[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik. - Pagina 10
Pagina 10 van 13

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 28 okt 2004 15:40
door Marja
hoi Sterre en andere belangstellende,
je kunt er om lachen of niet, maar waar zouden we zijn als we dit allemaal individueel zouden moeten uitvechten zonder dit forum of de informatie die we bijvoorbeeld op de site van Pay-back kunnen vinden?

Elke stap die de banken nu doen om ons eronder te krijgen wordt nu openbaar gemaakt, en gepubliceerd hier.
Ondanks ruzie en meningsverschillen die plaatsvinden op dit forum zal dit forum en die van payback ons uiteindelijk naar de overwinning brengen!!
Bovendien is het in ieder geval voor vele gedupeerden een "houvast" en een steun in de rug.
Waar zouden we zijn zonder internet?
Financieel uitgekleed en kansloos tegen de banken die ons opgelicht hebben om zichzelf te verrijken!!!

Wat denk je van de mensen die geen internet hebben of geen weet hebben van dit forum? Die hangen allang moet je maar denken met betalingsregelingen, schuldsaneringen, doorbetalen enz.
Helaas kunnen ze uit deze middelen voorlopig hun advocaten financieren tegen ons.
Hoe groot is de groep van "onzichtbare" slachtoffers?
Een kijkje in de administratie van o.a. Dexia, Eagon enz. dat zou pas intressant zijn!!
Sterkte iedereen in de strijd!! (en vergeef me de taalfouten)

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 28 okt 2004 16:48
door Sterre
Het houd toch op te bestaan, omdat de tros binnenkort reclame moet gaan maken voor de banken.

sterkte iedereen. Ad
Tja..ik hoor het ook net. Jammer Marja :cry:

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 28 okt 2004 17:16
door Marja
Dan gaan we lekker met z,n allen naar het forum van pay-back, die kijken wel beter uit!!
:P

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 28 okt 2004 19:23
door Bonnie
Gaat Radar dan failliet ??

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 28 okt 2004 19:52
door Janneke52
Bonnie, volg jij, op de een of andere manier, het nieuws wel?
Het staat ook wel in een topic van hier.
Krant, journaal enz.
TROS gaat misschien op de com. toer en dan stop Tros Radar

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 28 okt 2004 20:12
door Bonnie
Hallo Janneke,

De laatste tijd heb ik niet zo veel nieuws gelezen. Dus de Tros gaat commercieel. Misschien dat het forum dan wel meegaat.

Het duurt ook allemaal zo lang,dat gedoe met Dexia.

Dag.

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 28 okt 2004 22:01
door john uit goirle
op mijn mail naar het CBP heb ik de volgende eerste reactie gekregen:
ik heb later mijn gegevens verzonden naar het CBP en deze brief(Email)
heb ik vrij gemaakt van namen en een deel van het refnummer

de reactie als volgt :Geachte heer xxxx,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw e-mail van 21 oktober jl,. Voor de
goede afhandeling van uw zaak zou het prettig zijn uw naam en adres te
hebben. Wilt u zo vriendelijk zijn uw gegevens zo spoedig mogelijk aan ons
toe te sturen/mailen.
U zult daarna zo spoedig mogelijk nader bericht ontvangen.

Wilt u zo vriendelijk zijn bij correspondentie ons kenmerk: X2xx4-acbd te vermelden.

Hoogachtend,J. Hxxxxxxxxxxx xxx Zxxxxx
office manager


Uw contactpersoon: mevrouw mr. x. x. Xxxxxxx
Telefoonnummer: 070-3811333----------------------
Aan deze email kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor
de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent noch een
geautoriseerde medewerker die kennis mag nemen van berichten voor
de geadresseerde, mag u geen enkel gebruik maken van de ontvangen
informatie. U mag het bericht niet openbaar maken of op enige
wijze verspreiden of vermenigvuldigen.

De verzender kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een
incomplete aankomst of vertraging van een verzonden bericht.

College bescherming persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. 070-3811300
Fax 070-3811301
http://www.cbpweb.nl

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 28 okt 2004 22:57
door impact
Dat verbod tot openbaarmaking is nieuw voor mij. In de correspondentie, die ik per post van de CBP ontving, staat dit niet.

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 28 okt 2004 23:03
door john uit goirle
het gaat ook om een email....

geen post met postzegel!

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 28 okt 2004 23:50
door JOOST1
john wat heb je gemaild?

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 28 okt 2004 23:55
door john uit goirle
mijn gegevens en de brief die ik heb gestuurd naar dexia en hun reactie hierop.

heb nu ondertussen ook de brief per post ontvangen die het CBP naar dexia stuurde namens mij. ze moeten binnen 2 weken hierop reageren na datum. indien ze dit niet doen wil het CBP dit zwart op wit weten waarom ze weigeren. dan zal er wel weer een vervolg plaats vinden.

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 29 okt 2004 15:55
door dewaal
Wellicht dat het CBP dan met een dwangsom gaat komen richting Dexia en kornuiten.

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 31 okt 2004 13:32
door Captain-America
De mogelijkheid tot het opleggen van een dwangsom is uitermate beperkt...en niet van toepassing op de zich (nu) voordoende problematiek.

Met het oog op de eerdere ervaringen denk ik dat het CBP haar bemiddelingspogingen zal gaan staken en de gedupeerde de weg zal gaan wijzen naar de rechter.

Als ik het goed begrepen heb kan deze procedure, middels het (laten) schrijven van een verzoek en dit richten aan de kantonrechter van het arrondissement waarin men woont. Zodra ik nadere informatie hieromtrent heb, overigens mogen de "deskundigen" inhere ook aanvullende info plaatsen, graag zelfs, deze in navolging hier posten.

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 31 okt 2004 14:08
door impact
Captain-America, een kort geding zou de snelste manier zijn om Dexia tot afgifte van gegevens te dwingen. Om zoiets alleen te doen is me te duur en blijkbaar zijn er niet genoeg anderen, die hieraan mee willen doen. Ik wacht dus maar op hetgeen de CBP verder doet en als die ook niets kan bereiken, is een verzoek aan de rechter helaas nog de enige weg.

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 31 okt 2004 14:19
door Captain-America
Goedemiddag Impact,

Spijtig om te lezen dat er op je oproep geen enkele inhoudelijke reactie is gekomen.

Wie weet zijn er echter toch nog mogelijkheden, bijvoorbeeld het via belangengroeperingen zoals Pay-Back, LeaseVerlies, EegaLease et cetera alsnog naar de rechter stappen met een, namens/voor de leden, verzoek tot inzage conform art. 35 WBP e.v. onder verwijzing naar het onderzoek en de resultaten van het CBP d.d. 3 september 2004.

Het lijkt mij dat dit dan de enige, los van de individuele kwesties, gezamelijke resterende mogelijkheid is.

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 31 okt 2004 14:30
door lhardeman
Impact en Captain- America je zou ook de weg van de Geschillencommissie bankzaken kunnen volgen. Dat is niet duur en als je in het gelijk gesteld wordt krijg je dat bedrag terug 35€. Het is geen gemakkelijke weg maar misschien het proberen waard.

Gr. Anne.

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 31 okt 2004 15:25
door Captain-America
Goedemiddag Anne,

Dank voor je aanvullende tip.

Dit is lijkt mij zeker een optie.

Wat ik mij echter wel afvraag is, stel dat men gebruik maakt van deze procedure. En Dexia cs. volharden middels het deels of (geheel) niet leveren van stukken of inzage. Wat dan te doen?
Is daar al ervaring mee, komt Dexia de voor haar naar ik aanneem bindende uitspraken wel na?

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 31 okt 2004 16:06
door Job68
Helaas heb ik geen ervaring met de vraag of Dexia een bindend advies wel nakomt. Wel kun je het reglement vinden van de geschillencommissie bankzaken, om te bekijken hoe je één en ander aan zou kunnen pakken.

http://www.sgc.nl/reglement.asp?commiss ... =3&vraag=1

De taak van de geschillencommissie is:
Artikel 3.

De commissie heeft tot taak geschillen tussen consument en bank te beslechten, voorzover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de bank te leveren of geleverde diensten en/of zaken alsmede privacygeschillen.

Zij doet dit door in een dergelijk geschil een bindend advies uit te brengen of door een schikking tussen partijen te bevorderen.
Beide partijen dienen te beloven zich te onderwerpen aan het bindend advies van de commissie. Anders acht de commissie zich niet bevoegd om het geschil te behandelen.

Vervolgens een aantal punten waarin de consument niet ontvankelijk wordt verklaart:
Ontvankelijkheid

Artikel 5.

De commissie verklaart de consument in zijn klacht ambtshalve niet ontvankelijk:
a. indien het een geschil betreft over de niet-betaling van een factuur en daaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt;
b. indien het een geschil betreft waarover de consument of met inachtneming van artikel 7 lid 1 onder b de bank reeds bij de rechter een procedure aanhangig heeft gemaakt of waarin de rechter of een ander buitengerechtelijke geschillencommissie, zoals genoemd in lid d, reeds een uitspraak over de inhoud heeft gedaan.
c. indien de consument de verleende diensten of zaken heeft gevraagd of afgenomen van buiten Nederland gelegen vestigingen van de bank;
d. indien het een geschil betreft dat ter beslechting kan worden voorgelegd aan één van de volgende buitengerechtelijke Geschillencommissies: de Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen, de Klachtencommissie Dutch Securities Institute, de Commissie van Toezicht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland of de Geschillencommissie Bureau Krediet-Registratie;
e. indien het een geschil betreft omtrent de vraag of de bank een relatie wenst aan te gaan met de consument;
f. indien het een geschil betreft met een financieel belang boven € 60.000,--.

Artikel 6.

Indien de consument een klacht met voorbijgaan van het hoofdkantoor van de bank rechtstreeks aanhangig maakt bij de commissie, wordt de klacht doorgezonden aan het hoofdkantoor van de bank en wordt de consument daarvan op de hoogte gesteld. In dat geval wordt de consument geacht zijn klacht bij het hoofdkantoor van de bank te hebben ingediend op het tijdstip waarop de klacht bij de commissie is ontvangen;

Artikel 7.

De commissie verklaart op verzoek van de bank - gedaan bij eerste gelegenheid - de consument in zijn klacht niet ontvankelijk:
a. indien hij zijn klacht niet eerst overeenkomstig het bepaalde in de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden of in de klachtenregeling van de bank bij de bank heeft ingediend en vervolgens bij de commissie aanhangig heeft gemaakt;
b. indien de bank aan de consument een termijn van vijf weken heeft gegeven om het geschil bij de commissie aanhangig te maken en de consument van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. De bank dient daarbij aan te kondigen dat hij na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder a, kan de commissie besluiten het geschil toch in behandeling te nemen, indien de consument terzake van de niet-naleving van de voorwaarden of in de klachtenregeling vermelde termijn(en) naar het oordeel van de commissie redelijkerwijs geen verwijt treft.
Indien één van de partijen het onverhoopt niet eens is met het bindend advies, moet deze partij het bindend advies voorleggen aan de rechter. Dit moet binnen een termijn van twee maanden gebeuren.

Als er dus een bindend advies zou volgen dat gunstig is voor de gedupeerde, kan Dexia alsnog besluiten naar de rechter te stappen. In dat geval dient Dexia de proceskosten te betalen, ongeacht de uitspraak van de rechter. (Omgekeerd is ook mogelijk).
Artikel 25.

2. Het geschil kan evenwel binnen twee maanden na ontvangst van het bindend advies door partijen, in volle omvang en met terzijde lating van het bindend advies door de bank aan de gewone rechter worden voorgelegd, indien het een geschil betreft met een financieel belang beneden € 60.000,--, waarvan de bank naar het oordeel van de gewone rechter aannemelijk maakt dat de uitspraak zo principieel moet worden geacht, dat het daarmee gemoeide belang voor de bank en/of de bedrijfstak in haar algemeenheid, de grens van € 500.000,-- zal overschrijden. De voor de consument met deze procedure en eventuele vervolgprocedures samenhangende kosten voor rechtsbijstand en de proceskosten komen voor rekening van de bank.
Bovendien betaalt de bank ongeacht de uitspraak van de gewone rechter de door de commissie aan de consument toegekende vergoeding, mits de consument bereid is in deze procedure(s) als partij op te treden. Is de consument daartoe niet bereid, dan wordt het advies geacht niet bindend te zijn en is de bank niet gehouden de uitspraak van de commissie gestand te doen en kan in afwijking van het bepaalde in het derde lid geen beroep op de nakomingsgarantieregeling van de NVB worden gedaan.
Met vriendelijke groet,
Job68

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 31 okt 2004 16:13
door Captain-America
@ Job68 (goed jaar overigens :roll: ),

Dank voor je toelichting.

Op deze wijze zijn, zo lijkt mij alle mogelijkheden besproken om Dexia te dwingen aan een ieder zijn/haar rechtmatige inzage te geven.

Resumerend lijkt het mij dat als alle verzoeken en daarmee samenhangende termijnen overschreden zijn, het beste om via een direct verzoek aan de kantonrechter deze te vragen Dexia cs tot inzage te dwingen.

Deze weg is korter en makkelijker toegankelijk als via de Geschillencommissie. Dit daar deze procedure nogal wat extra tijd met zich meebrengt en je in het ergste geval nog steeds jezelf tot de rechter dient te wenden.
Overigens in beide gevallen, zo heb ik begrepen, kun je de gemaakte kosten terugvorderen. Het zou je dan, als je in het gelijk gesteld word, iets wat gezien de uitspraak van het CBP nogal voor de hand lijkt te liggen, niets hoeven te kosten, m.u.v. het voorschieten van de in eerste aanleg te maken kosten.

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Geplaatst: 31 okt 2004 16:20
door Job68
Captain America,

Het is voor mij nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het nou zit met de advocaatkosten. Indien een proces gewonnen wordt, begrijp ik dat de proceskosten voor rekening zijn van de verliezende partij. Voor zover ik weet zijn hier de advokaatkosten niet zonder meer bij in begrepen. Er zijn ook mensen hier op het forum die stellen dat de advocaatkosten ook vergoed zullen worden. Ik realiseer me dat dit off topic is, maar het zou prettig zijn, wanneer daar ook duidelijkheid over komt.

Met vriendelijke groet,
Job68