LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Herstel van vertrouwen

Bespreek hier de ontwikkelingen in de woekerpolis-affaire
hakra
Berichten: 710
Lid geworden op: 07 feb 2011 14:38

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door hakra »

bron: AM

De Jager: overstappen beleggingspolis binnen 30 dagen

01-12-2011

Minister De Jager gaat er bij het Verbond van Verzekeraars op aandringen dat klanten die hun beleggingspolis willen oversluiten, binnen dertig dagen kunnen overstappen. Die toezegging deed hij donderdagochtend tijdens een algemeen overleg over het compensatiebeleid van verzekeraars met de vaste Kamercommissie voor Financiën.

In het zogeheten 'best of class'-overzicht, dat De Jager vorige maand aan de Kamer stuurde, was een maximale overstaptermijn niet opgenomen. Op verzoek van de Kamer is die nu gesteld op een maand, mede naar aanleiding van een brief van Brand New Day, die aangeeft dat diverse verzekeraars niet altijd meewerken met het oversluiten van een beleggingsverzekering.

Daarnaast zal De Jager Aegon en Delta Lloyd aansporen om de kostencompensatie direct in de polis te storen, zoals de andere grote verzekeraars doen. Een vergoeding voor nog te maken kosten, zoals Achmea die geeft, zal niet tot norm worden verheven. "Dat bood Achmea een voordeel in het proces, maar dat geldt niet voor de andere verzekeraars."

Met name de SP en de PVV zijn nog ontevreden met de huidige compensatieregelingen en zouden graag zien dat De Jager de akkoorden tussen verzekeraars en consumentenorganisaties opnieuw onder de loep neemt. Daarvan is echter geen sprake: "Ik ga daar niet tussen zitten", aldus de minister. Onder meer over de compensatieregelingen is een nieuw overleg aangevraagd.

jammer
Berichten: 766
Lid geworden op: 22 jan 2011 13:21

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door jammer »

Nou 30 dagen, dat wordt een drukte daar bij de verzekeraars.....
Ik ken er een (de abn-amro) die in 30 dagen nog niet eens een goede financiele bijsluiter kan versturen......1x van het verkeerde product en het verkeerde jaartal ook nog eens. En voor u gemoed de trouwe forum lezers, die financiele bijsluiter heb ik nog steeds niet. LEEST u dat? ABN-Webcare, graag een reactie en laten we alvast even oefenen binnen 30 dagen........

Aegon heeft bij nog steeds niet de compensatie berekening rond kunnen krijgen....En daar zijn ze nu al 2,5 jaar mee bezig..... En nu moet aegon iets binnen 30 dagen doen?

30 WERKDAGEN toch wel zeker? Anders worden ze helemaal gek. En ze zitten al met zo velen ziek thuis. Of worden weg gepromoveerd zoals P.Boomkamp.....

duiner
Berichten: 637
Lid geworden op: 10 okt 2011 21:23

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door duiner »

GroenePolitiek schreef: Een kamerlid doorbrak zowaar zijn gebruikelijke inertie en reageerde vrijwel meteen:

Geachte heer,

Herstel van vertrouwen lukt niet als u mensen zo aanspreekt.
Na het lezen van de eerste zinnen ben ik gestopt met lezen.

Ch.B. Aptroot
Lid VVD fractie
ik ook, zo ga je niet met de politiek om, als je daar een brief naar wilt sturen . !!! .... :shock:
.

hakra
Berichten: 710
Lid geworden op: 07 feb 2011 14:38

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door hakra »

bron: VVP

POLITIEK BLIJFT VERDEELD OVER WABEKE-NORM

SP, GroenLinks en PVV houden grote moeite met de Wabeke-norm waarop de compensatieregelingen in de ‘woekerpolisaffaire’ zijn gebaseerd. Tijdens het Algemeen Overleg donderdag met minister De Jager van Financiën kondigde de SP zelfs een motie aan.

Met de motie wil Ewout Irrgang van de SP bereiken dat “de minst slechte compensatieregeling wordt toegevoegd aan het best of class-pakket”. Over dat pakket waren de leden van de Vaste Kamercommissie voor Financiën het snel eens. Wel werd nadrukkelijk gevraagd om monitoring van de voortgang. De Jager zegde toe voor de zomer van 2012 te zullen rapporteren. Ook ging hij mee in de eis van de Kamerleden dat verzekeraars vlotter moeten meewerken als een klant wil overstappen van aanbieder. Concreet: de overstap moet voortaan binnen 30 dagen gerealiseerd zijn. De minister was het ook met de Kamerleden eens dat gedwongen winkelnering afgelopen moet zijn, dus productcombinaties (zoals hypotheek en verzekering) mogen niet meer worden verplicht.

Het best of class-pakket dwingt de verzekeraars de houders van ‘woekerpolissen’ een “beter en duidelijker goedkoper” product te bieden. Dat kunnen bestaande maar dan verbeterde verzekeringen zijn of een heel nieuw product. Wat het pakket nadrukkelijk niet doet, is een nieuwe, voor de consument gunstiger kostennorm neerleggen. Volgens De Jager was dat hoe dan ook nooit de bedoeling: het pakket betreft het zogenoemde flankerende beleid. Maar de minister houdt ook vol dat hij helemaal niet kán ingrijpen bij de kostennorm (nu de Wabeke-norm), omdat het om privaatrechtelijke compensatieregelingen gaat. Niet alle partijen nemen genoegen met De Jagers uitleg. SP, GroenLinks en PVV blijven vinden dat de Wabeke-norm op de helling moet. “Anders blijft de affaire doorzeuren”, aldus Irrgang.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Is dit een betere wijze om de politiek aan te spreken?

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "F.H. BEIJER" <[email protected]>
Datum: 29 Nov, 2011 8:26:02 PM
Onderwerp: woekerpolis-affaire (2)
Aan: xxxxxx

xxx, 29 november 2011.

Betreft: bezorgdheid inzake de woekerpolisaffaire (2).

Geachte commissie van Financiën,

Middels deze brief wil ik nogmaals de uiterste bezorgdheid kenbaar maken aangaande de financiële consequenties van de zogeheten “woekerpolisaffaire”. In aansluiting op het eerdere bericht van februari dit jaar wil ik de blijvende niet-coöperatieve opstelling van Aegon alsmede het gevolg van enige toezeggingen door Ombudsmannen voor het volgende overleg inbrengen.

Kennelijk zijn er op diverse plaatsen enige onduidelijkheden (geweest) met betrekking tot cliëntgerichte communicatie, taken en bevoegdheden, en de beginselen van behoorlijk handelen. Ook rekenen (b)lijkt bijzonder lastig. Daarom verzoeken wij u nogmaals met klem te helpen in het vinden van een beschaafde, fatsoenlijke en behoorlijke oplossing.

Voor de goede orde wil ik er op attenderen dat, zoals de DNB al heeft aangekondigd, het niet bereiken van een oplossing onvoorstelbaar grote negatieve gevolgen heeft. Door het nieuwe reglement van het KiFiD kan eenieder een klachtvoering doen over de hoogte van de compensatie waarna weer vele collectieve rechtszaken gestart kunnen worden.

Wellicht kan de kwestie beter via een parlementaire onderzoekscommissie worden opgelost. Voor nadere toelichting verwijs ik u wederom naar het openbare forum van RADAR, alwaar u ongetwijfeld meer inspiratie kunt opdoen voor enige diepgang bij het overleg.

Mijn vraag is hoe lang de Nederlandse overheid zich nog publiekelijk laat vernederen door Aegon, dat moedwillig de economie en de welvaart ondermijnt, liegt en Nederlandse wetgeving negeert. Uw wetgeving.

Laat ik de vraag anders formuleren: wanneer gaat uw instantie verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op financiële ondernemingen, i.c. de AFM, over tot een strafzaak? Mijns inziens alleen dan zullen de financiële ondernemingen conformeren aan de Wet en alleen op die wijze kan ook een substantiële schadevergoeding worden bereikt.

Met vriendelijke groet,

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door felixbeijer »

ja kijk mijn vrouw en ik hebben al eerder een brief gestuurd.
http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic ... 0&start=20

Mijn vrouw heeft veel geduld.

wevera
Berichten: 671
Lid geworden op: 06 apr 2008 20:11

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door wevera »

Uit alles blijkt dat onze "volksvertegenwoordiging", tenminste het grootste deel ervan, niet het juiste begrip heeft voor wat hier bedoelt wordt als "herstel van vertrouwen".
Uit de reactie van de VVD-er Aptroot blijkt dat het er wat hem betreft omgaat dat gedupeerden van beleggingsverzekeringen/woekerpolissen er maar voor moeten zorgen dat hij als VVD-er meer vertrouwen in deze gedupeerden krijgt.
Wat verder opvalt is de snelheid van zijn reactie als het gaat om een nogal onbeschofte brief. Je moet tegenwoordig blijkbaar onbeschoft zijn om uberhaupt een reactie los te krijgen.
Ik heb in het verleden meerdere keren beschaafde brieven/reacties naar de VVD verstuurd. Zelden kreeg ik een reactie. Behalve dan een keer een reactie van dhr. Elias n.a.v. zijn benaming van het product beleggingsverzekering als een typisch proletenproduct, ja dan wel. Waarom benoemt dhr. Elias het tv-programma "Oh Oh Cherso" niet als een typisch proletenproduct? Dat zou meer hout snijden. Dat product ligt ook goed in de markt. Het heeft nl. hoge kijkcijfers. Of spelen dan ineens zgn. "liberale principes"een rol of is het angst voor mediagiganten?
Nu vindt dhr. Elias dat het onderwijs de wantoestanden m.b.t het gebrek aan innerlijke beschaving moet verbeteren. Daarom moeten de schoolvakanties ingekort worden en de rest van de volksvertegenwoordiging is het daarmee eens. Volgens zijn PVV-maatje moeten docenten voortaan met u worden aangesproken.

Waar het hier om gaat is het verkrijgen van herstel van vertrouwen in de financiele sector, in de producten van deze financiele sector , door ons als consumenten van deze producten, als volwaardige burgers van de Ned. samenleving.
Maar dat onze zgn. volksvertegenwoordiging vertrouwen in de Ned. burger moet hebben en/of omgekeerd is hier irrelevant.

Het gaat er hier om dat onze volksvertegenwoordiging een belangrijke rol in dit gewenste herstel van vertrouwen zou kunnen spelen door van de verzekeraars te eisen om een goede schadeloosstelling voor gedupeerden,als gevolg van misleiding bij de verkoop/aankoop en te veel te hoge onduidelijk kostenverrekening.
Dit doet onze volksvertegenwoordiging niet en de VVD-fractie al helemaal niet.

Dit terwijl het product beleggingsverzekering juist heel goed past in het gedachtegoed van de VVD of er in zou moeten passen. Deze producten geven/gaven immers de mogelijkheid aan burgers om geld in te leggen, via aandelen/beleggingen in bedrijven, in de vorm van een verzekeringsproduct. Op die manier konden bedrijven, waarvan beleggingseenheden werden aangekocht via de verzekeraar, beschikken over meer geld dan anders het geval zou zijn geweest.
Mijn echtgenote en ik hebben er in 1995 bewust voor gekozen dit te doen in de Hollandsch Glorie Polis van het voormalige Levob omdat via deze polis onze inleg in goede Nederlandse bedrijven zou worden belegd, waardoor die bedrijven meer financiele ruimte zou hebben.
Wijzelf zouden dan op de dag van uitkering een eigen vermogen hebben waardoor wij voor onze oude dagvoorziening minder afhankelijk zouden zijn van de overheid of tewel vadertje/moedertje staat.
Maar dit laatste gebeurt niet , vooral als gevolg van een te hoge kostenafslag.

Het is uiterst merkwaardig dat de VVD hieraan niets wenst te doen. Met name ook omdat het vooral ZZP-ers zijn die het meest gedupeerd zijn door deze woekerpolisaffaire. Die hebben nl. het meest vaak deze producten aangekocht, vooral voor de oude dagvoorziening en het inlossen van een hypotheekschuld. De VVD komt alleen voor ZZPers op als het gaat om belastingaftrek-mogelijkheden. Maar die mogelijkheden zijn beperkt als het gaat om "arme" ZZP-ers. En dit zijn er vrij veel als gevolg van de kredietcrises. De VVD beweert de partij te zijn voor ZZP-ers, maar dat is niet meer het geval.

Met vriendelijke groet, Arie Wever

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Wever,

Heb je al een klacht ingediend over de compensatie? :mrgreen:
Doe het verder rustig aan, 't einde nadert.

http://www.youtube.com/watch?v=R2spp13URxQ

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Our solemn hour

Sanctus Espiritus! redeem us from our solemn hour
Sanctus Espiritus! insanity is all around us
Sanctus Espiritus! Sanctus Espiritus! Sanctus Espiritus!

In my darkest hours I could not foresee
That the tide could turn so fast to this degree
Can't believe my eyes
How can you be so blind?
Is the heart of stone, no empathy inside?

Time keeps on slipping away and we haven't learned
So in the end now what have we gained?

Sanctus Espiritus! redeem us from our solemn hour
Sanctus Espiritus! insanity is all around us
Sanctus Espiritus! is this what we deserve?
Can we break free from chains of never-ending agony?

Are they themselves to blame, the misery, the pain?
Didn't we let go?
Allowed it, let it grow
If we can’t restrain the beast which dwells inside
It will find it`s way somehow, somewhere in time

Will we remember all of the suffering
`Cause if we fail it will be in vain

Sanctus Espiritus, redeem us from our solemn hour
Sanctus Espiritus, insanity is all around us
Sanctus Espiritus, is this what we deserve?
Can we break free from chains of never-ending agony?

Sanctus Espiritus!
Sanctus Espiritus!

Sanctus Espiritus! redeem us from our solemn hour
Sanctus Espiritus! insanity is all around us
Sanctus Espiritus! is this what we deserve?
Can we break free from chains of never-ending agony!

Sanctus Espiritus! redeem us from our solemn hour !
Sanctus Espiritus! insanity is all around us !
Sanctus Espiritus! is this what we deserve?
Can we break free from chains of never-ending agony?

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door felixbeijer »

en de vertaling. :mrgreen:

Ons laatste uur

Heilige geest! verlos ons van ons laatste uur
Heilige geest! waanzin omringt ons
Heilige geest! Heilige geest! Heilige geest!

In mijn somberste uren kon ik niet voorzien
Dat het tij zo snel naar deze stand kon keren
Kan mijn ogen niet geloven
Hoe kan je zo blind zijn?
Is het hart van steen, geen empathie van binnen?

Tijd blijft wegglijden en we hebben niet geleerd
Dus wat hebben we nu uiteindelijk verworven?

Heilige geest! verlos ons van ons laatste uur
Heilige geest! waanzin omringt ons
Heilige geest! is dit wat ons toekomt?
Kunnen we uit deze ketens breken van eindeloze kwelling?

Zijn ze zelf niet de schuldigen, de ellende, het leed?
Hebben we het niet laten begaan, het gedoogd, het laten uitgroeien?
Als we het beest dat vanbinnen verblijft niet kunnen ketenen
Zal het hoe dan ook zijn weg wel vinden, ergens in de tijd

Zullen we al het lijden herinneren
Want als we falen zal het tevergeefs zijn

Heilige geest! verlos ons van ons laatste uur
Heilige geest! waanzin omringt ons
Heilige geest! is dit wat ons toekomt?
Kunnen we uit deze ketens breken van eindeloze kwelling?

Heilige geest, heilige geest!
Heilige geest! verlos ons van ons laatste uur
Heilige geest! waanzin omringt ons
Heilige geest! is dit wat ons toekomt?
Kunnen we uit deze ketens breken van oneindige kwelling?

Heilige geest! verlos ons van ons laatste uur
Heilige geest! waanzin omringt ons
Heilige geest! is dit wat ons toekomt?
Kunnen we uit deze ketens breken van oneindige kwelling?

Heilige geest! verlos ons van ons laatste uur
Heilige geest! waanzin omringt ons
Heilige geest! is dit wat ons toekomt?
Kunnen we uit deze ketens breken van oneindige kwelling?

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Laten we geduld hebben en vooral even wachten.
Ik bedoel: de leesdichtheid van dit forum zal wel weer wat toenemen.

jammer
Berichten: 766
Lid geworden op: 22 jan 2011 13:21

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door jammer »

Goed stuk A.Wever, goed verwoord. En zeer terecht opgemerkt, dat als je dus volgens sommige mensen een beschofte brief opstelt wel iemand van de politiek zich er mee bemoeid.
Dat die brief van groene politiek niet zo netjes is, dat kan wel zo zijn........
Maar het probleem zit veel dieper: Hoe komt zo iemand zo ver om het zo te doen.
En dan zijn we beland tot de kern van het probleem:
i. We zijn voor gelogen, door de verzekeraars/ banken. Anders hadden we deze producten NOOIT gekocht.
ii. Er zou een goede oplossing komen, nu 2,5 jaar later is er nog steeds geen oplossing. Zelfs bij de meeste polishouders is nog niet eens bekend of er compensatie volgt en wat dan de hoogte zou zijn......
iii. De rendementen die eerst als zeer reeel werden aan ons voorgesteld gaan nu al van + 17 = het meest positieve, bij het afsluiten in 1999 en nu de van opgave uit 2010 (dus 11 jaar later) naar de - 16,28% = het meest negatieve.
Kijk dat is niet zomaar wat!!!!!!
Dit is het fonds van de abn-amro het BNP Paribas fund netherlands.
vi. Dus we komen ver onder de inleg uit.......He dat stond nergens genoteerd......
v. En als je advies of informatie wilt geven ze gewoon niet thuis. En als je dan toch door klaagt/vraagt krijg je een brief ga maar naar de KIFID......Arme NOL MONSTER.....Die zal een post hebben/krijgen.......En wat gaat die man er mee doen? Dat is nu de grote vraag.
En dan vinden sommige mensen dat je soms niet heftig mag reageren.....Die hebben volgens mij zelf geen polis. Of zich er nog niet in hebben verdiept.....

hakra
Berichten: 710
Lid geworden op: 07 feb 2011 14:38

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door hakra »

@wevera

Ook de VVD wordt bevolkt door opportunisten. Partijprogramma's zijn niet veel meer dan intentieverklaringen. Daarmee kun je de macht verwerven. En zodra je de macht hebt, kun je gaan uitleggen dat hetgeen in je verkiezingsprogramma staat helaas niet uitgevoerd kan worden want .........
(vul maar een of ander excuus in - het maakt niet uit, want men beroept zich op het landsbelang, wat dat dan ook moge zijn.

Hollands Glorie is jouw probleem. Niet dat van de politiek. De privaatrechtelijke overeenkomst, zoals JKdJ dat benoemt. Probleem is daarmee doorgeschoven en de politiek lost verder niks op.

@felix
Heb je ineens "het licht" gezien?? Spiritueel/religieus geworden?? :D

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Hakra,
Nee dat niet, maak je geen zorgen.
Maar nog een idee tot wie wij ons anders kunnen zouden kunnen wenden?

De verzekeraars gaan op dezelfde voet door.
De Ombudsman geeft aan dat de bemiddelingsruimte op is.
De AFM blijft ook erg stil.
De politiek kijkt liever de andere kant op, danwel wil haar vingers er niet branden, danwel weet het ook niet meer.

Grote delen van de tekst zijn ook hier zeer toepasselijk.
In ieder geval zie ik twee haarfijne analyses van de oorzaak. :lol: :shock:
Alsmede ook een zeer zwarte voorspelling voor de toekomst als het niet opgelost wordt. :shock:

Dus ook hier geldt: moge Monster [en anderen!] er inspiratie uit halen. :D

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door felixbeijer »

"Our solemn hour" stamt uit 2007, om precies te zijn 12 maart 2007
(album "the heart of everything").

Zo ongeveer 1 jaar voor het publiekelijk maken van de Wabeke-norm.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door felixbeijer »

http://www.youtube.com/watch?v=eg7PYtpS4hA

Stairway to the skies is van het album The unforgiving, uitgekomen in maart 2011.
Dat is precies 3 jaar na het publiekelijk maken van de Wabeke-norm.

GroenePolitiek
Berichten: 37
Lid geworden op: 11 mar 2011 17:22

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door GroenePolitiek »

@Wevera, Mooi stuk.

Al sinds de jaren '80 schrijf ik af en toe aan de tweede kamer. In de jaren '90 zag ik de kwaliteit van de reacties van kamerleden hard achteruit gaan. In deze eeuw is het niveau van de antwoorden beneden alle peil.
.
Een paar hilarische voorbeelden:
In 2002 werd ik werkloos tijdens de zoveelste ICT-crisis. Ik wilde toen graag een studiefinanciering, zodat ik tijdens mijn werkoloosheid bij de OU informatica modules zou kunnen behalen. Van mw. Noorman-den Uyl (PvdA) kreeg ik een behoorlijk antwoord. Een CDA-kamerlid verwees me naar het CWI voor een opleiding. Het CWI had me al eerder gezegd, dat ze mij niet eens konden begeleiden, daarvoor was ik te hoog opgeleid. Dat antwoord van mw. Noorman-den Uyl is het laatste behoorlijke antwoord, dat ik van kamerleden gehad heb.

In Augustus 2009 schreef ik over deregulering. Het CBS viel mij (eensmanszaak) lastig met een enquete, belde mij daar zelfs over op, terwijl deze enquete alleen voor grote bedrijven was. Alleen Rita Verdonk reageerde. Toen ik daarover een tweede mail stuurde, met vermelding dat Verdonk de enige was die had gereageerd, kreeg ik onmiddelijk een reactie van tweede kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) met de mededeling, dat hij wel gereageerd heeft. Deze email heb ik nooit ontvangen, terwijl ik geen spam-filter heb op het gebruikte email-adres.

Vroeger was ik beleefd tegen de politiek. Maar ik heb het wel een beetje gehad met de nederlandse politiek. Vroeger waren het volksvertegenwoordigers. Sinds de jaren '90 is de meerderheid

in de eerste plaats: zichzelf-vertegenwoordiger;
in de tweede plaats: partij-vertegenwoordiger;
in de derde plaats: achterban-vertegenwoordiger.

De meest fanatieke kamerleden mogen op vrijdagmiddag, als de rest aan het borrelen is, nog wel even een half uurtje het volk vertegenwoordigen. Als ze het maar niet te dol maken.

Ik weet niet precies wat er aan gedaan moet worden.
Vroeger waren de meeste kamerleden redelijk idealistisch. Tegenwoordig beschouwt het partijkader van de grote partijen idealisten als gevaarlijke ongeleide projectielen.
Misschien moet het salaris fors omhoog in combinatie met een absoluut verbod op bijbaantjes.
Of misschien moet het salaris juist fors omlaag, zodat alleen idealisten nog kamerlid willen worden.
Of misschien moeten we naar een totaal ander politiek systeem.

Zie bijvoorbeeld:
http://www.groenepolitiek.info/index.ph ... 1_politiek

GroenePolitiek
Berichten: 37
Lid geworden op: 11 mar 2011 17:22

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door GroenePolitiek »

Zojuist heb ik de volgende mail gestuurd aan de leden der tweede kamer:

Geacht kamerlid,

Zojuist had ik een telefonisch gesprek met een man, die om raad vroeg in zake een dreigende verkoop van zijn koopwoning.
De situatie die hij schetste is aldus.

12 jaar geleden een huis gekocht, hypotheek 275.000 euro.
100.000 daarvan was een investering in beleggingen.
175.000 was voor de aankoop van het huis.
Na 12 jaar bij 4% rente zou zijn investering 48.000 rendement opgebracht moeten hebben.
Bij een normaal rendement van 7% zou zijn investering 96.000 opgebracht hebben.
Er is slechts 18.000 rendement. Althans, volgens de woekerpolisboeven.

Hij heeft enige tijd een betalingsachterstand gehad. Deze is weggewerkt.
Er staat nog een restschuld van een paar duizend euro voor notariskosten en dergelijke, die de hypotheekverstrekker heeft veroorzaakt.
Hypotheekverstrekker wil nu het huis gedwongen gaan verkopen.

In eerdere rechtszaken heeft de rechter bepaald, dat bovengenoemde contracten berusten op dwaling en derhalve nietig zijn.
Deze uitspraak ligt nu in hoger beroep.
Hypotheekverstrekkers zijn blijkbaar bang voor de gevolgen, als de beroepsmogelijkheden uitgeput zijn.
Dus gaan ze zoveel mogelijk over tot criminele sanering van dergelijke producten.

Ik heb u gevraagd om een kamerbrede motie,
waarin u de minister vraagt om een grootschalig strafrechterljk onderzoek door het OM.
TASKFORCE
Feitelijk wil ik een speciale eenheid die zich eerst richt op de woekerpolisboeven.
Als deze achter de tralies zitten, zou deze taskforce zich moeten richten op andere vormen van witte-boorden-criminaliteit.

Zover mij bekend heeft u daarmee nog niets gedaan.
Daarmee gedoogt u criminaliteit.
U zwijgt en kijkt weg, terwijl het nederlandse volk wordt kaalgeplukt.
U staat toe, dat criminelen hun posities veilig stellen ten kosten van hun slachtoffers.

Tegelijk veroorzaakt u een situatie, dat het civiele recht onder de woekerpolisboevenlast bezwijkt.
Ik heb deze man aangeraden:
- een kort geding om verkoop te voorkomen;
- een civielrechterlijke procedure om de schade inclusief de vervolgschade te claimen.
De vervolgschade is inmiddels groter dan het bedrag dat deze woekerpoliscriminelen van hem hebben gestolen.

Het civiele recht is niet opgewassen tegen de last van de woekerpolisboeven.
Er dreigt een lawine van rechtszaken, die de rechters tot ver in de jaren '20 bezig zal houden.
U laat dat gebeuren en u doet niets.

Verkiezingscampagne:
Wat mij verbijstert, is het feit dat geen enkele partij gaat staan voor het recht, voor strafrechterlijke vervolging
en voor de belangen van de slachtoffers.
Binnenkort zijn er nieuwe verkiezingen nodig.
Verkiezingen zonder partij die het opneemt voor het volk en tegen de financiele criminaliteit ???
Hoe geloofwaardig is jullie systeem dan nog ???

Mvg,
Andreas

================================
Bankrover, betekenis:
Tot laat in de 20e eeuw een persoon, die een bank berooft.
Sinds einde 20e eeuw een persoon die werkzaam is in een bank en die zijn klanten berooft.

Rodina
Berichten: 59
Lid geworden op: 06 dec 2011 14:09

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door Rodina »

Beste Groenepolitiek,

Ik mis in je tranentrekkend verhaal het volgende.

De man die jij aan de telefoon had heeft 12 jaar geleden, afgaand op je verhaal. Een woning gekocht van 175.000,- euro.
175.000 was voor de aankoop van het huis.
Hij is hiervoor een lening aangegaan van 275.000,- zodat hij 100.000 over had om te beleggen. Beleggen betekent dat je ook een negatief rendement kan halen. Dus deze man is op het meest ongunstige tijdstip in aandelen gestapt. en zal nu waarschijnlijk een verlies hebben. Je spreekt van een rendement van 18.000,- maar je zult waarschijnlijk bedoelen een belegde waarde van 18.000,- .

Je geeft aan dat " deze contracten" (wat een erg ruim begrip is) berusten op dwaling. Hoezo? de man die je gesproken hebt heeft 12 jaar geleden een beslissing genomen wat nu blijkt een niet verstandige beslissing is geweest, maar hoezo is er sprake van dwaling? En heeft de rechter zich in deze specifieke zaak uitgesproken over dwaling?

Deze persoon in kwestie heeft toen hij een hypotheek gaf bij de bank zijn woning als onderpand voor de lening gegeven. Is het niet meer dan normaal dat bij een betalingsachterstand de bank dan deze woning opeist. Als ik jou 100 euro leen en ik krijg je horloge in onderpand, en jij betaalt mij niet terug ben ik dan een crimineel als ik je horloge verkoop?

Jij spreekt over slachtoffers, maar is deze man niet in eerste plaats slachtoffer geworden van zijn eigen hebzucht. Het risico nemen om een hoger rendement te behalen(met geleend geld notabene) waarmee hij zijn woning kon aflossen. Als de beursen omhoog gegaan waren en hij een top rendement had gehaald had iedereen op de gebruikelijke verjaardagsfeestjes moeten horen hoe slim deze man was geweest. Nu de beursen de andere kant zijn opgegaan is hij ineens een slachtoffer geworden en zijn de mensen die deze beslissing voor hem mogelijk hebben gemaakt ineens boeven.

Ik word echt ziek van al deze mensen hier die in de goede beleggingsjaren beleggingsproducten wilden hebben en zich nu hier manifesteren als " slachtoffers" omdat de rendementen op dit moment niet zijn wat er eind jaren 90 van verwacht had mogen worden. En aankomen met verhalen dat als ze gespaard hadden ze een hoger rendement hadden gehad. Had dan gespaard! ipv zelf de keuze te maken om te beleggen!

Ik word echt ziek van de mensen die onze politici lastig vallen met het geroep dat deze risiconemers gecompenseerd moeten worden. Had deze man 12 jaar geleden niet gewoon een eenvoudige spaar hypotheek kunnen nemen. Geen risico en een lager verwacht rendement en gewoon werken voor het de aflossing ipv rendement proberen te behalen met geleend geld.

Waarom moeten mensen die wel sparen de dupe worden van mensen die onnodige risico's nemen. Waarom zijn mensen nooit verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Deze man in kwestie wist dat hij een lening nam om te beleggen, en dat het risico bestond dat op einddatum het eind kapitaal lager was dan de inleg. Bv, is het Holland Casino crimineel als ik 100 euro op rood zet en het wordt zwart en ik zo doende mijn 100 verlies?

Ik zie deze man niet als slachtoffer maar als een persoon die makkelijk dacht zijn huis te kunnen aflossen wat mis is gelopen. Eigen schuld, dikke bult en nu niet zeuren maar je schuld aflossen.

arvandongen
Berichten: 1189
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door arvandongen »

Rodina schreef: Ik word echt ziek van de mensen die onze politici lastig vallen met het geroep dat deze risiconemers gecompenseerd moeten worden.
Rodina,

De meeste terugkerende schrijvers op dit forum accepteren het beleggingsverlies.

De misleiding ontstaat daar waar de verzekeraar BEWUST kosten en premies verborgen heeft gehouden. Deze kosten en premies zijn onredelijk hoog en VEEL HOGER dan als men de producten los gekocht zou hebben (!) Bij beleggingsverzekeringen hebben alle verzekeraars zich hieraan schuldig gemaakt en daarmee gehandeld tegen wet- en regelgeving.

De mensen moeten volledig voor de misleidende, verborgen kosten gecompenseerd worden. Indien aan te tonen is dat de verzekeraar/tussenpersoon de klant bewust opgelicht hebben, dan moet er de mogelijkheid bestaan het gehele contract te vernietigen.

Verder ben ik (en vele anderen) het met je eens dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en dat koersverliezen in principe niet compenseerbaar zijn.

Gesloten