[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • Onrechtmatige daad hond - Pagina 10
Pagina 10 van 10

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 14:14
door alfatrion
Julie4444 schreef:Er is wel degelijk een causaal verband, (...)
Er is geen rechter die zal oordelen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het betreden van de achtertuin enerzijds en het doodbijten van de kat anderzijds. Al is het maar omdat een baasje, die de hond onder controle heeft, wordt geacht de hond daarvan te weerhouden.

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 14:16
door mh73
ciske schreef:
De hond deed wat de natuur hem ingaf; maar de eigenaar is verantwoordelijk voor de toegebrachte schade
De eigenaar is verantwoordelijk voor zijn hond als het buiten zijn eigen terrein valt. Niet als je een kat van een ander op jouw grond krijgt.
En nogmaals, wat als het in dezelfde situatie een kind betreft. Jas gescheurd. Eigenaar ook niet verantwoordelijk? Echt wel, en in beide situaties maakt de hond een ding, een zaak kapot die aan een ander toebehoort.

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 14:30
door ciske
mh73 schreef: En nogmaals, wat als het in dezelfde situatie een kind betreft. Jas gescheurd. Eigenaar ook niet verantwoordelijk? Echt wel, en in beide situaties maakt de hond een ding, een zaak kapot die aan een ander toebehoort.

Het gaat hier niet om een kind, het gaat om een kat. Dus niet relevant wat jij zegt.

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 14:33
door 16again
alfatrion schreef:
Julie4444 schreef:Er is wel degelijk een causaal verband, (...)
Er is geen rechter die zal oordelen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het betreden van de achtertuin enerzijds en het doodbijten van de kat anderzijds.
Waarom niet?
Als de kat de tuin niet betreedt, of dit HUISdier wordt gewoon thuis gehouden, dan was dit niet gebeurd.
Conditio sine qua non
alfatrion schreef:Al is het maar omdat een baasje, die de hond onder controle heeft, wordt geacht de hond daarvan te weerhouden.
De baas van de hond is er natuurlijk niet constant bij.
Indien de baas er wel bij is, en deze de hond juist aanspoort de kat te pakken, dan is er sprake van opzet, en is baas van de hond wel schadeplichtig.

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 14:56
door Julie4444
alfatrion schreef:
Julie4444 schreef:Er is wel degelijk een causaal verband, (...)
Er is geen rechter die zal oordelen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het betreden van de achtertuin enerzijds en het doodbijten van de kat anderzijds. Al is het maar omdat een baasje, die de hond onder controle heeft, wordt geacht de hond daarvan te weerhouden.
Leuk maar geen bewijs.
Daarnaast heeft de hondeneigenaar netjes het redelijke gedaan om dit te voorkomen. De katteneigenaar daarintegen heeft bewust keuzes gemaakt die het tegenovergestelde doen. Wat jij roept gaat tegen de redelijkheid in en een rechter zal vast een stuk redelijker zijn dan jij.
encore schreef:Julie...in dit geval heb je gewoon gelijk. Jij weet dat, ik weet dat en de rest op internet weet dat. Reageer daarom niet meer op Alfa. Die heeft zich wederom vastge7u7d, weet dat maar zal dat niet toegeven.
Let it be...
Je hebt gelijk.

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 14:58
door alfatrion
16again schreef:Waarom niet?
Omdat het te ver af licht van van het schade veroorzakende feit. Ik haal niet voor niets de hele tijd de botspartij met de geparkeerde auto aan. Als die auto daar niet stond dan was er geen schade geweest. Maar dat ligt te ver af van het schade veroorzakende feit.
Hof Leeuwaarden, 25-09-2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BX9123 schreef:23. Op grond van artikel 6:89 BW komt slechts voor vergoeding in aanmerking de schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar rust dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van die schade kan worden toegerekend. Het enkele feit dat, zoals hier, sprake is van conditio sine qua non verband tussen deze gebeurtenis (de beschadiging van de kabel) en de schade (het sterven van de glasaal) betekent dan ook nog niet zonder meer dat de schade kan worden toegerekend. Wanneer deze schade in een te ver verwijderd verband staat tot de beschadiging van de kabel, staat dat in de weg aan toerekening. Overigens rust, nu het conditio sine qua non verband vast staat, het bewijs van de feiten en omstandigheden die door de provincie zijn aangevoerd voor de tot haar verweer strekkende stelling dat schade in een te ver verwijderd verband staat tot de schade op de provincie (vgl. Hoge Raad 2 oktober 1998, LJN: ZC2723). Het enkele feit dat de schade ook het gevolg is van de onderhoudstoestand van de installatie betekent niet, en zeker niet zonder meer, dat de schade door het uitvallen van de pomp niet aan de provincie kan worden toegerekend. De onderhoudstoestand van de installatie kan mogelijk wel (naast andere omstandigheden) een omstandigheid zijn die, in het kader van de vraag of de schade voorzienbaar was, een rol speelt bij het oordeel over de toerekening in de zin van artikel 6:89 BW, maar uit het arrest van de Hoge Raad van 29 april 2011, LJN: BG2954 volgt dat deze omstandigheid vooral in het kader van een beroep op eigen schuld van belang is. De onderhoudstoestand van de installatie en/of een tekortschieten door Visfauna in haar zorgplicht ten aanzien van het onderhoud van de installatie kan derhalve wel zelfstandig een beroep op eigen schuld in de zin van artikel 6:101 BW dragen.
16again schreef:
alfatrion schreef:Al is het maar omdat een baasje, die de hond onder controle heeft, wordt geacht de hond daarvan te weerhouden.
De baas van de hond is er natuurlijk niet constant bij.
Dat is wel de norm vanwege art. 6:179 BW.

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 15:07
door martine81
nou is het natuurlijk heel erg dat die kat dood is, want ik ga ervan uit dat het baasje op die kat gesteld was.

Maar toch vind ik het een rare redenering. Nu ben ik zelf een kattenliefhebber (op dit moment zonder kat). Maar twee weken geleden (toen het zo warm was) heeft mijn zoon een buurkat met het waterpistool ' beschoten' (kat was dus nat). Nu is het zo dat die kat van die shows loopt en dus altijd gegroomed wordt (kat heeft een kapsel, zeg maar). Het zou toch van de zotte zijn als de eigenaar van die kat mij om een schade vergoeding zou vragen omdat mijn zoon met het waterpistool in mijn eigen tuin het kapsel van die kat verpest heeft, want je kat laten kappen schijnt nogal duur te zijn.

Dat is overigens niet gebeurd, want ik heb geen eigenaar gezien, maar volgens mij is het een soort van dezelfde redenering.

overigens heeft mijn zoon inmiddels wel geleerd dat katten bang zijn voor water....

Martine

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 15:13
door alfatrion
Ik denk dat je zoon niet aansprakelijk is, omdat jullie niet hoeven te dulden dat anderen dieren in je achtertuin komen en natspuiten proportioneel is. Doodmaken was niet proportioneel geweest.

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 15:18
door Julie4444
alfatrion schreef:Ik denk dat je zoon niet aansprakelijk is, omdat jullie niet hoeven te dulden dat anderen dieren in je achtertuin komen en natspuiten proportioneel is. Doodmaken was niet proportioneel geweest.
En verwonden in mijn huis blijkbaar ook niet, volgens jou. Proportie zou niet moeten uitmaken bij het toekennen van schuld, toch?

Immers heeft de eigenaar van de showkat ook schade geleden omdat het kapsel van de kat geruïneerd is. Zelfde logica als die jij hier toepast.

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 15:22
door ciske
alfatrion schreef:Ik denk dat je zoon niet aansprakelijk is, omdat jullie niet hoeven te dulden dat anderen dieren in je achtertuin komen en natspuiten proportioneel is. Doodmaken was niet proportioneel geweest.

Die kat had wel een hart infarct kunnen krijgen van schrik? En dan, kind ook aansprakelijk stellen? Je meet met 2 maten alfa.

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 15:45
door 16again
alfatrion schreef: Omdat het te ver af licht van van het schade veroorzakende feit. Ik haal niet voor niets de hele tijd de botspartij met de geparkeerde auto aan. Als die auto daar niet stond dan was er geen schade geweest. Maar dat ligt te ver af van het schade veroorzakende feit.
Hof Leeuwaarden, 25-09-2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BX9123 schreef:...
Dat voorbeeld helpt je niet echt. Al concludeert de rechtbank dat de fout van gemeente geen causaal verband heeft met het ontstane probleem in visfabriek, alsnog was de uitspraak dat de gemeente voor de halve schade kon opdraaien.

alfatrion schreef:
16again schreef:De baas van de hond is er natuurlijk niet constant bij.
Dat is wel de norm vanwege art. 6:179 BW.
Nee. Alleen om aanspraak te kunnen doen op "tenzij" gedeelte moet de baas het beest onder controle hebben

Re: Onrechtmatige daad hond

Geplaatst: 16 jul 2015 15:59
door alfatrion
16again schreef:
alfatrion schreef:Omdat het te ver af licht van van het schade veroorzakende feit. Ik haal niet voor niets de hele tijd de botspartij met de geparkeerde auto aan. Als die auto daar niet stond dan was er geen schade geweest. Maar dat ligt te ver af van het schade veroorzakende feit.
Dat voorbeeld helpt je niet echt. Al concludeert de rechtbank dat de fout van gemeente geen causaal verband heeft met het ontstane probleem in visfabriek, alsnog was de uitspraak dat de gemeente voor de halve schade kon opdraaien.
Je eigen voorbeeld dan:
Rb Zwolle-Lelystad, 8 februari 2005, ECLI:NL:RBZLY:2005:AT2546, r.o. 2 schreef:Anders dan [gedaagden] betogen, bestaat er naar het oordeel van de kantonrechter geen aanleiding om op de voet van het bepaalde in artikel 6:101 BW de geleden schade geheel of gedeeltelijk voor rekening van [eiseres] te laten.

[gedaagden] baseren hun betoog in de eerste plaats op de veronderstelling dat het bijten van hun hond “Boris” zijn oorzaak vindt in een aanval van de kat “Goof”, doch aan die veronderstelling moet, zoals hierboven overwogen, worden voorbijgegaan.

Het enkele feit dat de kat los liep, komt tegen de achtergrond het handelen van de hond een zo geringe betekenis toe dat daaruit niet de conclusie valt te trekken dat de kat een in aanmerking te nemen aandeel in het gevecht tussen de dieren heeft gehad. Daaruit volgt dat [eiseres] evenmin een relevant verwijt valt te maken van het loslopen van haar kat “Goof”. Ook dat loslopen leidt aldus niet tot vermindering van de vergoedingsplicht van [gedaagden]
16again schreef:Nee. Alleen om aanspraak te kunnen doen op "tenzij" gedeelte moet de baas het beest onder controle hebben
Wat zegt de hoofdregel (voor het woord tenzij)?
De woorden "zou hebben gehad" duiden overigens op een hypothetische situatie.