LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Wie heeft welke vergunning nodig?

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
willem S
Berichten: 307
Lid geworden op: 30 jul 2003 19:55

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door willem S »

misschien zie ik het verkeerd....

het volgende:

het bedrag van de wvd is als volgt samengesteld (zie contract),
1. de totale lening 36 termijnen
2. een bedrag van fl 100
3. restant
LET OP!

“Zoals reeds bij de vraag is aangegeven vallen beleningen van effecten niet onder de Wet op het consumentenkrediet (WCK) indien: “die bestaan uit belenig van ter beurze genoteerde effecten dan wel niet ter beurze genoteerde effecten, voor zover de waarde daarvan door middel van een openbare prijsaanduiding voor een ieder kenbaar is, mits de kredietsom de waarde van de betrokken effecten op het tijdstip van het aangaan van de transactie niet te boven gaat” (artikel 4, eerste lid, onder h van de WCK). Indertijd was de reden van uitsluiting dat de wetgever er van uit ging dat deze vorm van kredietverstrekking alleen werd toegepast op kredieten met bestaande portefeuilles als onderpand en in die situaties was het gebruikelijk dat financiële instellingen niet verder gingen dan het verstrekken van een krediet tot ca 70% van de waarde van de portefeuille.

Het totaalbedrag aan aandelen dat is gekocht + die 100 guldens is meer dan de waarde van de aandelen. Dus valt het wel degelijk onder de WCK...... Hebben we het nog niet over de rente gehad, hier kun je over discussieren. Maar de kredietsom was wel meer dan de aandelen.

Uw reactie graag, Dexia heeft dit al van me te horen gekregen... maar die blijven nu stil (alhoewel 6mnd reactietijd normaal is voor een bank met zulke slimme badmutsen...).

Groet
W

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door impact »

...
Laatst gewijzigd door impact op 03 jan 2005 16:36, 1 keer totaal gewijzigd.

pluutje
Berichten: 2669
Lid geworden op: 04 aug 2004 00:01

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door pluutje »

Wie verdient er nu eerder te worden geloofd: Rank als professor en wetenschapper of Rank als gewoon advocaat? Roept u maar! [Impact]


De wetenschapper, want als advocaat verdiend Rank er 'centjes' mee!
Er zijn personen die daarvoor wel 'iets' door de vingers zien!!!

komarkt
Berichten: 128
Lid geworden op: 07 okt 2004 16:04

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door komarkt »

Rank, Prof.mr. W.A.K.
Print View


Werkzaam als
Bijzonder hoogleraar: Van der Heijden Instituut, Studiecentrum voor Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht (RU) Leeropdracht-NL Bank- en effectenrecht
Leeropdracht-Eng Bank and stock law
Telefoon +31-24-3612051
Email [email protected]

Aanvulling Bijzonder hoogleraar vanwege het Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs

Betrokkenheid bij lopende onderzoeksactiviteiten
(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)

Promotor: Giraal effectenverkeer: een onderzoek naar de Wet giraal effectenverkeer, het Depotgesetz en Article 8 UCC
Classificatie
D41000 : rechtswetenschappen


Is zeker net zo iets, als die professoren, die Dexia adviseren dat effectenlease geen huurkoop is :roll: 8)

pluutje
Berichten: 2669
Lid geworden op: 04 aug 2004 00:01

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door pluutje »

Juist Komarkt,

Zo het die ''professoren'' het voordeligste uitkomt :idea: :?:

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

MISLEIDENDE INFORMATIE OVER VERLENGINGSGARANTIE.

Mochten de aandelen aan het einde van het contract niet het gewenste resultaat geven dan was dat niet erg. Tenminste, dat vond Legio-Lease. Je kon dan gewoon verlengen. Dat was het mooie aan de contracten. Je kon dan stoppen op een gunstiger moment.

Sowieso bleken alle contracten misleidende informatie te bevatten want de verlenging bleek bij navraag maximaal maar 3 jaar te kunnen voortduren. Deze maximalisering staat ook in het verlengingscontract zelf. In de reclame bij aanvang van het contract zou min of meer staan:
“... u hoeft u aandelen dan niet te verkopen, want u krijgt van ons de garantie dat u uw contract altijd kunt verlengen in afwachting van betere tijden”.
Misleidende informatie, aldus Leaseverlies en de Consumentenbond in de dagvaarding tegen Dexia.

“Verlenging vindt plaats voor de duur van 36 maanden. Als er zich dan géén “betere tijden” hebben voorgedaan zal de lease-overeenkomst alsnog van rechtswege eindigen (…).

Een ander belangrijk misleidingaspect op dit punt zit in het feit dat verlenging van de (...) overeenkomst helemaal niet voorkomt dat er later alsnog bijbetaald moet worden.”
Bovendien kan de portefeuille er na 36 maanden nog slechter voor staan dan bij afloop van het contract, zodat de klant nog meer moet bijbetalen. Dat vertelden ze er niet bij.

(zie o.a. De zaak Legio-Lease - Elsevier 05-04-2003)
http://www.leaseverlies.nl/nieuws/main_right.php?nid=10

Velen stonden met de rug tegen de muur en konden bij afloop van hun contract de negatieve restsom niet zomaar ophoesten. De incasso-inquisitie van Dexia had haar schaduw al ver vooruitgewezen. Mensen waren er erg benauwd voor. Wanneer je op het aanbod niet inging of gebruik wilde maken van zelfs de hardheidsclausule (en die was hard) omdat je dan moest afzien van juridische stappen tegen Dexia dan bleef er niets anders over dan te verlengen.

Hopelijk hebben degenen die dat moesten doen dit onder luid protest gedaan en hebben hun echtgeno(o)t(e)n niet meegetekend omdat zij er sowieso niet mee eens waren. Laat het de rechter in ieder geval goed weten hoe de situatie was bij afloop toen je geen andere keus voor ogen stond dan te verlengen.

Is er sprake van een Eegalease-situatie dan is er door het ontbreken van de handtekening van de wederhelft op het eerste contract al vernietiging mogelijk lijkt mij. (kijk dit op het forum even na.)

Vertel ook jouw advocaat dat je op zoveel mogelijke fronten de rechtmatigheid van het contract wilt bestrijden.

Vraag altijd eerst aan hem/haar hoe hij/zij dit zal gaan aanpakken, zodat je goed voorbereid bent als het zover is.


Okerene :wink:\

P.S: Een dezer dagen kan Dexia weer wat aangetekende brieven met ontvangstbevestiging ontvangen. Hier mocht ik zelf aan mee werken.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

NIET VASTSTELLEN KREDIETWAARDIGHEID DOOR DEXIA IN STRIJD MET ZORGPLICHT.

De primaire stelling is: indien een kredietgever voldoet aan het gestelde in art 28 lid 2 WCK (BKR gegevens van kredietnemer opvragen) dan heeft hij daarmee nog niet automatisch voldaan aan het gestelde in art. 28 lid 1 WCK (genoegzame inlichtingen aangaande de kredietwaardigheid van de kredietnemer).

De verwijzing naar het opvragen van BKR registratie is, als het al waar is (en dat laatste is opvraagbaar en verifieerbaar) dus bepaald onvoldoende.

De subsidiaire stelling (voor het geval de WCK niet van toepassing mocht zijn) is: de bank handelt in strijd met haar zorgplicht, indien zij zich niet ervan vergewist of de kredietnemer over voldoende kredietwaardigheid beschikt. In de meeste gevallen zouden er geen dure geldleningen afgesloten mogen worden veronderstel ik.

Heeft Dexia de Wet Idenficatieplicht bij Dienstverlening nageleefd?

In hoeverre de verplichting van Dexia is nageleefd om mijn identiteit in naleving van de Wet identificatieplicht bij dienstverlening (Wid voorheen WIF) is mij niet bekend. Op grond van deze wet is een Financiële instelling verplicht om de identiteit van een Cliënt vast te stellen voordat zij aan Cliënt een dienst verleent.

BKR toetsing is niet voldoende lijkt mij. Let wel, het op een later moment verkrijgen van mijn kopie van mijn paspoort met daarop vermeld mijn sofi-nummer na afloop van de contracten is geen excuus voor het ontbreken ervan bij aanvang van de contracten. Dit is wat dexia momenteel o.a. verplicht stelt bij tussentijdse stop van de contracten.

Maak dus altijd een aantekening van later ter beschikking gestelde identieteitspapieren.

Mr. Michel Rompelberg van http://www.rechten.nl/wij/rompelberg.html zegt hierover verder het volgende:
1. de Wet identificatie bij financiële dienstverlening:
een financiële instelling dient volgens de Wet, voordat zij aan die cliënt een financiële dienst verleent, de identiteit van die cliënt vast te stellen o.a. door middel van een op dat moment geldig paspoort, rijbewijs.

Indien de cliënt een vreemdeling is, dan wordt de identiteit vastgesteld door een document ingevolgede de Vreemdelingenwet 2000 ten bewijze van de identiteit en de verblijfsrechtelijke positie van die vreemdeling. Het gaat dus om de rechtsgeldigheid van het document ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tot dienstverlening.

Wat nu, indien de financiële instelling in strijd met de Wet handelt en niet op de vereiste wijze de identiteit vast stelt?

De overeenkomst komt dan gewoon rechtsgeldig tot stand. De financiële instelling overtreedt de Wet en begaat een economisch delict op basis waarvan zij strafbaar is. Overtreding van de Wet levert een onrechtmatige daad op die noopt tot vergoeding van schade, maar niet jegens de contractspartij, maar jegens de maatschappij.

Immers de norm die is overschreden strekt tot bescherming van algemene maatschappelijke belangen en niet tot bescherming van individuele belangen.
Voor de beoordeling van deze overtreding is de overheid en met name de AFM verantwoordelijk.


AANMELDING BIJ BKR DOOR LEGIO-LEASE VAN LEASESOMMEN


Heeft iemand zich wel gerealiseerd waarom de contracten bij het BKR worden aangemeld?

OMDAT ER EEN TEVENS EEN KREDIET WORDT VERSTREKT !

Waar zou anders deze aanmelding op gebaseerd zijn?

Wat mij betreft geeft de aangever hiermede zelf aan dat de WCK van toepassing is. Immers de wettelijke basis voor notering bij het BKR ligt in deze wet. Er is hoe dan ook sprake van een (deel) krediet zoals aangegeven in de WCK.

In alle gevallen is volgens mij de kredietwaardigheid onvoldoende getoetst. De verkregen informatie uit de BKR- toest is ontoereikend om te voldoen aan het bepaalde in art. 28 NR 1999 en/of art. 28 WCK.


Okerene :wink:

Ik wens u fijne dagen toe en volgend jaar ziet alles er veel rooskleuriger uit! Dat is ook mijn oprechte wens voor iedereen.

miepje
Berichten: 64
Lid geworden op: 27 aug 2004 21:30

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door miepje »

Okerene,
Dank je wel en alle goeds voor 2005 en volgende jaren
Miepje

croosjes
Berichten: 2816
Lid geworden op: 03 jul 2003 14:25

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door croosjes »

Okerene,even voor de duidelijkheid:


Legiolease registeerde niet BKR;


Legio registeerde wel BKR;Trouwens de vereniging vind je in breng goed blijf hiermee door gaan en blijf strijden.
vrgr.Andre

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door impact »

...
Laatst gewijzigd door impact op 03 jan 2005 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

croosjes,

Voor alle duidelijkheid.
Het was uiteindelijk Bank Labouchere N.V. (later Dexia Bank Nederland N.V.- was die zelf wel ingeschreven? Ik heb dat toen niet gezien.) die ingeschreven was bij BKR en de contracten van Legio(-Lease) bij BKR liet registreren.
Uit de nu opgevraagde gegevens van BKR staat: Dexia Bank Nederland N.V.
Voor 200/2001 was er nog geen sprake van Dexia. De inschrijving is dus op enig moment tussentijds gewijzigd of helemaal niet gemeld. Zoek eens uit hoe of wanneer dat gebeurd is. Bij voorbaar dank.

Okerene :wink:

croosjes
Berichten: 2816
Lid geworden op: 03 jul 2003 14:25

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door croosjes »

impact, dat jij leeft volgens jouw/metgezel contracten moet jij weten. Maar tussen 1995 tot overnamen/naamsverwisseling was er geen BKR notering en als je het niet gelooft, dan moet je toch eens goed in de info. Duiken of een gesprek aan gaan met die advocaat van jou en het is maar de vraag of hij dat weet? .Na naamsverandering begon LEGO met registratie.


Bewijs nou eens hoe goed jij bent tegenover andere gedupeerden? Want rommelaars zijn er genoeg.

Vrgr.Andre

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

ZEPPER: 'VEEL SLECHT NIEUWS ZIT AL IN DE KOERSEN'

Deze k r e e t hoor je te pas en te onpas in de beleggerswereld. Met als enig doel je over te halen in de aangeboden producten te (s)t(r)appen. De boodschap die overgebracht wordt is, dat het vanaf nu alleen maar beter wordt. Een goed moment om (ook) in te stappen.

Op pagina 1 en 3 van Zepper nr 1, februari 2001 een schoolvoorbeeld hiervan door Drs. Pieter Maarten Mann, de fondsmanager bij Labouchere.

Hij begon bij AEGON waar hij 8 jaar lang de Amerikaanse aandelenbeleggingen beheerde. Nu (februari 2001) was hij al weer 4 jaar de baas over de beleggingen bij Bank Labouchere, moederbedrijf van Legio.
" .. Van 2001 verwacht hij dat het een uitdagend beleggingsjaar wordt. Want hij ziet ondanks dalende bedrijfswinsten ook aantrekkelijke beleggingskansen. .."

".. ik geloof in wereldwijde spreiding. Diezelfde benadering pas ik ook toe voor de Legio Aandelen Wereld.

Vanuit visie de markt verslaan!
'Als je belegt, moet je het goed doen. Dus heel selectief de beste aandelen kiezen. Wel goed gespreid, maar niet te veel verschillende.[??] Want als je de juiste keuzes maakt, verdien je het meeste geld voor je klanten. .."
Ook hij wist drommels goed hoe de vork in de steel zat. De bedrijfswinsten daalden. Er moest over de grens heen gekeken worden voor enig rendement. Die AEX was te beperkt en fondsen vielen als rotte appels uit de boom. En vooral goed gespreid beleggen.

Met de uitdrukking 'niet te veel verschillende' aandelen, vergeet hij gemakshalve te zeggen: "Dan is het risico wel weer groter maar dan is de kans op een hoger rendement ook groter als het goed gaat." Is het nu spreiden of niet spreiden? Dat geld verdienen voor de klanten neem ik met een dikke korrel zout. Ook hier vermijd men een negatief scenario.
"Huidig beursklimaat.
'Na een paar hele mooie beleggingsjaren komen we nu weer in normaler vaarwater. Daarmee bedoel ik dat gemiddelde rendementen voor aandelen weer net als vroeger zo'n 10% per jaar gaan bedragen. Beter gezegd: zo'n 7% à 8% plus het percentage van de inflatie. Maar nogmaals : dat is een gemiddelde, je houdt natuurlijk altijd tussentijdse schommelingen.

Maar beleggen doe je voor de lange termijn. Zodat je de adem hebt om over een eventueel dal heen te kijken. Voor de korte termijn ben ik gematigd optimistisch. Ik denk dat veel nieuws (tegenvallende winsten) al in de koersen verwerkt zit. En als we echt een recessie gaan meemaken in Amerika, houd ik me aan de oude beurswijsheid: in een recessie moet je juist kopen!" [zie ook het voorblad van Zepper nr 1, februari 2001]
Mooie woorden om klanten te lokken. Het stond er gewoon beroerd voor. Men kreeg al niet genoeg klanten meer die de aandelenleaseproducten wilden. Dit was ronselen onder hun klanten met dit nieuwe bulletin. Was Legio Nieuws nog een beetje terughoudend, Zepper was puur een nieuwe wervingsactie voor hun nieuwe beleggingsfondsen.

Pagina 2 van dezelfde Zepper nr 1, februari 2001 "Zepper opvolger van Legio Nieuws" geeft aan dat nu maandelijks handige antwoordkaarten en aanbiedingen te verwachten waren. Onder het kopje: "Legio komt met eigen beleggingsfondsen" wordt uitgelegd dat men (ook met kleine bedragen) van hun aanbieding gebruik kon maken. Ook meldde men weer het voordeel van risicospreiding. Belangrijke zaken die in de voorgaande aandelenleaseproducten vergeten waren.

Ja, het laatste beetje geld moest uit de markt getrokken worden. Ook bij hun eigen klanten of die er nu slecht voorstonden of niet.

Kom nou. Je gaat toch niet met een dreigende RECESSIE als onervaren 'belegger' in weer een nieuw avontuur stappen? Hebben ze dan echt lak aan de gevolgen voor hun klanten. Het blijkt!

Okerene :wink:

croosjes
Berichten: 2816
Lid geworden op: 03 jul 2003 14:25

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door croosjes »

Okerene,klopt bij overname door Bank Labouchere N.V.,Maar de registratie begon pas bij Aegon later de bank Labouchere N.V weer overnam.Kijk hier zit het antwoord op jullie vraag,want Aegon had wel de benodigde WCK vergunning.Daarna werd dexia de eigenaar.Ik heb het dus niet over de zorgplicht,want daar hield Aegon zich ook niet aan.


Maar impact/iwebjd enz. zal het wel weer beter weten.vrgr.Andre.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

croosjes,

Bedankt voor jouw commentaar. Als het ons lukt om om gezamelijk zinnege antwoorden te vinden dan is het mij goed.

Alleen is het gekibbel niet nodig.

Impact is mij trouwens 'heilig' als een voorbeeld. Iemand die vanaf het eerste uur bezig is anderen onaflatend te helpen en elke dreiging te weerstaan van personen die het niet goed met de gedupeerden voor hebben. Juist omdat hij al zo lang op het forum aanwezig is ziet hij meer dan anderen die hij wil helpen. Hij ziet in jouw vereniging kennelijk een gevaar.

Als wij fouten maken moet iedereen de kans krijgen zich te verbeteren.
Laten we elkaar waardig respecteren. En onze medemens behandelen zoals wijzelf behandeld willen worden. Deze actieve opstelling is zeker niet gemakkelijk. Ik hoop dat het ons lukt.

Okerene :)

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door aert0001 »

hier wil ik graag, en van harte achter gaan staan.

Ton

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door impact »

...
Laatst gewijzigd door impact op 03 jan 2005 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

HET GEBRUIK VAN LANGETERMIJN-OPTIES ZOALS FUTURES
VOL MET VOETANGELS EN KLEMMEN.

Al een tijdje terug toen ik commentaar gaf over het gebruik van futures (of OTC variant Forwards) die door Legio(-Lease) zouden zijn gebruikt bij verschillende contracten zoals de WinstVerDrieDubbelaar, stuitte ik op een verhandeling van deze gevaarlijke opties.

Het artikel: "Met futures meer toekomst?" Datum van plaatsing: 13 juni 2001, komt van de hand van mr H. Bouter en K.P. Breukelaar die beide partner zijn van Capital Consult & Coaching in Amsterdam-Zuidoost.

Dit was te vinden op de site van FiscAlert http://www.fiscalert.nl. Het onthutsende artikel is net op tijd 'gered' nog voordat de site van FiscAlert "under construction" ging.[En later alleen toegankelijk voor leden] Het artikel laat heel goed uitkomen dat:
"In feite is de handel in futures voor de gemiddelde particuliere belegger vol met voetangels en klemmen."

"U verhandelt als het ware op termijn de onderliggende waarde tegen de huidige prijs."

"Het aangaan van een futurecontract schept zowel rechten als verplichtingen. Eén van die verplichtingen is dat u met uw vermogen garant moet staan voor de vervulling van het contract. Wat er ook gebeurt."

"Op het moment dat het termijncontract wordt gesloten, hoeft u nog geen koopprijs te betalen en krijgt u geen geld. De eindafrekening vindt, de naam zegt het al, op termijn plaats."

"bovendien dient u over voldoende vermogen of zekerheden - geld, effecten, uw huis desnoods - te beschikken waarmee zij een eventueel verlies uit de futures met u kunnen verrekenen."

"[dat] de kans is groot dat u bij een 'gedwongen' transactie ongunstige koersen in rekening worden gebracht."

" dient u zich te realiseren dat u over voldoende vermogen moet beschikken om de verliezen op te vangen."

"Investeren in futures is niet iets dat de gemiddelde belegger al te lichtvaardig moet opvatten."

"Door de hefboomwerking kan het positieve rendement een veelvoud zijn van het rendement dat u behaald zou hebben bij een zelfde investering in de onderliggende waarde. Datzelfde geldt ook voor negatieve rendementen, en dan wordt winst opeens verlies: gaat uw future goed nat, dan zit u opeens met een flinke schuld."


Euronext [in 2001] schrijft in haar officiële bericht over opties en futures: "Een belegger dient niet in futures te handelen als hij niet in staat is om een mogelijk aanzienlijk financieel nadeel te lijden."

"Louche business
Een aantal jaren geleden hebben figuren uit Duitsland en Zwitserland [Anoniem1?]op de Nederlandse markt geopereerd, die zich bezig hielden met de handel in futures.

Uiteindelijk bleek meestal het vermogen van hun klanten als sneeuw voor de zon te verdwijnen, door veel handelen met enorme transactiekosten. De hoge provisies staken ze in hun eigen zak. Soms bleek na onderzoek dat er zelfs helemaal geen transacties waren gedaan.

De futures waren lucht, terwijl de eigenaren van deze bedrijven met het geld naar zonniger oorden waren vertrokken."


"Niet voor niets hebben futures van oudsher een enorme aantrekkingskracht op gokverslaafden en speculanten."

Mochten er naar ik vrees futures of andere afgeleide producten hiervan zijn gebruikt in de aandelenlease-contracten dan hebben de aanbieders hun klanten in een wel zeer gevaarlijke positie peplaatst. Inmiddels zijn de gevolgen van dit optiegebruik bij een ieder bekend.


Okerene :wink:

Toevoeging:
Het bewuste artikel is[was] ook nog te vinden op onderstaande site:
http://www.capitalconsult.nl
Ook hier was het artikel kort na plaatsing verdwenen. Het is nog te vinden met onderstaande link:
http://web.archive.org/web/200305080646 ... /id170.htm
zie voor meer uitleg het bericht van Job68 hierna.
Laatst gewijzigd door Okerene op 27 nov 2006 14:57, 2 keer totaal gewijzigd.

Ikwaseenbeetjedom
Berichten: 2956
Lid geworden op: 20 nov 2003 11:33

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Ikwaseenbeetjedom »

Áls Legio Lease gebruik gemaakt heeft van deze leuke truc met zo'n geweldig groot risico, wie durft dan nog te beweren dat er geen sprake is van misleiding?
Als dit bekend zou zijn geweest ten tijde van afsluiten van het contract, of netjes was uitgelegd, dan hadden we nu geen problemen gehad, want dan waren er denk ik niet zo veel verdubbelaars of verdriedubbelaars (tiendubbel?, zo!) verkocht.

Waar blijft nu toch het bewijs van de koop van aandelen op de Amsterdamse beurs, zoals beloofd was?

Job68
Berichten: 279
Lid geworden op: 13 okt 2004 21:32

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Job68 »

Beste Okerene,

Het bewuste artikel is ook nog te vinden op onderstaande site:
http://www.capitalconsult.nl/id202.htm

Een stukje geschiedenis:
In de grondstoffenhandel ligt de oorsprong van de future, feitelijk niets anders dan een termijncontract. Met een future koop je een onderliggende waarde. Dat kan een aandelenindex zijn, of een obligatie. En natuurlijk grondstoffen, zoals cacao, koffie of varkensmagen, want daar begon het allemaal mee. Verbruikers en producenten wilden namelijk zekerheid over de uiteindelijke prijs van hun product, dat meestal nog gedolven, geoogst of geslacht moest worden. Bij een misoogst of andere rampspoed zag de verbruiker zich geconfronteerd met prijsstijgingen. Bij een overvloedig aanbod zag de producent zijn salaris dalen. Kortom, met een termijncontract konden beiden hun uiteindelijke aan- of verkoopprijs veiligstellen door het afdekken van de prijsrisico's.
Definitie van een future:
(http://het.beleggers.net/dossiers/futur ... res=tekst1)
Een future is een overeenkomst tot koop of verkoop van een goed of een financiële waarde die op een bepaald tijdstip in de toekomst door de verkoper aan de koper moet worden geleverd. Dit tegen een prijs die bij het aangaan van het contract wordt vastgelegd.
Als ik deze constructie ga vergelijken met een aandelenleaseconstructie, ontstaat een naar mijn idee onthutsend beeld. Wat wil namelijk het geval:
Op het moment dat het termijncontract wordt gesloten, hoeft u nog geen koopprijs te betalen en krijgt u geen geld. De eindafrekening vindt, de naam zegt het al, op termijn plaats.
Op het moment dat een aandelenleasecontract wordt gesloten, wordt de koopprijs van deze aandelen nog niet betaald, maar is wel vastgesteld. Pas aan het eind van het contract vindt de eigenlijke afrekening plaats. Tot die tijd is er eigenlijk alleen rente betaald, en nog niet de eigenlijke koopprijs. De eindafrekening vindt dus op termijn plaats. In dit licht bekeken zou een aandelenleasecontract dus als een future gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld bij een WV3D verplicht Dexia zich om driemaal aandelen te kopen voor een vastgestelde prijs, die de waarde van de aandelen is bij de eerste aankoop. De eindafrekening vindt plaats op termijn aan het einde van het contract. De future is dus in combinatie met de handel in opties, anders kan er niet drie keer voor dezelfde prijs aandelen worden gekocht. Zo ontstaat in het contract de zin over het recht en de plicht van het kopen van aandelen.

Aangezien een aandelenleaseconstructie voldoet aan de definitie van een future, zou dus gesteld kunnen worden dat Dexia zijn klanten ernstig heeft misleid, en daarbij de wetgeving ontdoken. Dit wijst op frauduleuze praktijken.

Bedenk bij bovenstaande wel dat ik geen expert ben in beleggingen. Ook ben ik geen jurist. Het is slechts een mogelijke theorie, die hopelijk onderzocht kan worden door mensen die daar bevoegd voor zijn. (Advocaten dus!).

Een future mag echter niet zomaar worden afgesloten.
U dient voor het aangaan van een dergelijke transactie papieren van de bank te tekenen. Daarin verklaart u dat u beseft welke risico's u met de handel in futures loopt. Bovendien zal de bank u dit contract alleen aanbieden op uw uitdrukkelijk verzoek en bovendien dient u over voldoende vermogen of zekerheden - geld, effecten, uw huis desnoods - te beschikken waarmee zij een eventueel verlies uit de futures met u kunnen verrekenen. (Die procedure zou bij de meeste aspirant futurebeleggers al wat alarmbellen moeten laten afgaan).
Uit bovenstaande blijkt dat een cliënt van een bank niet zomaar in een future mag handelen. Er moet zelfs een verklaring zijn waarin de cliënt beseft welke risico's hij loopt. Dit is echter nooit gebeurd! Ook moet de cliënt zekerheden hebben gesteld, om een eventueel verlies te kunnen opbrengen. Bij aandelenleaseconstructies wordt een bedrag geleend. Een cliënt die aandelen koopt met een geleend bedrag, zal dus hoogstwaarschijnlijk niet genoeg zekerheden kunnen stellen, maar moet bij verlies wel dat verlies vergoeden, en wordt op deze manier volkomen klem gezet.

Behalve dat het lijkt op fraude, is ook nog eens op zeer ernstige wijze de zorgplicht ontdoken! Hopelijk kunnen advocaten hier iets mee.

Met vriendelijke groet,
Job68

PS. Iedereen prettige kerstdagen gewenst! :wink:

Gesloten