[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase
Pagina 1 van 2

5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 20 dec 2013 23:34
door k2p
Zoals in andere topics te lezen, zijn er meerdere personen die 5 jaar na het berekeningsjaar van hun tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) nog steeds in de voorschotfase zitten. Sommigen worden nu, 5 jaar na afloop van het berekeningsjaar, plotseling geconfronteerd met het moeten verstrekken van informatie (contracten, jaaropgaven en betaalbewijzen). Doen ze dit niet tijdig (en veel tijd is dat dan niet), dan wordt hun tegemoetkoming veelal op nihil gesteld en mogen ze dus alles terugbetalen.

Velen denken dat een tegemoetkoming niet meer in hun nadeel kan worden gewijzigd na 5 jaar na het berekeningsjaar. Maar klopt niet helemaal...

Artikel 21 van de AWIR stelt namelijk dat een toegekende tegemoetkoming tot 5 jaar na berekeningsjaar, onder bepaalde voorwaarden, door de Belastingdienst/Toeslagen kan worden gewijzigd in het nadeel van de belanghebbende. Maar dat artikel geldt dus alleen voor een toegekende tegemoetkoming.

Een voorschot kan echter volgens artikel 16 wel worden gewijzigd in het nadeel van belanghebbende en dit wordt in dat artikel niet beperkt in tijd.

Artikel 19 regelt wanneer Belastingdienst/Toeslagen een tegemoetkoming moet hebben toegekend. Kort gezegd moet dat binnen 13 weken nadat je aangifte hebt gedaan voor dat jaar. Of als dat eerder is binnen 8 weken nadat je een aanslag voor dat jaar hebt ontvangen. Of voor 1 december van het jaar na het berekeningsjaar als er geen aangifte is. En als Belastingdienst/Toeslagen die termijnen niet denkt te redden, moet zij een brief sturen met wanneer zij dat wel kan redden.

Desondanks zijn er nu nog personen die in 2008 kinderopvangtoeslag kregen, voor 1 april 2009 aangifte deden, niet kort daarna een aanslag hebben ontvangen, géén brief hebben ontvangen over dat het definitief beschikkingen langer gaat duren, maar toch tot op de dag van vandaag nog in de voorschotfase zitten.

Dit is zeer onwenselijk: deze personen kunnen dus nog altijd verplicht worden om informatie te verstrekken. En doen ze het niet tijdig, moeten ze veelal de gehele kinderopvangtoeslag terugbetalen. Kunnen ze 5 jaren later de gevraagde informatie niet meer of niet tijdig verstrekken (afschriften kwijt? contract weg? gastouderbureau stuurde de jaaropgave niet en is nu failliet? op lange vakantie terwijl om informatie werd verzocht? PECH!)

Mijn vraag nu aan een ieder die er kennis van/over heeft:
- Kan de Belastingdienst inderdaad, zonder consequenties, artikel 19 van de AWIR aan haar laars lappen?
- En zou artikel 16 gelezen in samenhang met artikel 19 niet moeten betekenen dat er grenzen zijn aan hoe lang een voorschot kan worden gewijzigd?

Naar mijn mening is de aard en strekking van artikel 19, dat de begunstigde een bepaalde mate van zekerheid en bescherming kan krijgen van de gevolgen van artikel 16.

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 21 dec 2013 10:11
door kweenie
Er wordt toch niets aan de laars gelapt? Als je na 2008 (en natuurlijk voor 1-4-2009) aangifte hebt gedaan, dan wordt aan de hand daarvan in de loop van 2009 een tegemoetkoming vastgesteld. En deze kan, volgens art 16, nog binnen 5 jaar worden gewijzigd. Dat kan dus nog in de loop van 2014. Als de BD nu met aanpassingen komt, dan is dat dus gewoon binnen de gestelde termijn.

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 21 dec 2013 12:20
door k2p
@kweenie

Nee, je leest het verkeerd. Mijn hele punt is dat er in de loop van 2009 géén tegemoetkoming is vastgesteld. En dat tot op de dag van vandaag men nog steeds met een voorschot zitten in plaats van een vastgestelde tegemoetkoming.

En overigens kan een vastgestelde tegemoetkoming (waar nu dus geen sprake van is), tot eind 2013 worden aangepast, zijnde 5 jaar na berekeningsjaar.

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 21 dec 2013 12:27
door ArneLH
Even afgezien van het feit of er nog altijd een termijn van 13 weken geldt of inmiddels, naar de huidige tekst, 9 maanden van toepassing is (geen zin om het overgangsrecht op te zoeken), het gaat om een ambtshalve te geven beschikking. Sinds 2009 is het dus gewoon mogelijk om bij het uitblijven van een dergelijke beschikking na een ingebrekestelling beroep in te stellen bij i.c. de algemene bestuursrechter van de rechtbank (het moment van instellen van het rechtsmiddel is bepalend voor toepassing van huidig of oud recht: bijv. HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:21). Als je echter zoals hier erg lang gaat zitten wachten loop je wellicht inmiddels aan tegen art. 6:12 lid 4 Awb.

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 21 dec 2013 19:42
door k2p
@ArneLH: Da's lachen. De Belastingdienst is ruim 4 jaar te laat met iets. En omdat de burger dacht dat hij al toekenning had of de weg naar de rechter niet kende, verliest die juist zijn recht om in beroep te mogen?

Arne, heb je ook een mening/visie op tot wanneer de Belastingdienst nog kan besluiten te gaan toekennen? Kan het zeg maar ook na 10 jaar?

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 23 dec 2013 18:25
door gwen21
Er was geloof ik een algemene maatregel van bestuur (AMvB) van de kant van de staatssecretaris waarin is vastgelegd dat de Belastingdienst de maximale termijn voor definitieve berekeningen zoals in de wet staat, mocht overschrijden. Die maatregel is een paar keer verlengd, maar ik geloof nu niet meer. Uit mijn hoofd zou dat betekenen dat voor de definitieve berekeningen vanaf het toeslagjaar 2013 de gewone wettelijke termijnen gaan gelden. Ik kan je helaas geen link geven naar de precieze besluiten. Zoek eens op http://www.officielebekendmakingen.nl

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 24 dec 2013 07:15
door ArneLH
k2p schreef:@ArneLH: Da's lachen. De Belastingdienst is ruim 4 jaar te laat met iets. En omdat de burger dacht dat hij al toekenning had of de weg naar de rechter niet kende, verliest die juist zijn recht om in beroep te mogen?
Tja, dat je de wet niet kent is niet echt een effectief argument... Eventueel kan de burgerlijke rechter nog iets betekenen waar de bevoegdheid van de bestuursrechter ophoudt.
k2p schreef:Arne, heb je ook een mening/visie op tot wanneer de Belastingdienst nog kan besluiten te gaan toekennen? Kan het zeg maar ook na 10 jaar?
Niet toekennen lijkt mij enigszins begrensd door het rechtszekerheidsbeginsel.

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 15 jan 2014 18:10
door k2p
Ik geef deze thread nog even een schop. Want hoewel ik begrijp wat hierboven allemaal wordt gezegd, ben ik nog altijd hopende op info en advies over tot wanneer de Belastingdienst in praktijk nog mag doen om een voorschot definitief te gaan toekennen. Want nu ruim 5 jaar na berekeningsjaar wordt nog van mij verwacht dat ik met bewijsstukken ga aankomen die tot ruim 6 jaar oud zijn.

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 24 mar 2014 12:19
door k2p
Ik lees net een vonnis dat nogal 'heerlijk' klinkt: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... :2014:3478

Nou is dit nog eerste aanleg, dus ik weet niet van de RvS hiervan vindt. Maar de rechter gaat hier best ver mee in mijn gedachtegang. Hij vindt 5 jaar ook wel welletjes.
Volgens de Memorie van Toelichting bij artikel 19 van de Awir moeten voor de aldaar bedoelde termijnverlenging “vanzelfsprekend gegronde redenen” zijn. De rechtbank leidt daaruit af dat de termijn waarbinnen nog definitief kan worden toegekend niet onbeperkt is. Voor de vraag of in onderhavig geval verweerder nog in redelijkheid definitief heeft kunnen toekennen, heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij de termijn van artikel 21, tweede lid, van de Awir. Op grond van die bepaling kan verweerder een onjuiste toekenning herzien uiterlijk vijf jaar na de laatste dag van het berekeningsjaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft. Nu verweerder de tegemoetkomingen heeft toegekend binnen vijf jaar na afloop van het desbetreffende berekeningsjaar en eiseres reeds bij ontvangst van de voorschotbeschikkingen moest weten dat deze onjuist waren, acht de rechtbank de overschrijdingen van de termijn van artikel 19 van de Awir niet onredelijk, onbehoorlijk of anderszins in strijd met enig algemeen beginsel van behoorlijke bestuur.
Dus beetje pech voor de persoon die daar aan het kortste eind trok, maar de rechter geeft een mooie deadline: 5 jaar.

De afgelopen tijd is dit hot topic voor mensen die ineens bewijzen moeten opsturen over 2008.

Beste meelezende belastingadviseurs, lees ik dit volgens jullie zo goed?

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 25 mar 2014 09:19
door goldyp
ben er bang voor voor de belasting verkeerd aangeleverde papieren vallen onder de 12 jaars termijn ( fraude)

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 25 mar 2014 12:46
door k2p
goldyp schreef:ben er bang voor voor de belasting verkeerd aangeleverde papieren vallen onder de 12 jaars termijn ( fraude)
Verkeerd aangeleverd is geen fraude. Ontbrekende papieren is geen fraude.
Maar als jij iets hebt aangepast op die papieren, tsja, dan kan je zelfs te maken krijgen met strafrecht. :oops:

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 25 mar 2014 13:32
door zwabbertje
Naar ik begrijp is er sprake van een fraude onderzoek naar het gastouderbureau. Er is dus (blijkbaar) wel degelijk sprake van (het vermoeden van) fraude. Ook al richt het onderzoek zich misschien niet (direct) op fraude door de klanten van het gastouderbureau, deze kunnen wel geraakt worden door het onderzoek.

Het zelfde speelde volgens mij bij de Appelbloesem.

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 27 mar 2014 22:56
door k2p
Overigens hier nog een mooie link:
http://web.archive.org/web/201004051039 ... en-02.html

Dit is een opname van de WayBackMachine (web.archive.org). Je ziet hiermee hoe de site van toeslagen.nl er vroeger uit zag. En hier heb je een mooie quote mee te pakken. Want zo zei de Belastingdienst het zelf op 5 april 2010:
Hebt u in 2008 huur-, zorg-, kinder- of kinderopvangtoeslag gekregen? Dit was een voorschot. Als de volledige inkomensgegevens van u, uw eventuele partner en medebewoners bekend zijn, maken wij een definitieve berekening. Normaal gesproken kunt u de definitieve berekening over 2008 krijgen vanaf eind juli 2009.

Voor de berekening gebruiken we de jaarinkomens van u en uw eventuele partner en medebewoners. We gebruiken daarvoor het verzamelinkomen in de aangiften inkomstenbelasting. Als u of uw eventuele partner of medebewoners geen aangifte doen, gebruiken we de jaaropgaaf van werkgevers, uitkeringen of pensioenen. Deze krijgen wij van uw werkgever of van UWV.

Verandert er iets in uw gegevens nadat u de definitieve berekening hebt ontvangen? Dan krijgt u een nieuwe definitieve berekening.

Let op!

Wij kunnen u tot 5 jaar na het jaar waarover u de toeslag krijgt, een definitieve berekening sturen.
Dus mocht bovenstaande uitspraak van de rechter geen stand houden bij de Raad van State, kun je deze quote nog altijd proberen te gebruiken voor een beroep op het vertrouwensbeginsel.

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 03 apr 2014 15:29
door zwabbertje
Wat betreft de vijfjaarstermijn zegt de Raad van State in een uitspraak van 2 april het volgende:

6. Het betoog van [appellante] dat de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag over de berekeningsjaren 2009 en 2010 ten onrechte niet, in overeenstemming met de in artikel 19, eerste lid, van de Awir, vermelde termijn, definitief heeft vastgesteld, faalt evenzeer. Daartoe is van belang dat uit artikel 16, vierde lid, van de Awir volgt dat de Belastingdienst/Toeslagen de hoogte van het voorschot mag herzien, zolang hij de tegemoetkoming nog niet heeft toegekend. Uit artikel 19, eerste lid, van de Awir noch uit enige andere bepaling van de Awir volgt dat het verstrijken van de in artikel 19, eerste lid, vermelde termijn ertoe leidt dat de hoogte van het voorschot niet meer mag worden herzien.

(http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/z ... y_only=&q=)

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 03 apr 2014 18:48
door k2p
Ik zag het ... Lijkt niet mooi. Maar in deze zaak geldt wel dat het minder was dan 5 jaar. De RvS haalt niet de uitspraak van Rechtbank Rotterdam aan, en gaat ook niet in op de aangehaalde memorie van toelichting daarin...

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 17 apr 2014 22:22
door k2p
On-ge-loof-lijk . Ik krijg net een brief dat ik 2008 geheel moet terugbetalen omdat ik na herhaald verzoek niet zou hebben meegewerkt. Terwijl ik begin vorige maand alles tijdig en aangetekend heb opgestuurd. Tracktrace geeft ook aan dat mijn post (ruim op tijd) is afgeleverd.

Heeft iemand hier ervaring mee? Iemand advies? Ik word hier zo ondertussen gek van! Kunnen zij doen alsof zij een aangetekend stuk niet hebben ontvangen? Wie draagt daar de verantwoordelijkheid voor?

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 18 apr 2014 10:55
door Annikaatje
k2p schreef:On-ge-loof-lijk . Ik krijg net een brief dat ik 2008 geheel moet terugbetalen omdat ik na herhaald verzoek niet zou hebben meegewerkt. Terwijl ik begin vorige maand alles tijdig en aangetekend heb opgestuurd. Tracktrace geeft ook aan dat mijn post (ruim op tijd) is afgeleverd.

Heeft iemand hier ervaring mee? Iemand advies? Ik word hier zo ondertussen gek van! Kunnen zij doen alsof zij een aangetekend stuk niet hebben ontvangen? Wie draagt daar de verantwoordelijkheid voor?
Belastingtelefoon bellen, vervolgens brief sturen of afgeven waarin je aangeeft hoe het is gegaan, bewijsje van track en trace meesturen (kopie!!!) enzovoorts.

Balen!!!

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 18 apr 2014 11:39
door kweenie
Bij de meeste instellingen komt aangetekende post op een andere plek binnen dan gewone Post via de postbus. Daardoor kan aangetekende post juist gaan rondzwerven binnen een kantoor en dus ook makkelijker op de verkeerde plek aankomen. Het zou dus best kunnen dat als je de post gewoon had verstuurd, er niets aan de hand was geweest.

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 18 apr 2014 16:54
door zwabbertje
Ik weet niet wat er precies in de brief staat die je hebt ontvangen maar ik heb al vaker meegemaakt dat ouders die hele pakketten bewijsstukken hadden opgestuurd een dergelijke brief ontvingen.

Uiteindelijk ging het er dan om dat er bewijsstukken ontbraken. Bijvoorbeeld: er waren alleen betaalbewijzen gestuurd dat de ontvangen kinderopvangtoeslag was betaald aan het gastouderbureau en/of de gastouder maar er waren geen bewijzen meegestuurd van het betalen van de eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang. Of er was geen contract meegestuurd dat voldeed aan de voorwaarden.

Helaas krijgen deze ouders dan de standaardbrief waardoor voor hen niet duidelijk is wat er dan eigenlijk ontbreekt.

Maar wellicht is dit bij jou niet aan de hand en gaat het om iets anders.

Re: 5 jaar na berekeningsjaar nog steeds in voorschotfase

Geplaatst: 18 apr 2014 17:38
door k2p
Dit stond in de brief:
Wij hebben geen volledige reactie van u ontvangen op ons herhaald verzoek informatie op te sturen. Wij hebben daardoor onvoldoende gegevens om vast te stellen of u recht hebt op kinderopvangtoeslag 2008.
Ik stuurde: antwoordformulier, jaaropgaven, contracten, bankafschriften, kwitanties en een begeleidend schrijven. Kortom alles.