Pagina 1 van 1

KEW clausule ontbreekt terwijl KEW is geadviseerd

Geplaatst: 05 feb 2010 20:24
door SBB
In 2002 lening gesloten met in de offerte geoffreerd een KEW polis. Nu blijkt bij het nakijken van de polis dat mijn polis aan alle KEW vereisten voldoet m.u.v. de clausule op de polis. Deze staat er niet op. Het is dus (onterecht!) een box 3 polis. Ik wil graag weten of iemand dit ook mee heeft gemaakt en wellicht de adviseur dan wel de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk heeft gesteld. Het is duidelijk dat het aanvraagformulier destijds gebruikt door de adviseur nog in guldens stond dus nergens kon ook een kruisje gezet worden bij KEW of box 1 of 3. Ik heb begrepen dat de fiscus geen medeleven toont in dergelijke zaken en tot 5 jaar terug in ieder geval heft inclusief verschuldige boeterente. Helaas een schadepost voor ons van rond de 3.000,- (voor zover door deze leek te berekenen). Mis net de clausule op de rechtsbijstand dus moet het zelf gaan doen. Wat opvallend is dat ik nog 2 clienten weet via dezelfde adviseur die het ook aan de hand hebben. Alleen 1 heeft 'het geluk' zelf nooit vermogen boven de vermogensvrijstelling te hebben gehad. Tips hoe alles aan te vliegen? Idee hoe ik anderen die ook via deze tussenpersoon hebben gesloten hierop kan wijzen? Hartelijk dank alvast!

Re: KEW clausule ontbreekt terwijl KEW is geadviseerd

Geplaatst: 05 feb 2010 22:41
door Gerborgh
Je stelt dat de fiscus niet coulant wil omgaan, maar ik denk dat dat wel meevalt. Tenminste...als je kan aantonen dat bij aanvang sprake zou moeten zijn van een KEW en dat er sprake is van een administratieve fout bij de verzekeraar. Wellicht hebt je een offerte uit 2002 of een adviesbeschrijving waaruit blijkt dat je polis een KEW zou moeten worden.
De schade kan je vrij eenvoudig berekenen: ik ga er vanuit dat je in alle jaren boven de vrijstellingsgrens voor vermogen uit bent gekomen. Je neemt dan per jaar de gemiddelde waarde (=som waarde per 1/1 plus 31/12 in een jaar gedeeld door 2) en vermenigvuldigd de uitkomst per jaar met 1,2%. Dat zou het bedrag aan belasting zijn dat je betaald over de box3-verzekering.

Ik weet niet of je ondertussen actie hebt ondernomen, maar een melding aan de verzekeraar dat de polis vanaf nu een KEW moet zijn is voldoende om je polis naar box 1 te laten verhuizen.

Re: KEW clausule ontbreekt terwijl KEW is geadviseerd

Geplaatst: 09 feb 2010 19:55
door SBB
Gerborgh, bedankt voor je reactie. heb inderdaad offerte waaruit KEW blijkt. Adviseur heeft alleen oud aanvraagformulier gehanteerd (nog in guldens!) en dus een incompleet formulier waarop box 1 of 3 keuze nog niet stond. Fiscus heb ik gebeld maar zij geven aan tot 5 jaar terug te gaan. Ik ga de rechtsbijstand erop zetten. het plaatsen van de KEW clausule ben ik van op de hoogte en de berekening even uit de losse hand etc. Het gaat mij meer om mijn (rechts)positie. Hoe sterk sta je als consument tegenover de jongens met de langste adem zeg maar....

Re: KEW clausule ontbreekt terwijl KEW is geadviseerd

Geplaatst: 15 feb 2010 11:33
door Loekie 205
Er zijn een aantal eisen voor een polis zodat deze als KEW polis kan worden aangemerkt.

Zo moet er onder andere minimaal 15 jaar premie worden betaald en dienen de premiebetalingen binnen een bandbreedte van 1:10 te blijven.

Ook is het van belang dat er uit de polis blijkt dat de uitkering gebruikt wordt voor de aflossing van de schuld.
Indien de polis is verpand aan de geldverstrekker (dit zou in de polis moeten staan) dan heeft u mijn inziens hieraan voldaan en kan de polis (er vanuitgaande dat u ook aan de overige KEW eisen voldoet) als KEW polis worden aangemerkt.

Heeft u de polis hierop nagekeken?

Re: KEW clausule ontbreekt terwijl KEW is geadviseerd

Geplaatst: 15 feb 2010 11:36
door Loekie 205
voor de volledigheid:

De algemene voorwaarden om te kwalificeren als KEW-polis
1. De uitkering moet worden gebruikt om de lening af te lossen
2. Er dient tenminste 15 jaar premie te worden betaald en de bandbreedte van 1:10 mag niet worden overschreden. De hoogste premie mag niet meer zijn dan 10 keer de laagste premie
3. De verzekering moet recht geven op een eenmalige uitkering bij leven en/of overlijden
4. De verzekering moet ondergebracht zijn bij een professionele verzekeraar
5. Degene die de polis sluit moet beschikken over een eigen woning die hem als hoofdverblijf ter beschikking staat. De eigen woning mag ook eigendom zijn van de echtgeno(o)t(e) of van degene met wie hij of zij duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert
6. De looptijd van de polis mag niet langer dan 30 jaar zijn

Re: KEW clausule ontbreekt terwijl KEW is geadviseerd

Geplaatst: 16 feb 2010 21:49
door SBB
Beste Loekie,

Ook jij bedankt voor (je zeer volledige) reactie. Deze materie is bekend en polis voldoet echt aan alle vereisten behalve de KEW-clausule. Mijn probleem zit 'm niet in de polis voortaan aan te merken als KEW polis, maar meer in de consequenties van het (te goede trouw!) niet opgeven aan de fiscus over de afgelopen jaren en de mogelijke naheffing + boete . Dus de kans dat niet ik, maar de verzekeringsmaatschappij danwel de tussenpersoon hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Bestaat de mogelijkheid dat de verzekeringsmaatschappij verklaard aan de fiscus dat de polis altijd een KEW behoorde te zijn vanaf ingangsdatum en dat de fiscus hier ook mee akkoord gaat? ik hoef er namelijk financieel zeker niet beter van te worden. ik wens gewoon geen geld kwijt te raken aan iets wat ik nooit beoogd heb..

Re: KEW clausule ontbreekt terwijl KEW is geadviseerd

Geplaatst: 10 mar 2010 16:43
door Naccie
Ook ik heb nu een probleem met die KEW clausule.
Bij ons stond blijkbaar op het contract de KEW clausule...box 1...vrijstellling, maar blijkbaar ook een clausule dat het in box 3 zou vallen.
Destijds niet door ons en de tussenpersoon en ook niet door de verzekeraar/hypotheekmij. gezien. Nu na 5 jaar heeft de hypotheekmij. dit pas opgemerkt, 2 clausules kan niet, dus hebben ze er 1 geschrapt, krijg ik dus een behoorlijke opgave die ik moet aangeven, omdat ik boven de vrijstelling voor sparen uitkom. Het kan blijkbaar zo omgezet worden per heden...maar voor de afgelopen 5 jaar loop ik het risico om het alsnog te betalen met boete. Ik heb in 2009 nog een opgave gehad dat per 31/12/2008 alles op nul stond. ( van de hypotheekmij.) Dit bleek een foutje van hun kant te zijn.
Nu hopen dat de fiscus het eens is en met terugwerkende kracht de KEW accepteerd. Probleem is met ASR...wie heeft dit ook meegemaakt?

Re: KEW clausule ontbreekt terwijl KEW is geadviseerd

Geplaatst: 11 mar 2010 08:33
door FiscaalJurist
Zoals al eerder opgemerkt door een vorige poster zijn aantoonbare administraiteve fouten van verzekeraars te herstellen met terugwerkende kracht.
Google eens op "administratieve fout verzekeraar beleidsbesluit"
Je vind dan de sluiten van de staatssecretaris aangaande dit onderwerp. Lees de besluiten door en beroep je bij de belastingdienst daarop. Lezenswaardig is het artikel van H. Toledo. Deze werkt bij de belastingdienst in 1 van de kennisgroepen en is dus goed op de hoogte.
Succes

Re: KEW clausule ontbreekt terwijl KEW is geadviseerd

Geplaatst: 18 mar 2010 17:18
door debeurd
Je kan alsnog heel simpel een kew clausule op de polis laten plaatsen, geen enkel probleem.

Zolang je onder de fiscale vrijstelling van box 3 valt, circa 20.000 vermogen per persoon, is het zelfs ten zeerste aan te raden de polis in box 3 te laten lopen (dus zonder kew causule). in box 3 geniet je namelijk veel meer vrijheden dan in box 1 ten aanzien van de uitkering van de polis.

Is de polis eenmaal in box 1 geplaatst (dus als er een kew clausule op zit) dan kan je hem niet meer terug doen naar box 3.


Al met al is er dus niet zo heel veel aan de hand. Enige nadeel dat je kan hebben gehad is dat je vermogensrendementsheffing (1,2%) ver het bedrag dat je totale vermogen het bedrag van 20.000 euro te boven gaat.