Radar

toggle menu

Kifid kan worden opgeheven

Bespreek hier de ontwikkelingen in de woekerpolis-affaire

RE: Kifid kan worden opgeheven

door ClaimConcept » 18 feb 2015 12:10

arvandongen schreef:De grondhouding van het KiFiD lijkt over alle afdelingen veranderd te zijn in het nadeel van consument. De voorzitter in mijn zaak had ik al eens eerder gezien in een andere zaak. Ook zijn houding is totaal omgeslagen in de afgelopen 1,5 jaar.

Uw voorzitter (zie uitspraak) ken ik als commissielid in een aantal van mijn zaken , deze Amsterdamse rechter heeft op mij een zeer positieve indruk gemaakt. Dan kan van een aantal anderen niet worden gezegd, ik weet alleen niet of RADAR op dit forum het noemen van rechters toestaat...
ClaimConcept
 
Berichten: 1338
Geregistreerd: 22 mei 2012 10:45

RE: Kifid kan worden opgeheven

door arvandongen » 19 feb 2015 11:03

Een positieve indruk is niet voldoende. Uiteindelijk gaat het om de uitspraak en de overwegingen daarachter.

Voorbeeld:
ASR was van plan om € 2.728 te vergoeden als correctie van een rekenfout van haar bij premievrijmaken. Het pensioenkapitaal zou daarmee uitkomen op € 86.280 + € 2.728.
De GC oordeelt (r.o. 5.5 en 5.6) dat ASR bij het premievrijmaken geen verwijt treft. Afgewezen! Met het stempel van het KiFiD.

Maart 2014, ASR schreef:Bij premievrijmaking van de pensioenpolis (...). ASR heeft nu bij herberekening wel moeten constateren, dat er bij premievrijmaking per abuis een te hoog kostenpercentage in aanmerking is genomen. ASR betreurt het dat deze vergissing niet eerder door haar ontdekt is. Er is uitgegaan van een standaardtarief in plaats van het daadwerkelijk voor het contract van [werkgever] gehanteerde tarief.
(...)
ASR zal het gegarandeerde kapitaal bij leven op de pensioendatum daarom verhogen met € 2.728,-

Het KiFiD oordeelt nadeliger voor de Consument dan de Aangeslotene zelf zou oordelen. ASR heeft het pensioenkapitaal niet verhoogd. Positieve indrukken zijn prettig, maar daar koop ik geen eten van op pensioendatum.
arvandongen
 
Berichten: 1157
Geregistreerd: 09 maart 2011 13:03

RE: Kifid kan worden opgeheven

door felixbeijer » 20 feb 2015 20:48

arvandongen,

KiFiD heeft een klacht in behandeling genomen waartoe zij niet bevoegd was uitspraak te doen.
Je had terecht gemoeten bij de Ombudsman Pensioenen.

http://www.ombudsmanpensioenen.nl/

zie ook http://info.dnb.nl/vragen/waar_kan_ik_t ... _belegging

Wat een ongelofelijk zooitje bij het KiFiD!!
felixbeijer
 
Berichten: 2295
Geregistreerd: 12 jun 2009 21:48

RE: Kifid kan worden opgeheven

door arvandongen » 20 feb 2015 23:39

@felixbeijer

Nee, met een pensioenverzekering mag je naar de Ombudsman Pensioenen.
Met een pensioenverzekering mag je ook naar het KiFiD (Zie de KiFiD-reglementen)
Met een PensioenFONDS moet je naar de Ombudsman Pensioenen.

De Ombudsman Pensioenen mag alleen bemiddelen en geen harde uitspraken doen. Na dit traject is de weg naar de Geschillencommissie geblokkeerd.
arvandongen
 
Berichten: 1157
Geregistreerd: 09 maart 2011 13:03

RE: Kifid kan worden opgeheven

door ClaimConcept » 26 feb 2015 14:33

ClaimConcept schreef:
ClaimConcept schreef:Het beste is digitaal melden van fraude en oplichting, via het officieel erkende Fraudehelpdesk !
U kunt volstaan met verwijzing naar de aangifte van ClaimConcept met Incident nummer 141219-000036 :twisted:

(...) de aanklacht betreft personen en aangesloten financiële instellingen, niet het Instituut als zodanig. Er zijn verbeteringen gewenst, maar de gedachte achter de klachtmogelijkheid staat nog steeds als een huis. Het mag alleen geen casino worden met corrupte croupiers, die moeten met pek en veren worden verwijderd.

In oktober 2014 is aangifte gedaan tegen AEGON en (medewerkers van) Kifid, op 29 november 2014 specifiek tegen de secretaris van de Commissie van Beroep en zijn maatje bij AEGON.

Directie en bestuur van Kifid zijn volledig op de hoogte, desondanks kan de persoon in kwestie gewoon doorgaan met zijn consumentvriendelijke activiteiten. Hoezo onafhankelijk?
ClaimConcept
 
Berichten: 1338
Geregistreerd: 22 mei 2012 10:45

RE: Kifid kan worden opgeheven

door arvandongen » 06 maart 2015 13:42

Wel, wel, wel......

Na een bijna een jaar lang niet meer in detail het hele dossier bekeken te hebben, kijk ik er nu met frisse blik tegenaan.

Wat blijkt?
Zowel de Ombudsman als de Geschillencommissie gebruiken de (juridisch nauwkeurige) verweren van de Aangeslotene als basis voor het opstellen hun uitspraak. Het KiFiD kijkt vervolgens of er (goede) tegenargumenten te vinden zijn in de klachtbrieven, en als ze die niet snel genoeg vinden, dan worden die niet meegenomen.

De aangeslotene (hier ASR) is niet gek en die weet dat. Ze herhaalt de klacht van de Consument in eigen woorden, die heel subtiel een beetje afwijken van de echte klacht. Het KiFiD gebruikt de klachtomschrijving in de woorden van de Aangeslotene, die natuurlijk juridisch eenvoudig af te wijzen zijn. Dat is ook de bedoeling van de Aangeslotene en dat is hun goed recht.

Tevens worden subtiel onbelangrijk lijkende (maar onjuiste!) uitgangspunten opgenomen in de verweren. Als je als KiFiD dan van het verhaal van ASR uitgaat (i.p.v. van de klant), dan start je al vanuit die verkeerde uitgangspunten. Eigenlijk kan ik niet geloven dat die professionals van het KiFiD zo makkelijk om de tuin te leiden zijn. Laten we maar even van onkunde uitgaan i.p.v. opzet.

De klacht van de klant hoort de basis te zijn. Anders sta je op een onmogelijke achterstand. Je hebt als Consument niets aan een KiFiD dat optreedt als papegaai van de Aangeslotene. Je zoekt je recht.

Goed dan:
Het Hoger Beroep gaat vandaag op de post.

- wordt vervolgd -
Laatst bijgewerkt door arvandongen op 23 maart 2015 11:43, in totaal 1 keer bewerkt.
arvandongen
 
Berichten: 1157
Geregistreerd: 09 maart 2011 13:03

RE: Kifid kan worden opgeheven

door ClaimConcept » 07 maart 2015 11:04

arvandongen schreef:Zowel de Ombudsman als de Geschillencommissie gebruiken de (juridisch nauwkeurige) verweren van de Aangeslotene als basis voor het opstellen hun uitspraak. Het KiFiD kijkt vervolgens of er (goede) tegenargumenten te vinden zijn in de klachtbrieven, en als ze die niet snel genoeg vinden, dan worden die niet meegenomen.
(...)
Tevens worden subtiel onbelangrijk lijkende (maar onjuiste!) uitgangspunten opgenomen in de verweren. Als je als KiFiD dan van het verhaal van ASR uitgaat (i.p.v. van de klant), dan start je al vanuit die verkeerde uitgangspunten. Eigenlijk kan ik niet geloven dat die professionals van het KiFiD zo makkelijk om de tuin te leiden zijn. Laten we maar even van onkunde uitgaan i.p.v. opzet.

Helaas, in een aantal gevallen is aantoonbaar sprake van opzet en daarmee valsheid in geschrifte. Een bijzondere vorm daarvan is valsheid in authentieke akten (art. 226 lid 1 Sr).
ClaimConcept
 
Berichten: 1338
Geregistreerd: 22 mei 2012 10:45

RE: Kifid kan worden opgeheven

door arvandongen » 07 maart 2015 14:03

@claimconcept

Kan je iets specifieker zijn in je voorbeeld?
En betrof het OM of GC.
Of is het zelfs HB en moet ik mij ergens op voorbereiden?
arvandongen
 
Berichten: 1157
Geregistreerd: 09 maart 2011 13:03

RE: Kifid kan worden opgeheven

door hakra » 07 maart 2015 22:13

Het komt mij voor dat dit geen valsheid in geschrifte is. Immers, er wordt niets vervalst. De tekst van de herformulering van de klacht door ASR wordt gebruikt. Wel "bijzonder" is dat niet de klacht van consument als uitgangspunt wordt genomen en dat daartegen het verweer van aangeklaagde wordt getoetst. Dat is een vorm van omkering bewijslast(verdeling) en, in dit geval, vooringenomenheid.

Eerder is sprake van het in bescherming nemen van aangeklaagde. Dat is een voorkeursbehandeling. Maar het maakt volstrekt duidelijk hoe Kifid wenst om te gaan met klachten van consumenten.
De uitspraak geeft in dit geval aan dat Kifid al een (eind)beslissing genomen had en tot welk resultaat die moest leiden voorafgaand aan de zitting/beoordeling en slechts nog zoekende was naar een formulering/motivering.
hakra
 
Berichten: 710
Geregistreerd: 07 feb 2011 15:38

RE: Kifid kan worden opgeheven

door hakra » 07 maart 2015 22:44

het ruikt ook een beetje naar de a contrario redenering; een redenering die in de tegenovergestelde betekenis wordt voorgesteld om te bevestigen dat de stelling juist is.

Voorbeeld: Ik heb koud. A contrario redenering: ik moet wel koud hebben, anders zou ik geen kippenvel hebben.

In dit geval: Conclusie = consument heeft geen schade geleden. A contrario: Verzekeraar heeft gelijk want anders zou consument wél schade geleden hebben.

of

Verzekeraar deed niets verkeerd. A contrario: Consument moet het wel fout hebben want anders zou verzekeraar wel iets verkeerd hebben gedaan.

Met "recht" kun je, in dit soort gevallen, alle kanten uit. Het gaat al lang niet meer om het gelijk; het gaat om belangen. Soms krijg je dan die "kool en de geit sparen" uitspraken waarbij alle partijen een beetje gelijk en een beetje ongelijk/schuld krijgen.

Kifid is ok géén laagdrempelig klachteninstituut voor consumenten. Het is, voor dit soort gevallen, een instituut met een zeer hoge, voor gewone consumenten onneembare, juridische drempel (mede ter bescherming van de belangen van degenen die het instituut in leven hebben geroepen, te weten politiek en verzekeraars/banken).

Het enige dat nog een beetje kan helpen is een uitspraak van het EHvJ als bevestiging van het advies van de AG. En aangezien die uitspraak ook op zich laat wachten (was eerst december 2014 - toen maart 2015, maar is er nog steeds niet) mogen de verwachtingen niet al te hoog gespannen zijn.
hakra
 
Berichten: 710
Geregistreerd: 07 feb 2011 15:38

RE: Kifid kan worden opgeheven

door ClaimConcept » 08 maart 2015 12:23

Om misverstanden te voorkomen: de aangiftes betreffen niet ASR, maar verschillende klachten over meerdere bank/verzekeraars waartegen ClaimConcept optreedt als gemachtigde. Hoe medewerkers en commissieleden van Kifid de boel manipuleren, laat zich op deze plek misschien wel het beste illustreren met uitspraak GC-2014-005 van 6 januari 2015. De klacht luidde samengevat als volgt:
In het voorjaar van 1998 werd Consument door een tussenpersoon van Levob aan de deur benaderd voor het zogenaamde Keuzevrij Spaarkrediet in combinatie met een “Levob Super Hefboom Effect”. De constructie bestond uit spaarpolissen genaamd “3xTop” en “Hefboom Effect”, die tegen extra lage lasten betaald konden worden uit een spaar/leenrekening genaamd Keuzevrij Spaarkrediet

In de uitspraak is geen letter meer terug te vinden van de beleggingsverzekering Levob 3xTop, die nota bene verpand was aan en omschreven in de overeenkomst Levob Keuzevrij Spaarkrediet. Omdat de kredietportefeuille inmiddels door Levob was verkocht aan de Lage Landen (Rabobank) behandelt de Commissie de verschillende overeenkomsten alsof ze niets met elkaar te maken hadden. De woekerpolis 3xTop wordt door de Commissie in het geheel niet behandeld...
ClaimConcept
 
Berichten: 1338
Geregistreerd: 22 mei 2012 10:45

RE: Kifid kan worden opgeheven

door ClaimConcept » 12 maart 2015 19:50

arvandongen schreef:@claimconcept
Kan je iets specifieker zijn in je voorbeeld? En betrof het OM of GC. Of is het zelfs HB en moet ik mij ergens op voorbereiden?

Kifid-breed
ClaimConcept
 
Berichten: 1338
Geregistreerd: 22 mei 2012 10:45

RE: Kifid kan worden opgeheven

door ClaimConcept » 19 maart 2015 16:53

Open brief aan Minister Dijsselbloem, met cc aan Tweede Kamer en Justitie:
Geachte heer Dijsselbloem,

Naar aanleiding van mijn klachten over Kifid, heb ik uw reactie doorgezonden naar de Klachtencoördinator Kifid. Deze hult zich echter in hardnekkig stilzwijgen, evenals directie en bestuur. Wel ondervind ik nog meer tegenwerking dan voorheen, inclusief mogelijk strafbaar handelen.

Ik klaag niet slechts over (de inhoud van) individuele geschillen, ik klaag over partijdigheid en openlijke obstructie over de hele linie, ik beschuldig (medewerkers en commissieleden van) Kifid zelfs van valsheid in geschrifte (akten) waar - volkomen terecht - zeer zware sancties voor staan! Die vervolgens doodgewoon mijn dossiers mogen blijven behandelen.

Als onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het geding zijn, dragen zowel minister van Financiën als onze volksvertegenwoordiging de directe politieke verantwoordelijkheid om actie te ondernemen en op zijn minst klokkenluiders te horen. Het zijn echt niet alleen de Grieken die de boel belazeren, en de belangen overstijgen met gemak het bonnetje van Teeven.

Ik verneem graag van u.

Met vriendelijke groet,
Jelle Terpstra
ClaimConcept
 
Berichten: 1338
Geregistreerd: 22 mei 2012 10:45

RE: Kifid kan worden opgeheven

door hakra » 19 maart 2015 20:42

@claimconcept

waarom dan niet in cc aan de hele trits aan media, Follow the Money, Telegraaf, Radar etc.etc.
hakra
 
Berichten: 710
Geregistreerd: 07 feb 2011 15:38

RE: Kifid kan worden opgeheven

door hakra » 27 maart 2015 22:29

Uitspraak Europese Hof van Justitie inzake Nationale Nederlanden

29 april 2015 - 09.30 uur
hakra
 
Berichten: 710
Geregistreerd: 07 feb 2011 15:38

RE: Kifid kan worden opgeheven

door ClaimConcept » 13 apr 2015 11:47

De RADAR-uitzending van 13-04-2015: is het Kifid laagdrempelig genoeg?
ClaimConcept
 
Berichten: 1338
Geregistreerd: 22 mei 2012 10:45

RE: Kifid kan worden opgeheven

door ClaimConcept » 14 apr 2015 20:57

Uit de reactie van Kifid:
Binnen de mogelijkheden van zijn klachtenvoorziening heeft Kifid wel aandacht voor deze ongelijkheid. Er wordt bij de klachtenbehandeling rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld door waar nodig de consument te helpen met het zo scherp mogelijk formuleren van zijn of haar klacht.

Geen woorden maar daden! Toch?
ClaimConcept
 
Berichten: 1338
Geregistreerd: 22 mei 2012 10:45

RE: Kifid kan worden opgeheven

door arvandongen » 21 apr 2015 10:46

- Vervolg van eerder -

Het KiFiD heeft mijn zaak ontvangen en deze blijkt in beginsel ontvankelijk.
Het KiFiD heeft al een datum voor de mondelinge zitting vastgesteld op 8 juni 2015.

De aangeslotene bij het KiFiD, ASR, heeft een maand de tijd te reageren.
ASR mag per KiFiD(CVB)-reglement een maand uitstel vragen. Haar verweer zal dan ongeveer 7 juni 2015 ontvangen worden. Verder uitstel wordt slechts door de Voorzitter verleend en bij zeer dringende redenen.

De Commissieleden zijn aan mij nog niet bekendgemaakt. Ik hoop dat ze zichzelf voldoende tijd gunnen om de Commissie samen te stellen en om het dossier voor de zitting door te kunnen lezen.

Het is een dik dossier inmiddels. Met alle dubbele documenten wel 3 ordners vol. Zonder dubbeltellingen houd je toch nog 1 volle ordner over. Sommige essentiële documenten komen maar 1x voor in het dossier. Ik zal de Commissie op deze documenten moeten wijzen, zodat ze niet "verdrinken" in het dubbele papiergeweld.

Voorlopig ga ik ervan uit dat het KiFiD daadwerkelijk onpartijdig is. Als het niet zo blijkt te zijn, dan wordt dat vanzelf duidelijk uit mijn serie van bijdragen alhier.

- wordt vervolgd -
arvandongen
 
Berichten: 1157
Geregistreerd: 09 maart 2011 13:03

RE: Kifid kan worden opgeheven

door juwita » 21 apr 2015 11:59

@arvandongen,
Geen medelijden over een ''dik dossier'' Rechtsprekenden zijn wel het een en ander gewend. In menig civielrechtelijke zaak is er sprake van een dossier van enkele meters dik.
Gezien het alom tanende vertrouwen in rechtsprekenden over de hele linie, adviseer ik je alle leden van de Commissie van Beroep te toetsen op nevenfuncties (zie hiervoor o.m. de site www.rechtspraak.nl nevenfuncties rechters) en zo nodig een wrakingsverzoek in te dienen tegen CvB leden die niet geheel en al kosher lijken. Het is je laatste kans, verder beroep is vrijwel uitgesloten.

Gedupeerden (en hun juridische belangenbehartigers) van de woekerpraktijken door de financiële sector zullen meer hun tanden moeten laten zien, opdat verdere rechtsmanipulatie wordt tegengegaan.
juwita
 
Berichten: 856
Geregistreerd: 01 aug 2008 13:46

RE: Kifid kan worden opgeheven

door arvandongen » 21 apr 2015 12:28

@juwita
Dank je, ik zal zeker de nevenfuncties controleren.

Moeilijker te controleren, echter mijns inziens net zo belangrijk is de vraag of een individueel Commissielid een Hypotheek, Kapitaalverzekering, Belegging, of Schuld heeft bij de Aangeslotene. Wat zijn de kansen dat iemand objectief kan oordelen als de Aangeslotene macht heeft over dit Commissielid? Er zijn maar een handvol banken en verzekeraars. Het is waarschijnlijk dat een of meerdere Commissieleden een product(=verplichting) heeft bij de Aangeslotene waartegen geklaagd wordt.

Vergelijk de MKB-rentederivaten kwestie. Veel MKB'ers durven niet tegen hun bank te procederen uit angst voor bestraffing door de bank.
arvandongen
 
Berichten: 1157
Geregistreerd: 09 maart 2011 13:03

VorigeVolgende
Geef de vorige berichten weer
Sorteer op

Keer terug naar Woekerpolis