Pagina 1 van 1

Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 17 feb 2004 14:36
door Gast
Van de site van Leaseleed, de ****** zijn over de schreef gegaan, zoveel is wel duidelijk en een gerechterlijke procedure is zeker niet uit te sluiten, kortom gaan er ****** achter de tralies? Dit is realistischer dan menig SS nu misschien denkt

Geachte redactie van Tros Radar,

Hartelijk dank voor uw uitnodiging om bij de uitzending van vanavond ( 09-02-2004) aanwezig te zijn.

Wij hebben begrepen dat in deze uitzending aan een aantal belangenorganisaties gevraagd wordt een reactie te geven op de tien DSI uitspraken die vorige week gepubliceerd zijn.

Graag was de stichting Leaseleed ingegaan op de uitnodiging om bij de uitzending aanwezig te zijn. Wij zijn echter van mening dat de belangen van de bij de stichting Leaseleed aangesloten gedupeerden vooralsnog niet gediend zijn met aanwezigheid bij de uitzending. De stichting Leaseleed voert momenteel namelijk overleg met Dexia over een minnelijke regeling. Tevens is een bespreking met Spaar Select in de planning.

Wij streven naar een regeling die voldoende tegemoet komt aan de materiële schade die de gedupeerden geleden hebben en nog zullen lijden. Binnen afzienbare tijd zullen wij duidelijkheid hebben of een dergelijke regeling haalbaar is.

De bij de stichting Leaseleed aangesloten gedupeerden zijn er vanzelfsprekend bij gebaat als er op korte termijn een goede oplossing gerealiseerd wordt. Vandaar dat wij besloten hebben om niet in te gaan op uw uitnodiging.

Ondanks onze terughoudendheid ten aanzien van deelname aan uw programma, heeft de stichting Leaseleed natuurlijk wel een mening over de vorige week gepubliceerde uitspraken van DSI. De uitspraken van DSI zijn een belangrijke stap in de goede richting. Met name uitspraak nr. 9, die gaat over een depotconstructie, hebben wij met grote belangstelling bekeken. Zoals u weet komt de Stichting Leaseleed met name op voor mensen die een dergelijke constructie zijn aangegaan.

Kort samengevat houdt deze constructie in dat de gedupeerden destijds een tweede hypotheek op hun huis hebben genomen. Het geld dat daarmee vrijkwam werd belegd in een beleggingsdepot, waaruit de maandtermijnen van de effectenlease overeenkomsten voldaan zouden worden. Er werd dus twee keer met geleend geld belegd, namelijk met het geld van de tweede hypotheek en met de effectenlease. Voor de duidelijkheid voegen wij bij deze brief een schematische weergave van de constructie.

Uiteindelijk is, als gevolg van de negatieve koersspiraal, het beleggingsdepot vroegtijdig leeggeraakt. De gedupeerden moeten nu zowel de extra hypotheeklasten als de maandtermijnen van de effectenlease van hun inkomen betalen. Daarnaast zal er aan het eind van de looptijd van de effectenlease, naar alle waarschijnlijkheid, ook nog een restschuld zijn. Het gemiddelde schadebedrag van deze gedupeerden ligt tussen de € 75.000,= en € 100.000,=.

DSI heeft geoordeeld dat de hiervoor beschreven depotconstructie door een redelijk bekwaam en redelijk handelend effectenadviseur niet verkocht had mogen worden. Wij zijn het vanzelfsprekend van harte met dit oordeel eens.

Voor wat betreft het oordeel van DSI met betrekking tot het beroep op dwaling op grond van misleiding, had de geschillencommissie wat ons betreft een stap verder mogen (en moeten) gaan. DSI heeft zich beperkt tot misleiding met betrekking tot de effectenlease en deze dus als het ware losgekoppeld van de rest van de depotconstructie. Vervolgens heeft DSI het beroep op dwaling op grond van misleiding bij deze uitspraak afgewezen.

Wij zijn van mening dat de misleiding bekeken moet worden voor de gehele constructie en niet alleen voor het onderdeel effectenlease. De effectenlease was immers slechts één onderdeel van een zeer ingewikkelde constructie die niet of nauwelijks te doorgronden was voor onervaren beleggers.

Bovendien speelt nog een aantal omstandigheden die in de uitspraak van DSI niet aan de orde zijn geweest en die wel relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of sprake is geweest van misleiding. In een eventuele gerechtelijke procedure zullen wij die zeker aan de orde stellen.

De stichting Leaseleed is het eveneens niet eens met het oordeel van DSI dat Bank Labouchere (nu Dexia) niet verantwoordelijk was voor de uitlatingen van Spaar Select. Ook in dit verband beschikt de stichting Leaseleed over concrete bewijzen die het tegendeel aantonen.

Het laatste woord is hierover dus nog niet gezegd.

Conclusie

De DSI uitspraken zijn op een aantal punten een stap in de goede richting, echter uit de voorgestelde schadeberekening door DSI, blijkt dat het overgrote deel van de schade voor rekening van de gedupeerde blijft. Het bedrag van de opgenomen hypotheek wordt niet vergoed, alsmede de betaalde hypotheekrente en de kosten in verband met het afsluiten van de extra opgenomen hypotheek. Ook de uit eigen middelen betaalde maandelijkse leasetermijnen worden niet vergoed.

Zonder verder in detail te treden zijn dit de belangrijkste opmerkingen die de stichting Leaseleed heeft naar aanleiding van de uitspraken van DSI.

Aangezien u, net als de stichting Leaseleed, het belang van de gedupeerden van effectenlease-producten voorop heeft staan, nemen wij aan dat u begrip heeft voor onze beslissing om vooralsnog niet in te gaan op uw uitnodiging. Graag komen wij één en ander nog eens nader toelichten op een meer geschikt moment.


Wij wensen u veel succes toe met de uitzending van vanavond!Met vriendelijke groet,

mede namens de stichting Leaseleed


Mw. mr. C. van den Borne-Verheijen

mr. E. Janssen

Werkzaam bij advocatenkantoor Dirkzwager te Nijmegen.

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 17 feb 2004 15:04
door gast1000
Gast,

Waar baseer je de gedachte op dat Spaar Select medewerkers achter de tralies gaan?

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 17 feb 2004 16:12
door PINO
Allemaal achter de tralies, ik heb nog wel wat info. En direct opdoeken die organisatie, zo´n bedrijf heeft toch geen bestaansrecht. O, ja ga ook ff bij JWvD langs om vast wat geld op te halen. Want hij loopt nu te flierefluiten.

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 17 feb 2004 16:47
door Gast
die van Dijk is toch de topman van Spaar Select?

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 17 feb 2004 19:43
door trouble
Geert ik heb het niet over van Dijk, over JWvD.

Topman..........inruste

Later.........loser actief

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 17 feb 2004 23:50
door spaardelict
up :shock:

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 18 feb 2004 11:08
door trouble
up 8)

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 18 feb 2004 20:26
door trouble
up 8)

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 19 feb 2004 13:02
door trouble
up :twisted:

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 19 feb 2004 13:58
door Erik
Wat stond er op de plaats waar nu ****** staat?

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 19 feb 2004 20:55
door trouble
up :P

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 19 feb 2004 21:03
door Bezoeker
Krijg wat mij betreft nou eens de hik met je UP.

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 19 feb 2004 21:45
door Henry
Daar sluit ik me geheel bij aan.

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 19 feb 2004 23:40
door Gast
Trouble,

Wat is het verschil tussen van Dijk en JWvD? :shock:

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 19 feb 2004 23:48
door mm
Ik denk Jouw Winst verdrie Dubbelaar

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 20 feb 2004 00:09
door Gast
Strerk MM, heel sterk :D :D :D

Re: Handelen van ****** kan leiden tot gerechterlijke procedures

Geplaatst: 20 feb 2004 00:17
door Francien
Gewoon humor zoals het was in het verleden :D