LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] stadswarmte

Heb je bepaalde ervaringen met een energiebedrijf? Deel hier jouw mening.
kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

stadswarmte

Ongelezen bericht door kiz »

Gemiddeld in NL volgens veel cijfers is 3.500, hoewel in stadswarmte tariefadvies 2007 van EnergieNed al 4.200 kWh wordt genoemd.
om precies te zijn:
4217 kWh voor een woning die op het gasnet is aangesloten
4201 kWh voor een woning die op het warmtenet is aangesloten
Hiermee wordt impliciet gesteld dat een warmte-gebruiker minder stroom gebruikt dan een gas-gebruiker. Ik bestrijd dat, aangezien ik niet over kookgas beschik ben ik gedwongen electrisch te koken, hetgeen - volgens de website van Eneco - ca. € 166 duurder is dan koken op gas (hoe men aan deze berekening komt vermeldt diezelfde website overigens niet)
Een onderscheid in "SV met kookgas" en "SV zonder kookgas" maakt Energiened overigens niet in het tariefadvies.

Nog een interessant item uit genoemd tariefadvies:
Het NMDA vastrechttarief wordt (gemotiveerd) vastgesteld op € 171 op jaarbasis (dit is de duurste uitgangssituatie).
Eneco brengt mij zonder blikken of blozen jaarlijks € 284 in rekening, en tevens nogeens € 91 voor de warmtapwaterinstallatie.
Desgevraagd zegt Eneco niet verplicht te zijn tot enige toelichting op dit belachelijke vastrechttarief, dat in geen enkele verhouding staat tot het adviestarief.

Ook wordt in het tarief per GJ - alweer volgens het veelgeprezen NMDA principe - rekening gehouden met de Energiebelasting; deze is verdisconteerd in het leveringstarief, MAAR HOEFT DOOR DE ENERGIEBEDRIJVEN NIET TE WORDEN AFGEDRAGEN (bron: SenterNovem) om aldus de "rentabiliteit van de afzonderlijke projecten" te waarborgen. Polderboy heeft op zijn website - naar ik meen - een interessante passage staan over de rentabiliteit van SV projecten.

Er ligt sinds 2003 een wetsvoorstel om o.a. de bescherming van de "stadswarmte-consument". in een Warmtewet te regelen, maar de behandeling hiervan wordt keer op keer uitgesteld. Blijkbaar hebben de energiebedrijven hier een dikke vinger in de pap om hun niet voor de markt vrijgegeven en zwaar door de overheid gesubsidieerde melkkoetje te behouden :evil:

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door polderboy »

"Warme" medestanders kunnen we hard gebruiken, beste kiz. Stadswarmte is hardnekkige, loeizware, en ongelofelijk ingewikkelde materie. Ik moet alle zeilen bijzetten.

DE club om lid van te worden is Stichting Niet Meer Dan in Almere die al jaren aan het strijden is.

http://www.nietmeerdan.nl/

Die 4.000ers had ik afgerond, ontloopt elkaar niet veel en zal ongetwijfeld van de (slechte???) steekproef afhangen. De gemeten huishoudens zijn OF volledig warmteHH (dus zonder kookgas, zoals bij ons), OF volledig gasHH.

Ten nadele van de eerste is elektrisch koken, ten nadele van de tweede het elektraverbruik van pompen voor de CV, wat er behoorlijk in kan hakken.

ALLES in de tariefadviezen wordt allemaal naar "gemiddelde" toegerekend, en ALLES wordt naar de maximale gassituatie toegerekend.

Motto: Niet Meer Dan, Maar Nooit Minder!

Komt allen, gij SV klanten, en doe hier uw verhaal... :cry:

Chanmaster
Berichten: 2893
Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
Locatie: Almelo

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door Chanmaster »

Polderboy even een serieuze vraag. Ben u voor of tegenstander van stadsverwarming?

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door polderboy »

Voor indien werkelijk realistische beprijzing van alle kosten wordt gehanteerd. Ten Hoopen (CDA, Warmtwet indiener) heeft al gezegd dat we 275 euro per jaar teveel betalen. Beprijzing stadswarmte is een grote mistige bende, met "eventualiteit" bovenop "gemiddelde" bovenop "veronderstelde" cq. "vermeden" kosten gestapeld waar de honden geen brood van lusten. Bovendien gedicteerd door EnergieNed, en verbruik gebaseerd op onderzoek in opdracht van deze belangenorganisatie. Die geen enkel belang bij lage prijzen heeft. Geen onafhankelijke organisatie, dus.

ALLES wordt op kunstmatige, ogenschijnlijk "wetenschappelijk verantwoorde" wijze naar de - inmiddels, door Staatsingrijpen (koppeling gas- aan olieprijs) - peperdure GAS situatie toegerekend, met twijfelachtige uitgangspunten die zwaar worden aangevochten door steeds meer bewonersverenigingen en onafhankelijke instanties. Alle kosten zijn "fictief", alles wordt naar "gemiddelde" toegerekend, waar je dan blijkbaar maar aan moet "voldoen", maar ik HEB helemaal geen "gemiddeld" huishouden, en daar wil ik voor beloond worden i.p.v. afgestraft!

NUON gaat in Almere zonthermische centrale inzetten in bestaand SV net, maar de bewoners krijgen voorzover bekend NIET het voordeel van de gratis (!!!) zonnewarmte toegerekend, terwijl ze geen enkele KEUZE hebben en het gewoon opgelegd krijgen en gewoon de "gas-situatie" moeten gaan dokken. Het project krijgt een flinke dot Europese "innovatie"steun (ook uw belastinggeld). Niets tegen op slim gebruik van duurzame energie, maar dan moeten de GEDWONGEN afnemers ook in het financiële voordeel delen. Ik heb een uitgebreide reactie op onverwachte mail van iemand van SenterNovem (controle-instantie) hierover geschreven. Antwoord? Ho maar! Krijg maar het rambam, lijken ze wel te denken bij de "instanties"...

Rotterdam gaat voor fors deel oude woonwijken aan de uit fossiele industrie (Botlek) ontvallen afvalwarmte gebruiken voor SV netwerk. Ergo: die warmte MOET geproduceerd blijven worden, want die wijken worden dus "fossiel vastgelegd" aan die warmteproductie. Zo wordt een hele fossiele, extreem energie intensieve bedrijfstak voor vele decennia de broodnodige energetische innovatie ontnomen cq. ontzegd om die afvalwarmte NIET meer te gaan produceren. Nederland en de wereld hebben er immers het allergrootste belang bij dat die energievretende bedrijfsprocessen fundamenteel aangepast gaan worden zodat die warmte niet eens meer geproduceerd gaat worden, want het is een AFVAL product, en afval moet je vermijden i.p.v. daar weer allemaal peperdure en ingewikkelde end-of-pipe oplossingen voor te verzinnen. Er zijn alternatieven, zoals laag-temperatuur systemen met bodem opslag. Schijnt veel goedkoper te zijn als je naar ALLE kosten kijkt...

En ga zo maar door.

Stadswarmte: onder zeer stringente voorwaarden, en met kristalhelderre beprijzing die recht doet aan het stookgedrag (!!!) van de afnemers, kan ik mee leven. Het kan niet zo zijn dat je zoals wij 63% vastrecht betaalt omdat je zo bewust weinig stookt. Dat stimuleert niet bepaald, om, het zachtjes uit te drukken.

Blijft over: SV klanten zijn gedwongen klanten die niet kunnen kiezen. In het roofkapitalisme van de (zeer slecht werkende) "geliberaliseerde" energiemarkt blijkt wel weer tot wat voor gigantische problemen dat gaat leiden. Alleen al vanwege deze onrechtvaardige situatie t.o.v. klanten met een gasaansluiting (die kunnen kiezen tussen aanbieders), moeten de SV klanten maximaal beschermd worden tegen de hebzuchtige monopolisten van de energiebedrijven.

Doet u mij maar een hyperefficiënte Holzpellet ketel, dan ga ik die pellets zelf wel met de fietskar halen. Pas als het echt nodig is, en dat is vele malen minder dan in een gemiddeld NL huishouden uit "gemakzucht" of uit vermeend "comfort" (zit allemaal tussen de oren en grotendeels aangepraat cq. nageaapt) nodig is. We moeten naar een "minimal energy driven society", i.p.v. naar een "maximal money driven society", want we leven in een fysiek begrensde wereld waar de grenzen steeds pregnanter overschreden worden, en geld is niet eetbaar.

http://www.polderpv.nl/nieuwsberichten.htm#22okt2005SV

Kijk ook naar de uitzending van het NOS journaal op 27 maart 2006, met Henk Heiner (Stichting NMD, Almere) in de hoofdrol. Video via website NOS:

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen ... ex_av.html

Chanmaster
Berichten: 2893
Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
Locatie: Almelo

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door Chanmaster »

Polderboy bedankt voor de bijdrage.
Ik wil wel even inhaken op uw bewering over fictieve prijzen.
Uw opvatting over prijsbepaling is kennelijk incompleet.
Aardolie en aardgas hebben zoals alle zaken een economische waarde.
Deze wordt niet bepaald aan de hand van de kostprijs maar aan de hand van de marktwaarde op dat moment.
Het houdt de economie in balans. Zou ik een goedkoop productiesysteem opzetten dan nog zal het product tegen een bepaalde economische waarde aan de man gebracht moeten worden.
Omdat aardgas en aanverwante energieproducten bij de bron een natuurproduct betreffen beginnen de kosten bij het delven daarvan.
Uw opvatting over de zonnecollectoren ter verrijking van energie voor de stadsverwarming alsmede het niet doorberekening van het daarmee verworven voordeel en de consument is daarvan een voorbeeld.
De economische waarde wordt in deze nadrukkelijk op peil gehouden.

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door polderboy »

Erg vaag verhaal, beste C.

Binnen de hele SV problematiek wordt JUIST het zogenaamde "marktwaardebeginsel" wat EnergieNed in die hele prijspyramide heeft ingebracht zeer zwaar aangevochten omdat de uitgangspunten en de "statistische basisgegevens" niet kloppen of op zijn minst twijfelachtig zijn. Op drijfzand kun je geen degelijk huis bouwen.

Er werd een poging gedaan om dat "marktwaardebeginsel" alsnog de Warmtewet binnen te loodsen, maar hier wordt hopelijk een stokje voor gestoken. Dat zal zwaar bevochten worden, want de belangen zijn gigantisch.

Zonlicht is een natuurlijke "grondstof". Is gratis. Totdat een bureaucraat belasting op zonlicht verzint, is al meermalen grappend op gezinspeeld, maar je moet ze de kost geven, de red tape boys. GESUBSIDIEERD voordeel in productiesysteem wat GEDWONGEN wordt afgeleverd aan klanten die geen keuze hebben, hoort aan die klanten doorberekend te worden. Ik dacht dat we nog steeds in een "democratie" leefden. Stalinisme komt iets dichter in de buurt, zo lijkt het wel.

Chanmaster
Berichten: 2893
Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
Locatie: Almelo

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door Chanmaster »

Beste Polderboy ik ben altijd kort en bindig maar nimmer vaag.
Ik zal u een ander voorbeeld geven maar daaraan vooraf geef ik een schets van hoe het inelkaar zit.
De economische waarde van een product is gewogen conform statistieken. Hieruit vloeit de economische waarde voort.
De verkoopprijs heeft dus geenzins iets met de kostprijs te maken.
De economische waarde is te omschrijven als de verkoopprijs welke in verhouding tot de markt en het marktaanbod alsmede de belangstelling voor een product in balans trekt.
Zou men een goed product te goedkoop op de markt brengen dan zou daardoor de economische waarde negatief luiden met als resultaat dat de staat ingrijpt vanwege een concurentiegeding.

wicher
Berichten: 556
Lid geworden op: 13 mar 2006 23:28

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door wicher »

@chanmaster:

Ik zal je aanbevelen als marketingmanager bij een concurrent van me :wink:

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door kiz »

doe mij maar 'n paar Chanbretels... want m'n broek zakt met 1 meter per seconde :?

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door polderboy »

Man, man, man.

Mijn broek ligt al dagen onder m'n bureaustoel...

:shock:

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door kiz »

@polderboy
wees maar blij dat 't geen koude winter is dan :lol:

wicher
Berichten: 556
Lid geworden op: 13 mar 2006 23:28

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door wicher »

Als jullie broeken hiervan al afzakken, dan staat je nog wel het e.e.a. te wachten! :wink:

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door kiz »

't trieste is alleen dat Chanmaster z'n eigen confabulaties gelooft...

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door polderboy »

Hou op!

:D :twisted:

wicher
Berichten: 556
Lid geworden op: 13 mar 2006 23:28

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door wicher »

't trieste is alleen dat Chanmaster z'n eigen confabulaties gelooft...
Als je zo lang hebt doorgestudeerd als hij :oops: , dan schijnt dit het resultaat te kunnen zijn :wink:

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door kiz »

dan schijnt dit het resultaat te kunnen zijn :wink:
witte-jassen-brigade inschakelen dan maar? :mrgreen:

wicher
Berichten: 556
Lid geworden op: 13 mar 2006 23:28

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door wicher »

DOEN!!!!!!!!!! :lol:

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door kiz »

heb begrepen dat ze in Tilburg moeten zijn?

wicher
Berichten: 556
Lid geworden op: 13 mar 2006 23:28

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door wicher »

Yep!

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: stadswarmte

Ongelezen bericht door kiz »

hulpverlening is onderweg... :lol:

Gesloten