[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST
Pagina 1 van 1

BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 25 okt 2007 17:09
door BB King
Hallo,

Graag wil ik tips over het volgende:

We wonen nu 1 1/2 jaar in een nieuw opgeleverde nieuwbouwwijk. Volgens TNT valt onze brievenbus buiten de wettelijke 10 meter van de openbare weg. Dit komt doordat onze woningen net op een plantsoen uitkijken met een voetpad ervoor waar geen auto's kunnen komen. De openbare weg loopt om het plantsoen heen. Bovendien zit onze voordeur met brievenbusgleuf aan de zijkant van de hoekwoning (dus een paar meter op ons erf), in plaats van direct aan de voorkant zoals bij tussenwoningen naast ons. Daardoor zal de brievenbus officieel een klein aantal meters buiten de 10 meter vallen. :roll:
Echter, de post wordt altijd bezorgd via een fietsende postbode (op de pakketdienst na) en het stikt van de huizen en brievenbussen. Het scheelt hooguit 20 seconden om niet ons erf op te lopen. Een andere hoekwoning zit met hetzelfde probleem. :(

Zijn we nu genoodzaakt om een (lelijke) brievenbus op een paal te plaatsen aan de voorkant van ons erf, waar iedereen langs het voetpad loopt of is er nog een manier om onder dit bureaucratische efficiency verhaal uit te komen? De deadline is over 3 maanden :?

Graag een reactie. Alvast bedankt! :lol:

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 25 okt 2007 17:30
door gravedigger
Nog even os van de TNT die de regels vaak strak aanhoudt, heb je vanaf volgend jaar ook te maken met andere postbedrijven.Ik kab ne zi voorstekken dat die dezekfde normen gaan hanteren. Het lijkt me dan ook beter om vast daarop in te soringen en inderdaad de bus aan de voorkant te plaatsen.

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 26 okt 2007 13:04
door NAK
Volgens TNT valt onze brievenbus buiten de wettelijke 10 meter van de openbare weg.

Ik denk dat TNT bij deze redenering uitgaat van de situaties in de buitengebieden.
Daar liggen de woningen vaak op grotere afstand van de openbare weg.

Binnen de bebouwde kom is de situatie anders. Daar is naast het weggedeelte ook een voetpad / trottoir aanwezig.
En dit voetpad / trottoir is namelijk óók openbare weg.

Het lijkt me dus heel redelijk om aan de hand van dit argument het besluit van TNT aan te vechten.
Voeg daarbij het gegeven dat de postbode altijd fiestend zijn post bezorgt.


Succes

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 26 okt 2007 14:39
door BB King
Aha, maar mijn voordeur ligt op 12 meter afstand van het trottoir. Of je zou via de berm moeten lopen dan is het maar 1 meter, telt dat ook? (maar dat is niet erg logisch).
Maar echt, als je het ziet, de redenatie is heel krom idd, alle logica voorbij.

Graag nog meer tips

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 28 okt 2007 18:42
door redstars
Het zal weinig helpen. Het normale pad zoals je naar de brievenbus komt zal worden nagemeten (of is al nagemeten)
als de afstand te groot is dan vragen ze vriendelijk om over te gaan tot het plaatsen van een bus. Doe je dat niet dan kan je de post op het kantoor ophalen want dan wordt het niet meer bezorgd!!

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 28 okt 2007 19:12
door Ari-
Er is nu eenmaal een (post)wet gemaakt met een grens tot 10 meter.
Of een postbode nou een keer met zijn fiets komt of niet je moet je hieraan aan houden. Dit is landelijk. Ook aan deze wet moet je je eigen aan houden.

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 30 okt 2007 14:09
door armiva
Ja, ik ben bang dat je hier ziet tegen kunt doen.
Ze hebben niet voor niets deze regels gemaakt. Bij de een is het een meter verder dan is toegestaan, bij de ander drie. Ze zullen toch een grens moeten stellen.

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 30 okt 2007 14:29
door Bob Schurkjens
Je kan een geschil indienen via

http://digitaal.degeschillencommissie.n ... e&code=pos

Geen idee of je kans maakt.

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 31 okt 2007 08:26
door MLF
probeer eens niets te doen?
kijken wat er gebeurd?
u kunt altijd zelf de post op het postkantoor ophalen

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 07 nov 2007 10:09
door BB King
Hartstikke bedankt voor jullie reacties,

Ik ben in bezwaar gegaan maar ze zijn niet voor rede vatbaar. Het zal wel weer een rekensom van een aantal managers geweest zijn waar een wet van is gemaakt.

Al die bepalingen en onzinregelingen, prima, maar ze zadelen je wel mooi met de kosten op voor problemen die ze zelf creeeren en waar de postbode zelf helemaal geen problemen mee heeft.

Het mooie aan het verhaal is dat er eerder dit jaar een enorme blunder is begaan waarbij persoonlijk aangetekende post met een geldbedrag verkeerd bezorgd was. Is wel excuses voor aangeboden en met een sisser afgelopen maar dat moet je dan maar pikken en daar staat niets tegenover......

Ik weet het, niet een zakelijke redenatie, maar goed Nederland is Nederland. Bedankt en ik zal een brievenbus kopen en die precies 2 meter voor mijn huidige brievenbus/deur plaatsen.

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 07 nov 2007 14:12
door NAK
Misschien een nabrander....... maar heb je er al eens over nagedacht om deze kwestie voor te leggen aan het Juridisch Loket, www.hetjl.nl/

Misschien is het wel een éénzijdige bepaling van TNT post, overgenomen van de voorganger KPN.....

Voor het zelfde geld heeft hun bepaling totaal geen rechtsgeldigheid.

Niet geschoten is altijd mis.

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 07 nov 2007 20:17
door kanovaarder
Brievenbus.

Men leze een van die albums van Guust Flater.
Die heeft een goed oplossing.
Een soort buizensysteem.
Zet hem echter niet te krachtig want anders zuig je gelijk ook de postbode zelf mee naar binnen.

Grootvader

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 11 nov 2007 09:01
door browneyes
Hallo, ik werk zelf als postbode bij tnt en de regels voor de 10 meter geldenal jaren. Nu moet ik er ook bij zeggen dat wij geen tijd krijgen als iedereen geen buiten bus heeft, met een tuin langer dan 10 meter. Wij lopen dan in onze eigen tijd die niet betaald wordt. Dus ook in ons belang is het fijn als er buiten bussen zijn en ze zijn er in verschilende formaten en modellen.

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 11 nov 2007 09:35
door NAK
Wij lopen dan in onze eigen tijd die niet betaald wordt.
Dan ben ik toch benieuwd voor hoeveel uur per dag een postbode aangenomen wordt......

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 16 nov 2007 21:41
door kweenie
"ze zadelen je wel mooi met de kosten op voor problemen die ze zelf creeeren en waar de postbode zelf helemaal geen problemen mee heeft."
Wie heeft het probleem nou gecreeërd? Die wet is er al decennia, er wordt een nieuwbouwhuis gebouwd zonder brievenbus binnen die 10 meter en dan zou de tnt dat probleem hebben gecreeërd? Zo ken ik er nog wel een paar.

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 17 nov 2007 09:25
door Ari-
Uw brievenbus
U heeft een nieuw huis en wilt graag uw brievenbus buiten plaatsen? Of heeft u een oud huis waarvan u vermoedt dat de brievenbus te klein is?

Besluit brievenbussen
Brievenbussen moeten gemakkelijk en snel bereikbaar zijn. Daarom moet uw brievenbus aan de eisen voldoen, zoals gesteld in het 'Besluit brievenbussen'. Basis is dat uw brievenbus zo dicht mogelijk bij de openbare weg moet staan

Wettekst 'brievenbussenbesluit 1988'

Besluit van 12 december 1988/Nr. TP/10.423 Hoofddirectie Telecommunica-tie en Post (Stcrt. 1988, 252).

De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 9 van de Postwet (Stb. 1988, 522);

Besluit:

Artikel 1
1 Brievenbussen bestemd voor de aflevering van postzendingen behoren te zijn aangebracht zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrij-tuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg. Ze dienen van de weg af zonder belemmering bereikbaar te zijn.
2 Met een openbare weg als bedoeld in het vorige lid wordt gelijk gesteld een weg die:
a gedurende het gehele jaar onbelemmerd kan worden bereden door een motorvoertuig op meer dan twee wielen met een snelheid van ten minste 40 km per uur,
b geen doodlopende weg is en
c de gelegenheid biedt de bestelroute zonder omwegen te vervolgen.
3 Aan of nabij de brievenbussen behoort door een nummer op duidelijke wijze te zijn aangegeven, bij welke woning, gebouw of gedeelte daarvan zij behoren.
4 Brievenbussen in of aan gebouwen of woningen voldoen aan de in het eerste lid gestelde voorwaarde, indien zij zich niet meer dan tien meter gaans bevinden van de grens van een daar omschreven weg, waaronder mede worden verstaan de daartoe behorende trottoirs, paden, bermen en taluds.
5 De in het eerste lid gestelde voorwaarde is niet van toepassing op groepsgewijs geplaatste brievenbussen, die:
a ten dienste van galerijflats zijn geplaatst op rechtstreeks met een lift bereikbare niveaus van die flats, mits de bussen ten dienste van alle op één niveau aanwezige en vanuit één en dezelfde lift bereikbare woningen zich in de onmiddellijke nabijheid van de lift bevinden, dan wel
b ten dienste van alle overige collectieve gebouwen zo dicht mogelijk bij de ingang van dat gebouw zijn aangebracht.
6 Brievenbussen ten dienste van geadresseerden die op recreatieterreinen verblijven, dienen groepsgewijs bij de ingang van een zodanig terrein te worden geplaatst. Bij gebreke hiervan kunnen postzendingen door of namens de terreinbeheerder in ontvangst worden genomen of door de geadresseerde op een daartoe door de houder van de concessie aan te wijzen postinrichting worden afgehaald.
7 Behoudens in gevallen bedoeld in het vijfde lid onder a dient het niveau waarop de brievenbussen worden bediend, te zijn gelegen op niet meer dan 2,5 meter boven of beneden het wegdek.

Artikel 2
1 De vorm en de kleur van de brievenbussen moeten zodanig zijn, dat verwarring met voor het publiek bestemde brievenbussen van de houder van de concessie niet mogelijk is.
2 De brievengleuf dient horizontaal in een vertikaal vlak of in het bovenvlak van de brievenbus te zijn aangebracht en dient zich bij voorkeur te bevinden 1,1 meter boven het niveau, waarop de brievenbus wordt bediend, maar in geen geval lager dan 0,6 meter dan wel hoger dan 1,8 meter.
3 De afmetingen van de vrije inwerpopening dienen in de lengte ten minste 265 mm te bedragen en in de breedte 32 mm.
4 De inwerpopening dient zo te zijn uitgevoerd, dat het bedienen van de brievenbus zonder gevaar voor verwondingen kan geschieden.
5 Indien zich achter de inwerpgleuf een ruimte bevindt, bestemd voor de bewaring van postzendingen, dan dient de inwendige bruikbare breedte ten minste 270 mm te bedragen en de twee andere inwendige bruikbare afme-tingen ten minste 150 en 380 mm.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1989.

Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit brievenbussen.

's-Gravenhage, 12 december 1988

De minister voornoemd, N. Smit-Kroes

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 04 jan 2008 09:52
door Consoment
Als het nieuwbouw is (zoals je stelt) zou ik de makelaar of aannemer er eens op aanspreken. Die heeft zich er in dit geval makkelijk vanaf gemaakt.

Re: BRIEVENBUS AANPASSEN VOOR TNT POST

Geplaatst: 07 jan 2008 11:59
door superwoman
Het scheelt de postbode 20 seconden voor uw huis zegt u. Denkt u nou werkelijk dat uw huis het enige in de hele bezorgroute is waar de postbode extra voor zou moeten lopen ? Er staan behoorlijk wat huizen in uw wijk waarschijnlijk waar de postbode extra werk voor moet verrichten. Het zou wat worden als iedereen er zo over dacht. Het zou u sieren om eens aan een ander te denken ipv enkel aan uw eigen hachje te denken. Kies een mooie brievenbus en zet die langs de weg zou ik zeggen.