Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Een lening afgesloten of van plan dit te gaan doen? Bespreek het in dit topic.
Lady1234
Berichten: 15833
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Naar welke instantie?

Jackdehulk
Berichten: 11
Lid geworden op: 26 jul 2020 22:46

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Jackdehulk »

Allen,

Ik heb voorgaande mails verstuurd met alle bijbehorende afschriften. Zie onderstaand. Nu krijg ik deze mail terug:

In tegenstelling tot hetgeen u stelt, heb ik in mijn e-mail d.d. 7 september 2020 uiteengezet dat cliënt onverkort het integrale openstaande bedrag vordert (i.e. € 1.803,12). Ik heb geenszins erkend dat wij of onze opdrachtgever fout zitten en akkoord gaan met een bedrag van €842,24. Ik heb enkel gesteld dat zelfs indien uw juridische argumenten kloppen, hetgeen mijn opdrachtgever nadrukkelijk ontkent, u nog steeds een bedrag verschuldigd bent. U wenst thans bedragen die u heeft betaald aan Ferratum Ltd c.q. Global Guarantee OU te verrekenen met Global Finance Guarantee Management OU hetgeen een andere entiteit is. Ik verzoek u vriendelijk om ons toe te lichten op basis van welke grondslag (wet en/of jurisprudentie) u deze vordering kan verrekeningen met een andere – nog niet nader gespecificeerde – vordering op een andere entiteit.

———————————————————

Tot ons wendde zich Global Finance Guarantee Management OU gevestigd te Tallinn in verband met het verstrijken van de betalingstermijn van onderstaande vordering. U heeft in het verleden een geldlening aangevraagd bij Ferratum (Pluslening). Aangezien is gebleken dat u in verzuim bent met het terugbetalen van de verstrekte lening aan de geldverstrekker, heeft onze opdrachtgever Global Finance Guarantee Management OU onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan de geldverstrekker betaald. Ten gevolge van die betaling heeft onze opdrachtgever een vordering op u.

Nu de betalingstermijn is verstreken, bent u in verzuim en is het gehele bedrag opeisbaar geworden. Cliënte stelt u hierbij nog éénmaal in de gelegenheid om de vordering zonder incassokosten te voldoen. Op dit moment bent u een bedrag ad. € 1.526,13 verschuldigd. U moet dit bedrag binnen vijftien dagen betalen, waarbij de termijn aanvangt vanaf het moment dat dit schrijven bij u is bezorgd. U kunt betalen door storting of overboeking op ABN AMRO rekeningnummer NL11ABNA0813046408 t.n.v. Trust and Law te Bleiswijk onder vermelding van uw dossiernummer

———————————————————

Hallo,

Dat bedrag klinkt al beter. Bizar dat jullie eigenlijk erkennen dat jullie fout zitten en akkoord zouden gaan met het bedrag van €842,24
Echter heb ik de totale bedragen erbij gepakt wat ik heb terug betaald aan global guarantee:

25 februari 2018 107,41
12 april 2018 166,65
15 september 2018 307,51
16 oktober 2018 172,61
15 november 2018 338,39
16 december 2018 190,11
14 januari 2019 394,37
14 februari 2019 221,53
13 januari 2020 421,85
13 februari 2020 236,93 +
Totaal : €2.547,36


Als ik dit zou verrekenen met de €1500 die ik geleend heb zou ik eigenlijk recht hebben op: €2.547,36 - €1500,00 = €1.047,36. Dit bedrag zie ik graag terug. Echter valt het ook op te lossen door te erkennen dat ik geen betaling meer open heb staan bij Global Guarantee en/of Trust&Law.

Vriendelijk verzoek de zaak dan ook te sluiten en mij hier een bericht van te sturen. Daarna wens ik geen contact meer vanuit uw kant en/of uw cliënte.

———————————————————

Heeft iemand voor mij advies op de eerste mail bovenaan?

Dank alvast!

Jackdehulk
Berichten: 11
Lid geworden op: 26 jul 2020 22:46

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Jackdehulk »

Excuses, ook deze mail voorgaand mogen ontvangen:


U heeft in het verleden met Ferratum (Pluslening) een leningsovereenkomst gesloten ingevolge de Wet op het Consumentenkrediet 1974 (Consumer Credit Act 1974). Op grond van deze overeenkomst heeft u een vast bedrag aan krediet ontvangen. Op u rustte de verplichting om het bedrag gelijk aan het kredietbedrag tezamen met de kredietvergoeding geheel aan Ferratum terug te betalen op of vóór de aflossingsdatum.

Om in aanmerking te komen voor het krediet, was u verplicht voor een garantiegever te zorgen, die garant staat voor het kredietbedrag en alle opeisbare openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de leenovereenkomst. U had de keuze om een persoonlijke garantiegever (bijvoorbeeld een gezinslid of een vriend) aan te dragen of gebruik te maken van een particuliere garantiegever. U heeft gebruik gemaakt van de laatste optie. U bent daartoe een aparte garantieovereenkomst aangegaan met cliënte Global Finance Guarantee Management OU.

Gelet op het feit dat u heeft nagelaten de verstrekte lening aan Ferratum (Pluslening) terug te betalen, heeft cliënte – conform de garantieovereenkomst – onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan Ferratum (Pluslening) betaald. Ten gevolge van die betaling heeft cliënte een recht van regres tegen u.

Uit uw e-mail maak ik op dat u de tussen partijen geldende overeenkomst nietig verklaart op grond van de stelling dat cliënte in strijd zou handelen met de geldende wet- en regelgeving. Het recht van regres van cliënte op u – uit hoofde van de verrichte betaling aan Ferratum ter voldoening van de leenovereenkomst – kan worden omschreven als het recht van cliënte om van u een betaling te vorderen van het bedrag dat cliënte heeft betaald aan Ferratum. De werkzaamheden van cliënte vallen per definitie niet onder de werkingssfeer van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten. Immers, cliënte verleent geen krediet: de garantieovereenkomst kan niet worden gekwalificeerd als “een overeenkomst waarbij een kredietgever aan een consument krediet verleent of toezegt in de vorm van uitstel van betaling, een lening of een andere, soortgelijke betalingsfaciliteit […]” (artikel 3 sub c van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten). Daarentegen verleent cliënte een dienst (i.e. het garant staan voor de lening) waar u een vergoeding voor bent verschuldigd.

Laat ik vooropstellen dat cliënte nogmaals benadrukt dat zij persisteert in haar stelling dat zij handelt in conformiteit met de geldende wet- en regelgeving. Maar, laat ik nou eens redeneren dat zij inderdaad in strijd met de geldende wet- en regelgeving handelt, quod non, dan nog bent u nog een bedrag verschuldigd. Zoals hierboven uiteengezet, heeft u in totaal EUR 1.500,00 geleend. Daarentegen heeft u tot op heden EUR 657,76 terugbetaald, zodat thans nog een vordering van op zijn minst EUR 842,24 – vermeerderd met de geldende rente – openstaat. Ik verzoek u vriendelijk om ons toe te lichten op basis van welke grondslag (wet en/of jurisprudentie) u deze vordering kan verrekeningen met een andere – nog niet nader gespecificeerde – vordering.

L.hernandez
Berichten: 1
Lid geworden op: 28 sep 2020 07:41

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door L.hernandez »

Gewoon niet antwoorden, na zoveel dreigtelefoons en mails, hebben ze mij dit nu gestuurd.

Dit bericht was meer dan 1 jaar geleden


Belangrijke notificatie ten aanzien van de gevolgen van de vordering van mijn opdrachtgever Global Finance Guarantee Management OU

Inbox

T

Trust and Law Incassoservices

aan mij
11 dec. 2019

Details

Geachte heer

Inzake uw schuld aan Global Finance Guarantee Management OU hebben wij ondanks eerdere schriftelijke verzoeken tot betaling en diverse telefonische verzoeken nog steeds geen (volledige) betaling van u ontvangen. Ook heeft u tot dusverre de vordering niet inhoudelijk gemotiveerd betwist. Evenmin heeft u gebruik gemaakt van de u geboden mogelijkheid tot afbetaling in redelijke termijnen.

Hierbij adviseren wij u met klem om alle relevante gegevens met betrekking tot de openstaande vordering te bewaren, zodat u te allen tijde (ook na het verstrijken van een eventuele verjaringstermijn) gemotiveerd verweer tegen de vordering kan voeren. Daarnaast is deze e-mail uitdrukkelijk bedoeld om te verhinderen dat voornoemde vordering(en) getroffen zouden worden door verjaring en dient dan ook uitdrukkelijk ter stuiting van de verjaring.

Het ongeopend en/of onbeantwoord laten van aanmaningen leidt vaak tot grotere (financiële) problemen. Wij willen dit voorkomen. Wij raden u derhalve met klem aan om het bedrag van €1.456,94 voor het einde van deze kalendermaand te betalen door overboeking op ABN AMRO rekeningnummer NL11ABNA0813046408 t.n.v. Trust and Law te Bleiswijk onder vermelding van uw dossiernummer 20190864836. Eenvoudig en veilig betaling kan ook door middel van Ideal. De link treft u hieronder aan.

Klik hier om veilig te betalen met IDEAL


Indien u het openstaande bedrag niet in één keer kunt betalen, neem dan binnen 2 dagen contact met ons op zodat wij tezamen met u een passende regeling overeen kunnen komen. U kunt contact opnemen met één van onze specialisten op telefoonnummer 085-2737181 of via het e-mailadres [email protected]. Mocht u zich in financiële moeilijkheden bevinden en behoefte hebben aan hulp, dan verwijzen wij u naar een schuldhulpverlenende instantie die samen met u op zoek kan gaan naar een oplossing voor uw schulden.

Ook wanneer u de vordering betwist, dan komen wij graag met u in contact om kennis te nemen van de aard en redenen waarom u het niet eens bent met deze vordering. U kunt uw betwisting, onderbouwd met alle relevante en van toepassing zijnde stukken, naar ons toesturen via [email protected] onder vermelding van uw dossiernummer. Een kopie van dit schrijven is u tevens per reguliere post toegezonden.

Wij rekenen op uw reactie,

Trust and Law Incassoservices B.V.

Hoogachtend,

Trust and Law Incassoservices B.V.

Ruub18
Berichten: 13
Lid geworden op: 25 aug 2020 22:39

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Ruub18 »

Heeft iemand überhaupt ooit het geld van de garantstelling terug ontvangen.

Ik heb in mijn mail richting trust and law aangegeven dat ik nog geld ontvang. Het geen dat ze in de mail ervoor aangeven dat de garantstelling onterecht is lijkt me dat ze (Ferratum) daarna niet onderuit kunnen komen het teveel betaalde bedrag terug te betalen.

Of ben ik nu te naïef?

sacredfour
Berichten: 1764
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door sacredfour »

Het maakt niet zoveel uit wat je doet! Ferratum gaat niet dagvaarden. Ferratum zal ook nooit toegeven dat de leningen nietig zijn/waren.
De stichting Xwiljoenen Juridisch Advies vertegenwoordigd nu al meer dan 100 Ferratum en Saldodipje gedupeerden. We hebben als groep gedupeerden Ferratum aangeboden de openstaande leningen te verrekenen met de garant kosten, maar Ferratum gaat hier niet mee akkoord. Het blijft dus een patstelling die nu al meer dan een jaar voortduurt. Trust and Law begint nu met vorderingen terug te sturen naar Ferratum omdat ze er verder niks mee kunnen. Saldodipje stuurt ze naar een Belgisch incassobureau. Deze weten ook niet wat ze er mee aan moeten. Veel meer dan dreigen kunnen ze niet.

Moneyman
Berichten: 19487
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Moneyman »

Ruub18 schreef:
28 sep 2020 20:34
Of ben ik nu te naïef?
Ja :D

Jose2501
Berichten: 517
Lid geworden op: 03 aug 2020 11:20

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Jose2501 »

Moneyman schreef:
29 sep 2020 08:48
Ruub18 schreef:
28 sep 2020 20:34
Of ben ik nu te naïef?
Ja :byD
@ruud lees reactie van @sacredfour hiervoor. Geld terugkrijgen kun je wel vergeten. Maar betalen zou ik ook niet doen.

Lady1234
Berichten: 15833
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Ca. 100 Ferratum en Saldodipje gedupeerden in een stichting, daar zal Ferratum enz. denk ik, niet van wakker liggen.

En het zal voor hen ook peanuts zijn, vergeleken met de buit die ze al binnengehaald hebben.

16again
Berichten: 11995
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door 16again »

Lady1234 schreef:
29 sep 2020 11:40
Ca. 100 Ferratum en Saldodipje gedupeerden in een stichting, daar zal Ferratum enz. denk ik, niet van wakker liggen.
Integendeel. Het loanrider vonnis betrof maar 1 gedupeerde, maar wel flinke precedent werking.

Lady1234
Berichten: 15833
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Maar er loopt toch helemaal geen rechtzaak?

Moneyman
Berichten: 19487
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Moneyman »

Lady1234 schreef:
29 sep 2020 12:21
Maar er loopt toch helemaal geen rechtzaak?
Nee, maar de liggende jurisprudentie beperkt de praktijken van Ferratum e.a. natuurlijk enorm.

sacredfour
Berichten: 1764
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door sacredfour »

Als mijn bronnen goed zijn geïnformeerd is de AFM bezig een zaak tegen Saldodipje voor te bereiden.

16again
Berichten: 11995
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door 16again »

Lady1234 schreef:
29 sep 2020 12:21
Maar er loopt toch helemaal geen rechtzaak?
klopt.
Door de loanrider uitspraak kunnen de diverse incassoburos wel blaffen , niet bijten.

Moneyman
Berichten: 19487
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Moneyman »

sacredfour schreef:
29 sep 2020 14:26
Als mijn bronnen goed zijn geïnformeerd is de AFM bezig een zaak tegen Saldodipje voor te bereiden.
Dat lijkt mij inderdaad wel, het is bijna een schot voor open doel.

Jackdehulk
Berichten: 11
Lid geworden op: 26 jul 2020 22:46

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Jackdehulk »

Thx voor de reacties!

Advies neem ik graag aan. Voel me er derhalve niet gerust op. Ik ben A) niet thuis in juridische taal B) betwijfel ik of het bij “blaffen” blijft.

Mocht ik wederom mails krijgen zal ik deze hier posten voor degene die in dezelfde mailings-fase zitten als ik.

Fijne avond allen!

davedave
Berichten: 35
Lid geworden op: 07 mar 2019 18:18

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door davedave »

Ik heb weer een brief gekregen van Rosmalen waarin staat dat er incassokosten bij zijn gekomen en dat ik binnen 5 dagen moet betalen of ze gaan rechtsmaatregelen nemen en de kosten daarvan verhalen op mij.

Eric83
Berichten: 19
Lid geworden op: 16 okt 2018 10:22

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Eric83 »

davedave schreef:
02 okt 2020 11:35
Ik heb weer een brief gekregen van Rosmalen waarin staat dat er incassokosten bij zijn gekomen en dat ik binnen 5 dagen moet betalen of ze gaan rechtsmaatregelen nemen en de kosten daarvan verhalen op mij.
Werd je eerder lastig gevallen door trust and law? En nu door van Rosmalen
Stuurt van Rosmalen eerst aanmaning met bedrag wat je had geleend plus rente en garantie kosten?
Trust and Law stuurt namelijk meteen aanmaningen met incasso kosten. De incasso kosten reken ze over geleend bedrag en rente plus kosten garant.

R23040
Berichten: 14
Lid geworden op: 26 jan 2020 17:22

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door R23040 »

@dave

Van wat ik op internet lees zet dat incassobureau rosmalen wel door. In ieder geval als je de recensies leest over dit bedrijf op google. De mensen die de recensies geven zeggen dat de ze beslag leggen op hun salaris terwijl de incasso onjuist is/was. Goed wat hiervan waar is weet je natuurlijk niet want denk dat veel mensen zeggen dat het onterecht is maar ik zou het in de gaten houden.

Ik ben daar verder totaal niet thuis in of ze beslag op je salaris kunnen leggen als ze dit aanvragen met een vordering vanuit saldodipje/ferratum.

Lady1234
Berichten: 15833
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Beslag op salaris kan alleen de deurwaarder doen met een vonnis van de rechtbank.

Plaats reactie