Pagina 1 van 1

Uw persoonlijke levenssfeer en medisch geheim!

Geplaatst: 29 okt 2015 17:16
door nicknam
Hallo,
Ik heb van zorgverzekeraar CZ een niet of niet voldoende deugdelijk gespecificeerde nota ontvangen voor verrekening met het eigen risico (dus niet een premie nota). Een niet ter zake competent deskundige (niet-arts) van CZ vordert een niet op naam gestelde toestemmingsverklaring voor persoonlijke, vertrouwelijke, medisch geheime stukken/informatie. Ik wil alleen toestemming geven aan een ter zake competent deskundige arts. CZ zegt, stap maar naar de SKGZ of de rechter (wetend dat ik bij het SKGZ, door het SKGZ, door CZ en door derden mijn persoonlijke levenssfeer en medisch geheim moet laten schenden voor een inhoudelijke behandeling!!!). CZ schrijft dat ik een betalingsachterstand heb.

Ik heb de geschillencommissie zorgverzekeringen (SKGZ, http://www.skgz.nl/) bij het indienen van een verzoekschrift voor een geschillencommissie zorgverzekeringen procedure, verzocht voor tijdig een deugdelijk materieel gemotiveerd besluit en informatie te ontvangen over de beperking van de kennisneming van mijn persoonlijke, vertrouwelijke, medisch geheime informatie en stukken voor SKGZ, voor CZ en voor derden.

Het SKGZ secretariaat treedt in de procedure (dus niet een behandelende geschillencommissie!!!) en:
- beslist, zonder deugdelijke materiele motivering over mijn zwaarwegende gronden, dat de procedure niet verkort wordt behandeld;
- vordert ondertekening van een niet op naam gestelde (zonder bewijs van ter zake competente medische deskundigheid) toestemmingsverklaring voor persoonlijke, vertrouwelijke, medische geheime stukken/informatie;
- vordert aanvullende dossier inhoudelijke informatie;
- weigert ├╝berhaupt een besluit te nemen over mijn verzoek voor de beperking van de kennisneming;
D.d. 29-10-2015 beweerdelijk [persoonsgegevens verwijderd], secretaris van de SKGZ, SKGZ is een privaat rechtelijke organisatie en SKGZ bepaald de gang van zaken (m.a.w. hoe SKGZ omgaat met mijn persoonlijke levenssfeer en het medisch geheim), anders stap je maar naar de rechter.

CZ en SKGZ willen mij/burger voorschrijven hoe met mijn persoonlijke levenssfeer en medisch geheim wordt omgegaan. Als ik/burger CZ en SKGZ wijs op de wet- en regelgeving en jurisprudentie over mijn persoonlijke levenssfeer en het medisch geheim dan moet ik maar naar de rechter stappen.

Waarom moet ik/burger (disproportioneel) mijn persoonlijke levenssfeer en/of het medisch geheim (niet ter zake competent deskundig) laten schenden door CZ/een zorgverzekeraar en/of SKGZ betreffende een niet of niet voldoende deugdelijk gespecificeerde nota, terwijl wie eist (CZ) bewijst, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, anderzijds is er sprake van disproportionele omgekeerde bewijslast? Waarom moet ik/burger mij onder druk laten zetten, met een betalingsachterstand voor een niet of niet voldoende deugdelijk gespecificeerde nota, terwijl wie eist (CZ) bewijst?

Wat zijn uw ervaringen met CZ/uw zorgverzekeraar en met SKGZ betreffende een competent deskundig arts onderzoek over uw persoonlijke, vertrouwelijke, medisch geheime stukken/informatie en betreffende bescherming, eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en uw medisch geheim binnen het kader van een nota voor verrekening eigen risico?

Re: Uw persoonlijke levenssfeer en medisch geheim!

Geplaatst: 31 okt 2015 06:47
door MichielFRL
Een heel verhaal, maar wat mist er op de nota van het (wettelijk) eigenrisico?