LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
Joshua
Berichten: 931
Lid geworden op: 01 mei 2004 11:29

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Joshua » 08 jul 2004 18:54

Heel juist zoals al vaak opgemerkt en bovendien door de dieneke zelf opgemerkt het gaat erom of de advertentie en brochures een goede weergave van het product weergeven.
Als je de uitspraak goed leest dan was haar besluit niet helemaal ongegrond.
Als je goed leest dan is haar oordeel helemaal gegrond! Zij geeft echter alle ruimte om Dexia aan te pakken waarop zij tekort is geschoten nl. het aanbieden van slechte producten die helemaal niet in de positie zijn zo'n product aan te gaan. Z O R G P L I CH T heet dat Daarop wordt Dexia telkens opnieuw voor veroordeeld.
De vraag is tegen welke schade schikking! Daarvoor heb je een erg goed financieel onderlegd advocaat nodig is mijn overtuiging!

Een prachtige met gouden letters geschreven folders vermeld wel dat het product moet passen bij de positie van de klant, echter indien er verzwegen wordt dat het product zonder meer een slecht is voor de gemiddelde omzichtige klant dan zal op de product eigenschappen de AANBIEDER aansprakelijk worden gesteld.
Een auto die blinkt in de showroom met een prachtig bordje SPECIALE AANBIEDING rechtvaardigd niet dat het wiel bij de drempel eraf valt.
De BOVAG (lees AFM) moet dan de juiste crietria aan kunnen geven en kan de DSI het product van de markt laten halen en de schade laten vergoeden. Als dit geldt voor consument producten dan moet dit ook van toepassing zijn voor financiele producten.
Laten we ons daarop focussen!
Laatst gewijzigd door Joshua op 08 jul 2004 19:41, 1 keer totaal gewijzigd.

oester
Berichten: 46
Lid geworden op: 25 jun 2004 16:49

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door oester » 08 jul 2004 19:31

Als je de uitspraak goed leest dan was haar besluit niet helemaal ongegrond.

Bekkum
Berichten: 370
Lid geworden op: 28 mar 2004 17:47

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Bekkum » 08 jul 2004 19:44

Aller eerst hartelijk dank voor uw reacties Mr.Bots.

Ja wanneer ben je een ervaren belegger.?
Als je bv. bij een bank werkt? Dat zou dan al tegen je gebruikt kunnen worden.
Steeds meer discriminatie bij rechtbanken bespeur ik.
Ben je onervaren belegger, laag opleidingsniveau, laag loon, "simpel beroep" dat zou in je voordeel zijn.
Ik vind iedereen moet gelijke kansen hebben.

Michiel Luidens

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Michiel Luidens » 08 jul 2004 19:56

Ben je onervaren belegger, laag opleidingsniveau, laag loon, "simpel beroep" dat zou in je voordeel zijn.
Bekkum, met je hoge opleidingsniveau en dito loon heb je het al veel beter getroffen. Waarom zouden nu opeens wel gelijke normen moeten gelden, of schenk je uit solidariteit al jaren geld aan mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen ?

jeroen
Berichten: 82
Lid geworden op: 08 jul 2003 19:16

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door jeroen » 08 jul 2004 22:07

Dat tevens ook hoogopgeleide mensen de produkten hebben gekocht waarbij nu onweersproken vaststaat dat deze produkten niet deugen (zie AFM rapport) geeft wel aan hoe misleidend deze produkten aan de man zijn gebracht.

Zelfs hoogopgeleide mensen waren zich niet bewust van de risico's!!!

Voor mensen met een vermogen is het nog eenvoudiger om te winnen want als men een vermogen heeft waarom gaat men dan voor 12% rente per jaar vermogen lenen om dat in aandelen te stoppen, dat terwijl het eigen vermogen ergens voor 3% op een spaarrekening staat.

Als Dexia zich had gehouden aan haar ken uw klant principe en zich in haar advies had verdiept in de ware situatie waarin de klant zich op dat moment bevond dan had deze bank de vermogende klant moeten adviseren om het vermogen te gaan beleggen en niet dit vermogen te lenen voor 12% rente!!!

De vermogende en hoogopgeleide man (of vrouw) is misleidt en absoluut niet juist geadviseerd hetgeen de bank wel verplicht was te doen, adviseren, oftewel beleggings profiel en zorplicht...

verloren-zaak?
Berichten: 29
Lid geworden op: 07 jul 2004 17:18

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door verloren-zaak? » 08 jul 2004 22:18

Beste Heer Mr. Bots,

Ook ik bedank u voor de tijd en moeite die u steekt in dit forum. Waren er in justitie-land maar meer zoals u.

Wat ik niet snap is dat er in mijn contract (en vele andere contacten) staat dat er aandelen gekocht zijn op mijn naam. Dat lijkt me geen constructie, toch?

Joshua
Berichten: 931
Lid geworden op: 01 mei 2004 11:29

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Joshua » 08 jul 2004 22:18

Uitspraak Anticlimax voor Stichting Leaseverlies
Door Dennis Benschop *
Gisteren, woensdag 7 juli 2004, sprak de Amsterdamse rechtbank een tussenvonnis uit inzake de rechtszaak die de Stichting Leaseverlies namens 92.000 gedupeerde leasebeleggers had aangespannen tegen Dexia Bank Nederland. Het hoofdverwijt van de stichting aan het adres van Dexia Bank Nederland, de rechtmatige eigenaar van Legio, was dat beleggers waren ‘misleid’ in reclamefolders en brochures. Dexia, zo oordeelde de rechtbank, was niet schuldig aan misleiding met betrekking tot het reclamemateriaal.

Collectieve actie?

Naast de kwestie of er sprake was van misleiding diende de rechtbank te oordelen of de groep wel collectief actie kon voeren. Met name dit laatste kon verstrekkende gevolgen hebben. Dexia beargumenteerde dat de groep klagers allerlei verschillende leaseproducten hadden en dat deze domweg niet als een collectief gezien kon worden. De rechter was het in zoverre met Dexia eens dat per product collectief actie ondernomen mag worden. In totaal heeft Leaseverlies 88 verschillende producten bij de rechtbank aangedragen.

Grote gevolgen

De afwijzing leidt, zoals de commissie Oosting reeds aangaf, tot de noodzaak voor de gedupeerden hun gelijk op individuele basis, dan wel collectief per product te halen.

Op dit moment is Leaseverlies weer terug bij af. Mogelijk dat zij tegen het vonnis in beroep gaat, dan wel per product een collectieve claim tegen Dexia neerlegt. Onduidelijk is of zij dit voor alle 88 onderkende producten zal doen. Andere collectieve acties zijn op dit moment niet ophanden.

Maar wat nu?

Stap terug

Het uitgesproken tussenvonnis heeft tot gevolg dat de gedupeerden op zoek dienen te gaan naar andere mogelijkheden en wellicht andere middelen om hun gelijk te halen. Wat dat betreft is de afgewezen klacht slechts een opmaat naar de volgende ronde.

Opties

Belangrijk nu is dat de gedupeerden hun opties in kaart brengen en de juiste conclusies trekken.

Individueel of collectief?

Als eerste zal bepaald moeten worden of individueel of collectief actie ondernomen dient te worden. Het eerste alternatief is dat meer invloed op de afhandeling van het geschil uitgeoefend kan worden, terwijl het tweede alternatief vanuit kostenoverwegingen gevoerd kan worden. In het geval van collectieve acties, zoals het geschil tussen Leaseverlies en Dexia, heeft dit tot gevolg dat de belegger, met alle risico’s van dien, zijn lot volledig in handen legt van de experts.

Rechtbank of DSI?

Als tweede zal vastgesteld dienen te worden welk orgaan het meest geschikt is een zaak voor te leggen. De geschillencommissie van het DSI (Dutch Securities Institute) bestaat uit leden die binnen het effectenwezen gepokt en gemazeld zijn, en derhalve als zeer materiedeskundig aangemerkt mogen worden. Voor een rechtbank dient dit te worden bezien. Keuze van rechtbank dient derhalve met grote zorgvuldigheid gemaakt te worden. Een ander aspect dat meespeelt en voor velen van belang is, is dat de kosten van procedures bij rechtbank of DSI in schril contrast tot elkaar staan. Waar bij de rechtbank een veelal kostbare advocaat ingeschakeld dient te worden, kan tegen een fractie van die kosten een procedure bij het DSI worden gevolgd. De klager staat het vrij zijn klacht zelf te beargumenteren. Verstandig is het echter professionele bijstand in te schakelen aangezien de tegenpartij veelal met een team van zeer deskundige juristen de klacht zal trachten te weerleggen.

Achterstandsmelding onwenselijk

Niet vaak genoeg kan worden benadrukt dat staking van betaling een onwenselijke noodgreep is, omdat Dexia zonder pardon bij het BKR een zogenaamde “A-melding” (achterstand) zal doen. Een dergelijke registratie zal tot gevolg hebben dat leningen op bijvoorbeeld overwaarde van de eigen woning om een advocaat in te huren zullen worden geweigerd. Een hypotheek zal de eerstvolgende vijf jaar nagenoeg onmogelijk zijn. Zij die staking adviseren om Dexia de voet dwars te zetten geven derhalve in onze optiek een onverstandig advies. Dexia behoudt zich het recht voor tot er voor de individuele lease contractant een juridische uitspraak is dat de lessee niet meer verplicht is tot betaling deze “A-melding” door te voeren.

Geschillencommissie van het DSI

Beursklacht is van mening dat het belang van de individuele gedupeerde belegger het best via een procedure bij het DSI wordt behartigd. Op grond van regelgeving en technische aspecten in plaats van een subjectief argument als misleiding is naar onze mening de kans op succes groter dan in het geval van een procedure bij de rechtbank. De reden hiertoe werd reeds gegeven.

Onafhankelijkheid DSI

Over de onafhankelijkheid van het DSI lopen de meningen zeer uiteen. Gesuggereerd wordt dat deze instantie aan de hand loopt van de financiële instellingen en deze stelselmatig zou bevoordelen. Uitspraken gedaan door de geschillencommissie, en welke publiekelijk zijn in te zien, tonen echter aan dat deze bewering onterecht is.

© * De auteur is medeoprichter van Beursklacht

Beursklacht zet zich als professionele klachtbemiddelaar in voor de individuele belangen van gedupeerde beleggers. Meer informatie over Beursklacht kunt u vinden via www.beursklacht.nl

Willems
Berichten: 1979
Lid geworden op: 27 jan 2004 17:58

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Willems » 08 jul 2004 22:20

Geachte Heer Mr. F.P.J. Bots, Advocaat,

U bewondert de moed, dat men het niet heeft laten zitten. Zou U het dan wel laten zitten?
In alle bescheidenheid, kan wel gezegd worden, dat uw zienswijzen wel heel wat stof doet opwaaien, op zijn minst zeer verbazingwekkend! Het lijkt erop, dat alles die te maken heeft met verbintenissenrecht, contracten overeenkomsten, wettelijk vastgelegd, hetgeen toch een aanzienlijk deel uitmaakt van materieel privaatrecht, dat U juist dat overboord gooit en daarvoor in de plaats een magere productaansprakelijkheid aanstelt. Het komt over dat U genoegen neemt met minder i.p.v. met méér!
U stelt dat er géén aandelen gekocht waren, maar een beleggingsconstructie, terwijl art 2 van de bijz. voorwaarden luidt:…dat het eigendom v.d. waarden op lessee overgaat door vervulling van de voorwaarde etc…..M.a.w. het gaat niet om de verpakking maar weldegelijk om de inhoud.
Het lijkt mij, dat het niet ligt aan de consument om diepliggende trucjes van een wanproduct naar boven te halen, anders is deskundige toezicht van de staats waakhonden overbodig. Falen deze, zoals in dit geval, dan is het zeer suspect, dat in de richting van consument gekeken wordt. Het is niet alleen onbehoorlijk, maar in strijd met de zorgvuldigheid, die in het maatschappelijk verkeer beaamt.
U heeft het geregeld m.b.t. het wanproduct over “koersstijging”. Het is niet duidelijk in hoeverre U zich verdiept had in deze zaak, echter U dient te weten, dat dit product een hausse product is onder baisse omstandigheden opzettelijk verkocht werd, dat uitsluitend “restschulden” produceert. Immers het is niet onbekend, dat na een hausse periode (sinds juni 2000) alleen koersdaling te verwachten valt (verkoop contr. december 2000). Dat men dit risico genomen had, was duidelijk: vele bedrijven kwamen in nood door de “zeepbeleffect”. Ook Aegon én KPN die aan de basis liggen van dit schandaal. KPN was nagenoeg failliet en er was veel geld nodig en daarom liet men de ogen vallen op de bestedingsruimte bij de gezinnen, die thans in grote problemen verkeren.

Hetgeen U zegt over de marge, die gehaald moet worden bij beleggen met geleend geld 11.5 à 12% is zeer correct. U vraagt wie het risico moet dragen voor het ondeugdelijk product, dus productaansprakelijkheid. In ieder geval niet de consument lijkt het mij, echter indien gezegd wordt de aanbieder dan blijft de waakhonden buiten schot: dus beiden!
Ongetwijfeld had U gisteren kunnen lezen in de kranten dat de grote bazen van ENRON Andrew Fastow werd onlangs opgepakt en opgesloten en nu is de beurt aan Ken Lay, i.v.m. boekhoudschandalen en koersenvervalsingen. Deze zaak, dit leaseschandaal is de Nederlandse ENRON en het is prima na te gaan voor diegenen die de moed en guts hebben om het te willen nagaan! Onkent U misschien dit?
Laatst gewijzigd door Willems op 09 jul 2004 00:33, 2 keer totaal gewijzigd.

kwast
Berichten: 255
Lid geworden op: 08 apr 2004 15:12

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door kwast » 08 jul 2004 22:24

Willems, lees bovenstaande stuk van je eens na en ga je diep schamen. Dit is toch compleet onbegrijpelijk? Is het leaseverlies de reden van je beperkte redeneringen of was dit al eerder zo? Stop met jezelf belachelijk maken en lees, zonder commentaar te leveren, gewoon de stukjes van mensen die juridisch wel op de hoogte zijn zonder te proberen te betweten. :diepezuchtsmilie:

Bovendien is het Enron en niet Entron zoals je twee keer schrijft (dus geen tikfout maar een denkfout)

Willems
Berichten: 1979
Lid geworden op: 27 jan 2004 17:58

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Willems » 08 jul 2004 23:27

Voor wat ben je eigenlijk goed, sonofabitch!!Heb je geen moeder, bespring die maar!!

Bekkum
Berichten: 370
Lid geworden op: 28 mar 2004 17:47

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Bekkum » 09 jul 2004 00:03

Goh Michiel Luidens je schijnt nogal op de hoogte te zijn van mijn situatie.

Ik kan me niet herinneren dat ik u ken.
Alleen dat ik u regelmatig op het forum tegen kom met weinig of geen ondersteunende feiten voor gedupeerden.

Beejay
Berichten: 37
Lid geworden op: 02 mei 2004 19:49

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Beejay » 09 jul 2004 01:52

Geachte heer Willems,

Regelmatig zie ik uw bijdragen op dit forum, die getuigen van een sterk geloof in een alomvattend complot om u en anderen uw zuur verdiende centjes afhandig te maken. Een regelmatig aspect van die bijdragen is het volgende:

U meent dat toen uw aandelenlease-aanbieder u o.a. aandelen KPN aanbood, dit concern reeds op de rand van een faillissement stond, en dat uw aandelenlease-aanbieder daar op dat moment reeds mee bekend was. Wellicht is het u bekend dat KPN tot op heden, voorzover mij bekend, nog niet failliet is gegaan, sterker nog de beurskoers van KPN is stijgende. Kunt u nader specificeren wanneer dat exact was? En op grond waarvan u meent dat uw aandelenlease-aanbieder dat op dat moment kon weten? Mocht u dit bij een rechter willen aanvoeren dan is uw enkele stelling hiervan onvoldoende, u zult het met feiten moeten aantonen.

Voorts stelt u dat uw aandelenlease-aanbieder precies had moeten kunnen bepalen wanneer de baisse-periode zou intreden die inderdaad vaak onvermijdelijk op een hausse-periode volgt. Kunt u nader aangeven hoe men dat had moeten doen. De grootste beleggers ter wereld, waaronder het ABP, zijn daar niet in geslaagd, iedereen heeft grote klappen gekregen. Toch stelt u voortdurend dat er een groot complot bestaat, waar u het slachtoffer van bent.

Dat er bedenkelijke aspecten aan aandelenlease zitten, en dat het systeem uitsluitend werkt bij een koersstijging hoeft u mij niet uit te leggen.

In afwachting van uw verhelderende reactie,

Beejay

Willems
Berichten: 1979
Lid geworden op: 27 jan 2004 17:58

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Willems » 09 jul 2004 09:31

Beejay,
Het ligt niet in mijn gewoonte om loopjongen te zijn voor anderen. Voor jou wil ik een uitzondering maken. Wanneer ik iets wil weten ga ik spitten en uitzoeken en niet anderen voor mijn wagen spannen.
In antwoord op je vragen, laat ik hier (uit vele) een willekeurig stuk volgen, waaruit je kan uitmaken dat de problemen groot waren. Voor wat betreft jouw vraag betreffende het verlopen van de hausse en het begin van de baisse: In juni 2000 noteerde KPN 46 ging bergaf en in december 2000 toen de fondsen verkocht werden als WVD noteerde het amper 14, in september 2001, 3, en tot heden +/- 5/6. Door zware ingrijpen wat betreft personeel en ook dank zij de WVD, die 3 jaar lang voor 14 belast werden terwijl de genoteerde koers amper 4 was,kon KPN zich op de beurs handhaven, Nu ben jij in staat vandaag te zeggen: KPN maakt winst bij een koers van 6/7, echter indien je weet dat het in 2000 46 noteerde, dan behoor je, wat je winst wil noemen te relativeren.!

Vragen over eventuele overname O2 Duitsland door KPN

In maart is in de Kamer gediscussieerd met minister Hoogervorst over de dramatische investeringen die rond de eeuwwisseling door KPN werden gedaan in Duitsland. KPN kocht daar E-Plus en een UMTS-licentie. Uiteindelijk heeft de Nederlandse Staat voor 1,7 miljard euro moeten deelnemen aan een aandelenemissie om KPN te redden van de ondergang. Kees Vendrik en ik hebben toen minister Hoogervorst aan de tand gevoeld over de vraag hoe de minister als houder van het bijzonder aandeel die investeringsplannen destijds heeft beoordeeld en hoe zeker Nederland kan zijn van de vaste teefonie op het moment dat KPN failliet mocht gaan.

Tot onze verrassing kwamen op 1 april j.l. berichten in de media dat KPN een overname van O2 Duitsland zou overwegen als het bedrijf te koop komt. Aangezien KPN nog steeds geen geld heeft, zou die overname via een aandelenemissie moeten worden gefinancierd. Aangezien we niet nog een keer verrast willen worden doordat de minister belastinggeld heeft moeten steken in dit bedrijf, hebben we een aantal vragen gesteld. Deze zijn inmiddels beantwoord, naar onze verwachting met ontwijkenede flutantwoorden. De minister is in elk geval gewarschuwd, dat hij niet zomaar mee kan werken aan overheidsfinanciering van een overname!

Mr. F.P.J. Bots
Berichten: 62
Lid geworden op: 18 mar 2004 14:35

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Mr. F.P.J. Bots » 09 jul 2004 10:20

Geachte Dames en Heren,

Produktaansprakelijkheid gaat ver. U moet het zo zien, dat de producent verantwoordelijk is voor het product. Als de producent het product ontwikkelt, en vervolgens aanprijst en aanbiedt als succesvol in termen van rendement, en dat blijkt niet zo te zijn omdat de beleggingsconstructie met geleend geld niet werkt, dan dient de producent als bedenker en verkoper van het product de aansprakelijkheid daarvan te dragen. Uitgangspunt is daarbij dat U de beleggingsconstructie met geleend geld als een product ziet.

Met vriendelijke groet
Mr. F.P.J. Bots
-advocaat-

ir. ronbucha
Berichten: 2
Lid geworden op: 09 jul 2004 11:32

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door ir. ronbucha » 09 jul 2004 11:52

Heer F.P.J. Bots,

Kan u uitleggen hoe het kan gebeuren dat na jaren voorbereiding een eerste uitspraak in een rechtszaak enkel en alleen over de inhoud van een krantenartikel uit 2000 gaat. Dwaling, misleiding, agressieve verkoopmethoden, waarom wordt het niet breder ingezet? De dwaling zit niet alleen in een krantenartikel maar ook in Cold-calling, telefonische bombardementen van obscure callcentra. Waarom wordt er nu ingezet op een advertentie in een landelijke krant die allang passe is? Persoonlijk vind ik de aanklacht erg mager en ben dus niet verbaasd over de uitspraak. 92.000 leasebeleggers die over een advertentie in een krant anno 2000 vallen is een aanfluiting.

Groeten,

ir. Ronbucha

Willems
Berichten: 1979
Lid geworden op: 27 jan 2004 17:58

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Willems » 09 jul 2004 12:04

Geachte MR. F.P.J. Bots, Advocaat,

Het is te hopen, dat U mij niet aanziet als een tegenstrever. Niet alleen ben ik een forse gedupeerde in deze lease zaak, maar had mij ook verdiept in de hoe's en waaroms, daarom ga ik ook in op uw bevindingen.
Uw stelling wat betreft "productaansprakelijkheid" is cristal helder, echter Dexia stelt hiertegenover, reeds diverse malen, dat de beurs terugval de boosdoener is, dus een stelling buiten het product om.
Op zich zelf is het een wanproduct, dat zeker niet op dat tijdstipt op de markt had moeten komen. Achteraf gezien lijkt het mij, dat er van buitenaf, dwangmatig grote risico's waren genomen met dit listig product, voor andere doeleinden, dan wat de overeenkomst beoogde, namelijk het redden van voorname ondernemingen (werkgelegenheid), die door gesjoemel in de boekhoudingen (zoals ENRON)aan de rand van de afgrond waren geraakt.
Dat het ongetwijfeld een wanproduct is, blijkt ook uit de werking van de handhaving van de aankoopprijzen drie jaar lang:dit heeft m.b.t. de leasesom een dubbele nagtieve effect als gevolg van de baisse periode;de koersdaling en op dat zelfde moment het doorcalculeren van de volledige aankoopprijs en dit drie jaar lang. Geen wonder dat de restschulden, waarop dit product afgestemd was, de hemel in schoot en wel vanaf de eerste dag. Niemand, maar dan ook niemand, van oerdomme tot mega intellectuelen gingen voor de bijl.: en dit is criminaliteit, zonder meer! méér dan 90.000 mensen!!
Bovendien, stelt zich hier de vraag: had Legio/Labouchere deze stukken
tegen betaling betrokken van EURONEXT te Amsterdam, zoals aangeduid in het contract of is er sprake van terbeschikking stellen van aandelen door de WVD belanghebbende: AEGON, KPN, Wolt-Kluw. ??
Na de WVD-dienst bij afloop van de contracten, die allen negatief waren verlopen, kunnen deze stukken weer vrij verkocht worden: m.a.w. een dubbele functie?
Wie zal het weten??

Brabander
Berichten: 354
Lid geworden op: 05 jul 2004 23:17

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Brabander » 09 jul 2004 19:42

Stichting Leaseleed doet het beter.

Wil alleen maar Spaarselect-klanten en gaat per groep een dagvaarding maken om Spaarselect en Dexia aansprakelijk te stellen. Alle gedupeerden staan met naam in de dagvaarding genoemd.
Zij hebben per gedupeerde een profiel opgesteld.

Zijn niet zo een prutsers als leaseverlies ..................

John Keizer
Berichten: 183
Lid geworden op: 07 jul 2004 18:57

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door John Keizer » 09 jul 2004 20:52

Moet je ook nog maar afwachten. :D

16again
Berichten: 10047
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door 16again » 10 jul 2004 15:39

Mr. F.P.J. Bots schreef:
Dat is juist, maar dat uitganspunt gaat niet op indien er belegd wordt met duur geleend geld. In dat geval moeten de koersen al over de 11,5 à 12 % rente heen.


Hier suggereert Mr. F.P.J. Bots dat 12% koerswinst nodig is om quitte te spelen.
Dat klopt echter niet met het getallenvoorbeeld uit de advertentie! Daar is slechts 6% koersstijging voor nodig (+ inleveren jaarlijks dividend).
Belastingvrije uitkeringen bij verschillende koersstijgingen op basis van een maandbedrag van f 250,- of een éénmalige inleg van f 8.100.

Koersstijging Verkoop- Aflossing Uw
gemiddeld per jaar opbrengst hoofdsom uitbetaling

6% f 51.086,37 f 42.893,10 f 8.193,27
Dit verschil is toe te schrijven aan de extra hefboomwerking van de optieconstructie (recht+plicht om aandelen na 1 en 2 jaar .....)
Merk tevens op dat voor 250,- p/m feitelijk een bedrag van 42893,- geleend wordt. Op mijn calculator kom ik uit op 7.2% rente per jaar!

Als een electrotechnisch ingenieur (Ir) en een advocaat al over deze advertentie van mening verschillen, dan acht ik de kans aanwezig dat de oplettende gemiddelde consument de constructie ook niet geheel doorziet.

16again
electrotechnisch ingenieur

Mr. F.P.J. Bots
Berichten: 62
Lid geworden op: 18 mar 2004 14:35

Re: Tussenvonnis rechtbank Amsterdam

Ongelezen bericht door Mr. F.P.J. Bots » 06 sep 2004 11:50

Geachte 'Verloren-zaak?'

Ik dien U nog te antwoorden op Uw vraag over de beleggingsconstructie. Normaal gesproken gaat iemand met eigen geld de beurs op. Hij kiest zijn aandelen zelf uit. Die aandelen zijn van hem. Hij kan er mee doen wat hij wil. U heeft het geld tegen dure rente geleend. De bank kiest voor U. De door de bank geselecteerde aandelen vallen in Uw eigendom bij het betalen van de laatste termijn. Dat is dus de constructie: in aandelen gaan met geleend geld tegen een eigendomsoverdracht die in de toekomst gelegen is. De gekozen methode, zo U wilt constructie, stelt U in staat om in aandelen te gaan, terwijl alle keuzemomenten aan de bank zijn voorbehouden.

Vriendelijke groet,
Mr. F.P.J. Bots
-advocaat-

Gesloten