[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • Ferratum minileningen en Trust and Law incasso - Pagina 109
Pagina 109 van 136

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 17 aug 2019 07:07
door sacredfour
Daan0101, stuur mij een PB of meldt je aan op onze website; Stichting Xwiljoenen juridisch Advies.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 19 aug 2019 21:09
door Nietmachine
Ik ben een hele tijd niet meer actief geweest hier.. Hoe is de stand van zaken @sacredfour? Mijn dossier loopt al een tijdje bij je. Ik heb na wat dreigingen van Trust & Law anderhalf jaar geleden nooit meer wat vernomen.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 20 aug 2019 07:25
door sacredfour
Geen nieuws, behalve dan dat Trust and Law geen bewijs van bevoegdheid heeft afgegeven om voor Global Finance Guarantee Management OU te handelen. De meeste van mijn cliënten zijn in gebreke gesteld door Global Finance Guarantee Management OU wat betekend dat je niks meer te maken hebt met Trust and Law.
Verder wacht ik even af wat er met de Brexit gaat gebeuren.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 20 aug 2019 08:49
door Theotrucker
Je kunt nu ook beleggen bij Global Finance Guarantee Management OU.
Zeer hoge koers!

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 20 aug 2019 14:53
door robbie1986
@sacredfour

Ook ik ben gestonken in het verhaal van ferratum en de minilening met garantstelling Global Finance Guarantee Management, wat is nu de status van wanpraktijken? moet ik hier nu wel iets mee doen of niet? trust en law neemt dagelijks contact met me op hierover...?

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 23 aug 2019 20:11
door Frogspiggy
@sacredfour, ik ben hier ook erg benieuwd naar. Inderdaad tijdens een diepe slechte periode een lening aangegaan bij Ferratum. Ik krijg nu net een mail dat het bedrag geheel opeisbaar is geworden en dat ik nog 15 dagen heb om te betalen voor er incassokosten overheen komen.

Ik moet het wel overmaken naar trust and LAW Bleiswijk, wel Nederlands dus.

Wat te doen?

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 23 aug 2019 20:16
door Frogspiggy
Als ik niks betaal (niet het geld van de lening en niet het geld van de garantstelling) wat gebeurt er dan? Krijg ik dan deurwaarders op de stoep?

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 24 aug 2019 09:38
door Cro
Frogspiggy schreef:
23 aug 2019 20:11
@sacredfour, ik ben hier ook erg benieuwd naar. Inderdaad tijdens een diepe slechte periode een lening aangegaan bij Ferratum. Ik krijg nu net een mail dat het bedrag geheel opeisbaar is geworden en dat ik nog 15 dagen heb om te betalen voor er incassokosten overheen komen.

Ik moet het wel overmaken naar trust and LAW Bleiswijk, wel Nederlands dus.

Wat te doen?
Als je er makkelijk vanaf wil komen, betaal Ferratum het geleende bedrag terug en stuur ze een nietig verklaring ten aanzien van de leenovereenkomst. Betaal geen garantkosten.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 26 aug 2019 19:03
door robert80
Ik heb de lening terug betaald precies wat ik geleend heb , de rest betaal ik niet terug 😉 de garant kosten.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 26 aug 2019 19:08
door Moneyman
Heb je de overeenkomst wel vernietigd? :wink:

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 26 aug 2019 19:14
door robert80
Had ik al gedaan ,voor die tijd.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 03 sep 2019 11:33
door Justinvvzz
@ sacredfour ik zou ook graag contact met je willen hebben.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 03 sep 2019 12:50
door Moneyman
Justinvvzz schreef:
03 sep 2019 11:33
@ sacredfour ik zou ook graag contact met je willen hebben.
Dan regel je dat toch? De contactmogelijkheden staan weet ik hoe vaak in het topic...

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 13 okt 2019 12:50
door ikweeeitnietman
U heeft in het verleden met Ferratum (Pluslening) een leningsovereenkomst gesloten ingevolge de Wet op het Consumentenkrediet 1974 (Consumer Credit Act 1974). Op grond van deze overeenkomst heeft u een vast bedrag aan krediet ontvangen. Op u rustte de verplichting om het bedrag gelijk aan het kredietbedrag tezamen met de kredietvergoeding geheel aan Ferratum terug te betalen op of vóór de aflossingsdatum.

Om in aanmerking te komen voor het krediet, was u verplicht voor een garantiegever te zorgen, die garant staat voor het kredietbedrag en alle opeisbare openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de leenovereenkomst. U had de keuze om een persoonlijke garantiegever (bijvoorbeeld een gezinslid of een vriend) aan te dragen of gebruik te maken van een particuliere garantiegever. U heeft gebruik gemaakt van de laatste optie. U bent daartoe een aparte garantieovereenkomst aangegaan met cliënte Global Guarantee OU.

Gelet op het feit dat u heeft nagelaten de verstrekte lening aan Ferratum (Pluslening) terug te betalen, heeft cliënte – conform de garantieovereenkomst – onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan Ferratum (Pluslening) betaald. Ten gevolge van die betaling heeft cliënte een recht van regres tegen u. Immers, door de betaling van cliënte, is de lening volledig voldaan en heeft Ferratum geen vordering meer op u.

Uit uw e-mail maak ik op dat u de tussen partijen geldende overeenkomst nietig verklaart op grond van de stelling dat cliënte in strijd zou handelen met de geldende wet- en regelgeving. Het recht van regres van cliënte op u – uit hoofde van de verrichte betaling aan Ferratum ter voldoening van de leenovereenkomst – kan worden omschreven als het recht van cliënte om van u een betaling te vorderen van het bedrag dat cliënte heeft betaald aan Ferratum. De werkzaamheden van cliënte vallen per definitie niet onder de werkingssfeer van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten. Immers, cliënte verleent geen krediet: de garantieovereenkomst kan niet worden gekwalificeerd als “een overeenkomst waarbij een kredietgever aan een consument krediet verleent of toezegt in de vorm van uitstel van betaling, een lening of een andere, soortgelijke betalingsfaciliteit […]” (artikel 3 sub c van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten). Daarentegen verleent cliënte een dienst (i.e. het garant staan voor de lening) waar u een vergoeding voor bent verschuldigd.

Laat ik vooropstellen dat cliënte nogmaals benadrukt dat zij persisteert in haar stelling dat zij handelt in conformiteit met de geldende wet- en regelgeving.

Maar, laat ik nou eens redeneren dat zij inderdaad in strijd met de geldende wet- en regelgeving handelt, quod non, dan nog bent u nog een bedrag verschuldigd. Zoals hierboven uiteengezet, heeft u in totaal EUR 400,00 geleend. Daarentegen heeft u tot op heden nog niks terugbetaald, zodat thans nog een vordering van op zijn minst EUR 400 – vermeerderd met de geldende rente – openstaat. Ik raad u derhalve met klem aan om in ieder geval het onbetwiste gedeelte terug te betalen, in gebreke waarvan u het risico loopt dat cliënte u in rechte gaat betrekken op basis van niet-nakoming van de overeenkomst dan wel op basis van een vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling.

Dit heb ik ontvangen van Trust &Law, wat is nu de beste manier van reageren? ik wil best het geleende bedrag terugbetalen maar zonder de garantkosten. Ik kan het niet in een keer terugbetalen.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 13 okt 2019 14:29
door 16again
Ik begrijp dat je de overeenkomst zelf al nietig verklaart hebt. Dat houdt in dat er sprake is van onverschuldigde betaling van 400,- , welke je moet terugbetalen.
Geef aan dat je die 400 euro in 4 maandelijkse termijnen zonder rente of garantkosten wil terugbetgalen.

Alternatief is blufpoker....afwachten of dagvaardiging volgt

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 14 okt 2019 07:35
door 16again
Kees2850 schreef:
13 okt 2019 14:41
Trust and Law vertegenwoordigt Ferratum niet meer. Niet op ingaan en negeren.
Kan het zijn dat sommige vorderingen eerder al verkocht zijn aan T&L ?

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 14 okt 2019 09:08
door Cro
Kees2850 schreef:
13 okt 2019 14:41
Trust and Law vertegenwoordigt Ferratum niet meer. Niet op ingaan en negeren.

Leuk zo'n one liner, maar kun je dit ook inhoudelijk staven? De brief van T&L aan Ikweetitnietman lijkt erop te wijzen dat T&L in deze casus handelt in opdracht van Global Guarantee OU, ze geven immers aan dat Ferratum geen vordering meer heeft op ikweetitnietman.

Dus zelfs al zou T&L Ferratum niet meer vertegenwoordigen heeft dat mogelijk voor deze casus geen invloed.
16again schreef:
14 okt 2019 07:35
Kees2850 schreef:
13 okt 2019 14:41
Trust and Law vertegenwoordigt Ferratum niet meer. Niet op ingaan en negeren.
Kan het zijn dat sommige vorderingen eerder al verkocht zijn aan T&L ?
Misschien heb ik iets gemist, maar ik zie nergens dat T&L vorderingen gekocht zou hebben?

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 14 okt 2019 09:56
door 16again
Als je iets gemist heb, dan is het "kan het zijn" en het vraagteken.

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 14 okt 2019 10:07
door ikweeeitnietman
Bedankt voor jullie reacties!

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Geplaatst: 14 okt 2019 12:51
door sacredfour
Trust and Law probeert kost wat kost toch nog wat geld binnen te slepen, zoals we hebben kunnen lezen in de brief van Trust and Law die Ikweethetnietman quote.
Trap hier niet in!
betaal alleen als ze de nietigverklaring aanvaarden.