LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] hoever in jaren kan de Belasting terugvorderen?

Jouw ervaringen met de Belastingdienst of met het betalen van belastingen bespreek je hier.
boerm117
Berichten: 1
Lid geworden op: 22 apr 2007 15:30

hoever in jaren kan de Belasting terugvorderen?

Ongelezen bericht door boerm117 » 22 apr 2007 15:40

L.S.
In hoeverre kan de belasing evt. terugvorderen in tijd. ( jaren )
Dit zo wel voor de alloctonen als autoctonen.
Heb een 10 tal jaren geleden een kleine gift gedaan aan fam in Frankrijk. Nu wil de belasting een bewijs op papier dat dit is gebeurt (ben ik kwijt) en hoeveel.
Kan dit na zoveel jaren?
Ben zelf ingezetene in Ned. maar heb de franse nationaliteit.
Dank voor uw bericht. :roll:

roland48
Berichten: 216
Lid geworden op: 16 dec 2006 15:50

Re: hoever in jaren kan de Belasting terugvorderen?

Ongelezen bericht door roland48 » 22 apr 2007 21:29

Ik dacht dat je als particulier een bewaarplicht hebt van 5 jaren. Door mijn hypotheekadviseur is iig verteld dat ik alle bonnen voor de hypotheekrenteaftrek 5 jaar moet bewaren in geval de belastingdienst ze alsnog opvraagt.

Of er een verschil is tussen wel/niet Nederlanders weet ik niet.

bodejosm43
Berichten: 3042
Lid geworden op: 03 dec 2003 23:26

Re: hoever in jaren kan de Belasting terugvorderen?

Ongelezen bericht door bodejosm43 » 22 apr 2007 21:42

Je kan je teveel betaalde belasting terugvragen tot 5 jaar voor het lopende belastingjaar.

De belastingdienst had je moeten vertellen dat dat maar 5 jaar was.

Dus 2002 gaat nog, 2001 niet meer.


Heb dit pas zelf nog gehad met mijn moeder en broer.

MAXIEM

Re: hoever in jaren kan de Belasting terugvorderen?

Ongelezen bericht door MAXIEM » 22 apr 2007 21:44

Dag boerm117,


Het kan gebeuren dat je pas na zeer lange tijd een factuur krijgt. Ben je dan nog verplicht de rekening te betalen? Vorderingen verjaren na verloop van tijd maar hoe zit het precies?

Algemene verjaringstermijn: 20 jaar
Een rechtsvordering verjaart door verloop van 20 jaren, tenzij de wet anders bepaalt (artikel 3:306 Burgerlijk Wetboek (BW)). Dit wil zeggen dat in beginsel door verloop van 20 jaren de wettelijke verplichting een rechtsvordering na te komen, vervalt.
De termijn van verjaring begint op de dag, volgend op die waarop onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd, tenzij de wet anders bepaalt.

Verjaringstermijn voor contractuele vorderingen: 5 jaar
Naast de algemene verjaringstermijn, heeft de wet voor een aantal rechtsvorderingen de verjaringstermijn ingekort naar vijf jaar. Een vordering die uit een overeenkomst voortvloeit, bijvoorbeeld een geldvordering of een huurvordering, verjaart na vijf jaar (art 3:307 BW).

Na verloop van vijf jaren nadat de vordering opeisbaar is geworden, kan betaling niet meer worden afgedwongen (via de rechter). Deze geldvordering blijft dan wel nog bestaan, maar de wederpartij kan dan - juridisch - niets meer ondernemen om betaling hiervan af te dwingen.

Consumentenkoop: 2 jaar
Is er sprake van een consumentenkoop, dat wil zeggen een overeenkomst waarbij de koper een particulier is en de verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan geldt er zelfs een verjaringstermijn van twee jaren (artikel 7:28 BW). Na twee jaren kan de verkoper dan ook geen betaling meer afdwingen.
Note: hieronder valt ook de levering van electriciteit en gas.

Bijzondere verjaringstermijnen
Verder kent de wet enkele bijzondere verjaringstermijnen, zoals:
 Schadevergoeding wegens milieuverontreiniging: 30 jaar
Belastingschulden: 5 jaar; Die navorderingstermijn wordt echter verlengd tot 12 jaar als wegens opzet of grove schuld er te weinig belasting is betaald door middel van een onjuiste of niet ingediende aangifte.
Note: de belastingdienst zal zich dus in jouw geval beroepen op een onjuiste aangifte destijds.

Verkrijgende verjaring
Wie te goeder trouw een bepaalde zaak van iemand anders in bezit heeft, wordt na drie jaar eigenaar. Bij onroerende goederen (bijvoorbeeld een huis) en register-goederen (bijvoorbeeld een vliegtuig) bedraagt de termijn tien jaar.

Een bezitter te kwader trouw (bijvoorbeeld een dief) wordt na twintig jaar vanzelf eigenaar. Deze mogelijkheid bestaat pas sinds 1 januari 1993. een bezitter te kwader trouw kan dus op zijn vroegst in 2013 eigenaar worden.

Gevonden voorwerpen
Als je een voorwerp vindt dat van niemand is, dan word je eigenaar zodra je het opraapt. Blijkt het wel van iemand anders te zijn, dan word je als bezitter te goeder trouw na drie jaar eigenaar. Als je een voorwerp vindt dat iemand anders kennelijk is verloren, dan word je na één jaar eigenaar als voldaan is aan enkele voorwaarden: aangifte doen of wanneer de eigenaar bekend is: deze op de hoogte brengen van de vondst.
Stuiting en verlenging van de verjaring

Om te voorkomen dat een vordering verjaart, zal de wederpartij veelal door middel van aanmaningen laten weten nog een vordering te hebben. Door het versturen van deze aanmaningen, kan men een lopende verjaringstermijn stoppen. Dat heet stuiting. Hiervoor is dan wel vereist dat de wederpartij kan aantonen dat deze aanmaningen ook daadwerkelijk binnen de verjaringstermijn verstuurd zijn, bijvoorbeeld door middel van een aangetekende brief.
Door stuiting van de verjaring, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijjn, maar niet langer dan vijf jaar.

http://www.wetboek-online.nl/wet/index.html (BW3 boek 3 artikel 317)

http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=55086

http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.as ... 25&bron=nb

Vriendelijke groet, Maxiem/Read2.

heho
Berichten: 144
Lid geworden op: 22 jan 2006 19:46

Re: hoever in jaren kan de Belasting terugvorderen?

Ongelezen bericht door heho » 07 mei 2007 19:53

dus de belastingdienst kan dus niet 5 jaar maar 12 jaar nadien nij je aankloppen op basis van foute ingevulde belasting?
Kun je de boel beter 12 jaar bewaren ipv 5 ? 8)

Prospero
Berichten: 2
Lid geworden op: 08 jan 2008 16:45

Re: hoever in jaren kan de Belasting terugvorderen?

Ongelezen bericht door Prospero » 15 nov 2008 04:43

Al weer een tijdje geleden dat je dit bericht poste, maar je kunt toch gewoon een verklaring vragen aan je familie in Frankrijk? Het gaat er maar om dat je kan aantonen dat wat jij zegt ook waar is, dus een getekende brief van ontvangst is volgens mij voldoende.

Overigens is de 12 jaar termijn voor mij nieuw. Interessante informatie.

Gesloten