Radar

toggle menu
LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] DNB als verzekeraarsvriendelijke ''toezichthouder''

Bespreek hier de ontwikkelingen in de woekerpolis-affaire

[ archief ] DNB als verzekeraarsvriendelijke ''toezichthouder''

door juwita » 13 apr 2011 14:45

Hieronder een artikel van ftm.nl over de rol van DNB als toezichthouder op verzekeraars. Impliciet verduidelijkt dit meteen de pushende rol van DNB destijds bij de ''Duisenberg-schikking'' die destijds voor aandelenleasegedupeerden werd voorgekookt en die het allergrootste deel van de aandelenleaseschade op het bord van de gedupeerden deponeerde.


DNB DENKT AAN BELANGEN VERZEKERAARS
niet aan woekerpolisslachtoffersDNB heeft schijt aan slachtoffers woekerpolissen, zo luidt ongeveer de conclusie die commentator Hans de Geus van RTL Z trekt in zijn column vandaag. "Alles draait om financiële stabiliteit", met die zin opent De Nederlandsche Bank zijn website. 'Wat er niet expliciet wordt bijgezegd, schrijft De Geus, "is dat men daarmee de woekerconsument als een baksteen laat vallen".


De Geus haalt de kern uit het toezichtbeleid van DNB. Het gaat niet om consumenten, het gaat de toezichthouder dus om een sterke en solide Nederlandse financiële industrie. Daar horen stevige financiële buffers bij en die kunnen alleen aangelegd worden wanneer verzekeraars en banken floreren. Hoe hoger de winsten, des te steviger zijn de buffers. De woekerpraktijken van verzekeraars zijn aan het Frederiksplein nooit aan enige serieuze kritiek onderhevig geweest. Integendeel, DNB komt op voor de belangen van verzekeraars en zou dus ook het liefste zien dat de woekerpolisaffaire zo snel mogelijk tot een einde wordt gebracht. Dat wil zeggen; met zo min mogelijk schade voor de verzekeraars.
Dat blijkt dus volgens De Geus ook dit jaar weer uit het jaarverslag van DNB. "DNB heeft liever dat U en mij een poot wordt uitgedraaid, dan dat de woeker-woede nu weer verder oplaait".RTL Z

juwita
 
Berichten: 850
Geregistreerd: 01 aug 2008 12:46

RE: [ archief ] DNB als verzekeraarsvriendelijke ''toezichthouder''

door B17 » 13 apr 2011 15:37

Het geeft preceis aan hoe onbetrouwbaar politiek, toezichthouders en bankverzekeraars zijn.

De miljarden vliegen je om de oren om het falend bankwezen te redden, en in Nederland is de burger vogelvrij.

De banken hebben heel wat op hun geweten, het leger wordt ook al door ontslagen geteisterd en het lijkt op een bepaald jaar waarna er iets begon wat niemand maar ook niemand opnieuw zal willen meemaken
B17
 
Berichten: 959
Geregistreerd: 23 okt 2006 10:22

RE: [ archief ] DNB als verzekeraarsvriendelijke ''toezichthouder''

door M. van Rossum » 13 apr 2011 15:48

Ja, dat is oud nieuws. En bleek al tijdens de hoorzitting van 9 maart jl.
Maar we hebben ook niets aan een Wabeke-2 of een Arnoud Boot-1 norm (zoals 11/4 door HJ Bos tijdens TR werd gesuggereerd). De zich op deze subfora vormende 'gideonsbende' van kleine 200 woekergedupeerden zal via 'snelrecht' bij KiFiD komende 1 - 2 jaar hun gelijk binnenhalen. Een onafhankelijke klachtenofficier onder toezicht AFM moet klachtdossiers behartigen zodat ook ondeskundige consumenten kans krijgen op vergoeding. Zo niet, dan zal 'smeulend onbehagen' onder kleine 2 miljoen polishouders die apert verkeerd zijn geadviseerd wel een politieke uitlaatklep vinden in het stemhokje.
http://www.ftm.nl/copypaste/dnb-denkt-a ... px#reactie

Zie voor de oorspronkelijke column http://bit.ly/h9Zgno

En yep: de AFM is er voor de consumenten, vandaar dat gideonsbende de klachtenofficier onder toezicht AFM wil laten werken.
M. van Rossum
 
Berichten: 1220
Geregistreerd: 05 dec 2009 15:30

RE: [ archief ] DNB als verzekeraarsvriendelijke ''toezichthouder''

door wevera » 15 apr 2011 10:19

Tijdens de hoorzitting op 9 maart j.l. gaf mevrouw kellerman, een zeer prettig uitziende verschijning, van de DNB, duidelijk te verstaan dat de DNB er op zou toezien dat verzekeraars geen schadeloosstellingsregelingen zullen/mogen accepteren die nadelig zouden zijn voor het voortbestaan van die verzekeraars zelf.
Zij begon haar korte betoog met de stellingname dat de DNB het bijzonder spijtig vond dat er zo ontzettend veel consumenten te maken hadden/hebben met verliesgevende financiele producten. En ook vooral dat de DNB grote zorgen had over het verlies van vertrouwen bij veel burgers in de financiele instellingen.
Zij deed tot slot de suggestie/voorstel om een wijze man of vrouw te benoemen die zou moeten zorgen voor herstel van vertrouwen.
Dit voorstel werd door mevrouw Blanksma van het CDA omarmt.

De stellingname van de DNB is politiek gezien belangrijk. Want deze stellingname kan voor politieke partijen gebruikt worden om de woekerpolisaffaire maar te laten voor wat het is en niet te gaan voor goede schadeloosstellingsregelingen maar voor herstel van vertrouwen. Volgens mij nijgen CDA en VVD, de huidige regering, naar een overheidsregeling van die strekking.

Nu hoop ik maar dat mevr. Kellerman van de DNB, mevr. Blanksma van het CDA en dhr. Weekers van de VVD, dat ze de volkskrant van donderdag 14 april hebben gelezen en/of kennis hebben genomen van de economische gerichte inhoud van dit blad.
Hierin staat op pag. 29 een artikel van Rens van Tilburg, als economoom verbonden aan de SOMO. ( Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen)
Het artikel heeft als hoofd "Winst van banken vooral te danken aan activiteiten die niets toevoegen". Het gaat dus over banken maar de inhoud van het artikel strekt zich ook uit over bank-verzekeraars en producten als beleggingsverzekeringen/woekerpolissen.

Het volstaat voorlopig om enkele zinssnedes door te nemen.

"Adam Smith: Kijk uit voor mannen die oogsten zonder te zaaien."
Vrouwen in het algemeen zijn er vanuit de menselijke biologie vooral op gericht om te letten op mannen die zaaien zonder te oogsten. Dat zijn in het algemeen waardeloze/onverantwoordelijke mannen. Maar vanuit financieel oogpunt zijn mannen die oogsten zonder te zaaien nog een graadje erger. Vooral de top van de financiele sector is er mee bezaaid. Het zou goed zijn als mevr. Kellerman deze eenvoudige qoute, afkomstig van een klassieke econoom, goed tot zich laat doordringen.

"In de financiele sectorr knutselden de knappe jongens en meisjes financiele massavernietigingswapens in elkaar".
Deze bewering geldt voor de zgn. verpakte hypotheken (secutarisaty) maar is voor 100% ook van toepassing op beleggingsverzekeringen/woekerpolissen. Als de DNB iets wil doen aan het herstel van vertrouwen dan moeten eerst deze massavernietigingswapens de wereld uit en gedupeerden schadeloos gesteld worden. Dit is vooral belangrijk omdat massavernietigingswapens ook de producenten zelf treffen. Het doel van de DNB is immers het in stand houden en stimuleren van een economisch gezonde financiele sector.
Elders in het artikel staat dat Ned., met 5% van de Europese bevolking, voor 37% de handel in verpakte hypotheken beheert. ( Delta Lloyd- Bank is koploper.) Blijkbaar maakt de DNB hierzelf een grote, fundamentele, denkfout. Want de DNB vindt het geweldig dat Ned. dit grote marktaandeel heeft. Deze fundamentele denkfout van de DNB stimuleert de geachte/zienswijze dat de DNB maar beter kan ophouden met te bestaan.

"Economisch onderzoek laat zien dat een goed ontwikkelde financiele sector van belang is, maar deze ook te groot kan worden. Er is een bovengrens aan het aantal bankiers dat in een economie zinvol aan de slag kan. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederland, net als de VS, ruimschoots boven deze grens heengaat."
Als de DNB/overheid goed haar werk wil doen dan zal er dus onkruid gewied moeten worden en het kaf van het koren gescheiden. Kortom, zoals de VVD hetzelf ook zegt: "Snoeien om te groeien". De VVD hanteert deze slogan voor de sociale zekerheid, maar de inhoud van die slogan kan ook gelden voor de financiele sector. Er mogen best foutief opererende parijen/bedrijven van de markt verdwijnen en/of failliet gaan. Dat is een onderdeel van gezond worden.

Er staan nog veel meer relevante zinssnedes in dit artiekel, met name ook over de bonusregelingen. Maar zelf lezen is beter.

Het is wel belangrijk om de politieke betekenis/gevolgen van de houding van de DNB in de gaten te houden.
In samenhang met de uitspraken in hoger beroep van het Amsterdamse gerechtshof, die tot nu toe in de aandelenlease-affaire, steeds de kant koos van de financiele sector, zorgt de DNB ervoor dat er in politiek opzicht een open jachtveld voor de PVV ontstaat. Elk schot kan raak zijn.
Het Amsterdamse gerechtshof zal ook in de uitspraken in hoger beroep in de woekerpolisaffaire de kant kiezen van de financiele sector ten koste van gedupeerden. De juridische basis van aandelenlease-producten en beleggingsverzekeringen is mijns inziens immers gelijkwaardig.
Het Amsterdamse gerechtshof wordt door de PVV al een grachtengordel gerechtshof genoemd.
Het zal niet moeilijk zijn om aan te tonen dat er tussen dit gerechtshof en de Amsterdamse Zuid-as, het mekka van de Ned. financiele wereld, contacten bestaan die verder gaan dan het prikken van een vorkje en het gezamelijk nuttigen van grote hoeveelheden wijn. Maar dat er in de onderlinge contacten ook "zaken" besproken worden.
De DNB wordt door de PVV al als een zinloze en ondemocratische toezichthouder bestempeld. Dit afdoen als populistische pietpraat is dom. De reultaten van het SOMO, voor de PVV waarschijnlijk een links-elitair clubje dat belasting geld over de balk gooit, geven wat dit betreft de PVV gelijk.

Met vriendelijke groet, Arie Wever
wevera
 
Berichten: 671
Geregistreerd: 06 apr 2008 19:11

RE: [ archief ] DNB als verzekeraarsvriendelijke ''toezichthouder''

door M. van Rossum » 15 apr 2011 11:12

De woekerpolis bestaat nog steeds.

Van DNB moeten we het dus niet hebben, AFM doet het beter met deze waarschuwing.

http://nos.nl/audio/233160-de-woekerpol ... teeds.html

Ook nu brengen verzekeraars te hoge kosten in rekening, waardoor uiteindelijk de opbrengst van de beleggingsverzekering tegenvalt. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten, de toezichthouder. De verzekeraars doen het wel iets beter dan een paar jaar geleden, maar volgens Theodoor Kockelkoren van de AFM staat lang niet altijd het belang van de klant centraal..


De AFM waarschuwing liegt er niet om.
Kosteninhouding nog steeds maar net beneden 2,5% van jaarlijkse poliswaarde, terwijl tijdens hoorzitting van 9 maart 2011 ook door Verbond van Verzekeraars erkend werd dat beneden de 1% nu marktconform zou zijn. Het verschil leidt op einddatum tot wel 30% lager pensioenkapitaal!

Kamerleden zij nu aan zet.

Steun ondertussen de petitie. viewtopic.php?f=66&t=95364
Teller staat nu ruim boven de 300.
M. van Rossum
 
Berichten: 1220
Geregistreerd: 05 dec 2009 15:30

RE: [ archief ] DNB als verzekeraarsvriendelijke ''toezichthouder''

door Floris2 » 19 apr 2011 22:25

Het lijkt wel allemaal koe handel op het hoogste niveau.
DNB lijkt wel de grote GVR (grote vriendelijke reus )te zijn van de verzekeringswereld.
Wat ik hoop: is dat Nederlanders opkomen voor hun pensioenrechten de meeste gaan al standaard 30% het schip in op het eindkapitaal in de vorm van beleggingen.
Die directeuren zitten hun zakken te vullen met bonussen over de ruggen van de consumenten, schande.
Floris2
 
Berichten: 203
Geregistreerd: 26 maart 2011 14:54

Geef de vorige berichten weer
Sorteer op

Keer terug naar Woekerpolis