LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Overige onderwerpen met juridische of financiele achtergrond.
floriske.nl
Berichten: 5
Lid geworden op: 06 mei 2010 16:00

Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door floriske.nl » 13 jul 2010 09:58

Ik heb deze Casus ook reeds op een ander forum geplaatst, maar ter voorkoming van dit soort situaties hoop ik op onderstaande fictieve situatie ook hier een aantal serieus/juridisch onderbouwde meningen te ontvangen.

Let wel, deze situatie is dus fictief en kan net zo goed over bijvoorbeeld digitale TV, telefonie, mobiel internet etc. gaan waarbij je hardware cadeau krijgt:

• Koper verlengt telefonisch een softwaredienst/sluit deze telefonisch af waarvoor voor het abonnementsgeld een automatische incasso wordt/is getekend.

• Koper mag hierbij kiezen uit 'n bepaald cadeau/gratis product en kiest voor een netbook (klein laptopje)

• Verkoper stuurt koper per mail een orderbevestiging waarop het volgende vermeld staat:

1x abonnement mobiel internet à € xx,- per maand

1x netbook ter waarde van € yy,- voor € 0,-
1x netbook ter waarde van € yy,- voor € 0,-
1x netbook ter waarde van € yy,- voor € 0,-

• Verkoper stuurt daadwerkelijk 3 netbooks naar koper

• Koper gaat er van uit dat het klopt wat er geleverd is, aangezien deze vermeld staan op de orderbevestiging en ook daadwerkelijk geleverd zijn

• Verkoper schrijft later 2x bedrag € yy,- af van de rekening van de koper of stuurt een verzoek tot terugsturen van 2 stuks.

• Koper neemt hierover contact op met verkoper welke aangeeft dat er eigenlijk maar 1 netbook gratis bij het abonnement hoorde, maar dat er door een menselijke fout 3 op de orderbevestiging stonden.

• Verkoper zegt dat koper verzaakt heeft de andere 2 terug te sturen waardoor verkoper deze in rekening heeft gebracht/alsnog terug vordert.

• In de algemene voorwaarden en het ondertekende contract van de softwaredienst staat niets vermeld over het aantal gratis netbooks en op de orderbevestiging staan er duidelijk 3.

Mag de verkoper in dit geval (ondanks dat het hun eigen fout is) de overige 2 zomaar terugvorderen of in rekening brengen en (in het laatste geval) ook nog eens gebruik maken van de automatische incasso welke koper getekend heeft?

Brunolo
Berichten: 69
Lid geworden op: 14 jul 2010 10:42

Re: Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door Brunolo » 16 jul 2010 22:21

Hangt er vanaf wat de overeenkomst omtrent dit soort gevallen regelt.
Als het in de algemene voorwaarden staat dat in dat geval zomaar extra geld mag worden afgeboekt, of de plicht bestaat zorg te dragen voor terugsturen dan lijkt mij dit onredelijk bezwarend.
Als het expliciet is overeengekomen (dus niet in algemene voorwaarden, maar in de hoofdovereenkomst), dan bent u gebonden aan die afspraak.

Is zulks niet overeengekomen dan geldt gewoon de wet.
De vraag is dan of de toezending kan worden gezien als een truc om u tot de aankoop van twee extra laptops te bewegen. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk, omdat het niet aannemelijk is dat u drie laptops nodig heeft.
Aldus is er sprake van een onverschuldigde betaling. U moest hebben begrepen dat er sprake was van een vergissing. U was echter niet nalatig door niet te reageren op het berichtje waar drie keer stond dat u een laptop krijgt, hieruit hoefde u niet te begrijpen dat u echt drie keer een laptop zou krijgen toegestuurd...het kon ook enkel een foutje zijn in de berichtgeving, die zonder consequenties zou blijven voor de verzending.
De onverschuldigde betaling vond plaats toen u de produkten ontving.

Artikel 41 van Boek 6 BW bepaalt:

Indien geen plaats voor de nakoming is bepaald, moet de aflevering van een verschuldigde zaak geschieden:
a. in geval van een individueel bepaalde zaak: ter plaatse waar zij zich bij het ontstaan van de verbintenis bevond;
b. in geval van een naar de soort bepaalde zaak: ter plaatse waar de schuldenaar zijn beroep of bedrijf uitoefent of, bij gebreke daarvan, zijn woonplaats heeft.

Waar u de produkten ontving moet dus de teruglevering plaatshebben.

Aldus mag u de produkten teruggeven bij u thuis.
U kunt de leverancier uitnodigen de produkten bij u thuis op te halen, of te doen komen ophalen.
In ieder geval moet de leverancier de kosten en moeite van terugzending vanaf uw adres voor zijn rekening nemen. U kunt ook aanbieden de produkten op kosten van de leverancier op het postkantoor te doen terugsturen...dan moet u wel duidelijke afspraken maken met de leverancier (moet de verzending verzekerd zijn, etc.), als dit u geld gaat kosten mag u verlangen dat u dit geld vooraf door de leverancier krijgt voorgeschoten. U moet de garantie hebben dat u de kosten terug krijgt vergoed.
Wil hij dit niet, dan kan hij niet vorderen dat u de produkten terugstuurd.
Het afboeken van uw rekening van de prijs van het teveel geleverde lijkt mij niet niet toegestaan...daarvoor was de machtiging ook niet bedoeld.
Als de leverancier de produkten terug wil, dan moet hij hiervoor moeite doen en niet u.

seagoing racer2
Berichten: 2122
Lid geworden op: 10 jun 2006 10:40

Re: Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door seagoing racer2 » 16 jul 2010 22:28

lijkt me simpel.

Het is niet logisch om 3 identieke netbooks te ontvangen. Dit zal ook nergens in het promotiemateriaal staan. Er zal altijd sprake zijn van 1 gratis netbook

Met een beetje boerenverstand kun je dus begrijpen dat er een fout is gemaakt, en dat je twee netbooks moet retourneren. Hiervoor zou je echter geen porto dienen te betalen aangezien het niet jouw eigen fout is.

Aangezien behalve op wetsartikelen onze rechtspraak ook op redelijkheid en billijkheid is gebaseerd, denk ik ook dat je bij een eventuele juridische zaak het onderspit delft

Brunolo
Berichten: 69
Lid geworden op: 14 jul 2010 10:42

Re: Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door Brunolo » 16 jul 2010 22:37

seagoing racer2 schreef: Met een beetje boerenverstand kun je dus begrijpen dat er een fout is gemaakt, en dat je twee netbooks moet retourneren.
Dat hangt dus af van de vraag of de extra verzending kan worden gezien als een truc om je te bewegen tot de aanschaf van de extra laptops. Als het zo'n truc is dan mag je de laptops gewoon houden, zonder te betalen.
seagoing racer2 schreef: Aangezien behalve op wetsartikelen onze rechtspraak ook op redelijkheid en billijkheid is gebaseerd, denk ik ook dat je bij een eventuele juridische zaak het onderspit delft
De TS heeft nog helemaal geen positie ingenomen, slechts een vraag gesteld. Dus kan hij ook geen 'onderspit' delven. Daartoe is immers noodzakelijk dat hij een standpunt inneemt dat door de rechter wordt afgewezen. Hij heeft echter (nog) geen standpunt.

In dit bericht zie ik geen antwoord op de vraag of het extra geld van de rekening mag worden geboekt.
Wellicht kun je die vraag ook beantwoorden?

Het zou fijn zijn als mensen berichten (en wellicht ook vonnissen die ze ergens vinden) beter lezen, in plaats van zoveel vooronderstellingen uit te gaan.

seagoing racer2
Berichten: 2122
Lid geworden op: 10 jun 2006 10:40

Re: Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door seagoing racer2 » 17 jul 2010 12:36

De vraag die TS stelt , is de volgende :
Mag de verkoper in dit geval (ondanks dat het hun eigen fout is) de overige 2 zomaar terugvorderen of in rekening brengen en (in het laatste geval) ook nog eens gebruik maken van de automatische incasso welke koper getekend heeft?
Om dan helemaal volledig te zijn : Ja terugvorderen mag, en aangezien behalve op wetsartikelen onze rechtspraak ook op redelijkheid en billijkheid is gebaseerd, denk ik ook dat je bij een eventuele juridische zaak het onderspit delft.

Enfin is wel een beetje spiijkers op laag water zoeken... :mrgreen:

Brunolo
Berichten: 69
Lid geworden op: 14 jul 2010 10:42

Re: Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door Brunolo » 17 jul 2010 19:18

seagoing racer2 schreef: Ik ga van geen enkele veronderstelling uit. Ook niet bijvoorbeeld dat het een truc van de verkopende partij zou zijn wat je zelf veronderstelt.
Ik veronderstel niet dat het een truc van de verkopende partij zou zijn. Ik veronderstel dat het juist geen truc is, nu niet te verwachten is dat de klant drie gelijke laptops wil kopen.
seagoing racer2 schreef:
Welk vonnis in het kader van dit topic, wat beter gelezen moet worden ontgaat mij geheel.
Heb ook niet geschreven dat het in het kader van dit topic was. Ik merkte in het algemeen op dat het mij opvalt dat bepaalde personen op dit forum nogal snel conclusies trekken. Zoals die keer dat iemand naar een vonnis verwees waarop de vraag van de TS geen betrekking had.
seagoing racer2 schreef: Om dan helemaal volledig te zijn : Ja terugvorderen mag, en aangezien behalve op wetsartikelen onze rechtspraak ook op redelijkheid en billijkheid is gebaseerd, denk ik ook dat je bij een eventuele juridische zaak het onderspit delft..
Wat dit met redelijkheid en billijkheid te maken heeft weet ik niet, want het volgt gewoon direkt uit de wet...en dus niet uit enige aanvulling door redelijkheid en billijkheid.
Nogmaals, de TS neemt geen standpunt in en kan dus ook geen onderspit delven.
seagoing racer2 schreef: Enfin is wel een beetje spiijkers op laag water zoeken... :mrgreen:
Een smiley schijnt mij niet echt een argument, maar meer een poging uw standpunt kracht bij te zetten in de afwezigheid van sterke argumenten.

seagoing racer2
Berichten: 2122
Lid geworden op: 10 jun 2006 10:40

Re: Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door seagoing racer2 » 17 jul 2010 20:06

[bericht verwijderd door de Moderator]

Brunolo
Berichten: 69
Lid geworden op: 14 jul 2010 10:42

Re: Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door Brunolo » 17 jul 2010 23:01

Begrijp eigenlijk niet zo goed op welke wijze bovenstaande bericht inhoudelijk iets toevoegt aan dit topic.
Het zou wellicht beter zijn als u tracht de vraag te beantwoorden of de leverancier het geld van de rekening mag afschrijven (die vraag heeft u immer nog open gelaten), ipv zoveel tijd te steken in groene mannetjes.

Mijn antwoord is dat dit niet mag, daar mij schijnt dat de machtiging niet daarvoor was bedoeld.
Doch, als de machtiging wél de mogelijkheid biedt dit geld van de rekening af te boeken dan kan het toesturen van de extra laptops worden gezien als een truc deze exra laptops te verkopen. De verkoop van de laptops ligt dan immers niet in de macht van de klant, doch van de leverancier die door het eigenmachtig afboeken van de prijs van deze extra laptops de koop voor gesloten en voltooid kan verklaren. Aldus geldt niet meer het argument -dat niet aannemelijk is dat hier sprake is van een truc, daar onaannemelijk is dat de klant drie identieke laptops wil hebben- wat de klant wil is dan immers irrelevant.

Lid 1 van artikel 7 van Boek 7 BW:

1. Degene aan wie een zaak is toegezonden en die redelijkerwijze mag aannemen dat deze toezending is geschied ten einde hem tot een koop te bewegen, is ongeacht enige andersluidende mededeling van de verzender jegens deze bevoegd de zaak om niet te behouden, tenzij het hem is toe te rekenen dat de toezending is geschied.


Dus in geval de leverancier het geld (contractueel) wél zou mogen afboeken is de client niet gehouden tot betaling maar mag hij de extra laptops als geschenk opvatten. Via deze omweg is de client aldus ook niet gehouden tot enige betaling (de leverantie door de leverancier is dan ook geen onverschuldigde betaling).
Dus hoe de wind ook staat (of de leverancier wél of niet de bevoegdheid heeft onverschuldigde betalingen in rekening te brengen en zelf af te boeken) de leverancier mag het geld niet afboeken, want in het ene geval (hij heeft wél de bevoegdheid) is de klant niet gehouden tot betaling en in het andere geval (hij heeft niet de bevoegdheid) heeft ie de bevoegdheid gewoon niet.

Lid 2 van art. 7 Boek 7 BW doet mij overigens mijn eerdere antwoord anders overdenken. Dit artikel bepaalt namelijk:

2. De toezending aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf van een niet door deze bestelde zaak met het verzoek tot betaling van een prijs, terugzending of bewaring, is niet toegestaan. Wordt desalniettemin een zaak toegezonden als bedoeld in de eerste volzin, dan is het in lid 1 bepaalde omtrent de bevoegdheid, de zaak om niet te behouden, van overeenkomstige toepassing.


Aldus is relevant of de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Is dat laatste zo dan schijnt mij dat de klant de laptops niet eens hoeft terug te geven, maar mag behouden zonder te betalen.

floriske.nl
Berichten: 5
Lid geworden op: 06 mei 2010 16:00

Re: Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door floriske.nl » 18 jul 2010 10:02

Allereerst uiteraard hartelijk dank voor jullie reacties! (De een wat nuttiger dan de ander).

Het antwoord blijft eigenlijk gemideld hetzelfde:

Terugvorderen van de teveel geleverde goederen mag (maar dan is verkoper verantwoordelijk voor de eventuele kosten van het retourzenden), afboeken van de kosten voor het teveel geleverde niet.

Wat me echter ook opvalt is dat sommigen er van uit gaan dat ik mezelf hier als koper profileer terwijl ik dit niet aangegeven heb.
Als aangegeven is deze casus bedoelt om dergelijke situaties te voorkomen en correct af te kunnen handelen. Ik ben dus in deze fictieve situatie zowel geen koper als verkoper.

alfatrion
Berichten: 16978
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door alfatrion » 18 jul 2010 18:28

floriske.nl schreef:Terugvorderen van de teveel geleverde goederen mag (maar dan is verkoper verantwoordelijk voor de eventuele kosten van het retourzenden), afboeken van de kosten voor het teveel geleverde niet.
Juist. Het afboeken van de kosten kan niet omdat a) daar geen machtiging voor is afgegeven en b) er geen overeenkomst tot stand is komen. De verjaringstermijn is vijf jaar, maar kan onredelijk zijn om te verwachten dat je deze apparaten zo lang bewaard worden. Je bent zelfs verplicht (zo uit mijn hoofd uit boek 6) om de apparaten te verkopen en de leverancier heeft dan recht op dat bedrag.

Brunolo
Berichten: 69
Lid geworden op: 14 jul 2010 10:42

Re: Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door Brunolo » 19 jul 2010 18:28

Harry De Dekker schreef: Weet je wat fijn zou zijn, als mensen geen info achter zouden houden, als ze een topic openen :D
Begrijp eigenlijk niet zo goed waar dit bericht betrekking op heeft. Schijnt mij dat van de TS enkel kan worden verwacht die info te geven die relevant is voor de beantwoording van zijn vraag. 'Alle info' schijnt mij wat teveel gevraagd.

Guusje61
Berichten: 354
Lid geworden op: 31 jan 2010 03:40
Contacteer:

Re: Casus: Teveel geleverde cadeaus bij dienst.

Ongelezen bericht door Guusje61 » 19 jul 2010 21:18

floriske.nl schreef:Let wel, deze situatie is dus fictief en kan net zo goed over bijvoorbeeld
laten we ons niet teveel meeslepen om info te vragen die niet relevant is?
TS heeft aangegeven dat het fictief is, het kan dus in elk huishouden onder alle omstandigheden gebeuren.

Gesloten