LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] vermogensheffing

Jouw ervaringen met de Belastingdienst of met het betalen van belastingen bespreek je hier.
luistervink
Berichten: 13
Lid geworden op: 13 feb 2015 12:13

Re: vermogensheffing

Ongelezen bericht door luistervink »

fisbel schreef:
Zombiemaster schreef:De bedragen en de grenzen voor 2016 zijn natuurlijk nog niet bekend. U zou hoogstens een of enkele proefberekeningen over 2015 kunnen maken en deze een beetje manipuleren om zo uw situatie te simuleren. Bedenk dat vermogen in box 3 boven de vrijstelling er voor gaat zorgen dat uw verzamelloon omhoog gaat. Dit zorgt er weer voor dat uw zorgtoeslag en huurtoeslag omlaag gaat of kan gaan. Immers hoe hoger uw inkomen hoe lager de toeslagen.
Zie http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
Toevoeging: Vermogen Box 3 - huurtoeslag gaat omlaag. Duidelijker is: huurtoeslag wordt € 0 (nihil)

De ouderentoeslag verdwijnt m.i.v. 1 januari 2016. In deze situatie heeft dit tot gevolg dat de huurtoeslag stopt. Het is nog even afwachten of er dit soort situaties een voorlopige beschikking huurtoeslag toegekend gaat worden. Ouderen die niet op de hoogte zijn van deze nieuwe regelgeving, worden mogelijk achteraf geconfronteerd met terugbetaling van de huurtoeslag, misschien zelfs voor 2 jaren. Als de koppeling belastingcomputers t.a.v. box 3 / inkomen / huurtoeslag goed staat, zal er echter een nihilbeschikking huurtoeslag afkomen voor 2016.

Niet alleen ouderen met huurtoeslag zullen de gevolgen ondervinden van het afschaffen van de ouderenkorting. Ook AOW-ers met (klein) aanvullend pensioen en / of een een partner met uitsluitend AOW-inkomen zullen de gevolgen ondervinden, als het vermogen hoger is dan € 42.660. Er is tot € 680 meer belasting box 3 per jaar te betalen.
luistervink schreef:
GJvdZ schreef:Op zich is het natuurlijk wel krom dat wij huurtoeslag moeten ophoesten voor mensen die dit soort vermogens hebben. Huurtoeslag is bedoeld voor mensen die (bijna) niks hebben.
Ik neem aan dat U niet krom hoeft te liggen voor de mensen die huurtoeslag genieten, net zo min als ik krom zou moeten liggen voor de mensen die hypotheekrente aftrek genieten.
Geachte Fisbel, duidelijke taal van U, wil toch nog graag weten hoe U aan het bedrag van €680 komt.

Zombiemaster
Berichten: 373
Lid geworden op: 10 feb 2015 19:12

Re: vermogensheffing

Ongelezen bericht door Zombiemaster »

Ouderentoeslag 2015 is maximaal 28236 x 2 personen = 56472 x 1,2% = 677,66 extra VRH (belasting)

fisbel
Berichten: 509
Lid geworden op: 15 nov 2010 18:22

Re: vermogensheffing

Ongelezen bericht door fisbel »

De berekening is als volgt:
De ouderentoeslag per jaar is € 14.118 resp. € 28.236 per persoon.
Dit bij een inkomen uit werk en woning box 1 van € 14.431 t/m 20.074 c.q. minder dan € 14.430 inkomen. Er is voor 2015 dus maximaal € 28.236 x 2 personen x 1,2% is € 677 box 3 voordeel vanwege de ouderentoeslag. Lees hier

kweenie
Berichten: 15619
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: vermogensheffing

Ongelezen bericht door kweenie »

luistervink schreef:
angel1978 schreef:Laten we dat dan allebei afschaffen net als de zorgtoeslag. Deze worden dan alleen nog maar gegeven aan mensen die het echt nodig hebben en niet aan mensen die een behoorlijk vermogen op de bank hebben staan.
kweenie schreef:Het is ook geen praten over rijke ouderen, maar ook zeker niet over arme ouderen die perse hulp nodig hebben om te kunnen (over-) leven. Want daar is die toeslag immers voor bedoeld.

Het idee is immers dat iedereen in principe zo veel mogelijk voor zichzelf zou moeten zorgen. Als dat redelijkerwijs niet goed kan, zou er hulp of een vangnet moeten zijn, maar zolang men nog goed voor zichzelf kan zorgen (i.c. boven de vrijstelling zit), is de toeslag dus niet noodzakelijk.
Ja kweenie en Angel, Uw mening is mij duidelijk U bent het eens met de afbraak van de sociale voorzieningen en wel op grote schaal en nog gesteund ook door de PvdA. Mijn vraag was echter uitsluitend wat de konsekwenties zouden zijn voor huurtoeslag.
Dat was uw eerste vraag, waarop ook een duidelijk antwoord is gekomen.

Maar in een van uw reacties hierop begint u zelf over de "gedachte dat het gaat om rijkere ouderen". Dan is het toch niet vreemd dat daar ook op wordt gereageerd? En dat er niet alleen op uw eerste vraag, over de consequenties voor de toeslagen, wordt gereageerd?

Overigens ben ik niet 'voor' de afbraak van de sociale voorzieningen. Ik ben er voor dat de sociale voorzieningen zijn/worden/blijven waarvoor ze bedoeld zijn: om mensen te helpen die het redelijkerwijs niet zelf kunnen betalen. En dus niet voor mensen voor wie de huurtoeslag slechts 'zeer welkom' is. Natuurlijk wil iedereen graag 'gratis geld'. Maar je kunt niet, in de lijn met Jacobse en Van Es, iedereen gratis geld geven. Dan ben ik er een voorstander van dat er een sociaal stelsel is/komt waarin er vooral steun is voor de mensen die het echt nodig hebben, en dat het geld niet gaat naar de mensen voor wie het een leuk extraatje is.

Dat betekent dus niet (alleen) dat zulke toeslagen in mijn ogen voor 'rijke' mensen niet nodig zijn, maar dat betekent dat zulke toeslagen er in principe ook voor de 'gewone' mensen niet zouden moeten zijn. Dus het geen recht hebben op toeslagen zou niet moeten betekenen dat je 'rijk' bent, maar zou alleen moeten betekenen dat je niet 'arm' bent. (Waarbij er wel een goed systeem moet zijn dat meer verdienen ook meer opbrengt, maar dat is weer een heel andere discussie.)

luistervink
Berichten: 13
Lid geworden op: 13 feb 2015 12:13

Re: vermogensheffing

Ongelezen bericht door luistervink »

Bedankt voor Uw uiteenzetting.

James008
Berichten: 7
Lid geworden op: 19 apr 2015 11:24

Re: vermogensheffing

Ongelezen bericht door James008 »

L. S.

Op 1-­1-­2016 gaat de afschaffing in van de ouderentoeslag en geldt er een nieuwe vermogensvrijstelling.
Ouderen die dan meer vermogen hebben dan is toegestaan komen daardoor ook niet meer in aanmerking voor huursubsidie en worden dus extra zwaar getroffen.
Een oudere, met alleen AOW of met AOW en een klein pensioen, die dan ­ door bijvoorbeeld een erfenis in 2015­ meer dan de algemene vrijstelling (nu € 21.330) aan vermogen heeft, raakt daarvan in elk geval een bedrag ter hoogte van zijn huursubsidie kwijt.
Bij een huursubsidie van € 250 per maand wordt dat dus op jaarbasis € 3000 en in 3 jaren en 4 maanden loopt dat dus al op tot € 10.000!
Niemand is ooit gaan sparen met de bedoeling daarmee het recht op huursubsidie te verliezen.

Tegelijk met de afschaffing van deze ouderentoeslag is er in box­3 wel nog een extra belastingvrijstelling voor pensioenspaargeld ingevoerd ten behoeve van mensen met een inkomen boven de € 100.000. Deze extra vrijstelling kan in de loop der jaren oplopen tot enige honderdduizenden euro's per persoon en is niet beperkt.
Met de huursubsidie, die een AOW'er vanaf 1 januari 2016 kwijtraakt omdat hij teveel vermogen heeft, wordt dan dus voortaan belastingvrijstelling voor pensioenspaargeld bekostigd van mensen die ik in de vorige alinea genoemd heb.

Een motie (Motie 34002­19, 3 november 2014) in de Tweede Kamer ingediend door het CDA, met het doel de ouderentoeslag in box­3 in stand te houden en om dit onder andere te dekken met een beperking van de box ­3­-vrijstelling voor inkomens boven de € 100.000, werd verworpen met 106 stemmen tegen en 44 voor.
Voor stemden SP(15), CDA(13), PVV(12), PvdD(2) en 50+(2); de rest stemde tegen.
Het standpunt van het CDA ten aanzien van de afschaffing van de ouderentoeslag is te vinden op
https://www.cda.nl/mensen/omtzigt/blog/ ... -behouden/

Belangrijke ouderenorganisaties zijn ook tegen afschaffing van de ouderentoeslag.
De KNVG is de Koepel van Nederlands Verenigingen van Gepensioneerden.
In een "Persbericht" van de KNVG, ondertekend door oud­staatssecretaris van Royen, wordt de overheid zelfs beticht van discriminatie.
Zie hiervoor http://www.knvg.nl/wordpress/wp-content ... uderen.pdf
Het CSO is het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties waarin Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM samenwerken; zie http://ouderenorganisaties.nl/cso/
Het CSO heeft namens haar leden een brief geschreven aan de leden van de commissie voor Financiën van de Eerste Kamer welke te vinden is op http://ouderenorganisaties.nl/cso/downl ... n-2015.pdf
Het CSO heeft ook twee brieven toegezonden aan de leden van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.
De eerste brief, van 06-­10­-2014, is te vinden op http://ouderenorganisaties.nl/cso/downl ... ngplan.pdf
De tweede brief, van 04-­11­-2014, is een vervolg op de eerste brief en is te vinden op
http://ouderenorganisaties.nl/cso/downl ... ngplan.pdf
In deze brieven wordt dus namens de ouderenorganisaties van het CSO commentaar geleverd op het Belastingplan 2015 waarvan de afschaffing van de ouderentoeslag een onderdeel is.

De overheid heeft zich te houden aan beginselen voor behoorlijk bestuur.
Wat dat inhoudt is te vinden op http://www.allesopeenrij.nl/article.php?aid=679 onder "Politiek ­ Algemene beginselen van behoorlijk bestuur"
Vanwege de commentaren op de afschaffing van de ouderentoeslag kan ik me niet voorstellen dat daaraan bij deze maatregel voldaan wordt.

Ik hoop ten zeerste dat RADAR de komende tijd aandacht kan besteden aan deze afschaffing van de ouderentoeslag omdat daardoor veel ouderen ernstig gedupeerd dreigen te worden.

James008

Gesloten