LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Advocaat in Brabant gezocht.

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
AvB
Berichten: 67
Lid geworden op: 26 jan 2004 09:45

Advocaat in Brabant gezocht.

Ongelezen bericht door AvB »

Wie weet er een advocaat in Noord-Brabant (onder Eindhoven) ?En wat betekent...toevoeging....van een advocaat. Wij zijn in die wereld nog helemaal niet thuis. P.S wel graag een advocaat die al iets van de problemen met Dexia afweet. Groetjes AvB

Francien
Berichten: 115
Lid geworden op: 04 aug 2003 15:32

Re: Advocaat in Brabant gezocht.

Ongelezen bericht door Francien »

Beste AvB,

Deze advocaten zijn op de hoogte van de Dexia materie, ze zijn elders op dit forum al vermeld:

Mr. Danielle Aards
Tilburg
tel. 013-4636395

Van Amstel & Partners
Schaijk
tel. 0486-468440

Houben Advocaten
Breda
tel. 076-5223677


INKOMENS- EN VERMOGENSGRENZEN BINNEN DE GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND
Inkomen
Met ingang van 23 januari 2004 gelden de inkomensgrenzen zoals die in onderstaande tabel staan vermeld. Bepaal eerst in welke categorie U valt: alleenstaande of gehuwd / samenwonend / éénoudergezin. Bepaal vervolgens in welke groep uw netto-maandsalaris valt.
Draagkracht per maand
(bedragen in €)
Eigen bijdrage
(bedragen in €)
Draagkracht per maand
(bedragen in €)

Alleenstaanden per 23-1-2004 Gehuwden / samenwonen-
den / éénoudergezinnen
000 - 821 89* 0000 - 1152
822 - 886 140 1153 - 1245
887 - 934 206 1246 - 1314
935 - 972 272 1315 - 1368
973- 1019 336 1369 - 1435
1020- 1063 392 1436 - 1497
1064 - 1103 453 1498 - 1555
1104 - 1148 511 1556 - 1619
1149 - 1195 576 1620 - 1687
1196 - 1239 626 1688 - 1749
1240 - 1281 696 1750 - 1809
1282 - 1503 761 1810 - 2113

Het totale vermogen mag bedragen:

voor alleenstaanden: € 6.370,-
voor gehuwden/samenwonenden/éénoudergezinnen: € 9.100,-

Van de (over)waarde in de eigen zelfbewoonde woning blijft € 65.344,- buiten beschouwing.

In de tabel zijn de vrijstellingen ex artikel 7a BDR verdisconteerd. Deze tabel is van toepassing indien de draagkracht (mede) is becijferd op basis van inkomensgegevens ná 1 januari 2001.

* Rechtzoekenden in de laagste draagkrachtcategorie zijn in strafzaken geen eigen bijdrage verschuldigd.

Indien meerdere toevoegingen in een half jaar aan één rechtzoekende of diens partner worden afgegeven kan een lagere eigen bijdrage worden opgelegd krachtens de anti-cumulatieregeling.
Houdt U er bij de bepaling van uw inkomen rekening mee dat U buitengewone lasten (zoals ziektekosten) van uw inkomen af mag trekken.
Vermogen
Behalve een maximum-inkomen is er ook een grens aan het vermogen dat U mag hebben als U aanspraak wilt maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Het totale vrijgestelde vermogen bedraagt per 1 januari 1998:
Alleenstaanden € 6.370,-
Gehuwden / samenwonenden / éénoudergezinnen € 9.100,-

Van de (over-)waarde in de eigen zelfbewoonde woning blijft € 65.344,- buiten beschouwing.
Vermogensbestanddelen die slechts 'onder onredelijk bezwarende of belastende voorwaarden te gelde kunnen worden gemaakt' blijven bij de vaststelling van het vermogen buiten beschouwing. Zo kunnen uitzonderingen worden gemaakt in de volgende gevallen:
als het opnemen van een hypothecaire lening en de daaruit voortvloeiende verplichtingen zou leiden tot een aanzienlijke vermindering van een geringe draagkracht;
als de opbrengst van vermogensbestanddelen niet in een redelijke verhouding staat tot het voordeel dat U van die vermogensbestanddelen hebt;
als het te gelde maken van een beschieden vermogen tot gevolg heeft dat U, wanneer U slechts een gering inkomen hebt, tot in lengte van dagen de nodige aanvullende inkomsten moet missen;
als sprake is van een eigen woning kan, bij een gering inkomen, en rekening houdend met leeftijd en woonlasten, eveneens een uitzondering worden gemaakt.
Daarnaast zal een uitzondering worden gemaakt indien vermogen is opgebouwd als aanvullende oudedagsvoorziening. Dit kan alleen als U, of degene met wie U een gemeenschappelijke huishouding voert, op het moment van de aanvraag ouder bent (is) dan 65 jaar. De vermogensvrijlating wordt dan gerelateerd aan uw inkomen, of aan het gezamenlijk inkomen, indien U met een partner een gemeenschappelijke huishouding voert. Hiervoor gelden de volgende normen:
TABEL VERMOGENSVRIJSTELLING 65+ (normen 1-1-2004)
Alleenstaanden Gehuwden / samenwonenden / éénoudergezinnen
Draagkracht per maand
(bedragen in €) Vermogensvrijstelling
tot een maximum van
(bedragen in €)
Draagkracht per maand
(bedragen in €) Vermogensvrijstelling
tot een maximum van
(bedragen in €)
000 - 934 19.110 000 - 1.314 27.300
935 - 1.195 12.740 1.315 - 1.687 18.200
1.196 - 1.503 9.555 1.688 - 2.113
13.650
Als u samen een inkomen heeft, moet u deze bij elkaar optellen komt u onder deze grens, dan moet u bij uw gemeentehuis een verklaring VIV vergelijk inkomen vermogen halen en deze afgeven aan een advocaat.

Ik hoop dat het nu wat duidelijker is voor u en heel veel sterkte gewenst.

Francien.

http://www.rvr.org hier kunt u zelf de berekening maken. infobalie dan gesubsidueerde rechtsbijstand aanklikken en invullen.

Ik las dat u 1 loon heeft als uw netto-inkomen per maand € 2.113,00 of minder is, dan krijgt u rechtshulp. Zelf moet u dan wel een eigenbijdrage betalen. Als u tussen de 1810 tot 2113 euro netto verdient dan is de eigen bijdrage 761,00 euro.

LJB
Berichten: 108
Lid geworden op: 20 nov 2003 17:10

Re: Advocaat in Brabant gezocht.

Ongelezen bericht door LJB »

Ik heb contact met Danielle Aards zij is goed op de hoogte van het Dexia gebeuren.

Leo

JL
Berichten: 466
Lid geworden op: 22 okt 2003 19:16

Re: Advocaat in Brabant gezocht.

Ongelezen bericht door JL »

En AvB heeft u hier iets aan ? Zou toch netjes zijn even een berichtje achter te laten.

AvB
Berichten: 67
Lid geworden op: 26 jan 2004 09:45

Re: Advocaat in Brabant gezocht.

Ongelezen bericht door AvB »

Ontzettend bedankt voor de antwoorden en berichten. Zo helpen we elkaar goed voort. Ben weinig op internet omdat de telefoontikken zo duur zijn. Wij kunnen geen kabel aan. Ik las ook andere berichten die adviseren om het maandelijkse bedrag van 550 Euro niet meer te betalen, maar de gevolgen zijn toch een deurwaarde. Heb hier helemaal geen ervaring en zitten zo in de **** dat we het niet meer zien zitten. Wij denken als we proberen blijven te betalen we dan misschien nog ergens recht op hebben. Wij zijn ook bij SLV en Pay.back.Nog niet bij lease leed die vragen 1000Euro,en wij zijn bang dat het ook niet bij dat bedrag blijft.,en ook nog voor 1 febr. Kan het daarna niet meer. Valt niet mee om positief te blijven denken, maar steun van het forum geeft goede moed. groetjesv AvB

Francien
Berichten: 115
Lid geworden op: 04 aug 2003 15:32

Re: Advocaat in Brabant gezocht.

Ongelezen bericht door Francien »

Moge God u en uw gezin zegenen.

Francien.

AvB
Berichten: 67
Lid geworden op: 26 jan 2004 09:45

Re: Advocaat in Brabant gezocht.

Ongelezen bericht door AvB »

Dank je wel Francien, enne........Achter de wolken schijnt de zon,groetjes
van AvB

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Advocaat in Brabant gezocht.

Ongelezen bericht door aert0001 »

Beste AvB, wie weet kan ik je een beetje op weg helpen, ik woon ook in Brabant, je kunt me altijd een mailtje sturen,onze roep voor rechtvaardigheid wordt steeds sterker. En samen is de kracht.

Ton

Gesloten