Effectenlease anno nu

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze actie volgt op de weigering van Kifid om Dexia te veroordelen:
ClaimConcept schreef:
02 dec 2019 13:31
Voor een tiental klachten heeft Dexia na jarenlange onderhandelingen begin 2012 nieuwe voorstellen gedaan via Zettel Mediation. Nog steeds volstrekt onvoldoende, dus meteen geklaagd bij Kifid. Waar nu eind 2019 een onverbeterlijke Secretaris dus domweg geen zin heeft om onze klachten verder uit te werken en ze door de Geschillencommissie inhoudelijk te laten beoordelen...
ClaimConcept schreef:
03 dec 2019 14:39
Het Klachteninstituut als instantie is onafhankelijk en onpartijdig, maar dat geldt niet voor ieder individu en zeker niet voor een aantal secretarissen. Zo zit daar een voormalig advocaat van Aegon en het voormalige hoofd Afwijzingen van Dexia, ex-collega van de huidige senior-jurist van Aegon. Kifid zal het nooit toegeven en ze zolang mogelijk steunen, maar er zijn de afgelopen jaren al wel een paar via de achterdeur vertrokken. Als we die extra drempel maar eenmaal voorbij zijn, dan trekken we de zaak vaak alsnog naar ons toe.

Helaas te vaak (voor klachten met een belang vanaf € 25.000,--) pas bij de Commissie van Beroep, maar 3x is dan wel scheepsrecht!

Let wel: ClaimConcept heeft van deze gedupeerden nog steeds een volledige volmacht richting Dexia, sinds 2010!

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
24 jan 2020 15:44
ClaimConcept schreef:
24 jan 2020 11:45
Radar blikt terug op de grootste financiële schandalen
(..)
Stef Smit zegt: (..) En op 13 maart 2020 doet de Hoge Raad uitspraak in de Dexia-zaak en wordt duidelijk wie er compensatie krijgt.

Op de website van Leaseproces niets hierover, maar het zou zomaar kunnen gaan om deze conclusie ECLI:NL:PHR: 2019:1203 van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, over "Stelplicht- en bewijslast. Buitengerechtelijke kosten. Advisering door tussenpersoon? Handelde tussenpersoon als orderremisier?"

Taal noch teken van Leaseproces, maar de uitspraak van de Hoge Raad is vooralsnog uitgesteld tot 24 april 2020.
Niet vanwege Corona, maar eerder door aanvullende informatie over de aankoopprocedure bij Aegon/Dexia
ClaimConcept schreef:
09 mar 2020 13:35
Klapperrrrrrr van de week! Onze visie wordt meer en meer gedeeld door de gewone rechter, zoals nu eindelijk eens tegen woekerpoliskampioen Aegon, bij rechtbank Den Haag op 4 maart 2020 in uitspraak ECLI:NL:RBDHA: 2020:1817

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De Hoge Raad heeft op 24 april 2020 in ECLI:NL:HR: 2020:809 het bestreden arrest ECLI:NL:GHARL: 2018:6551 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 juli 2018 vernietigd en doorverwezen naar gerechtshof ’s-Hertogenbosch:
2.1 Deze uitspraak gaat over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een order’ in de zin van de effectenwetgeving.
3.5.2 Of een aanvraagformulier voor het sluiten van een effectenleaseovereenkomst bij toepassing van het hiervoor in 3.4.2 genoemde criterium kan worden beschouwd als een ‘order’, zal de feitenrechter moeten beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het geval.

Wat mij betreft is het antwoord al gegeven door rechtbank Den Haag op 4 maart 2020 in uitspraak ECLI:NL:RBDHA: 2020:1817
doorgeven order
4.25. Dat de tussenpersoon een order heeft doorgegeven en dat Aegon dit wist blijkt uit het volgende. Aegon hanteerde bij al haar aandelenleaseproducten de volgende werkwijze. Aegon bepaalt van te voren per product in welke fondsen wordt belegd. Zo wordt er bijvoorbeeld voor het product Vliegwiel Beleggen standaard (evenredig) belegd in de fondsen Aegon, ING, ABN Amro en Fortis. Dit is volgens een directeur van Aegon bewust zo opgezet door Aegon. Ook het aantal te kopen aandelen heeft Aegon van te voren vastgesteld. Op het aanvraagformulier staat een productcode en de naam van het product. Zodra de klant op het aanvraagformulier een bepaald bedrag aan inleg heeft aangekruist, stelt Aegon op basis daarvan – met inachtneming van de dagkoers van de aandelen – het aantal aan te kopen aandelen vast. Dit blijkt duidelijk uit het aanvraagformulier, de brochures en de overige in het geding gebrachte stukken. Zie ook het informatieblad “AEGON Vliegwiel Kapitaal Aankoopprocedure”:

“Het aanvraagformulier dat op een werkdag voor 12:00 uur door AEGON Financiële Diensten wordt ontvangen, wordt op de eerstvolgende beursdag verwerkt, waarna de aandelen worden aangekocht. Na aankoop van de aandelen wordt de Vliegwiel-overeenkomst tussen AEGON Financiële Diensten en de cliënt opgesteld. ”
Ook in dit geval wist Aegon na ontvangst van het aanvraagformulier precies welke aandelen zij voor Afnemer moest kopen. Ook Afnemer wist welke aandelen voor hem zouden worden gekocht. Dit bleek immers uit de brochure en andere informatie van Aegon. Aegon zorgde door het verstrekken van een lening voor voldoende saldo voor de aankoop. Daarna kocht Aegon de aandelen. Het is niet van belang dat de schriftelijke overeenkomst op het moment van het insturen van het aanvraagformulier niet is ondertekend. Afnemer geeft de opdracht om de overeenkomst op te stellen (inclusief het aankopen van de aandelen) in het aanvraagformulier. Deze opdracht wordt aanvaard door Aegon op het moment dat zij de aandelen koopt. In de overeenkomst staat dat de overeenkomst wordt aangegaan vanaf de datum van de aankoop van de aandelen. Dat Aegon achteraf de overeenkomst nog kan annuleren als Afnemer de schriftelijke overeenkomst niet ondertekent, maakt nog niet dat de overeenkomst tussen partijen pas bestaat op het moment van ondertekening. Zie ook de standaard welkomstbrieven van Aegon. Daarin schrijft Aegon aan haar klanten:

“Bedankt voor uw aanvraag voor een vliegwiel-overeenkomst. (…)

Op de overeenkomst staan de exacte aankoopkoersen van de aandelen, die voor u op de Amsterdamse Effectenbeurs zijn aangekocht. Dit pakket topklasse aandelen is vanaf de ingangsdatum van het contract direct voor u aan het werk”.
Dus: het insturen van het aanvraagformulier leidt direct tot de aankoop van een van te voren vaststaand pakket aandelen voor rekening en risico van Afnemer. Dat is precies wat een tussenpersoon zonder vergunning niet mag, namelijk het insturen van een order voor de aankoop van aandelen (zie ook de uitspraak van het gerechtshof Den Haag op 19 februari 2019). Aegon zegt dat dit een te ruime uitleg van 'het doorgeven van een order' is. Dat is niet zo. In dit geval is er immers een direct verband tussen het doorsturen van het aanvraagformulier en het kopen van de aandelen.

juwita
Berichten: 879
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door juwita »

Inderdaad een mooi arrest van vrijdag jl. door de Hoge Raad. Kan consequenties krijgen voor duizenden aandelenlease-gedupeerden die moeite hebben de advisering door een tussenpersoon te bewijzen. Hof Den Bosch kan er na de verwijzing mee aan de slag. Kan nog wel anderhalf tot twee jaar duren alvorens er duidelijkheid is. Recht halen in Nederland is geen sinecure.

Helaas komt dit soort uitspraken -straks twintig jaar na het losbarsten van de hele affaire- voor velen te laat, want inmiddels overleden of hun aandelenlease-debakel al jaren terug uit hun gedachten gebannen.

Toch goed dat er individuen en organisaties in Nederland zijn die het niet lieten zitten bij de aanvankelijke wanprestatie door de rechtspraak (met name door het Gerechtshof Amsterdam !!!) en bleven en blijven vol houden !

Hopelijk gebeurt dit ook met de woekerpolis-affaire. Volharden loont (soms) voor de doorzetters

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

juwita schreef:
26 apr 2020 11:13
Helaas komt dit soort uitspraken -straks twintig jaar na het losbarsten van de hele affaire- voor velen te laat, want inmiddels overleden of hun aandelenlease-debakel al jaren terug uit hun gedachten gebannen.
Ook nabestaanden kunnen belanghebbenden zijn die postuum alsnog hun recht kunnen halen

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
19 apr 2017 15:31
Grote financiële instellingen als Aegon kunnen het rechtsverloop traineren als geen ander.
12 sep 2013, ClaimConcept schreef:Als bijvoorbeeld sprake is van een minderjarige op het contract, dan vergoedt AEGON uiteraard alle schade!? Maar waarom ligt er dan bij het secretariaat van de Geschillencommissie ook nog steeds een klacht over een Junior Vliegwiel? De klacht loopt dan ook nog maar pas sinds 2010...

Aegon erkende schadeplichtig te zijn, maar partijen verschillen tot op heden van mening over de hoogte van inleg, wettelijke rente en juridische kosten. Kifid verklaarde de klacht destijds echter niet-ontvankelijk, omdat er al een schikking zou zijn:
25 sep 2014, Kifid schreef:4.2 De omstandigheid dat de vaststellingsovereenkomst niet door beide partijen is getekend, is in dit geval geen reden om aan te nemen dat een geschil betreffende (de gevolgen van) de effectenleaseovereenkomst is blijven voortbestaan.
Anno 2016 had Aegon nog steeds niets vergoed, juist omdat het ondermaatse voorstel van Aegon niet door de klager (de moeder als ex-echtgenoot op grond van 1:88 BW) was getekend!

Een hernieuwde klacht over deze gang van zaken dit keer door de minderjarige contractant zelf met behulp van een heuse mediator mag niet baten, Kifid blijft onverbiddelijk
4 april 2017, Kifid schreef:4.2 (..) Nu de Bank nog steeds bereid is het door haar voorgestelde schikkingsbedrag (dat op 18 september 2014 opgehoogd is tot €10.500,-) uit te keren, welk voorstel op 12 februari 2013 is geaccepteerd door de toenmalige gemachtigde van Consument, is naar het oordeel van de Commissie op grond van art. 9.2 sub a van het Reglement de klacht derhalve niet behandelbaar, de klacht is immers al eerder behandeld door Kifid.

Anno 2017 heeft Aegon uiteraard nog steeds geen ene rooie rotcent vergoed, juist omdat het voorstel van Aegon door de gemachtigde van de minderjarige contractant nog niet is getekend!

Anno 2020 heeft Aegon uiteraard nog steeds geen ene rooie rotcent vergoed. In de huidige gerechtelijke procedure komt Aegon nu weer met de drogreden dat de contractant sinds 2012 heeft verzuimd om een rekeningnummer op te geven en een kopie legitimatiebewijs aan te leveren, zodat Aegon het bedrag nog niet heeft kunnen overmaken...

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
01 mei 2020 14:07
Anno 2020 heeft Aegon uiteraard nog steeds geen ene rooie rotcent vergoed. In de huidige gerechtelijke procedure komt Aegon nu weer met de drogreden dat de contractant sinds 2012 heeft verzuimd om een rekeningnummer op te geven en een kopie legitimatiebewijs aan te leveren, zodat Aegon het bedrag nog niet heeft kunnen overmaken...
Dit Vliegwiel was na de klacht in 2010 geëindigd met een positief saldo van € 1.842 wat Aegon nooit heeft uitgekeerd. Merkwaardig dat Aegon bij anderen een positief eindsaldo zonder meer uitkeert - op de bij Aegon bekende incassorekening:
Horen wij niets van u? Dan verkopen wij de aandelen en keren wij de opbrengst aan u uit. Wij maken die opbrengst over op uw rekeningnummer [bankrekening].
In vervolg op onze brief van 14 september 2017 delen wij u mede dat wij op 16 oktober jl. uw Vermogens Vliegwiel-extra overeenkomst met nummer [Vliegwielnummer] hebben beëindigd en de aandelen hebben verkocht tegen de koersen die golden op 16 oktober 2017.
In verband met de verkoop van de aandelen ontvangt u een bedrag groot € 2.900,37. Dit bedrag hebben wij inmiddels overgemaakt ten gunste van uw bankrekening met nummer [bankrekening]

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

We zitten met smart te wachten op een aantal eigen uitspraken, voor nu even een korte update
ClaimConcept schreef:
24 apr 2020 12:14
De Hoge Raad heeft op 24 april 2020 in ECLI:NL:HR: 2020:809 het bestreden arrest ECLI:NL:GHARL: 2018:6551 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 juli 2018 vernietigd en doorverwezen naar gerechtshof ’s-Hertogenbosch:
2.1 Deze uitspraak gaat over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een order’ in de zin van de effectenwetgeving.
3.5.2 Of een aanvraagformulier voor het sluiten van een effectenleaseovereenkomst bij toepassing van het hiervoor in 3.4.2 genoemde criterium kan worden beschouwd als een ‘order’, zal de feitenrechter moeten beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het geval.

Wat mij betreft is het antwoord al gegeven door rechtbank Den Haag op 4 maart 2020 in uitspraak ECLI:NL:RBDHA: 2020:1817

Rechtbank Den Haag heeft in ECLI:NL:RBDHA: 2020:5079 de adviespraktijk (i.c. Aegon) nog weer scherper verwoord
4.9... De tussenpersoon mocht bepaalde dingen doen omdat uiteindelijk de instelling waarmee het contract werd gesloten moest zorgen voor de bescherming van de klanten. Als we goed kijken naar de regels van toen mocht de tussenpersoon zonder vergunning niet meer doen dan:

- klanten in contact brengen met een beleggingsinstelling (het aanbrengen van een klant);
- informatie over deze klant doorgeven aan die beleggingsinstelling (waarbij hij bijvoorbeeld wel gegevens over het profiel van de klant mag doorgeven aan de instelling)
- het informeren van klanten over wat een aandelenleaseproduct in het algemeen is;
- in het algemeen (niet op een bepaalde klant gericht) reclame maken voor een concreet aandelenleaseproduct, als hij daarbij maar duidelijk vermeldt van welke beleggingsinstelling dit product is.
Wat de tussenpersoon zonder vergunning beslist niet mocht doen is:
a. een concreet aandelenleaseproduct aanbevelen aan de klant;
b. een effectenorder doorgeven (dat wil zeggen: een opdracht om aandelen te kopen);
c. adviseren over de keuze van een instelling die de effectentransacties zal uitvoeren;
d. bemiddelen bij de totstandkoming van een beleggingsovereenkomst met een beleggingsinstelling.

Iedereen die zich toen met aandelen(lease) bezig hield wist dit of had dit in ieder geval moeten weten.

Steeds meer rechtbanken nemen deze visie over, met 100% schadevergoeding + wettelijke rente + kosten:
08-04-2020 Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL: 2020:2617
29-04-2020 Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM: 2020:3225
08-05-2020 Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT: 2020:4339 (voorbeeld van meerdere uitspraken)
19-05-2020 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL: 2020:3925
20-05-2020 Rechtbank Zeeland - West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB: 2020:2362
"Rechtbank Zeeland - West-Brabant" schreef:De kantonrechter oordeelt dat Dexia de volledige schade dient te vergoeden. Gehandeld in strijd met artikel 41 NR 1990. Overweging omtrent de feitelijke gang van zaken tijdens het huisbezoek. Dexia heeft onvoldoende weersproken dat tijdens het huisbezoek sprake is geweest van een specifiek op de persoon van Afnemer gericht financieel advies van de adviseur van Spaar Select om een specifiek effectenleaseproduct met Dexia overeen te komen.

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Aandelenlease/Effectenlease, een zo goed als vergeten affaire uit een ver verleden. Voor zover bekend, wordt vrijwel alleen nog geprocedeerd door ClaimConcept en concullega Leaseproces, voornamelijk vanwege verboden advisering en effectenorders.

Zo nu en dan treffen we een vreemde eend in de bijt, in het navolgende geval wel een hele bijzondere: ECLI:NL:GHARL: 2020:4760
3.1. Next Finance heeft een effectenleaseovereenkomst (genaamd “Korting Kado”) van 11 augustus 2000 overgelegd, ondertekend door Bank Labouchere N.V. (hierna: Bank Labouchere), handelende onder de naam Legio-Lease
(..)
3.3. Dexia Bank Nederland N.V. (hierna: Dexia) is de rechtsopvolgster onder algemene titel van Bank Labouchere.

3.4. Volgens de door Next Finance overgelegde eindafrekening is de effectenleaseovereenkomst op 15 juli 2003 met een restschuld van € 12.951,67 geëindigd.
(..)
4.1. Next Finance heeft gesteld dat Dexia haar (vermeende) vordering op [appellant] heeft overgedragen aan Varde Investments (Ireland) Limited (hierna: Varde). Volgens Next Finance heeft Varde op haar beurt de (vermeende) vordering aan Next Finance overgedragen.
5.1. In hoger beroep heeft [appellant] onder meer gesteld dat op 11 augustus 2000 bij hem en zijn echtgenote iemand aan de deur is geweest die zijn echtgenote een “korting op een soort van spaarplan” aanbood. De echtgenote van [appellant] zat in de wettelijke schuldsaneringsregeling. [appellant] heeft zich door de verkoper laten overhalen om het spaarplan op zijn naam af te sluiten.
In de dagen erna is gebleken dat het ging om een effectenleaseovereenkomst en heeft de schuldsaneringsbewindvoerder de effectenleaseovereenkomst ontbonden dan wel vernietigd op grond van de destijds geldende Colportagewetgeving, aldus [appellant]. [appellant] heeft betoogd daarna nooit meer iets te hebben gehoord over de effectenleaseovereenkomst.

Deze gedupeerde wordt in hoger beroep gelukkig alsnog in het gelijk gesteld. Het bijzondere zit in de praktijk van het telkens doorschuiven van (vermeende vorderingen van) een bewezen wanproduct: een vernietigde overeenkomst toch door laten lopen zonder dat er ooit een betaling is verricht, de verkoop van Aegon's dochter Bank Labouchere/Legio Lease aan Dexia, het doorverkopen van de vermeende restschuld aan opkoper Varde Investments, die op hun beurt de vermeende vordering doorverkoopt aan New Finance. Die er ook weer een potje van maakt omdat ze niet kunnen bewijzen dat hun aanmaningen daadwerkelijk zijn verstuurd!

Afijn, eindelijk gerechtigheid na 20 jaar. Voer voor Moneyman?

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept is bezig met dagvaardingsprocedures tegen Achmea, Aegon (SprintPlan en Vliegwiel) en Dexia bij onder meer de rechtbanken Assen, Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht en Roermond. Ook rechtbank Noord-Nederland (Leeuwarden) heeft onlangs op 26 juni 2020 in ECLI:NL:RBNNE: 2020:2219 Dexia weer een draai om de oren gegeven:
33. Voorts volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 12 oktober 2018 (Timmermans/Dexia, ECLI:NL:HR: 2018:1935) dat voor het antwoord op de vraag of Dexia onrechtmatig jegens [A] heeft gehandeld (alsmede op die naar de omvang van de schade) niet voorop staat of Dexia tekort is geschoten in haar zorgplicht (zoals hiervoor weergegeven in 5.32), maar of zij heeft gecontracteerd in weerwil van het verbod van artikel 41 NR 1999, dat juist ertoe strekt om de afnemer te beschermen tegen het aangaan van een beleggingsovereenkomst na advies door een adviseur zonder de benodigde vergunning.
Bij effectenleaseovereenkomsten die tot stand zijn gekomen op een wijze als hier aan de orde, is voor het oordeel dat sprake is van onrechtmatig handelen door Dexia de inhoud van het advies niet relevant noch een eventueel eigen inzicht van de afnemer in het aan te schaffen product. Dexia had de afnemer op basis van art. 41 NR hoe dan ook moeten weigeren.
Je hoeft dus niet aan te tonen hoe het (destijds vaak mondelinge) advies exact luidde, je moet advisering aannemelijk maken. Al dan niet met getuigenverhoor - je wettelijk recht - zoals in de uitspraak van Zeeland -West-Brabant, locatie Tilburg.

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Op 20-05-2020 in uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2020:2362, rechtbank Tilburg schreef:5.8. Afnemer heeft de overeenkomst met Dexia afgesloten via tussenpersoon Spaar Select. Tussen partijen is niet in geschil dat Spaar Select niet beschikt over de voor beleggingsadvieswerkzaamheden noodzakelijke vergunning. Beoordeeld moet daarom worden of Spaar Select beleggingsadvieswerkzaamheden verrichtte en of Dexia daarvan op de hoogte was of behoorde te zijn.
5.9. Partijen zijn het erover eens dat van advisering sprake is indien een aanprijzing wordt toegesneden op de persoonlijke financiële situatie en/of als een product (in dit geval een effectenlease-overeenkomst) als vanwege diens financiële situatie geschikt voor de betrokken persoon wordt aanbevolen. De stelplicht en bewijslast dat de tussenpersoon hem in voormelde zin heeft geadviseerd en dat Dexia wetenschap had althans behoorde te hebben van het feit dat de tussenpersoon Afnemer, anders dan in algemene zin, een persoonlijk en specifiek op dit product toegesneden advies heeft verstrekt, rusten op Afnemer.

In tegenstelling tot wat ik eerder dacht, vond de kantonrechter in Tilburg ook hier getuigenverhoor (terecht) helemaal niet nodig:
5.10. Afnemer stelt hierover het volgende.

Afnemer is ongevraagd telefonisch benaderd door een medewerker van Spaar Select met het aanbod voor een huisbezoek van een financieel adviseur. Afnemer is hierop ingegaan. Tijdens het huisbezoek heeft de adviseur, mevrouw Miranda van Gils, geïnformeerd naar de financiële wensen en de financiële situatie van Afnemer. Afnemer gaf aan vermogen te willen opbouwen voor de studiekosten van zijn kinderen alsmede voor later, als aanvulling op zijn pensioen. De adviseur adviseerde Afnemer om het Capital Effect product van Bank Labouchere af te sluiten. Volgens de adviseur zou Afnemer met een maandelijkse inleg van NLG 150,- een aanzienlijk vermogen opbouwen. Over de risico’s van het product is Afnemer nimmer geïnformeerd. Afnemer heeft het advies opgevolgd en heeft de overeenkomst later ondertekend.
5.11. Dexia heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat tijdens het huisbezoek is besproken hetgeen Afnemer heeft gesteld. Dat betekent dat de gang van zaken tijdens het huisbezoek zoals door Afnemer geschetst, in rechte is komen vast te staan.
Op de overeenkomst staat Spaar Select als adviseur genoemd. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat sprake is geweest van een specifiek op de persoon van Afnemer gericht financieel advies van de adviseur van Spaar Select om een specifiek effectenleaseproduct met Dexia overeen te komen. Aan de hand van een inventarisatie van de persoonlijke situatie en wensen van Afnemer heeft Spaar Select geadviseerd het product aan te schaffen. Spaar Select heeft zich niet beperkt tot het geven van algemene informatie over de verschillende beleggingen of over effectenleaseproducten.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor Aegon met Vliegwiel en dochter Spaarbeleg met SprintPlan. Het zal toch geen grote verrassing zijn dat dit rond de eeuwwisseling de algemene gang van zaken was bij de verkoop van aandelen-/effectenlease?

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
04 jul 2020 12:31
Op 20-05-2020 in uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2020:2362, rechtbank Tilburg schreef:5.11. Dexia heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat tijdens het huisbezoek is besproken hetgeen Afnemer heeft gesteld. Dat betekent dat de gang van zaken tijdens het huisbezoek zoals door Afnemer geschetst, in rechte is komen vast te staan.
Op de overeenkomst staat Spaar Select als adviseur genoemd. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat sprake is geweest van een specifiek op de persoon van Afnemer gericht financieel advies van de adviseur van Spaar Select om een specifiek effectenleaseproduct met Dexia overeen te komen. Aan de hand van een inventarisatie van de persoonlijke situatie en wensen van Afnemer heeft Spaar Select geadviseerd het product aan te schaffen. Spaar Select heeft zich niet beperkt tot het geven van algemene informatie over de verschillende beleggingen of over effectenleaseproducten.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor Aegon met Vliegwiel en dochter Spaarbeleg met SprintPlan. Het zal toch geen grote verrassing zijn dat dit rond de eeuwwisseling de algemene gang van zaken was bij de verkoop van aandelen-/effectenlease?
Voor sommige rechters wel. In onze SprintPlan-procedure bij de kantonrechter Maastricht over verboden advisering/ effectenorders door assurantieadviseur Financieel Adviescentrum Limburg (Finalim), komt Aegon met deze uitspraak van 22 april 2020 van een kantonrechter te Zutphen, Gelderland. Een wel heel bijzondere uitspraak over effectenlease. Niet van Dexia, maar van Aegon zelf!
4.1 Het gaat in deze zaak om een financieel product dat tussen 1990 en 2003 in Nederland ongeveer één miljoen keer is verkocht, namelijk een effectenlease-overeenkomst (..) In de afgelopen 15 a 20 jaar zijn in Nederland hierover duizenden procedures gevoerd, waarbij meestal Dexia, maar ook Aegon vaak één van de procespartijen was.
Door belangenbehartigers van afnemers en vertegenwoordigers van aanbieders van deze producten is, in het kader van de WCAM, een regeling getroffen, die bij beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 25 januari 2007 algemeen verbindend is verklaard. Enkele tienduizenden afnemers hebben deze regeling niet geaccepteerd en tijdig een opt-out verklaring ingediend, waaronder Afnemer

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
13 jul 2020 12:01
(..) deze uitspraak van 22 april 2020 van een kantonrechter te Zutphen, Gelderland. Een wel heel bijzondere uitspraak over effectenlease. Niet van Dexia, maar van Aegon zelf!
4.1(..) Door belangenbehartigers van afnemers en vertegenwoordigers van aanbieders van deze producten is, in het kader van de WCAM, een regeling getroffen, die bij beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 25 januari 2007 algemeen verbindend is verklaard. Enkele tienduizenden afnemers hebben deze regeling niet geaccepteerd en tijdig een opt-out verklaring ingediend, waaronder Afnemer
Waarom wel heel bijzonder? Simpelweg omdat de producten van Aegon helemaal niets te maken hebben met die vermaledijde Dexia Duisenberg-regeling, die op 25 januari 2007 door Gerechtshof Amsterdam in het kader van Wet Massaschade WCAM algemeen verbindend is verklaard. Voor Dexia, niet Aegon! Dus ook totaal niet van toepassing op Aegon Vliegwiel, deze Afnemer/klager kán helemaal geen opt-out verklaring hebben ingediend. Foutje, bedankt! Of haalt collega Leaseproces wat zaken door elkaar?

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Uit de oude doos over cold calling, het verbod op koude telefonische verkoop van financiële producten
In 2015: Dexia met verboden cold calling, ClaimConcept schreef:ClaimConcept » 14 mei 2015 17:36

Een aspect wat bij Aandelenlease lange tijd onderbelicht is gebleven, betreft de verboden telefonische verkoop. Alleen begin 2008 is Dexia door rechtbank Almelo een aantal malen veroordeeld tot 100% schadevergoeding, omdat bewezen werd dat tussenpersoon Spaar Select zich schuldig had gemaakt aan deze cold calling.
Onlangs oordeelde gerechtshof Arnhem in ECLI:NL:GHARL: 2020:5245 dat Dexia dit verbod op cold calling niet had overtreden
5.13. Naar het oordeel van het hof heeft [appellante] ook onvoldoende grond aangevoerd voor haar stelling dat Dexia het verbod op cold calling heeft overtreden en daarom moet worden afgeweken van de eigen schuldverdeling conform het hofmodel. [appellante] heeft na – in haar perceptie door middel van cold calling – door Dexia te zijn benaderd en geadviseerd, belangstelling getoond voor het aangaan van een effectenleaseovereenkomst met Dexia.
Nu uit de stellingen van [appellante] niet blijkt dat Vero in het eerste telefoongesprek meer heeft gedaan dan het peilen van belangstelling en het aanbieden en toesturen van informatie en sprake is van meerdere contracten die in verschillende jaren werden afgesloten, is onvoldoende onderbouwd dat het verbod is overtreden.

Leaseproces vertikt het gewoon om CC even te bellen. Nou vooruit, puur uit eigenbelang, hier het bewijs van keiharde cold calling
Afbeelding

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Bizar dit, uitspraak ECLI:NL:RBROT: 2020:6614 van 17 juli 2020
2.1 Bij onder zaaknummer 586374 CV EXPL 04-33238 gewezen verstekvonnis van 4 november 2004 is [erflater] veroordeeld tot betaling aan Dexia van € 19.574,74 met rente en proceskosten.

2.2 [erflater] is op 27 augustus 2012 overleden. Op 14 augustus 2018 is op het adres van [gedaagde] een herhaald/hernieuwd bevel tot betaling van de onderhavige vordering betekend.
5. De beoordeling
5.1
Eerst dient beoordeeld te worden of [eiseres] ontvankelijk is in haar verzet. Op grond van artikel 143 Rv kan de gedaagde die bij verstek is veroordeeld, tegen dat verstekvonnis verzet instellen. Aangezien [erflater] is overleden, zijn de erfgenamen als rechtsopvolger onder algemene titel bevoegd in verzet te komen.
(..)
5.5 Tussen partijen is niet in geschil dat Dexia de vordering heeft overgedragen aan Asset Refinance Company (hierna ARC). ARC heeft de vordering overgedragen aan Tealinez. Dat betekent dat de procedure door Tealinez als rechtsopvolger onder bijzondere titel wordt voortgezet. Dexia is daarom geen partij meer.

6. De beslissing
De kantonrechter:

stelt [gedaagde] in de gelegenheid stukken in het geding te brengen waaruit blijkt wie de erfgenamen van [erflater] zijn;

verwijst de zaak daarvoor naar de rolzitting van dinsdag 11 augustus 2020;

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
04 jul 2020 12:31
Op 20-05-2020 in uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2020:2362, rechtbank Tilburg schreef:5.8. Afnemer heeft de overeenkomst met Dexia afgesloten via tussenpersoon Spaar Select. Tussen partijen is niet in geschil dat Spaar Select niet beschikt over de voor beleggingsadvieswerkzaamheden noodzakelijke vergunning. Beoordeeld moet daarom worden of Spaar Select beleggingsadvieswerkzaamheden verrichtte en of Dexia daarvan op de hoogte was of behoorde te zijn.
5.9. Partijen zijn het erover eens dat van advisering sprake is indien een aanprijzing wordt toegesneden op de persoonlijke financiële situatie en/of als een product (in dit geval een effectenlease-overeenkomst) als vanwege diens financiële situatie geschikt voor de betrokken persoon wordt aanbevolen. De stelplicht en bewijslast dat de tussenpersoon hem in voormelde zin heeft geadviseerd en dat Dexia wetenschap had althans behoorde te hebben van het feit dat de tussenpersoon Afnemer, anders dan in algemene zin, een persoonlijk en specifiek op dit product toegesneden advies heeft verstrekt, rusten op Afnemer.
In tegenstelling tot wat ik eerder dacht, vond de kantonrechter in Tilburg ook hier getuigenverhoor (terecht) helemaal niet nodig
(...)
Hetzelfde geldt natuurlijk voor Aegon met Vliegwiel en dochter Spaarbeleg met SprintPlan. Het zal toch geen grote verrassing zijn dat dit rond de eeuwwisseling de algemene gang van zaken was bij de verkoop van aandelen-/effectenlease?

De werkwijze van Aegon en Dexia kon Leaseproces in 2015 nog niet helder over het voetlicht brengen bij (kanton)rechters als in Gouda, ECLI:NL:RBDHA: 2018:16407. Gerechtshof Den Haag heeft nu in uitspraak ECLI:NL:GHDHA: 2020:1305 bepaald dat getuigen mogen worden gehoord om meer duidelijkheid te krijgen over de juridische kwalificatie van het aanvraagformulier
12. Het bewijsthema betreft de vraag of op grond van de door Dexia in het geding gebrachte productie 1 wordt aangetoond dat het insturen van een aanvraagformulier destijds geen werkzaamheid was die gekwalificeerd moet worden als het doorgeven van een order, zodat Spaar Select als cliëntenremisier deze handeling mocht verrichten en dat dit geen vergunningsplichtige handeling was. Met de verhoren wil Dexia dit nader aantonen. Het hof merkt daarbij op dat het Dexia er kennelijk om gaat de getuigen te bevragen over wat zij uit eigen wetenschap kunnen verklaren over de correspondentie.

ClaimConcept is nog altijd niet benaderd door concollega Leaseproces. In het belang van alle gedupeerden van aandelenlease, jullie volgen mij hier toch nauwlettend? Jullie zullen toch onderhand wel een keer moeten weten, dat ClaimConcept namen van ex-werknemers direct van de werkvloer bij Aegon en Dexia kan doorspelen die Leaseproces zelf niet heeft?

JozJan
Berichten: 458
Lid geworden op: 04 mar 2011 10:08

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door JozJan »

Je hebt geen rechtstreeks contact met Leaseproces begrijp ik?

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Helaas Jozjan. Wij hebben in een recent verleden wel de advocaat van Leaseproces noodgedwongen ingeschakeld voor enkele Kifid-zaken, maar nooit meer iets vernomen...
ClaimConcept schreef:
27 aug 2020 09:53
ClaimConcept is nog altijd niet benaderd door concollega Leaseproces. In het belang van alle gedupeerden van aandelenlease, jullie volgen mij hier toch nauwlettend? Jullie zullen toch onderhand wel een keer moeten weten, dat ClaimConcept namen van ex-werknemers direct van de werkvloer bij Aegon en Dexia kan doorspelen die Leaseproces zelf niet heeft?

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
02 jul 2020 15:42
ClaimConcept is bezig met dagvaardingsprocedures tegen Achmea, Aegon (SprintPlan en Vliegwiel) en Dexia bij onder meer de rechtbanken Assen, Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht en Roermond. Ook rechtbank Noord-Nederland (Leeuwarden) heeft onlangs op 26 juni 2020 in ECLI:NL:RBNNE: 2020:2219 Dexia weer een draai om de oren gegeven
Helaas levert Corona ook bij ons de nodige vertraging op, maar in oudere zaken worden nog regelmatig nederlagen voor Dexia (voorheen Bank Labouchere/Legio Lease, toen 100% dochter van Aegon) gepubliceerd. Ik beperk mij hier in principe tot 1 uitspraak per arrondissement, zoals op 15-07-2020 Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO: 2020:7634
3.1 Dexia vordert dat de kantonrechter voor recht verklaart dat Dexia met betrekking tot de tussen haar en [gedaagde] gesloten overeenkomst van effectenlease met nummer [contractnummer] niets meer verschuldigd is, althans te verklaren voor recht dat zij slechts gehouden is te voldoen een bedrag van € 298,79, althans hetgeen zij onder het hofmodel aan [gedaagde] verschuldigd is, te vermeerderen met de wettelijke rente, althans met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.
5.9. Hoewel het voorgaande betrekking heeft op de algemene gang van zaken bij de verkoop en bemiddeling van beleggingsproducten via en door tussenpersonen en daaruit niet blijkt dat Dexia concrete wetenschap heeft gehad van de advisering tussen SpaarAdvies en [gedaagde] , komt uit deze stukken wel naar voren dat Dexia ermee bekend moet zijn geweest dat SpaarAdvies op grote schaal individueel persoonlijk financieel advies gaf. Het had daarom op de weg van Dexia gelegen om bij de totstandkoming van de leaseovereenkomst navraag te doen bij SpaarAdvies of [gedaagde] de overeenkomst is aangegaan op advies van SpaarAdvies, teneinde te kunnen beoordelen of zij de overeenkomst met [gedaagde] kon en mocht aangaan. Dat Dexia in deze zaak enig concreet hierop gericht onderzoek heeft verricht is gesteld noch gebleken. Dexia had derhalve behoren te weten dat [gedaagde] door SpaarAdvies is geadviseerd.
5.10. Nu Dexia ondanks het voorgaande toch met [gedaagde] de overeenkomst is aangegaan, valt niet uit te sluiten en is zelfs aannemelijk dat zij jegens [gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld en dat haar vergoedingsplicht jegens [gedaagde] geheel in stand blijft, ondanks dat er ook aan diens kant omstandigheden toerekenbaar kunnen zijn die tot zijn schade hebben bijgedragen. Nu [gedaagde] geen vordering in reconventie heeft ingesteld, komt de kantonrechter aan een definitief oordeel op dit punt niet toe en kan worden volstaan met het afwijzen van de door Dexia gevorderde verklaring voor recht dat zij met betrekking tot de tussen haar en [gedaagde] gesloten overeenkomst niets meer verschuldigd is, aangezien zulks niet is komen vast te staan.
Dexia verliest meestal, op hun website treft u (uiteraard?) alleen de 5% die wordt toegewezen :cry:

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Niet alleen Dexia (Legio Lease van Bank Labouchere, destijds 100% dochter van) verliest 95% van de procedures, maar ook Aegon zelf met het van Bank Labouchere afgeleide Vliegwiel: ECLI:NL:RBDHA: 2020:9928 van 6 augustus 2020.

Ook hier legt rechtbank Den Haag weer haarfijn uit waarom Aegon 100% schade moet vergoeden, inclusief wettelijke rente vanaf 2002. Aegon mag naar schatting zo'n € 36.000 aftikken (x110?)

Plaats reactie