LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Lease Assets Backed Securities BV

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Okerene » 27 feb 2005 14:17

KREDIETAANBOD GEKOPPELD AAN HET KOPEN VAN DE AANDELEN
IS COLPORTAGE MET EEN VERPLICHTE AFKOELINGSPERIODE ?

Na wat oude aantekeningen doorgenomen te hebben wil ik in aansluiting op mijn vorige posting het volgende ter overdenking geven.

http://www.a2p.nl/Contracten%20Legio%20 ... lz%204.doc
http://www.bapo-fpu.nl/Contracten%20Leg ... lz%204.doc
(mogelijk sitewijziging)
http://www.bapo-fpu.nl/news.htm

‘Contracten Legio Lease zijn nietig’ vallen onder Wet op het Consumptief Krediet (WCK).
Klanten die een product van Legio Lease hebben gesloten, kunnen de overeenkomst mogelijk nietig laten verklaren. Aandelenleaseproducten zoals de WinstVerDriedubbelaar kunnen worden aangemerkt als huurkoopovereenkomsten tussen twee partijen en vallen daarom onder de Wet op het Consumptief Krediet (WCK). Hierdoor kunnen de contracten nietig worden verklaard, is de mening van Arnoud Bosch, eigenaar van Fiancancieeeladvieskantoor Aasmail-Leeninfo in Hillegom.

• Kredietaanbod - Binnen vijf dagen overeenkomst retour - tegenstelling tot effectenkrediet.
Bosch heeft een overeenkomst onder de loep genomen. “In het contract van De WinstVerDriedubbelaar van LegioLease is opgenomen dat de overeenkomst binnen vijf werkdagen moet worden getekend en teruggestuurd, anders kunnen aan de overeenkomst geen rechten worden ontleend. Dit in tegenstelling tot effectenkrediet, waarbij men al eigenaar is van de aandelen voordat er krediet kan worden genomen tot 60 à 70% van de waarde in rekening-courant met als onderpand de aandelen die reeds in het depot aanwezig zijn. Mijn stelling is, dat de aandelenlease-overeenkomst hierdoor een tweepartijen-leaseovereenkomst is”, aldus Bosch.

• Lease-overeenkomst (tweepartijen) is Kredietaanbod (bedenktijd) gekoppeld aan koop aandelen.
Uit de voorwaarden blijkt volgens Bosch verder dat er een kredietaanbod wordt gedaan, omdat de klant een bedenktijd krijgt terwijl de koersen al zijn vastgelegd. “Volgens de wet is dit een aanbod waarbij de klant akkoord gaat met een krediet, GEKOPPELD aan het kopen van de aandelen. Verder blijkt hieruit dat er sprake is van colportage met een verplichte afkoelingsperiode.”

• Bij Legio Lease mag je niet eerder opzeggen – volgens WCK wel - kredietcolportage is verboden.
“Uit een uitspraak van de Hoge Raad van ruim twintig jaar geleden blijkt dat een tweepartijen-huurkoopovereenkomst voorheen onder de WCG-wet viel, de voorloper van de WCK. Alle bepalingen uit de WCG zijn letterlijk opgenomen in de WCK, tot en met een maximum van # 41.000 netto verstrekt krediet. Als de lease-overeenkomst dus vergelijkbaar is met een tweepartijen-huurkoopovereenkomst, dan vallen de LegioLease-contracten onder de WCK. Daarin is onder meer opgenomen dat kredietcolportage verboden is. Verder is bepaald dat het contract nietig is als het niet volgens de regels van de WCK tot stand is gekomen. Op elk moment mag het krediet door de kredietnemer worden opgezegd volgens de regels van de WCK met de daarbij horende maximale boete. Bij Legio Lease mag je niet eerder opzeggen.” ...[wel mogelijk maar moeilijk is gebleken art.11]
(Geknipt uit Assurantie Magazine 29 november 2002 blz.4)

Hoop voor leaseverliezers.
De rechtbank in Arnhem heeft op 14-07-2004 een uitspraak, met mogelijk verstrekkende gevolgen, gedaan in de zaak van een legioleasebelegger. Op basis van het tussenvonnis dreigt Dexia alle Winstverdriedubbelaar-contracten terug te moeten draaien. Er zou namelijk sprake zijn van een vorm van kredietverlening en daarop is de Wet Consumentenkrediet van toepassing. De Winstverdriedubbelaar is in strijd met die wet.
http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtl ... ljn=AQ1551

Dit commentaar en uitleg van het eerste uur door Arnoud Bosch, eigenaar van Fiancancieeeladvieskantoor Aasmail-Leeninfo in Hillegom is zo gek nog niet en goed om nog eens in overweging te nemen. (Geplaatst op 29 Nov 2002 23:57 door Willem Arnoud op het Tros RADAR forum kan ik niet meer terugvinden)


Okerene :wink:

Laten we doorgaan.
Laatst gewijzigd door Okerene op 10 mar 2005 12:28, 1 keer totaal gewijzigd.

Job68
Berichten: 279
Lid geworden op: 13 okt 2004 21:32

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Job68 » 27 feb 2005 17:04

Beste Okerene,

De door jou genoemde topic is hier te vinden:
http://forum.trosradar.nl/forum/viewtopic.php?t=1914
Uit een uitspraak van de Hoge Raad van ruim twintig jaar geleden blijkt dat een tweepartijen-huurkoopovereenkomst voorheen onder de WCG-wet viel, de voorloper van de WCK.


Even herhalen: een tweepartijen-huurkoopovereenkomst heeft als kenmerk dat de verkoper ook de financiering voor zijn rekening neemt. In het artikel van Arnoud Bosch wordt een vonnis van een kantonrechter aangehaald, waarin melding wordt gemaakt van een uitspraak van de Hoge Raad, dat een tweepartijen-huurkoopovereenkomst onder de Wck valt. Vermoedelijk wordt hiervoor artikel 71 van de Wck voor gebruikt.
De vijfde titel A van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek geldt niet voor overeenkomsten als bedoeld in artikel 30, eerste lid, die ingevolge artikel 1576 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek als koop en verkoop op afbetaling moeten worden aangemerkt, met uitzondering evenwel van de artikelen 1576a, 1576h, 1576k tot en met 1576n, 1576r, 1576u, 1576w en 1576x.
In artikel 1576h van BW 7a Bijzondere Overeenkomsten wordt de definitie gegeven van huurkoop. Artikel 1576h wordt als uitzondering genoemd in artikel 71. Wanneer er sprake is van een kredietovereenkomst, kan dit dus ook een huurkoopovereenkomst zijn. Met andere woorden: huurkoop valt onder de Wck, als de verkoper zelf het krediet verstrekt.

Kredietcolportage is niet toegestaan volgens de colportagewet. In het betreffende topic van Willem Arnoud was er sprake van een discussie over de vraag of bij een aandelenlease overeenkomst ook sprake zou kunnen zijn van kredietcolportage.

Artikel 1 lid 5 van de colportagewet luidt:
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden niet als goed aangemerkt effecten als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel a, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, welke ter beurze zijn genoteerd dan wel niet ter beurze zijn genoteerd voor zover de waarde daarvan door middel van een openbare prijsaanduiding voor een ieder kenbaar is.


Op grond van dit artikel stelde Maarten toen dat de colportagewet in het geval van aandelenlease niet opging. Hier is nog wel iets op te zeggen. Als het zo zou zijn dat er iemand aan de deur was gekomen, die alleen aandelen kwam verkopen was er volgens artikel 1 lid 5 inderdaad geen sprake van dat de colportagewet opging. Aandelenlease bevat echter een kredietcomponent. Om de aandelen te kopen, wordt een krediet verstrekt. Het is naar mijn mening juist de kredietcomponent, waardoor er toch sprake zou kunnen zijn van colportage. Nu er ook jurisprudentie is waaruit blijkt dat de Wck van toepassing is, wordt het ook duidelijker dat er sprake zou kunnen zijn geweest van kredietcolportage. Overigens is de argumentatie van het onder de Wck brengen van aandelenlease (nog) niet dat het zou gaan om een tweepartijen-huurkoopovereenkomst, maar eerder de richtlijnconforme uitleg van de Europese richtlijn met betrekking tot het consumentenkrediet.

Wanneer er dus mensen zijn, die hun kontrakten via colportage hebben gekocht, had dit een extra punt kunnen zijn om mee te nemen in een eventuele rechtszaak, ware het niet dat vernietiging op grond van het niet toegestaan zijn van kredietcolportage verjaart na verloop van één jaar na de aanvang van de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Dit zal vermoedelijk wel voor ons allemaal gelden.

Met vriendelijke groet,
Job68

painter
Berichten: 383
Lid geworden op: 31 dec 2003 11:58

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door painter » 01 mar 2005 15:50

up

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Okerene » 01 mar 2005 16:38

Job68,

Bedankt voor het opzoeken en verdere uitleg. Ik zelf heb me rot lopen zoeken in de oudere topics. Soms ben je zoekende blind en kijk je niet verder dan je neus lang is. Toch goed dat we oudere dingen even ter sprake brengen want situaties kunnen veranderen en weten we inmiddels al iets meer. Duidelijkheid voor alles.

Groet Okerene :wink:

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Okerene » 10 mar 2005 11:17

HANDEL MET VOORKENNIS DOOR DEXIA EN MOGELIJK OOK AEGON?

De aanval wordt op diverse gronden ingezet zoals u ziet. Ditmaal door
Oud-Labouchere-manager Burggraeve. "Het bedrijf Beursklacht start met de vereniging van leasegedupeerden Payback nieuwe collectieve claimprocedures tegen Dexia enAegon. Dit melden Gerard Burggraeve van Beursklacht en Hans Aartsen van Payback tegenover deze krant."

Overzicht forums/LegioLease/Duisenberg dekt suffen van DNB
Geplaatst op 10 Mrt 2005 07:59 door DutchCredit

'Duisenberg dekt suffen van DNB toe'
Publicatiedatum: 10-3-2005 Het Financieele Dagblad
VASCO VAN DER BOON

http://forum.trosradar.nl/forum/viewtopic.php?t=26751

Bekijk onderwerp - Duisenberg dekt suffen van DNB toe
Oud-Labouchere-manager Burggraeve is ervan overtuigd dat zijn voormalig werkgever Dexia en mogelijk ook Aegon AFM-regels tegen handel met voorkennis hebben geschonden. Dit omdat Dexia lease-aandelen van haar klanten bij zes securitisatie-bv's stalde. Met die eigen dochters zette de bank derivatenconstructies en termijnhandel op. 'Het foute is dat de bank dan optreedt als tegenpartij van haar eigen klanten. Dat mag niet. Banken mogen geen tegenpartij zijn van hun eigen klanten, maar moeten in het belang van de klant handelen.

Door de over-the-counter-derivatenhandel met eigen bv's negeerde Dexia de Chinese walls en is ze voor eigen rekening en winst ten nadele van de klant gaan handelen. Dat is vrij schofterig gegaan. Dexia -klanten hebben dik betaald om hun eigen aandelen uit die bv's te kopen. Dat kostte klanten voor euro 30.000 aan aandelen en euro1000 aan transactiekosten, terwijl zo'n constructie in de markt voor twee duppies en euro 200 risicopremie was te realiseren.'
In niet mis te verstane bewoordingen wordt nu de aanval op de hypocriete Bank (en Aegon) ingezet. Dit is een dik pak van het hart voor alle gedupeerden vooral voor degenen die het Dexia aanbod hebben getekend. (lees het hele artikel!) Ik ben echt verrukt dat op het juiste moment dit in de media verschijnt. Zo hebben en zoals ook blijkt verhandelingen en ons spitwerk zin gehad. Ik ben altijd een voorstander van bemiddelen en onderling oplossen van problemen maar niet als er vuil spel wordt gespeeld. Mijn advocaat volgt dezelfde lijn.

Okerene :D

Geweldige oppepper van deze kant. Voor meer info kunt u o.a. terecht bij deze knokkers voor ons recht:
http://www.beursklacht.nl/home.php
http://www.pay-back.nl/
http://www.platformaandelenlease.nl/

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door impact » 10 mar 2005 11:29

Ik weet uit goede bron dat er op het ogenblik naarstig onderzoek wordt gedaan naar het virtueel in bezit zijn van de aandelen bij Dexia. Daaronder waarschijnlijk een (voorlopig) getuigenverhoor van enkele bekende figuren.

Het staat mij niet vrij mijn zegsman te noemen omdat dit mij in vertrouwen is medegedeeld.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Okerene » 10 mar 2005 12:06

Impact,

Ik heb painter er ook al iets over horen vertellen.
Er gebeurt veel meer achter de schermen dan menigeen denkt.
Als het dan naar buiten komt geeft het grote voldoening.
Stt. Amsterdamse rechter wil ook weten of er aandelen zijn gekocht.
Tjakka! Of past dat woord hier niet bij?

Okerene :wink:

woest
Berichten: 862
Lid geworden op: 30 okt 2004 11:28

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door woest » 10 mar 2005 12:11

Okerene en andere spitters en doorzetters: jullie zijn onbetaalbaar!

Als dit allemaal achter de rug is, zullen we jullie, voordat we allemaal verder onze weg gaan, eens uitgebreid in het zonnetje zetten, want zonder jullie waren we nooit zo ver gekomen. :D :D

Blije groet,
Loes

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door impact » 10 mar 2005 12:13

Als Emil Ratelband ons zou kunnen helpen: graag, wij zijn toch niet kieskeurig? :lol:

Willems
Berichten: 1979
Lid geworden op: 27 jan 2004 17:58

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Willems » 10 mar 2005 12:29

Okerene,

Op dit forum, zij het met de nodige voorzichtigheid, werd reeds in mei 2002, verondersteld, dat er sprake moet zijn, niet alleen van voorkennis, maar tevens twijfel over de aankoop van de aandelen bij EURONEXT te Amsterdam.
De veronderstellingen waren gebaseerd op de volgende gronden:
1. De KPN aandelen worstelden met faillisement volgens een bericht op internet toen. D.w.z alleen al op grond hiervan is winst voor gedupeerde uitgesloten, omdat de ander twee pakketten aandelen AEGON en Wolt/Kluw, ook beneden hun aankoop waarden scoorden.
2. Joop Krant een voormalige Bestuursvoorzitter van Dexia had openlijk laten weten dat het WVD een hausseproduct was en dat de koersen niet zullen blijven stijgen vanwege baisse heersende omstandigheden.
Op grond van deze twee kritalhelder gegevens, is dan vanzelfsprekend, dat winst onmogelijk moét zijn voor gedupeerden: dan blijft er over "restschulden". Indien er sprake is van uitsluitend restschulden, dan hoeven ook op grond daarvan geen aandelen ingekocht te worden, omdat immers de aandelen hoeven einde contract niet aangeleverd te worden gedupeerden. Dit allemaal was mogelijk geweest, zij het door het suffen van de staatswaakhonden of medeplichtigheid! Thans wordt het hoe langer hoe meer een "mega zwendel van bovenuit" duidelijk. Zoals gesteld, was de risiko overduidelijk. Opzichzelf had men het nooit durven nemen, maar als gevolg van een grotere gesjoemel in de bedrijfsboekhoudingen om de koersen te kunnen manipuleren, kón men tenslotte niet anders dan deze overzichtelijke risiko nemen, die nu langzaam maar zeker boven komt drijven, omdat grote bedrijven begonnen te verdampen inclusief KPN en AEGON (KPN Q-west was niet meer te redden).
Indien Dexia met Duisenberg niet vlug genoeg een wending aan deze zaak geeft, kan het fataal worden, vooral voor de Nederlandse Staat. Ik heb altijd gezegd: geef de gezinnen terug wat zij gepikt hebben, dan zand erover. Laten zij de gezinnen hun wonden blijven likken,vooral wat betreft hun centjes voor hun oude dag, kan het goed mis lopen ..en die kant gaat het ook op........de zaak is erger dan men denkt...maar de karavan is in beweging zonder een bepaalde halte in het oog....

woest
Berichten: 862
Lid geworden op: 30 okt 2004 11:28

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door woest » 10 mar 2005 12:36

Uiteindelijk is het voor de Nederlandse economie ook beter als al die gezinnen eindelijk weer eens wat kunnen uitgeven.
Het is voor Nederland ook beter als al die tieners, wier studiepot nu leeg is, wel kunnen gaan studeren.
Of als al die getalenteerde jongeren iets kunnen gaan doen op artistiek gebied, i.p.v. thuis te zitten omdat er geen geld is voor materiaal. En ga zo maar door.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Okerene » 10 mar 2005 13:00

RECHTZAKEN STOPPEN KAN ECHT NIET

Willems,

Om in jouw terminologie te spreken. We zijn de woestijn ingestuurd door Legio(-Lease)/Labouchere nu Dexia. Daarbij is onze veldfles met water onklaar gemaakt.

Er zijn ons schitterende oases beloofd maar zijn nu in het zicht ervan gestrand. Nu blijkt het een fata morgana te zijn en dreigen we hopeloos verloren het leven te laten.

Het gevoel van samenhorigheid is groot geworden onder deze groep en helpen elkaar waar we kunnen. Reddingsploegen zijn vanwege goed zichtbaar afgeschoten vuurpijlen uit de groep reeds onderweg.

De veroorzakers van deze ramp moeten gestraft worden. Door misleiding en ingrepen van de veroorzakers en handlangers dreigen we nog langer verstoken te raken van enige verlichting.

Rechtzaken stoppen kan echt niet!


Okerene

Willems
Berichten: 1979
Lid geworden op: 27 jan 2004 17:58

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Willems » 10 mar 2005 13:07

Woest,

Jij begrijpt, in welk groot probleem zij nu geraakt zijn. Maar hebben zij aan hun zelf te danken. Want in V.S. was hetzelfde aan de hand, maar daar zijn ze gewoon met het mes erdoor heen gegaan. Directie met medeplichtige vrouw allemaal de bak in. Maar hier pappen en nat houden. Als ze nu niet uitkijken, wordt het een complete chaos, vooral de criminele houding van Dexia kan veel kwaad oproepen!!

woest
Berichten: 862
Lid geworden op: 30 okt 2004 11:28

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door woest » 10 mar 2005 13:12

Willems, het is nog niet zo ver: dexia zal haar straf niet ontlopen; wij zijn met honderdduizenden en (mede) door jullie ijverige onderzoeken (waarvoor nogmaals dank) is er te veel uit de beerput naar boven gekomen om nog terug te kunnen worden geperst.

Willems
Berichten: 1979
Lid geworden op: 27 jan 2004 17:58

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Willems » 10 mar 2005 13:14

Okerene,

Nooit, de moed op geven of verslappen. Indien je weet, dat wij al een behoorlijk stuk SAHARA reeds achter de rug hebben. Persoonlijk, denk ik dat ik me zelf getroost heb in de gedachte, mijn kleinkind moet nu maar genoegen met minder nemen, dus mocht er toch iets uitrollen, is het meegenomen voor hem!! Dit is een schandaal van de allereerste orde!

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Okerene » 10 mar 2005 13:27

Willems,

Het is een beeldspraak zoals je weet en juist bedoeld als oppepper voor degenen die het niet meer zo zien zitten. Er komt de laatste tijd nogal wat op de burgers af. En dan zal je maar weer meer ziekenfondspremie moeten betalen en gaan de huren weer omhoog. Verzekeringen en andere prijzen die omhoog schieten. Als je al weinig hebt en het laatste restje is je ontnomen door deze valsspelers dan gaat dat zeker niet in je koude kleren zitten. Hou vol mensen. Jij ook Willems.

Okerene :D

anne_
Berichten: 1469
Lid geworden op: 12 jan 2005 15:02

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door anne_ » 10 mar 2005 13:47

Bedankt okerene voor je bemoedigende woorden, ik denk dat velen van ons dit af en toe nodig hebben. Zeker in deze tijd van absolute stilte met betrekking tot de onderhandelingen die achter en over de ruggen van de gedupeerden plaats vinden.

Gr. Anne.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Okerene » 11 mar 2005 12:08

KWALITEIT VOOR ALLES BIJ RECHTSHULP CIVIELE SECTOR
Geplaatst op 11 Mrt 2005 11:37 door Piet
---------------------------------------------------------------

Het aanvechten van het Dexia Aanbod bij de rechtbank in Amsterdam gebeurt bij de sector civiel van de gewone rechtbank, niet bij de sector kanton.
Het Dexia Aanbod heeft niets met huurkoop te maken, dus kan het niet bij de sector kanton.

Leaseproces is een groep mensen die op No Cure No Pay basis bij de sector kanton van de rechtbank een zaak aanspant. Het zijn juristen en geen advocaten.
Bij Beursklacht zitten helemaal geen juristen of advocaten.
Dit zijn gewoon slimme ex-dexia medewerkers die ook een centje willen mee verdienen aan deze affaire.

Deze beide instellingen kunnen mensen bijstaan bij de sector kanton omdat daar geen advocaat bij nodig is. Willen zij het Dexia aanbod gaan bestrijden middels een procedure dan zal dat bij de gewone rechtbank moeten zijn met een advocaat.
Gaan zij toch procederen bij de sector kanton van de rechtbank voor mensen die het Dexia Aanbod hebben geaccepteerd dan kan de rechter een vervelende beslissing nemen.
Zoals het er nu uitziet zal de kantonrechter de dagvaarding niet ontvankelijk verklaren en terugverwijzen naar de gewone rechtbank sector civiel omdat men getekend heeft voor het Dexia Aanbod (dit is al eerder gebeurd).
Dan heb je dus een advocaat nodig die jouw zaak mag doen.
Mocht het toch zo zou zijn dat de sector kanton deze zaak wel doet en Dexia gaat in hoger beroep na een uitspraak dan heb je weer hetzelfde, je hebt dan een advocaat nodig, zonder kan niet.
Hierdoor maak je straks dubbele kosten als je een advocaat in de arm moet nemen.
Hou daar rekening mee als je in zee wilt gaan met niet-advocaten zoals Leaseproces en Beursklacht.

Mijn advies is nog steeds, wacht op de uitspraak van de rechtszaak tegen het Dexia aanbod die nu in Amsterdam loopt.
Wil je toch nu al gaan procederen, die het via advocaten die dit willen doen.
Er zijn er een paar b.v.:
Bosman Advocaten in Velp
Mr. Bosman ME, 026-3882351
[email protected]
http://www.bosmanadvocaten.com
en
Dommerholt en van Dijk Advocaten in Zwolle
Mr. Klemann F, 038-4272020
[email protected]
http://www.dommerholt.nl
Zij werken beiden ook met toevoeging.

Heb je twijfels over het bovenstaande, bel een advocaat en vraag zijn mening.

Groeten,
Piet
"Bezint eer ge begint" schijnt Piet in dit bericht te willen zeggen. Al eerder werden gedupeerden aangeraden bij meerdere aanbieders van rechtshulp te informeren en doe ik dat ook in deze topic. Dit om een goede overweging en inschatting van uw kansen en kosten te kunnen maken. In aanbodzaken heeft u kwaliteit nodig zeker zoals Piet aangeeft omdat er bij de sector civiel met een advocaat gerecht moet worden. Hou hier dus ook rekening mee.

Okerene :wink:

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Okerene » 18 mar 2005 14:20

Enkele opmerkingen Uit het JAARVERSLAG 2003 VFN
vereniging van financieringsondernemingen in nederland
http://www.vfn.nl/downloads/VFNverslag2003.pdf


Moraliteit

Het echte probleem in de markt is niet vakbekwaamheid of administratieve organisatie, maar moraliteit of, concreter, winstbejag. Als consumenten, verblind door onwaarschijnlijk lage rentepercentages, met duizenden euro’s meer krediet naar huis gaan dan hun bedoeling was, alleen maar omdat de tussenpersoon zo leuk verdient (50% provisie is geen uitzondering) aan allerlei –mee te financieren– ‘noodzakelijke’ verzekeringen waar de consument niet op zit te wachten, dan is er iets mis in onze bedrijfstak.

Dat rechtvaardigt evenwel nog geenszins een intensief jaarlijks toezicht op alle tussenpersonen. Als de bedrijfstak dat wil voorkomen, zonder een farce te maken van het toezicht door de AFM, dan zullen we bereid moeten zijn zelf de ‘rotte appels’ te identificeren.

Het ziet er overigens naar uit dat de zorgplicht en de adviesverantwoording die de Wfd voorschrijft, in combinatie met een goede klachtenprocedure, korte metten zullen maken met ‘provisiegedreven’ advisering. Het is dan wel zaak dat het fenomeen van ‘verbonden bemiddelaar’ beperkt blijft, opdat de consument ook werkelijk wat heeft te kiezen.

En mochten er toch ‘Engelse toestanden’ ontstaan, dan kan de wetgever alsnog ‘provisiedisclosure’ voorschrijven. Het lijkt in dit verband een gemiste kans dat in het voorontwerp geen erkenning is opgenomen voor de onafhankelijke adviseur. Criterium daarvoor zou kunnen zijn dat zo’n adviseur op geen enkele manier wordt beloond door de aanbieder, of op andere wijze materieel belang heeft bij het geadviseerde product.

Voorlopig verdient het in ieder geval aanbeveling in het kader van de ‘cross-sectorconsistentie’ van de Wfd eens te kijken of gespreide provisiebetaling niet ook verstandig is voor andere financiële producten dan alleen consumptief krediet.

Fraude

Intussen staan de rendementen van de aanbieders onder druk. Niet alleen door hogere voorzieningen en afschrijvingen als gevolg van de economische stagnatie, maar ook door fraude. Fraude wordt een steeds groter probleem, en in alle gradaties: van de individuele amateur, via ‘loverboys’ die meerdere meisjes uitbuiten, o.m door ze leningen te laten opnemen, tot en met zware georganiseerde misdaad die met vervalste paspoorten en valse loonstrookjes (inclusief nepbedrijven als zgn. werkgevers) en valse bankafschriften, op grote schaal kredietaanvragen indienen.

Ons justitieel apparaat is overbelast, maar als politie en justitie geen werk meer maken van duidelijke en bewezen fraudezaken, omdat dat geen prioriteit heeft, dan staat onze rechtstaat zelf ter discussie.


Okerene

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Lease Assets Backed Securities BV

Ongelezen bericht door Okerene » 25 jul 2005 16:53

Kan Dexia Euronext aankoopbewijzen tonen?

Hoewel aangesloten bij Amsterdam Exchanges N.V thans Euronext, die alle details van uitgevoerde orders bewaard zoals ook de daarbij betrokken centrale clearingsorganisatie Clearnet dat doet, heeft Dexia nog steeds niet afdoende kunnen aantonen dat Bank Labouchere N.V. de aandelen van de gedupeerden werkelijk op contractuele wijze en wettelijk op Naam van hen volgens de Wet giraal effectenbeheer is voorgeschreven heeft aangekocht en bijgeschreven in het bewaardepot van Dexia (Bank Labouchere) dan wel verkocht.

Ook al werden in veel gevallen al dan niet onder protest uitlevering van de aandelen aan de gedupeerden verricht door bijvoorbeeld CDC Labouchere Securities Services NV, zijn nooit aan hen officiëel mededelingen gedaan over de veronderstelde op naam gestelde aan- en verkoopbewijzen ook niet van dividenduitkeringen. Uitsluitend aan de hand van hun interne administratie met "toebedeelde" aandelen kreeg men de jaaropgaven, pro forma nota en de eindafrekening.

Ook al beweerd Dexia middels een interne administratie dat de aandelen en opties in bulkpartijen zijn aangekocht (volgens een rechter zijn dit “objectgegevens” en door het ontbreken van namen niet via de Wbp opvraagbaar), zijn aan de rechter nog steeds geen officiële aankoopbewijzen overhandigd dan alleen een eigengemaakte lijst via hun interne accountant (PricewaterhouseCoopers - Pwc-rapport).

In elk geval heeft de bank zich niet gehouden aan de wettelijk voorgeschreven procedure volgens de Wet giraal effectenbeheer (Wge). Ook is het mogelijk dat de beweerde aankopen helemaal niet (papieren constructie) en/of de posities alleen met OTC-opties (over the counter) zijn afgedekt. Nagegaan zal moeten worden welke rol Lease Assets Backed Notes II B.V en/of andere door de Bank gebruikte en aan haar gerelateerde B.V.’s in de aandelenleaseaffaire speelt (heeft gespeeld).

In een tussenvonnis 16 februari 2005, (publicatie 17 febr) van de rechtbank in Arnhem over de bekende Wck/Aandelen aan- en verkoop zaak heeft de rechtbank wederom bevestigd dat de Wck van toepassing is en Dexia niet over deze vergunnnig beschikte. Tevens heeft Dexia de rechter niet kunnen overtuigen dat de aandelen gekocht zijn en krijgt nu een laatste kans dit alsnog te doen.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AS6280
LJN: AS6280, Rechtbank Arnhem , 105275 / HA ZA 03-1761 / 16 februari 2005

Het is voor meerdere rechters steeds aannemelijker geworden dat de aandelen NIET OP CONTRACTUELE WIJZE of HELEMAAL NIET ZIJN GEKOCHT voor de gedupeerden.

De rechtbank van Zwolle (Sector Kanton in Lelystad, uitspraak 23 maart 2005) heeft Dexia gevraagd aan te geven met schriftelijke bewijzen dat de aandelen daadwerkelijk gekocht zijn en dit aan te tonen.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AS9415
LJN: AS9415,Sector kanton Rechtbank Zwolle, 258974 CV 04-15026 / 23 maart 2005
“…
2.3
[X] heeft ten verwere onder meer aangevoerd dat volgens hardnekkige geruchten Dexia in vele gevallen niet de contractueel met de klant overeengekomen aandelen voor de klant heeft gekocht, maar DEZE POSITIE SLECHTS MET OVER DE COUNTER OPTIES HEEFT AFGEDEKT. Volgens [X] gaat het niet zomaar om losse geruchten nu Dexia in haar geval niet voldaan heeft aan de verplichting ex artikel 35, althans artikel 34 van de Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer 1999 om aan [X] tenminste eenmaal per kwartaal een effectennota uit ter reiken. [X]’s stellingen komen er voorts op neer dat Dexia mogelijk haar verbintenis jegens [X] tot aankoop van de in de overeenkomst gemelde aandelen niet is nagekomen en dat [X] mogelijk thans derhalve moet opdraaien voor een feitelijk niet door Dexia geleden verlies. Op basis van deze stellingen heeft [X] in reconventie gevorderd dat Dexia zal worden veroordeeld om schriftelijk nader te motiveren dat Dexia de aandelen, die zij op grond van de overeenkomst moest kopen, daadwerkelijk heeft gekocht.

2.4
Hoewel voormeld verweer in feite nagenoeg uitsluitend is gebaseerd op hardnekkige geruchten en een dergelijk verweer in het algemeen bij gebreke van voldoende onderbouwing gepasseerd zou moeten worden, is de kantonrechter niettemin van oordeel dat aan dit verweer in dit geval niet zonder meer voorbij gegaan kan worden.
Het is niet goed in te zien is hoe [X] haar stelling dat Dexia de aandelen niet heeft aangekocht nog anders zou kunnen onderbouwen dan aan de hand van hardnekkige geruchten, zulks terwijl het voor Dexia toch betrekkelijk eenvoudig moet zijn om aannemelijk te maken dat zij de aandelen wèl heeft verworven. Dexia heeft dit echter op geen enkele wijze gedaan. Daarbij komt dat het door [X] geschetste scenario van aankoop van over de counter gekochte opties in plaats van aandelen voorshands niet zonder meer onaannemelijk voorkomt. De kantonrechter ziet daarom, en mede gelet op de verstrekkende gevolgen van het verweer, aanleiding zich nader door Dexia te laten informeren omtrent de aankoop van de overeengekomen aandelen. In verband hiermee zal de zaak worden verwezen naar na te melden rolzitting teneinde Dexia in de gelegenheid te stellen schriftelijke –geadstrueerd met objectief verifieerbare (dus niet louter interne) stukken- inlichtingen te verstrekken omtrent de wijze en de data waarop de overeengekomen aandelen ten behoeve van [X] door Dexia zijn verworven. [X] zal daarna bij akte mogen reageren.
….”
Het is zeer opmerkelijk dat Dexia in deze zaken de rechters nog steeds niet heeft kunnen overtuigen. Dit gegeven, gevoegd bij andere bevindingen, is voor mij en meer gedupeerden aanleiding geweest te onderzoeken hoe Dexia (Bank Labouchere) feitelijk te werk is gegaan of zou hebben kunnen gehandeld met betrekking tot de ingenomen posities voor de gedupeerden.

Dat zij iets te verbergen hebben dat niet in de haak is lijkt mij zeker niet onmogelijk. De gang van zaken rondom de Duisenberg-bemiddeling en het op de slaaprol zetten van rechtzaken hebben deze gedachte de laatste tijd alleen maar versterkt. Schandelijk vind ik daarbij het gedrag van Dexia om ondanks daartoe gemaand geen inzage te geven in persoonlijke gegevens ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Met alle middelen probeert Dexia, nota bene gesteund door instanties die zelf in deze zaak gefaald hebben, zoals wetgevers en toezichthouders als Minister Zalm, STE, AFM, DNB en zelfs zogenaamd voor de gedupeerde opgerichte Stichting Leaseverlies (Eegalease) in samenwerking met de Consumentenbond en VEB, rechtzaken te stoppen die meer en meer de schandalige aandelenleasepraktijken aan het licht brengen. Angstvallig worden nu zelfs Hoger Beroepszaken gemeden en/of zolang mogelijk uitgesteld omdat zij weten dat zij hierin het onderspit zullen delven.

Ja, er is grote schade aan de Nederlandse economie door hen aangebracht met veel leed voor de gedupeerden. De laakbare instanties willen er dan ook zo snel mogelijk van af.
“… Dexia probeert zelfs via de rechter de nieuwe Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade, die op 1 augustus in werking zal treden, voor dit aandelenlease drama van toepassing te laten zijn en de opgedrongen schikking voor alle gedupeerden bindend te laten verklaren.

Het is duidelijk dat de overheid en de banken maar één ding voor ogen hebben; deze smerige zaak zo snel mogelijk in de doofpot te laten verdwijnen. … ” - Aldus Piet Koremans van Stichting Platform AandelenLease
http://www.platformaandelenlease.nl/Nie ... tm#Reactie

Niet voor niets wordt aandelenlease benadeelden door de werkelijke belangenbehartigers van de gedupeerden zoals het samenwerkingsverband van belangenbehartigers van aandelenlease benadeelden en een groot aantal gerenommeerde advocatenkantoren, die samen tienduizenden benadeelden vertegenwoordigen, afgeraden om het Aanmeldingsformulier voor de Duisenberg Regeling op te sturen naar Dexia.

Ook de Stichting Platform Aandelenlease laat hier geen onduidelijkheid over bestaan. Er zijn nog teveel onduidelijkheden en onbeantwoorde vragen. Zo moet Dexia bijvoorbeeld eerst de geclaimde schuld bewijzen –“dat zij de aandelen, die zij op grond van de overeenkomst moest kopen, daadwerkelijk heeft gekocht, alsmede de aan- en verkoopkoersen bekend te maken, een en ander onder overlegging van justificatoire bescheiden. …” Ook ikzelf ken gedupeerden die aanvankelijk dachten dat de Duisenbeg Regeling voor hen uitkomst zou bieden maar bij nadere bestudering inzagen dat het beter is (maak eerst een persoonlijke en financiële afweging na overleg met een advocaat) om naar de rechter te stappen.

Dat Dexia geen Euronext aankoopbewijzen e.d. kan (wil) tonen is stilaan wel duidelijk. Hoe Dexia (Bank Labouchere) de financiering heeft geregeld blijft nu een vraag die mijn aandacht heeft en
weet inmiddels dat er ook zonder geleend geld – lees rentelasten – met gebruikmaking van de juiste optiecombinaties bezit van aandelen gesimuleerd kan worden. Of de rechter een dergelijke constructie zal ontdekken bij de banken is voor hem nu een uitdaging.

Blijf attent en laat je niet weer in de luren leggen door welke doortrapte bank of instantie dan ook. Laat je ook niet afschrikken door hun intimiderende acties als incassobrieven, telefonades en dergelijke. Natuurlijk proberen zij de druk op te voeren om u zoveel mogelijk te bewegen tot het afzien van rechterlijke stappen. Zoek hulp bij medegedupeerden. Veel sterkte toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Okerene :wink:
Laatst gewijzigd door Okerene op 31 aug 2006 12:13, 2 keer totaal gewijzigd.

Gesloten