Radar

toggle menu
LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Falcon Leven Woekerpolis

Bespreek hier de ontwikkelingen in de woekerpolis-affaire

[ archief ] Falcon Leven Woekerpolis

door Achilles » 27 maart 2011 23:28

Ooit in 1999 heb ik me door een toenmalige "vriend" laten verleiden tot het aanschaffen van een Lijfrente.

Uiteindelijk heb ik daar in twee jaar 14.760 gulden geinvesteerd. Op een gegeven moment begon het me te dagen dat kosten van het product dusdanig idioot waren dat ik in 2001 ben gestopt met de premie betaling. In 2001 heb ik de polis premie vij gemaakt (zonder de consequenties overigens te beseffen).

Ik wilde gewoon niet langer aan deze oplichters betalen.

Nu in het overzicht is de waarde nog maar 3432.66 euro. Ruim 50% rendements verlies in pak hem beet 10 jaar.

Het zou mooi zijn als minimaal de inleg zou kunnen worden teruggestort...

Achilles
 
Berichten: 4
Geregistreerd: 27 maart 2011 23:10

RE: [ archief ] Falcon Leven Woekerpolis

door M. van Rossum » 28 maart 2011 08:37

Ik wil 100% schadevergoeding, hoe pak ik dat aan? viewtopic.php?f=66&t=93884

Maar bezitters van een Falcon Leven polis wordt ook dringend aangeraden zich te melden bij advocaat Adri Kranenburg, zie aanmeldingsformulier van Tros Radar:

Uitspraak Falcon leven: doorbraak woekerpolisaffaire
http://www.trosradar.nl/artikel_detail/ ... isaffaire/

Lees het vonnis: http://www.trosradar.nl/fileadmin/uploa ... falcon.pdf
Lees het tussenvonnis: http://www.trosradar.nl/fileadmin/uploa ... falcon.doc

Adri P Kranenburg
advocaat

Vliet & Burg Advocaten B.V.
Ruysdaelstraat 90 / 1071 XH Amsterdam
P.O Box 94898 / 1090 GW Amsterdam

E: adri dot kranenburg at vlietenburg dot nl
W www.vlietenburg.nl

Dit artikel hoort bij de uitzending: Doorbraak woekerpolisaffaire.
Bekijk de uitzending: http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1670 .
Op 26 januari heeft de rechtbank in Haarlem een uitspraak gedaan in een proces tegen een woekerpolis van Falcon Leven. De rechter heeft bepaald dat het echtpaar een behoorlijke compensatie krijgt. Er was bij de verkoop namelijk sprake van dwaling. Dat betekent dat de polis is verkocht zonder de klant volledig te informeren over de kosten die worden ingehouden.

Verkeerd rendement

De rechter heeft geoordeeld dat er sprake was het voorspiegelen van een verkeerd rendement. Meneer Van der Meulen wilde met zijn beleggingsverzekering graag een eindkapitaal van 300.000 gulden (134.136 euro) behalen. Volgens de polis kon hij dat bedrag met een rendement van 9% bij elkaar krijgen. Maar volgens de rechter was er echter een rendement van 10,5% nodig om dit doelkapitaal te bereiken. Er worden namelijk nog kosten ingehouden op de inleg en daardoor was een rendement van 9% niet voldoende.

Hefboomeffect

Behalve het verkeerde rendement, heeft de rechter ook van een ander aspect gezegd dat er dwaling heeft plaatsgevonden. Het gaat hier om het zogenaamde hefboomeffect. Dat effect treedt op bij risicoverzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering. Dit soort verzekeringen zitten in heel erg veel beleggingsverzekeringen ingebakken.

Deze verzekeringen dekken bijvoorbeeld het risico dat iemand loopt om te overlijden. Als de beleggingsverzekering bijvoorbeeld bedoeld is om de hypotheek mee af te lossen dan krijgen, bij voortijdig overlijden, de nabestaanden een bedrag uitgekeerd waarmee de hypotheek afgelost kan worden. Vaak stellen banken zo’n verzekering verplicht, omdat ze dan zeker weten dat een deel van de hypotheek wordt afgelost, ook als iemand overlijdt.

Voor deze verzekering betaal je een premie. Deze premie is afhankelijk van het bedrag dat is opgebouwd met de beleggingen. Als je bijvoorbeeld al €50.000 hebt opgebouwd, en je hebt een bedrag van €60.000 verzekerd, dan hoeft de verzekeringsmaatschappij maar €10.000 af te dekken, de premie wordt daar dan op aangepast.

Als het echter slecht gaat met de beurs en er zit heel weinig in de pot, bijvoorbeeld €10.000, dan moet een veel groter gedeelte worden afgedekt, in dit geval €50.000 en dan zal de premie stijgen.

Als het goed gaat met de beurs en er veel geld in de pot zit, zal de premie laag zijn, als het slecht gaat, zal de premie hoog zijn. Juist als het slecht gaat treedt het hefboomeffect op. Als er namelijk veel premie betaald moet worden, blijft er weinig geld over om mee te beleggen. De premie wordt namelijk ingehouden op de inleg.

Als er weinig geld is om mee te beleggen, zal er ook weinig winst gemaakt worden op de beurs. Dus als het al slecht gaat, zorgt de premie van de verzekering ervoor dat er weinig is om mee te beleggen en gaat het dus nog slechter. Dat heet het hefboomeffect.

Volgens de rechter is dit ook nooit goed uitgelegd aan meneer Van der Meulen.Compensatie

Omdat Falcon dus een verkeerd rendement voorspiegelde bij het te bereiken eindkapitaal en niet vermeld heeft dat er ook nog kosten worden ingehouden, heeft de rechter geoordeeld dat het hier om dwaling gaat. Om meneer Van der Meulen te compenseren wordt zijn beleggingsverzekering gerepareerd. Dat betekent dat het nadeel dat meneer heeft ondervonden wordt goedgemaakt.

ASR zal zowel naar het verleden als in de toekomst zo’n 40 euro per maand in de polis storten. Ook het rendement dat meneer is misgelopen over deze 40 euro in het verleden zal worden gecompenseerd. Dat betekent dat meneer naar het einde van de looptijd toe heel wat meer rendement zal behalen dan nu het geval is.

Volgens berekeningen van TROS Radar zou meneer Van der Meulen, bij een rendement van 6%, met zijn oude polis een eindkapitaal behalen van ongeveer €53.768. Met de gerepareerde polis zou dit bedrag echter oplopen tot €88.551. Dat betekent dat meneer door naar de rechter te stappen zo’n €34.783 aan compensatie ontvangt. Deze berekeningen zijn bij benadering.

Verklaring van Vrijwaring

Veel mensen die hun beleggingsverzekering willen beëindigen, moeten van ASR een zogenaamde Verklaring van Vrijwaring ondertekenen. Met deze verklaring doen mensen afstand van al hun rechten, behalve het recht op compensatie volgens de zogenaamde compensatieregeling.

Mensen die deze verklaring ondertekenen, doen bijvoorbeeld afstand van hun rechten om te kunnen procederen. Dat zou natuurlijk zonde zijn want het kan zijn dat veel mensen ook via de rechter een goede compensatie af zouden willen dwingen. Als deze mensen een dergelijke verklaring hebben ondertekend, kunnen ze niet meer naar de rechter.

TROS Radar heeft een voorbeeldbrief geschreven waarmee u deze verklaring als het ware ongedaan kunt maken. U kunt deze brief sturen naar uw verzekeringsmaatschappij. U kunt de brief ook samen met de verklaring naar uw maatschappij versturen.

Lees het vonnis

Lees het tussenvonnis

Zie ook: Consumentenclaim

Bekijk de uitzending over woekerpolissen van 20 december 2010
M. van Rossum
 
Berichten: 1220
Geregistreerd: 05 dec 2009 15:30

RE: [ archief ] Falcon Leven Woekerpolis

door Achilles » 28 maart 2011 12:27

@M. van Rossum

Heel erg bedankt

Ik waardeer heel erg de kennis en kunde van het forum hier, in dit soort zaken sta je alleen sterk als je met elkaar de boel in de gaten houd.

Ik begrijp dat ik het volgende moet doen:
1. Stuur de Tros radar sluitingsbrief http://consumentenclaim.nl/FileUpload/Stuitingsbrief%20verjaring%20ConsumentenClaim.doc

Op basis hiervan kan mogelijk een reactie volgen van ASR met hopelijk een compensatie regeling of overstap regeling naar een betere polis.

Ik weet niet in hoeverre ik nog "last" ga krijgen met het feit dat ik in 2001 ben gestopt met premie betaling.

2. Dan het vervolgtraject opstarten en een klachten procedure bij het KiFiD.
Achilles
 
Berichten: 4
Geregistreerd: 27 maart 2011 23:10

RE: [ archief ] Falcon Leven Woekerpolis

door M. van Rossum » 28 maart 2011 12:36

@Achilles,

Yep, maar ik adviseer ook: contact opnemen met andere Falcon Leven gedupeerden:

Adri P Kranenburg
advocaat

Vliet & Burg Advocaten B.V.
Ruysdaelstraat 90 / 1071 XH Amsterdam
P.O Box 94898 / 1090 GW Amsterdam

E: adri dot kranenburg at vlietenburg dot nl
W www.vlietenburg.nl
M. van Rossum
 
Berichten: 1220
Geregistreerd: 05 dec 2009 15:30

RE: [ archief ] Falcon Leven Woekerpolis

door M. van Rossum » 12 apr 2011 08:02

------ Forwarded Message
From: Jeanne Misteli <Jeanne.Misteli@vlietenburg.nl>
Date: Mon, 11 Apr 2011 12:19:36 +0200
To: Gedupeerde
Subject: Woekerpolis

Geachte gedupeerde,

U ontvangt deze email omdat u mij heeft benaderd over Woekerpolissen. Ik heb niet inhoudelijk kunnen reageren op de vele berichten over dit onderwerp waarvoor nogmaals mijn excuses.

Zoals u weet, treed ik als advocaat op voor de heer Van der Meulen in een procedure tegen Falcon/ASR. Bij de rechtbank is deze zaak goed voor de polishouder afgelopen.

Falcon/ASR heeft aangekondigd dat in hoger beroep wordt gegaan. De uitkomst van dat hoger beroep is vooral van belang voor houders van vergelijkbare Falcon-polissen.

Ik bekijk met een andere advocaat, mr Van de Hoef, hoe houders van vergelijkbare Falcon-polissen de heer Van der Meulen in het hoger beroep zouden kunnen steunen waarbij ook de belangen van die polishouders behartigd worden. Daar zullen dan wel kosten aan verbonden zijn.

Als u beschikt over een Falcon polis, die vòòr 2000 is gesloten, kunt u een email sturen aan mr. Van de Hoef: jh@pensioenadvocaten.nl. U moet dan in die email vermelden wat de naam van de polis is, wanneer u die polis heeft gesloten en hoeveel premie u maandelijks betaalt of heeft betaald. Dan zal mr. van de Hoef u per email informeren over de plannen.

Ik wijs er ten overvloede nog op dat u er rekening mee moet houden dat de houder van een woekerpolis aanspraken jegens de verzekeraar kan verliezen, onder meer door verjaring, door een regeling aan te gaan met de verzekeraar, door het sluiten van een nieuwe polis etc. Tros Radar zal vanavond aandacht zal besteden aan juridische aspecten van woekerpolissen.

Vriendelijke groet,

Adri P Kranenburg
advocaat

Vliet & Burg Advocaten B.V.
Ruysdaelstraat 90 / 1071 XH Amsterdam
P.O Box 94898 / 1090 GW Amsterdam

T +31 20 8200300 /+31 20 8200301 (direct)
F +31 20 6704849 / M +31 6 29268519
E: adri.kranenburg@vlietenburg.nl <mailto:adri.kranenburg@vlietenburg.nl>
W http://www.vlietenburg.nl
M. van Rossum
 
Berichten: 1220
Geregistreerd: 05 dec 2009 15:30

RE: [ archief ] Falcon Leven Woekerpolis

door Achilles » 16 mei 2011 17:28

Hieronder het antwoord van de ASR nav de (TROS radar) sluitingsbrief. Natuurlijk is men zich van geen kwaad bewust getuige de laatste zinsnede:

De in uw brief geuite verwijten en aansprakelijkstelling wijzen wij van de hand.Geachte heer Achilles,

Wij hebben uw brief van XX april 2011 ontvangen. Hierbij laten wij u weten dat uw
beleggingsverzekering onder de Compensatieregeling van ASR Nederland valt.

U ontvangt van ons een brief
Wij berekenen wat de eventuele vergoeding is van uw beleggingsverzekering. U ontvangt hierover een brief. Daarin staat of wij verwachten dat uw beleggingsverzekering in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe hoog deze dan is. Het kan zijn dat u al een brief over een eventuele vergoeding hebt ontvangen. Is dit niet het geval, dan kunt u op onze site http://www.asrcompenseert.nl lezen wanneer wij u informeren over de eventuele vergoeding.

De in uw brief geuite verwijten en aansprakelijkstelling wijzen wij van de hand.

Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (0900) 522 05 22.
Met vriendelijke groet

Gilbert Mattu
directeur Leven


Ik heb nog geen reactie van Adri Kranenburg, anders dan we zijn er mee bezig en U hoort van ons.

Ik vermoed dat de vervolg stap is dat ik de maatschappij aansprakelijk moet stellen voor de schade. Echter hoe bereken ik dat en hoe kom ik tot een specificatie? En hoe zorg ik dat ik in de pas loop met de vd Meulen zaak?

Iemand?, andere Falcon gedupeerden met een suggestie?
Achilles
 
Berichten: 4
Geregistreerd: 27 maart 2011 23:10

Geef de vorige berichten weer
Sorteer op

Keer terug naar Woekerpolis