Pagina 2 van 7

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 24 nov 2011 23:45
door hakra
'Woekerpolisklanten beter helpen'
Laatste update: 24 november 2011 23:16 info
AMSTERDAM - Klanten met een woekerpolis moeten makkelijker en goedkoper kunnen overstappen naar een beter product.
Foto: AFP Dat schrijft minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Verzekeraars mogen daarvoor geen extra kosten rekenen.

"Deze groep klanten is al teleurgesteld door de verzekeraar en verkeert in onzekerheid", schrijft de bewindsman. Ze mogen wat hem betreft daarom 'op geen enkele wijze belemmeringen ervaren' als ze willen overstappen.

In Nederland zijn ruim zeven miljoen beleggingsverzekeringen verkocht. Verzekeraars hebben miljarden uitgetrokken om consumenten te compenseren.

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 08:32
door juwita
"Deze groep klanten is al teleurgesteld door de verzekeraar en verkeert in onzekerheid", schrijft de bewindsman. Ze mogen wat hem betreft daarom 'op geen enkele wijze belemmeringen ervaren' als ze willen overstappen.
@Hakra,
Ik lees daarin dat verzekeraars geen afkoopkosten mogen rekenen bij overstappen. Einde aan de ''afscheidsgreep-in-de-polispot door de verzekeraar. Dat zou positief te duiden zijn. Maar ik vrees dat De Jager het zo niet heeft bedoeld.

Naar mijn oordeel zou een verbod op afkoopkosten ook moeten gelden bij uitstappen en niet alleen bij overstappen.

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 11:18
door arvandongen
De brief (8 paginas) van de minister is hier te vinden:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten- ... eleid.html


De brief geeft veel "best of class" aanbevelingen, die er best redelijk uitzien, maar volgens mij niet bindend zijn voor de verzekeraar. Als de verzekeraars zich hieraan houden (!!), zal er wat vertrouwen kunnen beginnen.

De minister is erg duidelijk over het volgende: De overeenkomsten zijn gesloten tussen verzekeraar/tussenpersoon en klant. De overheid is GEEN partij. Bij het afsluiten van de polissen is er erg veel misgegaan, maar het is niet te doen om daar een algemene regerings-aanbeveling voor te geven. Vooral omdat er op zoveel verschillende manieren, zaken fout gegaan kunnen zijn.

Om recht te doen aan deze individuele situaties moet men zich wenden tot het KiFiD of de rechter.

Waarschijnlijk zijn er veel "individuele situaties" omdat de financiële markt, een markt is van misleiding.

Zie de enquete van Prof A. Boot (uit Volkskrant Dec 2009):
"Dat blijkt de branche zelf ook te weten. Op het Verzekeringscongres in 2000 komt de stelling ‘De bedrijfstakcultuur is een uit de hand gelopen cultuur van marketing en misleiding’ in stemming. Van de aanwezige verzekeraars en tussenpersonen stemt 71,77 procent voor."

De minister vindt dat de verzekeraars zich niet zouden mogen beroepen:
- op verjaring,
- of op het vervallen van schade-rechten n.a.v. de compensatieregeling
- of op het vervallen van schade-rechten n.a.v. een overstap naar een andere (meer betrouwbare) bank/verzekeraar.

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 12:24
door hakra
bron: Hypoid.nl

De vette kop in nu.nl (klik hier voor het artikel) verteld dat onze eigen minister JK de jager er voor gaat zorgen dat verzekeringsmaatschappijen geen belemmeringen opwerpen als een klant wil omzetten naar een beter product. Goed verhaal, wij maken in de praktijk mee wat verzekeringsmaatschappijen allemaal uithalen om er maar voor te zorgen dat een klant die wil omzetten naar een beter product, er op een goed moment maar vanaf ziet. Een greep uit de gebruikte tactieken:
volledig onbegrijpelijke brieven naar de klant sturen
iedere vertragings- tactiek toepassen die te bedenken is: ieder document wat binnen enkele dagen aan de verzekeringsmaatschappij wordt geretourneerd wordt pas weken later behandeld en in plaats van de gevraagde actie uit te voeren wordt het verzoek met een vraag beantwoord.

Dit is slechts een greep uit de dagelijkse gang van zaken, het is zelfs zo erg dat een klant met een standaard polis die wil oversluiten naar een beter product in het meest gunstige geval na 4 maanden af is van de verzekeraar die al jaren wist dat het verkochte product nooit aan de verwachtingen van de klant zou voldoen.

Toppers op dit gebied zijn Aegon, Nationale Nederlanden en RVS deze toppers vinden het zelfs nodig om de tussenpersoon die de verzekering heeft afgesloten eerst in te lichten en die dan enkele weken de tijd geven om de klant te benaderen om de polis te behouden. Kortom handelen in het eigen belang en in niet in het belang van de klant!

Het zou goed zijn als de minister de daad bij het woord zou voegen en niet alleen een kreet in de pers zou uiten

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 13:12
door hakra
en nog eentje van hypoid.nl

PS: Florius = AbnAmro

Een voorbeeld uit de praktijk, een beetje technisch maar we nemen het risico:

Klant heeft 9 jaar geleden een hypotheek afgesloten (195.000) op 55 jarige leeftijd een deel van de hypotheek (€ 50,000) wordt afgelost met een woekerpolis van Aegon die een duur heeft van 25 jaar. Op zich op het moment van afsluiten al een slecht advies, maar dat even buiten beschouwing gelaten.

De polis heeft na 9 jaar premie betalen een armzalige waarde van iets meer van € 4.000 dit heeft voor een groot deel te maken dat de inhoudingen op de premie (eerste en doorlopende kosten en provisie van de tussenpersoon) dusdanig hoog zijn dat het beoogde doelkapitaal nooit gehaald zal worden. Verder maken de verhoudingsgewijs veel te hoge premie voor de overlijdensrisico verzekering in combinatie met de kosten het daadwerkelijk belegde geld dusdanig laag dat zelfs bij een zeer positieve beurs het onmogelijk is om het eerder genoemde doelkapitaal te behalen.

In de praktijk zal deze klant dus op 70 jarige leeftijd € 50.000,- in moeten lossen die in dit geval door de polis van Aegon nooit gehaald zal worden en de hypotheek dus opeisbaar zal worden (de aflossing zal immers niet plaatsvinden)

In dit specifieke geval is de geldverstrekker Florius, Florius WEET dat de genoemde verzekering nooit de lading zal dekking maar besluit om hier geen actie op te ondernemen, Een begrijpelijke zet. Immers als Florius zou eisen dat de bestaande polis omgezet moet worden naar een gegarandeerde constructie dan zal de maandlast fors toenemen en de hypotheek niet meer budgettair verantwoord is. Als een struisvogel kiest Florius er voor om de kop in het zand te steken en net te doen of er niet aan de hand is.

In dit specifieke geval hebben wij het volgende voorstel aan Florius gedaan:

De klant brengt de waarde van de polis (€ 4.000,-) plus een eigen vermogen van € 11.000,- in mindering op de hoofdsom van de hypotheek. De totale hoofdsom van de hypotheek komt dan net iets onder de executiewaarde van de woning (taxatie rapport aanwezig). De huidige hypotheek wordt voortgezet onder aflossingsvrije condities.

Voordeel voor alle partijen:
1.de klant hoeft geen premies meer te voldoen aan een verzekering die niets op gaat brengen
2.Florius heeft een hypotheek die een zeer laag risico profiel heeft (secutarisatie?)
3.maandlasten voor de klant dalen met (netto) € 90 .,- per maand
4.de hypotheek blijft ook na het pensioen van de klant betaalbaar

In dit specifieke geval kiest Florius er voor om politiek correct te handelen en conform de huidige maatstaven niet meer dan 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij aan te bieden. Willens en wetens kiest Florius er dus voor om een voor alle partijen slechte situatie in stand te houden en zowel voor de klant als voor de geldverstrekker te kiezen voor de optie om de klant door te laten modderen en de consequenties van dit beleid door te schuiven. In het kader van de zorgplicht zijn hier de nodige vraagtekens bij te plaatsen. Deze vraagtekens zijn tevens te plaatsen bij de verzekeringsmaatschappij en de tussenpersoon welke de polis heeft afgesloten, die wisten immers al enkele jaren dat de gestelde doelen binnen redelijke grenzen nooit gehaald zouden worden.

Kortom wie betaald de rekening?

zoals de kaarten nu liggen: de consument wordt gedwongen om een woekerpolis van Aegon in stand te houden waarvan iedereen weet dat de opbrengst niet zal voldoen aan de op het moment van afsluiten gestelde doelen en zal dus gedwongen worden om het onderpand te verkopen om de gestelde aflossing te kunnen voldoen.

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 13:13
door jammer
Ik moet het allemaal nog zien, vooral bij aegon. Want ik heb begin dit jaar al gevraagd kan ik gratis over? Nee, werd er geschreven er staat nog E 950,- aan kosten open van polis nummer 1 en E 435,- aan kosten open van polis 2. Ik heb wel direct kenbaar gemaakt aan aegon, DAT IK deze KOSTEN NIET ga betalen, als ik ooit ga switchen. En als ik ga switchen, is dat uiteraard op advies van aegon. Want de aegon medewerkers hebben nog steeds vertrouwen in hun producten???? Of mogen ze niet zeggen, we hebben geen vertrouwen meer...
Ik heb alleen aangegeven dat ik geen vertrouwen meer heb in hun producten.......Dus ik heb daar over een pittige brief geschreven en die schijnt nu te liggen bij de directeur van aegon Leven, nl. F. Drost. (Dat wordt de nieuwe opvolger van Paul Boomkamp).
Wordt vervolgd bij meer nieuws....

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 18:23
door felixbeijer
arvandongen schreef:De brief (8 paginas) van de minister is hier te vinden:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten- ... eleid.html


De brief geeft veel "best of class" aanbevelingen, die er best redelijk uitzien, maar volgens mij niet bindend zijn voor de verzekeraar. Als de verzekeraars zich hieraan houden (!!), zal er wat vertrouwen kunnen beginnen.

De minister is erg duidelijk over het volgende: De overeenkomsten zijn gesloten tussen verzekeraar/tussenpersoon en klant. De overheid is GEEN partij. Bij het afsluiten van de polissen is er erg veel misgegaan, maar het is niet te doen om daar een algemene regerings-aanbeveling voor te geven. Vooral omdat er op zoveel verschillende manieren, zaken fout gegaan kunnen zijn.

Om recht te doen aan deze individuele situaties moet men zich wenden tot het KiFiD of de rechter.

Waarschijnlijk zijn er veel "individuele situaties" omdat de financiële markt, een markt is van misleiding.

Zie de enquete van Prof A. Boot (uit Volkskrant Dec 2009):
"Dat blijkt de branche zelf ook te weten. Op het Verzekeringscongres in 2000 komt de stelling ‘De bedrijfstakcultuur is een uit de hand gelopen cultuur van marketing en misleiding’ in stemming. Van de aanwezige verzekeraars en tussenpersonen stemt 71,77 procent voor."

De minister vindt dat de verzekeraars zich niet zouden mogen beroepen:
- op verjaring,
- of op het vervallen van schade-rechten n.a.v. de compensatieregeling
- of op het vervallen van schade-rechten n.a.v. een overstap naar een andere (meer betrouwbare) bank/verzekeraar.

Nou van Dongen,

Aegon geeft hierin aan dat er maar een type product is waarin de kosten over de gehele looptijd worden verrekend. Nou jammer heeft er twee (zie bericht hierboven), en bij mijn Safe-Pensioen is het ook zo.
Ordinaire leugens!

Hoe kun je het dan hebben over herstel van vertrouwen?
Ze BLIJVEN liegen.

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 18:42
door arvandongen
Hoe kun je het dan hebben over herstel van vertrouwen?
Ze BLIJVEN liegen.
Felix, tot nu toe blijven ze ook bij mij liegen. De minister probeert het vertrouwen te herstellen. Ik geloof dat pas wanneer ik verbetering zie. Tot nu toe NIET dus. Afgelopen maand heb ik nog een vers setje flagrante leugens weerlegd. Van zowel de "onafhankelijke" tussenpersoon als ook de verzekeraar.


Een veel belangrijkere issue vind ik, dat de minister alle misleidingen doorverwijst naar KiFiD of rechter. Het gaat daar druk worden, omdat meer dan 70% van de financiele/verzekerings branche ook ZELF vindt dat ze misleiding plegen en gepleegd hebben.

De reakties van Aegon verbaast mij dus niets. Net zoals de reakties van NN op mijn polis mij niets verbaast. Voor alle duidelijkheid: Hun handelswijze is VERWERPELIJK. Vooral omdat de misleidingen en leugens zich niet alleen afspelen vóór 2005, maar tot vandaag aan toe.

Mijn mening misschien zo ietsje duidelijker?
Sorry, ik was de vorige post misschien een beetje "indirect transparant".....

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 19:14
door felixbeijer
hakra schreef:en nog eentje van hypoid.nl

PS: Florius = AbnAmro

Een voorbeeld uit de praktijk, een beetje technisch maar we nemen het risico:

Klant heeft 9 jaar geleden een hypotheek afgesloten (195.000) op 55 jarige leeftijd een deel van de hypotheek (€ 50,000) wordt afgelost met een woekerpolis van Aegon die een duur heeft van 25 jaar. Op zich op het moment van afsluiten al een slecht advies, maar dat even buiten beschouwing gelaten.

De polis heeft na 9 jaar premie betalen een armzalige waarde van iets meer van € 4.000 dit heeft voor een groot deel te maken dat de inhoudingen op de premie (eerste en doorlopende kosten en provisie van de tussenpersoon) dusdanig hoog zijn dat het beoogde doelkapitaal nooit gehaald zal worden. Verder maken de verhoudingsgewijs veel te hoge premie voor de overlijdensrisico verzekering in combinatie met de kosten het daadwerkelijk belegde geld dusdanig laag dat zelfs bij een zeer positieve beurs het onmogelijk is om het eerder genoemde doelkapitaal te behalen.

In de praktijk zal deze klant dus op 70 jarige leeftijd € 50.000,- in moeten lossen die in dit geval door de polis van Aegon nooit gehaald zal worden en de hypotheek dus opeisbaar zal worden (de aflossing zal immers niet plaatsvinden)

In dit specifieke geval is de geldverstrekker Florius, Florius WEET dat de genoemde verzekering nooit de lading zal dekking maar besluit om hier geen actie op te ondernemen, Een begrijpelijke zet. Immers als Florius zou eisen dat de bestaande polis omgezet moet worden naar een gegarandeerde constructie dan zal de maandlast fors toenemen en de hypotheek niet meer budgettair verantwoord is. Als een struisvogel kiest Florius er voor om de kop in het zand te steken en net te doen of er niet aan de hand is.

In dit specifieke geval hebben wij het volgende voorstel aan Florius gedaan:

De klant brengt de waarde van de polis (€ 4.000,-) plus een eigen vermogen van € 11.000,- in mindering op de hoofdsom van de hypotheek. De totale hoofdsom van de hypotheek komt dan net iets onder de executiewaarde van de woning (taxatie rapport aanwezig). De huidige hypotheek wordt voortgezet onder aflossingsvrije condities.

Voordeel voor alle partijen:
1.de klant hoeft geen premies meer te voldoen aan een verzekering die niets op gaat brengen
2.Florius heeft een hypotheek die een zeer laag risico profiel heeft (secutarisatie?)
3.maandlasten voor de klant dalen met (netto) € 90 .,- per maand
4.de hypotheek blijft ook na het pensioen van de klant betaalbaar

In dit specifieke geval kiest Florius er voor om politiek correct te handelen en conform de huidige maatstaven niet meer dan 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij aan te bieden. Willens en wetens kiest Florius er dus voor om een voor alle partijen slechte situatie in stand te houden en zowel voor de klant als voor de geldverstrekker te kiezen voor de optie om de klant door te laten modderen en de consequenties van dit beleid door te schuiven. In het kader van de zorgplicht zijn hier de nodige vraagtekens bij te plaatsen. Deze vraagtekens zijn tevens te plaatsen bij de verzekeringsmaatschappij en de tussenpersoon welke de polis heeft afgesloten, die wisten immers al enkele jaren dat de gestelde doelen binnen redelijke grenzen nooit gehaald zouden worden.

Kortom wie betaald de rekening?

zoals de kaarten nu liggen: de consument wordt gedwongen om een woekerpolis van Aegon in stand te houden waarvan iedereen weet dat de opbrengst niet zal voldoen aan de op het moment van afsluiten gestelde doelen en zal dus gedwongen worden om het onderpand te verkopen om de gestelde aflossing te kunnen voldoen.
hakra, zo'n geval ben ik ook.
Alleen een andere hypotheekverstrekker, en jonger.
En ik heb maar liefst twee Aegon polissen, een Koersplan en een Levensloop Vermogen.
Ik kan niet eens naar een andere hypotheekverstrekker wegens de nieuwe regels: het verschil tussen lening en de waarde is te groot, dat krijg ik niet gefinancierd.
Omzetten naar bankspaar is niet mogelijk, mijn hypotheekverstrekker heeft dat niet.
Het enige wat kan is annuitair, lekker duur dus. Maar de hele hypotheek gaat niet, te duur.

Zo blijf je dus aan die vreselijke Aegon-graai polissen vastzitten. Bedrog-polissen noem ik het liever. De klacht en stuiting zijn nu dienovereenkomstig. Klacht ligt inmiddels bij het KiFID en is reeds bij de AFM het verzoek tot strafvervolging ingediend. Dat zou nou eens echt bijdragen aan herstel van het vertrouwen, de hele Aegon top vervolgen en vooral: tot op het bot kaalplukken.

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 19:18
door felixbeijer
En dan hebben we nog een ander probleem met Aegon.
Geduld leidt er nu gelukkig toe dat dat probleem zichzelf opruimt.
Lees: alle contactpersonen zitten ziek thuis en "verdwijnen" geruisloos.

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 19:21
door felixbeijer
jammer schreef:Ik moet het allemaal nog zien, vooral bij aegon. Want ik heb begin dit jaar al gevraagd kan ik gratis over? Nee, werd er geschreven er staat nog E 950,- aan kosten open van polis nummer 1 en E 435,- aan kosten open van polis 2. Ik heb wel direct kenbaar gemaakt aan aegon, DAT IK deze KOSTEN NIET ga betalen, als ik ooit ga switchen. En als ik ga switchen, is dat uiteraard op advies van aegon. Want de aegon medewerkers hebben nog steeds vertrouwen in hun producten???? Of mogen ze niet zeggen, we hebben geen vertrouwen meer...
Ik heb alleen aangegeven dat ik geen vertrouwen meer heb in hun producten.......Dus ik heb daar over een pittige brief geschreven en die schijnt nu te liggen bij de directeur van aegon Leven, nl. F. Drost. (Dat wordt de nieuwe opvolger van Paul Boomkamp).
Wordt vervolgd bij meer nieuws....
Jammer, dat is toch al erg oud nieuws.
Zo reeds november vorig jaar was me al duidelijk dat door de aanmelding bij het KiFiD zijn lot voorzienbaar bezegeld was, en dat nu 1 jaar later bekend wordt dat ie pleite zal gaan. Opgeruimd staat netjes. :|

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 19:26
door felixbeijer
Kijk de datum van 1 mei dat de compensatie inzake mijn Koersplan berekend zou zijn, valt samen met de uitschakeling van iemand die nu op haar linked-in account heeft staan "op zoek naar een nieuwe uitdaging!"
in de financiele dienstverlening wel te verstaan.

Ach die quantumtheorie ....... feilloos! :D
Wel lullig voor die directeur Leven in Leeuwarden, hij is ook bekend met die theorie en moet het dus al 1 jaar hebben zien aankomen.

Februari 2012 zal er weer een Aegon directeur worden getermineerd. Welke en waar dat weet ik nog niet. In ieder geval gaat nog een Aegon directeur in Den Haag, ofwel in februari 2012 ofwel in mei 2012. Dat hangt nu af van de Ombudsman en de AFM.

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 19:31
door felixbeijer
De score is nu dus:

3 "pionnen" geslagen.
voor 2 volgt de executie spoedig (ziek thuis afwachtend op veroordeling).
1 directeur Leven pleite

tegen 0 (ja jammer, door een handtekening van mijn vrouw) :D

Kijk zolang mijn vrouw en ik eensgezind zijn. :D :D :D
't is die quantumtheorie. :mrgreen:

Kijk die muziektekst moet toch duidelijk zijn
http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic ... 4#p1319474

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 19:37
door felixbeijer
Zo dan kappen we nu weer.
Zo af en toe wat tijd op dit forum is goed om de frustratie kwijt te geraken en dus goed voor de gemoedstoestand. :D

Maar het gezin wil ook aandacht en dus nu is 't voldoende.
Houdt mijn vrouw goed in de gaten, de tijd wordt nu strikt opgevolgd.

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 20:41
door felixbeijer
Ach het is passend gestuit en hakra vond het wel OKE.
http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic ... 2#p1276972

Die stuiting obv art 72 WvS is er een met consequenties. 8)

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 25 nov 2011 21:31
door hakra
@felix
maar volgens mij niet bindend zijn voor de verzekeraar.//

Misschien goed om eens over na te denken:
Voor zover de Hoofdlijnenovereenkomsten niet gevolgd worden door een Vaststellingsovereenkomst (waarnaar ook verwezen wordt in die Hoofdlijnenovereenkomsten) klopt hetgeen JKdJ aangeeft - het zijn private overeenkomsten tussen verzekeraar en "Belangenbehartigers".
Strikt genomen ben jij als individuele polishouder, en alle andere polishouders/consumenten, daarin geen partij.
Het zijn ten principale géén bindende overeenkomsten. Het wordt pas verbindend zodra en wanneer er een Vaststellingsovereenkomst aan toegevoegd wordt. En dat doen verzekeraars, met een enkele uitzondering, niet.
Op een dergelijke Vaststellingsovereenkomst kun je je dan beroepen. Niét op de Hoofdlijnenovereenkomst, want die bestaat voor jou individueel niet.

Die Hoofdlijnenovereenkomst is dus voor verzekeraar alléén "bindend" naar haar wederpartij - de "Belangenbehartiger". Die "Belangenbehartiger" - als wederpartij van de verzekeraar - doet verder niks meer.
Verzekeraars mogen/kunnen derhalve aan jou zeggen/schrijven wat ze zelf willen, ook indien het afwijkt van de Hoofdlijnenovereenkomst.

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 26 nov 2011 09:04
door felixbeijer
Ik ben toch benieuwd wat de Ombudsman gaat antwoorden. :roll:
We wachten het maar rustig af.

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 28 nov 2011 22:27
door hakra
bron: VVP - zie ook de reactie eronder.

DE JAGER EIST SNELLE OPLOSSING WOEKERPOLISAFFAIRE

“Er moet nu snel een einde gemaakt worden aan de onzekerheden waarin klanten zich bevinden én voor de toekomst moeten goede (verbeterings)mogelijkheden worden aangeboden. Ik roep verzekeraars op om de gehele Best of Class toe te passen in hun flankerend beleid.”

Dit schrijft minister van Financiën Jan Kees de Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee presenteert hij zijn lang verwachte visie over het flankerend beleid inzake beleggingspolissen. “De sleutel voor toekomstgerichte verbeteringen van beleggingsverzekeringen ligt bij verzekeraars.”
De Jager heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de stand van zaken in de afwikkeling van de woekerpolisdossiers bij Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en Reaal. Op basis van die informatie komt hij onder meer tot zijn Best of Class. Hij eist van verzekeraars dat zij drie belangrijke stappen zetten vanuit het perspectief van de klant: de klant weet wat hij heeft, de klant weet wat hij krijgt en de klant is voor de toekomst beter af.
Allereerst dienen verzekeraars hun klanten begrijpelijke en bruikbare, individuele informatie te verschaffen over wat de eventuele compensatie voor het product betekent. Adviseurs mogen geen aanvullende kosten in rekening brengen als klanten de polis willen aanpassen en als de klant geen adviseur (meer) heeft zullen verzekeraars moeten zorgen voor een oplossing (bijvoorbeeld een helpdesk). Ook verzekeraars mogen hiervoor geen kosten in rekening brengen.
Vervolgens moet de klant weten wat hij krijgt. “De verzekeraar vraagt geen kwijting bij uitbetaling compensatie en de tot nu toe verschuldigde compensatie wordt in de polis gestort.”
Ten slotte eist De Jager dat de klant in de toekomst beter af is. Dat wil zeggen dat het mogelijk is om zonder kosten binnen het lopende product te wisselen naar goedkopere fondsen, dat aanbieders goedkopere en betere alternatieve producten aanbieden, dat er geen kosten worden berekend als een klant kiest voor een ander product bij dezelfde of een andere aanbieder en dat aanbieders de nieuwe en aangepaste producten onderwerpen aan grondige analyse door middel van hun review- en productontwikkelingsprocessen.
“Ik roep verzekeraars op om de gehele best of class toe te passen in hun flankerend beleid. Een gezonde verzekeringssector is van groot belang voor verzekeraars én verzekerden. Het is aan verzekeraars om zich daarvoor in te zetten. Er moet daarom nu snel een einde gemaakt worden aan de onzekerheden waarin klanten zich bevinden én voor de toekomst moeten goede (verbeterings)mogelijkheden worden aangeboden. Dit zal leiden tot een nieuwe en betere uitgangspositie van de klanten om hun doelstellingen voor vermogensopbouw te bereiken, en daar draait het uiteindelijk om.”

reacties

Joost van Aggele / @ Jan Kees de Jager

“Er moet nu snel een einde gemaakt worden aan de onzekerheden waarin het vaderland zich bevindt én z.s.m. dient de burger rechtdoende verkiezen te worden aangeboden. Ik roep politici op om de Best of Class oplossing toe te passen en niet langer in te stemmen met het huidige flankerende beleid.”

Dit schrijft Joost van Aggele, bezorgd burger, online aan de Tweede Kamer. Daarmee presenteert hij zijn lang verwachte visie over het rarieteitenkabinet inzake de toepassing der democratische beginselen. “De sleutel voor toekomstgerichte verbeteringen der Nederlandsche Staatsinrichting lijkt men geheel uit het oog verloren te hebbgen”

Van Aggele heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de stand van zaken in de tot stand koming van dit rariteitenkabinet. Op basis van de jongste informatie komt hij onder meer tot zijn Best of Class. Hij eist van de oppositie dat zij drie belangrijke stappen zetten vanuit het perspectief van de burger: de werkgever weet niet meer wat hij heeft, de werknemer niet meer wat hij krijgt
en de burger lijkt voor de toekomst slechter af.

Allereerst dienen politici de burger begrijpelijke en bruikbare, individuele informatie te verschaffen over wat de eventuele compensatie van de Europese Unie voor het vaderland betekent.

Politici mogen geen aanvullende toezeggingen doen als na Griekenland meerder lidstaten niet langer aan hun financiele verplichtingen kunnen voldoen. Het Kabinet moet zorgen zorgen voor een oplossing (bijvoorbeeld een helpdesk). Het Kabinet mag hiervoor geen extra kosten bij de burger in rekening brengen.

Vervolgens moet de burger weten hij krijgt. “Het Kabinet stemt niet in met kwijting en de tot nu toe verschuldigde compensatie wordt geheel in de schatkist gestort.”

Ten slotte eist Van Aggele dat de burger in de toekomst beter af is. Dat wil zeggen dat het niet meer mogelijk is om zonder meerderheid der partijen een heel volk aan een rariteitenkabinet te onderwerpen en dat politici preventief aan een grondige psycho-analyse worden onderworpen alvorens men op het blauwe plugge zitten mag hebben.

“Ik roep politici op om de gehele best of class toe te passen in hun dagelijks beleid. Een gezonde begroting is van Landsbelang voor politici en burgers. Het is aan politci om zich daarvoor in te zetten. Er moet daarom nu snel een einde gemaakt worden aan de onzekerheden waarin burgers zich bevinden én voor de toekomst moeten goede electorale (verbeterings)mogelijkheden worden aangeboden. Dit zal leiden tot een nieuwe en betere uitgangspositie van de burger om hun doelstellingen een werkelijke volksvertegenwoordiging te bereiken, en daar draait het uiteindelijk om.”

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 29 nov 2011 16:10
door GroenePolitiek
Onderstaande brief heb ik vandaag, 29 november 2011, gestuurd aan alle leden der Tweede Kamer.

Geachte leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal,
21 November 2011 stuurde ik u een brief aangaande de woekerpolis-affaire en het verwoestende effect daarvan op het vertrouwen. In de jaren '90 was Nederland nog een high-trust society, nu is Nederland een low-trust society en we zijn hard op weg naar een no-trust society.
Ik heb u in voornoemde brief ook geschreven over het feit dat het OM zich gedraagt als een politieke organisatie. Het is ongewenst als ambtenaren politiek bedrijven. Zij hebben de wetten en regels uit te voeren en na te leven. Zij MOGEN geen politiek bedrijven.
Ik heb u in voornoemde brief ook geschreven over het feit dat het OM weigert een behoorlijk antwoord te geven op mijn eis tot vervolging van Delta Lloyd en De Hypotheker wegens oplichting c.q. diefstal met bedrog.
Inmiddels heb ik van het OM een briefje ontvangen van mw. Verstappen van de afdeling Beleid en Strategie. Zij stelt:
"Allereerst merk ik op dat door de politie geen proces-verbaal is opgemaakt ..."
Echter:

op 11 februari 2011 heb ik van de politie te Winschoten een document meegekregen, waarop staat Procesverbaal met een procesverbaal-nummer.
op 17 mei 2011 heb ik aan mr. Eland, hoofdofficier van justitie te Groningen, een brief geschreven met bovenaan de brief de teksten:

Klacht over uitblijven reactie op aangifte
Proces-verbaalnummer: PL01PE 2011014794-1
RKS-nr: PL01PA.1PA.2011.1642


Nu schrijft een medewerkster van het OM, dat er geen procesverbaal is en tussen de regels door, dat ik niet zo moet zeuren.

OM liegt tegen Nationale Ombudsman:
12 Augustus 2011 stelde de Nationale Ombudsman schriftelijk:
... Wij hebben uw email daarom doorgestuurd naar het College van procureurs-generaal met het verzoek uw klacht te behandelen. Dit college is verplicht uw klacht binnen zes weken te behandelen. Die termijn kan met vier weken worden verlengd. In dat geval moet het College u laten weten dat de behandeling van uw klacht langer duurt.
Omdat ik niets hoorde van het OM heb ik op 12 oktober 2011 opnieuw een klacht gestuurd naar de Nationale Ombudsman. 22 November 2011 stuurde de Nationale Ombudsman mij een brief met daarin de tekst:
Reactie van het Parket-Generaal
Het Parket-Generaal heeft ons op 17 november 2011 laten weten, dat het arrondissementsparket Groningen hen heeft toegezegd zo spoedig mogelijk alsnog een reactie naar u te zullen toesturen. Daarbij heeft men laten weten dat de politie destijds uw aangifte heeft opgenomen omdat zij daartoe wettelijk verplicht waren, maar dat de politie u tevens zou hebben meegedeeld dat er geen nadere actie van de politie te verwachten viel aangezien de kwestie civielrechterlijk opgelost dient te worden. Aan de politie is doorgegeven dat de kwestie die u heeft aangekaart landelijk zou worden opgepakt en bent u gewezen op het bestaan van de Stichting Verliespolissen / Woekerpolissen. De politie zou uw aangifte dan ook geseponeerd hebben.
Het bovenstaande is onjuist. Tijdens het opmaken van het procesverbaal heeft de dienstdoende agent telefonisch contact gehad met hulpofficier de Ruiter. Deze stelde, dat het OM vermoedelijk niet zou overgaan tot een strafzaak. Daarop heb ik duidelijk gesteld, dat ik daar beroep tegen zou aantekenen bij de rechter commissaris. De dienstdoende agent stelde toen, dat het beroep tegenwoordig anders geregeld is. Klaarblijkelijk wil het OM met alle middelen voorkomen dat er een strafzaak komt en is blijkbaar bereid om keihard te liegen. Daarnaast doet men alles om deze zaak zoveel mogelijk te vertragen, uit te stellen, niet te behandelen.
Ik heb getracht informatie te krijgen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze verwezen mij door naar Postbus 51. De medewerker daar deed zijn best maar kon niet voldoende informatie geven. Ik werd doorverwezen naar een juridisch loket.
Zoals ik er tegen aankijk:
Een procesverbaal dient afgehandeld te worden door een officier van justitie en niet door een medewerkster.
Indien een officier van justitie weigert te vervolgen, dient deze dat schriftelijk mede te delen aan de klager en dient daarbij te vermelden, hoe de klager daartegen in beroep kan gaan.
Het OM wenst woekerpolisboeven niet te vervolgen. Dat is geen juridische maar een politieke beslissing. Het OM dient de wet uit te voeren en geen politiek te bedrijven.
Het OM weet, dat er geen goede gronden zijn om strafrechterlijke vervolging van oplichters af te wijzen.
Na inzage in het bewijsmateriaal weet het OM, dat strafrechterlijke veroordeling van Delta Lloyd en De Hypotheker vrijwel zeker is indien dit voor de rechter komt.
Het OM heeft ter dege kennis genomen van mijn voornemen om beroep aan te tekenen tegen een eventueel sepo van de officier van justitie. Om dit te voorkomen, weigert het OM mijn klacht officieel te behandelen. Eerst weigert men te antwoorden. Pas na een tweede klacht bij de Nationale Ombudsman komt er een vermoedelijk onwettige reactie van een medewerkster van het OM.

In mijn brief aan u van 21 november 2011 heb ik u dringend gevraagd om een parlementaire enquete naar het OM, zodat getuigen onder ede kunnen worden gehoord. Ik herhaal bij deze die oproep.

Het OM gedraagt zich als een politieke organisatie en opereert feitelijk als een staat binnen de staat. Dat is ongewenst.
Het OM blijkt er geen bezwaar tegen te hebben te liegen tegen de Nationale Ombudsman. We hoeven ons geen illusies te maken over hun vermogen te liegen in een parlementair onderzoek. Pas als ze onder ede gehoord worden is er enige kans dat de waarheid boven tafel komt.

Het Nederlandse volk heeft recht op de waarheid. Wij hebben ook recht op behoorlijke bescherming tegen oplichters en criminele organisaties. Ik constateer, dat de Nederlandse overheid ernstig in gebreke is en feitelijk contractbreuk pleegt. Volgens ons contract: Ik betaal belasting, u zorgt voor een behoorlijke rechtsstaat.
Als ik afga op mijn ervaringen of aanvaringen met de nationale overheid, dan kom ik tot de conclusie, dat alleen de belastingdienst behoorlijk functioneert.

Bankroof civielrechterlijk afhandelen: goed voor de economie
Volgens de moraal van de politiek en het OM moet van strafrechterlijke vervolging worden afgezien, indien dat de economie zou kunnen schaden. Als de woekerpolisboeven gedwongen zouden worden om alle schade te vergoeden, zouden ze weleens om kunnen vallen. Erg he! Beter is het, om de woekerpolisboeven te smeken een deel van het gestolen geld terug te geven en beterschap voor de toekomst te beloven. Dan komt alles goed. Toch?
Volgen we deze redenering, dan dient bankroof ook civielrechterlijk te worden afgehandeld. Als een groep bankrovers een bank binnendringt, het geld meeneemt, veel schade aanricht en een paar mensen neerschiet, is dat goed voor de economie. De ziekenhuizen krijgen extra werkgelegenheid, ambulance-personeel wordt bezig gehouden, schoonmakers kunnen aan het werk om het bloed op te ruimen, aannemers kunnen aan het werk om de schade aan het gebouw te herstellen, psycho-therapeuten kunnen jaren voort om het bankpersoneel te helpen. Als de bank de bankrovers voor de civiele rechter daagt, houdt dat tientallen advocaten langdurig van de straat. Al deze activiteiten dragen bij aan ons BNP en het kost de overheid geen cent. Het alternatief zou zijn om de bankrovers strafrechterlijk te vervolgen. Daar moeten we echt van af zien. Dan moeten we politieagenten en officieren van justitie in dienst houden. Dat kost belastinggeld. Na veroordeling moeten we de daders ook nog van kost en inwoning voorzien. Kost ook heel veel belastinggeld. Bovendien kunnen die goedwillende bankrovers dan geen banken meer beroven. Dat gaat ten koste van de werkgelegenheid.
Heeft u misschien ergens een onderbuikgevoel dat u waarschuwt dat er ergens iets niet klopt in bovenstaande redenering?

U dwingt ons diensten af te nemen van criminelen:
Als Delta Lloyd mij juist heeft geïnformeerd, ben ik verplicht om zaken met hen te laten afhandelen door een bemiddelaar. Ik ben namelijk een randdebiel, volgens de alwijze nederlandse overheid. Voor beslissingen over MIJN financien moet een bemiddelaar mijn handje vasthouden en mij zeggen, dat alles goed komt en waar ik een kruisje moet zetten. Mocht ik kunnen schrijven, dan mag ik ook mijn handtekening zetten. Dan komt alles goed.
In 2004 vertrouwde ik nog op een hypotheekadviseur en zette ik mijn handtekening onder een contract zonder dat contract en alle algemene voorwaarden uit te spitten. Daar had ik toen ook geen tijd voor. Verandering van baan, lange reistijd, urgentie om een huis te kopen, etc. Daarom ging ik in zee met De Hypotheker, in de veronderstelling dat deze er voor mij zou zijn en mij gedegen advies zou geven. Dat is ook wat Delta Lloyd in 2011 nog eens schriftelijk stelde: De Hypotheker is er voor de klant. Uit de geldstromen blijkt, dat De Hypotheker in dienst staat en stond van Delta Lloyd, dat men een valse voorstelling van zaken heeft gegeven, en dat men mij een contract heeft laten tekenen met voor Delta Lloyd onbeperkte mogelijkheden om 'kosten' in rekening te brengen.
Notabene:
Delta Lloyd weigert duidelijke afspraken te maken. Na afloop van mijn rentevastperiode heb ik gekozen voor variabele rente. Ik heb Delta Lloyd gevraagd om een aanbod met een vast percentage ten opzichte van Euribor. Dat heeft men geweigerd. Contractueel staat Delta Lloyd niets in de weg om de rente te verhogen tot 20%. De rente is immers variabel. Het is als klant gewoon niet mogelijk om duidelijkheid te krijgen over de hoeveelheid geld die de hypotheekverstrekker kan vragen, tenzij je kiest voor de veel hogere rente van een rentevast periode. En dan moet je ook maar weer afwachten hoe de rente wordt na afloop van die periode. Wanneer een hypotheekverstrekker fouten maakt, kan men de kosten gewoon verrekenen met klanten, die daar niets mee te maken hebben. Leuker kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel. In ieder geval gemakkelijker voor de woekerpolisboeven.
Inmiddels vertrouw ik de financiele bemiddelaars niet meer. Omdat u tot op heden geweigerd heeft de sector schoon te laten vegen door het OM, heeft u een vertrouwensbreuk veroorzaakt. Als klant weet men niet, welke adviseur integer is en welke adviseur een woekerpolisboef is. Daardoor is de gehele sector besmet. De meerderheid van de adviseurs zijn woekerpolisboeven, dat is de standaard. Waarom zou men een woekerpolisboef om advies vragen? Waarom verplicht u het nederlandse volk om de diensten af te nemen van woekerpolisboeven?

Wanneer men zaken doet met een fiancieel adviseur zijn er twee mogelijkheden:
De adviseur adviseert precies wat de klant wil horen. Dan betaalt de klant voor advies, dat hij niet nodig heeft.
De adviseur adviseert iets anders dan wat de klant wil horen. Dan moet de klant kiezen: volg ik het advies van een vermoedelijke woekerpolisboef of doe ik wat ik zelf verstandig vind? Dan doet de klant niets met het advies. Dan betaalt de klant voor ongewenst advies.
In beide gevallen betaalt de klant voor iets ongewenst. Doodgewoon omdat jullie dat zo geregeld hebben. Hoe halen jullie het in je hoofd?

Tegenwoordig is het niet nodig om financieel advies in te winnen. Je kunt je via internet informeren, via een website je keuze bepalen en je gegevens invullen. Wellicht dat je nog even bij een agent langs moet om je identiteitsgegevens te controleren. De verplichting om je te laten vertegenwoordigen door een bemiddelaar is onzinnig en ouderwets. In combinatie met de weigering om de woekerpolisboeven strafrechterlijk te vervolgen en de financiele sector schoon te vegen is deze verplichting crimineel. U heeft dus ingestemd met criminele regelgeving.
De politiek en het OM hebben de financiele sector een vrijbrief gegeven om hun klanten kaal te plukken en het land leeg te roven. Als oplichting aan het licht komt, betuig je als sector gewoon je spijt en je beweert, dat je het zo niet bedoeld hebt en dat je 'het niet geweten hebt'. Dan vraag je je politieke vriendjes, die je beloont met commissariaatjes en dergelijke, om het volk te misleiden. Dan komt er een Stichting Verliespolis, die met de woekerpolisboeven gaat onderhandelen over de beste manier om het volk nog verder kaal te plukken. Deze stichting adviseert dan om accoord te gaan met een onderhandelingsresultaat, dat nog nader uitgewerkt moet worden. Ga je accoord, dan krijg je 50 euro van die aardige woekerpolisboeven. Vereniging Eigen Huis is daar laaiend enthousiast over en staat daar helemaal achter. Uiteindelijk blijkt dan, dat het accoord de woekerpolisboeven een vrijbrief geeft om door te gaan met het kaalplukken van het nederlandse volk, en dat na ca. 30 jaar misschien nog wel eens gekeken wordt of het slachtoffer een paar euro kan worden toegeworpen als beschimmeld genadebrood.
In 1995 werd de financiele sector al door een hoogleraar economie gewaarschuwd tegen de woekerpolissen:
Het lijkt een wonder dat de woekerpolissen niet al veel eerder en harder zijn aangepakt. Hoogleraar Arnoud Boot luidde al in 1995 de noodklok over de woekerpolis. In 2005 schreef Kapé Beukelaar als columnist voor De Telegraaf over beleggingsverzekering Koersplan (de weg kwijt) van Aegon. Toch duurde het nog 11 jaar voordat in Tros Radar in 2006 gesproken werd over de ‘woekerpolisaffaire’. We zijn weer vijf jaar verder en nog steeds is er geen compensatie voor de geleden schade.
http://www.beleggen.com/columns/Woekerp ... jdbom-6710

Het zou kunnen zijn, dat de werknemer van De Hypotheker die mij de woekerpolis verkocht daarvan niet op de hoogte was. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat een groot concern als De Hypotheker niet op de hoogte was:
Delta Lloyd houdt 29,67% in voor "kosten".
De Hypotheker krijgt 29,67% van deze 29,67% als beloning.
Dief en Diefjesmaat die de buit verdelen.
Delta Lloyd en De Hypotheker hebben gewoon afspraken gemaakt om de klant een poot uit te draaien.
De politiek en het OM willen nu, dat het voldoende is dat Delta Lloyd 'sorry' zegt en een klein deel van de buit teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar. Dan hoeft er niet strafrechterlijk vervolgd te worden. Want de directieleden van Delta Lloyd zijn rijke mensen, en dat zijn per definitie aardige en buitengewoon fatsoenlijke mensen en onze mini-ster van financiën is persoonlijk bevriend met hun, dus dat zit wel goed. Als iemand een brood of een blikje bier steelt bij een supermarkt, dan hebben we te maken met een weerzinwekkende crimineel, die zwaar bestraft moet worden. Handen afhakken mag helaas niet meer, maar het OM is graag bereid om voor de aanpak van zulke mensen de handen uit de mouwen te steken.
Door op deze wijze de financiele sector een vrijbrief te geven het nederlandse volk uit te plunderen maakt u zich schuldig aan landverraad. U geeft ook alle ruimte voor herhaling. Voor de financiele sector is dit een win-win situatie. Als ze niet gepakt worden, gaan ze vrijuit. Worden ze wel gepakt, hoeven ze alleen 'sorry' te zeggen en een paar procent van de buit terug te geven. Dan gaan ze ook vrijuit.
Hoe kunt u dit accepteren?
Wat mij betreft is dit een test. Volgens mijn hypothese vormen de overheid van Nederland en het grote bedrijfsleven een samenwerkingsverband van criminele organisaties en is de minister-president de Capo di tutti capi. U kunt deze hypothese falsificeren door met een ruime kamermeerderheid de minister van Veiligheid en Justitie op te roepen het OM te verplichten een taskforce samen te stellen, die met een luizenkam door de financiele wereld gaat, met de uitdrukkelijke opdracht om zoveel mogelijk luizen dood te drukken.
Ik ben zeer benieuwd of u in staat bent mijn hypothese te falsificeren.
Hoogachtend,
Andreas

Re: Herstel van vertrouwen

Geplaatst: 29 nov 2011 17:04
door arvandongen
Andreas,

Eerst complimenten dat de toonzetting erg verbeterd is.
Heb je al een klacht bij het KiFiD ingedient om je persoonlijke schade (civielrechterlijk) te laten vergoeden?


Het aankaarten van de STRAFrechterlijke zaken, zal je geen persoonlijke compensatie opleveren. Wel resulteert mogelijk straf voor de schuldigen. In het kader van het verbeteren van de wereld, is het goed om aangifte te doen. Als het OM (nog) niet luistert, laat het even rusten. Dit soort zaken zijn moeilijk te bewijzen en makkelijk te weerleggen.

Anderszijds: Als genoeg mensen "wakker worden" en uitleg vragen aan de verzekeraar of terechte, volledige compensatie eisen, dan verbetert de wereld zich ook maar misschien op een andere manier. Mogelijk ten koste van een verzekeraar. Misschien ook niet.

Dat de handelswijze van de verzekeraar verwerpelijk is (oplichting/misleiding/verborgen kosten) , is duidelijk voor iedereen.