LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Goedkopere energie waar?

Heb je bepaalde ervaringen met een energiebedrijf? Deel hier jouw mening.
supercop1973
Berichten: 46
Lid geworden op: 02 nov 2006 10:48

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door supercop1973 » 19 feb 2007 14:06

Ja inderderdaad apart dat lagere tarief.

Maar ik ben een dief van eigen portomonee als ik naar ELEKTRAN ga. We betalen al genoeg zoals we vandaag weer kunnen lezen in diverse kranten en sites. http://www.telegraaf.nl/binnenland/5897 ... html?p=2,1

En helaas betaal ik dus mee aan dat top salaris van die uitbuiters van de NUON....

supercop1973
Berichten: 46
Lid geworden op: 02 nov 2006 10:48

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door supercop1973 » 20 feb 2007 10:16

hierbij de reactie van consuwijzer. Ik heb inmiddels wel de overstap aanvraag ingediend bij vastelastenbond.nl (alleen electra). We wachten dus af....

Hartelijk dank voor uw e-mail van 14 februari 2007, waarin u vraagt of er iets geregeld is in het geval de meterstanden en eindafrekening van uw oude leverancier niet kloppen.

Wanneer u overstapt is de procedure als volgt:
Uw nieuwe energieleverancier mag tot 15 werkdagen na de datum van overstappen uw meterstanden indienen bij uw netbeheerder. Sinds 1 april 2006 is de nieuwe energieleverancier verplicht om u te vragen deze meterstanden op te geven. Tevens moet hij u melden dat het niet (tijdig) verstrekken van de bedoelde meterstanden leidt tot een berekening of een schatting van deze meterstanden.

Als uw nieuwe leverancier binnen 15 werkdagen na de datum van overstappen geen meterstanden heeft doorgegeven, dan zal uw netbeheerder de switchmeterstanden gaan berekenen of schatten.

- Meterstand als basis voor eindafrekening

De netbeheerder geeft deze (officiële) switchmeterstanden binnen uiterlijk 30 werkdagen na de datum van overstappen door aan de oude en de nieuwe leverancier. De switchmeterstanden vormen de basis voor de eindafrekening met uw oude leverancier en het voorschotbedrag bij uw nieuwe leverancier.

Zowel de oude als de nieuwe leverancier zijn gehouden aan deze meterstanden. Als er dus geen meterstanden worden doorgegeven, zullen de berekende dan wel geschatte meterstanden van de netbeheerder gehanteerd worden op de eindafrekening.

- Alsnog meterstand op laten nemen

Wanneer u bij de eindafrekening van uw oude leverancier of bij de welkomstbrief van uw nieuwe leverancier constateert dat de gehanteerde meterstanden substantieel afwijken van de werkelijke meterstanden, kunt u deze standen alsnog laten corrigeren. U kunt hiervoor een meterstandenopname aanvragen bij uw nieuwe leverancier. Deze kan u hiervoor kosten in rekening brengen.

Wanneer u naar uw mening een fout constateert op uw eindafrekening, kunt u de volgende procedure volgen:

Stap 1: Neem contact op met uw energieleverancier
Uw energiebedrijf is verantwoordelijk voor het opstellen van een correcte eindafrekening en het tijdig versturen daarvan. Indien dit fout is gegaan, dan moet u allereerst aan uw energiebedrijf vragen wat daarvan de oorzaak is. Het is denkbaar dat de fout eenvoudig kan worden verklaard en dat dit voor u aannemelijk is.

Stap 2: Dien bezwaar in bij uw energieleverancier
Als het probleem met uw energiebedrijf niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan moet u als eerste uw energieleverancier formeel van uw bezwaren op de hoogte te stellen. ConsuWijzer raadt u aan om hiervoor de algemene voorwaarden van de desbetreffende energieleverancier te raadplegen. In de algemene voorwaarden staat aangegeven binnen welke termijn u uw klacht kunt indienen en op welke manier dat kan.

De juiste procedure is dat u schriftelijk bezwaar indient bij uw energiebedrijf, waarbij u uw bezwaren toelicht. Het is verstandig om uw energieleverancier een redelijke termijn te geven waarbinnen het bedrijf gemotiveerd over uw bezwaar moet beslissen. Een redelijke termijn is bijvoorbeeld 4 weken, maar kan afhangen van de complexiteit van het probleem. Hiervoor kunt u gebruik maken van de voorbeeldbrief Bezwaar tegen jaar- of eindafrekening energie (zie bijlage).

U kunt dit bezwaar het beste per aangetekende brief versturen. Uw energiebedrijf moet dan op uw bezwaar een beslissing nemen en die zo spoedig mogelijk aan u meedelen. Gedurende deze termijn is de betalingsverplichting geschorst.

Stap 3: Leg uw geschil voor aan de Geschillencommissie
Wanneer u het vervolgens niet eens bent met de beslissing van het energiebedrijf op uw bezwaar, dan is er sprake van een geschil. Een geschil kunt u bij de Geschillencommissie Energie en Water aanhangig maken. Bijna alle energiebedrijven zijn bij deze geschillencommissie aangesloten.

Bij uw contract horen algemene voorwaarden. Daarin staat aangegeven of het energiebedrijf is aangesloten is bij de Geschillencommissie Energie en Water of dat het bedrijf een eigen geschillenregeling kent. Indien u een geschil aan de Geschillencommissie Energie en Water voorlegt, bent u een klachtengeld verschuldigd. ConsuWijzer adviseert u om vooraf het Reglement van de Geschillencommissie te raadplegen.

Contact:
Geschillencommissie Energie en Water
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
(T) 070 - 310 53 10
www.geschillencommissie.nl

Overigens kunt u natuurlijk ook altijd kiezen voor een juridische procedure bij een rechtbank. U moet dan wel rekening houden met een langdurige en vaak kostbare procedure.

- Rol toezichthouder (NMa)

De NMa is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De NMa kan ingrijpen wanneer blijkt dat een energiebedrijf structureel deze wetten overtreedt. De NMa is echter niet bevoegd om te oordelen over privaatrechtelijke geschillen.

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben, neemt u dan gerust weer contact op met ConsuWijzer. Vermeld daarbij uw contactnummer 2554689. Op www.consuwijzer.nl vindt u naast informatie over uw rechten als consument ook handige infobladen en voorbeeldbrieven.


Met vriendelijke groet,


Mw. mr. P.C.M. Bijlenga
Hoofd ConsuWijzer
Praktisch advies over uw rechten als consument
(T) 088 - 070 70 70
www.consuwijzer.nl

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door polderboy » 20 feb 2007 12:16

Wow, supercop.

Da's een mooie!

Benieuwd wie er na een bureaucratische procedure via de geschillencommissie doorlopen te hebben alsnog puf over heeft om de rechter er ook nog even overheen te laten gaan voor een paar eurotientjes...

Maar hartelijk dank, ik zal link naar dit fraais opnemen op mijn site, "ter leeringh ende vermaeck" van het klootjesvolk.

Toppertje! :)

supercop1973
Berichten: 46
Lid geworden op: 02 nov 2006 10:48

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door supercop1973 » 05 mar 2007 21:21

Inmiddels via vastenlastenbond de bevestiging voor aanmelding bij ELEKTRAN binnen. Van ELEKTRAN zelf heb ik nog niets vernomen. Ik hou jullie op de hoogte.

carki
Berichten: 3
Lid geworden op: 31 mar 2007 14:04

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door carki » 31 mar 2007 14:16

Ik kreeg vandaag een brief van Elektran en van Nuon na aanleiding van mijn overstap naar Elektran (via Vastelastenbond) Echter schrok ik hier een beetje van. Ik blijf nu aan Nuonnetbeheer een termijnbedrag voor gas van 28,23 Euro betalen en voor Elektra 123,99 en nu moet ik aan Elektran een voorschotbedrag van 111 Euro voor gas en elektra samen betalen. Dit is totaal een maandbedrag van 263,- Euro terwijl ik eerst via Nuon een voorschotbedrag betaalde van 148,53. Een kleine verhoging kan ik begrijpen maar dit is een verschil per maand van 114,69 Euro. Hoe kan dit ?? Ze zijn uitgegaan van een jaarverbruik voor gas van 1806 m3 en voor elektra 2665 kwh. Wie kan mijn helpen ???

Lomax
Berichten: 71
Lid geworden op: 24 jan 2007 10:21

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door Lomax » 31 mar 2007 17:06

124 euro voor elektra voor netbeheer? dat kan niet.
Daar zou ik Nuon over bellen. Ik betaal nu iets van 70 euro per 2 maanden. Of is die 124 euro niet per maand maar per half jaar ???
Ik moest ook 3x kijken voordat ik begreep dat ik die 70 euro per 2 maanden moest betalen en niet per maand. :oops:

Lees dat dus even goed na of bel anders met de Nuon. 124 euro per maand kan gewoon niet voor zo weinig stroom.

carki
Berichten: 3
Lid geworden op: 31 mar 2007 14:04

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door carki » 31 mar 2007 18:17

Lomax bedankt voor uw reaktie. Er staat in de brief dat het om een nieuw termijnbedrag gaat. Echter staat er niet bij wat Netbeheer onder een termijn verstaat.

Lomax
Berichten: 71
Lid geworden op: 24 jan 2007 10:21

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door Lomax » 31 mar 2007 20:41

ik heb mijn raakafreking er ff bij gepakt (datum 24/3)
bij punt 3 staat Nieuwe Termijn bedrag en daaronder staat, dit bedrag wordt per 2 maanden omstreeks de 27e van ...

Dus lees nogmaals rustig de brief door en anders maandag toch maar bellen, want mijn 2 maand bedrag voor transport electra is 42 euro en dat is gebaseerd op een verbruik van 938 kwh over 84 dagen.

supercop1973
Berichten: 46
Lid geworden op: 02 nov 2006 10:48

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door supercop1973 » 02 apr 2007 16:12

Hoe lang heeft de overstap geduurd van NUON naar Vastelastenbond/ELEKTRAN?

Ik heb een bevestigingsbrief van vastelastenbond gedateerd 28-02-2007 waarin staat dat ik binnen vier weken een schriftelijk bevestiging zou ontvangen van ELKTRAN....daar zit ik dus nog op te wachten

Ik ben blijkbaar wel bekend bij ELEKTRAN want ik kreeg vorige week een brief over een poll die ze op hun site hadden gehouden over de maandelijkse afschrijving (1e of 15e van de maand).

supercop1973
Berichten: 46
Lid geworden op: 02 nov 2006 10:48

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door supercop1973 » 06 apr 2007 11:10

Heb vastelasten inmiddels een mail gedaan waarom een en ander zo lang gaat duren en ik van niemand wat hoor. Hun beloften dat er binnen 2 tot 4 weken iemand zou reageren van ELektran wordt ook niet nagekomen....

ik hoop niet dat dit het begin is van een bult ellende....ik heb nog steeds goede hoop

anjella
Berichten: 57
Lid geworden op: 11 apr 2007 18:13

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door anjella » 14 apr 2007 12:15

het probleem bij het vastleggen van de gas en licht leveringstarieven is dat je idd in het conractperiode geen stijgingen krijgt maar owee als het contract afloopt dan word het weer vast gezet met de dan geldende tarieven en dan moet je dus een hele hoop bij betalen. ik heb het zelf ook gehad dus spreek uit ervaring en ik doe het dus nooit meer mn tarieven vast zetten. dan maar stijgingen meemaken maar wel met de goedkoopste leverancier waarmee ik echt nooit geen problemen mee heb.

supercop1973
Berichten: 46
Lid geworden op: 02 nov 2006 10:48

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door supercop1973 » 26 apr 2007 08:23

Nou per 20 april ben ik over van NUON naar ELEKTRAN via VLB. Waar ik dus bang voor was komt helaas uit. CONTINUON schat mij ongeveer 375 kw te hoog. Waardoor ik dus teveel betaal. Het verschil tussen NUON en ELEKTRAN is 0,0373 per kw. Dus dat zou dus 14 euro zijn die ik teveel betaal.

IK ga zo maar even ELEKTRAN bellen en hoop dat zowel hun als NUON een andere begin/eindstand gaan hanteren. Want alleen een aanpassing van ELEKTRAN kant betekend dus dubbel betalen voor die desbetreffende 375 kw.

Lomax
Berichten: 71
Lid geworden op: 24 jan 2007 10:21

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door Lomax » 26 apr 2007 08:27

Als je regelmatig je meterstanden hebt bijgehouden en dit doorgeeft aan Elektran komt het allemaal wel goed is mijn ervaring. Wel wat geduld nodig, want Elektran is ook weer afhankelijk van je netbeheerder.

supercop1973
Berichten: 46
Lid geworden op: 02 nov 2006 10:48

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door supercop1973 » 26 apr 2007 09:44

Zojuist ELEKTRAN aan de telefoon gehad en zaak doorgesproken. Deze gaven aan dat ik ruim op tijd ben geweest met het doorgeven van de meterstanden. En dat er inderdaad een (flinke) afwijking in zit met wat CONTINUON geschat heeft.

Op 16 april(4 dagen voor ingang) heb ik namelijk mijn toenmalige meterstand doorgegeven aan ELEKTRAN. Daarnaast schijnt het zo te zijn dat je 10 dagen na ingang nog een en ander kunt wijzigen, dus ook hier was ik mee op tijd.

ELEKTRAN gaat nu contact opnemen met CONTINUON om zaak aan te geven en hopelijk te laten aanpassen. Op mijn vraag of ik hier wat van zou kunnen ontvangen kreeg ik alleen te horen dat ik het antwoord van CONTINUON zou kunnen krijgen...

IK vrees dat dat inderdaad wel even kan gaan duren, We wachten wel weer af.

Lomax
Berichten: 71
Lid geworden op: 24 jan 2007 10:21

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door Lomax » 26 apr 2007 09:50

Hou ook het termijn bedrag van Continuon in de gaten, was in ons geval ook vrij hoog. Had ik over gebeld maar omdat ze in maart toch de meterstanden kwamen opnemen heb ik verder geen aktie ondernomen.
en bij de eindafrekening van ze kreeg ik idd geld terug :)

Betaal nu per 2 maanden iets van 75 euro, waar ze eerst per maand ruim 65 euro afschreven.

supercop1973
Berichten: 46
Lid geworden op: 02 nov 2006 10:48

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door supercop1973 » 26 apr 2007 10:01

Bedankt voor de tip.

CONTINUON schat mijn verbruik in op 4511kw per jaar, dus daar zullen hun dan ook wel termijn op baseren neem ik aan.

Maar als ik jou zo hoor dan en het verschil in termijn bedrag is de schatting van Continuon ook behoorlijk mis gegaan bij jou
(had je dat niet al aangegeven in een eerder bericht? ik weet het niet meer :oops: )

Lomax
Berichten: 71
Lid geworden op: 24 jan 2007 10:21

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door Lomax » 26 apr 2007 10:05

De schatting van hun was wel te verklaren, de oplopende lijn volgend in ons verbruik. Echter zijn we op ons verbruik gaan letten en hebben de oplopende lijn omgebogen :)
We waren ingeschat op iets van 6500 kwh voor afgelopen jaar (jaar daarvoor 5900 verbruikt), maar we hebben dat jaar "maar" 4500 kwh verbruikt en ja, dan krijg je verschillen 8)

Shine
Berichten: 2475
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door Shine » 26 apr 2007 10:11

ELEKTRAN gaat nu contact opnemen met CONTINUON om zaak aan te geven en hopelijk te laten aanpassen. Op mijn vraag of ik hier wat van zou kunnen ontvangen kreeg ik alleen te horen dat ik het antwoord van CONTINUON zou kunnen krijgen...
Vreemd vreemd. Waarom schuift Elektran het termijnbedrag aanpassing af op Continuon?
Netbeheerder Continuon geeft leverancier een geschatte verbruiksstand aan d ehand van een geschiedenis verbuik op dat adres. Aan de hand daarvan stelt/baseert de leverancier zijn voorsteltermijnbedrag vast. Als u dit termijnbedrag wilt aanpassen (omhoog of omlaag) moet dit zonder probleem kunnen bij de leverancier ELEKTRAN. Continuon kan uw termijnbedrag niet aanpassen. Hooguit de geschatte standen aanpassen.

Lomax
Berichten: 71
Lid geworden op: 24 jan 2007 10:21

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door Lomax » 26 apr 2007 10:14

Elektran kan zonder meer je maandbedrag voor hun gedeelte aanpassen (hebben ze bij mij al 2 keer gedaan).
Dit gaat om het netwerk gedeelte, bij Elektran reken je dat rechtstreeks bij je netwerk beheerder af en niet via hun zoals bij veel andere wel gebeurt.

En bij je eindeafrekening gaan ze allemaal uit van de meterstanden van de netbeheerder. Wil je je eindafrekening laten aanpassen omdat de geschatte meterstanden te hoog zijn, moet dat worden aangepast bij de netbeheerder. Hebben ze dat gedaan, gaan je vorige leverancier een nieuwe eindafrekening maken met de nieuwe eindstand, als het goed is.

supercop1973
Berichten: 46
Lid geworden op: 02 nov 2006 10:48

Re: Goedkopere energie waar?

Ongelezen bericht door supercop1973 » 26 apr 2007 10:18

Het gaat dus in mijn geval ook om "verkeerd" geschatte standen ten opzichte van de werkelijke meterstand die de meter bij mij thuis aangeeft.

Ik wil namelijk met nagenoeg werkelijke standen overstappen en geen verschillen hebben. Ook al gaat het in mijn geval maar om 14/15 euro. het blijft geld.

Gesloten