is nogal een periode, januari t/m april.
Als dat vooraf, dus bij in dienst treden is gemeld, en door er te gaan werken is geaccepteerd, lijkt me van wel? Ik weet dat mijn vriendin iets soortgelijks in het contract had staan toen ze bij een bekende CV fabrikant werkte, daar was het begin van het stookseizoen, dus september/oktober ook zo'n "alle hens aan dek" periode.

layla1969
Berichten: 15
Lid geworden op: 03 sep 2012 21:23

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door layla1969 » 23 jun 2017 15:00

Ik zit in dezelfde situatie, maar ik had mijn vakantie in januari al aangevraagd en goedkeuring ontvangen, in dat geval kan de werkgever het niet meer intrekken.
Voor zover ik begrijp kan de werkgever het nu inderdaad weigeren, je kunt beter vragen of je bij je nieuwe werkgever vakantie kunt opnemen of iets later in dienst treden.

Hawk-Eye
Berichten: 648
Lid geworden op: 08 jun 2005 19:46

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door Hawk-Eye » 23 jun 2017 15:54

vraag de werkgever of hij de vakantie dagen die jij nog tego3ed hebt uitbetaald, doe dit schriftelijk en zo snel als mogelijk, als hij dit weigert neem je vrij...

werkgever kan een invalkracht inhuren als je niet specifiek werkt uitvoert... op dat moment is het zwaarwegende karakter van de weigering al teniet gedaan...

Theo Hofman
Berichten: 2
Lid geworden op: 23 jun 2017 15:56

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door Theo Hofman » 23 jun 2017 16:11

Mocht de werkgever blijven weigeren, zorg dan wel dat je ontslagdatum wordt opgeschoven met de geweigerde vakantiedagen.

En wel om de reden, dat je dan (even snel uitgaande van 24 vakantiedagen per jaar) nog recht hebt op minstens nog 1 EXTRA opgebouwde vakantiedag.

Misschien is dat net die genoegdoening om toch nog met "plezier" je werk uit te zitten! :D

stofzuigertje

Re: Opnemen vakantiedagen geweigerd na indienen ontslag

Ongelezen bericht door stofzuigertje » 24 jun 2017 17:12

Bij vele bedrijven moet je vakantie dagen tijdig opgeven.
Ook is snipperen in vakantie periode van dus losse dagen dan vaak niet mogelijk.

Als een bedrijf doorwerkt is er een schema gemaakt wie wanneer vakantie heeft.
Als ze U zomaar vlak hiervoor vrij geven komen ze in problemen.

Als U het eerder dus voor het ontslag en tijdig in voorjaar had geregeld had U de dagen vermoedelijk gewoon gekregen.
Het is niet het gevraagde ontslag maar de lastige vakantie planning.
Bij mijn bedrijf was er een maximaal aantal wat weg mocht, bij meer moesten we loten of late meldingen weigeren.

Het is dus van belang of Uw werkgever iets geregeld heeft van tijdig vakantie aanvragen en die kans is erg groot.
In dat geval staat dit los van het gevraagde ontslag.

Gesloten