[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • Ferratum minileningen en Trust and Law incasso - Pagina 86
Pagina 86 van 132

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 18 jan 2019 12:11
door Moneyman
Het mooie van jouw verhaal is dat je laat zien dat je inziet waar het fout is gegaan. En dat is enorm belangrijk, want dat is de basis die ervoor zorgt dat het in de toekomst niet zomaar meer fout gaat. Top!

En het is daarnaast ook een verfrissend geluid tussen al die wanbetalers die heel hard roepen dat Ferratum zo slecht is, maar ondertussen dolblij zijn dat ze niet hoeven te betalen (in hun optiek).

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 18 jan 2019 17:10
door janesje16
hallo,forum ferratum en trust and law.Ik lees hierover dat je de garantkosten kunt aftrekken van al je leningen.IS hetverstandig om het net zo te doen met t en l.,Hoor je niks meer van ze ,ze bellen regelmatig en soms dezelfde brief,..Ik zou graag op deze forum horen van anderen.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 18 jan 2019 18:11
door Moneyman
Alle tips zijn in de laatste pagina`s al duidelijk omschreven. Wat wil je horen?

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 18 jan 2019 22:46
door Flitsie
Hallo!

Ik had, na enkele leningen via Ferratum in het verleden, mijn laatste terugbetaling niet voldaan, dus toen T&L ineens aan de bel hing (mail), ben ik na wat aandringen (het blijven bellen, blijven mailen en brieven blijven sturen) toch ingegaan op het voorstel om het openstaande bedrag te voldoen, met blijkbaar wat extra rente (of incassokosten). Er stond nergens duidelijk gespecificeerd waardoor het bedrag iets hoger was geworden.

Uiteindelijk mijn fout, want ik had niet op tijd betaald. Waar ik nu wel over val is dat T&L mij de afgelopen weken nog steeds anoniem probeert te bellen. Herkent iemand dit? Ik heb na betaling een bevestiging gekregen dat het dossier is gesloten, dus veel kan er niet meer aan de hand zijn.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 19 jan 2019 11:32
door Lady1234
Misschien een keer opnemen en zeggen dat u al betaald hebt!

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 19 jan 2019 14:58
door janesje16
antwoord op kees mzal nu wel zo zijn in 2017 eneerder 0,01 cent overmaken en id en loonstrookje mailen.
HET was cbij mij 200 lenen en daarna hoveel wil je ,je kan wel1500 lenen met salaris van 1680,
Ik vond het te gemakelijk toen en moest steeds weer lenen om mijn vaste lasten te kunnen betalen.
Ben nu bij t.l waar ik nietig verklaring heb gestuurd en ze zien maar

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 20 jan 2019 10:18
door Dokkaebi
Kees2850 schreef:
19 jan 2019 16:52
@Janesje16 als dat zo is zijn ze niet alleen met garantstelling in de fout gegaan maar met nagenoeg alles waar een kredietverlener aan moet voldoen. Maak er een melding van bij ACM mochten ze je nog lastig vallen

Wat is het acm en wat kunnen zij doen?

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 20 jan 2019 12:03
door Lady1234
De ACM kon dat Ferratum dus juist niet verbieden.

Het was trouwens de AFM die dat probeerde.

https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2 ... lijk..html

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 20 jan 2019 12:45
door Moneyman
Kees2850 schreef:
20 jan 2019 10:58
Www.acm.nl Autoriteit Consument en en Markt. Zij controleren of bedrijven zich aan de regels houden. AFM (Autoriteit Financiële Markt) of ACM hebben zover ik weet Ferratum en andere flitskrediet bedrijven jaren geleden al verboden om in Nederland flitskredieten aan te bieden met garantstelling.
Dat heeft niet de AFM of ACM verboden, dat is simpelweg bij wet geregeld. Beide instanties zijn slechts toezichthouder.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 20 jan 2019 14:51
door Lady1234
@kees2850

Maar in die voorgaande 86 pagina’s is al diverse malen aan bod gekomen dat de ACM en/of AFM niets kunnen doen en dus geen hulp kunnen geven.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 20 jan 2019 17:20
door Lady1234
@kees2850

Hulp bij het opstellen van een mail is mooi, maar verder kunnen ze er echt niets aan doen. En die wettelijke regels zijn dus juist niet op Ferratum van toepassing, aangescherpt of niet.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 20 jan 2019 18:01
door Dokkaebi
Kees2850 schreef:
20 jan 2019 16:01
@lady1234 mijn/onze ervaring is anders. Op advies van ACM mail opgesteld voor vriend van ons (in de stijl zoals anderen hier voorbeelden van gaven) , verstuurd aan Ferratum met c.c. ACM en daarna heeft hij niets meer gehoord. Was wel in 2015 maar wettelijke regels zijn eerder aangescherpt dan soepeler geworden.
Bedankt voor de info.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 21 jan 2019 08:34
door sacredfour
De Reclame Code Commissie behandelt de zaak a.s. donderdag.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 21 jan 2019 13:36
door anna1961
sacredfour schreef:
21 jan 2019 08:34
De Reclame Code Commissie behandelt de zaak a.s. donderdag.
Ben benieuwd!

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 23 jan 2019 19:12
door Mlml
Zojuist heb ik de volgende email ontvangen van t en l

Met referte naar uw schrijven 18 januari jl., bericht ik u als volgt. 

U heeft in het verleden met Ferratum (Pluslening) een leningsovereenkomst gesloten ingevolge de Wet op het Consumentenkrediet 1974 (Consumer Credit Act 1974). Op grond van deze overeenkomst heeft u een vast bedrag aan krediet ontvangen. Op u rustte de verplichting om het bedrag gelijk aan het kredietbedrag tezamen met de kredietvergoeding geheel aan Ferratum terug te betalen op of vóór de aflossingsdatum.

Om in aanmerking te komen voor het krediet, was u verplicht voor een garantiegever te zorgen, die garant staat voor het kredietbedrag en alle opeisbare openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de leenovereenkomst. U had de keuze om een persoonlijke garantiegever (bijvoorbeeld een gezinslid of een vriend) aan te dragen of gebruik te maken van een particuliere garantiegever. U heeft gebruik gemaakt van de laatste optie. U bent daartoe een aparte garantieovereenkomst aangegaan met cliënte Global Guarantee OU.

Gelet op het feit dat u heeft nagelaten de verstrekte lening aan Ferratum (Pluslening) terug te betalen, heeft cliënte – conform de garantieovereenkomst – onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan Ferratum (Pluslening) betaald. Ten gevolge van die betaling heeft cliënte een recht van regres tegen u.

Uit uw e-mail maak ik op dat u de tussen partijen geldende overeenkomst nietig verklaart op grond van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018 zaaknummer 6568798. Primair stelt cliënte zich op het standpunt dat de desbetreffende uitspraak niet van toepassing is op de onderhavige feiten en omstandigheden, aangezien de desbetreffende juridische procedure betrekking heeft op een ander bedrijf, met andere procedures. In de desbetreffende procedure heeft de kredietverstrekker (Palden Finance) bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de wederpartij te veroordelen aan haar terug te betalen de initiële leensom, alsmede de kredietvergoeding en de (tot aan dagvaarding) vervallen contractuele rente. 

In onderhavig geval is er thans sprake van een geheel andere situatie, namelijk een vordering uit hoofde van een recht van regres. Het recht van regres van cliënte op u – uit hoofde van de verrichte betaling aan Ferratum ter voldoening van de leenovereenkomst – kan worden omschreven als het recht van cliënte om van u een betaling te vorderen van het bedrag dat cliënte heeft betaald aan Ferratum. De werkzaamheden van cliënte vallen per definitie niet onder de werkingssfeer van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten. Immers, cliënte verleent geen krediet: de garantieovereenkomst kan niet worden gekwalificeerd als “een overeenkomst waarbij een kredietgever aan een consument krediet verleent of toezegt in de vorm van uitstel van betaling, een lening of een andere, soortgelijke betalingsfaciliteit […]” (artikel 3 sub c van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten). Daarentegen verleent cliënte een dienst (i.e. het garant staan voor de lening) waar u een vergoeding voor bent verschuldigd. Bovendien is volgens cliënte een beroep op de Nederlandse wet- en regelgeving in onderhavig geval niet mogelijk bij een recht van regres. Artikel 16 van de Rome I Verordening bepaalt omtrent het toepasselijk recht in dergelijke gevallen het volgende: “Indien een schuldeiser een vordering heeft op verscheidene, voor dezelfde schuldvordering aansprakelijke schuldenaren, van wie er één de vordering reeds geheel of ten dele heeft voldaan, dan beheerst het recht dat op de verbintenis van deze schuldenaar jegens de schuldeiser van toepassing is, het recht van regres van deze schuldenaar op de andere schuldenaren. De andere schuldenaren kunnen zich beroepen op de weren die zij tegen de schuldeiser zouden kunnen aanvoeren op grond van het recht dat hun verbintenissen jegens de schuldeiser beheerst.”

Subsidiair stelt cliënte zich op het standpunt dat zelfs wanneer de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018 van toepassing is op de onderhavige overeenkomst, quod non, dan nog bent u nog een bedrag verschuldigd. Zoals hierboven uiteengezet, heeft u in totaal EUR 1.500,00 geleend. Daarentegen heeft u tot op heden nog niks terugbetaald, zodat thans nog EUR 600,00 krediet – vermeerderd met de geldende rente – openstaat. Ik raad u derhalve met klem aan om in ieder geval het onbetwiste gedeelte terug te betalen, in gebreke waarvan u het risico loopt dat cliënte u in rechte gaat betrekken op basis van niet-nakoming van de overeenkomst dan wel op basis van een vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling. U kunt er van uitgaan dat in ieder geval een vordering op basis van de vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling succesvol zal zijn, zoals ook is bekrachtigd in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018.


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 23 jan 2019 19:14
door Mlml
 

Dit heb ik ontvangen als reactie op mijn email. Ik kreeg namelijk opeens uit het niets nadat ik had aangegeven de vordering te betwisten dat een bevestiging van de betaalafspraak die ik met hen was overeengekomen??? Ik heb daarop gestuurd dat ik geen betaalafspraak ben overeengekomen en nogmaals aangegeven dat ik bereid ben de leensom van 600 terug te betalen dan wel te verrekenen met eerdere garantstellingskosten. Ik ben absoluut geen wanbetaler want ook ik ben helaas in een cirkel beland waarin ik jaren iedere maand leende om mijn lening te kunnen aflossen. Ik heb daarbij altijd netjes alles voldaan ook de hoge garantstellingskosten omdat ik geen andere mogelijkheid meer had. Ik heb in totaal al ongeveer het driedubbele aan kosten betaald dan de openstaande vordering. Nu is het niet zo dat ik gratis geld zie hoe mensen het hier zeggen, maar ik heb het idee dat als ik een betalingsregeling tref voor de leensom van 600 ze daarna door zullen blijven gaan en vandaar dat ik door blijf gaan om het te verrekenen.

Ook begrijp ik niet hoe ze aan het bedrag van 1500 komen want ik heb maar 600 geleend de laatste keer.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 23 jan 2019 20:35
door Mr-rvb
Hoi ik heb weer bericht gehad van Trust en Law na mijn betwisting en onderbouwing.
Ik heb nooit naar een eerdere rechtzaak verwezen maar alleen verwezen naar wat er op de website van AFM staat m.b.t wat wettelijk is omtrent flitskrediet en ik had ze ook aangegeven dat Global OU een dochterondermening is van Ferratum.
En dat ik zoveel onwettelijke extra kosten al voorheen aan ze had betaald.
Dat hun mij feitelijke na een berekening terug zouden moeten betalen.
Dat bedrag totaal komt namelijk ruim 2 maal hoger uit dan de laatste 800 die ik heb geleend.


Blijkbaar lezen ze niet goed of is dit een standaard mail die ze voor een ieder in elkaar hebben geflanst.
Maar dit is het antwoord wat ik kreeg;
Stuur hem even in meerdere delen want anders past het niet

Geachte heer xxxxxx,

 

Met referte naar uw schrijven 17 januari jl., bericht ik u als volgt. 

U heeft in het verleden met Ferratum (Pluslening) een leningsovereenkomst gesloten ingevolge de Wet op het Consumentenkrediet 1974 (Consumer Credit Act 1974). Op grond van deze overeenkomst heeft u een vast bedrag aan krediet ontvangen. Op u rustte de verplichting om het bedrag gelijk aan het kredietbedrag tezamen met de kredietvergoeding geheel aan Ferratum terug te betalen op of vóór de aflossingsdatum.

Om in aanmerking te komen voor het krediet, was u verplicht voor een garantiegever te zorgen, die garant staat voor het kredietbedrag en alle opeisbare openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de leenovereenkomst. U had de keuze om een persoonlijke garantiegever (bijvoorbeeld een gezinslid of een vriend) aan te dragen of gebruik te maken van een particuliere garantiegever. U heeft gebruik gemaakt van de laatste optie. U bent daartoe een aparte garantieovereenkomst aangegaan met cliënte Global Guarantee OU.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 23 jan 2019 20:38
door Mr-rvb
Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 20:35
Hoi ik heb weer bericht gehad van Trust en Law na mijn betwisting en onderbouwing.
Ik heb nooit naar een eerdere rechtzaak verwezen maar alleen verwezen naar wat er op de website van AFM staat m.b.t wat wettelijk is omtrent flitskrediet en ik had ze ook aangegeven dat Global OU een dochterondermening is van Ferratum.
En dat ik zoveel onwettelijke extra kosten al voorheen aan ze had betaald.
Dat hun mij feitelijke na een berekening terug zouden moeten betalen.
Dat bedrag totaal komt namelijk ruim 2 maal hoger uit dan de laatste 800 die ik heb geleend.


Blijkbaar lezen ze niet goed of is dit een standaard mail die ze voor een ieder in elkaar hebben geflanst.
Maar dit is het antwoord wat ik kreeg;
Stuur hem even in 2 delen want anders past het niet

Geachte heer xxxxxx,

 

Met referte naar uw schrijven 17 januari jl., bericht ik u als volgt. 

U heeft in het verleden met Ferratum (Pluslening) een leningsovereenkomst gesloten ingevolge de Wet op het Consumentenkrediet 1974 (Consumer Credit Act 1974). Op grond van deze overeenkomst heeft u een vast bedrag aan krediet ontvangen. Op u rustte de verplichting om het bedrag gelijk aan het kredietbedrag tezamen met de kredietvergoeding geheel aan Ferratum terug te betalen op of vóór de aflossingsdatum.

Om in aanmerking te komen voor het krediet, was u verplicht voor een garantiegever te zorgen, die garant staat voor het kredietbedrag en alle opeisbare openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de leenovereenkomst. U had de keuze om een persoonlijke garantiegever (bijvoorbeeld een gezinslid of een vriend) aan te dragen of gebruik te maken van een particuliere garantiegever. U heeft gebruik gemaakt van de laatste optie. U bent daartoe een aparte garantieovereenkomst aangegaan met cliënte Global Guarantee OU.
Gelet op het feit dat u heeft nagelaten de verstrekte lening aan Ferratum (Pluslening) terug te betalen, heeft cliënte – conform de garantieovereenkomst – onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan Ferratum (Pluslening) betaald. Ten gevolge van die betaling heeft cliënte een recht van regres tegen u.

Uit uw e-mail maak ik op dat u de tussen partijen geldende overeenkomst nietig verklaart op grond van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018 zaaknummer 6568798. Primair stelt cliënte zich op het standpunt dat de desbetreffende uitspraak niet van toepassing is op de onderhavige feiten en omstandigheden, aangezien de desbetreffende juridische procedure betrekking heeft op een ander bedrijf, met andere procedures. In de desbetreffende procedure heeft de kredietverstrekker (Palden Finance) bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de wederpartij te veroordelen aan haar terug te betalen de initiële leensom, alsmede de kredietvergoeding en de (tot aan dagvaarding) vervallen contractuele rente. 

In onderhavig geval is er thans sprake van een geheel andere situatie, namelijk een vordering uit hoofde van een recht van regres. Het recht van regres van cliënte op u – uit hoofde van de verrichte betaling aan Ferratum ter voldoening van de leenovereenkomst – kan worden omschreven als het recht van cliënte om van u een betaling te vorderen van het bedrag dat cliënte heeft betaald aan Ferratum. De werkzaamheden van cliënte vallen per definitie niet onder de werkingssfeer van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten. Immers, cliënte verleent geen krediet: de garantieovereenkomst kan nietworden gekwalificeerd als “een overeenkomst waarbij een kredietgever aan een consument krediet verleent of toezegt in de vorm van uitstel van betaling, een lening of een andere, soortgelijke betalingsfaciliteit […]” (artikel 3 sub c van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten). Daarentegen verleent cliënte een dienst (i.e. het garant staan voor de lening) waar u een vergoeding voor bent verschuldigd. Bovendien is volgens cliënte een beroep op de Nederlandse wet- en regelgeving in onderhavig geval niet mogelijk bij een recht van regres. Artikel 16 van de Rome I Verordening bepaalt omtrent het toepasselijk recht in dergelijke gevallen het volgende: “Indien een schuldeiser een vordering heeft op verscheidene, voor dezelfde schuldvordering aansprakelijke schuldenaren, van wie er één de vordering reeds geheel of ten dele heeft voldaan, dan beheerst het recht dat op de verbintenis van deze schuldenaar jegens de schuldeiser van toepassing is, het recht van regres van deze schuldenaar op de andere schuldenaren. De andere schuldenaren kunnen zich beroepen op de weren die zij tegen de schuldeiser zouden kunnen aanvoeren op grond van het recht dat hun verbintenissen jegens de schuldeiserbeheerst.”

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 23 jan 2019 20:39
door Mr-rvb
Subsidiair stelt cliënte zich op het standpunt dat zelfs wanneer de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018 van toepassing is op de onderhavige overeenkomst, quod non, dan nog bent u nog een bedrag verschuldigd. Zoals hierboven uiteengezet, heeft u in totaal EUR 800,00 geleend. Daarentegen heeft u tot op heden nog niks terugbetaalt, zodat thans nog EUR 800,00 krediet – vermeerderd met de geldende rente – openstaat. Ik raad u derhalve met klem aan om in ieder geval het onbetwiste gedeelte terug te betalen, in gebreke waarvan u het risico loopt dat cliënte u in rechte gaat betrekken op basis van niet-nakoming van de overeenkomst dan wel op basis van een vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling. U kunt er van uitgaan dat in ieder geval een vordering op basis van de vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling succesvol zal zijn, zoals ook is bekrachtigd in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Hoogachtend,

 

xxxxxx
Trust and Law Incassoservices B.V

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 23 jan 2019 20:41
door Mr-rvb
Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 20:39
Subsidiair stelt cliënte zich op het standpunt dat zelfs wanneer de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018 van toepassing is op de onderhavige overeenkomst, quod non, dan nog bent u nog een bedrag verschuldigd. Zoals hierboven uiteengezet, heeft u in totaal EUR 800,00 geleend. Daarentegen heeft u tot op heden nog niks terugbetaalt, zodat thans nog EUR 800,00 krediet – vermeerderd met de geldende rente – openstaat. Ik raad u derhalve met klem aan om in ieder geval het onbetwiste gedeelte terug te betalen, in gebreke waarvan u het risico loopt dat cliënte u in rechte gaat betrekken op basis van niet-nakoming van de overeenkomst dan wel op basis van een vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling. U kunt er van uitgaan dat in ieder geval een vordering op basis van de vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling succesvol zal zijn, zoals ook is bekrachtigd in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Hoogachtend,

 

xxxxxx
Trust and Law Incassoservices B.V
Aardig lang bericht ook wat ze sturen wat zowat helemaal niet overeenkomt met wat ik ze had gestuurd...