LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Bespreek hier de ontwikkelingen in de woekerpolis-affaire
M. van Rossum
Berichten: 1220
Lid geworden op: 05 dec 2009 15:30

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door M. van Rossum »

wevera schreef: Op 31-12-2008 was de waarde nog € 8850. Er is dus een waardestijging van € 4275 gerealiseerd in 2 jaar tijd. Aangezien de inleg € 1088 was is er dus een netto-waardestijging van € 3187 gerealiseerd. Dit is een nettorendement van 36% in 2 jaar. Dit lijkt heel goed, maar..

De koersstijging van de AEX-index was over de afgelopen 2 jaar 60%. 24% is dus ingepikt door Avero-Achmea. Daarom noem ik de Levob-HGP een woekerpolis. Het is trouwens ook nog zo dat er in de waardestijging ook dividend verrekend is, de waarde daarvan is onbekend, dus is er meer dan 24% van de koerswaardestijging ingepikt door mijn verzekeraar.
Ben benieuwd of er een andere remedie is dan oversluiten naar verzekering die wel de AEX volgt...
Geen idee of een klacht op dit punt al ooit geprobeerd is en wat kans op succes is..

wevera
Berichten: 671
Lid geworden op: 06 apr 2008 20:11

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door wevera »

Heden werd door mij de persoonlijke berekening beleggingsverzekering ontvangen. Deze heeft voor de Levob-HGP geen betekenis. Er wordt geen vergoeding voor de kosten gegeven en geen vergoeding voor het zgn. hefboomeffect. Dit was al reeds voorzien, gezien de resultaten van de kifid-procedure.

De waarde van de polis bedroeg per 1-4-2011 € 13922, dat is dus bijna € 900 meer dan per 1-1-2011. Dat geeft dan een goed netto-resultaat over de eerste 3 maanden van 2011. Bij een inleg van € 135 is er immers een netto-resultaat van ruim € 760

De totale inleg vanaf december 1995 is inmiddels € 10573. De inleg komt er dus ruimschoots uit.

Er is een positief rendement van ruim 2% per jaar. Als we de kostenafslag meerekenen, ruim € 2900, en het verlies aan rendement door de kostenafslag, geschat op ongeveer € 3000, dan zou de waarde van de polis dus ruim € 19700 zijn geweest.
Dit geeft nog maar eens aan dat een beleggingsverzekering best veel kan opbrengen.

In de Achmea-regeling wordt de berekende vergoeding direct gestort. Zij berekenen die vergoeding door een een schatting te maken van de eindwaarde op de datum van uitkering. Hierbij wordt uitgegaan van een positief brutorendement van 6 %. Zij schatten dan vervolgens de eindwaarde volgens de kostenberekening van de polisvoorwaarden en een eindwaarde volgens de kosten verrekening van de achmea-regeling.
Volgens de polisvoorwaarden zou mijn polis op 1-12-2016 een eindwaarde hebben van € 21294 en volgens de Achmea-regeling een eindwaarde van € 19545. De Achmea-regeling is dus veel slechter als de polisvoorwaarden. dat geeft dan nog maar eens aan dat de Achmea-regeling weinig voorstelt.
Wat verder onduidelijk is hoe dan de PRF-kosten zijn ingeschat, want die zijn juist zeer gevoelig voor koersschommelingen, die onbekend zijn. Hierover heb ik een vraag gesteld aan Achmea.

Verder wordt in de Achmea-regeling een vergoeding berekend voor het hefboom-effect maar niet voor het rendementsverlies door het hefboom-effect, dus niet voor het inteereffect.
Het hefboom-effect wordt berekend door de premie voor de risicoverzekering over alle jaren van de polisduur, tot nu, te berekenen bij een positief rendement van 6%. Die wordt dan vergeleken met de werkelijk betaalde premie, die in de jaren met negetieve koersontwikkelingen verhoogd is.
Het verschil wordt vergoed.

Er staat niets in de regeling over de ontwikkeling van risicoverzekerings-premie in de toekomst.

Uit het feit dat de Achmea-regeling niets vergoedt voor het inteereffect kan ook de conclusie getrokken worden dat deze regeling weinig voorstelt.
Er komt dus nog geen eind aan de woekerpolis-affaire.

Met vriendelijke groet, Arie Wever

kweenie
Berichten: 15622
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door kweenie »

wevera schreef: Het hefboom-effect wordt berekend door de premie voor de risicoverzekering over alle jaren van de polisduur, tot nu, te berekenen bij een positief rendement van 6%. Die wordt dan vergeleken met de werkelijk betaalde premie, die in de jaren met negetieve koersontwikkelingen verhoogd is.
Het verschil wordt vergoed.

Er staat niets in de regeling over de ontwikkeling van risicoverzekerings-premie in de toekomst.
Dat is niet helemaal waar. Bij de achmea-regeling wordt voor de bijgestelde risicoverzekering-premie ook over het verleden gerekend met de werkelijke rendementen en er wordt voor de toekomst gereken met 6% rendement. Anders gezegd, bij de bepaling van de 'normkostenberekening' (dus met de gemaximeerde kostenpercentages en waarbij over het verleden wordt gerekend met de werkelijke rendementen en voor de toekomst wordt gerekend met 6% rendement) wordt al gebruik gemaakt van de bijgestelde risicoverzekerings-premie.

(Zie ook 2.3.b en e)

wevera
Berichten: 671
Lid geworden op: 06 apr 2008 20:11

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door wevera »

Zoals het in de uitleg van de regeling er staat is het juist. Maar het uitgangspunt is een positief rendement van 6%.
Het hefboomeffect en het inteereefect ontstaan bij negatieve rendementen. Hierover wordt in de regeling met geen woord gerept. De kans is natuurlijk groot dat er in de toekomst weer periodes met negatieve rendementen zullen zijn.
Het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen door de AFM had ook als tekortkoming dat er geen aandacht werd besteed naar de effecten van negetieve rendementen op de gevolgen van een ingebouwde risicoverzekering.
Met vriendelijke groet, Arie Wever

wevera
Berichten: 671
Lid geworden op: 06 apr 2008 20:11

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door wevera »

Recentelijk heb ik het overzicht ontvangen van de waardeontwikkeling en de kostenverrekening over het laatst afgesloten beleggingsjaar, dat is de periode van 1-12-2010 t/m 31-11-2011.

Beginwaarde: € 12575
Betaalde premie en inleg: € 545
Kosten: -€ 109
Verlies (neg rendement) -€ 85
Eindwaarde: € 12927

De kostenafslag is dus 20% van de premie, dat is natuurlijk veel te veel. Het is 0.85% als percentage van de eindwaarde van de polis en dat is dan veel te weinig om voor kostencompensatie in aanmerking te komen. Dat geeft dan nog maar eens aan dat de zgn. kostencompensatieregelingen niets voor stellen..

De kosten van € 109 bestaan uit: € 14 PRF; € 27 kosten beleggingsbestanddeel ( 5% vd. inleg) en € 68 kosten verkoop, aankoop switch en beheer.
Dat er € 14 aan PRF-kosten (incidentele vergoeding) is verrekend betekent dat er in de periode van 1-2-2010 t/m 31-11 2011 een onderliggend fonds moet zijn geweest met een koerswaardestijging van meer dan 18%.
Van de 9 fondsen waren er, volgens de gegevens van Avero-Achmea zelf, 6 met een negatief rendement en 3 met een positief rendement. Een positief rendement werd gescoord door Ahold (+ 1.18%), Shell ( + 10.74%) en Unilever (+ 15.42%. Er was er dus geen met een koerswaardestijging van meer dan 18%.
Dat er dan toch PRF werd verrekend is alleen mogelijk doordat Avero-Achmea in zijn gegevens een (netto)koerswaarde presenteert die afwijkt van de werkelijke koerswaarde op de beurs (de bruto-koerswaarde)
Avero-Achmea verrekent blijkbaar voor ons onduidelijke kosten d.m.v een verrekening via de koerswaarde waardoor ze voor de polishouder lager zijn dan in de werkelijkheid.

Van de 6 onderliggende fondsen met een negatief rendement waren er 3 als zeer slecht te beschouwen. Dit zijn De telegraaf ( - 28.5%) ,
KPN ( -18.3%) en ING ( -15,5%)

In vergelijking met de resultaten van andere beleggingsverzekeringen/woekerpolissen heeft de deze LevobHGP het goed gedaan. Dat komt omdat er dividend-toerekening heeft plaats gevonden en er geen premieafslag voor een risico-verzekering plaats vindt. Uit de presentatie van de gegevens is helaas niet af te leiden wat het precieze effect is van de dividend-toerekening.
Ondanks de kostenafslag zijn er bij elk fonds naar verhouding redelijk veel beleggingseenheden toegevoegd waardoor deze beleggingsverzekering het bij een aantrekkende beurs goed zal doen. D.w.z. er blijft goede hoop op een redelijke waardeontwikkeling.

Over de gehele periode van de polisduur, 1-12-1995 t/m 31-11-2011, zijn de resultaten als volgt.
Beginwaarde: € 0.00
Inleg/totale premie: € 10983
Kosten: € 2868
Netto-eindwaarde: € 12926
Netto rendement: € 1943 (over 16 jaar is dat ongeveer 1-1.5% per jaar)
Brutorendement: € 4811 ( 2868 + 1943) ( dat is ongeveer 3- 3.5% per jaar)

Over het begrip bruto-rendement valt nog wel wat op te merken. In de waarde € 4811 is geen rekening gehouden met het rendementsverlies als gevolg van de kostenafslag. Dat zou bij het begrip bruto-rendement wel moeten. Rekening houdende met het rendementsverlies door de kostenafslag zou het brutorendement ongeveer € 7000 bedragen en zou de bruto-waarde op 31-11-2011, € 17983 zijn geweest. Dit komt ongeveer overeen met een brutorendement van 4% per jaar.

De totale kostenverrekening, € 2868, bedraagt 26% van de inleg en 22 % van de netto-eindwaarde. Dat is natuurlijk veel te veel.
Verzekeraar Avero-Achmea heeft, via de kostenafslag, aanzienlijk meer verdient aan deze polis dan ik als polishouder. Daarom is dit een woekerpolis. Dat het zo zou gaan is mij in november 1995 niet medegedeeld en duidelijk gemaakt.

Tegelijkertijd kan gesteld worden dat deze LevobHGP het toch veel beter doet dan de waardeloze producten van Aegon, Delta-Lloyd, ABN-AMRO , enz.

Over het feit dat beleggings-fondsen als Shell, Unilever en Ahold het in crisestijd goed doen valt erg veel te zeggen. Vooral ook in negatieve zin. Het houdt in dat de basisbehoeften -, energie en voedsel, relatief duurder worden. Dat is vooral nadelig voor de personen met lage inkomens, dus voor de zgn. onderkant van de samenleving. De moderne handelaar in aandelen zal daar niet mee zitten denk ik.

Met vriendelijke groet, Arie Wever

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door B17 »

Hoe criminele verzekeraars bezit van burgers afpakken
www.uitzendinggemist.nl
8
Stem nu!
Bekijk Tros Radar vanaf 12 min 05. Verzekeraars stelen dmv. huisfondsen geld van burgers. 9% rendement beloven en uiteindelijk 0,4% ontvangen. Zelfs een financieel expert krijgt geen inzicht in de kosten van de beleggingspolissen. De verzekeraars worden niet gecontroleerd door de AFM en van de rechtse politiek mogen ze gewoon door gaan. Wanneer stopt dit? Vandaag kunt u nog SP stemmen.
Trefwoorden bij dit artikel:
verzekeraars, huisfondsen, graaiers, legale, diefstal, geen, controle, maffia.

wevera
Berichten: 671
Lid geworden op: 06 apr 2008 20:11

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door wevera »

Recentelijk ontving ik het overzicht van kosten en resultaten van mijn Levob-HGP over het beleggingsjaar 1-12-2011 t/m 31-11-2012.
De waarde op 1-12-2011: 12926 euro
De waarde op 31-11-2012: 15012 euro
Ingelegde premie: 545 euro
verrekende kosten: 331 euro
Rendement (bruto) 1872 euro (Dat is 14.4%)
Rendement (netto) 1541 euro (Dat is 11.9%)
De kosteninhouding was dus weer gigantisch. 331 Euro aan kostenafslag bij een inleg van 545 euro is 60,7%. Dat er zoveel aan kosten zouden worden verrekend is mij bij het aangaan van de polis in 1996 niet duidelijk gemaakt.
De kostenafslag van 331 euro bestond uit 27 euro kosten beleggingsbestanddeel, 73 euro aan- en verkoop, switch en beheer en 231 euro aan incidentele kosten of te wel PRF ( Performance Related Fee)- kosten.

Uit het door mijzelf opgestelde totaal overzicht, periode december 1996 - november 2012 blijkt het volgende.
beginwaarde: 0 euro
eindwaarde: 15011 euro
Totale inleg: 11527 euro
Totale kostenafslag: 3199 euro (dit is 21.3 % van de inleg,per jaar ongeveer 1.6%,dus geen compensatie)
Rendement bruto: 6683 euro
Rendement netto: 3484 euro (dit is nog geen 1.8% jaarrendement, gewoon sparen was beter)
Over het brutorendement valt nog wel iets te zeggen. Dit bestaat uit de som van de nominale kosten -afslag en het nettorendement. De werkelijke kostenafslag, dus het rendement voor verzekeraar Avero-Achmea, is aanzienlijk hoger dan het bedrag van 3199 euro. Want over de kostenafslag heeft deze verzekeraar ook rendement naar zich toe kunnen trekken, gedurende de gehele looptijd van de polis. Dit rendement kan berekend worden op ongeveer 2000 euro. Avero-Achmea heeft dus ongeveer 5000 euro verdient aan deze polis en dat is meer dan ik er zelf aan verdien.

Met de waardes van de aandelen van de onderliggende fondsen is het in 2012 dus geweldig goed geweest.Grote bezitters van aandelen zijn het afgelopen jaar met niks-doen maar weer eens schatrijk geworden. (waarom moet er op de pensioenen bezuinigd worden vraag ik mij af ?!!!)

Uit het overzicht van de koerswaarden zijn er 5 fondsen met een koerswaarde-stijging van meer dan 12 %. Deze fondsen hebben dus een bijdrage geleverd aan de te hoge kostenafslag en aan de forse stijging van het rendement. Dit zijn: Heinekens: 46,1% , Elsevier: 27,1 % , Ing: 19,3%, Akzo: 17,4%, Unilever: 16,1%
Ahold had een koerswaardestijging van 3.4% en Shell een geringe koerswaardedaling van - O,5%. Door de aankoop van aandelen van deze fondsen hadden deze 2 fondsen nog wel een positieve bijdrage aan de stijging van de totale poliswaarde. ( Ahold 11% en Shell 6%)
Er zijn 2 fondsen die echt zwaar verliesgevend waren nl. KPN: koerswaardedaling van - 51,1% en de Telegraaf: koerswaardedaling van - 29%.

Het is logisch dat het met deze fondsen slecht gaat.
De KPN is het historische product van dhr. Ben Verwaayen. Dit heerschap heeft recentelijk ook het Frans-Amerikaanse bedrijf Alcatel-lucent naar de filistijnen geholpen. Dit bedrijf maakt apparatuur voor het mobiele netwerk, maar loop onder de leiding van Verwaayen achter de feiten aan. Dat doet de KPN ook. Pikant is dat dhr. Verwaayen een belangrijke adviseur is van onze MP. dhr. Marc Rutte. Dan zijn we er ook van op de hoogte waardoor het komt dat dhr. Rutte steeds de verkeerde keuzes maakt en vooral een meester is geworden in het kunnen liegen en toch betrouwbaar overkomen.
De Telegraaf heeft als economische redacteur dhr. Paul Jansen. Dit heerschap etaleert de ene economische stommiteit na de andere bijv. in de beoordeling van de economische standpunten van de SP en ECB-directeur dhr. Draghi. Het is onbegrijpelijk dat de publieke omroep , m.n de VARA, zich laat gebruiken voor het openbaar maken van de verkeerde, en a-sociale inzichten van dhr. Jansen van de Telegraaf. Voor wie komt de VARA eigenlijk op? Blijkbaar toch vooral voor de graaiers bij de publieke omroep zelf en de graaiers in de colleges van besturen van de onderwijsinstellingen, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Wordt het niet tijd om de VARA op te heffen zodat de medewerkers kunnen gaan werken bij RTL7 en RTL4?

De oorzaak van de geweldige positieve ontwikkeling van de aandelenmarkten in 2012 zijn voor het grootste deel op conto te schrijven van ECB-directeur dhr. Draghi. Nl. door zijn uitspraken op 26 juli 2012, " Ik zal er alles aan doen om de euro in stand te houden" en van 6 september 2012: " Wij zullen de waardeloze schuldpapieren van de noodlijdende landen, staatsobligaties, onbeperkt opkopen". Dat was duidelijke mannentaal. Het betekent gewoon het laten draaien van de geldpersen zodat de aan Griekenland, Spanje, Italie, Portugal en Ierland doorberekende bank-woekerrentes omlaag konden gaan. Het is een anti-kapitalistische maatregel om een bepaalde vorm van het kapitalisme te redden. Dat de SP dat beter begrijpt dan "economische deskundigen" als Jansen van de telegraaf, Mathijs Bouman van RTL7 , enz. is opmerkelijk. De zgn. pro-europeanen in Ned, ook die van D66 en van de PvDA zijn in wezen voor een a-sociaal, niet levensvatbaar, europa. Onder een a-sociaal europa versta ik de situatie dat de rente op investeren binnen de EU kan verschillen van 12% in de " arme " landen (Griekenland) tot 0 % in de "rijke " landen (Duitsland/Nederland) Dat dit niet werkt kan iedereen die heeft leren rekenen op de basisschool/lagere school weten. De oproep van de PVV om Griekenland uit de EU te stoten en terug te laten keren naar hun eigen munteenheid, de drachmen, is socialer voor de Grieken zelf dan het handhaven van het huidige a-sociale europa. Maar dit kunnen de zgn. pro-europeanen blijkbaar niet begrijpen.

Ergens doet het dan weer goed dat aandelenbezitters de stellingname van Draghi wel op waarde weten te schatten. Maar waarom de pensioenfondsen, stuk voor stuk groot-aandeelhouders, denken te moeten bezuinigen op de pensioenen en/of de premies moeten verhogen is mij gezien de huidige ontwikkelingen een raadsel.

We zullen afwachten wat 2013 gaat brengen.

Met vriendelijke groet, Arie Wever

(De wijziging betreft een omschrijving van het begrip a-sociaal europa)

kweenie
Berichten: 15622
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door kweenie »

Maar waarom de pensioenfondsen, stuk voor stuk groot-aandeelhouders, denken te moeten bezuinigen op de pensioenen en/of de premies moeten verhogen is mij gezien de huidige ontwikkelingen een raadsel.
Als je enige kennis van zaken zou hebben, zou dat geen raadsel voor je zijn.

jonis
Berichten: 2035
Lid geworden op: 23 okt 2007 01:45

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door jonis »

Meer dan 80 procent van de 415 Nederlandse pensioenfondsen hoeft geen korting op de pensioenen door te voeren, meldt de Pensioenfederatie in een overzicht.

wevera
Berichten: 671
Lid geworden op: 06 apr 2008 20:11

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door wevera »

Het is verstandig om bij het beoordelen van een pensioen, 2 soorten pensioen goed uit elkaar te houden.

De eerste soort is het staatspensioen of AOW-uitkering dat iedereen krijgt die in Ned minimaal 40 jaar gewoond heeft en waarvan de leeftijd waarmee de ontvangst begint nu geleidelijk om hoog gaat van 65 naar 67. Dat is een basispensioen dat iets hoger is dan het bijstandsniveau. Op dit moment is dat 1226 euro per maand voor mij en mijn echtgenote (partnertoeslag) tezamen. In december was dat nog 1235 euro.
Dit wordt uitgekeerd door de overheid (sociale verzekeringsbank) vanuit de sociale voorzieningen. Dwz. de loonheffingen die elke Nederlander betaalt die een loon verdient of uitkering krijgt.
Over deze AOW of het staatspensioen hebben we het hier niet want de pensioenfondsen hebben hiermee niets te maken.

Vervolgens is er het zgn. aanvullende pensioen dat door een pensioenfonds wordt uitgekeerd. Daarover hebben we het hier. Werknemers, personen in loondienst, zijn verplicht aangesloten bij het pensioenfonds waartoe hun werkgever behoort. Loontrekkenden betalen hiervoor zelf uit hun loon. Het aanvullende pensioen is in feite uitgesteld loon. De pensioenfondsen beheren dit uitgestelde loon o.a. door te beleggen. Voor veel Nederlanders is het aanvullende pensioen hoger dan de AOW-uitkering. In mijn geval is het aanvullende pensioen, ABP, op dit moment, 1680 euro per maand. Dat was in december nog 1754 euro per maand. Op het aanvullende pensioen is dus bezuinigd met ingang van januari 2013, niet door de pensioenfondsen maar door een belastingmaatregel van de regering.

Het ABP gaat per 1 april 2013 de pensioen-uitkeringen verlagen en voor zover ik het weet in 2014 de pensioenpremies, die de jongere, nog werkende, leden moeten betalen, verhogen. Zoals Jonis aangeeft zijn er veel pensioenfondsen die de uitkering niet verlagen en de premies niet verhogen. Dit zijn meestal kleinere pensioenfondsen. De grote pensioenfondsen doen het blijkbaar slechter dan de kleine pensioenfondsen. Hoe komt dat ? Uit de feiten blijk dat de grote pensioenfondsen beschikken over enorme grote hoeveelheden geld. Door de goede beleggingsresultaten zijn ze in 2012 behoorlijk veel rijker geworden. Ze zijn zo rijk dat een aantal economische deskundigen het grote geld uit de pensioenfondsen willen gebruiken om de hypotheek-markt en de vastgoedsector weer vlot te trekken.

Voor zover ik het weet wordt de beslissing dat een pensioenfonds uitkeringen moet verlagen en/of premies moet verhogen genomen o.a. op basis van de zgn. dekkingsgraad , die boven een bepaalde waarde moet blijven. Die dekkingsgraad is een rekenkundig bepaalde waarde waarbij de hoogte van de rente een bepalende rol speelt en niet het rendement op beleggen. Waarom is dat? Kan dat niet anders.
De hoogte van de rente in Ned. is erg laag omdat Ned. een rijk land is en de economie nog goed draait.De rente is laag omdat er in Ned. betrouwbaar geinvesteerd kan worden en dat is in andere EU-landen zoals Griekenland of Spanje, anders en die hebben dan een hoge rente. De vorige minister van financien. dhr. de Jager, hield maar niet op te benadrukken dat die geweldig lage rente zo geweldig voordelig was voor de Ned. schatkist want daardoor behoefde de Ned. overheid erg weinig rente te betalen, o.a. voor de te betalen rente voor de miljarden die geleend moest worden om de ABN-AMRO te redden.
Volgens mij klopt hier iets niet. Waarom is een lage rente slecht voor de pensioenfondsen en waarom is het zo goed voor de Ned. schatkist? En trouwens, waarom wordt voor het berekenen van de dekkingsgraad niet een gem. rente genomen over een lange periode van bijv 20 jaar. Waarom de rente over een korte termijn waardoor er grote schommelingen zijn in de dekkingsgraad.

In o.a. Griekenland en Spanje is de rente erg hoog maar ik heb niet vernomen dat dat voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen in die landen geweldig goed is. Blijkbaar is er daar een andere regeling. Inmiddels heeft ook minister Dijsselbloem (PvdA) het geweldige " voordeel" van het enorme verschil in de hoogte van de rente tussen Ned. en de armerer EU-landen (Griekenland, Spanje) opgespoord. DNB kan voor een rente van 0% geld lenen van de ECB en vervolgens die lening doorschuiven naar de "armere" landen voor een veel hogere rente. Dat levert DNB elk jaar voor miljarden aan rente-voordeel op die de Ned. schatkist kan bijschrijven. Wat toch weer een goedkoop a-sociaal gedoe. Het is niks anders dan de ellende van een ander, een hoge renteschuld, bijschrijven als positief voordeel voor jezelf. Met inmternationele solidariteit , waarover de PvdA het zo vaak heeeft heeft dit niets te maken. Dat de PvdA pro-europa is lijkt mij onjuist. Vraag maar eens aan de Iteljanen, de Spanjaarden en de Grieken wat ze hiervan vinden.

Een factor die ook speelt bij het slecht presteren van een pensioenfonds is dat er blijkbaar ergens geld verdwenen is. Zoals bijv. bij het ABP in de tijd dat Lubbers premier was en er voor een 25 miljard uit de ABP-pot is gehaald tijdens de zgn. crises in de jaren 80, om de vut-regeling te financieren. Die vut-regeling, vervroegd uit treden van ouderen ,was bedoeld om de massale jeugdwerkloosheid te bestrijden. Lubbers zelf heeft nog kort geleden aangegeven dat dat nooit had moeten gebeuren en dat hij er een " erezaak" van gaat maken om dat geld weer terug te laten storten. Maar hoe dat dan moet vertelde hij niet. Zonder die " roof" van 25 miljard zou het ABP geen enkele probleem hebben gehad met de dekkingsgraad.

Er zijn enkele grote pensioenfondsen die het nog slechter doen dan het ABP, o.a. de metaalsector. Wat is daar gebeurt, waarom en waardoor de grote verschillen tussen de pensioenfondsen?

Kortom een hoop vragen wat dit betreft. Het blijft een feit dat alle pensioenfondsen in het jaar 2012 heel goed hebben verdient aan hun beleggingen en dat het logisch is dat dat de noodzaak van de verlaging van de uitkeringen moet hebben verminderd. Daarover horen we niets en dat is vreemd.

Met vriendelijke groet, Arie Wever

jonis
Berichten: 2035
Lid geworden op: 23 okt 2007 01:45

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door jonis »

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 101%

Rotterdam, 4 februari 2013 - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per eind januari gelijk aan 101%. Dit betekent een daling van één procentpunt ten opzichte van de maand daarvoor, toen deze nog op 102% lag.
Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. Met een dekkingsgraad boven de 100% kunnen de pensioenfondsen aan hun verplichtingen voldoen, maar zitten ze nog niet aan de vereiste minimale dekkingsgraad van 105%. (=wettelijk)Daarbij vanuit het verleden gezien ook nog:
DNB geeft pensioenfondsen jaar uitstel voor verhogen premie (D-D-9-2011)


ECONOMIE Nederlandse pensioenfondsen die sinds kort te maken hebben met een te lage dekkingsgraad hoeven niet direct de premies fors te verhogen. Dat meldt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).
Daar zit natuurlijk ook een "inteereffekt" aan bij dekkingsgraden van <90% in 2011


Achteraf is het natuurlijk makkelijk concluderen dat ze toen toch beter meteen de premie iets hadden moeten verhogen; dan hadden ze nu bijna allemaal niet meer hoeven te verlagen.
Laatst gewijzigd door jonis op 20 feb 2013 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.

edjuh10
Berichten: 2
Lid geworden op: 20 feb 2013 16:45
Contacteer:

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door edjuh10 »

Is het niet mogelijk om een klacht bij de AFM te deponeren voor dit voorval?

wevera
Berichten: 671
Lid geworden op: 06 apr 2008 20:11

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door wevera »

Kort geleden werd door mij het resultaat ontvangen van mijn HGP.over de periode 1-12-2012 t/m 4-12-2013, tenminste voor een deel. Eigenlijk alleen maar over het jaardeel van 1-7-2012 t/m 4-12-2013. Maar hieruit zijn in elke geval de PRF-kosten, kosten beleggingsbestanddeel en de eindresultaten voor 100% betrouwbaar vast te stellen
De overige kosten aankoop/verkoop, switch en beheer,zijn met redelijke betrouwbaarheid vast te stellen. Wat op valt uit dit overzicht is dat je de kosten zelf moet berekenen vanuit de overzichten per onderliggend fonds.

Het overzicht geeft de volgende gegevens:
Waarde op 1-12-2012: 15011 Eur.
Premie (inleg) 544 Eur.
Waarde op 4-12-2013: 17765 Eur.
Jaarkosten : 434 Eur. (w.v. PRF: 308; beleggingsbestanddeel: 27; overig: 99)
Dit levert de volgende resultaten op:
Netto rendement: 14.7% (17765-(15011+544)/15011 x100%
Bruto rendement: 17.5% ((17765-(15011+544) + 434)/15011 x 100%
Jaarkosten als percentage van de jaarpremie: 79.8% (434/544 x 100%) (dus echte woekerpolis)
jaarkosten als percentage van de eindwaarde van de polis: 2.4% (dus geen kostencompensatie)

De resultaten over de gehele looptijd van de polis: (1-12-1995 t/m 4-12-2013 zijn als volgt.
Beginwaarde: 0.00 Eur.
Totale inleg: 12071 Eur.
Eindwaarde: 17764 Eur.
Totale kosten: 3567 Eur. (w.v. PRF:1872; beleggingsbestanddeel: 603; overig: 799; premieverlaging 1997: 293)

De beoordeling is dan als volgt.
Financieel gezien was de periode 1-12-2012 t/m/ 4-12 -2013 geweldig goed, nog beter als de vorige jaarperiode. De eindwaarde ligt 5693 Eur. boven de totale inleg van 12071 Eur. Dit betekent dat het nettorendement per jaar boven de 4% ligt. Deze polis doet het nu dus beter als een spaarrekening met 4% jaarrente.
Tegelijkertijd is de kosten afslag (te) hoog. Als de kostenafslag van 3567 Eur. niet had plaatsgevonden, en we het rendement op de kostenafslag doorrekenen, dan zou de eindwaarde van de polis nu bijna 23000 Eur. zijn geweest. Dwz. er is een werkelijk (bruto) rendement van ongeveer 9%. Op dit moment verdient de verzekeraar AA dus ongeveer net zoveel aan deze polis als ik.
Bij werkelijke uitkering gaat dan de fiscus nog eens een woordje meespreken en dan blijft er voor mij weer veel minder over.
Toch is en blijft het wonderlijk hoe er aan de handel in aandelen verdient kan worden zonder dat er productieve arbeid verricht hoeft te worden. Met de zgn. financiele crises is het geheel al gedaan en je hoeft helemaal niet te werken om goed te verdienen. Het is een kwestie van geld en macht hebben.
De morele crises en de verdelingscrises, of te wel de sociale crises, zijn nog lang niet opgelost. Die crises begint pas. Het wordt nog spannend de komende jaren, vooral op het politieke vlak.
Met vriendelijke groet, Wevera

wevera
Berichten: 671
Lid geworden op: 06 apr 2008 20:11

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door wevera »

De HGP heeft over de periode november 2012- november 2013 een heel goed resultaat opgeleverd en er was sprake van een (te) hoge kostenafslag door de zgn. incidentele vergoedingsregeling oftewel PRF-kosten (performance related fee).
De volgende deelnemende fondsen hadden een koerswaardestijging van meer dan 18% en droegen dus bij aan de hoge kostenafslag: Ahold (+ 37,6%), Elsevier (+ 37,4%), ING (+34,5%), Telegraaf (+26,8%) en Akzo-Nobel (+ 26,8%)
De volgende fondsen hadden een lichte koerswaardedaling: Heineken (- 1,2%), Unilever ( -1.3%) en Shell (- 4,4%) Door de aankoop van aandelen en door dividend-uitkering was de eindwaarde van deze fondsen op 4-12-2013 toch hoger dan de beginwaarde op 30-11-2012.

Het fonds KPN had een heel slecht jaar. De koerswaardedaling was 47,5% en er werd, uiteraard geen dividend uitgekeerd. Het aandelenfonds van KPN was het enige fonds waarvan de eindwaarde lager was als de beginwaarde.

Belangrijk voor de waardeontwikkeling was de uitkering van dividend. Ahold, ING en KPN keerden geen dividend uit. Alle overige fondsen hadden wel een dividend uitkering. Het is voor mij vreemd dat dividenduitkering en koerswaardestijging geen relatie hebben met elkaar. Dat zal dan wel komen omdat ik er geen verstand van heb.

Bijzonder was de dividenduitkering van de Telegraaf. Deze was in totaal 515 Eur, 38 Eur gewoon dividend en 477 Eur superdividend.
Het superdividend was 6 Eur. per aandeel. Dat dit een superdividend wordt genoeemd is te begrijpen als je weet dat de waarde per aandeel van de Telegraaf op 4-12-2013 9 Eur was. De dividend-uitkering was dus 67% van de waarde van het aandeel. Dat is dus abnormaal.
Over deze dividend-uitkering staat in een begeleidende brief van AA het volgende: " Eind oktober heeft TGM een superdividend van 6 Eur per aandeel uitgekeerd. Deze uitkering vond niet plaats in nieuwe aandelen, maar betrof een een contante uitkering. Het aandeel TGM heeft een te klein handelsvolume om dit superdividend te kunnen omzetten in aandelen TGM."

Dit superdividend werd dus in het stallingsfonds geparkeerd en kan daar maar 1,4% jaar-rente opbrengen. Het is beter om het in aandelen om te zetten waarvan je kan verwachten dat ze in de toekomst veel rendement opleveren. Dus in een fonds dat nu een zeer lage waarde heeft zoals KPN. Dan koop je veel aandelen die dan bij een geringe waardestijging al veel rendement geven. Maar KPN heeft wel een risico dat het verkeerd gaat. Bijv. een vijandige verkoop aan een buitenlandse opkoper van failliete bedrijven, maar zelfs dan is er een positief rendement mogelijk.(aandeel KPN was op 4-12-2013: 2,31 en op 11-01-2014: 2,55: dus iets meer dan 10% stijging)
Ik heb het TGM-superdividend uit het stallingsfonds op 30-11-2013 in aandelen ING omgezet. Die waren toen nog redelijk voordelig. Achteraf viel dit wat tegen want ze waren duurder als ikzelf had geschat. (aandeel ING was op 4-12-2013: 9,31 en op 11-01-2014: 10,50 dus iets meer dan 10% stijging)

Op dit moment schat ik ik in dat er met aandelen KPN een kans is dat die binnen 3 jaar een rendement hebben van meer dan 600%. Dat zal met aandelen ING niet lukken. Daar tegenover staat dat er een risico is dat het met KPN helemaal niks wordt, dat risico is er met aandelen ING niet.

Al met al zijn de ontwikkelingen met de Telegraaf Media Groep wel grappig. Het is een vreselijk goedkoop populistisch blaadje, vooral spelend op de onderbuik-gevoelens van proleten. En dan hen economisch hoofdredacteur, het heerschap Janssen, die in zijn politieke commentaren aan politici populisme verwijt. Een gevalletje " de pot verwijt de ketel dat ze zwart ziet". Maar verkopen doet populisme blijkbaar wel, zolang het duurt, en vandaar dit superdividend.
Met vriendelijke groet, Arie Wever

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door B17 »

Stichting Woekerpolisproces meldt u aan, en lat niets over uw kant gaan

jonis
Berichten: 2035
Lid geworden op: 23 okt 2007 01:45

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door jonis »

A Wevera; ik weet niet wat jou mogelijkheden binnen de polis zijn wat omzettingen betreft, maar als PRF zoveel invloed heeft waarom ga je dan niet op zoek naar een algemeen aandelenfonds waar je je kunt beperken met spreiding en slechts meebeweegt met de benchmark. Met hetzelfde fonds waar ik in zit had je dan de afgelopen 8 jaar slechts 3x PRF moeten betalen bij een totaal rendement over de hele mix ipv altijd PRF betalen omdat er bijna altijd wel een fonds is wat 18+ % presteert. Je betaalt veel kosten enerzijds en loopt anderzijds ook nog veel risiko op inleveren op koerswaarde. Een volatiele markt is dus daarbij ook niet goed voor je opgebouwde waarde. Persoonlijk zou ik dan in wat rustiger vaarwater gaan zitten, dan denk ik dat dat wat beter uitpakt.

wevera
Berichten: 671
Lid geworden op: 06 apr 2008 20:11

Re: Woekerpolis Avero Achmea Hollandsch Glorie Polis

Ongelezen bericht door wevera »

Goede middag Jonis
Er zijn binnen de Levob-HGP wel wat meer mogelijkheden om in andere fondsen te beleggen dan waar ik nu gebruik van maak. Maar die presteren in rendementsontwikkeling niet beter, voor zover ik het weet. Het verminderen van de PRF-kosten is niet een doel op zich. Een hoog rendement kan samengaan met relatief hoge PRF-kosten.
Een volatiele markt is riskant voor de waarde-opbouw maar geeft toch ook een kans op een hogere waardeontwikkeling. In de periodes met een extreem lage waarde van de aandelen koop je voor de constante inleg nl. zeer veel aandelen die daarna bij stijging van de waarde een hoog rendement geven. De RPF-kosten (incidentele vergoedingsregeling) kunnen in de Levob-HGP nooit hoger zijn dan 3.6%. RPF-kosten worden pas verrekend vanaf een rendement boven de 12%. Vanaf 18% rendement geldt het maximum van 3.6%. Om helemaal geen RPF-kosten te hebben zou je dus ervoor moeten zorgen dat het rendement lager blijft dan 12%. Voor mijn polis is dat weinig zinvol
Met vriendelijke groet, Arie Wever

Gesloten