Pagina 1 van 1

Wat zijn de gevolgen als er geen decharge wordt verleend voor executeur testementair?

Geplaatst: 23 feb 2020 12:37
door olivier4444
Bij testament is 1 van de kinderen van mijn schoonmoeder als executeur aangewezen.

De executeur heeft zij 3/4 jaar na overlijden een rekening en verantwoording opgemaakt.
De executeur geeft aan dat zij overgaat tot uitbetaling van de erfenis op het moment dat er decharge is verleend.
Wat zijn de gevolgen als niet iedere erfgenaam dat doet?
Kan zij dan evengoed tot uitbetaling van de anderen overgaan?
Mag zij het bedrag van de erfgenamen die niet akkoord gaan op haar eigen rekening storten (bewaren), zodat de rekening van schoonmoeder opgeheven kan worden?

Re: Wat zijn de gevolgen als er geen decharge wordt verleend voor executeur testementair?

Geplaatst: 24 feb 2020 08:34
door witte angora
Leg eerst maar eens uit waarom er niet gedechargeerd wordt...
Na goedkeuring kunnen zij de executeur kwijting en decharge verlenen voor het door hem gevoerde beheer. De rekening en verantwoording bestaat uit een staat van ontvangsten en uitgaven, en de uiteindelijke verdeling van het batig saldo van de nalatenschap, minus eventueel al eerder uitgekeerde voorschotten. Na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van ieder van de erfgenamen waarin zij de executeur kwijting en decharge verlenen, kan de executeur overgaan tot uitkering van de erfdelen.

Bron: https://www.goededoelennederland.nl/ken ... eschikbaar
Uitgebreidere informatie: https://www.executeurerfenis.nl/de-exec ... twoording/

Overigens kun je de vraag volgens mij ook aan de notaris stellen.

Re: Wat zijn de gevolgen als er geen decharge wordt verleend voor executeur testementair?

Geplaatst: 24 feb 2020 11:08
door Jasper45
M.i.: eea met alle betrokkenen, erfgenamen en notaris, bespreken en, als er geen akkoord wordt bereikt: vóórleggen aan de rechter op kosten van de boedel.