LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] SV klanten Eneco let op!!!

Heb je bepaalde ervaringen met een energiebedrijf? Deel hier jouw mening.
Gesloten
kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door kiz »

Vorige week de jaarafrekening van Eneco ontvangen.
Per 1-1-2007 berekent Eneco € 3,99 per GJ méér dan de door henzelf gepubliceerde tarieven, over 2006 is het verschil € 4,07 per GJ (incl. BTW) Verschil bij een "gemiddeld jaargebruik" van 35 GJ is een slordige € 140!!
Uiteraard heb ik Eneco schriftelijk verzocht dit verschil te verklaren en het teveel in rekening gebrachte bedrag terug te storten. Ik wacht nog op de reactie van Eneco, maar heb al aangekondigd de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie.

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door polderboy »

Kiz:

Wil je dit ook, als je geen correcte reactie krijgt, direct aankaarten bij SenterNovem? Die moet de tariefbladen controleren, en als dit waar is, hangt wat mij betreft Eneco aan het hoogste kruis en mag ook bij SenterNovem het haardvuur witheet opgestookt gaan worden...

Man, man, man. Wat een zooitje. :evil:

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door kiz »

Ik wil het bij voorkeur op de voorpagina van een aantal landelijke dagbladen :evil:
Overigens is er een cc'tje van mijn mail (heb Eneco per mail en papieren post aangeschreven) naar MinEz gegaan, alsmede een aantal Tweede Kamerleden.
Dat ze 's snel voortmaken met die warmtewet, want dit soort toestanden is bij de wilde spinnen af :evil:

mexxer
Berichten: 8
Lid geworden op: 08 nov 2006 22:59

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door mexxer »

ik vind het een beetje vreemd dat je dit forum plaatst zonder de reactie van enecp afgewacht te hebben.
je schildert ze nu af als frauders terwijl JIJ misschien het wel bij het verkeerde eindt hebt.
wacht gewoon eerst een reactie af joh...

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door polderboy »

Ik kan me niet herinneren dat kiz het woord "fraudeur" heeft gebezigd. Dat is van de hand van mexxer.

Helaas worden op fora nogal eens verkeerde woorden in onschuldige monden gelegd. Moet eens afgelopen wezen.

Lees nou wat er staat. Zit kiz uit zijn nek te lullen? Dacht het niet...

3,99 euri meer voor een blijkbaar gepubliceerde GJ prijs is geen kattenpies. Bij een gemiddeld verbruik van 35 GJ/jaar kom je dan al snel op 140 euri teveel betaald alleen al aan de variabele kosten... Terecht dat daarover op voorhand al alarm wordt geslagen, want wie stadswarmte afneemt wordt zelfs door Ten Hoopen (CDA) geacht 250 euri per jaar teveel te betalen. Komt dus niet uit de lucht vallen.

Almere gaat NUON voor de rechter dagen. Gaat om grote financiële belangen. Is vijf en een half jaar voor geknokt door de direct getroffenen. Het gaat niet om niks bij stadswarmte.

Maar, inderdaad: we zijn zeer benieuwd naar de reactie van Eneco. :?

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door kiz »

Na een schriftelijk rappèl van mijn zijde (2 van de 4 weken zijn inmiddels om) heeft een mevrouw van Eneco telefonisch contact met mij opgenomen.

De door hun gepubliceerde tarieven (per GJ) kloppen wel (volgens de dame in kwestie), maarrrr... er wordt nog een bedrag aan REB overheen berekend, en dát staat niet op het tarievenblad volgens haar. (Op het tarievenblad staat dat dit bij de prijs zit inbegrepen, overigens).
Ook over het warmtapwater wordt REB berekend volgens haar (hierover vermeldt het tarievenblad nu weer helemaal NIETS) en dat zou dan weer wél bij de prijs in zitten.

Mijn vraag over het vastrecht (dat inmiddels een slordige 150 euro hoger is dan het EnergieNed adviestarief) heeft ze doorgestuurd aan de "betreffende afdeling".

Ik heb uiteraard verzocht de uitleg inclusief berekeningen schriftelijk aan mij te sturen. Het verhaal dat ik telefonisch te horen kreeg klopt m.i. al van geen kanten, ik zal de schriftelijke uitleg dan ook tot 3 cijfers achter de komma doorspitten.

Overigens, polderboy, blijkens het laatste rapport van de Rekenkamer is het zinloos Senternovem in kennis te stellen, zij controleren alleen warmteprojecten waar nog subsidie op loopt, dat zijn er 3 geloof ik, en dat zullen dan geen projecten van meer dan 20 jaar geleden zijn...

wordt nog vervolgd...

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door polderboy »

Hoi Kiz

Tja, het was ook meer bedoeld om die ambtenaren daar eens een jeweetwel te geven. Op alle fronten moet maximale druk uitgeoefend worden. Niets gaat vanzelf, alles moet bevochten worden in dit ...land.

Overigens, Leiden "schijnt" nog steeds onder de "door SenterNovem gecontroleerde NMDA knoet" te zitten met nog paar jaartjes (?) financiële afhankelijkheid...

De gemeenteambtenaar die we na maanden zeuren over de beprijzing te spreken hebben gekregen wist verder erg weinig van wat er in het verleden allemaal is afgesproken. Contracten zijn nooit opgesteld, het enige wat we boven tafel hebben kunnen krijgen is een intentieverklaring (voorwaarden van gemeente voor SV project, niet ondertekend door de voorloper van NUON)...

Een poldermoeras, dus. The fight continues.

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door kiz »

inmiddels de schriftelijke uitleg van Eneco ontvangen:
Geachte mevrouw, heer,

Zoals met u telefonisch is afgesproken specificeren wij hieronder de gecommuniceerde tarieven 2006 en 2007

Equivalent energiebelasting op gas
Op onze jaarnota’s wordt onder andere het verbruik van warmte en warm tapwater in rekening gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onder vermelde tarieven.
Het totale tarief is onderverdeeld in het basistarief voor warmte en warm tapwater en de equivalent energiebelasting gas. De equivalent energiebelasting werd apart vermeld op onze nota’s. De Geschillencommissie Energie en Water heeft uitgesproken dat deze equivalent wel in rekening mag worden gebracht, maar dat deze niet langer op de nota vermeld mag worden. Zodoende hebben wij na deze uitspraak de equivalent energiebelasting op gas verwerkt in het tarief voor warmte en warm tapwater.
Tarieven
In de eerste tabel hebben wij per periode de tarieven weergegeven voor warmte. In de tweede tabel staan de tarieven vermeld voor warm tapwater. De tarieven voor zowel warmte als warm tapwater zijn gestegen. Er is echter geen sprake van een verdubbeling van de tarieven. De vermelde totaaltarieven zijn gecommuniceerd.

Warmteprijzen
Periode Basistarief Tarief per GJ Equivalent per GJ Totaal per Gj
1 juli 2005 tot 1 januari 2006 € 12,31 € 6,32 € 18,63
1 januari 2006 tot 1 juli 2006 € 14,01 € 6,37 € 20,38
1 juli 2006 tot 1 januari 2007 € 14,35 € 6,37 € 20,72
1 januari 2007 tot heden € 14,89 € 6,06 € 20,95


Warm tapwater 01.07.05 – 01.01.06 01.01.06 - 01.07.06 01.07.06 – 01.01.07
Basistarief p/3 € 3,56 € 3,93 € 4,00
Equivalent energiebelastin € 1,33 € 1,33 € 1,34
Belasting leidingwater € 0,146 € 0,1476 € 0,147
Totaal prijs /m3 € 5,04 € 5,42 € 5,49
Tarieven
In de eerste tabel hebben wij per periode de tarieven weergegeven voor warmte. In de tweede tabel staan de tarieven vermeld voor warm tapwater. De tarieven voor zowel warmte als warm tapwater zijn gestegen. Er is echter geen sprake van een verdubbeling van de tarieven. De vermelde totaaltarieven zijn gecommuniceerd.

De equivalent energiebelasting gas op warmte voor warm tapwater is in rekening gebracht bij warmte.
Hierdoor is voor warmte een te hoog bedrag in rekening gebracht. Het bedrag voor warm tapwater is dientengevolge te laag.

In uw persoonlijke situatie zou volgens de bovenvermelde tarieven de volgende kosten op de jaarnota van 30 maart 2007 weergegeven moeten worden, nl:

Warmte 12,81 GJ x 14,42623 = € 184,80
Equivalent energieheffing 12,81 GJ x 6,26307 = € 80,23
Totaal aan warmte € 265,03

Warm tapwater 30 m3 x € 3,99833= € 119,94
Equivalent energieheffing 30 m3 x € 1,33 € 39,90
Totaal warm tapwater € 159,84
Op de jaarnota van 30 maart 2007 is voor warm tapwater € 119,94 weergegeven.
Dit had dus € 159,84 euro moeten zijn.
Het verschil is € 39,90 (= € 159,84 minus € 119,94).
Dit verschil van (€ 39,90) is opgeteld bij warmte dus € 265,03 plus 39,90 is € 304,93.
Op de jaarnota is de belasting op leidingwater apart vermeld onder rubriek Belastingen en/of heffingen op pagina 2 van de jaarnota.

Bij bovenvermelde berekening is gebruikt gemaakt van de gewogen gemiddelde tarieven van de desbetreffende verbruiksperiode.

Vastrecht warmte
Het vastrecht (volgens EnergieNed advies dat door ENECO wordt gevolgd) is
opgebouwd uit:
- Uitgespaard vastrecht gas
- Uitgespaard onderhoud cv-ketel en vervanging onderdelen
- Kosten verschillen levensduur.

Over het vastrecht gas zegt het tariefadvies EnergieNed helemaal niets, dit is per regio/leverancier in te vullen. De overige componenten zijn in 2007 t.o.v. 2005 verhoogd.
- Eneco heeft géén apart bedrag in rekening gebracht ter compensatie van het "te lage" in rekening gebrachte tarief warmtapwater, zij hebben een te hoog tarief per GJ berekend en rekenen nu het verschil "goed".
- In tegenstelling tot de tarieven die Eneco in dit antwoord én op de tarievenbladen vermeldt, blijkt men nu ineens weer een "gewogen gemiddelde" in rekening te brengen, zonder overigens duidelijk te maken hoe dit "gewogen" dan wel "gemiddeld" wordt.
- Eneco geeft op haar tarievenbladen aan dat de tarieven "inclusief een equivalent REB" zijn, zowel voor warmte als warmtapwater, maar ze berekenen dus voor warm tapwater een ander tarief waar blijkbaar geen REB over is berekend.
- Eneco heeft nog nóóit een apart "equivalent REB" op mijn rekening gespecificeerd, hun verwijzing daarnaar raakt dus kant noch wal.
- in de uitspraak van de SGC die ik heb gelezen is de conclusie dat géén equivalent REB in rekening mag worden gebracht op grond van een wettelijke verplichting, aangezien de wettelijke grondslag ontbreekt en het energiebedrijf deze equivalent niet aan de overheid hoeft af te dragen. SGC meldt in deze uitspraak niets over het al dan niet op de nota specificeren van een equivalent REB.
- waar Eneco zegt het adviestarief EnergieNed t.a.v. vastrecht te volgen liegen ze dat het gedrukt staat, het EnergieNed adviestarief is namelijk
verlaagd sinds 2005, bovendien heb ik het "uitgespaarde vastrecht" aan Eneco voorgerekend volgens hun eigen tarievenblad (maar misschien kloppen die ook niet? ik heb er weinig vertrouwen meer in...)
Uiteindelijk weet Eneco een "kloppend" verhaal voor te leggen ten aanzien van de tarieven, maar ik wil uit principe tóch een uitspraak van de SGC over het lukraak heen en weer schuiven met posten zonder deze te specificeren. Ik kan me namelijk niet aan de indruk onttrekken dat Eneco -achteraf- een berekening opstelt om e.e.a. kloppend te máken. Ik handhaaf in ieder geval mijn bezwaar ten aanzien van het vastrecht (Eneco berekend zo'n 135 euro méér dan het adviestarief van EnergieNed) en zal deze voorleggen aan de SGC.
Ik vind het een grote puinhoop.

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door polderboy »

Sterkte met de saeck, beste Kiz.

Wacht maar tot de warmtemarkt onder de "tucht" van NMa gaat komen.

Dan is het volgens mij helemaal niet meer te volgen, want dan gaan er een paar blikken extra juristen open getrokken worden...

Dat krijg je als je een - vroeger in de plomp of in de lucht gedumpt - "restproduct" voor goud geld aan gedwongen klanten wil gaan verkopen. Dan komt het slechtste in sommige hersenpannen naar boven drijven... :x

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door kiz »

Wacht maar tot de warmtemarkt onder de "tucht" van NMa gaat komen.
ik verwacht er inderdaad geen echte verbetering van. Zelfs de Rekenkamer kan de tarieven niet doorgronden.
Met de aangekondigde Warmtewet wordt nog steeds weinig haast gemaakt, vanwege de "grote belangen". Ik kan wel raden wiens belangen, zéker niet de SV-afnemers-belangen in ieder geval. Te vrezen valt dat, tegen de tijd dat e.e.a. zijn uiteindelijke beslag gaat krijgen, de "maximaal redelijke" tarieven worden vastgesteld overeenkomstig een tijdstip dat de diverse SV-boeren hun tarieven al tot onwaarschijnlijke hoogte hadden opgepompt, waarmee de NMDA oplichterij nog legaal wordt ook.
Wat mij betreft kunnen ze aan 't gas :wink: (wou dat ik 't kon...)

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door polderboy »

Nou, wij kunnen al aan het gas. Kookgas. Gecombineerd met stadsverwarming.

Hoofdpijndossier hors categorie... :cry:

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door kiz »

Kookgas
Volgens de "energiewijzer" van Eneco is koken op gas ca. € 160 op jaarbasis goedkoper dan electrisch koken. Ik vermoed dat jouw SV-boer (Nuon, toch?) dat "voordeel" minstens 2,5x weet te verrekenen in andere vage (vastrecht)posten. NMDA betekent toch Niet Minder Dan Anders ???
Nooit geprobeerd een clandestiene HR ketel op aan te sluiten? (je zou de neiging krijgen... of niet dan???)

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door polderboy »

Wil ik wel eens een berekening van zien hoe ze aan die 160 euri verschil komen. We koken elke dag, en we verbruiken jaarlijks maar 30 kuub, al jaren stabiel. Energiebedrijven en Consumentenbond rekenen gemiddeld met zo'n 70 kuub (ben benieuwd wie dat haalt). Met prijzen van 65 euricent/m3 kom je dan op 45,50 euri/jaar variabele kosten (voor ons maar 19,50 euri). Hangt er ook van af hoe elektrisch je kookt. Zit in die berekening ook het vastrecht opgenomen? Dat zal dan mede van de leverancier afhangen (die brengt voor levering nl. ook vastrecht in rekening, de netbeheerder incasseert ook vet over diverse posten). Zijn verschillende systemen, dus welke appel en welke peer?

Er wordt voor zover ik (nu) weet geen stiekeme verrekening met elektrische kokers gemaakt, al zit het wel indirect in de GJ prijs verstopt omdat daar die bezopen statistieken van EnergieNed (en die ... formule) in zitten, waarbij trouwens blijkt dat het totale elektraverbruik van "genormeerde gewone gashuishoudens" en "genormeerde SV huishoudens met elektrisch koken" ongeveer gelijk is. Ergo: ALS dat een representatieve steekproef zou zijn (geloof er geen ... van), zou dat betekenen dat de meerkosten voor een HR ketel (elektra pomp) ongeveer zouden opwegen tegen de meerkosten voor elektrisch koken. Maar ja, appels en peren, hé? :roll:

Als ik een ketel op die kleine kookgas meter zet, zit natuurlijk binnen de kortste keren de netbeheerder op mijn nek: meneer, u moet een vette dikke meter, want er klopt hier iets niet. Of u even hier wilt tekenen, dank u wel meneer. Jaar daarop op je nota: capaciteitstarief voor gasmeter drie keer zo hoog. Zo zijn ze... :evil:

Laat trouwens onverlet dat, als je dat al doet, je nog steeds zakken vol geld aan dat ... vastrecht voor die ... SV installatie aan het weggooien bent. Zo zijn ze nu eenmaal, de keurige dames en heren van onze energiebedrijven... :?

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door kiz »

Wil ik wel eens een berekening van zien hoe ze aan die 160 euri verschil komen.
ik vermoed dat dat op dezelfde wijze gaat als het opstellen van de jaarafrekening SV/warmtapwater :wink: Inderdaad, "welke appel, welke peer"
het totale elektraverbruik van "genormeerde gewone gashuishoudens" en "genormeerde SV huishoudens met elektrisch koken" ongeveer gelijk is.
Het schijnt dat in die "representatieve steekproef" steeds meer "gashuishoudens" zitten die elektrisch koken, daardoor wordt blijkbaar het "nadeel" van (gedwongen) elektrisch koken minder. Opnieuw: welke appel, welke peer... een gashuishouden kiest er zelf voor een elektrisch kooktoestel te hebben, ik heb niet de keuze een gaskooktoestel te hebben.
als je dat al doet, je nog steeds zakken vol geld aan dat ... vastrecht voor die ... SV installatie aan het weggooien bent.
mjah... maar dan flikker je toch die hele SV installatie je meterkast uit? Kun je proefondervindelijk vaststellen dat zélfs dat 3x zo hoge capaciteitstarief voor die vette dikke gasmeter nog voordeliger is dan het NMDA vastrecht SV...

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door polderboy »

Beste Kiz

Ik nodig je bij me uit om met de verhuurder te gaan onderhandelen over het uit mijn meterkast flikkeren van die SV-installatie (die in een gesloten circuit is opgenomen, dus alleen de technische haalbaarheid ervan, laat staan de "afsluitkosten" wil ik liever niet aan denken).

Als het je lukt, krijg je voor, laten we zeggen, het komende jaar elke maand een op zonnestroom gebakken appeltaart... :lol:

kiz
Berichten: 2265
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door kiz »

om met de verhuurder te gaan onderhandelen
oef... ik was er gemakshalve vanuitgegaan dat je huiseigenaar bent (ik wel dus). Stevenshof ken ik overigens wel (m.a.w. ik weet je "bijna" te vinden) aangezien een oom van mij er heeft gewoond.
Hoewel ik niet gespeend ben (als dametje van maarliefst anderhalve meter groot) van enig haar op m'n tanden, vrees ik tóch dat ik de op zonnestroom gebakken appeltaart ga mislopen, die verhuurder krijg ik niet onder tafel gel*ld...

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door polderboy »

Jammer...

Ik had je volgaarne uitgenodigd bij Portaal je charmes in te zetten... :lol:

PS: met Google Earth kun je onze zonnepaneeltjes zien...

http://www.polderpv.nl/nieuws_PV16.htm# ... e_Earth_NL :wink:

fam.boekhorst
Berichten: 1
Lid geworden op: 07 sep 2008 14:07

Re: SV klanten Eneco let op!!!

Ongelezen bericht door fam.boekhorst »

Hallo medeklanten,

Ook wij ontvingen een keurige brief van Eneco met een uitnodiging voor een dagje vooruit.
Na ingave van het klantnummer en postcode kwam ik op de speciale site terecht om een keuze te maken uit de mogelijkheden.
Ons gezin had ook graag naar Dierengaarde Blijdorp willen gaan, maar op de site blijkt al gauw dat alle "leuke" opties wegens succes niet meer mogelijk zijn. Jammerlijk!

Gesloten