Pagina 12 van 16

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 18 jul 2018 19:42
door Fiesiekus
16again schreef: De AFM richtlijn is jonger dan de hypotheek ! Voordat radar er aandacht aan besteden, maakten de banken helemaal een janboel van die boeterente berekening.
Zoek maar eens op "contante waarde regeling".

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 18 jul 2018 20:52
door angel1978
16again schreef:
angel1978 schreef:Zoveelste keer, niet dus.
Je krijgt precies wat is AFGESPROKEN!
Niet wat mogelijk is of eventuele opties zijn. Puur de vastgelegde afspraken.
Afgesproken?? Waar staat die afspraak dan? De AFM richtlijn is jonger dan de hypotheek ! Voordat radar er aandacht aan besteden, maakten de banken helemaal een janboel van die boeterente berekening.
Je krijgt de AFGESPROKEN rente voor de AFGESPROKEN looptijd en moet ook de AFGESPROKEN vergoeding betalen voor de gemiste rente die is AFGESPROKEN. Daarnaast is afgesproken dat 10% per jaar MAG worden afgelost en dus geldt deze regeling voor de 1e aflossing tot 10% van het bedrag zoals AFGESPROKEN.
Dus hoezo waar staat de afspraak dan? Waar is dat contract voor getekend?

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 06:47
door 16again
kweenie schreef:In de algemene voorwaarden staat precies, stap voor stap, beschreven hoe de boeterente wordt bepaald.
Waarom was er dan zoveel gesteggel over de hoogte van die boetes?
https://radar.avrotros.nl/nieuws/detail ... hypotheek/

Kun je dat deel van de algemene voorwaarden hier plaatsen?

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 06:54
door 16again
angel1978 schreef:en moet ook de AFGESPROKEN vergoeding betalen voor de gemiste rente ......
Kun je laten zien aan de hand van voorwaarden welke vergoeding is afgesproken? Al dan niet met hoofdletters.

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 07:05
door kweenie
Meest relevante deel:
Stappen voor de berekening van de aflossingskosten:
1. Het bedrag dat u extra aflost op een bepaald leningdeel is het uitgangspunt van de berekening.
2. Van dit bedrag trekken wij uw (resterende) vergoedingsvrije ruimte af.
3. Dit levert het bedrag op waarover wij de kosten berekenen.
4. Op basis van de contractrente, het contractueel overeengekomen (fictief) aflossingsschema, het bedrag van stap 3 en de
looptijd van de lening berekenen we de rentebedragen per maand tot de einddatum van de rentevaste periode.
5. Op basis van de vergelijkingsrente, het contactueel overeengekomen (fictief) aflossingsschema, het bedrag van stap 3 en de
looptijd van de lening berekenen we de rentebedragen per maand tot de einddatum van de rentevaste periode.
6. Per maand bepalen we het verschil tussen de bedragen bij stap 4 en stap 5. Dit verschil maken wij contant tegen de
vergelijkingsrente. De optelsom van deze contante waarden is het bedrag van de aflossingskosten voor dit leningdeel.
7. De aflossingskosten berekenen wij per leningdeel en de aflossingskosten van alle leningdelen tellen we bij elkaar op.

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 08:39
door 16again
Dat lijkt erg veel op AFM leidraad, benieuwd of voorwaarden zijn uit recent contract

BW6 Art 237 schreef: Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding
i. dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de wederpartij in de nakoming van haar verbintenis is tekort geschoten, de wederpartij verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst;
Laat overigens nog steeds de hamvraag onbeantwoord: Hoe redelijk is het om aflossingshistorie niet mee te nemen, bij bepalen van misgelopen rente. Immers als jaarlijkse forse aflossing wordt voortgezet, wordt een veel lager bedag aan rente betaald, dan nu aan boeterente wordt berekend

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 09:01
door Fiesiekus
16again schreef: Laat overigens nog steeds de hamvraag onbeantwoord: Hoe redelijk is het om aflossingshistorie niet mee te nemen, bij bepalen van misgelopen rente. Immers als jaarlijkse forse aflossing wordt voortgezet, wordt een veel lager bedag aan rente betaald, dan nu aan boeterente wordt berekend
De aflossingshistorie is niet volgens vastgelegd schema, maar facultatief. Dus logisch dat je dat niet meeneemt.

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 09:11
door CB
16again schreef:Laat overigens nog steeds de hamvraag onbeantwoord: Hoe redelijk is het om aflossingshistorie niet mee te nemen, bij bepalen van misgelopen rente. Immers als jaarlijkse forse aflossing wordt voortgezet, wordt een veel lager bedag aan rente betaald, dan nu aan boeterente wordt berekend
Die vraag is al diverse malen beantwoord, maar wellicht niet met het antwoord wat u graag wilt horen.

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 09:54
door 16again
Fiesiekus schreef:De aflossingshistorie is niet volgens vastgelegd schema, maar facultatief. Dus logisch dat je dat niet meeneemt.
Waarom "dus logisch?"
Hoe kan de boeterente redelijk zijn......als TS met zijn gehanteerd aflossingsregime veel minder rente betaalt?

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 09:59
door tttlocke
16again schreef:...
Laat overigens nog steeds de hamvraag onbeantwoord: Hoe redelijk is het om aflossingshistorie niet mee te nemen, bij bepalen van misgelopen rente. Immers als jaarlijkse forse aflossing wordt voortgezet, wordt een veel lager bedag aan rente betaald, dan nu aan boeterente wordt berekend
Dat is heel redelijk. Aflossingshistorie op zich heeft geen invloed op toekomstige aflossingen.

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 10:12
door jonis
16again schreef:
Fiesiekus schreef:De aflossingshistorie is niet volgens vastgelegd schema, maar facultatief. Dus logisch dat je dat niet meeneemt.
Waarom "dus logisch?"
Hoe kan de boeterente redelijk zijn......als TS met zijn gehanteerd aflossingsregime veel minder rente betaalt?
Dus ik sluit 20 jaar rentevast aflossingsvrij af....na 1 jaar los ik 10 % af.....en na 1 jaar is de aflosboete dan?....want volgens mijn aflosschema ben ik na 10 jaar van de hypotheek af.... :wink:

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 10:34
door Erthanax
16again schreef:Hoe redelijk is het om aflossingshistorie niet mee te nemen, bij bepalen van misgelopen rente.
Volgens mij net zo redelijk als de bekende waarschuwing bij beleggingsproducten: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Als na zes jaar consequent 10% vervroegd extra aflossen de zevende keer uitblijft, is het volgens u dan redelijk dat de bank een incassoprocedure start? Nee toch?

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 11:09
door Fiesiekus
16again schreef:
Fiesiekus schreef:De aflossingshistorie is niet volgens vastgelegd schema, maar facultatief. Dus logisch dat je dat niet meeneemt.
Waarom "dus logisch?"
Hoe kan de boeterente redelijk zijn......als TS met zijn gehanteerd aflossingsregime veel minder rente betaalt?
Dan moet ie dat aflossingsregime voortzetten, met geen € boete. Hetgeen al zoveel maal is beargumenteerd: die aflossing is niet vastgelegd, maar een jaarlijkse mogelijkheid om extra 10% af te lossen.

Stel je hebt een annuitaire hypotheek (met de mogelijkheid om 10% jaarlijks extra af te lossen) en wilt 'm 100% aflossen (zonder verkoop) . De bank berekent dan de boete aan de hand van de restschuld die annuitair daalt over de resterende looptijd. Geen bank die die 10% extra in mindering brengt op het annuitaire aflosschema.

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 11:46
door jonis
Fiesiekus schreef:
16again schreef:
Fiesiekus schreef:De aflossingshistorie is niet volgens vastgelegd schema, maar facultatief. Dus logisch dat je dat niet meeneemt.
Waarom "dus logisch?"
Hoe kan de boeterente redelijk zijn......als TS met zijn gehanteerd aflossingsregime veel minder rente betaalt?
Dan moet ie dat aflossingsregime voortzetten, met geen € boete. Hetgeen al zoveel maal is beargumenteerd: die aflossing is niet vastgelegd, maar een jaarlijkse mogelijkheid om extra 10% af te lossen.

Stel je hebt een annuitaire hypotheek (met de mogelijkheid om 10% jaarlijks extra af te lossen) en wilt 'm 100% aflossen (zonder verkoop) . De bank berekent dan de boete aan de hand van de restschuld die annuitair daalt over de resterende looptijd. Geen bank die die 10% extra in mindering brengt op het annuitaire aflosschema.
Daar ga je toch de fout in....dat doen ze nl wel , echter 1x net als bij andere hypotheekvormen
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/th ... tappenplan
Stap 1 - Bekijk het verloop van jouw hypotheek


Eerst bekijkt de hypotheekaanbieder wat jouw uitstaande hypotheekschuld is. Dit is de actuele stand van de hypotheek. Vervolgens berekent hij welk bedrag je mag aflossen zonder daarover een vergoeding te betalen. Dit bedrag wordt van de hypotheekschuld afgetrokken. Daarna bekijkt hij of je maandelijks aflost. Dit doe je met een lineaire of annuïteitenhypotheek. Als je een spaarhypotheek hebt, mag je het opgebouwde spaarkapitaal en de afgesproken toekomstige spaarbedragen beschouwen als aflossing.

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 12:18
door 16again
Fiesiekus schreef:Dan moet ie dat aflossingsregime voortzetten, met geen € boete.
Het gaat hier juist om het vaststellen van een redelijke vergoeding voor misgelopen rente.
Fiesiekus schreef:Hetgeen al zoveel maal is beargumenteerd: die aflossing is niet vastgelegd, maar een jaarlijkse mogelijkheid om extra 10% af te lossen.
Die mogelijkheid verlaagt wel de te ontvangen rente. En van die mogelijkheid is al volop gebruik gemaakt ( 6 keer). Het lijkt mij evengoed redelijk om aflossingsgedrag te extrapoleren, om boeterente te bepalen.

@Jonis: Dan moet de aflossingshistorie uiteraard aanmerkelijk langer zijn dan 1 jaar.

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 14:36
door jonis
16again schreef:[

@Jonis: Dan moet de aflossingshistorie uiteraard aanmerkelijk langer zijn dan 1 jaar.
Waarom? Waar kan ik dat terugvinden? Wie heeft dat bepaald? Plannen kunnen na 1 jaar van de 20 jaar rentevast al wijzigen en "ik was van plan ieder jaar 10% te gaan aflossen"
Ik heb het eerder aangehaald; met die onzin had mijn verstrekker mij helemaal geen boete mogen opleggen met mijn aflossingshistorie en moeten ze voor velen alles helemaal gratis gaan doen.
Want ik heb meer dan 20% over meerdere jaren afgelost op de initiële hoofdsom.....en ik heb 20% boetevrij aflosbaar bedrag.....en een KEW van > 50% v/d huidige hoofdsom.....maw 0,- boete bij volledig aflossen of openbreken rentevastperiode.

Dat geldt dus dan ook voor iedereen die +/- over de helft v/d looptijd heen zit van zijn spaar- of annuïteitenhypotheek en al ook al eens wat op de hoofdsom heeft afgelost.

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 16:22
door kweenie
Het lijkt mij evengoed redelijk om aflossingsgedrag te extrapoleren, om boeterente te bepalen.
Ah, gewoon extrapoleren voor de boete. Wordt ook leuk als mensen juist ieder jaar minder aflossen. Nu 2000, volgend jaar 1000, jaar daarop 0. De bank moet er dan dus vanuit gaan dat er het jaar daarop een negatief bedrag wordt afbetaald, dus bijgeleend. Wat ieder jaar verder stijgt...

En andersom, als ik dit jaar 1000 euro aflos, volgend jaar 2000 en het jaar daarop 4000, dan zou voor mij een logische boete gebaseerd zijn op een verder doorgaande lijn naar 8000-16000-32000-64000-128.000 euro in dat jaar aflossen.

Dat worden heel leuke berekeningen.

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 22:02
door Joepie Joepie
Erg jammer dat banken niet gewoon het gesprek aangaan met hun klanten...

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 22:13
door 16again
kweenie schreef:En andersom, als ik dit jaar 1000 euro aflos, volgend jaar 2000 en het jaar daarop 4000, dan zou voor mij een logische boete gebaseerd zijn op een verder doorgaande lijn naar 8000-16000-32000-64000-128.000 euro in dat jaar aflossen.
Ook hier trek je het in het belachelijke. Bij wisselende aflossingen, zou ik uitgaan van gemiddelde.

Re: Boeterente AEGON en AFM regels

Geplaatst: 19 jul 2018 22:34
door kweenie
Dat zou jij misschien. Maar iemand anders zou van iets heel anders uitgaan. Fijn voer voor discussies.